Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1981–1988: gėlių vaikai ir utopijos žlugimas
Rimantas Kmita
 
Tuščias biurokratiškumas ir monotoniškas ideologinių mantrų kartojimas išsikvėpė ir, regis, seniai nebeliko, kas jomis tikėtų. 9 dešimtmečio pradžioje literatūra pamažu susigrąžino buvusią laisvės iliuziją. Po išpuolių prieš modernizmą valdžia vis tik nusileido ir pripažino moderniųjų rašytojų teisę egzistuoti. Dar daugiau: apdovanojo moderniuosius autorius, ėmė juos versti į rusų ir kitas kalbas, teikė įvairias premijas, taip pat ir aukščiausias – LTSR Valstybinę premiją pelnė Marcelijus Martinaitis (1984), Sigitas Geda (1985), Judita Vaičiūnaitė (1986) ir juos bene labiausiai palaikęs kritikas Kęstutis Nastopka (1986), Vytautas Kubilius. Modernieji autoriai tapo literatūros kanonu ir pateko į 1982 m. išleistą Lietuvių literatūros istorijos antrąjį tomą. Jono Juškaičio, Vaičiūnaitės, Gedos ir kitų moderniųjų poetų eilėraščių rinkinių tiražas perkopė 10 000 egzempliorių (šiandien didelis poezijos knygos tiražas yra 1 000 egz.).
 
Oficialusis diskursas pakito, „realizmo be krantų“ programa, anksčiau kritikuota, dabar tapo praktiškai įgyvendinta. Anksčiau kritikuoti modernieji rašytojai dabar „tapo“ „socrealistais“, o viską, ką jie kūrė, buvo galima pritempti prie socrealizmo. Taip kritikuotas chaosas Gedos ir Vytauto P. Bložės eilėraščiuose tapo polifonine darna. LSSR rašytojų sąjungos pirmininkas Alfonsas Maldonis 1986 m. kalbėjo, kad atskleisdama žmogaus vidinį pasaulį lyrinė poema vis sėkmingiau vartojo muzikinės kompozicijos principus, neretai ji kurta kaip kelių temų pynė ar balsų kontrapunktas, perėjo į vidinę kalbą, siekė intonacijų įvairumo ir darnos (Bložės Niekas, Girių motina, Groteskai, Gedos Mamutų tėvynė).
 
Jaunieji, debiutuojantys autoriai negalėjo gauti tiek dėmesio, juos vis dar rituališkai pakritikuodavo, bet nuoseklios cenzūros darkymo jie jau nesulaukė. Naujoji rašytojų karta kūrė ir gyveno taip, tarsi politinis pasaulis egzistuotų kažkur kitur ir su jų gyvenimu neturėtų nieko bendra (Donaldas Kajokas, Kornelijus Platelis, Onė Baliukonytė, Vladas Braziūnas, Nijolė Miliauskaitė, Kęstutis Navakas, Aidas Marčėnas). Galbūt dėl to būtent jaunesnių autorių 9 dešimtmetis vaizduojamas kaip didžiausios stagnacijos ir kontrolės metai.
 
Tiesa, nebuvo sovietinis kultūros laukas toks paprastas ir sklandus, o cenzūros išpuolių ar priepuolių pasitaikydavo netikėčiausiose vietose. Pavyzdžiui, 1986 m. 125-osioms Maironio gimimo metinėms paskyręs ciklą „Maironio mirtis“, Geda turėjo aiškintis CK Kultūros skyriui ir pačiam LKP CK sekretoriui Lionginui Šepečiui, kad šiame kūrinyje nėra nieko antisovietiška. Tais pat metais iš bibliotekų dėl autoriaus emigracijos išimtos ir Sauliaus Tomo Kondroto knygos.
 
1985 m. į vadžią atėjus Michailui Gorbačiovui, Sovietų Sąjungoje buvo paskelbta perestroika – demokratijos, atvirumo politika. Suaktyvėjo ekologiniai sąjūdžiai, pamažu pradėti skelbti tremtinių tekstai. Svarbiausias – Dalios Grinkevičiūtės Lietuviai prie Laptevų jūros, išspausdintas 1988 m. žurnale Pergalė. Tačiau Lietuvoje šie procesai vėlavo ir tikro atvirumo stigo. 1986 m. Literatūros ir meno redakcija prašė vieno drąsiausių žmonių – Gedos – parašyti straipsnį apie persitvarkymo aktualijas, ir jis dėl atvirumo bei kritiškumo buvo kupiūruotas, o tame pat numeryje publikuotas ir kritikuojamo kolūkio pirmininko atsakymas Gedai.
 
Taigi persitvarkymas ir demokratiniai procesai turėjo vykti, bet jie vis dar turėjo būti kontroliuojami. Kubilius dienoraštyje rašė:
 
Jei negalima visko pasakyti, tai raginimas rašyti tiesą yra tik demagogija, savęs dvasinimas. Ar galima kalbėti apie Ribentropo-Molotovo paktą? Apie nacionalinę situaciją? Vytautas Kubilius, Dienoraščiai 1978–2004, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 36.
 
O viename tų laikų anekdote sakyta: persitvarkymas kaip taiga  viršuje ūžia, o apačioje tamsu ir tylu (перестройка как тайга: в верху шумит, а внизу темно и тихо).
 
Taigi partijos deklaruojami pokyčiai nelabai ką keitė kultūroje. Sąstingis iš 8 dešimtmečio buvo apėmęs ir didesnę dalį 9 dešimtmečio. Oficiozinė literatūra visiškai paskendo rutinoje ir nuobodulyje. Vis dar leidžiami, pavyzdžiui, Valerijos Valsiūnienės ar panašių socialistinio realizmo autorių raštų tomai jau tuo metu atrodė kaip anachronizmas. Tokia padėtis padėjo tvirtintis jauniesiems autoriams, jų kūryba turėjo užpildyti ankstesnes literatūrinio gyvenimo formas. Daugybė šiandien gerai žinomų autorių dalyvaudavo įvairiuose konkursuose, skirtuose kuriai nors progai ar temai.
 
 
Ieškančio jaunimo aplinkoje stagnacija kėlė gana depresyvių nuotaikų. Kartos kalbą ir laikysenas geriausiai perteikė 1985 m. debiutavusi prozininkė Jurga Ivanauskaitė, kuriai 9 dešimtmečio pradžios nuotaika priminė niūrių romanų atmosferą.
 
Ivanauskaitė prisiminė:
 
Kai 1980 m. prasidėjo V. Skuodžio byla, mokiausi Dailės institute, kuriame taip pat studijavo teisiamojo dukra. Atsimenu mus visus apėmusį slogutį, pažįstamą iš Kafkos („my roždeny, čtob Kafku sdelat bylju...“) ir Dž. Orvelo romanų... Jurga Ivanauskaitė, „Tarybinę valstybę žeminantys prasimanymai“, in: Atgimimo balsai: Publicistika ir poezija, sudarė Jonas Šlekys, Vilnius: Vyturys : Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991, p. 15.
 
Ivanauskaitė jau savo viešo literatūrinio kelio pradžioje buvo pripažinta savo kartos balso reiškėja. Jos novelėse bei romanuose randame ryškiausiai, emblemiškiausiai pavaizduotas jaunimo nuotaikas. Štai Vikos monologas romane Mėnulio vaikai (1988):
 
Čiagi galima mirti iš nuobodulio! Košmaras! [...] Diskotekų nėra, o jei ir yra, tai toks lygis – tik pensininkams arba kaimiečiams. Kavinių – nėra! Klubų – taip pat nėra! Dabar mat roką legalizavo! Klausykitės, vaikučiai, muzikytės, apkurskit, apkvaiškit, tik nelįskit kur nereikia ir mažiau galvokit! Filmus rodo šūdinus arba iškarpytus. Gerai, jei gali prilįsti prie vidiako! Teatre ir parodose – prieštvaniniai dalykai. Atvažiuoja koks Moriso Bežaro baletas, na, įlendi pro tualeto langą, pakaifuoji, o paskui tik dar nykiau pasidaro, kaip kokiam narkomanui abstinencijos procesas. Per teliką, be „Labanakt, vaikučiai“, nėra ką žiūrėt... [...] Jei turi blatą ir sugebi gaut visokius Markesus, Heses, Borchesus – gali gelbėtis skaitymu. Nes čia nieko neparašo. Be to – kiauras paras gi neskaitysi... Mokykloj buvo košmaras, laimei, baigiau. Bet nėr kur stot, nes žinai, visur tas pats košmaras. Na, jei Vaitkus rinktųsi kursą, būtų galima mėgint į konservą... O šiaip, na nėr kur dėtis, sakau tau!
 
Į visokius saviveiklos būrelius, chorus, liaudies šokių ansamblius eina tik visiški iškvaišėliai, senberniai ir senmergės... Labai gaila ir gėda žmogui prisipažint, bet esu jau taip susenusi, kad tas pankų judėjimas, nepaisant visų pozityvių dalykų, kuriuos tau vardijo Kaktusas, nepaisant rūpestingai suplėšytų drabužėlių, pritraukiamai apdorotų galvelių, jis mane erzina, pykina, verčia vemt! – Klausyk, kiekgi tau metų? Pamatysi, praeis tau visa tai, kaip ir Sidas praėjo... – Man jau aštuoniolika... Ir nepraeis man visa tai. Nepraeis! Nes man negera! Nes viskas negerai! Mes sotūs, laimingi, šiltai aprengti! O negera! Kai žmogui negerai, jis nori gelbėtis! Kai aš klausaus pankroko ar metalo, man išlekia iš galvos visos mintys, visos liūdnos, negeros, baisios mintys. Lieka tuščia... Bet tuštuma geriau negu neviltis. Jurga Ivanauskaitė, Mėnulio vaikai, Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 227–228.
 
Savo kartą Ivanauskaitė vadino kosmopolitų karta. Jaunimas ištroškęs pasaulio kultūros, jo nebetenkino baltų folkloras ar kitos legalios kultūros sritys, kurios buvo priebėga nuo ideologijos vyresnėms kartoms.
 
 
 
 
To meto jaunųjų rašytojų pasaulėžiūrą, anot Elenos Bukelienės, „formavo Vakarų idealistinė filosofija maždaug nuo Immanuelio Kanto iki egzistencialistų desperatiškų manifestų apie pasaulio absurdą, o tai tarytum buvo pritaikyta lietuvio kūrėjo situacijai ir teikė prasmės jo kančiai, nevilčiai, pykčiui. Dėmesį traukė Rytų mistiniai mokymai, kurie kompensavo sovietinio ateizmo diskredituotą katalikybę, tenkino religinį jausmą ir pretendavo užpildyti dvasinę tuštumą. [...] Atitrūkę nuo tradicinės kultūros, kartos menininkai pasijuto savotiškai laisvi, nesuvaržyti nei tautinės, nei komunistinės pasaulėžiūros normų, todėl būdingais jų kūrybinės savimonės ženklais tapo vertybių reliatyvizmas, nihilizmas, agresyvus individualizmas. Elena Bukelienė, „Vyresniųjų proza laisvės sąlygomis“, in: Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002), sudarė Giedrius Viliūnas, Vilnius: Alma littera, 2003, p. 129.
 
To meto naujosios prozos branduolį sudarė Ričardo Gavelio, Jurgos Ivanauskaitės, Jurgio Kunčino, Sauliaus Tomo Kondroto kūryba. Besiformuojanti postmodernistinė, konstruktyvi ir lietuvių tradicijai gana svetima proza buvo sutikta gana atsargiai.
 
Svarbiausias to meto prozos kritikas Albertas Zalatorius rašė:
 
Tos literatūros šerdį sudaro ironija, sarkazmas, groteskas, absurdas, netgi mazochizmas ir sadizmas, žodžiu viskas, kas dirgina sąmonę, pripratusią prie išbalansuoto vaizdo ir tradicinių interpretacijų. Ji ypač linkusi brautis į tas tris sritis, sovietinėje sistemoje laikytas didžiausiais tabu: saugumo prigimties ir veiklos tamsiuosius labirintus, erotiką ir marksizmo nepripažintus dalykus (religinį jausmą, parapsichologiją, magiją, vadinamuosius „lygiagrečius“ arba „paralelinius“ pasaulius ir pan.). Gavelis apie tai kalba su įpykusio intelektualo aistra ir pavydėtinu analitiko talentu. Kunčinas užsideda autoironišką kaukę ir pasitelkia neišsenkančias pastabaus pasakoriaus versmes. Ivanauskaitė išdidžiai atsistoja kažkur tarp pankės ir dvasios aristokratės ir meta pirštinę tradicinėms šventenybėms. Paneigti visus mitus, desakralizuoti ir demistifikuoti tikrovę yra šios literatūros uždavinys. [...]
 
Bet toje literatūroje, naudojant Kunčino pasakymą, yra „per daug neigimo ir tyčinio alinimosi“. Autoriai iš karto paėmė pernelyg aukštą skepticizmo ir cinizmo gaidą, ir juos gali ištikti falcetas. Saugumo ir erotikos temos įdomios tol, kol tebesijaučia uždrausto vaisiaus skonis burnoje. Bet skonis greit nyksta, nes ką čia nauja pasakysi po George’o Orwello, Michailo Bulgakovo, Aleksandro Solženycino, Vladimiro Voinovičiaus, Vladimiro Nabokovo, po vakarietiškų sekso filmų. [...] Šio tipo knygos, kad ir kiek gabiai parašytos, iš esmės yra proto ir erudicijos konstrukcijos. Autentiškos, iškentėtos patirties daugiau tik Kunčino Glisono kilpoje. Ne veltui jų koncepcijos dažniausiai dėstomos herojų ir pasakotojo lūpomis, o ne kyla iš meninio vaizdo. Jas galima įdomiai analizuoti kaip originalias struktūras, bet skaitytojui sunku identifikuotis su jų pasauliu, užtat pastarasis lieka kažkur nuošaly su visais savo buitiniais ir egzistenciniais klausimais. Albertas Zalatorius, Literatūra ir laisvė, Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 100.
 
 
 
Lietuvių literatūroje stipri „autentiškumo“, jausmo, išgyvenimo kodo literatūros tradicija. „Tikra“ čia retai asocijuojama su protu ir konstrukcija. Net vienas geriausių lietuvių prozininkų Juozas Aputis, pats daug nusipelnęs moderniosios prozos atgijimui Lietuvoje, prieš šią naują tendenciją pasisakė nedviprasmiškai:
 
Nei Vilniaus pokerio, nei Vilniaus džiazo“ nesu iki galo perskaitęs ir šitaip padaręs nenoriu sugestionuoti kokio nors kūrinių vertinimo – tiesiog manęs jie nesudomino ir nepatraukė skaityti. R. Gavelio Jaunojo žmogaus memuarai“ man labai prie širdies. Anuose romanuose įdomu (net pavydas ima!) modeliavimas, „sugalvojimas“, tik labai pasigedau... Kaip čia pasakius? Kokio dvasinio spindesio, kokio žmoniškumo, gal grožio pasiilgimo, gal estetiškumo. Panašiai pasakyčiau apie J. Ivanauskaitė romaną „Ragana ir lietus. [...] Šį romaną neabejodamas galėčiau vadinti modeliniu. Juozas Aputis, „Atsakymai į Literatūros ir meno anketą“, Literatūra ir menas, 1994-03-26.
 
Apučio ir Zalatoriaus pasisakymuose konstruojamos dvi opozicijos: proza, kurioje vyrauja struktūra, koncepcija, idėja, išankstinis sumanymas, ir proza, kuri remiasi autentišku išgyvenimu, fenomenologiniu aprašymu, egzistencinių klausimų kėlimu. Viena tarsi labiau nukreipta į visuomenės kritiką, kita – į žmogaus vidinį pasaulį. Pirmoji tendencija nuvertinama iš savotiškos inercijos. Lietuvoje tiesiog trūko tokios tradicijos, sovietmečiu jokia visuomenės kritika nebuvo įmanoma, todėl liko aprašinėti žmogaus vidinio gyvenimo judesius.
 
Tuo metu netrūko ir tokios literatūros: Bitės Vilimaitės, Antano Ramono prozos ir Nijolės Miliauskaitės poezijos minimalizmas, paprastumas, Vaidoto Daunio vertybinis angažuotumas buvo savotiška atsvara postmodernėjančiai literatūrai. Tačiau didžiausią atsvarą sukūrė vėliau pasirodę tremtinių memuarai, kuriuose siejosi visuomeninis angažuotumas, istorinis teisybės troškulys, politinis kontekstas ir moraliniai vertinimai.
 
Oficialaus diskurso stagnacija kėlė absurdo pojūtį, jis persmelkė ir literatūrą. „Kabaretas tarp girnų“ kūrė postmodernistines šaunios sovietinės šalies vizijas, Juozas Erlickas tęsė savo absurdo teatrą, kuriam ir tereikėjo kelti į sceną sovietmečio sąstingio tipažus ir retoriką, o Stasys Jonauskas rimtu veidu tvirtino ideologines dogmas eilėraščių rinkinyje Spaliai.
 
 
Nepaisant visko, 9 dešimtmetis  lietuvių literatūros brandos laikas. Pasirodo Bložės Polifonijos, Kondroto Žalčio žvilgsnis, Gedos Mamutų tėvynė, Broniaus Radzevičiaus Link debesijos, rinktines išleidžia Vladas Šimkus, Marcelijus Martinaitis, Algimantas Mikuta, Antanas A. Jonynas, Juozas Aputis. Išleidžiami ir viso sovietmečio baubai Francas Kafka ir Jamesas Joyce'as.
 
Tuo metu Kubilius savo dienoraštyje (1980 02 01) rašė, kad lietuvių literatūra „darosi rimta literatūra, į kurią jau nevalia žiūrėti iš aukšto. Yra giliai ir originaliai mąstančių asmenybių net tokiomis sąlygomis. Gal jos potencialas dabar net didesnis negu prieš karą. Tik bėda, kad ji turi apeiti esminius klausimus, turi smilkti nedasakymuose, turi apeiti nacionalinio egzistavimo problematiką, kad ji negali išsiugdyti pakankamo teisumo, įtampos vidinės“ Vytautas Kubilius, Dienoraščiai 1978–2004, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p. 23.
 
 
Plačiau skaitykite: Kafka ir kiti siaubai.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Juozas Aputis
„Atsakymai į Literatūros ir meno anketą“
Literatūra ir menas, 1994 03 26
Elena Bukelienė
„Vyresniųjų proza laisvės sąlygomis“
Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002), sudarė Giedrius Viliūnas, Vilnius: Alma littera, 2003
Jurga Ivanauskaitė
Mėnulio vaikai
Vilnius: Tyto alba, 2004
Jurga Ivanauskaitė
„Tarybinę valstybę žeminantys prasimanymai“
Atgimimo balsai: Publicistika ir poezija, sudarė Jonas Šlekys, Vilnius: Vyturys : Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991
Vytautas Kubilius
Dienoraščiai 1978–2004
Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007
Albertas Zalatorius
Literatūra ir laisvė
Vilnius: Baltos lankos, 1998
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.