Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1945–1967: pirmieji pokario dešimtmečiai
Audronė Žiūraitytė
Vita Mozūraitė
Helmutas Šabasevičius
Pokario iššūkiai baleto scenoje
 
Pirmaisiais pokario metais Lietuvos baletas gyvavo Kaune: išskaidžius Valstybės teatrą, buvo įsteigtas Kauno valstybinis dramos teatras ir Lietuvos TSR valstybinis operos ir baleto teatras, trejus metus dirbęs buvusiuose Valstybės teatro rūmuose. Pokario suirutę meniniame gyvenime tvardė kūrėjų entuziazmas – buvo repetuojama ir šokama šaltose salėse, baleto veteranai prisimena, kad ne sykį į sceną yra tekę išbėgti pamiršus nusivilkti megztinį ar nusimauti blauzdines.
 
Iš Lietuvos pasitraukus daugeliui artistų ir baleto trupei iš esmės praradus kordebaletą, priimta šokti gerų fizinių duomenų šokio mėgėjų, tačiau su pusiau profesionaliu kolektyvu trupės vyriausiajam baletmeisteriui Broniui Kelbauskui Bronius KelbauskasBronius Kelbauskas (1904 12 25, Liepoja – 1975 06 09, Vilnius) – pirmasis profesionalus lietuvių baleto artistas ir baletmeisteris.

Mokėsi baleto studijoje Charkove, su šeima grįžęs į Kauną – Olgos Dubeneckienės baleto studijoje Kaune; šoko Valstybės operos spektakliuose, nuo 1925 m. buvo Valstybės teatro solistas, 1934 m. tobulinosi Matildos Kšesinskajos baleto studijoje Paryžiuje. 1937–1940 m. vadovavo Valstybės teatro Baleto studijai ir joje dėstė. Pastatė Nikolajaus Rimskio-Korsakovo baletą „Šecherezada“ (1937), Boriso Asafjevo „Bachčisarajaus fontanas“ (1938) ir „Kaukazo belaisvis“ (1938), Reinholdo Gliero „Raudonoji aguona“ (1940), Juozo Pakalnio „Sužadėtinė“ (1943), Juozo Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“ (1965), sukūrė kompozicijų Lietuvos televizijai („Pavasaris ir mados“ ir „Žvejo nuotykis“, 1970).
(1904–1975) dirbti buvo nelengva. Didžiausiais krūvis teko vyriausiosios kartos solistams Jadvygai Jovaišaitei, Marijai Juozapaitytei ir pačiam baletmeisteriui, taip pat – karo išvakarėse baleto scenoje debiutavusiems Tamarai Sventickaitei, Genovaitei Sabaliauskaitei, Marijai Galočkinaitei, Aliodijai Ruzgaitei, Reginai Jamontaitei, Henrikui Jagminui, Petrui Baravykui.
 
Pirmuosius kelerius pokario metus buvo rodomi prieškariu sukurti spektakliai, taip pat ir vienintelė karo metų premjera – Juozo Pakalnio baletas Sužadėtinė. SužadėtinėSpektaklio „Sužadėtinė“ libretą rašė poetas Stasys Santvaras, nurodęs, kad „veiksmas vyksta Lietuvoje 1861 metais“ – baudžiavos panaikinimo išvakarėse.

Realistinio 5 paveikslų spektaklio svarbiausi personažai – Petro Vargelio dukra Marytė ir jos sužadėtinis Antanas Danaitis. Antanas ir Marytė sužadėtuvių metu „reiškia viens kitam amžiną meilę“ (čia ir toliau cit. pagal: Sužadėtinė: Spektaklio programa, Kaunas: LTSR Valstybinis operos ir baleto teatras, 1946–1947), tačiau dvaro urėdas Pūstapėdis nutraukia linksmybes ir būrį merginų išsiveda dirbti į Veblevskio dvarą, kur vyksta puota. Veblevskis meilinasi Marytei, tuo metu ateina Antanas su savo vyrais. Marytei nepasiseka pabėgti, ji uždaroma kambaryje, čia vidurnaktį atėjęs Veblevskis „pradeda jai reikšti savo aistras“; Antanas mėgina gelbėti Marytę, jį užpuola dvaro tarnai, jis pabėga.

Į spektaklį pagal romantinio baleto dramaturgijos tradicijas buvo įtrauktas ir Marytės sapno paveikslas, kuriame ji – „nuskarusi, vargdienė benamė“ – supa savo kūdikį, o vėjui pakilus šoka ežeran, tačiau ją išgelbėja laumės; laume virsta ir Marytė, visos žaidžia, tačiau staiga pasirodo vežimas, tempiamas Antano. Marytė jį išlaisvina, „abu jie prisimena savo likimą ir kančias“. Sapne pasirodžius Veblevskiui, Marytė išsigąsta ir pabunda. Paskutiniame paveiksle vaizduojama, kaip žmonės, išgirdę apie baudžiavos panaikinimą, susirenka Vargelių kieme, iš dvaro grįžta Marytė, o dėdė Trimpas atneša spausdintą manifestą, perskaito jį ir pakabina ant medžio; visi džiaugiasi, vėliau „dainuodami skirstosi“; Marytės ir Antano svajonė pildosi.

Atnaujinus spektaklį Vilniuje, libretas buvo pakoreguotas, siužete išryškinti socialinės kovos aspektai (baudžiauninkai padega rūmus). Dar vėliau spektaklis buvo pertvarkytas į socialinę bei politinę alegoriją – išplėstas iki 4 veiksmų ir 6 paveikslų, pavadintas „Aušta aušrelė“ („Sužadėtinė“). Daugiausia dėmesio jame skirta Antano ir Daugėlos (ankstesnio Veblevskio) kovai: atsirado revolveris, kuriuo Daugėla šaudo į Antaną, karoliai, kuriais bandoma papirkti Marytę, rimbu išplakamas Marytės tėvas, siekiama parodyti, kaip spektaklio veikėjai sparčiai „sąmoningėja“, kyla į kovą su išnaudotojais. Šio varianto premjera LSSR VAOBT įvyko 1952 11 23.
Šio baleto libretas ne sykį koreguojamas, jam suteikiama vis daugiau socialinių ir politinių akcentų, o pirmojo baleto libreto autoriaus Stasio Santvaro, pasitraukusio į Vakarus, pavardė dingo iš baleto programų.
 
Trupės kūrybingumą skatino atnaujinti klasikiniai baletai – Adolphe'o (Adolfo) Adamo Žizel, Léo Delibes'o (Leo Delibo) Kopelija, Ludwigo (Liudvigo) Minkuso Don Kichotas, Piotro Čaikovskio Miegančioji gražuolė, pastatyti pagal prieškariu Valstybės teatre dirbusių choreografų Nikolajaus Zverevo ir Aleksandros Fiodorovos spektaklius ir rodomi su anksčiau sukurtomis dekoracijomis bei kostiumais. Ir vėliau buvo orientuojamasi į klasikinį repertuarą – tai leido nebūtinai tiesmukai reflektuoti sovietinę nūdieną, bet kartu ilgam laikui pavertė baletą „muziejine“ teatro kultūros sritimi, kurioje sunkiai radosi naujos išraiškos priemonės.
 
Įsitvirtinti sovietinio rusų klasikinio baleto estetikai reikšmingas buvo Čaikovskio Gulbių ežeras – spektaklį pradėjo kurti Kelbauskas, tačiau užbaigė iš Sovietų Rusijos pakviestas Fiodoras LopuchovasFiodor LopuchovFiodor Lopuchov (1886 10 20, Sankt Peterburgas–1973 01 28, Leningradas) – rusų baleto artistas, baletmeisteris ir pedagogas.

Baigė Imperatoriškąją teatro mokyklą, 1905–1922 m. šoko Sankt Peterburgo Marijos teatre, Maskvoje Didžiajame teatre; 1910–1911 m. gastroliavo Europoje ir JAV. 1922–1931, 1944–1946, 1955–1956 m. vadovavo S. Kirovo (dabar – Marijos) operos ir baleto teatro baleto trupei. Pastatė daugiau nei 20 baleto spektaklių. 1962 m. įkūrė baletmeisterių skyrių Leningrado konservatorijoje (tarp jo mokinių – Lietuvoje spektaklius statę Konstantinas Bojarskis, Nikolajus Bojarčikovas, Georgijus Aleksidzė, Lietuvos choreografai Elegijus Bukaitis, Alfredas Kondratavičius).
(1886–1973), žinomas šokėjas ir baletmeisteris, dar XX a. pradžioje su koncertinėmis programomis lankęsis Vilniuje. Jis šiek tiek pakeitė baleto libretą (atsisakė pirmojo veiksmo puotos šokių, Juokdario, Mokytojo personažų) ir, pritaikydamas trupės galimybėms, redagavo Marijaus Petipa režisūrinius ir choreografinius sumanymus. Dekoracijas ir kostiumus baletui sukūrė scenografas Vytautas Palaima – tai buvo jo pirmas darbas baleto spektaklyje.
 
Kai 1948 m. Lietuvos TSR valstybinis operos ir baleto teatras buvo perkeltas į Vilnių, nedidelis baleto kolektyvas jau buvo ganėtinai profesionalus. Teatras įsikūrė tuo metu didžiausiame sostinės teatro pastate J. Basanavičiaus g. (dabar čia – Rusų dramos teatras) ir čia veikė iki 1974 m. Buvo atlikta teatro patalpų rekonstrukcija, padidintos repeticijų erdvės bei dekoracijų sandėliai.
 
Jau XX a. 4 dešimtmečio pradžioje Lietuvos balete buvo matyti akivaizdžių simpatijų sovietiniam rusų baletui. Grįžęs iš kelionės į Maskvą, Kelbauskas pastatė du Boriso Asafjevo draminius baletus – Bachčisarajaus fontaną ir Kaukazo belaisvį, o pirmoji premjera teatrui su baleto trupe persikėlus į Vilnių taip pat buvo susijusi su šia choreografinės dramos tendencija: 1949 m. Kelbauskas vėl pastatė Reinhold'o Glière'o (Reinolo Glyro) baletą Raudonoji aguona (jo premjera įvyko Kaune pirmosios sovietinės okupacijos metu). Spektaklyje pasakojama apie sovietinio kapitono ir kinų arbatinės šokėjos meilę, jo siužetas perteikia to laikotarpio sovietinę propagandinę kultūrą, besimezgančius ryšius su Kinija, kovą su kapitalistais kaip vieną svarbiausių XX a. vidurio SSRS eksporto reiškinių. Ideologiniai dalykai baleto repertuare buvo mažiau juntami nei dramos teatro scenoje, tačiau ir klasikiniuose spektakliuose dažnai buvo mėgstama pabrėžti socialinės nelygybės motyvus. 1952 m. Kelbauskas atnaujino Pakalnio baletą Sužadėtinė – pataisęs libretą ir pervadinęs Aušta aušrelė.
 
Šeštojo dešimtmečio pokyčiai
 
Pastebimi pokyčiai Lietuvos baleto istorijoje susiję su XX a. 6 dešimtmečiu, kai baigęs mokslus Valstybiniame teatro meno institute (GITIS) Maskvoje pirmuoju diplomuotu choreografu tapo Vytautas Grivickas Vytautas GrivickasVytautas Grivickas (1925 11 05, Beinorava–1990 11 22, Vilnius) – Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris, režisierius, pedagogas, baleto istorikas.

1940–1944 m. mokėsi Valstybės teatro Baleto studijoje Kaune, besimokydamas vaidino Kauno jaunimo teatre, 1944–1947 m. buvo Lietuvos operos ir baleto teatro baleto artistas. 1947–1952 m. studijavo Valstybiniame A. Lunačiarskio teatro meno institute (GITIS) Maskvoje. 1952 m. su kitais įsteigė baleto skyrių Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje ir iki 1954 m. joje dėstė. 1954–1971 m. – Lietuvos valstybinio operos ir baleto teatro vyriausiasis baletmeisteris. Pastatė keliolika baletų Lietuvoje, statė spektaklius Bulgarijos, Egipto, Estijos, Latvijos, Turkmėnijos teatruose, sukūrė pirmąjį Lietuvoje filmą baletą „Eglė žalčių karalienė“ (1965).
(1925–1990). Jo kūryba tiek ideologiniu, tiek meniniu atžvilgiu priartino baletą prie bendrųjų to laikotarpio kultūros tendencijų – „nacionaline forma“ buvo siekiama „išreikšti socialistinį turinį“.
 
1954 m. kovą įvyko susovietintą Lietuvos kultūrą įteisinęs renginys – LSSR literatūros ir meno dekada Maskvoje. Jai ruoštis buvo sutelktos visos pajėgos, neapsieita ir be pagalbos iš Rusijos. Lietuvos choreografijos istorijai ši dekada davė pirmąjį XX a. antrosios pusės lietuvių kompozitoriaus kūrinį – Juliaus Juzeliūno baletą Ant marių kranto; Ant marių krantoSpektaklyje „Ant marių kranto“ vaizduojamas žvalus pokario gyvenimas žvejų kaime – likviduojami karo padariniai, taisomi subombarduoti barkasai, merginų brigada tvarko „kolektyvinius tinklus“ (čia ir toliau cit. pagal: Ant marių kranto: Spektaklio programa, Vilnius: LTST valstybinis operos ir baleto teatras, 1953).

„Žymūnas žvejys – brigadininkas“ Jonis siekia brigadininkės Kastės meilės, tačiau „Kastė myli kitą, ji negali mylėti Jonio“. Buožė Krezas slapsto žuvį, slapsto ir buvusį savo giminaitį gestapininką Gustą; Kastė suranda įtartiname maiše paslėptą žuvį, o netrukus pasirodęs iš sovietinės armijos demobilizuotas Marius (jis „alsuoja gaivinančiu pajūrio oru, prisiglaudžia prie pušies [...], jį džiugina remontuojamas barkasas“) siekia Kastės meilės. Kastės ir Mariaus duetas „vaizduoja didelę meilę, ištikimybės Tėvynei jausmus, veržimąsi į šviesią ateitį“. Pavydėdamas Mariui, Jonis atsisako su juo plaukti žvejoti, tuo metu Gustas ir Krezas sugadina švyturį, o vėliau nužudo Jonį, kuriam „prabilo žvejo sąžinė“ ir kuris prieš mirdamas dar suspėja uždegti švyturį.

Trečiame veiksme švenčiamas uosto atidarymas su žvejais, atvykusiais „iš broliškų respublikų“, vėliau išaiškinamas Gusto ir Krezo nusikaltimas – niekšai išvedami, o Marius „pareiškia, kad niekas nebegali sulaikyti jų, žengiant į didžią, šviesią ateitį“.

Baleto premjera įvyko 1953 05 10 – kelios dienos po Josifo Stalino mirties.
muziką kompozitorius kūrė gyvendamas Lietuvos pajūryje, o libretą parašė Grivickas. Pokario klasių kovos motyvų prisodrintoje meilės istorijoje atsirado vietos ir pantomimai, ir stilizuotiems liaudies šokiams bei papročiams, ir klasikinio baleto estetikai. Jos laikydamasis, veikėjų Kastės ir Mariaus duetus pastatė Vilniuje gimęs žydų kilmės rusų choreografas Asafas Mesereras. Stilizuotų liaudies meno elementų (ir muzikos, ir choreografijos, ir scenovaizdžio) gausa ir džiugus patosas šį spektaklį leidžia suvokti kaip „festivalinio stiliaus“, būdingo XX a. 6 dešimtmečio kultūrai. Spektaklis Maskvoje sulaukė didelės sėkmės, buvo įvertintas kaip sovietinio šiuolaikinio baleto etalonas ir pateko į to meto choreografinės kultūros apyvartą – buvo statomas ir kitose SSRS respublikose Latvijoje ir Estijoje. LSSR kultūros dekados metu buvo gautas tuometės SSRS kultūros ministrės Jekaterinos Furcevos pažadas leisti statyti naują operos ir baleto teatrą.
 
Prieš karą baleto šokėjai buvo rengiami prie Valstybės teatro veikiančioje studijoje; pokariu šis darbas buvo nesistemingas, šokėjų rengimą ir tobulinimą į savo rankas perėmė baleto artistai. Būtent taip iš jaunystėje baleto nesimokiusių jaunuolių to laikotarpio Lietuvos primabalerinos išsiugdė sau tinkamus šokio partnerius: Tamara Sventickaitė – Henriką Kunavičių, Genovaitė Sabaliauskaitė – Henriką Banį.
 
Netrukus pradėta rūpintis ir sistemingai rengti šokėjus – 1952 m. Vilniuje prie dešimtmetės muzikos mokyklos įsteigtas Choreografijos skyrius. Jame dėstė Kunavičius, Sabaliauskaitė, o 1954 m. keliolika vaikų išsiųsti mokytis į Leningrado choreografijos mokyklą. Grįžę į Lietuvą 1959 m., jie gerokai sustiprino baleto trupės pajėgas, nes pagrindiniai solistai jau buvo vyresnio amžiaus, o dauguma kordebaleto šokėjų neturėjo nuoseklaus klasikinio baleto išsilavinimo.
 
6 dešimtmečio pabaigoje prasidėjo sovietinio baleto modernėjimo procesai, SSRS susiję su choreografų Konstantino Bojarskio (1915–1974), Igorio Belskio (1925–1999), Jurijaus Grigorovičiaus (g. 1927) kūryba. Choreografiją imta „simfonizuoti“ – buvo kuriami baletai-simfonijos, priešinamos sovietų mene 1930–1950 m. vyravusiam draminiam baletui.
 
Tuo metu Europos ir pasaulio baleto procesai vyko dar dinamiškiau.
 
Baleto kalba „atšilimo“ laiku
 
XX a. 6–7 dešimtmečiais Lietuvos baleto repertuaras buvo sudaromas remiantis planinės ekonomikos principais. Per sezoną buvo ketinama pastatyti po vieną klasikinį, sovietinį ir nacionalinį veikalą. Planai buvo sudaromi, nors ne visada įgyvendinami, tačiau klasikinių ir nacionalinių veikalų pusiausvyra daugiau ar mažiau išlaikyta.
 
Aktyviausiai šiuo laikotarpiu dirbęs Grivickas 1951 m. debiutavo sovietinės tematikos Dmitrijaus Klebanovo draminiu baletu Svetlana. Grivickas statė baletus ir pagal klasikinius, ir pagal naujus lietuviškus veikalus. Pirmiesiems jis stengėsi suteikti originalų choreografinį pavidalą: statydamas Adamo Žizel, spektaklį išplėtė iki trijų veiksmų, Cesare's Pugni (Cezarės Punjo) baletą Esmeralda pavadino Paryžiaus katedra ir labiau susiejo su Victoro (Viktoro) Hugo romanu, Minkuso Don Kichote siekė išryškinti Miguelio de Cervanteso (Migelio de Servanteso) kūrinio bruožus.
 
Skirtingai nei kitose kultūros srityse, kur „atšilimo“ laiku išryškėjo naujų formaliosios kalbos bruožų, baleto repertuare, spektaklių režisūroje bei choreografijoje vyravo romantinis požiūris, buvo vengiama eksperimentų, o ir pajėgų konceptualiems pokyčiams nebuvo. Daugiausia dėmesio buvo skiriama ne šokio technikai, o pantomimai, vaidybai, jausmingai judesių raiškai. Romantinės tendencijos ryškiausiai buvo matyti Grivicko pastatytame Juozo Indros balete Audronė. AudronėBaleto „Audronė“ tema, artima Jurgio Karnavičiaus operos „Gražina“ temai, tuo metu buvo reikšminga mėginant išsaugoti Lietuvos tautinę tapatybę.

Balete pasakojama apie Mindaugo Lietuvos susivienijimą, jo fone – tragiška Audronės ir Ugniaus meilė. Audronę, kuriai pasipiršo Ugnius, įsimyli kunigaikštis Kunotas; kunigaikštis praneša jai, kad Ugnius žuvo mūšyje su kryžiuočiais, ir Audronės tėvas prieš dukros valią atiduoda ją Kunotui į žmonas. Tuo metu drąsiausiu karžygiu vadinamas Ugnius atvyksta į Kunoto pilį ir pamato Audronę kunigaikštienės rūbais. Kryžiuočių šnipas Perėjūnas ragina Ugnių atkeršyti Kunotui; atvykę kryžiuočių pasiuntiniai siūlo jam priimti krikščionybę ir „nuo popiežiaus įteikia jam karaliaus karūną“ (čia ir toliau cit. pagal: Audronė: Spektaklio programa, Vilnius: LTSR valstybinis operos ir baleto teatras, 1957).

Lietuvos kunigaikščiai ir Audronė „pasmerkia Kunoto elgesį“, o Ugnius, įsiveržęs į menę, jį nužudo, tačiau susigriebia, jog į pilį paskui save atvedė ir kryžiuočius. Audronė atstumia Ugnių, šis supranta, kad „prarado ir mylimąją, ir Tėvynę“. Pilies bokšte suliepsnoja Audronės uždegtas laužas, kryžiuočiai užima bokštą, Ugnius, norėdamas ją išgelbėti, „žūna nuo kryžiuočių rankų“, Audronę perveria priešo strėlė, tačiau jungtinė lietuvių kariuomenė išlaisvina pilį.

Baleto premjera įvyko 1957 05 19.
Jame pasakojama apie lietuvių kovą su kryžiuočiais, kario Ugniaus išdavystę ir didvyrišką Audronės žygdarbį – tėvynainių gelbėjimą. Kaip ir kituose Grivicko spektakliuose, šiame balete buvo nemažai pantomimos scenų, atsisakyta grynojo šokio epizodų.
 
Atsigręžta ir į lietuvių liaudies pasakas: remdamasis žinoma Salomėjos Nėries poema, baletą Eglė žalčių karalienė (1960) pagal savo libretą sukūrė kompozitorius Eduardas Balsys. Spektaklio choreografijoje Grivickas naudojo liaudies šokių, žaidimų elementus, o po kurio laiko sukūrė filmą baletą Eglė žalčių karalienė, kuriame choreografiją gerokai pralenkė kiti vaizdiniai komponentai – visų pirma scenografija (dailininkas Petras Ilgūnas) ir kostiumai (dailininkė Dalia Mataitienė).
 
Romantinę baleto tradiciją XX a. 6–7 dešimtmečiais tęsė ir Kelbauskas – jis atnaujino keletą savo kūrinių iš prieškario repertuaro, pastatė Adamo baletą Korsaras; remdamasis commedia dell’arte principais, sukūrė Michailo Čulakio Tariamąjį sužadėtinį, o baletmeisterio karjerą baigė romantiniu Juozo Gruodžio baletu Jūratė ir Kastytis. Su dirigentu Chaimu Potašinsku šį originalų vienaveiksmį baletą jis papildė kitais kompozitoriaus kūriniais ir išplėtė iki trijų veiksmų spektaklio.
 
Dar vienas, kad ir menkas, baleto meno židinys buvo Kauno muzikinis teatras  jame XX a. 7 dešimtmečiu pastatyti keli baleto spektakliai. Greta kviestinių choreografų iš Rusijos, Kaune spektaklių sukūrė Vaclovas Germanavičius (1907–1970) ir Alfredas Kondratavičius (g. 1944).
 
Sostinėje kuriančių baleto menininkų choreografiniai bandymai nebuvo labai aktyvūs. Laikydamasi romantinių principų, baleto solistė Genovaitė Sabaliauskaitė (g. 1923) pastatė vienaveiksmį Čaikovskio baletą Frančeska da Rimini, o baleto solistas Česlovas Žebrauskas (g. 1930) – modernių ambicijų turintį Andrejaus Petrovo baletą Vilties krantas. Vilties krantasSpektaklio libretą parašė sovietinis rusų baleto istorikas ir kritikas Jurijus Slonimskis.

Čia pasakojama „apie tarybinio žmogaus jėgą ir drąsą, jo ištikimybę tėvynei ir mylimajai. Audra nuneša jauną žvejį į jūrą, ir jis atsiduria svetimame krante. Vaikiną sugauna priešai ir reikalauja, kad jis išsižadėtų tėvynės. Jaunuoliui siūlo turtus, garbę, malonumus, bet jis nepalenkiamas. Žvejo vaizduotėje iškyla gimtinė, mylima, draugai – jie šaukia jį sugrįžti. Vaikinas bėga iš nelaisvės ir ryžtasi pasiekti tėvynę“ (cit. pagal: Vilties krantas: Spektaklio programa, Vilnius: LTSR valstybinis operos ir baleto teatras, 1967).

Premjera įvyko 1967 05 13.
Jame neliko sovietinės ideologijos iliustratyvumo, forma tapo gerokai abstraktesnė, veikė bevardžiai personažai (Žvejys, Jo mylimoji, Juodas žmogus, Patrulis), tačiau aiškiai buvo justi šaltojo karo nuotaikos. Žebrauskas sukūrė ir kelias choreografines kompozicijas per Lietuvos televiziją transliuotiems koncertams (televizija tapo svarbia smulkesnių formų choreografinės kūrybos erdve). Vieną kompoziciją jis skyrė tuo metu populiariai kosmoso temai: kosmonautas, atvykęs į nežinomą planetą, sutinka merginą ir su ja šoka įvairių tautų šokius. Televizija pamažu tapo nauja šokio scena; po kurio laiko joje pradėjo formuotis naujesnė, drąsesnė choreografijos kalba. Šie plastiniai ieškojimai tvirtino moderniojo šokio tradiciją, kurios priešistorės reikia ieškoti XX a. 4 dešimtmečio pabaigos Lietuvos kultūroje.
 
Moderniojo šokio pradžia
Pirmosios moderniojo šokio apraiškos Lietuvoje siejamos su kauniete Danute Marija Nasvytyte (1916–1983). Paskatinta garsaus choreografo ir vokiečių išraiškos šokio kūrėjo Rudolfo von Labano, nuo 1936 m. ji studijavo modernųjį šokį Jutos Klamt mokykloje Berlyne (tuomet tai buvo geriausia vokiečių išraiškos šokio Išraiškos šokis Išraiškos šokis (vok. Ausdrucktanz) – modernaus šokio stilius, gimęs Vokietijoje XX a. pirmajame trečdalyje; pradininkai – Rudolfas von Labanas (1879–1958), Mary Vigman (1886–1973). Lietuvoje prieškariu nei ši šokio kryptis, nei Isadoros Duncan (Izadoros Dankan) propaguotas „laisvasis šokis“ buvo nežinomi, Kaune Valstybės teatre buvo vienintelė klasikinio baleto trupė. mokykla), o baigusi studijas 1939 m. grįžo į Lietuvą. Kaune įsteigė ritminės gimnastikos ir išraiškos šokių studiją – ją lankė apie 200 Kauno ponių ir panelių.
 
Jau po metų Nasvytytė su savo mokinėmis Kauno valstybės teatre surengė pirmąjį koncertą. Publika, ypač jaunimas, palankiai žiūrėjo į šį naują meną, tačiau baleto profesionalams jis pasirodė nepriimtinas:
 
Pirmą kartą Nasvytytę pamačiau 1937 ar 1938 metais profesoriaus Petro Šalčiaus namuose. Kai sužinojau, kad mokosi šokio Berlyne, sutrikau – man ji pasirodė apkūnoka, per trumpų kojų. Iš kur tada galėjau žinoti, kad moderniajame šokyje viską lemia ne tobula figūra, fiziniai duomenys, bet šokėjo individualybė, talentas. Aliodija Ruzgaitė, Lietuvos naujo šokio projektas: Festivalio programa, Vilnius, 1996, p. 4.
 
Rudenį Danutė Nasvytytė aplankė mūsų baleto studiją ir, norėdama supažindinti mus su nauja šokio sistema, keisdama kostiumus mums sušoko šešis šokius. Daugeliui mokinių ji nepatiko, buvo neįprasta matyti bėgiojančią ir besisukančią basakoję šokėją, netempiančią kelčių (tada jas vadindavome rusiškai – „podjomais“). Aliodija Ruzgaitė, Prisiminimų blyksniai, Vilnius: Tyto alba, 2010, p. 45.
 
Pirmaisiais sovietinės okupacijos metais studija dar veikė, nors kai kurios jos mokinės 1941 m. buvo ištremtos į Sibirą. Netrukdė studijai veikti ir okupacinė vokiečių valdžia, kuriai imponavo faktas, kad Nasvytytė šokio mokėsi Vokietijoje. Nasvytytė buvo pasiryžusi statyti baletą Jūratė ir Kastytis, kvietė jame dalyvauti jaunus vyrus, net išrūpino jiems šokių studijos pažymėjimus, atleidusius nuo karinės darbo prievolės (vok. Arbeitsdienst). Studija koncertavo įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Koncertų pirmoje dalyje būdavo rodomi naujojo šokio pavyzdžiai, stilizuoti lietuvių liaudies šokiai, antroje – mokinių šokiai pagal įvairių kompozitorių muziką. Koncertuose dalyvaudavo ir mokytoja.
 
1944 m. artėjo frontas. Įvyko paskutinis studijos mokinių koncertas, Nasvytytė su šeima pasitraukė į Dresdeną, o 1947 m. išvyko į Australiją. Nasvytytės misijos tęsėja tapo Kira Katerina Daujotaitė (g. 1921), atėjusi į studiją 1939 m. Tuoj po sovietų okupacijos ji pradėjo studijuoti gimnastiką Valstybiniame kūno kultūros institute ir tuo pačiu metu lankė pamokas Nasvytytės studijoje.
 
Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai oficialus išraiškos šokio vertinimas esmingai pasikeitė. Prisimindama sovietų valdžios požiūrį į žymios moderniojo šokio šokėjos Isadoros Duncan Isadora DuncanIsadora Duncan (1877–1927) – amerikiečių šokėja. Su ja siejama moderniojo šokio Europoje pradžia. Modernusis šokis į Europą atkeliavo iš JAV dar XIX a. pabaigoje: savo šalyje nesulaukusi dėmesio, Duncan viesulu vieną po kitos užkariavo Europos šalis.

 Pradžioje, tiesa, jai ilgokai teko įrodinėti, kad šokis, iki tol laikytas tik pasilinksminimo forma, taip pat yra menas. Tačiau kai pavyko įtikinti įvairių sričių menininkus, eilinius žiūrovus, valdžios vyrus ir atidaryti kelias laisvojo šokio mokyklas (pati Duncan vadino šį šokį tikruoju klasikiniu), prasidėjo audringa modernaus (o nuo 8 dešimtmečio – postmodernaus, arba šiuolaikinio) šokio raida.
(Izadoros Dankan) pasirodymus, baleto artistė ir kritikė Aliodija Ruzgaitė pasakojo:
 
Kur čia neprisiminsi, kad Isadorai Duncan gastroliuojant Rusijoje Leninas, matydamas Isadorą šokant „Internacionalą“, „Marselietę“, šaukė „Bis, bravo, mis Duncan!“. 1948 m. Kaune gastroliavo Isadoros Duncan mokinės Irmos šokio trupė iš Maskvos. Ji šoko kai kuriuos dar pačios Isadoros sukurtus šokius. Tačiau 1949 metais sovietų valdžia šią trupę likvidavo. Aliodija Ruzgaitė, Prisiminimų blyksniai, Vilnius: Tyto alba, 2010, p. 47.
 
Išraiškos šokis dar buvo vadinamas „laisvuoju šokiu“ ir siejamas su vidine laisve, laisva šokėjo saviraiška, tad šis terminas buvo visiškai nepriimtinas totalitarinėje valstybėje. Joje oficialiai buvo priimtinos tik dvi šokio rūšys – klasikinis baletas ir sceninis liaudies šokis, Juozo Lingio itin ištobulintas ir susistemintas. Kitokiam šokiui vietos nebuvo, tad išraiškos šokio studija buvo laikoma saviveiklos kolektyvu ir toliau turėjo egzistuoti pagal saviveiklos / mėgėjų kolektyvams taikomas taisykles. Nuo 1947 m. studija veikė Kauno profsąjungų rūmuose, jos repertuare buvo ir lietuvių liaudies, ir charakterinių šokių judesiais grįstų kompozicijų, iš šokėjų improvizacijų gimusių kūrinių pagal klasikinę ir lietuvių kompozitorių muziką. 1969 m. studija šventė savo 25-metį ir, kaip sovietiniais laikais buvo įprasta, gavo „pavyzdinio“ kolektyvo vardą bei pavadinimą „Sonata“ – taip vadinosi tuo metu šokta kompozicija pagal Ludwigo van Beethoveno (Liudviko van Bethoveno) muziką.

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Lietuvių tarybinis teatras: 1940–1956
Redaktoriai Antanas Vengris, Juozas Gaudrimas, Vilnius: Mintis, 1979
Vytautas Grivickas
Baletmeisterio užrašai
Vilnius: Tyto alba, 2005
Rūta Krugiškytė
Duetas. Baleto solistų Tamaros Sventickaitės ir Henriko Kunavičiaus kūryba
Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2012
Lidija Motiejūnaitė
M. Juozapaitytė
Vilnius: Lietuvos teatro draugija, 1969
Aliodija Ruzgaitė
„Baletas“
Lietuvių tarybinis teatras, 1940–1956, redaktoriai Antanas Vengris, Juozas Gaudrimas, Vilnius: Mintis, 1979
Aliodija Ruzgaitė,
Lietuviško baleto kelias
Vilnius: Mintis, 1964
Aliodija Ruzgaitė
Prisiminimų blyksniai
Sudarė Alė Šimkienė, Vilnius: Tyto alba, 2010
ALIODIJA RUZGAITĖ
Lietuvos naujo šokio projektas
Festivalio programa, Vilnius, 1996

Spektaklių programos

Sužadėtinė
Spektaklio programa, Kaunas: LTSR valstybinis operos ir baleto teatras, 1946–1947
Ant marių kranto
Spektaklio programa, Vilnius: LTSR valstybinis operos ir baleto teatras, 1953
Audronė
Spektaklio programa, Vilnius: LTSR valstybinis operos ir baleto teatras, 1957
Vilties krantas
Spektaklio programa, Vilnius: LTSR valstybinis operos ir baleto teatras, 1967
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.