Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1980–1989: fotografijos konceptualėjimas
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Kur dingo „tikra fotografija“?
 
9 dešimtmečio pradžioje fotografijai kažkas atsitiko. Iš fotografijų dingo ryškūs, emocingi siužetai, lyrinės, metaforiškos gaidos ir „amžinasis žmogus“, o jų vietoje radosi neišraiškingi, nuobodūs kasdienybės rakandai, eiliniai praeiviai bereikšmiais veidais ir kitokios banalybės. Debiutavusių autorių darbai buvo nedidelio formato, atrodė skurdžiai ir mėgėjiškai, dvelkė pasyvumu ir nuoboduliu.
 
Lietuvos fotografijos draugijos ramybę pirmasis sudrumstė jaunas autorius Algirdas Šeškus, Meno tarybai pateikęs nuotraukas, kurios atrodė kaip nevykę mėgėjo bandymai. Taryba posėdžiavo net dvi dienas, nežinodama, kaip vertinti patamsėjusias, nekontrastingas fotografijas, kuriose neįžvelgė jokio turinio. „Mėgėjiškų“ nuotraukų radosi vis daugiau.
 
9 dešimtmečio karta tarsi suskaldė dvidešimt metų puoselėtą ir stabilų Lietuvos fotografijos monolitą į centrą ir pakraščius. Centras tebepriklausė vyresniajai kartai Lietuvos fotografijos mokyklai (LFM) ir jauniems jos sekėjams, kurie tebekūrė humanizmo dvasia paremtus reportažus. O pakraščiuose brendo naujos kūrybinės asmenybės, sujudinusios LFM sukonstruotus fotografijos meno pamatus, išdrįsusios drąsiai eksperimentuoti ir leistis į fotografinio vaizdo ribų tyrinėjimus.
 
LFM sekėjų grupei priklausė Romualdas Požerskis, Virgilijus Šonta, Sigitas Šimkus, Algimantas Bareišis, Romas Juškelis, Vytautas V. Stanionis ir kt. O maištininkų gretose ryškėjo Algirdo Šeškaus, Vytauto Balčyčio, Alfonso Budvyčio, Remigijaus Pačėsos, Remigijaus Treigio, Gintauto Trimako, Arūno Kulikausko, Gedimino Urbono, Sauliaus Paukščio, Algimanto Maldučio, Alvydas Lukio, Gintaro Zinkevičiaus ir netgi dviejų moterų – Violetos Bubelytės ir Snieguolės Michelkevičiūtės – pavardės. Oficialiai fotografijai tebegaliojo tie patys sovietinės ideologijos postulatai, bet po įtakingos draugijos skėčiu buvo galima gana saugiai kurti ir jų neatitinkančią fotografiją.
 
9 dešimtmetyje iškilo fotografijos regreso dilema. Diletantizmu, nerimtumu, nemokšiškumu, aklu madų sekimu buvo kaltinama jaunoji maištaujančių fotografų karta. Tačiau iš tikrųjų jaunieji įžengė laiku, kai Lietuvos fotografijos mokyklos varomoji jėga – humanistiniai idealai – ir patys kūrybos principai jau rodė išsekimo ženklus. Augo įtampa tarp draugijos ir valdžios organų. Politikos administratoriai, žiūrėdami į jaunųjų fotografų darbus, nesuprasdavo, ką jose reikia įžiūrėti. Matydami tuščias, nykias gatves, tvoras, skelbimų stulpus, tiršto ūko apgaubtus kasdieniškus miestų peizažus, senus, nudėvėtus baldus, apsilaupiusius buities rakandus, telefono būdeles, gazuoto vandens automatus, bereikšmius pilkų ir banalių žmonių veidus, jie baiminosi, kad tokia fotografija „gali išprovokuoti baisų reiškinį – visuomenės dvasinės krizės atodangas, visiškai neatitinkančias sovietinės realybės reprezentavimo programos“. Margarita Matulytė, Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 62.
 
Todėl draugija privalėjo „perauklėti“ jaunuosius, pakreipdama juos teisingos fotografijos linkme:
 
Mūsų Draugija, vykdydama savo parodinę politiką ir tam tikra linkme kreipdama savo metodinį darbą, turi būti ta tiesiogine jėga, kuri pajėgtų kovoti su šiomis tendencijomis. Tai nereiškia, kad bus imtasi kokių represijų. Tai reiškia, kad Draugija didins dėmesį mokomajam ir šviečiamajam darbui, į darbą su jaunųjų sekcijos nariais įtrauks geriausius vyresnės kartos fotomenininkus. Margarita Matulytė, Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 92. 
 
Draugijos viduje būta daug diskusijų. Tradicionalistams prijautęs Požerskis ramino: „[f]otografijoje gimė nauja kryptis, nauji požiūriai, plastiniai sprendimai“, ragino atsakingus žmones „nebijoti įsileisti naujų jėgų“ nes „kuo platesnė bus fotografija, tuos stipresnė ji bus“. Margarita Matulytė, Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 90. 
 
 
Plačiau skaitykite: Romualdas Požerskis.
 
Iš pradžių įtakingasis žurnalas Sovetskoje foto stengėsi ignoruoti Lietuvos fotografijos pokyčius. Bet ilgainiui ir jiems teko pripažinti, kad jaunuosius įsileisti būtina, nes Lietuvos fotografijos mokykla jau kurį laiką verda savo sultyse. Prasidėjus Sąjūdžiui, įtampa tarp tradicionalistų ir maištininkų pradėjo slopti: pamažu buvę „abejotini“ autoriai įtraukiami į parodas, netgi suteikiamos stipendijos ir stažuotės užsienyje. Kita vertus, jų kuriama fotografija taip ir nebuvo suprasta ir įvertinta iki galo. Nė vienas konceptualistas iš Lietuvos nebuvo deleguotas į svarbią parodą Fototiltas (Fotomost) Maskvoje, kurioje buvo parodyti visų svarbiausių to meto Rytų bloko neoavangardistų fotografų (Boriso Michailovo, Igorio Muchino, Vladislavo Jefimovo) darbai. Tai rodo, jog Lietuvos fotografijos draugija dėjo pastangas, kad lietuvių fotografijos įvaizdis užsienyje būtų siejamas su LFM tradicijomis. O tai buvo akivaizdus ženklas, kad draugija iš tikrųjų išgyvena idėjinį sąstingį.
 
Meninis ir politinis kontekstas
 
Tradicinės fotografijos virsmas kažkuo kitu, dar nepažįstamu buvo bendresnės kilmės reiškinys, palietęs visas kultūros sritis (dailę, kiną, teatrą, filosofiją ir kt.). Tas reiškinys – tai postmodernizmas, kuris dėl informacijos stokos ir kultūrinio izoliuotumo Sovietų Sąjungoje pasirodė gerokai pavėlavęs. Tačiau Lietuvoje, kaip ir kitose sovietinio bloko šalyse, postmodernizmas įgavo kitokių atspalvių negu Vakaruose. Tam įtakos turėjo politinis ir socialinis vietos kontekstas.
 
9 dešimtmetyje oficialiai fotografams tebegaliojantys demagoginiai šūkiai, praskrieję pro šalį, prasmegdavo nuobodžios kasdienybės ūke. Ant melo pamatų pastatyta sovietinė realybė kėlė apatiją: su ja jau nesinorėjo kovoti, prieš ją maištauti, nesinorėjo ir nuo jos pabėgti ar atsiriboti. Kitaip tariant – visuomenė priprato gyventi melo kultūroje:
 
Nuolatinis ekonominių ir socialinių sąlygų blogėjimas nekėlė optimizmo dėl ateities, laikas buvo „sustingęs“ į nepakeičiamą dabartį, kurioje beprasmiškai prabėga žmogaus gyvenimas. Agnė Narušytė, Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 114. 
 
Todėl pagrindine alternatyvaus meno tema tapo nuobodulys ir kasdienybė.
 
Nuobodulio estetika Nuobodulio estetikaFotografijos tyrinėtojos Agnės Narušytės įtvirtintas terminas, kuriuo nusakoma 9 dešimtmečio ir vėlesnėje fotografijoje pasireiškusi specifinė fotografinė kalba. Jos pagrindas nusakomas nuobodulio, socialinio peizažo ir kasdienybės raktažodžiais.  atpažįstama dadaizme, Fluxus mene, poparte. Vakaruose ji siejosi su vartotojiškumu, besaikio dauginimo, reprodukavimo sukeliamu pertekliaus jausmu ir dėl to atsirandančiu nuoboduliu. Pavyzdžiui, Jurgio Mačiūno neįgyvendinta knyga Nuobodulys (ji turėjo būti sudaryta iš faksimilinių žodyno puslapių, telefono knygų, užsienietiškų laikraščių, prietaisų gamybos katalogų, cigarečių, saldainių popieriukų; knyga turėjo atrodyti stora ir nuobodi bei įrišta tarp batų padų), Andy Warholo (Andžio Vorholo) Marilyn Monroe (1960), „Champbell'’s“ sriubos skardinės (1906), šešias valandas trunkantis filmas Miegas (Sleep, 1963), kuriame rodoma, kaip miega žmogus. Kitaip tariant, nuobodulio ir tuštumos jausmą kėlė nuolatinė aplinkos kaita. O Rytų bloko šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, nuobodulys reiškėsi per sąstingį ir įvairovės trūkumą: standartizuotos statybos butuose standartizuoti baldai, visi vienodai rengiasi, dirba nuobodžius, vienodus darbus.
 
Kitas svarbus elementas – per ilgus sovietizavimo metus iš žmogaus gyvenimo buvo visiškai išstumta transcendencija. Nuneigus religiją (nors neoficialiai žmonės tebevaikščiojo į bažnyčią), daugelis prarado tikėjimo gyvenimo prasmingumu atramą. Taigi, anot fotografijos tyrinėtojos Narušytės, „nuobodulys egzistavo kaip pasyvi rezistencija, slapta protesto forma, kuri pasisuka prieš save patį ir įauga į savo paties kūną. Agnė Narušytė, Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p.116.
 
Rusijoje tokio meno pavyzdys – Iljos Kabakovo albumai, kuriuose vaizdais ir tekstais pasakojama apie nykius išgalvotų eilinių žmonių gyvenimus, Oskaro Rabino tapybos darbai, kuriuose vaizduojamos „netinkamos“ Rusijos gyvenimo „realijos“, kaip antai girtuoklystė, degradavusi milicija, KGB, apleistos gatvės, viešieji tualetai. Didžiausią įtaką lietuviams padarė ukrainietis Borisas Michailovas, atvydavęs į Nidos fotomenininkų seminarus ir bičiuliavęsis su fotografų bendruomene. Jis jau nuo 7 dešimtmečio pradžios fotografavo apleistus ir nykius Charkovo miestovaizdžius.
 
Be abejonės, įtakos turėjo ir 9 dešimtmetyje pradėjusios klostytis subkultūros. Jų filosofija, klausoma vakarietiška muzika (kurios įrašai platinti nelegaliai) formavo tam tikras idėjines nuostatas. Pavyzdžiui, fotografijos tyrinėtoja Margarita Matulytė įžvelgė Kauno „Plėšriųjų sekcijos“ narių Visvaldo Dragūno, Gintauto Stulgaičio, Gintaro Jaronio, Giedriaus Liago, Sauliaus Paukščio, Roberto Kanio, Arūno Kulikausko ir kt. kūrybos panašumus į amerikietiškąjį grandžą Grunge(Angl. sunkus, purvinas, prastas, apatiškas) – 9 dešimtmečio pradžioje Sietle (JAV) sukurta alternatyviojo roko muzikos atmaina. Sunkus, purvinas, apatiškas, melancholiškas, depresyvus garsas, apranga, nihilizmo filosofija tapo subkultūros dalimi. . Tai patvirtina grupės idėjinio lyderio Kulikausko prisiminimai:
 
Fotografavau pastipusią katę. Priėjo kažkoks tėvukas ir klausia: „Ką tu čia, vaikeli, darai?“ Sakau: „Katę fotografuoju.“ – „Gaila gyvulėlio...“ – pasakė ir nuėjo, pilkas žmogelis garažų fone. Mes augome, kai visos gatvės springo nuo melagingų plakatų ir šūkių. Fotografavome šiukšles ir pastipusias kates. Margarita Matulytė, Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 219. 
 
O Gintaras Zinkevičius – vienas pirmųjų fotografų konceptualistų – pats priklausė pankų judėjimui. 1988 m. jis Alumnato kiemelyje surengė parodą Kareivio dienoraštis, dedikuotą Artūrui Sakalauskui, kuris neiškentęs patyčių sovietinėje armijoje nušovė aštuonis kareivius. Parodoje eksponuotas fotografijas suspardė pankai, autoriaus draugai. Tokiomis agresyviomis antimeno priemonėmis Zinkevičius iškėlė skausmingą meninės tiesos klausimą:
 
Kaip menas turi elgtis su gyvenimu, o gyvenimas su menu? Sakysim, anksčiau menas stengėsi gyvenimui meluoti, o pastarasis spausti ir norminti meną. Abipusis nesąžiningumas pagimdė tokį monstrą (tai jokiu būdu neliečia viso meno, tik bendrąją jo kryptį), kurio tikrąjį siaubą supras gal tik mūsų vaikaičiai. Gražina Kliaugienė, Mažieji vernisažai. „Kareivio albumėlis“: Parodos anotacijos mašinraštis, 1988, l. 1,  Gintaro Zinkevičiaus archyvas.
 
Lietuvoje nuobodulio fotografija turėjo tiesioginių sąsajų su tapyba. Dar 8 dešimtmetyje tapytojai Kostas Dereškevičius, Algimantas Švėgžda, Arvydas Šaltenis ir Algimantas Jonas Kuras atkreipė dėmesį į degradavusios kultūros ženklus (sulūžę metaliniai ratai, fermų pastatai, benzino kolonėlės, telefonų būdelės, prie klozeto palinkusios vemiančios moterys ir t. t.) ir tapė juos su estetiniu susidomėjimu. 9 dešimtmetyje tapyboje ryškėjo dar didesnis polinkis į kameriškumą, vidinio žmogaus pasaulio problemas, egzistencinius klausimus, pamažu viešumon ėjo sovietų užgintas abstraktusis menas. Ne veltui buvo rengiamos bendros tapytojų ir fotografų parodos: Algirdas Šeškus pasirodė kartu su Raimundu Sližiu (1983), Vytautas Balčytis su Eugenijumi Antanu Cukermanu, Jūratė Stauskaitė su Andriumi Surgailiu (1984). „Gelbėti“ LFM tradicionalistų nesuprastą jaunesnės kartos fotografiją ėmėsi iš tapybos barų atėję kritikai Alfonsas Andriuškevičius, Gražina Kliaugienė, Eglė Kunčiuvienė, jie galėjo įvertinti fotografijos pokyčius bendresniame meniniame kontekste, atsiriboję nuo LFM suformuluotų „geros ir teisingos“ fotografijos kriterijų.
 
Kas rūpi „nuobodulio“ fotografams?
 
Naujos fotografų kartos tyrinėjimų laukas lyg ir buvo tas pats – realybė. Tačiau kiekvienas ją suvokė savaip ir atrado savitą raišką. Tai, kas iš pradžių palaikyta nemokšiškumu, buvo sąmoningas fotografijos taisyklių laužymas, ieškant būdo išreikšti konceptualias idėjas. Pirmasis „fotografijos taisyklėmis“ suabejojo Vitas Luckus – vienas iš LFM autorių, kontroversiška asmenybė, po dramatiškos žūties kuriam laikui pamiršta. Pastaraisiais metais po didelės personalinės jo kūrybos parodos ir katalogo išleidimo (abiejų autorė Margarita Matulytė) ir meninės dokumentikos filmo Meistras ir Tatjana (rež. Giedrė Žickytė) pasirodymo autorius pripažintas vienu įdomiausių ir genialiausių lietuvių fotografų, jo idėjos laikomos prašokusiomis savąjį laiką keletu dešimtmečių. Jis pradėjo kurti fotomontažus, fotokoliažus, naudodamas realybę tik kaip medžiagą.
 
Kurdamas žmonių portretus, Luckus pirmenybę teikė ne savo kartai būdingam „amžinojo žmogaus“ temos išryškinimui, o konceptualiam atvaizdo pradui. Pavyzdžiui, jo serijoje Portretas stambiu planu (1969) regime „apkapotus“, į kvadratą įspraustus žmonių veidus. Akivaizdu, kad autoriui rūpėjo ne perteikti jų individualumą, o veido su visomis laiko išvagotomis žymėmis materiją, tekstūriškumą. Konceptualią prieigą prie žmogaus parodo Luckaus serija Baltame fone (1986–1987), kurioje užfiksuoti kaimo žmonės, turgininkai su savo atributais, kasdiene apranga. Baltas fonas tarsi „išplėšė“ juos iš jų aplinkos ir atskleidė kaip tipažus. Šia menine strategija, praėjus keliems dešimtmečiams, naudojosi Ramunė Pigagaitė, Darius Žiūra, Eglė Rakauskaitė, Tadas Šarūnas ir kt. autoriai. Todėl galima sakyti, kad Luckus buvo tarsi 9 dešimtmečio maištininkų kartos idėjinis tėvas.
 
Kunčius taip pat suabejodavo, ką fotografuoja: daiktus ar savo mintis apie daiktus? Tai ypač ryšku serijoje Reminiscencijos (1976–1985), kurioje jis tyrinėja detales, susaistytas subjektyviais, tik jam žinomais saitais. Jo kūrybinė strategija atitiko meninei fotografijai būdingus vaizdo išraiškingumo, profesionalumo kanonus, tačiau iškelti klausimai rodo, kad jau tada fotografams rūpėjo fotografijos prigimtis ir realybės reliatyvumas. Vyresnei kartai priklausę Luckus ir Kunčius (iš dalies) užčiuopė pagrindinį konceptualios fotografijos dėmenį: nuotraukoje realybės nėra. Atspaudas ir yra galutinė tos fotografijos realybė.
 
Plačiau skaitykite: Algimantas Kunčius, Vitas Luckus.
 
Taigi kokie konceptualios fotografijos bruožai? Anot tyrinėtojos Narušytės, viską apibūdina priešybės: vietoj kontrastingumo – apibendrinantis tonavimas, vietoj priartinimo – žvilgsnis iš tolo, vietoj dinamikos – statika, ištęstumo, nuobodulio įspūdis, vietoj vizualinės gausos – minimalizmas, vietoj techninės kokybės – nekokybė, vietoj gerai apgalvotos kadro kompozicijos – atsitiktinė, su „nukąstais“, kadre netilpusiais objektais. Radikaliai keičiasi vertybės: nuo subjektyvios menininko būsenos reiškimo prie konceptualaus požiūrio į objektą. Denatūralizavimas, devizualizavimas, depsichologizavimas, deidealizavimas. Vyraujantis žanras – socialinis peizažas. Tai iš amerikiečio fotografo Lee Friedlanderio (Li Fridlanderio) pasiskolintas ir Narušytės knygoje Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje praplėstas terminas, žymintis nešališką ir anonimišką fotografo poziciją.
 
Šeškus kritiškai vertino tradicinį realybės reprezentavimą. Todėl specialiai ardė nusistovėjusią tvarką: perryškindavo nuotraukas, specialiai nekomponuodavo fotografijos turinio ir kliovėsi atsitiktinumu. Jis nerodė jokių pastangų meniškai atspindėti realybę, priešingai – fotografavo tarsi nekreipdamas į ją dėmesio, nesureikšmindamas. Fotografas vadovavosi principu, kad vaizdas fotografijai apskritai nereikalingas. Toks lyg tarp kitko mestas, atsainus žvilgsnis geba atskleisti daugiau, negu buvo galima numatyti. Jis išsunkia iš vaizdo jo prasmės esenciją ir ji žiūrovui perduodama per jausmą, pojūtį.
 
Balčytis fotografavo degradavusios kultūros pėdsakus: transformatorines, kioskus, gyvenamuosius rajonus, garbės lentas, tuščius reklamos skydus, sandėliukus ir t. t. Pasak Andriuškevičiaus, menininkas be prisirišimo žemiausios klasės chaosą (degradavusią kultūrą) fotografijoje transformuoja į kosmosą (meninę struktūrą). Per sovietinės degradavusios kultūros artefaktus Balčytis perteikia savo abejingumą, vietomis peraugantį į ironiją. Fotografijoje Vilnius iš ciklo Fotografijos (1986) matome sovietinį kino teatrą rusišku pavadinimu „Laimė“ („Счастье“), kuris ironiškai prakalba apie realaus sovietinio žmogaus gyvenimo ir deklaruojamos tobulos sovietinės tikrovės santykio absurdiškumą. Kitas panašus darbas – „Žiburėliu“ pavadintas sovietinės gerovės ženklas televizorius. Ekranas, per kurį sklinda ideologinės šviesos nutviekstas pasaulis, tampa naujuoju „dvasinės šviesos šaltiniu“. Balčyčio darbų skiriamasis bruožas – fotografijų sendinimas tonuojant rusvai. Būtent taip autorius sukuria ištęstumo ir nostalgijos įspūdį. Išgauti norimą nekokybę autorius mėgino įvairiausiais būdais: ryškindavo arbatžolėmis, actu. Nuobodulį skleidžia ir neįdomūs, vienodi, niveliuojantys jo fotografijų ir jų ciklų pavadinimai.
 
Budvyčio santykis su tikrove buvo ypatingas. Fotografas nesitenkino realybės siūlomais vaizdais, o nuolatos ieškodavo būdų, kaip fotografijoje juos perkeisti, patobulinti subtiliu kadro komponavimu, tonavimu, detalių išryškinimu ir t. t. Todėl jo fotografijos atskleidžia subjektyvios realybės versiją. Menininkas suardė daugelį peizažo, natiurmorto, portreto vaizdavimo kanonų. Pavyzdžiui, fotografijoje Žuvys. Babtai (1983) matome peizažo ir natiurmorto „kentaurą“: negyvos silkės tarsi atkartoja fone esančio peizažo linijas ir nuotaiką. Budvytis mėgo vaizduoti objektą fragmentiškai. Fotografuodavo vien pakaušį, pečius, kaklą, kojas, siekdamas pakeisti nusistovėjusius matymo įpročius. Taip kūno dalys kartais tampa išraiškinga vaizdine metafora. Pavyzdžiui, fotografijoje Galva (1984) matome dviejų sienų susikirtimo taške užfiksuotą nuskustą vyro pakaušį be jokių individualumą išduodančių veido bruožų. Išraiškingas apvalių formų kaukolės siluetas atrodo nejaukiai, trikdančiai įstrigęs, įspraustas į kampą tiesiogine ir perkeltine prasme. Individualumo nebuvimas daro vaizdą universalų.
 
Budvyčio diptikas Vyras ir Moteris (dedikuotas amerikiečių fotografui Ralphui (Ralfui) Gibsonui, kurio darbais Budvytis domėjosi, 1980) konceptualiai gvildena vyro ir moters vaizdinius sovietmečiu. Vienoje dalyje vaizduojamas kostiumu vilkinčio vyro juosmuo, kitoje – apatinuku pridengta moters krūtinė. Šį kūrinį galima perskaityti iš feministinės perspektyvos: kaip galios pozicijai atstovaujančio vyro ir paklusnios, trapios moters stereotipinį įvaizdinimą. Tačiau žvelgiant į serijinės gamybos sintetinį moterišką apatinuką, kokį turėdavo kiekviena sovietinė moteris, smelkiasi nuojauta, kad šis diptikas yra apie vyro ir moters nuasmeninimą sovietmečio niveliuojančioje aplinkoje, šaltumą, kuriame nelieka vietos erotikai. Įdomu, kad šis diptikas iš tikrųjų yra šeiminis autoportretas – Budvytis nusifotografavo su pirmąja žmona.
 
Budvytis gebėjo konceptualiai pažvelgti net į užsakomąją fotografiją. Pavyzdžiui, 1984 m. jis fotografavo Molėtų plentą tiesusių kelininkų portretus, kartu parodijuodamas darbo pirmūnų temą:
 
Buvau padaręs medžiagos uždangą, kurią paprastai du darbininkai laikydavo. Pastatau žmogelį ir „čiaukšt“. Dar tebeturiu nuotrauką – medžiagą laiko du dervos virėjai, žinai, kaip jie atrodo? O trečias toks pat sėdi su šlipsu. Alfonsas Budvytis, sudarytoja Raminta Jurėnaitė, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Fotografijos fondas, 2006, p. 8. 
 
Daugelyje fotografijų autorius gilinosi į žmogaus naudojamus daiktus, kurie kartais dar vaizdingiau geba nupasakoti jų savininkų įpročius, socialinę padėtį ir psichologinę būseną (pavyzdžiui, Kojakelnės. Šiauliai, 1979). Kai kurios jo fotografijos turi siurrealizmo, simbolizmo bruožų (Atsiminimai. Vilnius, 1980).
 
Radikaliai nuo žmogaus link jo daiktų dėmesį nukreipia minimalistas Lukys. Jis daiktus tyrinėja, orientuodamasis į natiurmorto žanrą dailėje, t. y. atsižvelgdamas į kompoziciją, apšvietimą ir siekdamas, kad nufotografuotas vaizdas atrodytų „paveiksliškas“. Menininką domina degradavusios kultūros objektai, žmogaus išmesti daiktai, jūros į krantą išskalauti rakandai. Kitaip tariant – tokie daiktai, kurie liudija praėjusį laiką ir kaupia savyje atmintį apie jį. Todėl menotyrininkė Milda Žvirblytė pavadino jo fotografijas kulturmortais (culture morte). Menininkui imponavo čekų fotografas Jozefas Sudekas, daręs gerus natiurmortus, amerikietis Irvingas Pennas. Jautė didelį artumą Algimantui Švėgždai, nors jis buvo tapytojas, grafikas.
 
Panašiu keliu žengė Treigys, žvilgsnį taip pat sukoncentravęs į daiktus, žmogaus gyvenimo aplinką ir jo veiklos pėdsakus, ženklus. Jo fotografijoje bet koks objektas (senas stalas, nutrupėjusi siena, nugulėta sofa ir kt.) tampa būties pažinimo, apmąstymo instrumentu. Treigio peizažai – beveik tušti, išblukę, užfiksuoti namai, kiemai, gatvės atrodo kaip anapusinio pasaulio fragmentai ar atsiminimų skeveldros. Siekdamas tokio efekto, menininkas tyčia subraižo negatyvą, palieka įvairias techninio proceso metu susirinkusias „šiukšles“. Treigys prisipažįsta:
 
Man įdomi nežinia, iš kur sklinda šviesa, slenkanti fotografuojamo objekto paviršiumi, kartais naikinanti pačią formą. Įbrėžimai, taškai, brūkšniai, tonavimas – tai tarsi fotografijos įgarsinimas, suteikiantis vaizdui papildomos informacijos. Fotografijose niekada neįvardiju konkrečios vietos... „Remigijus Treigys: ʻMan įdomi nežinia, iš kur sklinda šviesaʼ“, www.ve.lt, 2015 10 27.
 
Pačėsos fotografijose greta dėmesio kasdienybės detalėms pasireiškia ir dygus humoras bei ironija. Pavyzdžiui, nuotraukoje Parėjau (1982) ant sofos numestas švarkas tiesia sulysusią rankovę plevėsuodamas atvartais kaip koks subliūškęs macho, vis dar mėginantis išsaugoti savo puikybę. Agnė Narušytė, „Žiogo šešėliai“, 7 meno dienos, 2015 05 08. Arba šiukšlių konteineris, oriai stovintis atvirukiniame Nidos peizaže, tarsi būtų reikšmingas monumentas (Nida, 1984). Viena įdomiausių Pačėsos fotografijų – Be pavadinimo (1992). Nuotraukoje užfiksuotas gazuoto vandens automatas – vienas iš sovietmečio kasdienybės simbolių. Prie nuotraukos priklijuotas tikras skutimosi peiliukas, kurį paaiškina įrašas: „Peiliukas prie nuotraukos priklijuotas todėl, kad grandinė prikabinta prie bokalo.“ Absurdiškas paaiškinimas sukelia šypseną. Tačiau taip autorius atskleidžia daiktų ir skirtingų tikrovių ryšio absurdiškumą, dirbtinumą. Peiliuko gamintojo pavadinimas „Baltika“ perša politinės kritikos potekstes, įgalina žiūrovą svarstyti, kad ne tik bokalas priklijuotas prie grandinės, bet ir žmogus sovietmečiu buvo sukaustytas ir nelaisvas.
 
Bubelytė fotoobjektyvą atgręžė ne į daiktus, o į save. Nors pirmą kartą viešumoje pasirodę jos autoaktai sulaukė žiaurios kritikos ir kaltinimų pornografija, iš tiesų juose net nėra erotikos: menininkė tyrinėjo savo besikeičiantį kūną kaip medžiagą fotografijai, šviesos, plokštumos, gylio kūrimo dėmenį. Vis dėlto jos darbuose jaučiamas kūno trapumas ir šalia tvyrantis šaltis kuria susvetimėjimo nuotaikas.
 
Michelkevičiūtė pirmoji pasikėsino į vyro vaizdavimo stereotipus – eksperimentavo, fotografuodama apsinuoginusius vyrus. Jos ciklas Moteris apie vyrus (1977–1995) atskleidžia vyriškumo dramą, parodydamas nefasadinę jo pusę, persmelktą egzistencinių svarstymų, vienatvės, kančios, ir ieškodamas estetinio žavesio kūno netobulumuose. Kodėl vyrai ryždavosi nusirengti prieš fotografę? Tai paaiškina faktas, kad sovietmečiu fotoateljė nedarė aktų. Tačiau vyrams norėjosi įamžinti savo vyriškumą, todėl fotoateljė darbuotojai dažnai nurodydavo jiems apsilankyti pas Michelkevičiūtę.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Alfonsas Budvytis
Sudarytoja Raminta Jurėnaitė, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Fotografijos fondas, 2006
„Remigijus Treigys: ʻMan įdomi nežinia, iš kur sklinda šviesaʼ“
www.ve.lt, 2015 10 27
Margarita Matulytė
Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011
Agnė Narušytė
Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008
Gražina Kliaugienė
Mažieji vernisažai. „Kareivio albumėlis“
Parodos anotacijos mašinraštis, l. 1, Gintaro Zinkevičiaus archyvas
Agnė Narušytė
„Žiogo šešėliai“
7 meno dienos, 2015-05-08
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.