Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Juokais: netikras menas
Erika Grigoravičienė
 
Apie 1987 m. atgautą žodžio, raiškos, kūrybos laisvę jaunieji menininkai ir intelektualai tuomet taip brangino, kad labiausiai ir siekė išsaugoti. Pasitelkę sąmojį, ironiją ar absurdą, jie stengėsi pašalinti bet kokios totalinės ideologijos galimybę, užbėgti už akių naujiems minties suvaržymams. Todėl jie šaipėsi iš tautinio tapatumo klišių, keitė viešos erdvės ir bendravimo normas, medijų naudojimo taisykles, taip pat atvirai niekino sovietmečiu suklestėjusią dailės sistemą. Dailės, kaip sovietų valdžios ideologinės propagandos įrankio, veiksmingumą lėmė tebegyvuojantis iš Europos modernybės kilęs jos kultas.
 
Sąjūdžio laikų „nekonvencionalaus“ meno kūrėjai norėjo visiems laikams sužlugdyti dailės mitą. Jų kontrkultūrinis maištas artimas 7–9 dešimtmečiais Maskvoje ar Rytų Europoje (Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje) paplitusiam konceptualizmui, bet juos įkvėpė ir antimeno klasika – dadaizmas, Marcelis Duchamp’as (Marselis Diušamas; parodon, kurios kūrinių atrankos tarybos nariu pats buvo, atsiuntęs slapyvardžiu pasirašytą parduotuvėje pirktą pisuarą) ir fluxus, judėjimas prieš elitinę kultūrą, kurį apie 1960 m. Niujorke pradėjo Vytauto Landsbergio bendraklasis Jurgis Mačiūnas.
 
1988 m. Lietuvoje prasidėjęs ir keletą metų trukęs antimeninis judėjimas šiandien siejamas su Gintaro Znamierowskio ir Donato Srogio konceptualizmu, grupe „Doooooris“ ir Naujosios komunikacijos mokykla.
 
2011 m. Jono Meko vizualiųjų menų centre dailės kritikas Kęstutis Šapoka surengė parodą Postmodernizmo aukoms atminti, joje pristatė beveik niekam nežinomus Znamierowkio ir Srogio 1988–1995 m. darbus. Valstybiniame dailės institute studijavę vaikinai gebėjo meistriškai gaminti fotorealistinius piešinius, bet, pasak Znamierowskio, studijos tik sustiprino „neapykantą bet kokiam menui“. Jų konceptualizmo palikimą sudaro fotografijose užfiksuoti „lokalūs performansai“ (menininkai buvo jų dalyviai, dokumentuotojai ir žiūrovai) ir objektai, taip pat – vaizdo ir teksto koliažai, piešiniai. Performansai, maži neaiškios prasmės vaidinimai, vyko įprastoje aplinkoje ir nedaug skyrėsi nuo kasdienio elgesio. Koliažams jie naudojo nuotraukas, žurnalų iškarpas, sovietmečio atvirukus, juos vos pastebimai pakoreguodami ir papildydami keistais teiginiais.
 
Konceptualistų taikiniu tapo tradicinės vertybės – tautiškumas, religija, šeima, kalba, mokslas, darbas, bet nuosekliausiai jie tyčiojosi iš dailės. Menininkai perdirbinėjo „šiukšles“ ir šiukšlino gamtoje mėtydami tapytojų paletes. Norėdami „prisislėgti dvasiškai“, jie lankė beviltiškai nykias to meto parodas ir jas fotografavo. Jie šaipėsi ir iš savęs, jų „ciniškasis konceptualizmas Postmodernizmo aukoms atminti: Parodos katalogas, sudarė Kęstutis Šapoka, Vilnius: Jono Meko vizualiųjų menų centras, 2011, p. 3. neturėjo atgimimo patoso, buvo nepadorus, pabrėžtinai lėkštas ir beprasmis.
 
 
Neoficialią grupę „Doooooris“ 1990 m. Klaipėdoje įkūrė tapytojai Audrius Jankauskas, Saulius Kanapeckas, Arvydas Karvelis ir fotografai Remigijus Treigys bei Raimundas Urbonas (1963–1999). Dešimtmečio pradžioje jie surengė keletą parodų, kuriose eksponavo ir kolektyvinius darbus, pasirašytus „Doo...ris“ („o“ kiekis čia atitikdavo autorių skaičių). 2008 m. Eglė Deltuvaitė šiuos naujojo meno pavyzdžius įtraukė į pirmojo tarptautinio fotografijos festivalio In Focus programą.
 
Grupės pavadinimas nurodė ir „The Doors“, ir išplėštas seno pastato duris, atremtas į sieną nebeveikiančiame vaikų darželyje, kur buvo tapytojų dirbtuvės. Už tokių durų paprastai nieko nėra, savo kūrinius „Doooooris“ nariai irgi vertino kaip kvailiojimą be jokių paslėptų minčių, šiek tiek artimą fluxus. Daugiausia tai – perdirbtos fotografijos (tapytojai užtapė nespalvotas Raimundo Urbono nuotraukas, kurias jis norėjęs išmesti, nes atrodė nepavykusios). Dažnas kūrinių veikėjas – zuikis, tapęs lyg ir grupės simboliu, dar čia yra „mėlyna gyvatė susirangiusi ant namų radiatoriaus, [...] per durų raižinius labai realistiškai tekantis rausvas skystis, už lango skriejanti milžiniška nuoga mergina, virš miesto dykynės peizažo iškilęs ateivių laivas“. Agnė Narušytė, „Kažkas ne taip: nuo ‘The Doors’ iki ‘Doooooris’“ , in: Klaipėdos menininkų grupė „Doooooris“: Albumas, Vilnius: Kultūros projektai, 2009, p. 63. Šie kolektyviniai kūriniai tarsi „vengia prasmės, [...] pabrėžtinu menkumu, neišvaizdumu, atsitiktinumu ir techniniu netobulumu [...] išsisukinėja nuo menui primetamų misijų“. Agnė Narušytė, „Kažkas ne taip: nuo ‘The Doors’ iki ‘Doooooris’“ , in: Klaipėdos menininkų grupė „Doooooris“: Albumas, Vilnius: Kultūros projektai, 2009, p. 60.Šiukšlių menas, kičas, absurdas buvo ir „Doooooris“ atsakas į vis labiau įsigalinčias naujas dailės vadybos normas.
 
Naujosios komunikacijos mokyklą (NKM), išgalvotą instituciją netikram menui skleisti, 1991 m. sumanė dailėtyrininkas Ernestas Parulskis. Jis jau buvo girdėjęs apie pasaulyje vykstantį medijų technologijų perversmą ir atsiradusį internetą, bet Lietuvoje tada dar nebuvo net asmeninių kompiuterių. Kaip ne kartą istorijoje yra nutikę, NKM „tinklo“ nariai naujus, ateities technologijomis grįstus komunikacijos modelius išbandė pasitelkę senas medijas – paštą, afišų stulpus, dailės parodų sales.
 
Virtualios mokyklos „dekanai“ ir „prorektoriai“ dažnai užsukdavo į Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinetą. Kai 1988 m. jo vedėju tapo dailėtyrininkas ir dailininkas Linas Jablonskis, ši grafikos meno saugykla, kurios biuro patalpa atstojo ir skaityklą, virto dailininkų ir intelektualų traukos centru. Parulskis buvo nuolatinis svečias, pasak jo, NKM ir gimė berūkant Vilniaus universiteto kieme. Čia taip pat lankydavosi grafikai Rimtautas Gibavičius, Audrius Puipa, Rimvydas Bartkus, Giedrius Jonaitis, tapytojai Vytenis Jankūnas ir Linas Liandzbergis, fotografai Gintautas Trimakas ir Saulius Paukštys, žinomu rašytoju vėliau tapęs dailėtyrininkas Herkus Kunčius. Visi jie dalyvavo Jablonskio pradėtoje pašto meno akcijoje – vieni kitiems paštu siuntinėjo neįprastus savadarbius vokus ir atvirukus, kartais net su padirbtais ženklais, ir stebėjosi, kad šie vis dėlto pasiekia adresatus. Kunčius su Liandzbergiu 1989 m. įgyvendino projektus „Bendravimo menas“ (vaikščiojo po miestą, sėdėjo kavinėse kalbėdamiesi apie meną) ir „Sekretai“ (pagal sovietmečiu populiarų vaikų žaidimą slėpti žemėje po stiklais įvairias grožybes). Kabineto lankytojai dalyvavo ir Puipos gyvųjų paveikslų fotosesijose.
Vienas iš NKM projektų 1991 m. buvo Vilniaus Senamiestyje ant stulpų išklijuotos afišos su užrašu „Iš Amerikos jau atvyko Saulius Paukštys“ (visuomenei nežinomas jaunas fotografas buvo nuvykęs ten mėnesiui pas gimines), kitas – nebūtos grupės „Moralės kontrolės komitetas“ fikcinio koncerto afišos ir reklaminis interviu dienraščiui.
 
Svarbi NKM veiklos sritis – intervencijos į dailės parodų sales su šmaikščiomis teminėmis parodomis. Jablonskis 1991 m. galerijoje „91” (dabar „Akademija“) surengė parodą Kiškis, morka, labirintas. Galimiems dalyviams jis išsiuntė „modulį“ – Trimako nuotrauką su jaunos moters užpakaliu, o tie turėjo jį perdirbti panaudodami tris būtinus elementus – kiškį, morką ir labirintą. Parulskis tais pačiais metais ten surengė parodą Vampyrai (Liandzbergis ir Džiugas Katinas ten švirkštais siurbė menotyrininkų kraują), 1992 m. Vilniaus „Lango“ galerijoje – parodą Teacher’s Whiskey apie gėrimo ir edukacijos ryšius, 1993 m. „Lietuvos aido“ galerijoje – tapytojų grupę „24“ parodijuojančią ekspoziciją „48“. 1992 m. Vilniaus dailės parodų rūmuose, kur tuomet dirbo direktoriaus pavaduotoju, jis kuravo parodą Netikras menas (vingiuoto tunelio gale žiūrovai išvydo paauksuotų išmatų krūvą), o 1992 metų pabaigoje, kai ši įstaiga jau buvo tapusi Šiuolaikinio meno centru, surengė juokingai nešvankių kūrinių parodą Pornografija. Puipa joje eksponavo patobulintas laikinųjų Lietuvos pinigų versijas su besikopuliuojančiais gyvuliais.
 
1993 m. Parulskis perleido NKM Paukščiui, kuris netrukus sugebėjo Vilniuje pastatyti paminklą Frankui Zappai.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Postmodernizmo aukoms atminti
Parodos katalogas, sudarė Kęstutis Šapoka, Vilnius: Jono Meko vizualiųjų menų centras, 2011
Agnė Narušytė
„Kažkas ne taip: nuo ‘The Doors’ iki ‘Doooooris’“
Klaipėdos menininkų grupė „Doooooris“, Albumas, sudarytoja Eglė Deltuvaitė, Vilnius: Kultūros projektai, 2009
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.