Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Paminklai idėjoms, žmonėms, formoms: XX a. 7–8 dešimtmetis
Erika Grigoravičienė
Monumentalioji propaganda
Pokariu Lietuvoje prasidėjusi intensyvi fizinės viešosios erdvės sovietizacija oficialiai vykdyta pagal „lenininį monumentaliosios propagandos planą“. Sovietų valdžia naikino ankstesnių epochų paminklus, ypač valstybingumo simbolius, ir statė naujus.
 
Sostinėje Vilniuje suformuotos net dvi pagrindinės reprezentacinės aikštės. 1952 m. pertvarkytoje ir pervadintoje į Lenino Lukiškių aikštėje pastatyta Lenino statula, dabartinėje Vinco Kudirkos aikštėje, nugriovus fontaną – paminklą rašytojai Elzei Ožeškienei, 1945 m. buvo palaidoti sovietų armijos generolo Ivano Černiachovskio palaikai, 1950 m. pastatytas paminklas. Abiejų statulų autorius – rusų skulptorius Nikolajus Tomskis.
 
Pasibaigus stalinizmo laikotarpiui ir prasidėjus „atlydžiui“ dailė tebebuvo „suvokiama kaip idėjų iliustravimo priemonė“. Giedrė Jankevičiūtė, „Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje“, in: Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, Vilnius, 1992, p. 57. Monumentalioji propaganda tęsėsi iki Sąjūdžio laikų. Jos mastai ypač išaugo po 1968-ųjų (Prahos pavasario), bet tuomet net ir atsakingiausios užduotys jau būdavo patikimos „vietiniams kadrams“.
 
Propagandines skulptūras pradžioje kūrė vyresnioji, tarpukariu debiutavusių skulptorių karta: Petras Aleksandravičius, Robertas Antinis vyresnysis, Napoleonas Petrulis, Juozas Kėdainis, Juozas Mikėnas, Bronius Pundzius, taip pat pirmieji pokario absolventai – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą pokariu baigę Konstantinas Bogdanas, Bronius Vyšniauskas, Vladas Žuklys. Vėliau prisijungė Dailės instituto Skulptūros katedros auklėtinių karta – Alfonsas Ambraziūnas, Gediminas Jokūbonis ir kiti.
 
Nuo „atlydžio“ laikų monumentaliąją skulptūrą sudarė paminklai pagrindiniam sovietų valdžios ideologui ir simboliui Leninui, vietiniams „revoliucinio judėjimo“ dalyviams, taip pat sovietų armijos didvyriams ir Antrojo pasaulinio karo aukoms atminti, taikiems sovietų liaudies žygdarbiams įamžinti. Šiandien ši skulptūra būtų vadinama paminkline, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Vilniaus skulptūrų kelias, Vilnius: MMC, 2014, p. 8. bet sovietų valstybėje viešas paminklas pirmiausia buvo ideologinės doktrinos – išgalvoto „istorinės ir revoliucinės praeities“ įvykio ar suklastotos biografijos – išraiška.
 
Propagandinių paminklų statymu rūpinosi aukščiausios sovietų valdžios instancijos bei specialiai įkurtos vykdančios įstaigos, Lietuvoje – Kultūros ministerijos Paminklų ir monumentaliosios skulptūros statybos skyrius. Planuodavo juos urmu visam penkmečiui ar net dviem. Ilgas svarstymas, derinimas ir statymas, būtinybė laikytis normų lėmė nuosaikiai tikrovišką, apibendrintą ir beveik nekintančią, sustabarėjusią plastinę raišką, tapusią socrealizmo etalonu.
 
Kaune išardytoje Vienybės aikštėje (Karo muziejaus sodelyje), 1960 m. pervadintoje poeto Juliaus Janonio vardu, iškėlus visus Respublikos laikų paminklus (ten stovėjęs bronzinis Vytauto Didžiojo paminklas nukeltas ir sulydytas 1951 m.), 1970 m. buvo pastatytas Lenino paminklas. Kitaip nei Vilniuje, jis sukurtas Lietuvos skulptorių pagal geriausias tarpukario neoklasikos tradicijas ir formos požiūriu nepriekaištingas.
 
Vado statulą nulipdė Petrulis, kaip ir visos to meto statulos, ji išlieta iš bronzos Leningrade. Postamentą puošė trys granito stelos su figūriniais bareljefais. Antinio Taika – tai apibendrintų kampuotų formų motinos su vaiku figūra, populiarus dekoratyvinės skulptūros motyvas. Kėdainio reljefe Darbas pavaizduotas veikiau besiilsintis pusnuogis darbininkas. Kazio Švažo Revoliucija – dinamiška kompozicija, sudaryta iš didesnės pusnuogės jauno vyro figūros ir mažesnių apsirengusių figūrų grupės, kurioje yra ir moterų.
Klaipėdoje Lenino paminklas pastatytas tik 1976 m., Panevėžyje – 1983 m. (abu Jokūbonio), Druskininkuose – 1982 m. (Petrulio), Jonavoje – 1984 m. (Bogdano). 1979 m., minint Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejų, Saulėtekyje atidengta bronzos figūrų kompozicija Leninas ir Kapsukas Poronine buvo išlieta pagal dar 1957 m. Bogdano sukurtą eskizą. Matyt, kad nereikėtų ilgai derinti, nes šiuo atveju tam nebuvo laiko. Provincijoje vyravo ne statulos, o biustai – galva su pečiais ant aukšto postamento. Biustais būdavo pagerbiami ir kiti sovietų valdžiai nusipelnę asmenys, „revoliucinio judėjimo dalyviai“. Paminklai jiems paprastai statyti jų tėviškėse.
 
Jaunesnioji skulptorių karta išrado savitą tokio paminklo schemą. Geras pavyzdys – Ambraziūno iškaltas paminklas Zigmui Angariečiui Vilniuje (1972), kuriame matyti tik galva ir ranka nelygiai sudėtų granito luitų „kūne“, bet luitų skaldymas čia irgi esąs „revoliucinio gyvenimo“ simbolis. Pranas Gudynas, Įžanga, in: Skulptūra, sudarė Vladas Vildžiūnas, Vilnius: Vaga, 1974, p. 6. 
 
Panašus buvo Švažo paminklas Karoliui Poželai Pakruojyje (1971), Jokūbonio – Vytautui Putnai Molėtuose (1980), Juliaus Narušio – Vincui Mickevičiui-Kapsukui Marijampolėje (1980), Vytauto Šerio juodo granito stela su iš jos išlendančiu veidu, skirta Onai Sukackienei Lazdijuose (1975). Šis savo minimalistine forma atrodo jau gerokai nutolęs nuo pamoderninto socrealizmo standartų, panašiai kaip ir Danutės Danytės-Varnauskienės paminklas tarpukario Lietuvos komjaunuolei Adelei Šiaučiūnaitei Kaune (1985) – 4 dešimtmečio stilistiką menanti energingos moters ilgu apdaru figūra.
 
Kovotojais už sovietų valdžią tapo ir 1926 m. gruodį už antivalstybinę veiklą nuteisti ir sušaudyti keturi komunistai ar konkrečiai neįvardijami „komjaunuoliai pogrindininkai“. Petrulio ir Vyšniausko realistinis Paminklas keturiems komunarams 1973 m. pastatytas Kauno Ramybės parke, atsiradusiame 1959 m. dėl 1956–1958 m. Vėlinių dienomis vykusių solidarumo su Vengrijos revoliucija akcijų sunaikinus senąsias miesto kapines. Kauniečiai keistokoje keturių figūrų grupėje anuomet buvo linkę įžiūrėti girtuoklius.
 
Žuvusiems tarpukario komjaunuoliams skirtas ir paminklas Vilijampolėje (1979) – Gedimino Baravyko architektūrinė kompozicija su Stepono Šarapovo reljefais Priesaika ir Kova, kurių eskizus vykusiam konkursui jis sukūrė dar 1965 m. Vilniuje Juozo Kalinausko ir Algirdo Zokaičio Paminklas komjaunuoliams partizanams ir pogrindininkams skvere greta Pylimo (anuomet – Komjaunimo) gatvės pastatytas tik 1983 m. – dinamiška bronzinių figūrų grupė tarsi leidosi nuo šiandien išlikusių betono laiptų.

 
Didžiuliai Šarapovo reljefai, daugiafigūrės kompozicijos Disputas ir Kelias (1981) dabartinių Seimo rūmų kieme, vaizduoja žmonių susirinkimą ir eiseną, šiandien Konstitucijos ginamas žmonių teises ir viešo politinio gyvenimo formas, tad Nepriklausomybės laikais tereikėjo iš jų pašalinti nedideles žvaigždutes – SSRS simbolius.
 
Sovietiniai paminklai vadams ir „revoliucionieriams“ atitiktų europinius paminklus valdovams ir karvedžiams, o „tarybinei armijai išvaduotojai“ – alegorines laisvės statulas. Šiam tikslui 1972 m. Kryžkalnyje buvo pastatyta Vyšniausko sukurta 8 m aukščio bronzinė merginos lietuvių tautiniais rūbais su ąžuolo šaka rankose statula. Ji žvelgė į Vakarus, neva pasitikdama iš Berlyno grįžtančius sovietų karius, bet žmonės sakydavo, kad mergina laukia tikrųjų išvaduotojų.
 
Atskirą grupę sudarytų paminklai Antrojo pasaulinio karo aukoms, susiję su gedulo ir atminties vietomis. Visi jie šiandien išlikę. Išraiškinga gedulo figūra – Jokūbonio Motina Pirčiupiuose (1960), taip pat Albinos Vertulienės paminklas karo pradžioje žuvusiems Girulių pionieriams Palangoje (1979) – išilginta nuogos mergaitės figūrėlė dramatiškame judesyje.
 
Turbūt geriausiai žinomas Ambraziūno paminklinis ansamblis Kauno IX forte, suprojektuotas 1966 m., pastatytas iš gelžbetonio 1984 m. Dinamiška įkypų, kone virstančių geometrinių formų su žmogaus figūros fragmentais kompozicija šiek tiek nusižiūrėta nuo analogiškų paminklų Rytų Europos šalyse. Bet svarbiau tai, kad dėl numanomo tarptautinio žinomumo šio paminklo konkursą valdžia leido laimėti vienam didžiausių 7 dešimtmečio modernistų. Vildžiūno, Kisarauskų ratui tuomet priklausęs Ambraziūnas savo dirbtuvėje kūrė moliotipijas, asambliažus, nedideles dažyto medžio skulptūras, geometrinėmis laužytomis formomis artimas Vinco Kisarausko tapybai.
 
Į sovietinės monumentaliosios skulptūros kategoriją pateko ne visų rūšių paminklai. Nuo antkapių ir dekoratyvinės, parkų ir aikščių puošybai skirtos, skulptūros ji skyrėsi savo „didinga“ idėja, specifiniu ideologiniu turiniu ir dydžiu. Vis dėlto idėją, temą buvo nesunku primesti. Tą parodė Pirmųjų kregždžių istorija.
 
1964 m. Mikėno sukurta moters su paukščiais statulėlė, turėjusi simbolizuoti jaunystę, pavasarį, gamtos atbudimą, alsuoja antikos ir XX a. 4 dešimtmečio Paryžiaus dvasia, neoklasikinės jos formos mena dar tik bręstantį totalitarizmą ir tebegyvą civilizacijos pažangos idėją. Neatsitiktinai 1967 m., jau po autoriaus mirties, skulptūra eksponuota Pasaulinėje parodoje Monrealyje. 1972 m. ji buvo pristatyta paminklo sovietų armijos žygdarbiams Tauro kalne konkursui. 1987 m. Bogdano ir Dovydo Zundelovičiaus išdidinta iš bronzos išlieta statula pastatyta Vilniuje, dešiniajame Neries krante, prie tuometinio Revoliucijos muziejaus, 2009 m. tapusio Nacionaline dailės galerija. Iš dekoratyvinės ji virto monumentaliąja ne vien dėl mastelio, bet pirmiausia dėl naujos ideologinės paskirties – neva pašlovinti sovietinių kosmonautų pasiekimus, globalius sovietų nuopelnus.
 
Dažnesni nepastovaus formos ir prasmės ryšio atvejai, kai prasmė kyla „iš apačios“. Antai Vildžiūno Barbora 1982 m. Vilniuje buvo pastatyta kaip dekoratyvinė skulptūra: nors ir įkvėpta Rūtos Staliliūnaitės vaidmens Jono Jurašo 1975 m. režisuotoje Juozo Grušo dramoje, bet žmonės ją suprato kaip karalienės Barboros pašlovinimą.
Visos sielos: asmenybių įamžinimas, antkapiai, portretai
Paminklai rašytojams, menininkams, kultūros veikėjams ar istorinėms asmenybėms taip pat buvo propagandos dalis, susijusi su „atlydžiu“ prasidėjusiu sovietų valdžios sutautinimu Baltijos šalyse, bet kartu jie įamžina konkrečius žmones, turi portretinių bruožų. Monumentaliajai skulptūrai prilygstantį ideologinį krūvį turėjo paminklai sovietų valdžios pripažintiems, kairiesiems XX a. lietuvių literatams: Mikėno sukurtas Petrui Cvirkai (1959), Vildžiūno – Salomėjai Nėriai (1974) Vilniuje, Bogdano – Juliui Janoniui Biržuose (1976). Pastarasis dėl keistos pozos ir itin aukšto postamento buvo pramintas kaminkrėčiu.
 
Nuo socrealizmo stilistikos labiau nutolę paminklai, skirti su sovietų santvarka nesusijusiems, ankstesnių epochų žmonėms. Nors, žinoma, taip pat valdžios sankcionuoti, jie liudijo 8 dešimtmečio antroje pusėje visai Lietuvos kultūrai būdingą posūkį prie istorijos.
 
Aleksandravičiaus sukurta rašytojos Žemaitės skulptūra Vilniuje (1970) ar Antano Vienuolio Anykščiuose (1982) – ramiai sėdinčių, susimąsčiusių žmonių figūros ant neaukštų postamentų – jei ne jų nenatūralus dydis, priklausytų dar prancūzų skulptoriaus Auguste’o Rodino [Ogiusto Rodeno] sumanytų demokratiškų realistinių paminklų tradicijai.
 
Jokūbonio paminklinės skulptūros saikingai sumodernintos, menininkas derina apibendrintą, lakonišką formą ir individualius portretinius bruožus. Iš bronzinės Kipro Petrausko statulos Vilniuje (1973), vaizduojančios frakuotą lietuvių operos garsenybę, galima pasimokyti tiesios ir orios laikysenos. Iš juodo granito iškaltas dvasininko apdaru vilkintis Maironis Kaune (1977) sėdi susimąstęs, ranka parėmęs galvą. Rausvo granito Adomas Mickevičius Vilniuje (1984) stovi ilgesingai parimęs ant perskeltos kolonos.
 
Vildžiūno paminklai – Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, minint 100-ąsias jo gimimo metines atidengtas Druskininkuose, ar Laurynui Gucevičiui Vilniuje (1984) – dėl savo supaprastintų, stilizuotų formų, suskaidytų masių atrodo pernelyg tuščiai dekoratyvūs. Kita vertus, toks formos aktyvumas leido valdžios suplanuotą portretinį biustą ant postamento paversti figūrine statula.
 
Skulptūros raidai sovietmečiu gana palanki sritis buvo antkapiai, anuomet dar vadinti memorialiniais paminklais. Nors ši sritis pačių dailininkų neretai laikoma tik komercine „chaltūra“, jiems visai pravertė būtinybė įtikti privačiam ir dar gedinčiam užsakovui, praktinis susidūrimas su archajine trimačio artefakto paskirtimi, poreikis plėtoti tradicinius, su vieša monumentaliąja propaganda nesuderinamus ikonografinius įvaizdžius – Pietos, Angelo sargo ar nuo antikos žinomos sielvarto prislėgtos raudotojos.
 
Kai kurie žinomų skulptorių sukurti antkapiai yra vieni geriausių jų darbų. Pavyzdžiui, Kėdainio reljefas Atsisveikinimas (1972) Kauno Petrašiūnų kapinėse – paminklas savo valia iš gyvenimo pasitraukusiai tarpukario grafikei Marcei Katiliūtei, paveikiai vaizduojantis į nebūtį žengiančią moterį. Meniškai vertinga ir Jokūbonio Svajonė (1969) – gedėtojos figūra, antkapis tėvams Panevėžio kapinėse, Vildžiūno statula Vincui Mykolaičiui-Putinui Rasų kapinėse (1978), Bogdano parklupusi Liūdinti motina Aukštųjų Šančių karių kapinėse Kaune (1985).
 
Daugelis skulptūrinių antkapių – tai portretinės galvos ant postamentų arba dar dažniau steloje iškalti veido reljefai, dažniausiai profiliai, panašiai kaip ant pastatų kabinamose memorialinėse lentose. Vytauto Mačiuikos iškaltas paminklas Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, 1968 m. po ilgų derinimų pastatytas Aukštųjų Šančių karių kapinėse, kur lakūnų palaikai (prieš tai balzamuoti ilsėjęsi mauzoliejuje Kauno senosiose kapinėse, o 1940 m. atsidūrę VDU Medicinos fakultete) palaidoti dar 1964 m., išsiskiria ne tik dydžiu, bet ir tuo, kad veidai antkapio reljefe vaizduojami iš priekio, o ne iš šono, kaip 1943 m. Pundziaus iškalti Puntuke.
Nuo 9 dešimtmečio antkapiuose, kaip ir visoje skulptūroje, neretai apsieinama be žmogaus atvaizdų – pasitelkiami profesiniai atributai, siauram artimųjų ratui suprantami simboliai, prašalaičiams atrodantys kaip abstrakčios formos.
 
Kaip ir tapytojai, skulptoriai daugiausia kūrė savo kolegų dailininkų, rašytojų ir kartais dar gydytojų portretus. Ne visi jie buvo užsakomieji, kartais – tiesiog amato pratybos, darbai, tinkami respublikinėms parodoms. Portretus, kitaip nei antkapius ar monumentaliąją skulptūrą, gausiau kūrė ir moterys skulptorės (Nijolė Gaigalaitė, Zuzana Pranaitytė).
 
Skulptūrinis portretas – tai dažniausiai kiek išdidinta (paprastai – iki pusmetrio), lyg nukirsta galva iš įvairių medžiagų – medžio, molio, gipso, marmuro. Moterų atvaizduose veidas neretai apgaubtas plaukų skraistės. Rečiau pasitaikydavo biustas – galva su pečiais ar maždaug ties klubais „nupjauta“ pusfigūrė. Iki 8 dešimtmečio vidurio vyravo psichologiniai portretai, perteikiantys asmens charakterį, veido bruožus ir išraišką.
 
Vienas geriausių portreto meistrų – Bogdanas. Pokariu Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute studijavęs pas „paryžiečius“ Mikėną, Antinį, Pundzių, 1956 m. jis dar baigė aspirantūrą Leningrade. Ten, taip pat 1957 m. per VI pasaulio jaunimo festivalį Maskvoje nulipdė daugybę įvairių rasių ir tautybių žmonių veidų, vėliau kūrė vis daugiau dailininkų, taip pat ir išeivijos, portretų. Dauguma Bogdano darbų nulipdyti iš molio ir dažniausiai išlieti iš bronzos. Kitoks tik Karlas Marksas (1964): grubiai apdorotas juodo granito luitas, kuriame iškalta tik viršutinė veido dalis perteikia nuo filosofo įvaizdžio neatsiejamą vešlią barzdą, plaukus ir ūsus.
 
Lietuvos dailės muziejuje saugoma net šimtas Petrulio nulipdytų portretų ir šaržų – ištisa „atlydžiu“ pradėta kurti dailininkų, rašytojų, kultūros veikėjų galerija, kurioje yra ir ironiškas skulptoriaus autoportretas (1959). Degto molio (terakotos) galvos išraiškingais veidais, žvilgsniais, nuspalvintomis akimis, parausvintais skruostais, o neretai ir nosimis būtų linksma alternatyva socrealizmo rūstumui, jei neprimintų vieno nemalonaus dalyko – sovietmečiu asmenims ir kolektyvams privalomos viešos savikritikos.
 
Nuo 7 dešimtmečio pradžios pastebimi bandymai išplėsti portreto sampratą, perkeisti nusibodusias žanro schemas, panašumą perteikti ne tik veido bruožais, bet ir kūno judesiu. Mikėno darbas Žvejys, žvejo duktė ir aš (1961), rąsto gabale išdrožti trys veidai ir žuvys ketvirtoje plokštumoje, – modernus ir kartu archajiškas. Patį Mikėną jau po jo mirties Petrulis pavaizdavo su meile žvelgiantį į rankose laikomą liaudies skulptūrą, skarotos moters figūrėlę.
 
 8 dešimtmetyje tarsi siekiama išardyti portretą į dalis, parodant, kaip jis padarytas. Tuo metu nemažai sukurta ir istorinių asmenybių įsivaizduojamų portretų. Praeities kultūros, mokslo, politikos veikėjų atvaizdai daugiausia susiję su Vilniaus universitetu ir ypač jo 400 metų jubiliejumi.
Formų žavesys: dekoratyvinė skulptūra
Dekoratyvinė skulptūra sovietmečiu buvo skirta pastatams ir urbanistinėms erdvėms ar parkams puošti. Šis terminas Lietuvoje paplito tik po karo ir neoficialiai apibūdino žemesnės kategorijos kūrinius, lyg ir neturinčius ideologinės paskirties. Stalininiu laikotarpiu dekoratyvinei skulptūrai atstovavo darbininkų, kolūkiečių, sportininkų figūros. Paskui atsirado pasakų ir mitų veikėjų, alegorinių moters figūrų, įkūnijančių šeimos, bičiulystės, pavasario idėjas.
 
Nuo 7 dešimtmečio visoje SSRS vykdyta vadinamoji menų sintezės programa. Statant naujus gyvenamuosius rajonus ar visuomeninius pastatus buvo privaloma tam tikrą išlaidų dalį skirti dailės kūriniams juose, panašiai kaip nuo XX a. pradžios Vokietijoje ar kitose Europos šalyse. Antai 1974 m. iškilusiuose Lazdynuose atsirado net du jaunų dailininkų kūriniai – Teodoro Kazimiero Valaičio Vėtrungė (1972), abstrakti kinetinė skulptūra, ir Gedimino Karaliaus Rytas (1975) – iki šiol bene geriausias Vilniaus bronzinis raitelis.
 
Dekoratyvinės skulptūros srityje dirbo daugiau jaunosios kartos dailininkų, moterų skulptorių. 6 dešimtmečio pabaigoje–8 dešimtmetyje įsimintinų darbų sukūrė Robertas Antinis vyresnysis, Leonas Strioga, Nijolė Gaigalaitė, Kazys Kisielis, Jadvyga Mozūraitė-Klemkienė, Vladas Vildžiūnas, Teodoras Kazimieras Valaitis.
 
2010 m. Nacionalinėje dailės galerijoje surengtoje parodoje Moters laikas buvo galima pamatyti, kad net ir pasibaigus stalinizmui dirbančios moterys daugeliui skulptorių buvo mielas estetinio pasigėrėjimo objektas. Moters laikas: skulptūra ir kinas: Katalogas, sudarė Laima Kreivytė, Elona Lubytė, Vilnius: Nacionalinė dailės galerija, 2010. Moters įvaizdžio kaita atsiskleidžia palyginus Jokūbonio darbininkę apsmukusiomis vyriškomis kelnėmis ir pabrėžtinai seksualią Kėdainio padavėją. Kėdainis moterų darbo temą plėtojo mažose (kamerinėse) skulptūrose (pasak dailės kritikės Danutės Zovienės, jos yra geriausia dailininko kūrybos dalis). Danutė Zovienė, „Skulptorius Juozas Kėdainis“, Dailė, 2015, Nr. 2, p. 121. 1955 m. jis sukūrė bareljefą Skulptūros gimimas, kuriame vaizduojamas skulptorius (Pigmalionas), kalantis moters statulą. Jam iš kairės – moters torsas, dešinėje – prakilni moters su kūdikiu figūra, jo kūriniai ar pirmavaizdžiai.
 
Nuogalės ir motinos nuo „atlydžio“ skulptoriams tapo išties labai svarbios. Pradžioje nuogi buvo tik pasakų veikėjai. 1960 m. Palangoje pastatyta Antinio Eglė žalčių karalienė, 1961 m. – Gaigalaitės Jūratė ir Kastytis. Erotiškos, išsikerojusios erdvėje skulptūros visais laikais buvo poilsiautojų mėgstamos ir vis dar žadina kurortines aistras. Meniniu požiūriu ypač vykusi Antinio Eglė, išsigąstanti galvą keliančio žalčio, primenanti biblinę Ievą ir savo stiliumi kur kas labiau paryžietiška nei sovietinė.
 
Sovietų valstybėje sekso, kaip žinia, negalėjo būti, tad moters kūnas iš geismo objekto lengvai virto dekoratyvia aplinkos puošmena. Kaip XX a. įprasta, jis siejamas su vandeniu, pajūriu, sportu, poilsiu, sveikata ir jaunyste. Nuogalės, kartais išdidintos lig milžinių, ne tik gulinėja pajūrio kurortuose, bet įsikuria ir miestų parkuose, skveruose, ilsisi, žaidžia kamuoliu ar groja fleita. Jų sukūrė Mikėnas, Strioga, taip pat Gaigalaitė ir kiti skulptoriai. Moters kūnas ypač patiko jaunesnės kartos dailininkams, jų darbuose atsiranda mizoginiškas įvaizdis – torsas be galvos ir rankų. Ilgainiui kūnas pradedamas naudoti formos eksperimentams.
 
Dekoratyvinėje skulptūroje dažnos ir motinystės, vaikystės, šeimos temos. Motinystės motyvą mėgo ir moterys skulptorės. Mozūraitė-Klemkienė pavaizdavo ne tik motiną su vaiku, bet ir dvi susiglaudusias, tarsi viena kitą guodžiančias moteris. Motinystės, meilės, globos plastinių pavidalų paieškos skatino plėtoti tam tikrą modernistinę formų raišką, arba atvirkščiai – skulptorius sudominusios formos pasirodė tinkamos būtent šiems reiškiniams perteikti.
 
7 dešimtmetyje paplinta kompaktiškos, lakoniškų formų ir paprastai daugiau nei vieną žmogų vaizduojančios statulos, sudarytos iš monolitinio tūrio ir paviršiaus reljefo, neretai tiesiog išraižomo. Gerai žinomas tokios minimalistinės formos, kompaktiško tūrio ir grafinio paviršiaus ornamento pavyzdys – Constantino Brancusi [Konstantino Brankuzio] Bučinys (1916), nors Paryžiaus skulptorius tik atgaivino archajinį pavidalą. Panašių darbų daugiausia sukūrė Antinis vyresnysis.
 
Lietuvos skulptoriai mokėsi iš prancūzų Antoine’o Bourdelle’io [Antuano Bordelio], Aristide’o Maillolio [Aristido Mejolio], Brancusi, šveicaro Alberto Giacometti [Džakomečio], o iš amžininkų jiems geriausiai buvo žinomas britas Henry Moore’as [Henris Mūras]. Pastebėję, kad Paryžiaus modernistus įkvėpė vadinamasis primityvus menas, lietuviai atsigręžė į tautodailę, liaudišką drožybos tradiciją – normų nesukaustytą kūrybą ir archajinės kaimiškos pasaulėjautos išraišką.
 
Apie tautodailės reikšmę spaudoje diskutuota dar nuo 6 dešimtmečio pabaigos. 7 dešimtmetyje privatūs liaudies skulptūros rinkiniai tapo neatsiejama etnokultūrinio sąjūdžio dalimi. Skulptoriai ėmė interpretuoti liaudies drožyboje aptinkamus Pietos, Rūpintojėlio ar biblinių Trijų karalių motyvus, taip pat literatūriniu folkloru, mitologija paremtus stabų, dievybių, išminčių įvaizdžius. Tą liudija, pavyzdžiui, Antinio vyresniojo Kanklininkas (1967–1975) – pusketvirto metro aukščio granitinė senio su ilga barzda stovyla, arba Antinio jaunesniojo varinis Perkūnas (1970) Kaune – negyvas ir nepavojingas senovės baltų dievas.
 
Didžiausi „atlydžio“ laikų jaunieji maištininkai Ambraziūnas ir Vildžiūnas ėmė pabrėžtinai grubiai kirviu tašyti medį. Jų skulptūros atrodė sunkios, negrabios, veikėjai – pavargę, raukšlėtais veidais – visiška priešingybė optimizmu trykštantiems socrealistiniams darbininkams. Mediniame Lietuviškos baladės (1969) variante Vildžiūnas naudojo liaudies meistro Liongino Šepkos išdrožtų šventųjų atvaizdų elementus – tam tikrą veido schemą, plaukų stilizaciją, grafinį ornamentą.
 
Akmeninėje Baladėje, pastatytoje Vilniuje 1973 m. miesto 650 metų jubiliejui paminėti, tautodailės raiškos priemonės kiek patobulintos. Lyg stabai ant kalvelės priešais buvusius pirklio Abraomo Šliosbergo (tuomet – Pionierių) rūmus ratu sustatytos trys iš Estijos dolomito iškaltos figūros daug kam pasirodė esą bibliniai trys karaliai, nors, pasak autoriaus, tai artojas, karys ir poetas. Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė, Vilniaus skulptūrų kelias, Vilnius: MMC, 2014, p. 39. Vildžiūno Karaliai (1968) prie Kauno Čiurlionio muziejaus, trys beveik abstrakčios 5 m aukščio figūros iš skarda apkalto geležinio karkaso, traukia akį briaunų ritmu. Pasak dailėtyrininkės Giedrės Jankevičiūtės, skulptūra artima Moore’o variacijoms Karaliaus ir karalienės tema. Giedrė Jankevičiūtė, „Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje“, in: Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, Vilnius, 1992, p. 63.
 
8 dešimtmetyje nuo tautodailės interpretacijų Vildžiūnas pereina prie sudėtingesnių kūrinių, kuriuose svarbus siluetas, tvirta sandara, judesys, šviesos ir šešėlių kaita. Paminklai Čiurlioniui, Vincui Mykolaičiui-Putinui, taip pat Piligrimai (1977), Kartos (1979) ir kitos jo bronzinės skulptūros atrodo augančios, kylančios viršun it medžiai. Aistė Paulina Virbickaitė, „Skulptorius Vladas Vildžiūnas – kaip epochos ženklas“, Dailė, 2013, Nr. 1, p. 64. Vildžiūno formos principas – iškilių ir įgaubtų elementų dermė, kurią pats dailininkas vadino „vitaliniu konstruktyvizmu“, – tai tarsi plastinis konflikto, prieštaravimų atitikmuo. Giedrė Jankevičiūtė, „Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje“, in: Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, Vilnius, 1992, p. 65.
 
Tarptautiniuose simpoziumuose, taip pat 1977 m. JAV apsilankęs dailininkas sukūrė beveik abstrakčių darbų, kurie atrodo lyg išdidinti kitų jo statulų fragmentai, Nepriklausomybės laikais – keletą panašaus stiliaus abstrakčių Laisvės paminklų. Geriausias Vildžiūno kūrinys, ko gero, yra Barbora. Ypač paveikios griežtos, aštriabriaunės jos rūbo klostės, „paslepiančios“ net ir veidą, išreiškiančios veržlumą ir tvirtybę. Modernizmas ir perkeista tautodailės tradicija šioje karališkoje figūroje susitinka su renesansu.
 
Dekoratyvinės skulptūros sampratą 7–8 dešimtmečio sandūroje patikslino Valaitis. Jo darbai labiau nei kitų susiję su aplinka, architektūra ir vartotojais. Valdžios užsakytos viešiems interjerams, eksterjerams ar SSRS paviljonų ekspozicijoms papuošti dekoratyvinės skulptūros – vieninteliai oficialūs dailininko kūriniai. 1973 m. Lazdynuose pastatyta iš vario skardos išpjaustyta abstrakti minimalistinė Vėtrungė buvo ne tik pirmoji Lietuvoje abstrakti ir kinetinė skulptūra, bet ir puikus ezopinio kalbėjimo pavyzdys. Ji ėmė rodyti vėjo kryptį, paties vėjo jėgos veikiama, o Lietuvoje vėjai juk dažniausiai pučia iš vakarų.
 
Dekoratyvinę pertvarą 1969 m. „Žirmūnų“ restorane Vilniuje Valaitis sumontavo iš ready made objektų. It milžinės androidės krūtys žvilgantys 63 patinuoto metalo pusrutuliai iš tiesų buvo tuomet Vilniuje gaminto dulkių siurblio „Saturnas“ detalės, „Dailės“ kombinato meistrų padengtos mašinine alyva. Greta geometrinių, Valaitis dar kūrė organinių elementų pavidalo abstrakcijas – „biomorfas“.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Lietuvių skulptūra (1940–1990) Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose
Katalogas, sudarė Elona Lubytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1998
Moters laikas: skulptūra ir kinas
Katalogas, sudarė Laima Kreivytė, Elona Lubytė, Vilnius: Nacionalinė dailės galerija, 2010
Robertas Antinis: jubiliejinė kūrybos paroda
Katalogas, teksto autorė Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1991
Skulptūra
Sudarė Vladas Vildžiūnas, Vilnius: Vaga: 1974
Skulptūra 1975–1990
Sudarė Giedrė Jankevičiūtė, Elona Lubytė, Vilnius: Aidai, 1997
Teodoras Kazimieras Valaitis (1934–1974)
Katalogas, sudarė Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Nacionalinė dailės galerija, 2014
Vladas Vildžiūnas
Sudarė autorių kolektyvas, Vilnius: Vlado Vildžiūno galerija, 2002
GIEDRĖ JANKEVIČIŪTĖ
Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje
Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, Vilnius, 1992, p. 56–71
JOLANTA MARCIŠAUSKYTĖ-JURAŠIENĖ
Vilniaus skulptūrų kelias
Vilnius: MMC, 2014
NIJOLĖ NEVČESAUSKIENĖ
Skulptoriaus Juozo Kėdainio kūryba šiandienos žvilgsniu
Kupiškis, 2015
IRENA RAČKAUSKAITĖ-PETRAITIENĖ
Konstantinas Bogdanas
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010
AISTĖ PAULINA VIRBICKAITĖ
Skulptorius Vladas Vildžiūnas – kaip epochos ženklas
Dailė, 2013, Nr. 1, p. 63–69
DANUTĖ ZOVIENĖ
Skulptorius Juozas Kėdainis
Dailė, 2015, Nr. 2, p. 121–123
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.