Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Nuo vazų iki skulptūrinių objektų: stiklo dirbiniai
Lijana Natalevičienė
Stiklas gali būti konceptualus
 
Teigiami poslinkiai nepriklausomos Lietuvos stiklo mene – išaugusios dailininkų gretos, stiklo meno virsmas šiuolaikinio meno sritimi – buvo pakitusios politinės ir kultūrinės situacijos bei ankstesnio laikotarpio edukacinės reformos rezultatas. Vis dėlto ilgą laiką lietuvių stiklo menininkai buvo priklausomi nuo stiklo fabrikų, kuriuose įgyvendindavo kūrybines idėjas. Tik XX a. 10 dešimtmečiu Lietuvą pasiekė studijinio stiklo judėjimo Studijinis stiklas, studijinio stiklo judėjimasStudijinis stiklas, studijinio stiklo judėjimas [angl. Studio Glass Art, Studio Glass Movement] – individualioje menininko dirbtuvėje kuriamas stiklo menas, taikant rankų darbo technologijas, įgyvendinant kūrinį nuo eskizo iki galutinio rezultato. Privačiose studijose gaminamo stiklo atgimimas kilo XX a. 7 dešimtmetyje JAV, greitai išplito Europoje, kur tuo metu stiklo pramonė išgyveno nuosmukį. Pradininkas – amerikiečių keramikas ir stiklo menininkas Harvey Littletonas (Harvis Litltonas, 1922–2013); jo įsteigta studija „Toledo“ suaktyvino meninius ieškojimus stikle, skatino atitrūkti nuo pramonės dizainerio darbo, susikurti individualius poreikius atitinkančias sąlygas. Studijinis stiklas teikė naują postūmį meninio stiklo raidai, pakėlė stiklo dirbinių prestižą. banga, o su ja ir paskata kurti individualias stiklo dirbtuves. 1995 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete įsteigta pirmoji akademinė stiklo dirbtuvė, skirta tobulinti studentų praktinius įgūdžius, atlikti kūrybinius darbus. 1996 m. sostinėje atidaryta Vilniaus stiklo studija, 2000 m. Panevėžyje stiklo dailininkas Remigijus Kriukas (g. 1961) įkūrė privačią stiklo studiją „Glasremis“. Nuo 2005 m. Kaune veikia privati stiklo studija „Stiklo paslaptis“, kurioje dirba Arūnas Alfonsas Daugėla ir Viačeslavas Gibovskis (g. 1960). Kaip visame pasaulyje, taip ir Lietuvoje tokių studijų tikslas – atitrūkti nuo stiklo pramonės aplinkos, susikurti indidualiai praktikai tinkamas sąlygas.
 
Stiklininkai nuo 1979 m. ugdomi VDA Kauno dailės fakultete ir nuo 1976 m. – Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete. Stiklo dailininkų veikla aprėpia kone visą Lietuvą – edukacijos centrą Kauną, taip pat Vilnių ir Aukštaitiją (Panevėžys). Stimulą plėtoti stiklo meną skatina ne tik individualių dirbtuvių atsiradimas, bet ir dailininkų mobilumas, dažnos kelionės į garsius Europos stiklo centrus, seminarai ir stažuotės, taip pat vietinės ir užsienio parodos, ypač nuo 2000 m. Kaune rengiami Baltijos šalių autorinio stiklo pristatymai Vitrum Balticum (kuratorė – Raimonda Kogelytė-Simanaitienė) ir Vilniuje nuo 2012 m. organizuojama tarptautinė meninio stiklo paroda 2D (Iš plokštumos, kuratorė – Dalia Truskaitė).
 
Kartų kaitos požiūriu vyksta tolygus patirties perėmimo procesas. Pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu dar aktyviai reiškėsi vyresnieji: Gražina Didžiūnaitytė (1940–2008), Algimantas Aleksandras Žilys (1936–2009) ir Irena Lipienė (g. 1939), į brandos laikotarpį žengė 9 dešimtmečio reformuotojai: Danielius Ramelis (g. 1949), Vytautas Janulionis (1958–2010), Vygantas Paulauskas (g. 1960), Valmantas Gutauskas (g. 1961), Arūnas Aleksandras Daugėla (g. 1963), Remigijus Kriukas (g. 1961) ir vis drąsiau savo poziciją reiškiantys VDA Kauno skyriaus stiklo specialybės absolventai – Artūras Rimkevičius (g. 1960), Sigita Grabliauskaitė (g. 1962), Jaunius Erikas Kaubrys (g. 1967), Rima Mulevičiūtė (g. 1972), Viktorija Anskaitienė (g. 1961), Julija Pociūtė (g. 1981), Linas Labanauskas (g. 1971) ir kt. Stiklo dirbinius kuria ir aktyviai stiklo parodose dalyvauja savo vietos meniniame gyvenime ieškantys vitražininkai (Dalia Truskaitė, Eimutis Markūnas, Viktoras Dailidėnas, Laura Karčiauskaitė-Potet, Rasa Grybaitė ir kt.).
 
Naujuoju laikotarpiu lietuviai „atrado“ stiklo plastiką, kurios pradmenų buvo jau 9 dešimtmečiu, jie patikėjo stiklo galimybe būti konceptualia ir jaudinančia medija, kuriančia prasmines asociacijas, skatinančia intelektualiam nusiteikimui ar meditacijai. Ankstyvuoju nepriklausomybės laikotarpiu kilo abstrakčiosios stiklo plastikos banga. Jos išskirtiniu bruožu tapo skaidraus stiklo vyravimas – kaip priešprieša iki tol vyresniųjų pamėgtam spalvotajam, kurio elementai dabar tik ryškino bespalvio stiklo peršviečiamumą. Net ir XXI a. 2 dešimtmečiu polinkis mėgautis bespalviu stiklu, jo skaidrumu, skleidžiama šviesa tarp lietuvių išliko, skirtingai nuo vakariečių.
 
Ilgainiui stiklininkų darbai tapo įvairesni, jiems (kaip ir skulptoriams) darė įtaką susidomėjimas žmogaus figūra, torsu, veidu. Taip lietuviai priartėjo prie pasaulio stiklo mene populiaraus skulptūrinio objekto, stiklininkų kūrybos siekiai sutapo su pasaulio meno tendencijomis.
 
Kartu tobulėjo ir technika. Greta populiaraus karšto stiklo pūtimo ir liejimo formose taikytas ir stiklo sukepinimas Stiklo sukepinimas, stiklo sulydymasStiklo sukepinimas, stiklo sulydymas – stiklo formavimo technologija, kai keli stiklo elementai ar sluoksniai degami tam tikru režimu, kol susilydo į vieną darinį. Technologija paranki formuoti dekorą, tarp stiklo sluoksnių įlydyti vaizdinius elementus.moliravimas arba klampinimas Moliravimas, stiklo klampinimas Moliravimas, stiklo klampinimas [lot. mollire – daryti minkštą, lydyti] – stiklo formavimo technologija, kai jo lydymas iki vientisos plastiškos masės iš kieto stiklo elementų modelinėse formose.pâte de verre Pâte de verrePâte de verre [pranc. lydytas stiklas] – stiklo formavimo technologija, kai jis lydomas formose iš kietų elementų, pvz., stiklo rutuliukų. Analogiška moliravimui, tik degama žemesnėje temperatūroje. Išdegtas dirbinys pasižymi grublėtu paviršiumi, netaisyklinga masės tekstūra., šalto stiklo apdorojimas (poliravimas, šlifavimas, raižymas, ėsdinimas). Naujos technologijos suteikia įvairesnių formos niuansų – grublėtą arba matinį paviršių, priklausomai nuo degimo režimo – netaisyklingą masės tekstūrą, leidžia formuoti plokščią kompoziciją – tarp stiklo sluoksnių įlydyti dekoro ar vaizdinius elementus, kitos medžiagos detales. Stiklininkai pasitelkia skaitmenines technologijas, stiklą derina su netradicinėmis medžiagomis – medžiu, metalu, plastiku. Apie būtinybę gerai įvaldyti stiklo kalbą pasakoja Dalia Truskaitė:
 
Viename savo kūrinyje sumaniau stiklo paviršiuje „išauginti“ metalinius „plaukus“. Atrodytų – paprastas sumanymas. Ir prasidėjo… Kaip išlenkti ir pragręžti stiklą, kokiu grąžtu, kaip jo nesutrupinti, eksperimentai su įvairiausiais grąžteliais, kitais įrankiais, krosnies temperatūra. Taigi noras įgyvendinti idėją kartais paverčia tave lengvai kvanktelėjusiu, maniaku… Eksperimentuoji, ieškai, o šios srities bandymai – nepigūs. Ne tik dėl pinigų. Ar racionaliai iš šalies atrodo suaugusi moteris, kuri, užuot vaikams naujus batus nupirkusi, perka dar vieną stiklo gabalą, kad galbūt jį negailestingai išmestų kaip nevykusį eksperimentą? O vietoj jaukių šeimyninių vakarų dažnai rymo prie nebaigtų darbų? Kartais apninka beprasmybės jausmas. Bet tai tokia saldi nuodėmė…
 
Savo kaprizus neretai rodo ir baigtas stiklo meno kūrinys. Ne tik jį tinkamai įkurdinti interjere, bet ir nufotografuoti, „pagauti“ tą ypatingą lūžtančios šviesos žaismą reikia didelio profesionalumo, subtilaus, atsargaus žvilgsnio. Ne kiekvienas fotografas tą sugeba. Eksponuoti stiklą taip pat sunku, reikia „švarios“ aplinkos, apšvietimo, specialios įrangos. „Stebuklas, saldi nuodėmė, užmaršties pavojus“. Su Dalia Truskaite kalbasi Kristina Stančienė, Literatūra ir menas, 2009 07 31. 
 
Stiklininkų kūryba neatsilieka nuo viso šiuolaikinio Lietuvos meno teminės ir stilistinės įvairovės. Norimą rezultatą pasiekti padeda geras technikų valdymas.
  
 
Stiklo menininkai: kartu ir atskirai
 
Šiuolaikiniame stiklo mene veši skirtingos tendencijos. Apie stiklo meno įvairovę, kai anksčiau aktyviai dirbo tik vienas kitas stiklininkas, lietuviai galėjo tik pasvajoti. Populiarios grakščių formų abstrakčios kompozicijos, besiremiančios vėlyvojo modernizmo estetika. Tokių kūrinių populiarumą lemia ne tik konkreti paskirtis – parodinė arba puošybinė, – bet ir neišsisėmusios modernistinės stiklo plastikos galimybės. 9 dešimtmečiu Lietuvoje tik skleidėsi pirmieji abstrakčiosios stiklo plastikos daigai. Todėl dabar stiklo dailininkus, kaip ir kitų sričių menininkus, traukia skirtingi tikslai – vieni nori išaukštinti stiklą, išryškinti tik jam būdingas ypatybes, kiti domisi konceptualiomis idėjomis, dažnai neigiančiomis kūrinio vientisumą, kartais suabejoja medžiaginėmis stiklo ypatybėmis.
 
Vieni iš aktyviausiai besireiškiančių stiklo menininkų – Remigijus Kriukas (g. 1961) ir Indrė Stulgaitė-Kriukienė (g. 1975) – dvi kūrybinės individualybės, susitikusios tuo metu, kai Remigijus jau buvo žinomas menininkas, o Indrė Stulgaitė tik žengė savarankišku kūrybos keliu. Juos suvedė stiklas, jie abu ištikimi savo kūrybiniams ieškojimams, neseka vienas kitu, neperima kito idėjų. Veržlaus charakterio Remigijus mėgsta asimetriją, formos ekspresiją, didesnius gabaritus, jis – abstrakcijų meistras, gebantis įskelti kibirkštį iš poliruoto bespalvio optinio stiklo Optinis stiklasOptinis stiklas – jo sudėtyje yra daugiau švino oksido, jis labiau už paprastą stiklą laužo ir skaido šviesą. struktūrų, derinamų su jo pamėgtų spalvų (mėlynos, žalios, raudonos) detalėmis. Susikaupusi Indrė vertina simetriją, kameriškumą. Jos kūryba – moteriška, jausminga, besigilinanti į vidinę žmogaus esybę. Lygiai tiek pat ją jaudina menininko vieta šiuolaikinėje liberalėjančioje visuomenėje, lietuviško stiklo ateitis.
 
Indrė ir Remigijus Kriukai – ne vienintelė stiklo dailininkų sutuoktinių pora Lietuvoje (pavyzdžiui, Viktorija ir Ričardas Anskaičiai). Skirtingai nuo kitų, jie turi geras sąlygas darbui individualioje stiklo studijoje, atitinkančioje vakarietiškus analogus. Abu stiklo alchemikai dirba petis petin, t. y. kartu ir atskirai – kiekvienas puoselėdamas savo idėjas ir stilių, kurdami mažus stebuklus iš medžiagos, kuri tokia trapi ir sunkiai apčiuopiama, pakaitinta keičia savo pavidalą, o sustingusi skamba.
 
Stulgaitė-Kriukienė pasakoja apie savo ir sutuoktinio Kriuko kūrybą:
 
Stiklas – tikrai labai specifinė sritis, turinti daugybę technologinių kelių jį valdyti. Arba jis tave patraukia, arba – ne. Čia neišeina „po truputį“, ypač kalbant apie karštą stiklą – ši technologija mūsų mėgstamiausia: pučiam, liejam, įvairiai formuojam karšto stiklo masę, savo konsistencija primenančią šviežią medų. Turėtume pabrėžti, kad tai kone vienintelė meno ar amato sritis, kur technologijų išmanymas užima išskirtinę vietą. Tam turi skirti nemažai laiko, tai nėra vienos dienos ar net metų mokslai... Nors patirties esame sukaupę tikrai nemažai, pavyzdžiui, Remigijus su stiklu „žaidžia“ jau tris dešimtmečius. Tačiau vis vien nuolat sulaukiam kokių nors stiklo „išdaigų“, naujų atradimų, netikėtumų... […]
 
Kūrinio idėja, vizija pirmiausia „užsimezga“ galvoje. Remigijui nuolat galvoje „mezgasi“ šimtai vizijų, jis galėtų bent kelias jums iškart išgeneruoti, net jei užkluptumėt jį nepasiruošusį. Jis labai ekspresyvus, gali „taškytis“ stiklu ir darbo metu sukurti dar kelias skulptūras, nors pirminė buvo tik viena. Aš, atvirkščiai, savąsias nešiojuosi ilgai. Ir kai jau viskas apgalvota iki galo – kūriniui lemta gimti stiklo studijoje. […] Į savo kūrinius įdedame dalelę savęs, savo širdies. Atrodo, kad kūrinys išnešiojamas lyg kūdikis. Būna net sunku išsiskirti. Bet jei matai, kad norintis jį įsigyti žmogus iš tiesų jį „įsimylėjęs“, tada – lengva). „Indrė ir Remigijus Kriukai: stiklo pakerėti“. Irma Stasiulienė kalbina Indrę ir Remigijų Kriukus, www.15min.lt, 2015 11 06. 
 
Nauja stiklo estetika atsiskleidžia Vyganto Paulausko, Arūno Aleksandro Daugėlos, Valmanto Gutausko kūryboje. Šie menininkai meistriškai valdo technikas, paklūstančias jų sumanymams, išnaudoja liejimo metu formose atsispaudusius nelygumus, skirtingų technologijų galimybes ir medžiagų derinius. Gutauskas vertina stiklo optines ypatybes, į bespalvius stiklo darinius įlydo siurrealistinę nuotaiką keliančius elementus, kurių pavidalai deformuojasi, žiūrovui keičiant žiūrėjimo kampą. Daugėla – žmogaus veido ir kaukių meistras, iš veidų formuojantis kūrinį, dažnai greta stiklo taiko ir kitas medžiagas (efektingi stiklo ir smėliu padengtų plokštumų deriniai), kreipia žvilgsnį į istorinį meno paveldą, atgaivindamas chimeras ir didingai atrodančias, paslaptingas renesansiškas žmogystas. Paulausko kompozicijose atgyja žmogaus figūra – torsai, galvos, antropomorfiniai indai – įvairios figūros variacijos, keliančios kaskart kitokią nuotaiką ir asociacijas. Nors stiklininkai tam tikra prasme yra bendruomeniškesnė menininkų grupė (juos suburia stiklo dirbtuvės, kur jie atlieka savo kūrinius), tačiau kaip individualybės jie reiškiasi atskirai.
 
Konceptualias stiklo galimybes atskleidžia jaunesnieji: Julija Pociūtė, Vaida Andrašiūnaitė, Audronė Andrulevičienė ir kiti.
 
Dėl sovietmečiu įvykdytos stiklo edukacinės reformos lietuvių meninis stiklas nepatyrė tokių nuostolių, kaip kitos taikomosios dailės šakos (oda, juvelyrika). Stiklininkų bendruomenė nesumenko, meniniame stikle susilieja ir kitų sričių menininkų (dizainerių, vitražininkų) pastangos, stiklo dirbinius kuria ir vitražo studijas baigę specialistai. Nepriklausomybės laikotarpiu stiklo dailininkai siekia keisti požiūrį į stiklą, pakelti jo prestižą naujomis gyvenimo sąlygomis, ieškoti savo identiteto, prakalbinti kitomis priemonėmis, kompensuoti sovietmečiu patirtus netolygumus, pasivyti tendencijas.
 
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Indrė ir Remigijus Kriukai: stiklo pakerėti“. Irma Stasiulienė kalbina Indrę ir Remigijų Kriukus
www.15 min.lt, 2015 11 06
„Stebuklas, saldi nuodėmė, užmaršties pavojus“. Su Dalia Truskaite kalbasi Kristina Stančienė
Literatūra ir menas, 2009 07 31
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.