Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Tamsos karalių išpažintys
 
Permainas Lietuvos teatro dailėje žymėjo dramos spektaklių Katė už durų (1980), Kvadratas (1981, abiejų rež. Eimuntas Nekrošius) scenografija. Ypač svarbus buvo pastarasis, gimęs Jaunimo teatre, improvizuojant etiudą pagal Valentinos Jelisejevos dokumentinę apysaką O buvo taip.... Spektaklio kūrėjai kiekvieną repeticijų dieną nešė idėjas „po gabaliuką ir ieškojo“, Valstybinio jaunimo teatro Meno tarybos posėdžio protokolas, 1980 12 25, LLMA, f. 516, ap. 3, b. 101, l. 2. nors leidimo šiam spektakliui statyti nebuvo. Paaiškėjus, kad jaunimiečiai stato ne planuotą pripažinto rusų dramaturgo pjesę, kilo skandalas, juolab kad ir afišose buvo skelbiama apie Aleksandro Šteino pjesę. Valstybinio jaunimo teatro Meno tarybos posėdžio protokolas, 1980 12 25, LLMA, f. 516, ap. 3, b. 101, l. 28. Nors kūrėjams teko aiškintis dėl savivalės, tačiau pačiam teatro direktoriui A. Liaškui pripažinus, kad „[s]pektaklyje tikrai viskas tobula“, Valstybinio jaunimo teatro Meno tarybos posėdžio protokolas, 1980 12 25, LLMA, f. 516, ap. 3, b. 101, l. 27. darbą pavyko apginti.
 
Nuo Kvadrato scenografijos ir kituose spektakliuose pasklido tamsoje panirusių daiktų paslaptingas švytėjimas. Daiktai švytėjo tarsi iš vidaus, aplink juos dažnai susidarydavo apvalus šviesos ratas, bylojantis apie viduje slypinčios dvasios spinduliavimą, nerealios būties egzistavimą, tikėjimo ilgesį ir drąsą apie tai kalbėti. Pagrindine scenografijos priemone tapo tamsa. Dailininką Adomą Jacovskį, kuris sukūrė scenografiją šiems spektakliams ir vėliau liko ištikimas tamsai, režisierius Rimas Tuminas yra pavadinęs „tamsos karaliumi“:
 
Tamsos, iš kurios jis „išmeta“ svarbius scenai dalykus. Labai stiprus yra jo misticizmo, gogoliškos pasaulėjautos pojūtis. Taip pat jis turi pavojingos zonos pojūtį. Cit. iš: Audronė Girdzijauskaitė, „Adomo Jacovskio teatro erdvės“, in: Adomas Jacovskis: Kūrybos albumas, sudarė Adomas Jacovskis, Jokūbas Jacovskis, Birutė Patašienė, Vilnius: Lietuvos aido galerija, 2008, p. 19.
 
Oficiozinėje sovietų valstybės erdvėje buvo pavojinga kalbėti apie tikėjimą. Dailininkai ieškojo būdų, kaip materialioje erdvėje atskleisti žmogaus pažeidžiamumą, troškimą laisvai apsispręsti. Seni, materialumą ir konkretumą praradę daiktai spektakliuose turėjo perteikti tamsoje slypintį dramatizmą, trapumą.
 
Eskizuose dailininkai vengė apibrėžtų formų. Visi kraštai netvirti, plokštumos neapčiuopiamos – tamsoje buvo matomi tik kontūrai. Panardinti į tamsą, vos įžiūrimi daiktai liūdnai skleidė vienišo žmogaus laisvės ir tikėjimo ilgesį, troškimą atsidurti ten, kur nėra baimės. Tai buvo spektakliai, kurie nekvietė į kovą, nemaištavo. Scenografė Virginija Idzelytė prisipažino:
 
„Čia nebus mirties“ buvo spektaklis, mane raminęs ir guodęs. Virginija Idzelytė. Scenografija: Albumas, tekstų autorė Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 8.
 
Teatras pradėjo savitą maldos terapiją:
 
[A]smeninis pasisakymas ir tam tikra nuraminimo forma: teatras-išpažintis, teatras-apreiškimas, teatras-terapija. R. Schechner, „Zmierch i upadek (amerikanskiej) avangardy“, Dialog, 1983, Nr. 2, p. 95.
 
 
Šventos būties vizijos
 
9 dešimtmečio scenografijoje įsitvirtino Adomo Jacovskio, Virginijos Idzelytės, Nadieždos Gultiajevos, Augio Kepežinsko, Galiaus Kličiaus scenografija. Vienos kartos, vienu metu studijavę dailininkai panašiai kūrė scenovaizdžius. Jų kūryboje atsirado nauja intymi, kamerinė plastinė kalba, dvasinio idealo ilgesys. Vis dar buvo aktualus Tadeuszo (Tadeušo) Kantoro požiūris į seną daiktą kaip tikėjimo, atminties simbolį.
 
Išskirtinis juslinis, emocingas lietuvių dailininkų kūrybos pradas išryškėjo jau pirmuose 9 dešimtmečio scenografijos sprendimuose. Dailininkai savitai jungė europinę techniką ir Rytų įtaką, tikrovę ir išgalvotą pasaulį, tikėjimą, viltį ir mirties baimę. To meto scenografijoje pasaulis konstruotas laikantis klasikinių taisyklių, simetrijos, akcentuojant centrą. Ar tai būtų Jacovskio Pirosmani, Pirosmani... vitrina, Brolio Aliošos bažnyčia, Tėvynės ilgesio dainų milinė, ar Idzelytės Medaus mėnesio namas, Moljero stalas, Čia nebus mirties lentų siena, ar Kličiaus Povilo ir Marijos medinė šventojo skulptūrėlė – visi jie artimi pasaulio centro įvaizdžiui, kuris spektakliams suteikia šventumo, naujos pradžios vilčių.
 
Dailininkų pomėgis scenografijoje vaizduoti vieną objektą be fono, bet įrėmintą stulpų (Jacovskio Kvadratas), kulisų, portalų (Jacovskio Pirosmani, Pirosmani..., Idzelytės Moljeras), prasiskleidusių uždangų, prasivėrusių vartų (Kepežinskas Palo gatvės berniūkščiai) pabrėžė, jog herojai yra vieniši, pažeidžiami, tačiau, apsaugoti tarsi soborai minaretais, jie turi galimybę pakeisti pasaulį, suteikti jam tvarkos, paprastumo, tiesos ir išminties, turi viltį įžengti į amžinybę ir viską pradėti iš pradžių.
 
Tik neišbaigtos, nestabilios formos, nukrypusios nuo centrinės ašies (Idzelytės Šauksmas) perspėjo apie žmogaus silpnybes, kėlė pavojingo ir jautraus teatro pojūtį. Šiuose spektakliuose jaučiamas įsiklausymas ir atjauta stiprino scenos ir salės bendrystę. Teatrologė Ramunė Marcinkevičiūtė rašė:
 
[A]tjausti – tai didelis žmoniškumo menas, nes visuomenė tik tiek yra žmogiška, kiek kiekvienas jos narys patvirtina, o ne paneigia kitą. Ramunė Marcinkevičiūtė, Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių, Vilnius: Scena, Kultūros barai, 2002, p. 89.
 
Tai buvo puikus būdas dailininkams suartėti su žiūrovu, perteikti savo gyvenimiškas patirtis ir pasitikėjimo ilgesį.
 
Jacovskis, Idzelytė, Kličius, Gultiajeva pribloškė žiūrovus buitiniams daiktams scenografijoje suteikę intymumo, šventumo jausmo, atsirandančio dėl netikėtų vaizduojamųjų motyvų derinių. Įprastame scenovaizdyje fonas kuriamas už priekinio plano objektų, tačiau Jacovskio Pirosmani, Pirosmani..., Tėvynės ilgesio dainų, Idzelytės Medaus mėnesio scenografijoje statinio „kūnas“ prisigeria nutolstančio peizažo, figūros kontrastuoja su daiktais, išauga virš jų arba sumažėja.
 
Dailininkų eskizuose ant statinio stogo atsiduria gyvūnėliai (Pirosmani, Pirosmani...), virš šviestuvo gaubto išauga smulkučiai medžiai ir kaimo sodybos (Jacovskio Katė už durų). Nors scenoje nelieka eskizams būdingų trapių, vinguriuojančių linijų, itin subtilaus pilkšvo kolorito, tačiau įtaigumą didina jautriai atrinkti seni, menkai funkcionalūs daiktai: senos nebeužsidarančios spintos, pakrypusios kėdės (Idzelytės Škac, mirtie, visados škac..., Medaus mėnuo), plonos lentų sienos (Idzelytės Čia nebus mirties), išsikraipiusios tvoros (Idzelytės Ančiuko kryžius), yrančios sienos (Idzelytės Pijus nebuvo protingas, Hamletas), lagaminas, kėdė, dviratis (Kličiaus Povilas ir Marija), kurie jungė nerealią būtį, sapną ir realybę, bylojo apie nostalgiją, vaikystę ir liūdesį.
 
Liūdesio ypač daug Jacovskio kūriniuose, nors jis pats sako:
 
Aš linksmas. Visi pasakys, kad esu linksmas, bet taip išeina. Liūdnai. Taip išeina.
 
Atrodo, kad tik tada dailininkui pavyksta prakalbinti daiktus. Literatūrologė Viktorija Daujotytė yra pastebėjusi:
 
Tam, kad prabiltų daiktai, reikalinga juos mylinti siela. Viktorija Daujotytė, Tragiškasis meilės laukas. Apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010, p. 79.
 
Jacovskis paženklino daiktus neįprastu jausmu, skatinančiu juos lytėti, nes per lytėjimą daiktas įgauna gyvumo. Jo scenografijos daiktai lyg specialiai skirti vaidybai. Šalia jų dailininkas eskizuose visada vaizduoja žmones, kurių nežemiška dvasinė būsena išryškėja vaizduojant pasistiebusias, tarsi ore sklendžiančias figūrėles. Tai išduoda dailininko judaistinę kilmę, dvasią, kuri paženklinta nostalgijos ir misticizmo.
 
Personažams liečiant seną daiktą (Brangioji mokytoja, Pirosmani, Pirosmani...), klaupiantis šalia ir jį apkabinant (Dėdė Vania), įvykdavo savitas optinis efektas, priartinantis daiktus prie pirmo scenos plano, sustiprinantis prisiminimus, prieraišumo, meilės jausmus, nutolinantis melą ir apgavystes. Anot Audronės Girdzijauskaitės, stengiantis nemeluoti, „kyla tikro, natūralaus daikto, faktūros pomėgis, ir tie daiktai – tarsi prisirišimo ir meilės objektai“. Audronė Girdzijauskaitė, „Adomo Jacovskio teatro erdvės“, in: Adomas Jacovskis: kūrybos albumas, sudarė Adomas Jacovskis, Jokūbas Jacovskis, Birutė Patašienė, Vilnius: Lietuvos aido galerija, 2008, p. 12.
 
Tad prisilietimas prie senų daiktų sustiprino jautrumą tikrovei, ryšį su spektaklio aktoriais. Daiktas padėdavo atlikėjui išreikšti jausmus neverbalinėmis priemonėmis. Prisimenant Jerzį Grotowskį (Ježį Grotowskį), įsitikinta, kad tikroji patirtis yra kūniška / jutiminė. Kai režisierius Eimuntas Nekrošius skatindavo aktorius atsiverti, atlikti išpažinties aktą spektaklyje, daiktai padėdavo tai padaryti. Panašiai kaip Kantoro teatre, jie, ne nauji, atklydę iš praeities, sužadindavo prisiminimus, sugrąžindavo į praeitį. Neatsitiktinai menotyrininkas Helmutas Šabasevičius apie daiktus Jacovskio scenografijoje sakė:
 
[Jie] įgaudavo netikėtų prasmių – virsdami veiksmo partneriais, tarpininkais, jungiančiais spektaklio personažus, ar jų atsiminimų objektais. Helmutas Šabasevičius, „Adomas Jacovskis: vaizdiniais kalbantis teatras“, Dailė, 2001, Nr. 1. 
 
Tokiu būdu 9 dešimtmečio teatre dailininkas kūrė vaizdingumą ne daiktų pertekliumi, o kūno ir daikto artumu. Taip skatindamas naujojo teatro performatyvumą, per susilietimus pažadindamas asmenines patirtis, emocijas ir paversdamas scenografiją beveik intymiu rašymu.
 
Teatro dailininkai sustiprino scenografijoje simbolinį mąstymą, glaudžiai siejantį sakralinius ženklus su kasdiene buitimi, ir taip tyliai kūrė visiems suprantamą teatrinę kalbą.
 
 
Plačiau skaitykite: Mistinis vaizdas scenografijoje.
 
Modernieji šventybės lygmenys
 
9 dešimtmečio teatras domėjosi žmogaus noru ištrūkti iš pasmerktojo erdvės, sukurti idealų pasaulį, patirti dvasinį pakilimą. Teatrologė Girdzijauskaitė yra sakiusi:
 
[Henriko Ibseno pjesės] „turi ne tik povandeninių srovių, turi ir kelis erdvinius aukštus. Šiose pjesėse labai svarbu veržimasis aukštyn, nepalaužiami siekiai ir nesėkmių ir nusivylimų prarajos. Turbūt ir scenografijoje tie lygmenys ar tos plotmės turi kaip nors, aišku, netiesiogiai, atsispindėti. Yra viršūnės ir apačios. Žemumose taip pat gyvena žmonės, bet jiems stinga to aukšto skrydžio. Virginija Idzelytė. Scenografija: Albumas, tekstų autorė Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 8.
 
Idzelytė tada atsakė, „kad ne visada tuos aukštus reikia vaizduoti“. Tačiau šios dailininkės ir kitų jos kolegų scenografijoje įsitvirtino kelių lygmenų erdvinė struktūra, artima amžino kosmoso modeliui ir bylojanti apie moralės, sąžinės ir amžinybės klausimus, apie neribotą modernumo išraišką.
 
Amžino kosmoso modelį dailininkai taikė labai įvairiai. Idzelytės scenografijoje jo šiuolaikinė reikšmė ir plastikos aktyvumas buvo sukurtas kaimo pastato stogo dydžiu scenografijoje Prano Treinio Ančiuko kryžiui (1984). Rimantas Gibavičius sukūrė pagoniško dvasingumo įvaizdį Justino Marcinkevičiaus dramai Daukantas (rež. Dalia Tamulevičiūtė, 1985). Panaudodamas skirtingų dydžių objektus, kelių aukštų taisyklingą konstrukciją su sraigtiniais laiptais viršuje, dailininkas sukūrė funkcionaliai metaforišką vaizdą.
 
Sergejus Bocullo pažabotą laisvę ir pakrikusią dvasią išreiškė hibridine metalo forma scenografijoje Peterio Shafferio (Piterio Šeferio) dramai Equus (rež. Algimantas Pociūnas, 1989). Kad pergalė ir kančia, mirtis eina šalia, Jonas Arčikauskas išryškino Čingizo Aitmatovo Golgotos (rež. Jonas Vaitkus, 1987) scenografijoje. Universalus sakralinis ženklas – kopėčios simbolizavo ne tik šviesos ir gėrio siekį, žemės ir dangaus jungtį, bet ir pavojus, demoniškos grėsmės vietą. Kopėčių motyvas scenografijoje teikė viltį, kad kataklizmai ir kančios nėra amžinos, po jų ateina atgimimas. Šis spektaklis buvo pranašingas ne tik Lietuvai, bet ir dailininkui Arčikauskui:
 
„Golgota“ – vienas iš kertinių taškų mano gyvenime. Regint teatrą, Golgota atsakė man į klausimą, kas yra teatro dailininkas ir koks jo vaidmuo teatre. Po „Golgotos“ aš be jokių dvejonių apsisprendžiau dar padirbėti „šioje palaukėje“. Šiame spektaklyje atradau tam tikrą santykį su medžiaga, su literatūra. Dokumentiniai dalykai čia labai tiksliai susiliejo su meniniais. Kurdami „Golgotą“ patyrėme tikrą krūvį, tikrą darbą, tikrą kūrybinę paiešką. Visa ta energija sutvarkė kitas, Vaitkus pavadintų – „narciziškas“ problemas. Viskas tarytum surikiuojama iš eilės, ir vyksta kolektyvinis darbas. Norom nenorom teatre atsiranda nuotaika, kurią fiksuoja visas teatro pastatas (ir rūbinėje, ir prie budėtojo, ir kasoje): „teatre vyksta pastatymas-kūrybinis procesas“. Daiva Šabasevičienė, Teatro piligrimas. Režisieriaus Jono Vaitkaus kūrybos kontūrai, Vilnius: Krantai, 2007, p. 99.
 
Idzelytė scenografijoje kūrė subtilią vienatvės išpažintį, taikydama istorinius motyvus. O mažus pasaulius apsupo didingais masyvais, jiems įkvėpė kosmoso paslapties, kuri atskleidė dailininkės santykį su erdve, jos požiūrį į scenografiją kaip į didžiulių kontrastų rezginį, didingos paslapties meną, kuriame slypi klaidi vienišo žmogaus siela. Kaitaliodama mastelius, kartais žvelgdama iš paukščio skrydžio, dailininkė sukūrė naują keistai hipnotizuojančią erdvę, kuri vertė įsitraukti į veiksmą ir siekti, kad viskas veiktų „viena kryptimi – daiktas, aktorius, režisierius“. Virginija Idzelytė. Scenografija: Albumas, tekstų autorė Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2012, p. 7.
 
Sukomponavus skirtingos stilistikos daiktus, kartais atrodydavo, kad jos scenografijoje jungiasi skirtingi spektakliai, tačiau išlaikomas estetinės darnos pojūtis. Hibridiškose erdvėse scenografė žaismingai derino fantazijas ir kasdienybę. Kontrastinga racionalios ir ekspresyvios plastikos kalba kūrė žaidybines intonacijas (Škac, mirtie, visados škac..., rež. Dalia Tamulevičiūtė, 1983).
 
Kartais dailininkė „režisuodavo“ veiksmą, užpildydama erdvę provokuojančiais objektais (Hamletas, rež. Irena Bučienė, 1988):
 
[N]orėjau, kad personažams kovojant būtų mėtomasi akmenimis. Virginija Idzelytė. Scenografija: Albumas, tekstų autorė Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademija, 2012, p. 8.
 
Psichologinių spektaklių, besiremiančių autoriumi ir aktoriais, pajauta dailininkei padėdavo sustiprinti siužeto vystymąsi. Spektaklio Junas Gabrielis Borkmanas (rež. Henrikas Vancevičius, 1980) pabaigai pasiūliusi aplikuotą teatrinį tinklą, juo Idzelytė palaidojo pralaimėtas grumtynes ir tikėjimą gyvenimu. Dailininkė įveikė pavojingai plėtojamas skirtingas temas dramoje ir spektaklyje, sujungdama žemę ir dangų didžiulio stogo nuolydžiu, kuris pakeičia veiksmo erdvę ir mitologizuoja tautinio kaimo temą (Ančiuko kryžius, rež. Pranas Treinys, 1987). Prie scenos prijungusi teatro orkestro duobę, keliasluoksniu vaizdu dailininkė ryškino spektaklio polifoniškumą, kuriuo pasinaudojusi režisierė Bučienė galėjo išskirti kelias vaidinimo ašis, pabrėžti personažų priešpriešas (Moljeras, 1984). Išraiškingai derindama opozicijas dailininkė įtaigiai tankino teatrinę atmosferą, kartais, rodos, „iš nieko“:
 
[N]ėra autorinio teksto, tik dokumentai, spaudos, literatūros kūrinių citatos. [...] nėra: dialogų, siužeto, veikalo pasiskaitymui. Valdemaras Kukulas, Rimas Tuminas, Čia nebus mirties: Programėlė, Valstybinis akademinis dramos teatras, 1989.
 
Valdemaro Kukulo ir Rimo Tumino spektaklyje Čia nebus mirties (1989) scenoje stovėdavo didžiulė suskilusi arka, pro kurią, tarsi pro „liūdną pokario „triumfo arką“, „žygiavo“ suolų eilės. Aktorius lengvai, organiškai rasdavo kontaktą su sale. Žiūrovai buvo veikiami į juos artėjančio vaizdo, sceną ir salę užpildančių sėdimų vietų eilių. Šios scenografijos reikšmingumą spektaklyje išskyrė net tie teatrologai, kurie paprastai nedaug rašydavo apie spektaklio vizualiąją dalį. Marcinkevičiūtė išsamioje spektaklio analizėje dėmesį skyrė vaizdui ir pažymėjo, kad scenografijoje „užkoduotas principinis vaidinimą plėtojantis Ramunė Marcinkevičiūtė, „Iš sielvarto ir nebūties“, Literatūra ir menas, 1989 02 25. pradas.
 
9 dešimtmečio dramos teatro scenografai ne atpasakodavo dramos kūrinį, o perkeitę jo pasakojimą sakralumą išreikšdavo moderniai, kaip tam tikrą erdvinį kodą, ženklą žiūrovui, su kuriuo tikėjosi bendro kūrybinio atradimo. Būtent dailininkai, konstruodami spektaklių reginį iš paprastų daiktų, drąsino žiūrovą, paprastą žmogų, stiprino jo pasitikėjimą menu. Nė vienas kitas lietuvių teatro laikotarpis nesulaukė tokio didelio žiūrovų supratimo, antplūdžio į spektaklius, stovėjimo per naktis eilėse prie bilietų kasų.
 
 
 
Ritualo didybė: kosmoso vaizdiniai muzikiniuose spektakliuose
 
Kitą svarbią 9 dešimtmečio scenografų sakralinių įvaizdžių tendenciją galima sieti su pakilesniais pasaulio suvokimo vaizdiniais muzikiniuose spektakliuose. Jei dramos teatro scenoje vyravo kamerinės intonacijos, pleveno buities, prisiminimų, tylaus kalbėjimo dvasia, tai muzikiniuose spektakliuose herojai išgyveno aukščiausią įtampą. Čia iškilmingumas jungėsi su tragizmu, ritualo, apeigų vaizdiniais. Ritualo raiška išaugo iš siekio sukurti personažus kaip vizualias sceninės erdvės figūras, kurios turėjo įkūnyti susiliejimo su gamta ilgesį, stojišką kančią ir viltį.
 
Operos ir baleto teatro scenoje dailininkai kūrė vaizdą derindamiesi prie teatro žanro reikalavimų, kur dominavo laisvos scenos erdvės poreikis. Moderni scenovaizdžio plastika buvo kuriama klasikinėmis tapybinėmis priemonėmis ir, retais atvejais, tūrine forma. Dramos scenoje atsirado muzikinių spektaklių, kuriuose pasitelkti objektai, skulptūrinės ir architektūrinės formos.
 
Muzikinių dramos spektaklių panoramoje išsiskyrė pastatymai su moderniu ritualiniu reginiu. Dalios Mataitienės sukurta scenografija operai-poemai Strazdas – žalias paukštis (1984) ir Jacovskio – roko operai Meilė ir mirtis Veronoje (1982) buvo svarbūs įvykiai 9 dešimtmečio Lietuvos dramos teatre. Jie praplėtė teatro žanro ribas.
 
Operos Strazdas – žalias paukštis (Broniaus Kutavičiaus muzika, Sigito Gedos žodžiai) scenografiją sudarė ilgi lininiai rūbai, kaukės ir mediniai balandžiai, kuriuos nešiojo spektaklio personažai. Pagal liaudišką medinės skulptūros plastiką stilizuoti didelės apimties paukščiai, derinami su laisvais monumentaliais rūbais, anot Vytauto Landsbergio, formavo „karnavalinį ir simbolinį (egzotiškų kraštų) kaukių teatrą, didingą liaudies skulptūrų – mūsų krašto žmogaus globėjų procesiją“. Vytautas Landsbergis, „Opera per dramma?“, in: Geresnės muzikos troškimas, Vilnius: Vaga, 1990, p. 466.
 
Su tauriu pagonišku-rytietišku stiliumi, kuriamu žvakių, vaizdo ornamentiškumo, disonavo agresyvi pavienių išdidintų figūrų plastika, prakirpti audiniai, pro kuriuos veržėsi apnuogintas kūnas. Apeigose glūdintis perspėjimas apie būties žiaurumą spektaklyje kontrastavo su santūria skulptūrine forma, išryškindamas pasaulio harmonijos ilgesį, kovos su žiaurumu prasmę.
 
Grafiškai kuriama apeiginio-ritualinio spektaklio dvasia buvo palanki režisūriniam sprendimui: paryškinta tiksliu mizanscenų piešiniu, lėtu judėjimu eilėmis scenografija „kūrė aktyvų spektaklio personažų bendravimo lauką“, Daiva Šabasevičienė, Teatro piligrimas. Režisieriaus Jono Vaitkaus kūrybos kontūrai, Vilnius: Krantai, 2007, p. 77. tvirtai palaikė sinkretišką muzikos, teksto, judesio ir vaizdo ryšį.
 
Teatro meno tarybos posėdžio metu skambėjo pagyrimai. Aktorius Algimantas Masiulis buvo priblokštas:
 
Dar negaliu analizuoti, nes esu stipriai paveiktas, labai sujaudintas. Trijų menininkų sintezė – kompozitorius, dailininkas, režisierius. Einama į tobulumą formos ir dvasios prasme. Gilus pajautimas davė tokią galingą dvasią.
 
Metaforinė visaapimančio dvasingumo prasmė buvo suformuota Jacovskio scenografijoje Kęstučio Antanėlio ir Sigito Gedos roko operai Meilė ir mirtis Veronoje. Dailininkas šiame spektaklyje atskleidė šventyklos ir visatos sąsajas. Skirtingos scenovaizdžio medžiagos, medinės kolonos ir virš jų iškeltas pusapvalis metalo karkasas moderniai nurodė tai, kas nekintama ir šventa. Šventyklą primenantis statinys kūrė didingą erdvę žmogaus jausmų skrydžiams.
 
Didelė dalis spektaklio veiksmo vyko statinyje aukštai virš kolonų, kurios mitologijoje turi kelias reikšmes. Ant jų laikosi pasaulis, bet kartu jos primena nuplakimą. Chaoso ir destrukcijos jausmą dailininkas paryškino vienalytės erdvės trūkiais: paverstais ant šono fortepijonais, tuščiaviduriais objektais, kurie bylojo apie pavojų, judant vertė rizikuoti, patirti nesėkmių, aukotis dėl meilės. Novatoriškai atskleistas aukos įvaizdis pavertė spektaklį mitine drama, primenančia, kad tobulumas pasiekiamas per kančią, bet kančia niekada nėra amžina – po pralaimėjimo galima galutinai nugalėti.
 
9 dešimtmečio muzikinių dramos spektaklių scenografijoje išryškėjo kelių spektaklio planų sinkretizmas, tiesiogiai susijęs su vieningu kūrėjų ritualinio spektaklio supratimu ir įtaigiai išreiškęs bendruomeniškumo reikšmę modernioje kūryboje.
 
 
Operos ir baleto spektaklių sakralinė plastika
 
Moderniai sakralizuota 9 dešimtmečio lietuvių dailininkų scenografija keitė operos spektaklių estetiką, kurią vis dar kaustė oficiozinis patosas, realistiniai gniaužtai. Operos ir baleto spektakliuose ryškėjo teatro elementų darnos būtinybė, siekiant perteikti harmoningo pasaulio ilgesį. Kaip ir 8 dešimtmečiu, dailininkas Liudas Truikys išliko ryškiausias išgrynintos plastinės formos operoje propaguotojas, muzikinės vizualios plastikos meistras. Jis buvo pakviestas pakartotinai sukurti scenografiją Giuseppės Verdi (Džuzepės Verdžio) operoms Don Karlas (1981) ir Traviata (1984) bei Giacomo Puccini (Džiakomo Pučinio) Madam Baterflai (1986).
 
Tragiškos lemties įvaizdžius dailininkas išryškino 1984 m. Traviatos ir 1981 m. Don Karlo scenografijoje. 1959 m. Don Karlo gotikinę architektūrą pakeitė truikiškas diagonalių linijų srautas, į kurį dailininkas įpynė besikartojantį kryžiaus motyvą. 1984 m. Traviatos scenografijoje pasviro žvakių eilės. Suartintos žvakių ir kryžių formos, jų išdėstymas dinamiškomis įstrižainėmis patvirtino Truikio stiliaus ypatybes. Muzikos, lakoniškos formos scenovaizdžio ir architektoniškai suformuoto kostiumo dermė, sakraliniai ženklai scenografijoje operoms suteikė itin stiprų visatos tvarkos ir harmonijos pojūtį, priminė archajinį suvokimą, jog organizuoti garsai geba vienyti, į bendrą tikslą nukreipti žmonių galias.
 
Santūrią apeiginę scenovaizdžio formą operos scenoje sukūrė jaunas dailininkas Algis Kariniauskas. Po studijų sėkmingai debiutavęs dramos scenoje, jis buvo pakviestas į Valstybinį operos ir baleto teatrą, kuriame statyta nacionalinė Algimanto Bražinsko opera Kristijonas (1985) – lietuvių literatūros klasiko Kristijono Donelaičio gyvenimo vizija. Oratorinei operai sukūręs iš rąstų renčiamą laiptuotą aikštelę, ją scenografas susiejo su antikiniu pasaulio modeliu, prasidedančiu nuo šventyklos pamato ir išaugančiu iki kosminės erdvės. Kariniauskas sakė:
 
Daug ką stengėmės poetizuoti, kurti tam tikrą ritmą, norėjome, kad scenografija vizualiai, emocingai akompanuotų muzikai. Algis Kariniauskas, „Donelaičio gyvenimo vizija“, Literatūra ir menas, 1985 10 01.
 
Susietos pasaulio ir Lietuvos švento kūrimo idėjos jungė scenografiją ir visus operos elementus, organizavo personažų judėjimo dinamiką, tikslino chorų išsidėstymo schemą. Kariniauskas teigė:
 
[Š]iame spektaklyje labai svarbi šviesa [...]. Šviesa taip pat kuria nuotaikas, judėjimo įspūdį, suaktyvina choro statiką. Algis Kariniauskas, „Donelaičio gyvenimo vizija“, Literatūra ir menas, 1985 10 01.
 
Vienoda monumentali vyrų ir moterų apranga suteikė reginiui skulptūriškumo, ryškino iškilmingumo ir paprastumo derinį spektaklyje.
 
9 dešimtmečio baleto scenoje išsiskyrė Osvaldo Balakausko Makbetas (1989), kurio scenografiją kūrė Jacovskis. Dramos scenoje įsitvirtinęs dailininkas sėkmingai išbandė jėgas baleto žanre, kuriame svarbus erdvės pojūtis, objektų atranka. Novatoriškai atrodė iškreiptos architektūrinės formos sprendimas baleto scenoje. Scenovaizdį sudarė triumfo arką primenantis statinys. Pavojingai pasviręs ir padengtas plonais strypais jis bylojo apie valdžios ir galios laikinumą, gresiantį žiaurumą. Tačiau vilties teikė sąlytis su šventykla. Trapi bažnyčios portalo linija, įrėminanti arkos angą, priklausė šventybės sričiai, nurodė galimybę peržengti žemiškų paklydimų slenkstį ir išsivaduoti iš nuodėmių. Religinis simbolis perdavė artėjančio valstybės perversmo nuojautas.
 
Muzikaliai monumentali plastika būdinga Antano Rekašiaus baletui Aura (1986). Baleto siužete dominuoja amžina žmogaus kova su savimi ir išoriniu pasauliu. Scenografiją kūrė grafikė Marija Jukniūtė, sugrįžusi į teatrą po neįgyvendintos Rekašiaus baleto Aistros (1971) scenografijos. Scenografija buvo atskleista nauja grafiškai santūria spalvų gama ir susijusi su Kristaus kančios simbolika, lietuvių liaudies meistrų pamėgtu „smūtkeliu“. Jis labiausiai atspindėjo lietuvių krašto dvasią, kurią įtaigiai perteikė dailininkė, derindama draminę įtampą ir poetinį lyrizmą. Simboliais paverstos figūros sukūrė modernų foną baletui.
 
9 dešimtmečio sakralinių ženklų tendenciją Lietuvos teatre vainikavo atvira šventųjų tema. 1989 m. baleto spektakliai A Proba (pagal Johanno Sebastiano Bacho ir Gaboro Presserio (Preserio) muziką) ir Andreaso Pflügerio (Fliugerio) Katarsis, kuriuose pirmą kartą Lietuvos balete veikė Kristus, Marija Magdalietė, Judas, buvo nešamas kryžius. Scenografiją kūrė pirmą kartą pakviesti dailininkai iš užsienio: Istvanas Szolga (Ištvanas Šolga), Judita Schaffer (Šefer), Patrikas Lamoni, Judita Szekulesz (Šekuleš). Atsirado daug sceninių efektų, filmuotos medžiagos, iliuminacijų, šviesos ir dūmų uždangų. Tai buvo naujas žingsnis į laisvą kūrybos etapą.

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Čia nebus mirties
Programėlė, Valstybinis akademinis dramos teatras, 1989
Virginija Idzelytė. Scenografija
Albumas, tekstų autorė Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012
VIKTORIJA DAUJOTYTĖ
Tragiškasis meilės laukas. Apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010
AUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ
„Adomo Jacovskio teatro erdvės“
Adomas Jacovskis: kūrybos albumas, sudarė Adomas Jacovskis, Jokūbas Jacovskis, Birutė Patašienė, Vilnius: Lietuvos aido galerija, 2008
ALGIS KARINIAUSKAS
„Donelaičio gyvenimo vizija“
Literatūra ir menas, 1985 10 01
VYTAUTAS LANDSBERGIS
„Opera per dramma?“
Geresnės muzikos troškimas, Vilnius: Vaga, 1990
RAMUNĖ MARCINKEVIČIŪTĖ
Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių
Vilnius: Scena, Kultūros barai, 2002
RAMUNĖ MARCINKEVIČIŪTĖ
„Iš sielvarto ir nebūties“
Literatūra ir menas, 1989 02 25
R. SCHECHNER
„Zmierch i upadek (amerikanskiej) avangardy“
Dialog, 1983, Nr. 2
DAIVA ŠABASEVIČIENĖ
Teatro piligrimas. Režisieriaus Jono Vaitkaus kūrybos kontūrai
Vilnius: Krantai, 2007
HELMUTAS ŠABASEVIČIUS
„Adomas Jacovskis: vaizdiniais kalbantis teatras“
Dailė, 2001, Nr. 1
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.