Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Erika Grigoravičienė
Erika Grigoravičienė
Dailė
Dailėtyrininkė, parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA)
...
Erika Grigoravičienė
Erika Grigoravičienė
Dailė
Dailėtyrininkė, parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) narė.
1989 m. baigė dailės istorijos studijas Lietuvos valstybiniame dailės institute.
2001 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė menotyros daktaro disertaciją „Antropologinės XX a. 7–10 dešimtmečio Lietuvos dailės dimensijos“.
Monografijos „Vaizdinis posūkis“ (2011) autorė.
2002–2007 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, nuo 2013 m. skaito vaizdo teorijų kursus Vilniaus universitete. 
 
Kultūros istorijos dailės skilties autorė.
 
Lijana Natalevičienė
Lijana Natalevičienė
Taikomoji dailė
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. 1982 m. baigė meno istorijos ir teorijos ...
Lijana Natalevičienė
Lijana Natalevičienė
Taikomoji dailė
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
1982 m. baigė meno istorijos ir teorijos studijas Valstybiniame dailės institute.
1994 m. apgynė menotyros krypties disertaciją „Lietuvių tekstilės istorinė raida ir meninės ypatybės (XX a.)“.
Monografijų apie tekstilininkus Antaną Tamošaitį (2004), Juozą Balčikonį (2007) ir Ramutę Jasudytę (2011) autorė.
Mokslinėje ir populiariojoje spaudoje, enciklopediniuose leidiniuose paskelbė straipsnių apie XX a. taikomąją dailę ir dailiuosius amatus. 
 
Kultūros istorijos taikomosios dailės skilties autorė.
 
 
 
 
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Fotografija
Meno kritikė, parodų kuratorė, kultūrinio gido „Vilniaus skulptūrų kelias“ autorė. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos...
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Fotografija
Meno kritikė, parodų kuratorė, kultūrinio gido „Vilniaus skulptūrų kelias“ autorė.
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė. 2013 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
2012–2013 dėstė fotografijos istoriją Vilniaus dizaino kolegijoje. 
 
Kultūros istorijos fotografijos skilties (1944-1989)  autorė.
Tomas Pabedinskas
Tomas Pabedinskas
Fotografija
Menotyrininkas ir fotografas. Nuo 2007 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 2008 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2009 m. ...
Tomas Pabedinskas
Tomas Pabedinskas
Fotografija
Menotyrininkas ir fotografas.
Nuo 2007 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 2008 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.
Tyrinėja šiuolaikinės fotografijos procesus, bendradarbiauja su Lietuvos kultūrine žiniasklaida, rengia tekstus Lietuvoje ir užsienyje leidžiamiems albumams bei katalogams.
Dėsto fotografijos istorijos, teorijos ir praktikos kursus Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete ir Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete.
Publikavo dvi monografijas: „Contemporary Lithuanian Photography. Relationship between the Image and the Identity of a Person“ ir „Žmogus Lietuvos fotografijoje. Požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje“. Knygos „Subkultūra“ iniciatorius ir bendraautoris. 
 
Kultūros istorijos fotografijos skilties (1990-2015) autorius.
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Kinas
Istorikė, kino apžvalgininkė, kino paveldo apsaugos ir sklaidos projektų iniciatorė. Vilniaus universitete Istorijos fakultete rengia disertaciją apie ...
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Kinas
Istorikė, kino apžvalgininkė, kino paveldo apsaugos ir sklaidos projektų iniciatorė.
Vilniaus universitete Istorijos fakultete rengia disertaciją apie sovietmečio lietuvių kinematografijos sistemos ir kino filmų funkcijų raidą.
 
Kultūros istorijos kino skilties bendraautorė.
Živilė Pipinytė
Živilė Pipinytė
Kinotyrininkė ir kino kritikė. 1988 m. baigė aspirantūros studijas Maskvos kinematografijos institute. Savaitraščio „7 meno dienos“ skyriaus ...
Živilė Pipinytė
Živilė Pipinytė
Kinotyrininkė ir kino kritikė.
1988 m. baigė aspirantūros studijas Maskvos kinematografijos institute.
Savaitraščio „7 meno dienos“ skyriaus redaktorė, žurnalo „Kinas“ vyriausioji redaktorė.
Lektorė Meno istorijos katedroje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
 
Kultūros istorijos kino skilties bendraautorė.
Rimantas Kmita
Rimantas Kmita
Literatūra
Poetas, eseistas, literatūros kritikas, tyrinėtojas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinis bendradarbis. Klaipėdos universitete studijavo ...
Rimantas Kmita
Rimantas Kmita
Literatūra
Poetas, eseistas, literatūros kritikas, tyrinėtojas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinis bendradarbis.
Klaipėdos universitete studijavo lietuvių filologiją bei literatūrologiją.
Vilniaus ir Greifswaldo universitetuose parašė ir apgynė disertaciją apie moderniąją lietuvių poeziją sovietmečiu.
Dėstė šiuolaikinę lietuvių literatūrą Klaipėdos ir Vilniaus universitetuose.
Trijų eilėraščių rinkinių autorius.
 
Kultūros istorijos literatūros skilties pagrindinis autorius.
Marija Drėmaitė
Marija Drėmaitė
Architektūra
Architektūros istorikė, Vilniaus universiteto docentė. Tyrinėja moderniosios architektūros socialinius ir technologinius kontekstus, pramonės ...
Marija Drėmaitė
Marija Drėmaitė
Architektūra
Architektūros istorikė, Vilniaus universiteto docentė.
Tyrinėja moderniosios architektūros socialinius ir technologinius kontekstus, pramonės architektūros istoriją ir pramonės paveldą.
Dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių moderniosios architektūros istorijos ir pramonės paveldo moksliniuose projektuose, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, yra parengusi straipsnių, su kolegomis išleido kolektyvinę monografiją „Architektūra sovietinėje Lietuvoje“ (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012).
Bendradarbiauja projekte www.modernizmas.lt.
 
Kultūros istorijos architektūros skilties autorė.
Šarūnė Trinkūnaitė
Šarūnė Trinkūnaitė
Teatras
Teatro kritikė ir istorikė. Nuo 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėsto lietuvių teatro ir dramaturgijos istoriją. Nuo 2010 m. dirba mokslo ...
Šarūnė Trinkūnaitė
Šarūnė Trinkūnaitė
Teatras
Teatro kritikė ir istorikė.
Nuo 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėsto lietuvių teatro ir dramaturgijos istoriją.
Nuo 2010 m. dirba mokslo darbuotoja Lietuvos kultūros tyrimų instituto Muzikos ir teatro istorijos skyriuje.
Aktyviai dalyvauja aktualiųjų šiuolaikinio teatro problemų svarstymuose – rašo įvairių spektaklių recenzijas, apžvalginius bei probleminius straipsnius, rengia pranešimus nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose teatro festivaliuose.
 
Kultūros istorijos teatro skilties autorė.
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Scenografija
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė; tyrinėja įvairių žanrų XX a. Lietuvos teatro dailę. 1980 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute ...
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Scenografija
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė; tyrinėja įvairių žanrų XX a. Lietuvos teatro dailę.
1980 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė meno istorijos ir teorijos studijas.
2011 m. apgynė daktaro disertaciją „Dailininkas ir modernumo apraiškos XX a. 3–4 dešimtmečių Lietuvos teatre."
Tyrinėjimų sritys: lėlių, dramos teatro ir kitų teatro žanrų scenografija, Lietuvos tarpukario ir šiuolaikinio teatro dailininkų kūryba.
 
Kultūros istorijos scenografijos skilties autorė.
Vita Mozūraitė
Vita Mozūraitė
Šokis
Vita Mozūraitė (1960–2014) – šokio kritikė, knygotyrininkė. Ilgą laiką šoko modernaus ir klasikinio šokio kolektyve...
Vita Mozūraitė
Vita Mozūraitė
Šokis
Vita Mozūraitė (1960–2014) – šokio kritikė, knygotyrininkė.
Ilgą laiką šoko modernaus ir klasikinio šokio kolektyve „Polėkis“ (vadovė – Elena Juodišienė).
Vienas pirmųjų šokio recenzijų parašė laiškuose Helmutui Šabasevičiui, kai šis XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje tarnavo Sovietų armijoje.
Bendradarbiavo su Lietuvos šokio informacijos centru, kurio organizuojamoje šiuolaikinio šokio festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ programoje 2011 m. įvedė kritinio rašymo projekto-eksperimento „Šokis žodžiu – ne[w]kritika“ seminarą. Siekė sukurti šaltinių bazę išsamesniems mokslinius metodus taikantiems šiuolaikinio šokio tyrimams.
Kaip knygotyrininkė 1993 m. apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Vaikų knygos leidyba Lietuvoje: 1940–1990 m.“, nuo 2002 m. – VU KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentė. 
 
Kultūros istorijos šokio skilties bendraautorė.
Helmutas Šabasevičius
Helmutas Šabasevičius
Šokis
Menotyrininkas, šokio istorikas ir kritikas. 1989 m. baigė dailės istorijos studijas Lietuvos valstybiname dailės institute. 1993 m. apgynė humanitarinių ...
Helmutas Šabasevičius
Helmutas Šabasevičius
Šokis
Menotyrininkas, šokio istorikas ir kritikas.
1989 m. baigė dailės istorijos studijas Lietuvos valstybiname dailės institute.
1993 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją.
Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Dėsto Vilniaus dailės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijose.
Meno ir kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius.
 
Kultūros istorijos šokio skilties pagrindinis autorius.
Audronė Žiūraitytė
Audronė Žiūraitytė
Šokis
Muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė. 1975 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro konservatorijos muzikos istorijos specialybę. 1987 m. ...
Audronė Žiūraitytė
Audronė Žiūraitytė
Šokis
Muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė.
1975 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro konservatorijos muzikos istorijos specialybę.
1987 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių baletas. Žanro formavimasis ir raida". 1991 m. suteiktas docentės, 2011 m. - profesorės vardas.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje A. Žiūraitytė dėsto muzikos istoriją, XX a. muzikos kalbą.
 
Kultūros istorijos šokio skilties bendraautorė.
Tomas Andriukonis
Tomas Andriukonis
Literatūra
Baigė lietuvių literatūros studijas Vilniaus universitete, apgynė daktaro disertaciją apie Antaną Baranauską. Rašo mokslinius ir kritinius tekstus, yra...
Tomas Andriukonis
Tomas Andriukonis
Literatūra
Baigė lietuvių literatūros studijas Vilniaus universitete, apgynė daktaro disertaciją apie Antaną Baranauską.
Rašo mokslinius ir kritinius tekstus, yra vienas iš radijo laidos „Poetiniai skaitymai“ bendradarbių. 
 
Virginija Cibarauskė
Virginija Cibarauskė
Literatūra
Literatūrologė, literatūros kritikė ir vertėja. Nuo 2011 m. Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro...
Virginija Cibarauskė
Virginija Cibarauskė
Literatūra
Literatūrologė, literatūros kritikė ir vertėja.
Nuo 2011 m. Vilniaus universiteto A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centro doktorantė. Disertacijos tema – „Kultūros atmintis XX a. pabaigos lietuvių poezijoje“.
Domėjimosi sritys: literatūros istorija, literatūros teorija, kultūros semiotika, literatūros sociologija. 
 
Karolina Jakaitė
Karolina Jakaitė
Dizainas
Meno ir dizaino istorikė. 2012 m. apsigynė daktaro disertaciją „Lietuvos grafinis dizainas XX a. 68 deš.: tarp nacionalumo ir ...
Karolina Jakaitė
Karolina Jakaitė
Dizainas
Meno ir dizaino istorikė.
2012 m. apsigynė daktaro disertaciją „Lietuvos grafinis dizainas XX a. 6–8 deš.: tarp nacionalumo ir internacionalumo“.
Lektorė, Dizaino vadybos studijų programos komiteto vadovė UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje Vilniaus dailės akademijoje.
 
Kultūros istorijos dizaino skilties pagrindinė autorė.
Irutė Tumaitė
Irutė Tumaitė
Monumentalioji dailė
Menotyrininkė, kultūros paveldo ir turizmo specialistė. Studijų metu pradėjo tyrinėti sovietmečio kurortinių įstaigų interjerus ir jiems ...
Irutė Tumaitė
Irutė Tumaitė
Monumentalioji dailė
Menotyrininkė, kultūros paveldo ir turizmo specialistė.
Studijų metu pradėjo tyrinėti sovietmečio kurortinių įstaigų interjerus ir jiems sukurtus monumentaliosios dailės kūrinius. 2015 m. už šiuos tyrinėjimus jai skirta kompozitoriaus V. Kuprevičiaus vardinė stipendija. Šių tyrimų pagrindu buvo sukurta autorinė išvažiuojamoji ekskursija, apžvelgianti Druskininkų kurortinių įstaigų interjerus ir juose išlikusius sovietmečio menininkų kūrinius.
Organizuoja ekskursijas apie skirtingų laikotarpių architektūrą ir interjerus. Viena iš Kaune gimusios iniciatyvos „Ekskursas“ sumanytojų. 
 
 
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.