Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Erika Grigoravičienė
Erika Grigoravičienė
Dailė
Dailėtyrininkė, parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA)
...
Erika Grigoravičienė
Erika Grigoravičienė
Dailė
Dailėtyrininkė, parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA), Lietuvos dailininkų sąjungos narė.
1989 m. baigė dailės istorijos studijas Lietuvos valstybiniame dailės institute. 1995–1996 m. su Alfredo Toepferio fondo Herderio stipendija stažavosi Vienos universitete.
2001 m. Vilniaus dailės akademijoje apgynė menotyros daktaro disertaciją „Antropologinės XX a. 7–10 dešimtmečio Lietuvos dailės dimensijos“.
Monografijų „Vaizdinis posūkis“ (2011), "Ar tai menas, arba Paveikslo (nelaisvė)" (2017) autorė.
 
2002–2007 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, nuo 2013 m. skaito vaizdo teorijų kursus Vilniaus universitete. 
 
Kultūros istorijos dailės skilties autorė.
 
Lijana Natalevičienė
Lijana Natalevičienė
Taikomoji dailė
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. 1982 m. baigė meno istorijos ir teorijos ...
Lijana Natalevičienė
Lijana Natalevičienė
Taikomoji dailė
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
1982 m. baigė meno istorijos ir teorijos studijas Valstybiniame dailės institute.
1994 m. apgynė menotyros krypties disertaciją „Lietuvių tekstilės istorinė raida ir meninės ypatybės (XX a.)“.
Monografijų apie tekstilininkus Antaną Tamošaitį (2004), Juozą Balčikonį (2007) ir Ramutę Jasudytę (2011) autorė.
Mokslinėje ir populiariojoje spaudoje, enciklopediniuose leidiniuose paskelbė straipsnių apie XX a. taikomąją dailę ir dailiuosius amatus. 
 
Kultūros istorijos taikomosios dailės skilties autorė.
 
 
 
 
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Fotografija
Meno kritikė, parodų kuratorė, kultūrinio gido „Vilniaus skulptūrų kelias“ autorė. Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos...
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Fotografija
Meno kritikė, parodų kuratorė, kultūrinio gido „Vilniaus skulptūrų kelias“ autorė.
Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos narė. 2013 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
2012–2013 dėstė fotografijos istoriją Vilniaus dizaino kolegijoje. 
 
Dirba Nacionalinėje dailės galerijoje parodų kuratore, TV dokumentinės kultūros apybraižos „Kultmisijos“ redaktore.
 
Kultūros istorijos fotografijos skilties (1944-1989)  autorė.
Tomas Pabedinskas
Tomas Pabedinskas
Fotografija
Menotyrininkas ir fotografas. Nuo 2007 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 2008 m. suteiktas meno kūrėjo statusas. 2009 m. ...
Tomas Pabedinskas
Tomas Pabedinskas
Fotografija
Menotyrininkas ir fotografas.
Nuo 2007 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, 2008 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.
2009 m. Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete įgijo humanitarinių mokslų daktaro laipsnį.
Tyrinėja šiuolaikinės fotografijos procesus, bendradarbiauja su Lietuvos kultūrine žiniasklaida, rengia tekstus Lietuvoje ir užsienyje leidžiamiems albumams bei katalogams.
Dėsto fotografijos istorijos, teorijos ir praktikos kursus Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultete, vadovauja šio fakulteto Šiuolaikinių menų katedrai. 
Publikavo dvi monografijas: „Contemporary Lithuanian Photography. Relationship between the Image and the Identity of a Person“ ir „Žmogus Lietuvos fotografijoje. Požiūrių kaita XX ir XXI a. sandūroje“. Knygos „Subkultūra“ iniciatorius ir bendraautoris. 
 
Kultūros istorijos fotografijos skilties (1990-2015) autorius.
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Kinas

Dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė – kino ir medijų istorikė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, medijų edukacijos ir tyrimo...
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Lina Kaminskaitė-Jančorienė
Kinas

Dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė – kino ir medijų istorikė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, medijų edukacijos ir tyrimo centro „Meno avilys“ projektų vadovė.
 
Kultūros istorijos kino skilties bendraautorė.
Živilė Pipinytė
Živilė Pipinytė
Kinotyrininkė ir kino kritikė. Savaitraščio „7 meno dienos“ skyriaus redaktorė. 
Živilė Pipinytė
Živilė Pipinytė
Kinotyrininkė ir kino kritikė.
Savaitraščio „7 meno dienos“ skyriaus redaktorė.
 
Kultūros istorijos kino skilties bendraautorė.
Rimantas Kmita
Rimantas Kmita
Literatūra
Poetas, eseistas, literatūros kritikas, tyrinėtojas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinis bendradarbis. Klaipėdos universitete studijavo ...
Rimantas Kmita
Rimantas Kmita
Literatūra
Poetas, eseistas, literatūros kritikas, tyrinėtojas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinis bendradarbis.
Klaipėdos universitete studijavo lietuvių filologiją bei literatūrologiją.
Vilniaus ir Greifswaldo universitetuose parašė ir apgynė disertaciją apie moderniąją lietuvių poeziją sovietmečiu.
Dėstė šiuolaikinę lietuvių literatūrą Klaipėdos ir Vilniaus universitetuose.
 
Romano „Pietinia kronikas“ ir trijų eilėraščių rinkinių autorius, LRT radijo laidos „Literatūros akiračiai“ vedėjas.  
 
Kultūros istorijos literatūros skilties pagrindinis autorius.
Marija Drėmaitė
Marija Drėmaitė
Architektūra
Architektūros istorikė, Vilniaus universiteto docentė. Tyrinėja moderniosios architektūros socialinius ir technologinius kontekstus, pramonės ...
Marija Drėmaitė
Marija Drėmaitė
Architektūra
Architektūros istorikė, Vilniaus universiteto docentė.
Tyrinėja moderniosios architektūros socialinius ir technologinius kontekstus, pramonės architektūros istoriją ir pramonės paveldą.
Dalyvauja Šiaurės ir Baltijos šalių moderniosios architektūros istorijos ir pramonės paveldo moksliniuose projektuose, skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, yra parengusi straipsnių, su kolegomis išleido kolektyvinę monografiją „Architektūra sovietinėje Lietuvoje“ (Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012).
Bendradarbiauja projekte www.modernizmas.lt.
 
Kultūros istorijos architektūros skilties autorė.
Šarūnė Trinkūnaitė
Šarūnė Trinkūnaitė
Teatras
Teatro kritikė ir istorikė. Nuo 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėsto lietuvių teatro ir dramaturgijos istoriją. Nuo 2010 m. dirba mokslo ...
Šarūnė Trinkūnaitė
Šarūnė Trinkūnaitė
Teatras
Teatro kritikė ir istorikė.
Nuo 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje dėsto lietuvių teatro ir dramaturgijos istoriją.
Nuo 2010 m. dirba mokslo darbuotoja Lietuvos kultūros tyrimų instituto Muzikos ir teatro istorijos skyriuje.
Aktyviai dalyvauja aktualiųjų šiuolaikinio teatro problemų svarstymuose – rašo įvairių spektaklių recenzijas, apžvalginius bei probleminius straipsnius, rengia pranešimus nacionalinėse bei tarptautinėse konferencijose, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose teatro festivaliuose.
 
Kultūros istorijos teatro skilties autorė.
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Scenografija
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė; tyrinėja įvairių žanrų XX a. Lietuvos teatro dailę. 1980 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute ...
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
Scenografija
Dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė; tyrinėja įvairių žanrų XX a. Lietuvos teatro dailę.
1980 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė meno istorijos ir teorijos studijas.
2011 m. apgynė daktaro disertaciją „Dailininkas ir modernumo apraiškos XX a. 3–4 dešimtmečių Lietuvos teatre."
Tyrinėjimų sritys: lėlių, dramos teatro ir kitų teatro žanrų scenografija, Lietuvos tarpukario ir šiuolaikinio teatro dailininkų kūryba.
 
Kultūros istorijos scenografijos skilties autorė.
Vita Mozūraitė
Vita Mozūraitė
Šokis
Vita Mozūraitė (1960–2014) – šokio kritikė, knygotyrininkė. Ilgą laiką šoko modernaus ir klasikinio šokio kolektyve...
Vita Mozūraitė
Vita Mozūraitė
Šokis
Vita Mozūraitė (1960–2014) – šokio kritikė, knygotyrininkė.
Ilgą laiką šoko modernaus ir klasikinio šokio kolektyve „Polėkis“ (vadovė – Elena Juodišienė).
Vienas pirmųjų šokio recenzijų parašė laiškuose Helmutui Šabasevičiui, kai šis XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje tarnavo Sovietų armijoje.
Bendradarbiavo su Lietuvos šokio informacijos centru, kurio organizuojamoje šiuolaikinio šokio festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ programoje 2011 m. įvedė kritinio rašymo projekto-eksperimento „Šokis žodžiu – ne[w]kritika“ seminarą. Siekė sukurti šaltinių bazę išsamesniems mokslinius metodus taikantiems šiuolaikinio šokio tyrimams.
Kaip knygotyrininkė 1993 m. apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Vaikų knygos leidyba Lietuvoje: 1940–1990 m.“, nuo 2002 m. – VU KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto docentė. 
 
Kultūros istorijos šokio skilties bendraautorė.
Helmutas Šabasevičius
Helmutas Šabasevičius
Šokis
Menotyrininkas, šokio istorikas ir kritikas. 1989 m. baigė dailės istorijos studijas Lietuvos valstybiname dailės institute. 1993 m. apgynė humanitarinių ...
Helmutas Šabasevičius
Helmutas Šabasevičius
Šokis
Menotyrininkas, šokio istorikas ir kritikas.
1989 m. baigė dailės istorijos studijas Lietuvos valstybiname dailės institute.
1993 m. apgynė humanitarinių mokslų srities menotyros krypties daktaro disertaciją.
Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Dėsto Vilniaus dailės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijose.
Meno ir kultūros žurnalo „Krantai“ vyriausiasis redaktorius.
 
Kultūros istorijos šokio skilties pagrindinis autorius.
Audronė Žiūraitytė
Audronė Žiūraitytė
Šokis
Muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  profesorė.
1975 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro konservatoriją, įgijo muzikos istorijos...
Audronė Žiūraitytė
Audronė Žiūraitytė
Šokis
Muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  profesorė.
1975 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro konservatoriją, įgijo muzikos istorijos specialybę.
1987 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių baletas. Žanro formavimasis ir raida“.
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje A. Žiūraitytė dėsto XX a. muzikos kalbą, vadovauja magistrantų ir doktorantų darbams, yra muzikos, teatro ir kino krypties doktorantūros komitetų narė. 
 
Kultūros istorijos šokio skilties bendraautorė.
Tomas Andriukonis
Tomas Andriukonis
Literatūra
Baigė lietuvių literatūros studijas Vilniaus universitete, humanitarinių mokslų daktaras.
Mokslinių ir kirtinių tekstų autorius.
Tomas Andriukonis
Tomas Andriukonis
Literatūra
Baigė lietuvių literatūros studijas Vilniaus universitete, humanitarinių mokslų daktaras.
Mokslinių ir kirtinių tekstų autorius.
 
Virginija Cibarauskė
Virginija Cibarauskė
Literatūra
Literatūrologė, literatūros kritikė, rašytoja ir vertėja.
2017 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją apie XX a. pabaigos lietuvių...
Virginija Cibarauskė
Virginija Cibarauskė
Literatūra
Literatūrologė, literatūros kritikė, rašytoja ir vertėja.
2017 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją apie XX a. pabaigos lietuvių poeziją.
Savaitraščio „Literatūra ir menas“ literatūros kritikos ir publicistikos skilčių redaktorė.
 
Karolina Jakaitė
Karolina Jakaitė
Dizainas

Meno ir dizaino istorikė. 
Nuo 2017 m. Vilniaus dailės akademijos podoktorantūros stažuotoja. „Dizaino fondo” bendraįkūrėja ir nuo...
Karolina Jakaitė
Karolina Jakaitė
Dizainas

Meno ir dizaino istorikė. 
 
Nuo 2017 m. Vilniaus dailės akademijos podoktorantūros stažuotoja. „Dizaino fondo” bendraįkūrėja ir nuo 2016 m. viešosios įstaigos „Dizaino fondas” vadovė. 
Nuo 2008 m. dėsto dizaino istorijos ir dizaino vadybos kursus VDA ir kitose Lietuvos aukštosiose mokyklose.
2012 m. apsigynė daktaro disertaciją „Lietuvos grafinis dizainas XX a. 6–8 deš.: tarp nacionalumo ir internacionalumo“. Yra parengusi straipsnių, sudariusi tekstų rinktinių įvairiomis dizaino istorijos ir teorijos temomis.
Domisi šiuolaikinio dizaino procesais, Lietuvos sovietmečio dizainu, tarptautinėmis parodomis, daiktų ir žmonių istorijomis, dizaino institucijų veikla ir dizaino vadyba.
 
Kultūros istorijos dizaino skilties pagrindinė autorė.
Irutė Tumaitė
Irutė Tumaitė
Monumentalioji dailė
Menotyrininkė, kultūros paveldo ir turizmo specialistė. Studijų metu pradėjo tyrinėti sovietmečio kurortinių įstaigų interjerus ir jiems ...
Irutė Tumaitė
Irutė Tumaitė
Monumentalioji dailė
Menotyrininkė, kultūros paveldo ir turizmo specialistė.
 
Studijų metu pradėjo tyrinėti sovietmečio kurortinių įstaigų interjerus ir jiems sukurtus monumentaliosios dailės kūrinius. 2015 m. už šiuos tyrinėjimus jai skirta kompozitoriaus V. Kuprevičiaus vardinė stipendija. Šių tyrimų pagrindu buvo sukurta autorinė išvažiuojamoji ekskursija, apžvelgianti Druskininkų kurortinių įstaigų interjerus ir juose išlikusius sovietmečio menininkų kūrinius.
 
Organizuoja ekskursijas apie skirtingų laikotarpių architektūrą ir interjerus. Viena iš Kaune gimusios iniciatyvos „Ekskursas“ sumanytojų. 
 
 
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.