Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Kai dokumentinis kinas tampa menu
Živilė Pipinytė
Autorinės dokumentikos pradžia
1954 m. Lietuvos kino studijoje įkūrus vaidybinio kino skyrių, nors dėmesys dokumentikai mažėjo, išliko toks pats kiekybinis pajėgumas (ir toliau filmuojamas kino žurnalas Tarybų Lietuva, siužetai sąjunginiam žurnalui, kasmet 2–3 trumpametražiai dokumentiniai filmai bei mokomieji, šviečiamieji filmai žinyboms) ir ta pati programinių reikalavimų įgyvendinimo savieiga. Ir kino žurnalai, ir trumpametražiai filmai toliau atliepė geidžiamą, o ne esamą „tarybinę tikrovę“. Pavyzdžiui, dokumentinio filmo Veterinarijos akademija (rež. Nota Liubošicas, 1956) scenarijuje iš anksto įvertinamas „tinkamas–netinkamas“ veikėjų elgesys, o mokslo populiarinimo filmo Lietuvos bekonas (rež. Liudgardas Maculevičius, 1956) gamyba užtrunka nerandant pavyzdinio kolūkio.
 
Vis dėlto nedideles permainas galima pajusti. Štai 1956 m. dokumentinio kino kūrėjų susirinkime svarstyta galimybė paįvairinti kino žurnaluose dominuojantį siužetiškumą, įvedant reportažinio filmavimo principą. Vietoj pirminių pokario tikrovės (re)prezentavimo reikalavimų, kai filmuojamas numatytas, iš anksto suplanuotas ir inscenizuotas „programinis“ vaizdas, siūlyta mėginti kamera fiksuoti tikrovėje įžvelgtą judesį. Kitaip tariant, stengiamasi nejučia integruoti priešstalininius 3 dešimtmečio rusų avangardinio kino kūrėjų siūlymus „objektyvizuoti tikrovės fiksavimą“.
 
Tačiau tokio pobūdžio „naujovę“ įgyvendinti trukdė ne tik lėtas sociokultūrinis kismas, sustabarėjusi kino kūrėjų savivoka, bet ir technologiniai aspektai. Pavyzdžiui, galimybę kiek objektyviau, jautriau apčiuopti tikrovę ribojo sunkios, nepaslankios ir triukšmingos kino kameros (kaip nufilmuoti „nekontroliuojamą“ vaizdą, kai kamera vos pakeliama ir skleidžia visų dėmesį kaustantį triukšmą). Apie technologinį pajėgumą bei trikdžius žr.: Rūta Oginskaitė, „Ąžuolas. Algimantas Mockus: ramybė be kino makulatūros“, www.lfc.lt.
 
Žinoma, pasvarstymai apie reportažinę dokumentiką dar nedaug bendro turėjo su 1958–1963 m. Prancūzijoje, Kanadoje, JAV vykusia dokumentinio kino kaita, dažnai vadinama „tiesioginio kino“ judėjimu (angl. direct cinema). „Tiesioginio kino“ kūrėjai atsisakė įprastos dokumentinio filmo struktūros, iš anksto numatyto siužetiškumo ir personažų, apvilktų užkadriniu balsu, pirmenybę teikė „nekontroliuotai“, „sugautai“ tikrovei: situacijai, žmogui, akimirkai, kurioje prabyla ne visažinis diktorius „Dievo balsu“ (angl. Voice-over, voice of God), o pats žmogus. 
 
Viena svarbiausių tokių pokyčių priežasčių laikoma kino technikos kaita – kino kūrėjai įsigyja lengvų, paslankių, mažų kino kamerų, atpinga kino juosta bei sinchroninio garso įrašymo įranga. Patobulėjusi kino technika praplėtė realybės fiksavimo galimybes: kamera buvo pajėgi tuojau pat užfiksuoti matomą, geidžiamą reginį, diegetinis garsas palaipsniui išstūmė užkadrinį balsą, o kino juostos metražas leido savęs neriboti ieškant pagaviausio ir įtaigiausio vaizdo. Sovietų Lietuvoje (ir visoje SSRS) tokios technologinės naujovės tebuvo neįmanoma siekiamybė. Tačiau tai nesutrukdė dokumentiniam kinui išgyventi pakilimą ir SSRS, ir visame sovietų bloke – Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Jugoslavijoje, net Vokietijos Demokratinėje Respublikoje.
 
Nepaisant technologinės negalios, vis dėlto matyti pirmieji bandymai pakeisti vyravusius sovietų Lietuvos dokumentinio kino kūrimo kanonus. 7 dešimtmečio pradžioje dokumentinio kino galimybių suvokimas išsakytas pačioje kino kūrėjų bendrijoje. Posūkis justi 1962 m. diskusijoje, kurioje bandyta susivokti ateities dokumentinio kino priemonių raiškoje:
 
Vyksta ginčas tarp kino darbuotojų, kas yra dokumentinis kinas. Vieni tvirtina, kad reikia filmuoti tik dokumentinę medžiagą, o kiti – kad filmuojant dokumentinę medžiagą autorius gali pažiūrėti į ją savo akimis ir kai ką paorganizuoti. Šis filmas – menininko požiūris į darbą. LSSR Kultūros ministerijos kino filmams vertinti komisijos posėdžio protokolas, 1962 10 23, LLMA, f. 342, ap. 7, b. 366, l. 247.
 
Čia išsakyta galimybė „kai ką paorganizuoti“ keičia ankstesnį polinkį deformuoti tikrovę, inscenizuoti vardan dailesnio vaizdo. „Paorganizavimas“ tapo pateisinamas kaip galimybė pasireikšti autoriniam kino kūrėjo požiūriui. Kitaip tariant, persvarstomos ne tik dokumentinio kino kūrybos priemonės, bet ir autorystės vieta.
 
Kaitą galima apčiuopti ne tik kino kūrėjų bendrijos svarstymuose, bet ir pačiuose filmuose. Jos pradžią žymi Viktoro Starošo filmai Jie – kauniečiai (1958), Mano draugai (1959), Svajos ir likimai (1961), Nenusimink, Virginijau (1962). Starošo filmuose buvo rodomos skirtingos kartos ir jų lūkesčiai, svajonių ir realybės susidūrimas žengiant į suaugusiųjų gyvenimą, pirmąkart pabandyta perteikti subjektyvius pojūčius ir išgyvenimus. Nors Starošas, regis, nė akimirkai nesuabejoja sovietine ideologija, jo filmai įrodė, kad dokumentiniame kine svarbi ir plastika, ir vaizdinis filmo sprendimas, ir asmeninė režisieriaus intonacija.
 
Prie lietuvių dokumentinio kino atsinaujinimo prisidėjo ir 1963 m. į Lietuvą sugrįžę Maskvos kinematografijos instituto absolventai režisieriai Algimantas Dausa, Almantas Grikevičius, Marijonas Giedrys, operatorius Algirdas Araminas, vėliau tapę lietuvių vaidybinio kino klasikais. Jauniems režisieriams įdomus žmogus, kuris gali apie save kalbėti pats, filmuose vis dažniau atsisakoma inscenizacijos, „taisyklingų“ sinchronų, vis svarbesnis tampa montažas ir vizualios metaforos.
 
1963 m. sukurtame Algirdo Tumo ir Algimanto Dausos filme Naktis prieš parodos atidarymą naudojama daug įspūdingų rakursų, žaidžiama šviesa ir šešėliais, rafinuotu montažu, taip tarsi priverčiant atgyti tamsoje parodos atidarymo laukiančias liaudies meistrų skulptūras.
 
Grikevičiaus filme apie Vilnių Laikas eina per miestą (1966) nenuskamba nė viena frazė, tačiau vaizdais ir garsais sukuriamas intensyvus kino asociacijų laukas, įprastas to meto Europos kinui. Kamerai žvalgantis po Vilnių, pasakojama apie kelis miesto gyvavimo šimtmečius, šviesius ir tamsius laikus. Filme daug užuominų: per dabartinės prezidentūros aikštę šuoliuojantis baltas arklys ir už kadro skambantys polonezo garsai, lenkų aristokratų herbai ant pastatų – užuominos apie dešimtmečius, kai Vilnių valdė lenkai, ir drauge priminimas apie sukilimus, lenkų kultūros palikimą.
 
 
Lietuvių „poetinės“ dokumentikos laikas ir herojai
Tai, kas dabar vadinama lietuvių poetine dokumentika ir jos aukso amžiumi, formavosi sudėtingomis sąlygomis. Dokumentinis kinas valdžiai pirmiausia buvo propagandos įrankis, dokumentiniai filmai turėjo „demaskuoti“ Vakarų kėslus, prisidėti prie antireliginės kampanijos, socializmo laimėjimų šlovinimo ir pan. Norėdami pasakyti šį tą daugiau, skatinti žiūrovus mąstyti dokumentinio kino kūrėjai dažnai rinkosi temas, kurios Lietuvos kino studijos planuose buvo laikomos nesvarbiomis, marginaliomis. Dažniausiai jos buvo susijusios su liaudies kultūra, antropologija, paveldu.
 
Lietuvių dokumentininkai dažnai prabildavo Ezopo kalba, tačiau skirtingai nei, pavyzdžiui, lenkai, kuriems rūpėjo įvardyti oficialiai tarsi ir neegzistuojančią tikrovę, ją fiksuoti, priminti negyjančias istorijos žaizdas, lietuviai atsigręžė į kaimą. Panašiu keliu nuėjo ir slovakai, sukūrę daug etnografinių dokumentinių filmų. Poetinės dokumentikos tada gausu buvo ir vengrų, latvių kine, nors viena ryškiausių to meto figūrų Herzas (Hercas) Frankas vis labiau krypo socialiai angažuoto dokumentinio kino link. Tokį kūrė ir didžiausias „socialistinio lagerio“ maištininkas iš Jugoslavijos Želimiras Žilnikas. Estijoje palaipsniui pradėjo dominuoti dokumentinės antropologijos kryptis.
 
Lietuvių poetinio kino kūrėjai savo personažu pasirinko paprastą, dokumentinio kino anksčiau nepastebėtą (nes neatitinkantį įprastų atrankos kriterijų) žmogų, dažniausiai kaimietį, keistuolį, fantazuotoją. Žmogų, kuris lieka ištikimas tradicinėms vertybėms, kultūrai, turi savitą pasaulio suvokimą. Tokie personažai įdomūs savaime, o ne todėl, kad būtų pasižymėję darbo pirmūnai ar kurios nors socialinės klasės atstovai.
 
Lietuvių poetinio dokumentinio kino tradiciją suformavo Robertas Verba (1932–1994), kuris savo kelią kine pradėjo kaip operatorius. Garsiausiuose savo filmuose Senis ir žemė (1965), Čiūtyta rūta (1968), Šimtamečių godos (1969) herojais pasirinkęs senus žmones, režisierius kartu su jais perkėlė į ekraną ir patriarchalinę lietuvių kaimo pasaulėjautą bei vertybes, kurias aktyviai naikino sovietinė propaganda: prisirišimą prie žemės, darbo vertę, laikinumo neigimą, krikščionišką požiūrį į gyvenimą. Verba kūrė poetišką praeinančio, nykstančio laiko metraštį. Jis mėgo sinchroniškai įrašytą garsą, kuris tada dar buvo retenybė. Verbos filmai suformavo lietuvių kino dokumentikos stilių, polinkį į metaforišką vaizdą ir išraiškos priemonių minimalizmą.
 
Verbos tradiciją savaip tęsė Henrikas Šablevičius, Diana ir Kornelijus Matuzevičiai (beje, Matuzevičius nufilmavo daug Šablevičiaus filmų), Edmundas Zubavičius, Rimantas Gruodis. 7–8 dešimtmečių filmuose poetinės dokumentikos kūrėjai stengėsi rodyti pasaulį, kuris dar yra šalia, bet jau pradeda nykti. Pirmiausia – melioracijos vajaus paliestą ir atvirai naikinamą kaimą, jo žmones, dramatiškos kasdienybės tėkmėje atsispindinčius jų likimus. Šiuose filmuose daug senų žmonių – jie saugo ryšį su praeitimi, kurią oficialioji istorija nuolat stengiasi ištrinti iš atminties. Tai buvo atvira opozicija oficialiai propagandai, teigusiai jaunystės, revoliucingumo ir naujumo kultą.
 
Poetinio tikrovės vaizdavimo dokumentiniame kine įtaka tokia stipri, kad net oficiozinis sovietų Lietuvos 25-mečio jubiliejui skirtas Starošo filmas pavadinamas Jai – 25-eri (1965). Lietuva jame sutapatinama su moterimi, jos prisiminimais ir viltimis, o rodant naujosios Lietuvos kūrėjus ir nusipelniusius žmones, fiksuojamas ne tik jų oficialus gyvenimas, bet ir šeima, buitis. Pavyzdžiui, poetas Justinas Marcinkevičius rodomas ne tik kaip poetas, bet ir kaip rūpestingas tėvas, atėjęs į mokyklą pasiimti dukrelės Ramunės. Kita vertus, poetiškai nufilmuoti audros ir apleistų namų vaizdai leido filmo kūrėjams paliesti pokario kovų ir tremčių temą, kuri vis dar buvo tabu.
 
Žinoma, dokumentinio kino virsmas menu niekur nepradangino programinės, ideologinės funkcijos. Antai atliepiant ideologinius orientyrus 1961–1964 m. sukuriama „buržuazinius nacionalistus“ demaskuojanti trilogija (Apkasų gėlė, 1961, Kada akmenys netyli, 1962, Nebaigtas dienoraščio puslapis, 1964, rež. Leonas Tautrimas). Ji pildoma „banditų“ įvaizdžiais (Kryžiaus šešėlyje, rež. Robertas Gabalis, 1961) bei antireliginės kampanijos kino produktais (Juodoji procesija, rež. Arūnas Žebriūnas, 1963). Dauguma tokio pobūdžio filmų, toliau manipuliuojant „dokumentine“ kino prigimtimi, pasitelkiant inscenizaciją, užkadrinio diktoriaus balsą, kūrė menamos tikrovės mitą, koja kojon žengdami su programinėmis ideologinėmis nuostatomis. Apie antireliginės propagandos raidą žr.: Arūnas Streikus, „Antireliginė propaganda Lietuvoje 1944–1970 metais“, in: Lietuvos istorijos studijos, t. 14, 2004, p. 88–99. 
 
Bet net ir tada, kai teturėjo atkartoti susiformavusį dokumentinio kino konstravimo kanoną, tokie filmai buvo ne itin vertinami pačios kino kūrėjų bendrijos. Žinoma, tokia laikysena galėjo būti nulemta ne vertybinių orientyrų, o greičiau kūrybinių intencijų: kūrėjus mažiau domino tiesmukas, iš anksto numatytas užsakymo išpildymas, labiau viliojo galimybė išbandyti kūrybinius gebėjimus, pasinaudojant augančiomis galimybėmis.
 
Pavyzdžiui, Žebriūnas nors ir ėmėsi antireliginės temos filme Juodoji procesija, tačiau neįprastos raiškos priemonės, taikytos ideologinės programos kūriniui, išvertė iš koto net ir prityrusius Kino studijos veikėjus. Šis filmas darsyk skatino apsvarstyti dokumentinio kino galimybes, įžvelgiant skirtumą tarp raiškos priemonių panaudojimo programiniuose ir autoriniuose dokumentinio kino kūriniuose. Svarbiausia, jog Žebriūnas sugebėjo į ideologinę užduotį pažvelgti kūrybingai, pasirinkdamas eksperimentinį kelią. Ši aplinkybė darsyk patvirtina įžvalgą, jog 7 dešimtmečio pradžioje formuojasi dokumentinio kino kūrėjo – ne užsakymo atlikėjo, o kūrėjo – statusas.
 
Nors dokumentinis kinas ir vijosi kiek ankstėliau išlaisvėjusį vaidybinį, jame vis daugiau radosi galimybių kūrybines ambicijas puoselėjantiems kūrėjams, tačiau lygiaverte
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

LSSR Kultūros ministerijos kino filmams vertinti komisijos posėdžio protokolas, 1962 10 23
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 342, ap. 7, b. 366, l. 247
RŪTA OGINSKAITĖ
„Ąžuolas. Algimantas Mockus: ramybė be kino makulatūros“
www.lfc.lt
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.