Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Rimčiau: akcijos ir performansai
Erika Grigoravičienė
 
Svarbi naujosios maištingos kūrybos sritis nuo 9 dešimtmečio pabaigos buvo gyvo veiksmo ir kūno menas – hepeningai, akcijos ir performansai.
 
Vadinamosiose kūno akcijose vaizdavimą (būdingą tapybai) pakeitė realūs procesai, tikros medžiagos ir menininko ar aktoriaus kūnas – fizinis objektas ir kartu savo galimybių ribas patiriantis psichofiziologinis subjektas. Lietuvoje kūno ir medžiagų akcijos griežtai nesiskyrė nuo performansų, kuriuose menininkas veikia kaip asmuo. Kitaip nei teatro aktorius, menininkas čia nieko kito neįkūnija, jo neįprastas, arba kaip tik artimas kasdieniam, elgesys prilygsta tikriems jo gyvenimo įvykiams. Hepeningai, į veiksmą įtraukiantys ir žiūrovus (neretai prieš jų valią), panašiai kaip politinės akcijos, tampa visuomenės gyvenimo, jos istorijos dalimi.
 
Gyvo veiksmo menas (angl. living art) atsirado ir suklestėjo JAV, Vakarų Europoje ir Japonijoje XX a. 6 dešimtmečio pabaigoje–7 dešimtmečiu. Tai buvo sustiprėjusio visuomenės aktyvumo, politinio maišto ir medijų perversmo metas. Vakarų menininkai kovojo su meno rinkos, miesčioniškos moralės ir vartotojiško gyvenimo normomis. Hepeningai, akcijos ir performansai tapo politinio aktyvizmo, engiamų visuomenės grupių tapatumo politikos išraiška, netrukus jie išplito ir Rytų Europoje.
 
Sąjūdžio laikais Lietuvoje veiksmo menas antrino gausioms politinėms akcijoms, bet pirmiausia taip siekta atnaujinti kūrybos sritis ir suartinti jas su gyvenimu. Šiam judėjimui ryškiausiai atstovauja menininkų grupės „Žalias lapas“ ir „Post Ars“, tarpdalykiniai ir tarptautiniai hepeningų ir performansų festivaliai.
 
Veiksmo meno šventes Lietuvoje pradėjo organizuoti jaunieji kompozitoriai (Gintaras Sodeika, Arūnas Dikčius, Šarūnas Nakas). 1988 m. kovo 27 d. Valstybinėje konservatorijoje vykusiame renginyje Valstybinio dailės instituto studentai, grupės „Žalias lapas“ nariai Gediminas Urbonas, Aidas Bareikis ir Džiugas Katinas atliko akciją Geležinis vilkas – išbandė skulptūros iš kelių tonų spalvotųjų metalų laužo skambesį ir žiūrovų kantrybę.
 
1988 m. vasarą kompozitoriai Anykščiuose surengė pirmąjį hepeningų festivalį. Į jį atvykęs prof. Vytautas Landsbergis dalyviams pasakojo apie savo susirašinėjimą su Jurgiu Mačiūnu. „Žalio lapo“ nariai akcijos Paskutinė vakarienė metu raudonais dažais tepė sutvarstytus savo kūnus, dalijo žiūrovams Komunistų partijos manifesto puslapius, galiausiai padegė „aukojimo“ stalą. 1990 m. Nidoje (Lietuvos dailininkų sąjungos surengtame tarptautiniame simpoziume Vėjas) grupė pristatė Angakoko sugrįžimą – kopose tampė milžinišką oro pripūstą polietileno gyvatę.
 
Įspūdingiausia iki 1992 m. gyvavusio „Žalio lapo“ akcija Kelias įvyko 1990 m. gruodį priešais Vilniaus rotušę (tuomet – Lietuvos dailės muziejų): ant asfalto schemiškai suodžiais ir kreida nupieštas žmonių figūras per garsiakalbius skambant vario diskų garsams „suvažinėjo“ automobiliai, suodžiai ir kreida susiliejo į pilką masę, nusėdo ant žiūrovų. Menininkai pasirodymui gavo miesto valdžios leidimą, su jais bendradarbiavo kelių patruliai, kurie reguliavo eismą, atidarę gatvę primygtinai liepė automobilių vairuotojams važiuoti ir taip į veiksmą įtraukė atsitiktinius žmones.
 
Plačiau skaitykite: „Žalias lapas“
 
 
Grupę „Post Ars“ 1989 m. įkūrė Kauno menininkai Česlovas Lukenskas, Robertas Antinis, Aleksas Andriuškevičius ir vilnietis fotografas Gintaras Zinkevičius, dokumentuojantis jų akcijas. Pirmojoje parodoje 1990 m. Kauno Dailininkų sąjungos namuose Lukenskas eksponavo Persižvaigždžiavimą iš švinkstančių kiaulių galvų, Andriuškevičius – vinimis prikaltus duonos kepalus. Tai sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą ir protesto demonstracijas. 1991 m. Zatyšių (Jonavos raj.) žvyro karjere „Post Ars“ atliko pirmąjį viešą veiksmą, įtraukdami į jį daugybę atvykusių žiūrovų. Šio pseudoritualo siužetas – mirtis ir atgimimas: ant žemės gulintys žmonės buvo užkloti marškomis, prislėgti akmenimis ir užversti žvyru, paskui storai suvynioti į popierių, o kai iš jo išsilaisvino, išnaros buvo sudegintos.
 
1991 m. pirmajame Vilniaus performansų festivalyje „Works“ Lukenskas popieriumi apvyniojo būrį meno pasaulio vyrų ir gautą objektą pjaustė šiurpiai riaumojančiu benzininiu pjūklu (Veiksmas darbo motyvais). Festivalio dalyvė Aistė Kisarauskaitė vienos akcijos metu pjaustėsi pirštus atšipusiu peiliuku, skaitydama vaikų knygeles, kita akcija – žiurkėnų jauniklių nužudymas – nepavyko, nes šaligatvio plyta, turėjusi amžiams prislėgti vargšus gyvūnėlius, nenukrito į jai skirtą vietą. Publika nesuprato feministinio akcijų turinio ir pasipiktino žiauriu elgesiu su gyvūnais. Lietuvoje pradėta diskutuoti, ar verta žudyti dėl meno.
 
Plačiau skaitykite: „Post Ars“
Vilniaus festivalius rengė Linas Liandzbergis, įkvėptas dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose. 1991 m. vasarą jis pradėjo bendradarbiauti su „Žalio lapo“ nariu Džiugu Katinu. Visą dešimtmetį jie kartu dalyvavo tarptautiniuose naujojo meno festivaliuose (Vengrijoje, Slovakijoje, Korėjoje). 1991 m. Vaco mieste Vengrijoje jie atliko veiksmą Žemės paslaptys: išsitepė moliu ir apsiklijavo žmonių plaukais, surinktais daugybėje Vilniaus kirpyklų.
 
Vilniuje įvyko trys performansų festivaliai: „Works“ 1991 m. (Dailės parodų rūmuose ir galerijoje „Langas“), tarptautiniu tapęs „Body Dimension“ 1995 m. „Jutempus“ galerijoje (dalyvavo menininkai iš Lenkijos, Prancūzijos, Kanados, Korėjos, Lietuvai atstovavo tik Zinkevičius) ir „Dimensija O“ 1997 m. Šiuolaikinio meno centre (ŠMC). Pastarajame „Post Ars“ nariai botagais pliekė sieną. Pirmą kartą dalyvavę jaunesnės kartos atstovai Jonas ir Justas Vaitiekūnai gamino ir gėrė samanę, Artūras Raila surengė baikerių pasivažinėjimą motociklais po ŠMC koridorius, o Evaldas Jansas buvo nuogai išrengtas žiūrovų akivaizdoje, jo kūnas išteptas medumi ir aplipdytas paukščių plunksnomis (toks jis dar ketino lipti ant Gedimino žirgo).
 
Pasak Šarūno Nako, Anykščių hepeningų festivalių esminė savybė buvęs nerimtumas, jų rengėjai nesiekė savo idėjų eksportuoti ar paversti preke. (Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2011 m., sudarytojai: Vytautas Michelkevičius, Kęstutis Šapoka, Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2011, p. 140–142.1993–1996 m. Alytuje Redo Diržio rengti vienos paros meno įvykiai Tiesė. Pjūvis taip pat buvo antimeninio pobūdžio. Liandzbergis ketino paversti Vilnių tarptautinio masto performansų meno centru, o „Žalias lapas“ ir „Post Ars“ – rimtai plėtoti šią raiškos sritį, bet dar iki 2000 m. ji išsikvėpė. Menininkai pernelyg susidomėjo naujomis skaitmeninėmis technologijomis.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

(Ne)priklausomo šiuolaikinio meno istorijos: savivaldos ir iniciatyvos Lietuvoje 1987–2011 m.
Sudarytojai: Vytautas Michelkevičius, Kęstutis Šapoka, Vilnius: Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga, 2011
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.