Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Pastatų hierarchija sovietinėje Lietuvoje
Marija Drėmaitė
Visuomeninė architektūra
 
1946–1953 metai laikomi brandžiausiu sovietinio totalitarinio meno laikotarpiu. Būtent tada susiklostė privaloma sovietinių menų hierarchija – svarbiausiais žanrais tapo visuomeninė architektūra, monumentalioji skulptūra, oficialusis portretas ir istorinė tapyba, o užribyje liko tie žanrai, kuriuos buvo sunkiau „įžodinti“: funkcinė architektūra (daugiausia – gyvenamieji namai, mokyklų, darželių, prekybos ir buitinių paslaugų pastatai), žanrinė tapyba, peizažas ir natiurmortas. Kas gi buvo laikoma prestižine visuomenine architektūra? 1950 m. Maskvoje architektų L. Bogdanovo ir N. Kolio parengtame Rygos, Talino ir Vilniaus centrų ansamblių rekonstrukcijos plane rašoma:
 
Naujame respublikiniame centre turi būti įkurdinti tokie visuomeniniai pastatai: 1) Ministrų Tarybos rūmai, 2) Aukščiausiosios Tarybos rūmai ir LKP CK(b) pastatas, 3) Valstybės saugumo ministerija, 4) Gynybos ministerija, 5) Ryšių ir pašto ministerija, 6) Operos ir baleto teatras, 7) Dramos teatras, 8) Daugiasalis kino teatras, 9) Vidaus reikalų ministerija, 10) Valstybės institucijų namai, 11) Valstybinė respublikinė biblioteka, 12) Profsąjungų rūmai, 13) Inteligentijos namai, 14) Tarybinės armijos rūmai, 15) Paminklas Didžiajam Tėvynės karui.
 
Individualūs projektai rengti tik patiems svarbiausiems objektams, o funkcinės paskirties pastatai (gyvenamieji namai, bendrabučiai, gamybiniai objektai) projektuoti pagal tipinius projektus, atsiųstus iš Maskvos projektavimo institutų (toks būdas vadintas projekto „pririšimu vietoje“). Svarbiausi prestižinės architektūros pastatai buvo numatyti sostinėje. Nors Vyriausybės rūmai taip ir nebuvo pastatyti, Vilniuje iškilo keletas svarbių respublikinės reikšmės administracijos objektų, kurie visiškai atitiko sąjunginius tokio tipo pastatų pavyzdžius. Greta administracinių (valdžios) ir simbolinių (vizitinių) pastatų visuomeninės architektūros srityje svarbią vietą užėmė „kultūrinių-buitinių“ bei „sanitarinių-higieninių“ statinių grupės, kurios privalėjo atspindėti „Partijos rūpinimąsi tarybiniu žmogumi“. Nemažai naujų statybų buvo skirta masinio laisvalaikio formai – sportui. Tarp tradicinių sporto salių pastatų ir socrealistinėmis skulptūromis papuoštų stadionų architektūriniu užmoju ir puošnumu išsiskyrė prestižinis „Žalgirio“ sporto kompleksas su stadionu ir baseinu Vilniuje (archit. Enrikas Tamoševičius, 1954) ir stadionas Kaune (neįgyvendintas). Naujų ligoninių, poliklinikų ir sanatorijų architektūroje prabanga ir gausiu dekoru išsiskyrė rekreacinė architektūra, pvz., Druskininkų sanatorijos. Svarbiais statiniais tapo miestų ir miestelių viešosios pirtys.
 
Socialistinio miesto „vestibiulį“ arba „vartus“ simbolizavo nauji Vilniaus ir Kauno geležinkelio stočių pastatai su naujai suplanuotomis aikštėmis bei Vilniaus oro uostas. Išskirtinis simbolinis dekoras buvo numatytas ir po karo perstatytiems sugriautiems svarbiausiems Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos tiltams, esantiems miestų centruose.
 
Pastatų hierarchiją aiškiai atspindi ir švietimo objektų architektūra. Tarp jų išraiškingiausiais projektais, atkartojančiais rūmų struktūrą ir klasikinę puošybą portikais, pasižymėjo Vilniaus pedagoginis institutas (Anatolijus Kolosovas, Giovanni Rippa-Anjoleto, E. Germanas, 1955), Elektromechanikos technikumas Vilniuje, M. K. Čiurlionio menų mokykla su bendrabučiu Vilniuje. O masinė aštuonmečių ar vidurinių mokyklų statyba buvo vykdoma tik pagal tipinius 2–4 aukštų pastatų sąjunginius projektus.
 
Kultūros objektų madas Vilniuje diktavo sostinės statusas ir iš Maskvos perimta simbolinė kultūros pastatų triada: operos teatras, reprezentacinė biblioteka ir puošnus kino teatras. Tiesa, operos ir baleto teatro rūmų konkursas Vilniuje užtruko. Geriausiu pripažinto projekto (archit. Adolfas Lukošaitis, Jokūbas Peras, 1950) įgyvendinimas strigo, nors vieta Neries krantinėje jau buvo patvirtinta. Operos ir baleto teatras pagal naują projektą iškilo tik 1974 m. Šio teatro trūkumą subtiliai kompensavo Rusų dramos teatras, įterptas Vilniaus Naujamiesčio kvartale nepaisant tuo metu galiojusių užstatymo reikalavimų. Ne tokiose svarbiose sostinės erdvėse buvo statomi jau ne individualiai projektuoti, bet tipiniai kultūros pastatai – pavyzdžiui, Geležinkelininkų kultūros rūmai, Vilniaus kultūros rūmai, kino teatrai. Kultūros pastatų fasaduose kone privalomas tapo (pseudo)portikas. Naujosios Akmenės kultūros rūmai su itin puošniu interjeru tapo tokių pastatų simboliu.
 
Funkcinė architektūra
 
Viena reikšmingiausių sričių, kur rūpinimasis žmogumi galėjo būti matomas akivaizdžiai, buvo gyvenamųjų namų statyba. Naujų gyvenamųjų kvartalų statyboje matyti aiškūs griežtos simetrijos, ašinės kompozicijos ir perimetrinio kvartalo užstatymo principai. Šioje srityje labai aiškiai išsiskiria monumentalūs prestižiniai 4–5 aukštų daugiabučiai krantinėse – tiesioginė Maskvos prestižinių namų krantinėse įtaka, prieškariu nematyta Lietuvos architektūroje. Nors daugelis šių namų buvo projektuoti individualiai, jų planavimo parametrus jau diktavo griežti sąjunginiai normatyvai, nemaža dalis šių namų sukomponuoti iš tipinių sekcijų. Gausiai dekoruotus daugiabučius statydinosi svarbios žinybos arba pasiturinčios įmonės: Neries krantinėje Vilniuje pastatyti LSSR Ministrų Tarybos darbuotojų, geležinkelininkų ir panašių žinybų gyvenamieji namai, Nemuno krantinėje Kaune „Pergalės“ gamyklos darbininkų gyvenamųjų namų kompleksas. Panašūs prestižiniai namai buvo statomi ir prie plačių centrinių bulvarų, alėjų, pavyzdžiui, Mažvydo alėjoje Klaipėdoje, Laisvės alėjoje Kaune arba Stalino / Lenino prospekte Vilniuje.
 
Išskirtinį Stalino valdžios dėmesį nusipelniusiems partiniams veikėjams ar mokslo ir meno darbuotojams liudija specialūs pagerinti nomenklatūriniai namai, nes aprūpinimas butu buvo viena iš valdžios teikiamų privilegijų (dažniausiai atsidėkojant arba skatinant lojalumą). Pavyzdžiui, SSRS Ministrų Tarybos nutarimu sąjunginių respublikų sostinėse buvo pastatyti prabangūs gyvenamieji namai mokslo darbuotojams. Vilniuje tai buvo penkių aukštų, dviejų korpusų namas su 50 didelių butų, kurie, atsižvelgiant į to meto sąlygas, išsiskyrė „buržuazine“ prabanga: turėjo po 4–5 kambarius, paradinį ir ūkinį įėjimą iš skirtingų laiptinių, erdvų vonios kambarį su klozetu ir bidė šalia miegamojo, atskirą sanitarinį mazgą priebutyje, kabinetą ir netgi kambarėlį tarnaitei (greta virtuvės). Prie namo pastatyti garažai, transformatorinė, įrengtas baseinėlis, suplanuoti teniso kortai. Namą projektavę leningradiečiai siekė suteikti jo architektūrai vadinamąją „nacionalinę išraišką“ – papuošė fasadą barokiniais frontonėliais ir portalais, taip dirbtinai pabrėždami namo vilnietiškumą.
 
Dar vienas naujas gyvenamųjų namų tipas – nedideli 2–3 aukštų, 4–12 butų namai, dažniausiai tipiniai, kompleksiškai statyti naujose teritorijose visų pirma prie fabrikų ir gamyklų. Stambių pramonės įmonių augimas skatino šių žinybinių gyvenamųjų namų arba ištisų kvartalų su vaikų darželiais ir mokyklomis statybą. Tai išsamiai atsispindi Kauno HES gyvenvietė Petrašiūnuose: kvartalai suprojektuoti taisyklingai, laikantis ašinės kompozicijos ir perimetrinio užstatymo principų, o patys namai statyti pagal tipinius projektus (pirma sąjunginius, vėliau adaptuotus „Lietprojekte“). Tokių pavyzdžių galima aptikti kiekviename Lietuvos mieste: pvz., Žvėryno gyvenamųjų namų kompleksas tarp Liubarto ir J. Kraševskio gatvių, skaičiavimo staklių gamyklos kvartalas Kalvarijų gatvėje Vilniuje, „Žalgirio“ gamyklos gyvenvietė Naujojoje Vilnioje, darbininkų gyvenvietė Sargėnuose prie plytų fabriko, darbininkų gyvenvietė prie Jonavos baldų fabriko, gyvenamasis kvartalas Tauragės centre ir pan. Butai tokiuose namuose buvo kuklesni, 1–3 kambarių, bet su visais patogumais. Kurį laiką, siekiant greičiau aprūpinti miestiečius gyvenamuoju plotu, didžiuosiuose miestuose buvo leidžiama statyti 1–2 aukštų individualius namus, jiems numatytos atskiros teritorijos, tačiau netrukus individualioji statyba miestuose buvo uždrausta (1958), kaip priežastis nurodytas neekonomiškas miesto žemės naudojimas.
 
Socrealizmo architektūros pabaiga
 
Nors architektūrinė sistema prievartos priemonėmis Lietuvoje buvo pertvarkyta, stiliaus įdiegimo požiūriu tai nebuvo sėkmingas eksperimentas. Didieji ideologiniai paminklai čia liko neįgyvendinti, kaip ir daugelis kitų privalomų socialistinės urbanistikos „atpažinimo ženklų“. Mažoka Lietuvoje ir socialistinio realizmo architektūros „grynuolių“. Didžioji dalis įgyvendintų projektų, nors buvo kuriami pagal vyravusią stilistiką, dėl savo nuosaikumo pernelyg neiškrito iš istoristinio Lietuvos miestų konteksto. Brandusis socrealizmas, arba „Pergalės stilius“, Lietuvoje buvo trumpalaikis, netgi „importinis“ reiškinys. Dauguma architektų tiesiog nesuprato naujojo kultūros kodo ir, bandydami išlikti, stengėsi kaip nors susiorientuoti. Ypač aštriai sovietiniai ideologai „netvarką“ Lietuvos architektūroje apibūdino 1950 m. parengtame LKP(b) nutarimo projekte, kuriame numatyta imtis griežtų priemonių siekiant socialistinės Lietuvos architektūrai suteikti „veidą ir kryptį“. Slapta buvo planuojama imtis radikalių permainų, siekiant išgyvendinti „ydingą Lietuvos architektų patirtį“ ir sustiprinti „socialistinio realizmo metodą architektūroje“: prievarta perkelti daugelį Kauno architektų į Vilnių, keletą atvykėlių iškelti iš Vilniaus vadovauti į Kauną ir Šiaulius, pakviesti į vadovaujamus postus Respublikinėse projektavimo dirbtuvėse porą aukštos kvalifikacijos specialistų iš SSRS, reorganizuoti aukštojo architektūros mokymo sistemą.
 
Griežtomis priemonėmis pradėtas socrealizmas taip pat griežtai ir staigiai buvo nutrauktas. 1954 m. gruodžio mėnesį kalbėdamas SSRS architektų ir statybininkų suvažiavime Nikita Chruščiovas pripažino SSRS atsilikimą statybos ir architektūros srityje, pasmerkė daug laiko, lėšų ir darbo jėgos reikalaujančią socrealistinę puošybą (kaip nesaikingumą) bei paskelbė „kursą“ į statybos ir architektūros modernizaciją. Būtent tada nuskambėjo ir pirmieji kritikos balsai Lietuvoje. 1955 m. spalio 11–15 d. Vilniuje surengtame LSSR architektų sąjungos II suvažiavime keltas klausimas apie nacionalinę architektūrą, jaunoji architektų karta piktinosi svetimomis formomis ir pareiškė, kad „architektūroje vietines tradicijas ir nacionalinį charakterį geriausiai galėtų išreikšti vietiniai architektai, vietinės architektūrinės mokyklos atstovai“ (Vytautas Nasvytis). Vėlesni nutarimai įteisino socialistinio realizmo architektūros baigtį. Pasmerktasis socrealizmas gana greitai išnyko ir iš tuometinės žiniasklaidos.
 
Suprantama, kad pokyčiai architektūroje negalėjo būti spartūs, o pereinamasis laikotarpis atspindėjo Sovietų Sąjungai būdingą nesugebėjimą staiga perorientuoti architektūrinio mąstymo ir pereiti prie politinius sprendimus įkūnijančios industrializuotos surenkamosios architektūros. Lietuvoje po 1956 m. dar buvo realizuojami anksčiau parengti projektai, pavyzdžiui, Politinio švietimo namai Vilniuje, tačiau daugelyje jau buvo atsisakoma gausaus lipdybinio dekoro. Šio proceso rezultatas – Vilniaus profesinių sąjungų rūmai, Respublikinė biblioteka, Kauno HES administracinis pastatas ir kiti, kurie liko gryni klasicistinės architektūros pastatai be numatytos puošybos. Pokyčių dvasia Lietuvoje imta justi tik 1956 metais. Tada pradėtas projektuoti unikalus objektas – Marijos Taikos Karalienės bažnyčia Klaipėdoje, o Vilniaus miesto vykdomasis komitetas užsakė jauniems architektams Algimantui ir Vytautui Nasvyčiams suprojektuoti modernią kavinę pagrindiniame miesto prospekte.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Marija Drėmaitė, Vaidas Petrulis, Jūratė Tutlytė
Architektūra sovietinėje Lietuvoje
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.