Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Socialistinio realizmo lietuvių kinas
Živilė Pipinytė
Istorinis revoliucinis filmas
Garsinio kino atsiradimas 4 dešimtmečio pradžioje sutapo su socialistinio realizmo metodo įsigalėjimu Sovietų Sąjungoje. Lietuvai tapus jos dalimi, mene taip pat tapo privalomi ir socialistinio realizmo principai, pagal kuriuos menas priklauso liaudžiai, meno kūriniuose perteikiami tipiški charakteriai tipiškose aplinkybėse, o menininkai stengiasi, kad idėjos ir tendencijos savaime rastųsi iš veiksmo ir aplinkos, t. y. iš liaudiško, idėjiško ir teisingo meno. „Vienintelio teisingo tikrovės vaizdavimo metodai“ buvo privalomi, o menininkai privalėjo apdainuoti darbo žmonių žygdarbius ir įtvirtinti socialinį optimizmą.
 
Lietuvių vaidybiniame kine šiuos principus ėmėsi įgyvendinti sovietų kinematografininkai – scenaristai, režisieriai, operatoriai, turintys tokios „kūrybos“ patirties. Kalbant apie nacionalines sąjunginių respublikų kino studijas, čia buvo itin svarbu įgyvendinti kitą socialistinio realizmo principą: kinas turėjo būti „nacionalinis savo forma, bet socialistinio turinio“.
 
1954 m. birželį įvyko Lietuvos kino studijos reorganizacija: nuspręsta čia kurti ir vaidybinius filmus. Tačiau iki 1956-ųjų, kai vaidybinius filmus jau buvo galima filmuoti ir Lietuvoje, jie buvo kuriami didžiųjų Maskvos ir Leningrado kino studijų „Mosfilm“ ir „Lenfilm“ bazėse. Šių filmų režisieriai buvo rusų kino klasikai arba tiesiog patyrę amatininkai. Prie pastarųjų priskirtina ir režisierė Vera Strojeva (1903–1991), 1947 m. „Mosfilm“ sukūrusi lietuvių vaidybinio kino pradžia laikytiną filmą Marytė.
 
 Marytė gerai iliustruoja 4 dešimtmečio antroje pusėje sovietų kine susiformavusį istorinio revoliucinio filmo žanrą. Jis glaudžiai susijęs ne tik su sovietų kino, bet ir su socialinių bei politinių permainų kontekstu ir pirmiausia socialistinio realizmo metodo įgyvendinimu kine.
 
1934 m. SSRS pakilusi politinių represijų banga (jos viršūnė 1937–1938 m.) sunaikino daug revoliucionierių, steigusių sovietų valdžią, ją apgynusių pilietiniame kare bei tapusių sovietų valstybės ir jos represijų mechanizmo kūrėjais. 4 dešimtmetyje Josifas Stalinas beveik visus dar gyvus šio revoliucinio elito atstovus paskelbė liaudies priešais, kurie esą rengė prieš jį pasikėsinimus, šnipinėjo užsienio žvalgyboms, ketino restauruoti senąją santvarką. Todėl kinas vienas pirmųjų pradėjo tvirtinti naujas nesenos istorijos versijas. Jos turėjo atitikti 1938 m. Stalinui vadovaujant parengtą komunistų partijos istoriją, pavadintą „Trumpas VKP(b) istorijos kursas“.
 
Istoriniuose revoliuciniuose filmuose realūs įvykiai buvo nuosekliai iškreipiami, nesena praeitis – mitologizuojama, svarbiausiais didvyriais skelbiami dažniausiai antraplaniai revoliuciniai ir pilietinio karo veikėjai. Taip atsitiko su brolių Vasiljevų filmo Čiapajevas (Čiapajev, 1934), kurio sėkme ir prasidėjo naujas žanras (nes idealiai sutapo ideologinis, estetinis bei masinis kriterijai), pagrindiniu veikėju. Menkai žinomas pilietinio karo dalyvis filme tapo jo kovų ir didvyriškumo simboliu. Netrukus pasipylė daug panašių filmų, kuriuose buvo rodomi ne realūs revoliucionieriai, o jų „sobiratelnyj obraz“ („apibendrintas paveikslas“). Žanras vystėsi sparčiai ir iki karo pradžios 1941-aisiais jau galėjo pasigirti kanonu bei stereotipais, kuriuos buvo galima sėkmingai perkelti į bet kurią respubliką.
 
Pagrindiniai istorinių revoliucinių filmų personažai – revoliucionieriai, karo vadai, partizanai, pogrindininkai ir kitokie kovotojai už sovietų valdžią – buvo komunistinei ideologijai pritaikyta kankinio už tikėjimą, šventojo parafrazė. Šie personažai aukojosi, kentėjo, žuvo, bet ne už religiją, o už Staliną, SSRS, komunizmo idėjas. Antrojo pasaulinio karo metais šių „kankinių“ galerija pasipildė hitlerininkų nukankintais komunistinio pasipriešinimo dalyviais partizanais.
 
 
Plačiau skaitykite: „Marytė“
 
Pasikartojančios schemos
Pagal įprastas istorinių revoliucinių filmų schemas buvo sukurptas ir Aleksandro Razumno (1891–1972), beje, karjerą kine pradėjusio dar 1915 m., filmas Ignotas grįžo namo (1956). Tai socrealizmo pradininko lietuvių literatūroje, ne vienerius metus Lietuvos KGB vadovavusio Aleksandro Gudaičio-Guzevičiaus romano Kalvio Ignoto teisybė ekranizacija. Rodomas paprasto lietuvių valstiečio sąmonėjimas, jo tapimas revoliucionieriumi. Veiksmas nukelia į 1919 m. ir, reikia pasakyti, filmas tikrai išsiskiria unikaliais žiemiško Vilniaus vaizdais.
 
Istorinio revoliucinio kino žanras gyvavo iki pat Sovietų Sąjungos žlugimo, o pastaraisiais dešimtmečiais sėkmingai atgimė Vladimiro Putino valdomoje Rusijoje. Lietuvoje jis taip pat buvo tęsiamas ir po Marytės: Marijono Giedrio filme Žaizdos žemės mūsų (1971) pasakojama apie 1918–1920 m. Žemaitijoje, o filmo herojaus bolševiko Giedraičio prototipas buvo revoliucionierius Vladas Rekašius (1893–1920). Kitas šio režisieriaus filmas Dulkės saulėje (1977) – apie Rusijos pilietinio karo didvyrį bolševiką Juozą Vareikį (1894–1939). Tam tikras istorinio revoliucinio filmo schemas (ypač vaizduojant pagrindinį personažą ir jo konfliktą su kryžiuočiais) galima įžvelgti ir garsiausiame Giedrio filme Herkus Mantas (1972).
 
Pirmuoju pokario dešimtmečiu lietuvių sukurti vaidybiniai filmai niekuo neišsiskyrė sovietų kino kontekste, nors prie jų atsiradimo prisidėjo patyrę rusų kinematografininkai. 1953 m. pasirodžiusi Aleksandro Faincimerio (1906–1982) Aušra prie Nemuno (scen. Juozas Baltušis ir Jevgenijus Gabrilovičius) rutuliojo socialistiniam realizmui būdingą gero kovos su dar geresniu konfliktą. Filmo herojai – idealizuoto kolūkio pirmininkas ir jo sūnus agronomas – konfliktuoja dėl pelkės, kurią sūnus nori nusausinti. Tiesa, tradicišką sovietų kinui seno ir naujo kovą Lietuvos kaime papildė Vatikano agentų kėslų demaskavimas: antiklerikališkumas ir priešų paieška buvo sudėtinė Šaltojo karo idėjas eskaluojančių filmų dalis.
 
Nepaisant profesionalių kūrėjų (filmavo vienas garsiausių rusų kino operatorių Andrejus Moskvinas, vaidmenį sukūrė Panevėžio dramos teatro režisierius Juozas Miltinis, kuris vienintelis turėjo vakarietiškos kino kūrimo patirties, nes tarpukariu studijuodamas Paryžiuje filmavosi masuotėse), Aušra prie Nemuno egzistuoja tik kaip sovietų kino kurtos paralelinės tikrovės liudijimas, o finalinė vestuvių scena kelia asociacijų su stalininio kino liaudžiai „etalono“ – Ivano Pyrjevo Kubanės kazokų (Kubanskije kazaki, 1950) nuo gėrybių linkstančiais valstiečių stalais ir kolūkinės mugės prekystaliais.
 
Neseną lietuvių patirtį pabandęs parodyti Boriso Šreiberio (1904–1979) Tiltas (scen. Jonas Dovydaitis, 1956) taip pat nugrimzdo įprastose iliustratyviose schemose. Tiesa, šiame filme pirmąkart lietuvių kine nuskambėjo dviejų brolių, pasirinkusių skirtingas barikadų puses, tema. Algirdas (Balys Bratkauskas) kovoja su vokiečiais, Romualdas (Kęstutis Genys) yra „buržuazinis nacionalistas“. Jų poelgių ir konfliktų psichologiniai motyvai neįtikina, bet, ko gero, tai nelabai rūpėjo filmo kūrėjams.
 
Šis ir kiti panašūs filmai, be abejo, sietini ir su pokario metais itin sugriežtėjusia kino politika. Tačiau nereikėtų pamiršti ir pokario Lietuvos kultūroje atsiradusios tuštumos, kai vieni intelektualai ir menininkai pasitraukė į Vakarus, kiti buvo represuoti ar išstumti iš aktyvios profesinės veiklos, treti bandė prisitaikyti prie naujo gyvenimo, cenzūros reikalavimų ir prievarta diegiamo socialistinio realizmo metodo. Panašūs procesai vyko ir kaimyninėse šalyse – Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, net Lenkijoje, kur pokario metais kinas pradedamas kurti tarsi iš naujo, tuščioje vietoje, visiškai nubraukiant tarpukario tradicijas.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

РОМАН ОЛЕНЕВ
„Чапаев“
Новая Литература, 2009 08 15
Lietuvos literatūros ir meno archyvas
ANNA MIKONIS-RAILIENĖ, LINA KAMINSKAITĖ-JANČORIENĖ
Kinas sovietų Lietuvos: sistema, filmai, režisieriai
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.