Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Juozas Miltinis: moderniosios sąmonės laboratorija
Šarūnė Trinkūnaitė
 
Juozas Miltinis buvo puikus diplomatas. Jis gerai žinojo, kad už teisę į gerą, protingą, rimtą teatrą reikia daug mokėti. Ir mokėjo – vieną po kito statė „teisingus“, t. y. beviltiškai nykius ir beviltiškai vienodus sovietiškus spektaklius. Statė juos, kad pridengtų tikrąjį savo teatrą – kalbantį pasaulio didžiosios literatūros žodžiais, čiuopiantį skaudžiausias žmogaus egzistencijos problemas ir naudojantį modernios sceninės raiškos įrankius.
 
Šio teatro balsas tapo girdimas dar tada, kai Miltinis oficialiai nedirbo Panevėžyje – kai pasirodė slapčia jo režisuota Henriko Ibseno Heda Gabler (1957) ir Komivojažerio mirtis (1958), pirmasis šitos Arthuro Millerio (Artūro Milerio) pjesės pastatymas Sovietų Sąjungoje. Jau tuose spektakliuose išryškėjo ypatingas Miltinio gebėjimas nagrinėti sudėtingą, daugiabriaunį, paradoksalų charakterį. Režisieriui pavyko išsivaduoti iš socializuoto žmogaus vaizdavimo inercijos ir susitelkti į individualios jo sąmonės tikrovę – savaip suintravertinti, suintelektualinti asmenį. Ir prasiskverbti iki skausmingiausio žmogaus būties nervo – Hedos Gabler (Eugenija Šulgaitė) sieloje siaučiančio „kraštutinumų kamuolio Marijana Malcienė, „Panevėžio dramos teatras“, in: Lietuvių tarybinis dramos teatras: 1957–1970, sudarė Algirdas Gaižutis, Vilnius: Vaga, 1987, p. 244. ar Komivojažerio mirties Vilį Lomeną (Donatas Banionis) dusinančių neišnarpliojamų vidinių prieštarų, išsišakojusių „giliausiuose jo psichologijos, sąmonės ir pasąmonės labirintuose“. Markas Petuchauskas, Donatas Banionis, Vilnius: Mintis, 1976, p. 44.
 
6 dešimtmečio pabaigoje Miltinis debiutavo kaip moderniosios sąmonės prištaringumo, nepaaiškinamumo temos režisierius. Visa jėga ši tema suskambo „auksiniuose“ 7 dešimtmečio Panevėžio dramos teatro spektakliuose – Antono Čechovo Ivanove (1960), Williamo Shakespeare'o (Viljamo Šekspyro) Makbete (1961) ir Wolfgango (Volfgango) Borcherto Lauke, už durų (1966) – spektakliuose, kurie pavertė Panevėžį viena iš to laiko Sovietų Sąjungos teatrinių sostinių. Taip ėmė kurtis lietuvių teatro fenomenalumo idėja, vėliau, ir jau pasauliniu mastu, sutvirtinta kitų lietuvių teatro didžiųjų.
Šie skirtingi spektakliai tam tikra prasme sudarė savotišką trilogiją. Ko gero, labiausiai juos siejo egzistencialistinė Miltinio įkrova: jie skambėjo kaip skirtingos tos pačios egzistencialistinės temos variacijos apie beribę žmogaus vienatvę atšalusiame, susvetimėjusiame pasaulyje. Plėtodamas šią temą, kiekviename spektaklyje Miltinis vis labiau grynino, tuštino scenos erdvę, darė ją asketišką, kol liko iš esmės tik šviesos efektų ir muzikos scenografija, ir vis labiau atvėrė, apnuogino savo herojų, it aštriu skalpeliu braudamasis į vis gilesnius jo sąmonės klodus, braižydamas vis sudėtingesnius jos raizginius. Miltinis ieškojo paveikių savyje užstrigusio, paties savęs sužeisto, savyje pasiklydusio herojaus portreto sceninės išraiškos galimybių.
 
Tačiau pagrindinis jo kūrybos instrumentas liko tas pats: esminė šių spektaklių kuriamoji materija, o ir svarbiausia sėkmės priežastis buvo ypatinga aktorystės kokybė – nepaprastą tikrumą, natūralumą, paprastumą ir kartu veik neįmanomą vidinę įtampą bei precizišką tikslumą demonstruojantis sceninio gyvenimo būdas. Tai leido įskelti geliantį ir sukrečiantį Miltinį dominančių susidvejinusių, išklibusių, išsiderinusių, nuo savęs pavargusių sielų tragedijos skambesį. Jas įkūnijo „išoriškai santūrus, mąslus“, bet viduje begaliniai „trapus, pažeidžiamas ir dramatiškas“ Ivanovas (Stasys Petronaitis), Marijana Malcienė, „Panevėžio dramos teatras“, in: Lietuvių tarybinis dramos teatras: 1957–1970, sudarė Algirdas Gaižutis, Vilnius: Vaga, 1987, p. 255. „vidinių prieštaravimų“ ar nuolatinės „dvasinės krizės Dovydas Judelevičius, Gyvasis Šekspyras, Vilnius: Vaga, 1964, p. 152. sužeistas, vis žiauriau nusikalstantis, bet dėl to tik dar labiau kenčiantis ir savimi besibodintis Makbetas (Stasys Petronaitis), „tragiško nusivylimo etapus lyg Dantės pragaro ratus Markas Petuchauskas, Donatas Banionis, Vilnius: Mintis, 1976, p. 69. pereinantis ir visą savo šiurpią atmintį, priekaištaujančią sąžinę, košmariškas vizijas-haliucinacijas ir siaubingą vienatvę tyliai kenčiantis Lauke, už durų Bekmanas (Donatas Banionis).
 
 
Miltinis 7 dešimtmečiu tapo nekvestionuojamu sudėtingos žmogaus sielos režisūros autoritetu, o panevėžiečių trupė demonstravo aukščiausios prabos aktorystę. Tokį savo įvaizdį Panevėžio dramos teatras stropiai palaikė. Ir svarbiausia – atlaikė.
 
Iki pat Miltinio pasitraukimo 1980 m. Panevėžio dramos teatras veikė kaip savotiška žmogaus sąmonės fenomeno tyrimų laboratorija. Po pirmosios 7 dešimtmečio pusės triumfo ji darėsi vis laisvesnė, žanriškai įvairesnė, savaip eksperimentiškesnė. Dešimtmečio pabaigoje joje radosi Friedricho Dürrenmatto diptikas: Fizikai (1967) ir Frankas V (1969). Šiuose spektakliuose atsiskleidė pastangos išreikšti ironiją, paradoksą, groteską, absurdą, išrasti, Miltinio žodžiais, „naują žanrą“ – kažką „tarp tragedijos ir farso“. Juozo Miltinio repeticijos: I knyga, parengė Juozas Glinskis, Vilnius: Baltos lankos, 1997, p. 71.
 
Vėliau, 8 dešimtmečio pradžioje, pastatyta Augusto Strindbergo kamerinė šeimos drama Mirties šokis (1973) – joje su rūsčia atida buvo narstomas „makabriškas gyvenimo, mirties, meilės bei neapykantos šokis“, kurį šoko tiesiog įkalinti būti šalia „trys keisti, tragiškai vieniši žmonės – kapitonas Edgaras (Donatas Banionis), jo žmona Alisa (Dalia Melėnaitė) ir jos pusbrolis Kurtas (Bronius Babkauskas)“. Egmontas Jansonas, „Gyvenimo ir mirties sūpuoklės“, Literatūra ir menas, 1973-05-26, p. 6. Dar šiek tiek vėliau, 8 dešimtmečio pabaigoje, teatras pasinėrė į antikinio teatro stilizacijos paieškas – Miltinis pastatė Sofoklio Edipą karalių (1977), „monumentalų, nekasdienišką, iki esminių egzistencijos klausimų pakylėtą spektaklį“. Dovydas Judelevičius, „Panevėžio dramos teatras“, in: Lietuvių teatro istorija. Kn. 3: 1970–1980, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 277.
 
Paveikiausias Miltinio teatras buvo tada, kai prasiskverbdavo iki slapčiausių moderniosios sąmonės įtampų ir užčiuopdavo giliausią vidinį žmogaus nervą. Būtent tai – žmogiškosios tragedijos gelmės – išskyrė Miltinio režisūrą to laiko lietuvių teatro peizaže. Kartu tai išryškino 6 dešimtmečio pabaigoje kitose Lietuvos scenose dažnėjusį pasaulinės klasikos bei modernios dramaturgijos interpretavimo paviršutiniškumą: juo buvo „kaltinamas“ ir Akademinis dramos teatras po Juozo Rudzinsko Hamleto (1959), Millerio Komivojažerio mirties (1959), Johanno Wolfgango von Goethe's (Johano Volfgango fon Gėtės) Fausto (1965) ar Kymantaitės režisuoto Kazio Sajos triptiko Oratorius. Maniakas. Pranašas Jona (1967), ir Kauno dramos teatras po Henriko Vancevičiaus pastatyto Shakespeare'o Antonijaus ir Kleopatros (1966), ir Šiaulių dramos teatras po Karklelio pabandyto įveikti Dürrenmatto Vidurnakčio proceso (1967).
 
Miltinio teatro autoritetas tarsi ragino lietuvių teatrą pasitempti, ugdė atidą bei jautrumą literatūrai, skatino gebėjimą kurti sąlygišką scenos vaizdą ir dėmesį aktorystei.
7 dešimtmečio lietuvių teatre ėmė formuotis poetinio-psichologinio realizmo srovė. Stipriausiai ji įsisuko geriausiuose to laiko Vancevičiaus spektakliuose.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Juozo Miltinio repeticijos: I knyga
Parengė Juozas Glinskis, Vilnius: Baltos lankos, 1997
Egmontas Jansonas
„Gyvenimo ir mirties sūpuoklės“
Literatūra ir menas, 1973 05 26
Dovydas Judelevičius
Gyvasis Šekspyras
Vilnius: Vaga, 1964
Dovydas Judelevičius
„Panevėžio dramos teatras“
Lietuvių teatro istorija. Kn. 3: 1970–1980, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006
Marijana Malcienė
„Panevėžio dramos teatras“
Lietuvių tarybinis dramos teatras: 1957–1970, sudarė Algirdas Gaižutis, Vilnius: Vaga, 1987
Markas Petuchauskas
Donatas Banionis
Vilnius: Mintis, 1976
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.