Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1959-ieji – modernizmo startas
Marija Drėmaitė
Lietuviškojo modernizmo startas
 
1959-ieji žymi lietuviškojo modernizmo startą architektūroje ne vien dėl to, kad tais metais buvo atidaryta simboline tapusi kavinė „Neringa“, kurios modernistinis interjeras tapo „posūkiu respublikos architektūroje“. „Neringa“ simbolizuoja proveržį, nes pagaliau buvo pajudėta iš inertiško pereinamojo laikotarpio į modernizmą.
 
1956 m. Vilniaus miesto vykdomasis komitetas užsakė jauniems architektams Algimantui ir Vytautui Nasvyčiams suprojektuoti modernią kavinę pagrindiniame miesto prospekte, nes toje miesto dalyje nebuvo jokios tinkamos vietos, kur būtų galima kultūringai pavakaroti, pasikviesti svečius. Orientuotasi ir į darbą su išeivija (tai buvo viešbučio, skirto užsienio turistams, kavinė), o tam reikėjo modernios aplinkos. Jauniems architektams buvo suteikta stebėtinai daug kūrybinės laisvės: „Galėjom daryt ką norim ir kaip norim“, – prisimena V. Nasvytis. Vaidas Petrulis, Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai: dvi asmenybės – viena Architektūra, Archiforma, 2007, Nr. 1, p. 54.
 
Pirmame viešbučio aukšte įsikūrusios kavinės atidarymas tapo dideliu įvykiu kultūrinėje bendruomenėje. „Neringa“ tapo ne tik kultine menininkų, inteligentijos, bohemos susirinkimo vieta, modernizmo ir džiazo lopšiu, bet ir Vilniaus architektūros lūžiu, modernizmo šaukliu.
 
Jaunų architektų sukurtą interjerą sudarė keturios susiliejančios erdvės – vestibiulis, baras, didžioji ir mažoji salės, – dekoruotos naujomis modernistinėmis formomis ir įvairiomis natūraliomis medžiagomis (medžiu, metalu, dekoratyviniu tinku, stiklu). Sienas puošė moderni sieninė tapyba (dail. Vladas Jankauskas ir Vytautas Povilaitis) ir gipsinis bareljefas lietuviško pajūrio, Neringos temomis (skulpt. Juozas Kėdainis). Tiesa, niekas nematė už sienos įrengto ne mažiau modernaus KGB pasiklausymo kambarėlio.
Viešbučio atnaujinimas baigtas 1961 m. Už gana neišraiškingo fasado slypėjo šiltas ir jaukus modernizmas. Kiekvieno aukšto fojė buvo sukurta skirtinga atmosfera: vestibiulį puošė Laimučio Ločerio medžio reljefo kompozicija; antras aukštas buvo apdailintas natūraliu medžiu, puoštas lankstytos geležies pano; trečio aukšto fojė dominavo raudonų plytų mūras ir dailininkės Laimutės Cieškaitės keramikos kūriniai.
 
„Neringa“ – tai lietuviškosios architektūros mokyklos pirmtakas ir nacionalinio modernizmo, artimo šiaurietiškajam, simbolis. Kūrybos procese glaudžiai susipynė tiek Nasvyčių liaudies meno išmanymas, įgytas dirbant Sąjunginės žemės ūkio parodos Maskvoje Lietuvos paviljone, tiek Alvaro Aalto dvasia suprastas, į žmogaus psichologinį komfortą atgręžtas modernizmas. Tai vienas ryškiausių to laikotarpio interjero architektūros kūrinių, sukėlęs susidomėjimą ir visoje Sovietų Sąjungoje, o Maskvos laikraščio Izvestija žurnalistas, nepakviestas į atidarymą, parašė piktą kritiką apie lėšų švaistymą. Nasvyčiams teko pasiteisinti „posūkiu respublikos architektūroje“. Gediminas Valiuškis, „Didelės erudicijos specialistai“, Pergalė, 1971, Nr. 9, p. 74.
 
„Neringa“ buvo žinomiausias, tačiau ne vienintelis 1959 m. pastatytas modernizmo architektūros objektas. Vilniaus pakraštyje, privačių namų rajone Antakalnyje, prie pat Sapieginės pušyno, buvo pradėtas statyti tuo metu itin modernus architektės Elenos Laimutės Bergaitės-Burneikienės ir jos vyro skulptoriaus Juozo Burneikos namas su dirbtuve.
 
Architektė savo namą projektavo neslėpdama simpatijų Le Corbusier kūrybai: jis išsiskyrė stiliaus grynumu, atviromis, susiliejančiomis erdvėmis, juostiniais langais, glaudžiu ryšiu su gamta ir minimaliais interjerais. Dviejų aukštų namo cokolis sumūrytas iš tašyto granito, antras aukštas kontrastingai išryškintas baltu tinku. Pietų pusėje gausiai įstiklintas pirmas aukštas žvelgia į šlaitą ir kiemą su baseinu. Name buvo įrengta ir Burneikos dirbtuvė.
 
Būtent kūrybai skirtų dirbtuvių plotas to meto menininkams suteikė galimybę pasistatyti didesnius nei leidžiama (riba – 60 kvadratinių metrų gyvenamojo ploto) namus. Šiuo požiūriu akademinio ir kūrybinio pasaulio atstovai turėjo privilegiją – jau nuo 1953 m. naujai projektuojamuose Vilniaus ir Kauno namuose buvo leidžiama dailininkams ir skulptoriams įrengti kūrybines dirbtuves su gyvenamaisiais butais prie jų. LTSR MT 1953 04 07 potvarkis Nr. 428-p „Dėl kūrybinių dirbtuvių dailininkams ir skulptoriams projektavimo“.
 
„Atlydžio“ modernizmo daigai rado derlingą dirvą kurortų architektūroje, kadangi poilsio zonos šiek tiek „laisviau kvėpavo“ ir buvo atviresnės originaliems architektūriniams sprendimams. Modernių objektų pačiame 6 dešimtmečio gale atsirado Druskininkuose, kai miesto vyriausiojo architekto pareigas (1956–1961) ėjo jaunas specialistas Algimantas Mačiulis. Druskininkuose 1959 m. jis suprojektavo kartotinį grakščių modernistinių formų dviejų aukštų, keturių butų gyvenamąjį namą, kuris iki šiol neprarado savo architektūrinio išskirtinumo.
 
1959 m. nutarta atnaujinti Lietuvos SSR paviljono Liaudies ūkio pasiekimų parodoje Maskvoje interjerą (paviljono vyr. architektas Ignas Laurušas, 1959–1961). Šis sprendimas parodė, kad senasis stilius vos ne per vieną naktį atgyveno ir prireikė jį kuo skubiau modernizuoti. Pati Sąjunginė žemės ūkio paroda Maskvoje buvo modernizuota – pervadinta į Liaudies ūkio pasiekimų parodą ir, skubiai atnaujinama, 1959 m. tapo eksperimentine aikštele formuojant sovietų modernistinės architektūros, dizaino ir ekspozicinės kultūros tendencijas.
 
1959 m. pagerėjo ir architektūros sklaidos situacija – pagaliau reguliariai pradėjo eiti žurnalas Statyba ir architektūra, kurį leido LSSR Ministrų Tarybos Valstybinio statybos reikalų komiteto centrinis techninės informacijos ir propagandos biuras. Nors žurnalo pavadinime aiškiai dominavo statyba, simbolizuojanti statybų industrializacijos kryptį, tačiau pagaliau atsirado leidinys, ilgiems metams tapęs pagrindine Lietuvos architektų darbų vitrina.
 
 
 
Į Vakarus, į Suomiją!
 
1959 m. surengta pirmoji Lietuvos architektų išvyka į Suomiją. 6 dešimtmečio pabaigoje, išaugus turistinių kelionių galimybėms bei mainų programoms su užsienio šalimis, SSRS architektų sąjunga pradėjo rengti komandiruotes ne tik į socialistines, bet ir į kapitalistines valstybes, įtraukdama po keletą narių iš Baltijos respublikų.
 
Iki tol Lietuvos architektų sąjungos nariai jau buvo išvykę į keletą komandiruočių Lenkijoje, Čekoslovakijoje, tačiau dažniau organizuotos ekskursijos po Sovietų Sąjungą (Maskvą, Leningradą, Kijevą, Kaliningradą, Sverdlovską), kasmet tokių būdavo surengiama po tris keturias, vykdavo apie 20 architektų.
 
Palankus SSRS požiūris į Skandinaviją, draugiški ryšiai su Suomija ir Švedija, pastarųjų pažanga gyvenamojoje statyboje ir palanki Baltijos šalių kaimyninė geografinė padėtis lėmė, kad minėtosios Šiaurės šalys tapo Lietuvos modernistų orientyrais, o Suomija – bene dažniausia Lietuvos architektų užsienio komandiruočių vieta.
 
Pirmojoje tokioje komandiruotėje į Suomiją 1959 m. birželį drauge su latvių, estų ir Leningrado architektais dalyvavo ir keli lietuviai: architektai Vytautas Edmundas Čekanauskas, Vytautas Balčiūnas, Algimantas Sprindys, Vilniaus miesto vyr. architektas (valdininkas) Vladislovas Mikučianis, architektūros mokslo atstovas Jonas Minkevičius. 1960 m. jau apie 30 Lietuvos architektų (tarp jų – Algimantas Mačiulis, Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, Antanas Spelskis, Algimantas Lėckas, Arvedas Kybrancas, Mečislovas Urbelis, Jaunutis Makariūnas ir kiti) dalyvavo ekskursijoje į Suomiją. Algimantas Mačiulis, Vytautas Edmundas Čekanauskas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 39.Algimantas Mačiulis, Vytautas Edmundas Čekanauskas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 39.
 
1961 m. architektų kelionė, kurioje dalyvavo architektas Justinas Šeibokas, vyko panašiu maršrutu. Maždaug per dešimt dienų ekskursantai aplankydavo kelis plytų ir medžio apdirbimo fabrikus, naujus gyvenamuosius rajonus ir atskirus daugiaaukščius namus bei butus, taip pat žymiausių Suomijos modernistų projektuotus statinius ir naujausią Helsinkio priemiestį Tapiolą.
 
1959 m. architektams buvo suorganizuotas susitikimas su jo centro autoriumi Arne Erviu, vėliau surengtas vizitas į Alvaro Aalto biurą (tiesa, pats maestro tuo metu buvo išvykęs). Ilgainiui suomių kelionių agentūros jau visiškai specializavosi eksponuodamos moderniąją šalies architektūrą tarybiniams specialistams.
 
Architektų įspūdžiai buvo itin emocingi. Ne vienas minėjo Suomiją kaip moderniosios architektūros simbolį, padariusį įtaką tolesnei kūrybai. Nasvyčiai teigė „artimą suomių šiaurietišką mąstymą, suvokiamą per Ervio, Aalto bei kitų darbus“. Algimantas Mačiulis, Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, p. 102. Šeibokas sakė, kad „betarpiškas susidūrimas su naująja Suomijos architektūra buvo esminis kūrybinis lūžis, mes visiškai kitaip pradėjom projektuot“. Interviu su architektu Justinu Šeiboku, užrašė Gabrielė Nemeikaitė, 2010 05 18. Čekanauskas apie kelionę pasakojo kaip apie neišdildomą įspūdį palikusį įvykį, kurio metu apsilankymas Aalto biure, artimesnė pažintis su suomių architektūra, Tapiolos priemiesčiu bei susitikimas su jo architektu Erviu buvo nenusakomi. Interviu su architektu Vytautu Edmundu Čekanausku, užrašė Marija Drėmaitė, 2006 12 11, asmeninis M. Drėmaitės archyvas. Vytautas Brėdikis prisimena:
 
Turėjau savo metafizinę versiją, tačiau tikrovė pasirodė kitokia. Neįprastos architektūros pastatai ir sutvarkyta aplinka. Paprasti ir natūraliai bendraujantys žmonės. Gera humaniška architektūra. Meistriškumas suderinant pastatą su gamta. Interviu su Vytautu Brėdikiu, užrašė Marija Drėmaitė, 2011 08 02, asmeninis M. Drėmaitės archyvas
 
Architektams darė įspūdį suomiško modernizmo pastatų ir gamtos darna, mišri gyvenamųjų namų tipologija, modernių ir natūralių medžiagų derinimas konstrukcijose ir apdailoje, įdomūs visuomeniniai centrai, aukšta statybos kokybė ir aplinkos sutvarkymas.
 
1959 m. Lietuvos SSR architektai dar aplankė Lenkiją, Čekoslovakiją, Bulgariją, Rumuniją, Italiją, Norvegiją. Tačiau Šiaurės architektūros bruožai, kuriuos lietuvių architektai suvokė visų pirma pagal genius loci principus, padarė didžiausią įtaką lietuviško modernizmo susiformavimui 7 dešimtmetyje.
 
Architektai pripažino, kad po kelionių keitėsi jų projektuojamų objektų medžiagos, planavimas ir komponavimas gamtiniame kontekste. Įdomu, kad po 20 metų, 1983-iaisiais, architektai profesionalai, bandydami apibūdinti naujosios Lietuvos architektūros ypatumus, išskyrė tokius bruožus kaip formų subtilumas, paprastumas bei saikingumas; žmogiškas mastelis; didingumo, grandioziškumo vengimas; ryšys su gamta ir gretimo užstatymo paisymas. Marija Drėmaitė, „Šiaurės modernizmo įtaka ‘lietuviškajai architektūros mokyklaiʼ 1956–1969 m.“, Menotyra, 2011, t. 18, Nr. 4, p. 308–328.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

LTSR MT 1953 04 07 potvarkis Nr. 428-p „Dėl kūrybinių dirbtuvių dailininkams ir skulptoriams projektavimo“
ALGIMANTAS MAČIULIS
Architektai Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007
ALGIMANTAS MAČIULIS
Vytautas Edmundas Čekanauskas
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011
VAIDAS PETRULIS
Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai: dvi asmenybės – viena Architektūra
Archiforma, 2007, Nr. 1, p. 50–59
GEDIMINAS VALIUŠKIS
„Didelės erudicijos specialistai“
Pergalė, 1971, Nr. 9
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.