Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Jaunieji: tęsėjai ir atradėjai
Šarūnė Trinkūnaitė
 
10 dešimtmečio pradžioje debiutavusi jaunoji režisierių karta į lietuvių teatrą įsiliejo kultūringai, kartu ryškiai ir išsyk pastebimai. Ji – visų pirma Cezaris Graužinis, Gintaras Varnas ir Oskaras Koršunovas – neskelbė maišto ir toliau plėtojo „tėvų“ įtvirtintą autorinės režisūros tradiciją, tačiau ryžtingai ieškojo savų naujumą, kitoniškumą apibrėžiančių sceninės būties formų.
 
Ne taip pastebimai jų ieškojo kiti 10 dešimtmečio jaunieji: Rolandas Atkočiūnas, 1991 m. su Tennessee'o Williamso (Tenesio Viljamso) Žemiškąja karalyste (Septyni Mertl pasirodymai) debiutavęs Lietuvos rusų dramos teatre, vėliau dirbęs Kauno Mažojo, Šiaulių bei Klaipėdos dramos teatruose ir daugiausia statęs moderniąją dramaturgiją – Arthurą Millerį (Artūrą Milerį), Samuelį Beckettą (Beketą), Augustą Strindbergą, Kostą Ostrauską, Luigi Pirandello (Luidžį Pirandelą), Jeaną Paulį Sartre'ą (Žaną Polį Sartrą) ir kt.; Ignas Jonynas, 1994 m. tapęs Jaunimo teatro režisieriumi; svarbiausi 10 dešimtmečio jo spektakliai: 1996 m. Edmond'o Rostand'o (Edmono Rostano) Sirano bei 1998 m. Bernard'o Marie Koltèso (Bernaro Mari Kolteso) Naktis prieš pat miškus; Jokūbas Vilius Tūras, nuo 1994 m. dirbęs Jaunimo teatre; pastatė Jeano Cocteau (Žano Kokto) Orfėją, 1994; Aldo Nicolaji (Nikolajaus) Būk vyras, Čelestino!, 1997; Gintaras Liutkevičius, 1996 m. Carlo Goldoni (Karlo Goldonio) Viešbučio šeimininke debiutavęs Vaidilos teatre; 1997 m. Akademiniame dramos teatre pastatė Haroldo Pinterio Sargą, 1999 m. Jaunimo teatre – Jimo Cartwrighto (Džimo Kartraito) Kelią ir kt.
 
Savo kūrybines biografijas 10 dešimtmečio jaunieji pradėjo veik sutartinai gręždamiesi į XX a. pradžios modernizmą ir aktualindami lietuvių teatro istorijoje nutylėtus jo aspektus. Graužinis 1989 m. Jaunimo teatre inscenizavo Knuto Hamsuno Badą, o netrukus, 1991 m., Šiaulių dramos teatre pastatė Leonido Andrejevo Šunų valsą. Varnas po Šėpos“ aktualijų atrado Federico García Lorcą (Federiką Garsiją Lorką) – 1993 m. Mažajame teatre pastatė jo pjesę Jei praeitų penkeri metai ir su ja atsivėrė sceninėms siurrealizmo, estetizmo bei modernaus baroko patirtims.
 
Tiesa, Lorcos dramaturgija lietuvių teatre nebuvo naujiena. Lietuviškąją sceninę jos istoriją pradėjo dar Henrikas Vancevičius, 1964 m. Kauno dramos teatre pastatęs Bernardos Albos namus; ją tęsė Gytis Padegimas, 1976 m. Šiaulių dramos teatre režisavęs Donją Rositą, arba Gėlių kalbą, o 1992 m. Kauno dramos teatre – Jermą. Ir vis tik būtent Varnas atrado Lorcą – atpažino jame savo autorių ir savo teatro vizijos „sąjungininką“: 1997 m. Akademiniame dramos teatre pastatė jo Publiką, 2003 m. Kauno dramos teatre – Donją Rositą, arba Gėlių kalbą, o 2010 m. savo teatre Utopia“ darsyk grįžo prie Publikos.
 
Koršunovas visą pirmąją 10 dešimtmečio pusę buvo ištikimas XX a. pradžios rusų avangardizmui ir iš jo sugestijų – Daniilo (Danijilo) Charmso bei Aleksandro Vvedenskio tekstų – subrandintoje „oberiutinėje“ tetralogijoje lietuvių teatro priemonių arsenalą papildė siurrealizmo, konstruktyvizmo, abstrakcionizmo, absurdo, ekspresionistinės nebyliojo kino estetikos „įrankiais“. Karščiausiais sezonų „hitais“ tapo spektakliai Ten būti čia (scenogr. Aidas Bareikis ir Julius Ludavičius, komp. Gintaras Sodeika, 1990), Senė (scenogr. Aidas Bareikis ir Julius Ludavičius, kostiumų dail. Juozas Statkevičius, komp. Gintaras Sodeika, 1992), Labas Sonia Nauji metai (scenogr. Žilvinas Kempinas, kostiumų dail. Sandra Straukaitė, komp. Gintaras Sodeika, 1994) bei Senė 2 (scenogr. Žilvinas Kempinas, kostiumų dail. Juozas Statkevičius, komp. Gintaras Sodeika, 1994).
 
Kita vertus, „oberiutinė“ Koršunovo tetralogija skambėjo kaip įtikinamas XX a. pabaigos laiko – tiksliau, desperatiškų jauno žmogaus pastangų jame susigaudyti – liudijimas. Joje atsivėręs „iš savęs šiurpiai besikvatojantis pasaulis“ – absurdiškų įvykių, trūkčiojančio, stringančio, vis iš naujo prasidedančio laiko, smurto, baimės ir neįgyvendintų troškimų iškraipytos erdvės, košmariškai sapniško vaizdingumo, tarytum karščiuojančios sąmonės prikeltų herojų (mechaniškai judantys klouniški Ten būti čia žmogeliukai, deformuotų kūnų ir sustingusomis kaukėmis virtusių veidų Senės veikėjai, sugroteskinti Labas Sonia Nauji metai žmogžudžiai ir jų aukos) pasaulis – atrodė tiesiog persisunkęs „pajauta chaoso, kur agresija ir prievarta yra vienintelis komunikacijos būdas, [...] kur beprotybė yra norma, o gyvenimas tėra sapnai po mirties“. Rasa Vasinauskaitė, Laikinumo teatras: lietuvių režisūros pokyčiai 1990–2001 metais, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 111.
 
Po Senės 2 teatro kritikė Rūta Vanagaitė labai gražiai ir tiksliai įvardijo Koršunovo išskirtinumą 10 dešimtmečio pirmos pusės teatrinėse paieškose:
 
Rimo Tumino teatras alsuoja kaip žemė. Eimunto Nekrošiaus virpa kaip oras – su vėjais, liūtimis ir vakaro vėsa. Oskaro Koršunovo teatras padarytas ir šaltas lyg tuščio karsto vidus. „Pasaulis yra lavonas“ – šita tezė jo kūryboje skamba [...] piktdžiugiškai. Pasaulis yra lavonas! Tai pasismaginkim ir nuskuskim tebeaugančią lavono barzdą. Rūta Vanagaitė, „Senė 2“, Lietuvos rytas, 1995-01-13, p. 39  
 
Spektakliu Senė 2 Koršunovas galutinai įsitvirtino kaip naujosios kartos lyderis ir buvo nebeapskundžiamai priimtas į lietuvių teatro „olimpą“.
 
 
„Oberiutų“ žymėmis buvo paženklinta ir Koršunovo tarptautinės karjeros pradžia: už „oberiutinius“ spektaklius jis pelnė pirmuosius tarptautinius apdovanojimus, o pirmieji jo užsakymai užsienio teatruose buvo susiję su „oberiutinės“ literatūros inscenizacijomis (1993 m. Vokietijos Parchemo teatre pastatė Charmso Jelizavetą Bam, kiek vėliau, 1998 m., Varšuvos teatre „Studio“ išleido spektaklį Bam, o 2001 m. Oslo nacionaliniame teatre parengė Charmso ir Vvedenskio kūrinių inscenizaciją Mes ne pyragai).
 
Beje, 10 dešimtmečiu paklausiausias užsienio teatruose buvo Tuminas: jis pastatė du spektaklius Suomijoje, Vasos teatre – Antono Čechovo Dėdę Vanią (1992) bei Molière'o (Moljero) Don Žuaną (1995) – ir keturis Reikjavike, Islandijos nacionaliniame teatre – Čechovo Žuvėdra (1993), Trys seserys (1995), Vyšnių sodas (2000) bei Molière'o Don Žuanas (1995).
 
Vis dėlto netrukus po Koršunovo spurto kritika, paradoksalu, turėjo pagrindo nerimastingai prabilti apie „lietuvių teatro senėjimą“ – apie „sustabarėjusias menines priemones, užprogramuotas personažų trajektorijas, nuspėjamas jų atomazgas, autorefleksijas bei autocitatas“ ir pan. „režisūrinės saviraiškos krizės požymius“. Audronis Liuga, „Laiko sužeistas teatras“, Teatras, 1997, Nr. 1, p. 9.
 
Jaunieji į šiuos nuogąstavimus sureagavo. Graužinis su jaunas aktoriais, Lietuviško teatro Naujosios kartos bendrija, 1996 m. pastatė originalios stilistikos Georgo Büchnerio (Biuchnerio) Voiceką, o 1997 m. Akademiniame dramos teatre išleido prancūzų siurrealisto Roger Vitraco (Rožė Vitrako) Meilės misterijų premjerą. Varnas 1997 m. leidosi į originalius sceninės erdvės eksperimentus – žiūrovų sale Lorcos Publikoje pavertė pačią Akademinio teatro sceną, o paskui Vilniaus universiteto Observatorijos kiemelyje parodė Pedro Calderóno de la Barcos (Kalderono de la Barkos) Didįjį pasaulio teatrą.
 
Prieš 10 dešimtmečio viduryje diagnozuotą teatro senatvę iš vyriausiųjų energingiausiai „sukilo“ Nekrošius, į savo Hamletą pasikvietęs Andrių Mamontovą ir chrestomatinę Danijos princo istoriją pavertęs pasakojimu apie dramatišką jauno žmogaus būtį atšiauriame suaugusiųjų pasaulyje.
 
Koršunovas pasielgė ryžtingiausiai ir pasitelkė naujosios dramos „terapiją“: 1997 m. pastatė Sigito Parulskio P. S. Byla O. K. (scenogr. Žilvinas Kempinas, komp. Gintaras Sodeika). Po spektaklio kilo didžiulis skandalas, jis labai papiktino didumą vyresniosios teatro publikos. P. S. Byloje O. K. drauge su Parulskiu Koršunovas mėgino rasti adekvačią esmingų politinių pervartų sužeistos savo kartos patirties išraišką, mėgino atverti „šiandienio herojaus, praradusio tikėjimą tėvų idealais ir ieškančio naujo tikėjimo, realybę Rasa Paukštytė, „Mėlynojo gandro vaikai“, Teatras, 1997, Nr. 2, p. 27. (pagrindinis herojus – Jaunuolis-Sūnus-Mokinys-Izaokas (Andrius Žebrauskas), kuriam iš nosies „tekėjo geltonas... žalias... raudonas snarglys“, – finale nužudė savo Tėvą-Abraomą (Sigitas Račkys)). 
 
Taip pat skaitykite: Sigitas Parulskis.
 
1998 m. parodytame ir P. S. Bylą O. K. savaip pratęsusiame Koltèso Roberto Zucco (scenogr. Jūratė Paulėkaitė, komp. Gintaras Sodeika) ši naujojo laiko realybė tapo dar akivaizdesnė ir atpažįstamesnė. Tikras teatro „teroristas“ – po premjeros apie Koršunovą pusiau juokais išsitarė teatro kritikas Valdas Vasiliauskas. Valdas Vasiliauskas, „Teroristas O. Koršunovas dar nėra suimtas“, Lietuvos rytas, priedas „Mūzų malūnas“, 1998 01 20, p. 1. Ir buvo visiškai teisus: Koršunovas pirmasis taip agresyviai pasikėsino į metaforinę lietuvių teatro tradiciją – mįslingo žudiko-savižudžio Roberto Zucco (Saulius Mykolaitis) vienatvės istoriją įsupęs į šiuolaikinės masinės kultūros ženklų-citatų tankynę. Visą scenos erdvę užimančiu riedučių taku važinėjosi savotišku Roberto Zucco antrininku paverstas profesionalus riedutininkas (Lukas Kirkilionis); sceną užplūdo naktinių klubų veikėjai; skambėjo triukšminga techno muzika; fone mirgėjo Johno Woo (Džono Vu) filmo Dviveidis epizodai.
 
Šiuolaikinės dramos tekstais paremta Koršunovo dilogija apie skausmingas jauno žmogaus klajones šiandienos pasaulio labirintais įtikino naujosios dramaturgijos kaip veiksmingo iššūkio „senatvei“ galia ir pastebimai suaktyvino lietuvių teatro smalsumą jai, o kartu – ir vadinamajai naujojo realizmo estetikai.
 
 
1998 m. beviečiame Skrajojančiame teatre“ parodyta Jono Vaitkaus režisuota šiuolaikinio škotų dramaturgo Mike'o Culleno (Maiko Kaleno) pjesė Anna Weiss, kurioje buvo kalbama apie pedofiliją; Benas Šarka pagal Gintaro Grajausko poeziją savajame „Gliukų teatre“ pastatė Co ca Colą; 1999 m. Jaunimo teatre rampos šviesą išvydo Liutkevičiaus parengtas Cartwrighto Kelias; Senamiesčio teatre Valdas Pranulis pastatė Davido Harrowerio (Deivido Harouerio) Peiliai vištose; Koršunovas į OKT sceną atvedė skandalingąjį britą Marką Ravenhillą (Reivenhilą) – jo Shopping and Fucking drąsiai kalbėjo apie agresyvią šiuolaikinės vartotojiškos kultūros skvarbą į intymiausias ir jautriausias jauno žmogaus gyvenimo sritis; 2000 m. Jaunimo teatre Cezaris Graužinis režisavo pirmąjį nepriklausomoje Lietuvoje lietuviškos pjesės konkursą laimėjusį Mariaus Ivaškevičiaus Kaimyną; Koršunovas pradėjo pažintį su vokiečių dramaturgo Mariuso von Mayenburgo (Mariaus fon Majenburgo) kūryba (Ugnies veidas, 2000; Parazitai, 2001; Šaltas vaikas, 2004), ir kt.
 
Toks Europos naujosios dramaturgijos gausėjimas XX a. paskutinių metų lietuvių teatre buvo glaudžiai susijęs su 1999 m. Vilniuje startavusio tarptautinio teatro festivalio Naujosios dramos akcija iniciatyvomis. Jį organizuojantis Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras pažindino su naujosios dramaturgijos kūrėjais bei ją statančiomis Europos teatro trupėmis, rengė naujų pjesių skaitymus, buvo rodomi jų eskizai.
 
Į lietuvių teatrą pradėjusios vis aktyviau smelktis ir jį keisti naujosios dramaturgijos patirtys buvo matyti ir XX a. pabaigos pasaulinės klasikos interpretacijose. XX ir XXI a. sandūroje radosi vis daugiau pagrindo kalbėti apie klasikos šiuolaikiškumą, šiuolaikinį jos perskaitymą, aktualizavimą ir pan.
 
Jaunųjų teatro teritorijoje ištikimiausias klasikai buvo Varnas, XX a. palydėjęs trimis galingais spektakliais – Henriko Ibseno Heda Gabler (Kauno dramos teatras; scenogr. Jūratė Paulėkaitė, kostiumų dail. Juozas Statkevičius, komp. Giedrius Puskunigis, 1998), Eugene'o O’Neillo pjese (Judžino O'Nilo) Gedulas tinka Elektrai (Kauno dramos teatras; scenogr. Andris Freibergas, kostiumų dail. Juozas Statkevičius, komp. Giedrius Puskunigis, 1999) ir Calderóno drama Gyvenimas – tai sapnas (Nacionalinis dramos teatras; scenogr. Marta Vosyliūtė, kostiumų dail. Juozas Statkevičius ir Jolanta Rimkutė, komp. Giedrius Puskunigis, 2000).
 
Šiuose estetiškuose, stilinguose ir „barokiniu“ dekoratyvumu su naujojo realizmo poetika tarytum polemizuojančiuose spektakliuose Varnas pratęsė dar 1995 m. Akademiniame dramos teatre parodytoje Albert'o Camus (Albero Kamiu) romano Svetimas inscenizacijoje apčiuoptą savo temą – visų ir kitokio, t. y. bendrybės ir „autsaiderio“ konfliktą. Tačiau pratęsė sustiprindamas, veik iki karščiavimo suintensyvindamas egzistencinę to kitokio herojaus – ekstravagantiškai karingos Hedos (Jūratė Onaitytė), praeityje savanoriškai įsikalinusios Gedulo šeimos, liguistai atžaraus Gyvenimo Sigizmundo (Dainius Kazlauskas) – situaciją. Ir šiuo požiūriu savotiškai ataidėjo Koršunovo analizuojamoje šiuolaikinėje dramaturgijoje diagnozuojamą herojaus savijautą.
 
 
Koršunovas, kaip ir Varnas, XX a. pabaigoje atrado klasiką, tačiau jos šiuolaikiškumą suvokė kitaip ir gerokai radikaliau. Klasikiniuose savo spektakliuose – 1999 bei 2000 m. OKT repertuarą papildžiusiuose Williamo Shakespeare'o (Viljamo Šekspyro) Vasarvidžio nakties sapne (scenogr. asist. Marta Vosyliūtė, choreogr. asist. Vesta Grabštaitė, garsinių konstrukcijų architektas Gintaras Sodeika) bei Michailo Bulgakovo Meistre ir Margaritoje (insc. aut. Sigitas Parulskis, scenogr. Jūratė Paulėkaitė, kostiumų dail. Vida Simanavičiūtė ir Aleksandras Pogrebnojus, komp. Gintaras Sodeika) – jis atsisakė režisūrinės literatūros kūrinio interpretacijos būdo ir drąsiai pritaikė savarankiškos jo perinterpretacijos–perrašymo–perkūrimo metodą. Esmine šio perkūrimo išvada tapo neišsenkančių ir čia ir dabar atsiskleidžiančių, tarytum apsinuoginančių kūrybinių teatro galių manifestacija. Koršunovas ne tik „pagrindiniu spektaklio herojumi padarė režisūrinę vaizduotę“, bet ir „regimu bei apčiuopiamu pavertė patį kūrybos aktą“. Audronis Liuga, „Avinjono kontrapunktai“, 7 meno dienos, 2000-09-08
 
Shakespeare'o Vasarvidžio nakties sapną Koršunovas perkūrė į nepaprastai dinamišką ir ekspresyvų teatrinį nuotykį: vienodais darbiniais kombinezonais apvilkti ir vienodomis medinėmis plokštėmis „apginkluoti“ jauni aktoriai aistringai šėlo grynosios teatro fizikos – šuolių, kūlversčių, sukinių ir kt. geriausios kūno valdymo technikos reikalaujančių triukų – maratone. Šis spektaklis atsirado kaip Lietuvos muzikos akademijos aktorių magistrantų diplominis darbas, jo sąnaudos, beje, nesiekė nė 1 000 Lt; pagrindinius keturis įsimylėjėlius vaidino Rasa Samuolytė, Airida Gintautaitė, Rytis Saladžius ir Darius Gumauskas.
 
Meistras ir Margarita tam tikra prasme pratęsė Vasarvidžio kūrybinį šėlsmą: kertine pasirinktą poeto Benamio (Dainius Gavenonis) siužetinę liniją jame nuolat kirto groteskiškų triukų kupini žaismingi etiudai: greta rimties vyko tikra teatrališkumo fiesta. Kaip pagrindinė jos „organizatorė“ spektaklyje aktyviai veikė velniškoji Volando (Dainius Kazlauskas) svita: Azazelas (Saulius Mykolaitis, Kostas Smoriginas), Katinas (Arūnas Sakalauskas, Ramūnas Rudokas) ir Korovjevas (Andrius Žebrauskas, Audrius Nakas), o į teatrinį veiksmą terpėsi videofilmo (Margaritos skrydis) bei šešėlių teatro (Volando puota) fragmentai.
 
Tačiau Meistras ir Margarita buvo visų pirma gili, aštri ir skausminga kūrybos temos refleksija. Ji rėmėsi kūrybos džiaugsmo, kūrybinio polėkio, svaigaus įkvėpimo ir dramatiško kūrėjo likimo supriešinimu. Dramatiškąją liniją nuosekliai užbaigdavo Meistro (Saladžius) ir Margaritos (Aldona Bendoriūtė) mirtis: kuo azartiškiau šarvodamas Azazelas bandė juos gaivinti, tuo greičiau, regis, jie stingo ir šalo, t. y. iš jų Koršunovas negailestingai atėmė bulgakoviškąją prisikėlimo anapus viltį, tarytum sakydamas  tik rankraščiai nedega, o jų kūrėjai sudega mirtinai.
 
Prie XXI a. slenksčio lietuvių teatras priartėjo tikėdamas savo kūrybiniu polėkiu ir jį atveriant – savotiškai siūlant į jį įsitraukti, jame dalyvauti, juo „užsikrėsti“ – atradęs naują misiją bei naujų ryšio su publika formų. Šis „naujasis atvirumas“ rodė metaforinės lietuvių režisūros mokyklos sąsajas su kitokio teatro – tokio, kurį 9–10 dešimtmečiais Vakarų teatro istorikai ir teoretikai vadina postdraminiu, – estetika. Į XXI a. lietuvių teatras žengė neslėpdamas smalsumo pagrindinės jo tradicijos korekcijų galimybėms.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Audronis Liuga
„Avinjono kontrapunktai“
7 meno dienos, 2000 09 08
Audronis Liuga
„Laiko sužeistas teatras“
Teatras, 1997, Nr. 1
Rasa Paukštytė
„Mėlynojo gandro vaikai“
Teatras, 1997, Nr. 2
Rūta Vanagaitė
„Senė 2“
Lietuvos rytas, 1995 01 13
Valdas Vasiliauskas
„Teroristas O. Koršunovas dar nėra suimtas“
Lietuvos rytas, priedas „Mūzų malūnas“, 1998 01 20
Rasa Vasinauskaitė
Laikinumo teatras: lietuvių režisūros pokyčiai 1990–2001 metais
Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.