Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Praeinanti dabartis (ketvertas)
 
Tapytojų susidomėjimas dabartimi ir kasdienybe – bandymas susitaikyti su sovietinės tikrovės neišvengiamumu – 8 dešimtmečiu buvo dalinis, sąlygiškas ir trumpalaikis. Dabartis ketverto (Kosto Dereškevičiaus, Arvydo Šaltenio, Algimanto Jono Kuro, Algimanto Švėgždos) kūryboje visada vienaip ar kitaip susijusi su praeitimi.
 
Dereškevičiaus paveiksluose kasdienybės grožis tetrunka akimirką. Šaltoje dirbtinėje šviesoje sustingdytas judraus gyvenimo momentas atrodo lyg sustabdytas filmo kadras. Fotografiškas vaizdas, kaip ir pati fotografija ar tikrovės liekanos, rodo negrįžtamai praėjusį laiką. Asambliažuose iš popierinių civilizacijos liekanų ir intymių radinių Dereškevičius susiejo meilę su būties laikinumu ir nostalgija praeičiai. Apie 1980 metus jo pradėti tapyti skelbimų stulpai su afišų likučiais taip pat byloja apie ardomąjį laiko poveikį ir gyvenimo aktualijų laikinumą.
 
Šaltenis atsiribojo nuo ankstesnių tapytojų kartų formos estetikos, tvirtindamas, kad gyvenimas gražus toks, koks yra, ir mene jo nebereikia gražinti. Skubrioje ekspresionistiškai realistinėje dailininko tapyboje skirtumas tarp matymo ir vaizduotės vis dėlto nėra visai aiškus, nes regimos kasdienybės nuotrupos paveiksle neretai sumontuotos į besiūlę tikrovėje neįmanomą kompoziciją. Jis visuomet mėgo kartoti tuos pačius motyvus. Vienas iš jų – varginantis laukimas žmonių prigrūstose erdvėse, slogi užsitęsusi dabartis.
 
Gaišatį paveiksluose rodo uždaros klaustrofobiškos erdvės, žmonių neveiklumas, apatija fizinio buvimo kartu  sąlygomis. Laikas kitaip patiriamas kalbant telefonu, važiuojant ar gedint prie karsto. Kitoks laikas dailininkui buvo ir palikusi žymę kūryboje priverstinė tarnyba sovietinėje armijoje. Paveiksluose dažna transporto priemonė jam, kaip ir Dereškevičiui, be to, dar yra „šprotų skardinė“ ir modelis vaizduojamos erdvės tvarkai tirti. Susižavėjęs Francis Bacono (Frensio Beikono) tapyba, Šaltenis taip pat mėgino nutapyti blogą savijautą – vėmimą, pagirių troškulį.
 
Kuras, kaip ir Šaltenis, tapė nykius sovietmečiui būdingus daiktus ir nemalonius momentus, pavyzdžiui, tuštinimąsi geležinkelio stoties viešajame tualete, kur kabinos be durų. Paveikslų serijoje Seni daiktai gamtoje (1977–1979) vaizduojami susidėvėję, sugedę, išmesti daiktai ar prietaisai – technikos pažangos liekanos žaliuojančiame peizaže. Jų irimą dar labiau pabrėžia pačios tapybos entropija – susitraukusi blausių spalvų skalė, atsainūs potėpiai. Išnykimas gali būti ir staigus – sprogus minai. Nyksmo, laikinumo, nebūties, mirties temą pratęsia gamtovaizdžiai su ką tik išėjusio žmogaus pėdsakais. Toks išnykusio kūno šešėlis neretai yra juodas švarkas temstančio dangaus fone. Juoda spalva – gedulo ir pesimizmo ženklas – ilgainiui tapo neatskiriama Kuro tapybos dalimi. Savo ironiškai melancholiškus asambliažus dailininkas irgi kūrė iš keistų epochos gaminių (pavyzdžiui, metalinių gedulo vainikų), kurie dar tebenaudojami būdavo virtę beviltiškomis atgyvenomis.
 
Šaltenis ne tik nutapė in memoriam žanro paveikslų, įterpdamas pertapytas portretines fotografijas, bet ir citavo žinomus dailės kūrinius. Švėgžda, ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu mėgęs aptakias banguojančias linijas ir spalvų plokštumas, 1978 m. nutapė paveikslą EM, kuriame tiksliai pavaizduotas įstiklintas litografinis Edvardo Muncho (Munko) 1845 m. autoportretas su paviršiuje atsispindinčiu langu ir paties Švėgždos siluetu.
 
Plačiai užmerktos akys (penketas)
 
Naujoji 9 dešimtmečio tapytojų karta tikrovei užmerkė akis ir pasinėrė į baugų, permainingą, paslaptingą vaizduotės pasaulį. Neformalios grupės „penki“ nariai – Raimundas Sližys, Mindaugas Skudutis, Romanas Vilkauskas, Henrikas Natalevičius, Bronius Gražys – užsimerkę net fotografavosi 1983 m. Šiauliuose vykusios trečiosios parodos katalogo viršeliui. Fantasmagorinę, juodojo humoro ir šiurpo nestokojančią penketo tapybą kritikai praminė „kirmėlizmu“ – dėl menininkų žavėjimosi menkais gyviais ir smulkiafigūrėmis masinėmis scenomis, nusižiūrėtomis iš Pieterio Brueghelio (Piterio Breigelio) ir Hieronymus (Hieronimo) Boscho knibždėlynų. Susmulkėjimas buvo jų atsakas į dekoratyvią pamoderninto socrealizmo didybę.
 
Kompozicijų su vabzdžiais ir kirmėlėmis vietoj žmonių iš tiesų nutapė tik Sližys. Dailininką domino žmonių ir roplių ar gorilų panašumas. Iš ekspresionizmo jis perėmė bene svarbiausią bruožą – šaržą, karikatūrišką žmogaus figūros santrumpą. Pobūvių, XIX a. drabužiais pasidabinusių didžiagalvių būtybių flirto ir lovos scenos atrodo it kokio vieno belle époque romano iliustracijos. Dažnas paveikslų personažas – iš savęs besišaipantis autorius. Paveikslai skatina žiūrovus kurti jiems istorijas. Literatūrai ir atminčiai – pagrindiniams vaizduotės peno šaltiniams – juose atstovauja anekdotiškas siužetiškumas ir kultūrinė atmintis, dailės istorija. Po 1990 metų Sližys nutapė apie dvidešimt biblinės Juditos versijų. XIX a. prancūzų saloninio realizmo, simbolizmo ir kaligrafijos bruožų turinti jo tapyba primena spalvotas litografijas ar pasteles ant grubaus pilko kartono.
 
Skudutis, 8 dešimtmečio pabaigoje tapęs miegančias, užsimerkusias, transo apimtas moteris, netrukus perėjo prie pesimistinio autobiografiškumo ir savigriovos. Šią lydėjo nuoseklus modernizmo estetikos žlugdymas: tyčia tapoma nevalyvai, destruktyviai perdirbami istoriniai stiliai ir konkretūs kūriniai, dailės istorijai taikoma pasąmonės ir sapno logika. Skudutis pertapė Gečą, Šaltenį, Dereškevičių, citavo ne aktualias spaudos, o senas šeimos fotografijas, juodais stačiakampiais uždengė neatpažįstamai suirusių veidų akis.
 
Paveiksle Gimimo diena (1981) milžiniškas gulsčias autoriaus veidas atrodo lyg tamson nutolstantis peizažas, akis dengia jo delnų žymės. Autoportretas. Kristaus amžius (1981) – tai žemėn įkasta monstro galva juodais neregio akiniais, it parazitų apsupta mažyčių žmogelių. Milžino ir nykštukų minios motyvas 9 dešimtmečiu ėmė mįslingai kartotis Skudučio ir kitų menininkų – Natalevičiaus, Ričardo Filistovičiaus, Jūratės Mykolaitytės, Šarūno Saukos – kūryboje. Šalia apsėsto neregio neatsitiktinai įkomponuota kito, moters, veido dalis perpjautu skruostu ir užmerkta akimi. Neapykantą menininkas nukreipė ne tik į save, bet ir į moterį, nuo seno įkūnijančią blogį.
 
Penkiolikos dalių Metabolistiniame paveiksle (1980) nuogalių virtinės plūsta į Vilniaus senamiestį, pusryčiauja ant žolės, įsikuria Brueghelio Babelio papėdėje. Panoraminėje kompozicijoje Blogio triumfas (1981–2001) autorių traiško galingas presas ir supa saviti smurto, mirties ir gašlumo įvaizdžiai – natūralistinis moters torsas aukso sparnais, veidus nurėžiantis pjūklas. 9-ojo dešimtmečio viduryje Skudutis nutolo nuo kūniškų košmarų, tapė laidotuvių apeigas, Vilniaus vaizdus – judrius ir beformius, lyg pamatytus pro važiuojančio autobuso langą.
 
Natalevičiaus paveiksluose knibždėję smulkūs žmogaus ir žvėries mišrūnai vėliau kuriam laikui išnyksta ar pasidaro nebeįžiūrimi, o paveikslo plotą užpildo odos spalvos drabužiai ir buveinės, kurių sienose kartais atsiveria akys. Totalus aplinkinio pasaulio sužmoginimas panaikina skirtį tarp kūno ir vaizduotės, juslinių potyrių ir vaizdinių. Akys ir oda yra autoportreto užuominos, o štai fantasmagorinės vizijos – haliucinacijos. Žvėrys čia dėvi žmogaus kaukes, švarkas virsta stora riebia kiaulės oda. Kūno permainų temą pratęsia vandens, veidrodžio, šešėlio, uždangos motyvai. Akys pasirodo ir senos knygos atvarte, auga ant medžių.
 
Dailės istoriją Natalevičius dažniausiai tapo ant įvairių daiktų: boschiškus vaizdelius – ant degtukų dėžučių, barokinį plafoną – ant lempos gaubto, romėnišką pergalės koloną – ant patrankos sviedinio gilzės, ir tik iš kortų sudėliota Mona Liza (1984) yra paveikslas, netgi su panašiu kaip originalo peizažu.
 
Pasakojamasis siužetas, senamadė raiška ir šiurpus dėmesys sau pačiam naują kokybę įgavo Saukos kūryboje.
 
Plačiau skaitykite: Milžinas ir minia, Šarūnas Sauka
 
Posūkis prie istorijos
 
Posūkis prie istorijos, išryškėjęs sovietmečio dailėje, neturi aiškios pradžios. „Atlydžio“ metais užsimojus atnaujinti tapybą, pirmiausia atsigręžta į 4 dešimtmečio modernizmo tradiciją. Jau 7 dešimtmečio antrojoje pusėje modernizavimo įkarštis išblėso, menininkų ryžtą reformuoti dailės sistemą iš vidaus pakeitė eskapizmo nuotaikos. Jas lydėjo dėmesys praeičiai bei vidinis poreikis griauti paveikslo vientisumą ir harmoniją.
 
Siekdami kurti reikšmingas formas, Surgailis, Kisarauskas, Antanavičius įkvėpimo ieškojo šventųjų atvaizduose, bibliniuose siužetuose, antikos mituose ir literatūroje. Religinių siužetų ir atminimo žanro matyti Rožanskaitės, Piekuro, Šaltenio kūryboje. Tapytojai ne tik naujai interpretavo tradicinius siužetus, bet ir ėmė kartoti, cituoti žinomus dailės kūrinius, įtvirtindami postmodernų pasisavinimo (apropriacijos) principą. Tikrovę paveiksle neretai reprezentavo fotografinis vaizdas – buvusi ir praėjusi akimirka, asambliažuose – atgyvenę ir tyčia dar labiau pasendinti daiktai.
 
Posūkį prie istorijos, arba retrospektyvumą, oficialiojoje dailėje padėjo įteisinti proginės parodos, skirtos Čiurlionio šimtosioms gimimo metinėms (1975) ir Vilniaus universiteto 400 metų sukakčiai (1979). Besiruošdami pastarajai, tapytojai išstudijavo ir atgaivino XVII–XIX a. imaginacinio ir atstovaujamojo portreto tradicijas. Vytautas Ciplijauskas nutapė Steponą Batorą – prakilniai, visu ūgiu, su insignijomis, Motiejų Kazimierą Sarbievijų – su aukso raidėmis išrašytu lotynišku tekstu fone. Vladas Karatajus pavaizdavo Kazimierą Būgą, atsirėmusį į senovinio krėslo atkaltę. Kisarausko Jonas Rustemas – tai šio XIX a. tapytojo autoportreto perdirbinys. Leonardas Gutauskas sukūrė embleminę kompoziciją su dviem įterptais paveikslais augmenijos ornamento fone, skirtą gamtininko Tado Ivanausko atminimui.
 
9 dešimtmečio jaunieji tapytojai neatsitiktinai istorinius tapymo stilius perdirbo destruktyviai, tradicinius įvaizdžius įpynė į šiurpius, savižudiškus ir apokaliptiškus individualius pasakojimus. Bet ne visi elgėsi taip, kaip penketo lyderiai. Pasikeitusios visuomeninės aplinkybės, besiplečianti (lyg ir nelegali) dailės kūrinių rinka, gausėjantis kolekcininkų būrys (Valdas Neniškis, Marius Šukliauskas ir kiti) vertė menininkus iš dalies pataikauti mėgėjų skoniui. Tapyboje paplito literatūriškumas ir nuoseklus fikcinių, išgalvotų vaizdų tikroviškumas, turintis fotorealizmo, maginio realizmo bruožų.
 
Fotorealistinių paveikslų, kuriuose kasdienybės nuotrupos susiduria su vaizdavimo ir atminties apmąstymais, nutapė Algimantas Švėgžda, Romanas Vilkauskas, Giedrius Kazimierėnas, Pranas Griušys. Jų kūriniai ragina interpretuoti siužetus ieškant paslėptos, ezopinės prasmės.
 
9 dešimtmečio viduryje jaunoji dailininkų karta vėl sugrįžo prie ekspresionizmo, XX a. pirmosios pusės meninių aktualijų. Jų atsakas į ankstesnį tyčinį tapybos meno naikinimą, jo „degradavimą“ buvo noras tiesiog kurti gražius paveikslus. Sovietinė stagnacija, visuomenės susvetimėjimas ir viešas ideologinis tuščiažodžiavimas politinės sistemos krizės sąlygomis nulėmė menininkų abejingumą viešiesiems reikalams. Vienintelė jų kūrybos filosofija buvo atgaivinti šūkį „menas menui“, bet ne kaip naują, o kaip istorinę, iš praeities žinomą nuostatą.
 
Geras atsiribojimo nuo tikrovės pavyzdys – Antano Martinaičio, Adomo Jacovskio figūrinė tapyba. Jaunesni tapytojai Vygantas Paukštė, Arūnas Vaitkūnas, Audronė Petrašiūnaitė, Eglė Velaniškytė, Gintaras Palemonas Janonis, Ričardas Bartkevičius, Algis Skačkauskas, Jonas Gasiūnas, Eugenijus Varkulevičius-Varkalis plėtojo figūrinį, siužetinį ekspresionizmą tuo metu, kai jau buvo leidžiama tapyti abstrakcijas. Jų meninė tiesa aprėpė įvairias vaizdavimo patirtis – nuo miglotos prasmės simbolinių individualios mitologijos pasakojimų ar tapybos apie tapybą iki banaliausių aplinkos objektų estetizavimo.
 
Plačiau skaitykite: Antanas Martinaitis
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Lietuvos tapyba. 1960–2013
Sudarytoja Raminta Jurėnaitė, Vilnius: Modernaus meno centras, 2014
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Henrikas Natalevičius
Teksto autorius Viktoras Liutkus, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2009
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Mindaugas Skudutis
Įvadinio teksto autorius Viktoras Liutkus, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2005
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Romanas Vilkauskas
Teksto autorius Viktoras Liutkus, LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2003
Valentinas Antanavičius
Sudarytojai Valentinas Antanavičius, Eugenijus Karpavičius, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2002
Vincas Kisarauskas
Įvadinio teksto autorius Marcelijus Martinaitis, Vilnius: Vaga, 1996
Raminta Jurėnaitė
Kostas Dereškevičius. Tapyba
Vilnius: Modernaus meno centras, 2012
Raminta Jurėnaitė
Arvydas Šaltenis. Tapyba
Vilnius: Modernaus meno centras, 2012
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.