Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Pažintinė etikečių reikšmė
Per pirmajį „Taros“ biuro veiklos dešimtmetį buvo sukurta 18 100 vartotojiškos taros projektų, 500 prekių ženklų, 100 plakatų, apipavidalinta 1 890 leidinių. Per visą Biuro egzistavimo laikotarpį (1964–1991) šiuos skaičius galima padvigubinti, o kai kuriais atvejais gal ir patrigubinti, tačiau ne kiekybė svarbiausia.
 
Apie Biure sukurtų grafinio dizaino projektų vertę ir dailininkų profesionalumą galima spręsti pagal meninės kalbos modernumą, parodų sąrašus, diplomus tarptautinėse bienalėse Krokuvoje, Varšuvoje arba Brno, publikacijas vietinėje spaudoje ir specializuotuose žurnaluose Dekorativnoe iskusstvo SSSR, Techničeskaja estetika arba tiesiog nuoširdžius vartotojų atsiliepimus. Profesionalai labiausiai vertino Biure sukurtus plakatus ir prekių ženklus, tačiau ne mažiau kūrybiškumo prireikdavo projektuojant naujos etiketės, reklaminės brošiūros ar dėžutės dizainą.
 
Pradėkime nuo mažiausių grafinio dizaino pavyzdžių – etikečių. Jos labai dažnai buvo perkuriamos ir atnaujinamos, pasibaigus vienai partijai atspaudžiamos naujos, keičiant popieriaus rūšį, formatus, šriftus ir spalvas. 1970 m. etiketinę produkciją Lietuvoje gamino šešių ministerijų bei žinybų įmonės. Per keletą dešimtmečių buvo sukurta dešimtys tūkstančių etikečių pavyzdžių. Kiekvienas naujos etiketės projektas turėjo būti tvirtinamas Meno tarybos posėdžiuose, tačiau išlikę etikečių pavyzdžiai yra skirtingo meninio lygio, jų pavadinimai dažnai kartojasi, todėl ne visada pavyksta nustatyti jų autorystę ir sukūrimo metus.
 
Tačiau galima pastebėti, jog 7 dešimtmečio viduryje į šią sritį įsijungus „Taros“ biuro dailininkams, etikečių apipavidalinimas tapo profesionalesnis: jos tapo spalvingesnės, ryškesnių, geriau suderintų spalvų, įvairesnių kompozicijų ir modernesnių šriftų. Biuro dailininkų iniciatyva pradėtos leisti teminės, vieningo stiliaus etikečių serijos, kuriose galima atpažinti konkrečių menininkų braižą.
 
Etiketės meninis sprendimas turi būti ne tik reklamiškas, bet turėti ir pažintinę reikšmę. Birutė Matijošaitytė, „Unifikuota vaisių-uogų ir daržovių konservų etikečių sistema“, in: Tara. Reklama, 1968, Vilnius: Eksperimentinis taros ir įpakavimo konstravimo biuras, p. 15.
 
Taip rašyta 1968 m. Biuro žurnale Tara. Reklama. Pažintinė reikšmė atsiskleidžia analizuojant 7–8 dešimtmečių lietuviškų gėrimų apipavidalinimo pavyzdžius. Vos žvilgtelėję į gėrimų etiketes pastebėsime atsikartojančius Lietuvos gamtos, miestų, kurortų, ežerų ir upių pavadinimus: trauktinė „Palanga“, putojantis vynas „Puntukas“, vaisių uogų vynas „Rubikiai“, aromatizuotas vynas „Žuvintas“, lietuviškas džinas „Nemunas“, midus „Anykščių šilelis“. Tai tarsi tiesioginės kraštotyrinių ekspedicijų nuorodos ar atgarsiai, įsiliejantys į Lietuvos istorijos, gamtos ir etnografijos tyrinėjimų tradiciją.
 
Etikečių apipavidalinimo sprendimai keitėsi ir taikėsi prie butelių dizaino, kurį 7 dešimtmečiu taip pat siekta atnaujinti, sukuriant originalų dizainą ir formą kiekvienai gėrimų rūšiai. Reprezentaciniais tikslais buvo kuriami vienetiniai firminių gėrimų įpakavimai. Šioje srityje išsiskyrė Stakliškių gamykla, garsėjusi lietuviško midaus receptūromis, suvenyrinėmis pakuotėmis, jų apipavidalinimu. Tiek reklaminiuose tekstuose, tiek vizualinėje šių gėrimų reprezentacijoje buvo akcentuojamas ryšys su senovės Lietuva, garbingais bočių žygiais („Bočių“, „Pilėnai“, „Žalgiris“), istorinėmis Lietuvos vietovėmis („Prienų šilai“), padavimais („Dainava“).
 
Kitas puikus pažintinės funkcijos pavyzdys – „Anykščių vyno“ aštuonių etikečių serija su didingais Lietuvos miestų, pilių ir dvarų vaizdais. „Taros“ biuro dailininkas Romualdas Svaškevičius, gavęs užsakymą sukurti reprezentacinę lietuviško natūralaus vyno seriją, prisiminė istorines Lietuvos miestų, rūmų ir pilių graviūras, kurias parinko skirtingų rūšių gėrimams. Pavyzdžiui, ant „Vyšnių vyno“ etiketės matome XIX a. Napoleono Ordos Biržų pilies litografiją, įkomponuotą auksiniuose rėmeliuose, ant „Obuolių vyno“ – Radvilų rūmų Kėdainiuose atvaizdą, o ant „Šermukšnių vyno“ etiketės – Tomo Makovskio XVII a. pradžios Trakų miestą ir pilis.
 
Etikečių meninės kalbos modernėjimą neretai nulėmė šriftų ir prekinių ženklų kaita. 6 dešimtmečio etiketėse vyravo užrašai, pagražinti liaudies meno motyvais ir ornamentika, o 7 dešimtmečiu dailininkai kiekvienam gėrimui stengėsi sukurti naują specialų šriftą, atspindintį gėrimo rūšį, pavadinimo charakterį bei formuojantį atpažįstamą kompoziciją. Šią tendenciją iliustruoja Vlado Lisaičio sukurtos „Piliakalnio“ etiketės dizainas, Kosto Katkaus „Pipirinė“, „Medžiotojų karčioji“ ir „Anykštos“ gėrimų etiketės.
 
Pakuotės dizainas: nuo liaudies meno iliustracijų iki modernaus dekoratyvumo
Prisiminus pirminį Biuro pavadinimą (Eksperimentinis taros ir įpakavimo konstravimo biuras) ir jo trumpinį „Tara“, pirmiausia kyla mintis, jog pakuotės dizainas buvo viena pagrindinių veiklos sričių. Tai įvardyta ir Biuro steigimo pasiūlymuose:
 
[N]aujų medžiagų, pirmoje eilėje įvairių rūšių popieriaus, kartono, polimerinių plėvelių, skirtų įpakavimui ir taros gamybai ieškojimas, tyrimas, išbandymas ir įdiegimas. 1964 05 14 d. pasiūlymai dėl Liaudies ūkio tarybos Bandomojo taros ir įpakavimo konstravimo biuro įsteigimo, LCVA, f. R-239, ap. 4, b. 140, l. 235–237.
 
Biure dirbę dailininkai kūrė originalių pakuočių projektus iš popieriaus, stiklo, metalo ar plastiko įvairiausios paskirties prekėms: nuo skardinės konservų dėžutės iki suvenyrinio dizaino objektų. Kai kurie ir liko tik projektais arba vienetiniais pavyzdžiais. Tai liudija kad ir toks vienoje grafinio dizaino parodoje lankytojų knygoje įrašytas pageidavimas:
 
 Būtų labai žavinga, kad tokios gražios saldainių dėžutės būtų ne tik parodoje, bet ir parduotuvėse. 1967 m. pirmosios pramoninės grafikos parodos lankytojų atsiliepimai, LCVA, f. R-396, ap. 4, b. 24.
 
Būtent konditerijos gaminių dizainą arba, konkrečiau, saldainių dėžutes galima priskirti toms prekių grupėms, kurių apipavidalinimui visada buvo skiriama daugiau dėmesio tiek iš užsakovų, tiek iš vartotojų pusės. Svarbu paminėti jas sukūrusių Biuro dailininkų-konstruktorių pavardes, nors dažniausiai jos likdavo nežinomos.
 
Konditerijos gaminių dizaine specializavosi Teresė Bajorūnaitė, Vaidilutė Grušeckaitė, Teresė Ivanauskaitė, Jadvyga Laurinavičiūtė, Astrida Žilinskaitė, Monika Urmanavičiūtė ir kt. Jų sukurtose konditerijos gaminių pakuotėse išryškėja 7 dešimtmečio grafinio dizaino tendencijos, iš kurių ryškiausia – folklorinė kryptis, būdinga visai to meto Lietuvos grafikos mokyklai. Grafinio dizaino pavyzdžiuose tai atsiskleidžia per temas ir plastinės kalbos elementus, varijuojamus nuo liaudies meno iliustracijų iki modernaus dekoratyvumo.
 
Peržvelgę 7 dešimtmečio konditerijos gaminių pavadinimus, pastebėsime dominuojančius tautosakos siužetus bei citatas. Pavyzdžiui, „Vai kur buvai“, „Vaiva“ (Elena Lisauskienė), „Suk suk ratelį“ (Laurinavičiūtė), „Žvaigždutės“ (Urmanavičiūtė), „Dūda“ (Laimutė Ramonienė).
 
Net kelios autorės yra sukūrusios saldainių dėžučių dizainą interpretuodamos lietuvių liaudies pasaką Eglė žalčių karalienė, – beje, ir 7 dešimtmečiu tai vienas populiariausių grafikos siužetų. Pavyzdžiui, dailininkė Bajorūnaitė šia tema yra sukūrusi kelias pakuotes. Tai dekoratyvios, liaudies grafikos raižinių ornamentus ir motyvus – eglutes, saulę, žvaigždes, žalčio karūną – jungiančios kompozicijos. Dar vienas pakuotės dizaino pavyzdys, atskleidžiantis Bajorūnaitės braižą, – saldainių dėžutė „Kaukė“. Kvadrato formos viršelyje įkomponuotas Užgavėnių kaukes primenantis piešinys, imituojantis lietuvių liaudies molinės plastikos darbams būdingus raštus ir dekoravimo štrichą.
 
O štai margučių ir skrynių plastikai chrakteringą braižą bei ornamentiką kūrybiškai pritaikė dailininkė Laurinavičiūtė, sukūrusi saldainių pakuotės „Paukščių pienas“ grafinį dizainą. Stačiakampio formos dėžutės centre – baltas pieno lašas ir jame įkomponuotas Karolio Požėlos vardo konditerijos fabriko prekės ženklas, sukurtas dailininko Svaškevičiaus.
 
Kita Laurinavičiūtės pakuotė „Bočių likeris“ gali būti laikoma suvenyrinio reprezentacinio dizaino objektu, išsiskiriančiu iškiliąja spauda ir aukso spalvos akcentais. Kvadrato formos viršelyje matome jau ne piešto, o fotografuoto atvaizdo (šokoladinio rago formos saldainio) motyvą. Šalia jo žaismingai įkomponuotas firminis fabriko ženklas ir kampuotas, bočių tvirtumą simbolizuojantis pavadinimo užrašas, apjungtas stilizuotomis liaudiškų verpsčių ornamentikai būdingomis detalėmis.
 
Taiklios fotografuotos detalės ir minimalistinis stilius būdingi Grušeckaitės pakuotėms, sukurtoms konditeriniams gaminiams. Vienas pirmųjų pavyzdžių – baltame fone išdėlioti „Asorti“ saldainiai ir mažoji „a“ raidė. Apipavidalindama konditerijos fabriko „Rūta“ saldainių „Giliukas“ dėžutę, dailininkė pasirinko plakatiško piešinio ir liaudies karpiniams būdingos ornamentikos derinius su įstrižai įkomponuotais užrašais.
 
Modernaus dekoratyvumo kryptį puikiai atspindi saldainių dėžutės „Nida“ dizainas, sukurtas Biuro dailininkės Ivanauskaitės. Autorė pasirinko saulės-žvaigždės motyvą ir jį atsikartojančius geometrinius apskritimus, kurie jungdamiesi bei persidengdami sukuria opartiško raibuliavimo ir grafinio ritmo įspūdį, sustiprinamą aukso spalvos. Stačiakampio formos dėžutės viršelyje išlaikyta asimetriška kompozicija, kurią pabrėžia kaligrafiškas pavadinimo „Nida“ užrašas – tarsi dailininkės parašas. Ne veltui autorė šią pakuotę vadino savo kūrybos „vizitine kortele“.
 
Čia paminėti lietuviškų pakuočių pavyzdžiai liudija, jog dailininkai savitai ir kūrybiškai interpretavo tautosakines temas, ieškodami modernių išraiškos formų įkvėpimo sėmėsi liaudies mene. 7 dešimtmetyje sukurtuose grafinio dizaino pavyzdžiuose išryškėjusi modernaus dekoratyvumo tendencija atsiskleidžia plastinių formų lakoniškumu ir emocionalumu. Tai ne tiesmukai suprastas liaudiškumas, o vaizdžios ir šiuolaikiškos interpretacijos.

 
Pop, optinio ir psichodelinio meno blykstelėjimai reklaminiuose plakatuose
Plakatas buvo viena labiausiai ideologizuotų ir įvairių institucijų griežtai kontroliuojamų meno sričių. „Taros“ biure sukurti ir išleisti plakatai daugiau mažiau atitiko Biuro specializaciją: tai įvairaus pobūdžio informaciniai, taip pat instrukciniai ir reklaminiai plakatai. 1968 m. Antanas Gedminas, kalbėdamas apie reklaminio plakato perspektyvas, apgailestavo, jog tai „užmiršta“ ir nepakankamai išnaudota sritis:
 
[...] mūsų prekybininkų požiūris į šį reikalą tik komercinis: jei gaminys perkamas – tai kam jį dar, girdi, reklamuoti? Čia visai užmirštamos kitos plakato funkcijos: kaip savotiškas metraštininkas, plakatas turi fiksuoti ir mūsų pramonės laimėjimus, kelti patriotinį pasididžiavimą, kad štai sukūrėm pirmą šaldytuvą, pirmą televizorių, tiksliausias tekinimo stakles Antanas Gedminas, „Plakatas – tai vaizdinė agitacija“, Literatūra ir menas, 1968 01 06, p. 4.
 
Iš tiesų prekybininkų požiūris neretai tiesiog buvo paveiktas sovietinėje sistemoje glūdėjusio abejingumo ir biurokratijos, planinių užduočių vykdymo prioritetų ir konkurencijos nebuvimo. Dar viena taikli citata iš 1971 m. straipsnio retoriniu pavadinimu „Reikia mums reklamos?“:
 
Taip jau yra, kad paminėjus žodį „reklama“, dažnas kreivai šypteli ir numoja ranka. Atseit, kam ji reikalinga. Lai būna daugiau gerų prekių, tai jas ir be reklamos išpirks. Arūnas Gedžius, „Reikia mums reklamos?“, Mokslas ir technika, 1971, Nr. 1, p. 12.
 
Tokiomis nuostatomis vadovaujantis dauguma Biure sukurtų įtaigių reklaminių plakatų liko neišleisti, nors kitų plakatų tiražai siekė dešimtis tūkstančių egzempliorių. Įdomu, kad būtent 7 dešimtmečio reklaminiuose plakatuose išryškėjo modernios plastinės kalbos elementai: nuo pop iki psichodelinio meno Psichodelinis menasPsichodelinis menas – alternatyvaus meno ir dizaino judėjimas, kilęs Amerikoje XX a. 7 dešimtmečio viduryje per socialinius neramumus, dažniausiai siejamas su roko muzika bei spalvinga hipių kultūra.

 Psichodelinio dizaino pavyzdžiais laikomi koncertų plakatai, muzikos albumų ir žurnalų viršeliai, išsiskiriantys ryškiomis spalvomis, banguojančiais šriftais. Tokia stilistika atspindi ypatingą transinę nuotaiką, sukeltą psichoaktyviųjų medžiagų (tokių kaip LSD).

Tarp psichodelinio meno pradininkų minėtini JAV dizaineriai Wesas Wilsonas (Vesas Vilsonas), Victoras Moscoso (Viktoras Moskozas), Peteris Maxas (Piteris Maksas) ir kt.
blykstelėjimų.
 
Popmeno kalba neatsiejama nuo fotografijos ir koliažo eksperimentų, labai praplėtusių grafinio dizaino dailininkų raiškos galimybes. Pažvelkime į Kęstučio Gvaldos plakatą (1968), pristatantį „Silvos“ fabriko trikotažo gaminius: spalvingus, patvarius ir madingus. Plakato nuotaiką kuria ryškios spalvos, simetrijos-asimetrijos ritmas, žaismingai įkomponuota mergaitės fotografija bei fabriko prekinis ženklas.
 
O štai kitame „Taros“ biuro plakate nerasime jokio firminio ženklo, nes čia reklamuojami ne konkrečios įmonės pieno produktai, o tiesiog pienas, kaip jaunystės ir grožio paslaptis. Kęstutis Šveikauskas, gavęs užsakymą pieno produktų tema (1970), įkomponavęs koliažines detales ir pasirinkęs jaunystę spinduliuojančias spalvas, sukūrė vieną ryškiausių 7 dešimtmečio moters portretų grafiniame dizaine.
 
Visai kitokie personažai vaizduojami dailininkės Bajorūnaitės reklaminiuose plakatuose. Autorė pasitelkia lietuvių liaudies dainų tekstus: vieną citatą pritaikydama Anykščių vyno produkcijos reklamai „Vai kas išrašė veidelius tavo…“ (1966), o kitą – „Vilniuj buvau, bobut mano…“ pristatydama Vilniaus konditerijos fabriko „Pergalė“ produkciją (1968). Abiejuose plakatuose vaizduojami liaudiškais kostiumais apsirengę žmonės, naujus gaminius vežantys lauktuvių iš sostinės į kaimą. Nors nei vienas, nei kitas plakatas nebuvo atspausdintas, jų reklamiškumą pabrėžia savitai įkomponuoti nauji Lietuvos įmonių prekių ženklai bei tiksliai perpiešti gaminių pavyzdžiai.
 
7 dešimtmečio pabaigoje kartu su roko muzikos bei hipių kultūros idėjomis į Sovietų Sąjungą atsklido ir psichodelinio meno įtakos. Lietuvos grafiniame dizaine šios stilistikos atgarsiai pasireiškė mirguliuojančiais ryškių spalvų deriniais ir liepsnojančiais šriftais. 1969 m. Gvaldos plakato „Aplankykime Palangą“ vizualinis akcentas – banguojantis, ranka ištapytas šriftas, kviečiantis aplankyti Lietuvos kurortą. Subtiliai įkomponuota balto popieriaus koliažinė detalė, vaizduojanti jūros vėjyje besiplaikstančią vėliavą ant Palangos tilto.
 
O štai kitame to paties dailininko sukurtame reklaminiame plakate ryškiai blyksteli opartinės stilistikos žaismas, kurį 7 dešimtmetyje buvo atradę ir lietuvių fotografai bei grafikai, dirbę lakštinės ir knyginės grafikos srityje. Opartiniais plakatais labiausiai garsėjo grafikas Vytautas Kaušinis, sukūręs ir 1968 m. pramoninės estetikos parodos plakatą.
 
Optinio meno mirguliavimas bei linijų ritmika labai tiko 7 dešimtmečio pabaigoje Vytauto Kaušinio, Jono Gudmono, Juozo Galkaus sukurtiems dažniausiai muzikinių temų plakatams. Apie optinio meno madą pasakoja Galkus:
 
Tuomet visi žavėjomės aštrių, taisyklingų geometrinių formų žaismu, erzinančiu akis bei stebinančiu savo netikėtu judėjimu. Sandariai uždaroje visuomenėje buvo sunku rasti informacijos apie pasaulį apėmusią oparto madą, apie jo žvaigždę Victorą Vasarely, tačiau šis tas praslysdavo su lenkų ar čekų spauda. Juozas Galkus: plakatas, tapyba, heraldika, sudarytoja Ingrida Korsakaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 43.
 
Gvalda, gavęs Panevėžio elektrotechnikos gamyklos užsakymą, taip pat pasirinko opartinio meno kalbą: tiksliai matematiškai apskaičiavęs skersmenį, ranka išbraižė palaipsniui link centro mažėjančius juodus apskritimus, taip sukurdamas šviesos šaltinio iliuziją. Pagrindinis reklaminis šūkis „Mūsų šviestuvai – mūsų buičiai. Madingi, patogūs, gražūs“, užrašytas mažosiomis raidėmis neserifiniu šriftu, artimu „Univers“ stilistikai.
 
Dailininkas nesiekia iliustruoti ar kitaip atvaizduoti šios gamyklos šviestuvų, tiesiog sukuria modernią kompoziciją, savaip atspindinčią šios gamyklos produkciją. Tai puikus meninio grafinio dizaino arba „abstrakčiosios reklamos“ pavyzdys, kai menininkas, plakato ar prekės ženklo kūrėjas, kaip autorius siekia komunikuoti su žiūrovu. Nesvarbus (arba ne toks svarbus) tampa konkretaus užsakovo, reklamuojamos prekės ar paslaugos vaidmuo.
 
Tokios meninio grafinio dizaino tendencijos įžvelgiamos ir 6–7 dešimtmečių Vakarų grafinio dizaino istorijoje: pavyzdžiui, amerikiečių dizainerio Paulo (Polo) Rando autoriniuose darbuose ir su jais siejamoje Naujojoje reklamoje Naujoji reklama (New Advertising)Naujoji reklama (New Advertising) – XX a. 6–7 dešimtmečių JAV grafinio dizaino kryptis, kurios pradininku laikomas dizaineris Paulas Randas (1914–1996), naudojęs daug modernios dailės technikų bei citatų, sukūręs tokius garsius prekinius ženklus kaip IBM, UPS, ABC, NeXT ir kt.

Pokyčiai 6 dešimtmečio JAV reklamoje buvo susiję su spausdintos reklamos bei fotografijos įsigalėjimu. Dizaineriai ir kūrybos direktoriai (art directors), vadovavę žurnalams ir reklamos agentūroms, suprato, jog žiūrovas ar vartotojas turi tapti aktyviu reklamos žaidėju, prisidedančiu prie siunčiamos žinutės perskaitymo, o pati reklaminė žinutė yra neatsiejama nuo jos formos.

Naujosios reklamos pavyzdžiu gali būti 1959 m. Doyle Dane Bernbach agentūros sukurta garsioji „Volkswagen“ reklama „Think small“.   [1] Šveicarų stilius, arba Internacionalinis tipografinis stilius, grafinio dizaino istorijoje yra siejamas su XX a. 5–6 dešimtmečiais Šveicarijoje iškilusiu ir iki 8 dešimtmečio visame pasaulyje išpopuliarėjusiu grafinio dizaino stiliumi.

Šis stilius pasižymi paprastais, aiškiais komponavimo sprendimais, panaudojant matematinį tinklelį, neserifinius (sans-serif) šriftus (dažniausiai „Helvetica“), asimetrišką teksto komponavimą stulpeliais ir fotomontažą.

Šio stiliaus ryškiausiais autoriais laikomi Šveicarijoje kūrę menininkai Richardas Paulas Lohse (Polas Losė), Josefas Mülleris-Brockmannas (Jozefas Miuleris Brokmanas), Hansas Neuburgas (Niuburgas) ir Carlo Vivarelli (Karlas Vivarelis), kurie nuo 1958 m. Ciuriche kartu leido žurnalą Neue Grafik, taip pat Bazelio dizaino mokyklos atstovai Arminas Hofmannas ir Emilis Ruderis.  
(New Advertising), taip pat šveicarų grafinio dizaino Šveicarų stiliusŠveicarų stilius, arba Internacionalinis tipografinis stilius, grafinio dizaino istorijoje yra siejamas su XX a. 5–6 dešimtmečiais Šveicarijoje iškilusiu ir iki 8 dešimtmečio visame pasaulyje išpopuliarėjusiu grafinio dizaino stiliumi, pasižyminčiu paprastais, aiškiais komponavimo sprendimais, panaudojant matematinį tinklelį, neserifinius (sans-serif) šriftus (dažniausiai „Helvetica“), asimetrišką teksto komponavimą stulpeliais ir fotomontažą.

Šio stiliaus ryškiausiais autoriais laikomi Šveicarijoje kūrę menininkai Richardas Paulas Lohse (Polas Losė), Josefas Mülleris-Brockmannas (Jozefas Miuleris Brokmanas), Hansas Neuburgas (Niuburgas) ir Carlo Vivarelli (Karlas Vivarelis), kurie nuo 1958 m. Ciuriche kartu leido žurnalą Neue Grafik, taip pat Bazelio dizaino mokyklos atstovai Arminas Hofmannas ir Emilis Ruderis.
meistrų kūriniuose.
 
 
Lietuviškų prekių ženklų internacionalumas
Ant kiekvienos, net ir mažiausios etiketės, reklaminės brošiūros, pakuotės ar plakato, sukurtų 7–8 dešimtmečiais, matome įkomponuotą naują, modernų lietuvišką prekės ženklą. Prekių ženklai – viena iš tų grafinio dizaino sričių, kuriomis Eksperimentinio taros ir įpakavimo konstravimo biuro dailininkai didžiavosi, džiaugėsi pripažinimu ir laimėjimais.
1966 m. pirmajame Tara. Reklama numeryje, pristatant pirmuosius Biuro sukurtus prekių ženklus ir jų autorius, buvo rašoma:
 
Šie „maži“ pramoninės grafikos kūriniai turėjo atlikti didelius uždavinius. Jie – prekės ir jos gamintojo vizitinė kortelė, įmonės veidas. Gamintojas, dėdamas ant prekės savo ženklą, tuo pačiu prisiima visišką atsakomybę už jos kokybę ir įpareigojamas tiekti vartotojui tik aukštos kokybės produkciją. „Respublikos įmonių prekiniai ženklai“, in: Tara. Reklama, Vilnius: EMKB, 1966, p. 16.
 
Atrodytų, skaitome vakarietišką grafinio dizaino vadovėlį ar žurnalą, nes socialistinės sistemos kontekste tai skamba kiek utopiškai. Tokie siekiai labiau atspindėjo deklaruojamus valdžios pažadus, nei tikrąsias gamintojų nuostatas ar galimybes.
 
Reikia pasakyti, jog dailininkai prekių ženklų užsakymus mėgo ir vertino kaip įkvepiantį kūrybinį procesą, leidžiantį atsiskleisti jų profesionalumui ir asmeniniam braižui. Vien per pirmuosius šešis Biuro veiklos metus (1964–1970) sukurta daugiau nei 200 naujų prekių ženklų. Kiekvienas naujas ženklas buvo registruojamas SSRS Ministrų tarybos Išradimų ir atradimų komitete. Liudijimo patvirtinimas kartais užtrukdavo net kelerius metus, nes registruojami būdavo tik originalūs ženklų projektai. Todėl autoriai turėjo ieškoti naujų, unikalių, dar niekur nepanaudotų sprendimų, nors panašių įmonių ir prekių pavadinimų visoje Sovietų Sąjungoje buvo labai daug.
 
Biure dirbę dailininkai iki dabar prisimena šypseną keliančius reikalavimus. Pavyzdžiui, gavus užsakymą sukurti alaus daryklos prekinį ženklą, kartu ateidavo ir nurodymas, jog negalima naudoti alaus putos, bokalo ir apynių motyvų, nes jie jau egzistuoja kitų įmonių atributikoje.
 
Kuriant naujus ženklus buvo siekiama formų lakoniškumo ir grynumo, galvojama apie ženklo įsimintinumą ir reklamiškumą: kuo ženklas paprastesnių formų, kuo mažiau jame šalutinių detalių ir informacijos, tuo jis lengviau atpažįstamas, patogesnis jo atlikimas ir panaudojimas kuriant visą firminį stilių.
 
Asmeninės kūrėjų bibliotekos ir archyvai patvirtina, jog Lietuvos prekių ženklų kūrėjai buvo išsamiai susipažinę su Vakarų šalių literatūra ir prekių ženklų istorija, orientavosi į naujausias tendencijas. Pavyzdžiui, Ivanauskaitės asmeniniame archyve rastas 1968 m. tarnybinis Biuro leidinys Tara. Reklama, kuriame pristatomi viso pasaulio garsiausi grafinio dizaino kūrėjų ženklai, kurie buvo eksponuoti 1967 m. Niujorke, Amerikos grafikos instituto surengtoje geriausių prekių ženklų parodoje. Informaciniame rinkinyje perspausdinta 160 šios parodos ženklų, o juos pristatant pabrėžiama jų meninė vertė: dailininkai stengėsi kurti originalius, bet tuo pat metu funkciškus ir, svarbiausia, nesenstančius prekių ženklus.
 
7–8 dešimtmečiais buvo kuriami ne tik modernūs prekių ženklai naujai įsteigtoms gamykloms ir įmonėms, bet ir „atnaujinami“ ankstesni – tarpukario laikotarpiu arba 5–6 dešimtmečiais atsiradę prekių ženklai. Perkuriant nacionalizuotų tarpukario Lietuvos įmonių ženklus kartais būdavo išsaugomas pirminių ženklų braižas, pavyzdžiui, bendrovės „Kauno audiniai“ kaligrafiškai užrašytas pavadinimas (dail. Kęstutis Ramonas), išlaikant svarbiausius atpažįstamumo akcentus ir kartu surandant naujas, stilizuotas, šiuolaikiškas formas. Arba kojinių fabriko „Cotton“ ženklas, sukurtas dailininkės Ramonienės, atspindintis įmonės specializaciją ir kartu prisidedantis prie minimalistinio šios įmonės firminio stiliaus, atsiskleidžiančio opartiniuose pakuočių ir maišelių dizaino sprendimuose (dail. Monika Urmanavičiūtė ir Raisa Šmuriginaitė).
 
Vertinant Biuro dailininkų sukurtų ženklų vizualinę ir semantinę išraišką, abstrahavimo lygį ir sugestyvumą, jie puikiai įsilieja į pasaulinį kontekstą, nors dažnai reprezentavo smulkias ar periferines sovietines įmones. Lietuviškumas ryškiausiai atsiskleidžia raidiniuose ir šriftiniuose prekių ženkluose, kuriuose galima atpažinti lietuviškus žodžius, raides, netikėtus junginius bei išraiškingus derinius.
 
Tik nedaugelis iš 7 dešimtmečiu sukurtų prekių ženklų „išgyveno“ iki šių dienų, nes keitėsi ne tik mados, bet ir įmonių pavadinimai, savininkai bei gaminama produkcija. „Nesenstančio“ grafinio dizaino pavyzdžiai: 1967 m. Bajorūnaitės sukurtas „Vilniaus duonos“, Svaškevičiaus „Anykščių vyno“ ženklai, Gvaldos Kapsuko pieno konservų fabrikui sukurtas ženklas, dabar įkomponuotas Marijampolės pieno konservų logotipe, arba Šmuriginaitės Panevėžio pieno kombinatui sukurtas prekės ženklas, iki dabar įspaudžiamas ant „Pieno žvaigždžių“ vaflinio ledų puodelio.

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

1964 05 14 d. pasiūlymai dėl Liaudies ūkio tarybos Bandomojo taros ir įpakavimo konstravimo biuro įsteigimo
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-239, ap. 4, b. 140, l. 235–237
1967 m. pirmosios pramoninės grafikos parodos lankytojų atsiliepimai
Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-396, ap. 4, b. 24
Juozas Galkus: plakatas, tapyba, heraldika
Sudarytoja Ingrida Korsakaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005
Tara. Reklama
Informacinis rinkinys, Vilnius: EMKB, 1966
Tara. Reklama
Informacinis rinkinys, Vilnius: ETĮKB, 1968
ANTANAS GEDMINAS
„Plakatas – tai vaizdinė agitacija“
Literatūra ir menas, 1968 01 06
ARŪNAS GEDŽIUS
„Reikia mums reklamos?“
Mokslas ir technika, 1971, Nr. 1
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.