Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Dailininkų kūryba teatre
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
 
8 dešimtmečio Lietuvos scenografija subrendo, susidūrusi su komplikuota realybe: 1968 m. įvykiai Lenkijoje ir Čekoslovakijoje, pasikeitusi politinė situacija sudaužė laisvo, kūrybingo gyvenimo viltis, kūrėjai ėmė ieškoti dvasinės stiprybės priešintis. Lietuvos, kaip ir Lenkijos, teatras pradėjo kurti kritiškus, kartais – ir politinius spektaklius. Sudėtingi menininko ir valstybės santykiai, ribotos galimybės matyti pasaulio meninius procesus skatino kalbėti netiesiogiai, todėl 7 dešimtmečio scenografijos optimistinį atsinaujinimą, chaotiškus formos eksperimentus pakeitė ironiškas žvilgsnis, metaforinė scenografijos kalba. Režisūrinius sprendimus, aktorių vaidybą, muziką ir įvairius scenografijos elementus – objektus, plokštumas, tapybą, apšvietimą, kostiumus – imta derinti asociatyviai, montažo principu (tuo metu tradiciniame, realistiniame teatre atskiri elementai buvo derinami pagal pasakojimo logiką). Drauge išsiplėtė ir stilistinė teatro dailės įvairovė, išaugo individualios kūrybinės manieros reikšmė. Apie pakitusį požiūrį byloja ir straipsniai to meto kultūrinėje spaudoje:
 
Svarbiausias teatro dailininko vaidmuo nėra vien pjesės autoriaus įsivaizduotai veiksmo vietai suteikti regimą, konkretų, žemišką pavidalą – scenovaizdyje dabar įjungiamas visas plastinio meno emocinio poveikio mechanizmas. „Scenografija ir dabarties teatras“, Dailė, Nr. 21, Vilnius: Vaga, 1979, p. nenumeruoti.
 
Realybės neatitinkantis vaizdas scenoje rodė, kad prarastas ryšys su savo šalies tikrove.
 
Kultūrinio karantino aplinkoje darbo sąlygos buvo vargingos. Scena teatruose būdavo maža, tad dailininkams tekdavo prie jos taikytis, ieškoti, kaip tinkamai, funkcionaliai ją panaudoti. Anot scenografės Virginijos Idzelytės, tokiomis sąlygomis „esi priverstas suktis, kaip čia padaryti, kad scenoje nebūtų nieko nereikalingo. Svarbiausia – paisyti žaidimo taisyklių: deramai išnaudoti jos gylį, aukštį, techniką. Juk ir tapybos geras darbas nebūtinai didelis“. Virginija Idzelytė, Scenografija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 9.Tačiau teatrų situacija keitėsi. Naujakurių džiaugsmą patyrė Valstybinis operos ir baleto teatras: 1974 m. duris atvėrė naujas pastatas, skirtas muzikiniams spektakliams. Modernų didingą pastatą su didžiule scena (portalo plotis – 16 m, aukštis – 9 m) ir žiūrovų sale suprojektavo architektė Nijolė Bučiūtė. Atsirado galimybė spektakliuose kurti kintančią laiko ir vietos iliuziją, pasinaudojus naujais 16 ir 11 m skersmens sukamaisiais grindų ratais, nauja apšvietimo sistema.
 
8 dešimtmečiu aktyviau integruotasi į kitų šalių teatro procesus. Nors to meto Lietuvos teatro gyvenimas buvo izoliuotas nuo pasaulio, tačiau scenografai rasdavo galimybių pamatyti teatro dailės naujoves, įvairiais keliais bandė patekti į kaimynines šalis, jose organizuojamus teatrų festivalius. 1976 m. Lietuvos teatralai aplankė Jugoslaviją, dalyvavo teatro festivalyje Belgrade „Ateljė – 212“ teatre, kur stebėjo garsųjį VFR Berlyno Schillerio teatro spektaklį Belaukiant Godo, režisuotą paties dramos autoriaus Samuelio Becketto (Samjuelio Beketo). Festivalio konferencijoje buvo galima pamatyti įžymųjį režisierių Peterį Brooką (Piterį Bruką). Aurelija Ragauskaitė, Režisierės užrašai, Vilnius: Scena, 2000, p. 67. Jo teatro idėjos, kylančios iš Vsevolodo Mejerholdo, Bertoldo Brechto, Antonino Artaud (Antoneno Arto), Jerzy’o Grotowskio (Ježio Grotovskio), labai domino lietuvius, idėjų nuolat ieškojusius 1970 m. Brooko sukurtame tarptautiniame teatro tyrimų centre Paryžiuje.
 
Dailininkai neretai burdavosi patys ir, išsikovoję leidimus arba net slaptai, nuvykdavo į Čekiją, Lenkiją aplankyti muziejų, pamatyti spektaklių. 1970-aisiais grupė dailininkų Lenkijoje pamatė eksponuojamus sensacingus Tadeuszo (Tadeušo) Kantoro teatrinius objektus, „ambaliažus“. Lietuvos dailininkams darė įspūdį Kantoro praktika rengiant ne tik parodas, bet ir spektaklius galerijose (ypač Krokuvos „Krzystofory“). 1973 m. menininkų grupė matė dailininko Josefo Svobodos įkurto teatro „Laterna magika“ spektaklius, jų įspūdinguosius ekranus, įsitikino, kaip išplėstos teatro galimybės, jungiamas veiksmas gatvėje ir scenoje, Aliodija Ruzgaitė, „10 dienų Prahoje“, Teatras, Nr. 4, 1973, p. 29–37. suprato, iš ko idėjų ir meistriškumo sėmėsi pradedantys Lietuvos kūrėjai. Idzelytė prisimena:
 
Važiuodavom į festivalius, į Varšuvą, visur, kur tik buvo įmanoma. O lenkų teatre tada buvo daug krypčių, srovių, ėjo mūsų visų mėgstami žurnalai Projekt, Sztuka, Interscena. Mes beveik visi jautėm didelę pagundą interpretuoti, dirbti kūrybiškai. Gal tai ir buvo stipriausia varomoji jėga. Virginija Idzelytė, Scenografija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 6–7.
 
Taigi atsirado drąsos, dailininkai ėmė eksperimentuoti, bet ne visi kūriniai pakliūdavo į sceną. 8 dešimtmečio teatro dailininkai su dideliu entuziazmu pradėjo rengti didelės apimties parodas. Jos buvo viena iš galimybių parodyti autentiškus scenografijos kūrinius – eskizus, EskizasScenovaizdžio ar kostiumo kompozicija arba jos fragmento metmenys, atlikti ant popieriaus ar kartono grafikos, tapybos technika, pieštuku, biriomis (anglimi, pastele) dailės priemonėmis. maketus. MaketasSumažintas erdvinis scenovaizdžio modelis, daromas iš gipso, medienos, kartono, popieriaus, papjė mašė, dažniausiai 1 : 25 mastelio. Būna techninis arba skirtas eksponuoti parodoje. Paaiškėjo, jog „teatro dailininkui nebeužtenka tik spektaklio. Paroda – tai lyg koks papildomas teatras, eskizo ir maketo teatras, ekspozicijos teatras“. „Scenografija ir dabarties teatras“, Dailė, Nr. 21, 1979, p. nenumeruoti. 1972 m. įvyko pirmoji didelė 8 dešimtmečio paroda „Scenografija 72“, kur pirmą kartą suburti įvairių kartų visų Lietuvos teatrų dailininkai. Tuo pat metu prasidėjo Pabaltijo scenografijos trienalių era (pirmoji įvyko 1973 m. Rygoje, kitos – 1977 m. Vilniuje ir 1980 m. Taline). Šios parodos stimuliavo kūrybines idėjas, ginčus, liudijo ne tik profesinį pasirengimą, gebėjimą savarankiškai, be užsakymų kurti darbus, bet ir kūrybiškai valdyti sceną, „režisuoti“ ekspozicijų erdvėse. Parodos buvo labai teatrališkos.
 
 
 
8 dešimtmečio Lietuvos teatro dailininkus pripažino už šalies ribų: jie buvo pristatomi įvairiuose leidiniuose, kviečiami į tarprespublikines, tarptautines parodas. Rimtautas Gibavičius, Dalia Mataitienė 1979 m. dalyvavo scenografijos parodoje Maskvoje. Kiekvieno scenografo garbės reikalas buvo pakliūti prestižinį sambūrį, vadinamą Prahos kvadrienale. Tai, kad 8 dešimtmečiu jų buvo net trys (1971, 1975, 1979), kėlė vis didesnes viltis sustiprinti Lietuvos scenografijos prestižą. 1975 m. kvadrienalėje pirmą kartą dalyvavo lietuvių dailininkas Vitalijus Mazūras, 1979 m. – Mataitienė (ji užsienyje vykstančiose parodose dalyvavo daugiausiai: reprezentavo Lietuvą 1974 m. vykusioje Tarptautinėje scenografijos parodoje Italijoje, 1976 m. – scenografijos parodoje Čekoslovakijoje). Kai kurie lietuvių teatro dailininkai buvo pristatomi užsienyje leidžiamuose leidiniuose. Janinos Malinauskaitės scenovaizdžio eskizas spektakliui Bolševikai (1970), Algimanto Mikėno scenovaizdžio eskizas Frankas V (1969), Felikso Navicko scenovaizdžio eskizas Sūkuryje (1970) buvo pristatyti Prancūzijoje išleistame leidinyje Pasaulinė teatro dailė po 1960. René Hainaux, Le décor de théâtre dans le monde depuis 1960, Bruxelles: Meddens, 1973. Pirmas toks pripažinimas aplankė Feliksą Navicką, kai jo Generalinė repeticija (1959) pateko į tą patį leidinį, skirtą scenografijai po 1950 metų. René Hainaux, Le décor de théâtre dans le monde depuis 1950, Bruxelles, Paris: Meddens, 1964.
 
Siekdami sustiprinti Lietuvos scenografijos pajėgas, dailininkai dairėsi ne tik į Vakarus, bet įvertino ir Rusijos teatro naujoves, aiškinosi kūrybinės partnerystės problemas, suprato bendraminčių reikšmę spektaklio sėkmei. Moderniuose teatruose formavosi kūrėjų tandemai. Antai Maskvoje toks pavyzdinis kūrybinis duetas buvo Jurijus Liubimovas ir Davidas Borovskis, Leningrade – Georgijus Tovstonogovas su Eduardu Kočerginu. Jauni lietuvių režisieriai taip pat greitai rado jaunų dailininkų – spektaklių bendraautorių, pvz., Jonas Jurašas ir Jonas Vaitkus režisūrinius sumanymus įgyvendino su dailininke Janina Malinauskaite. Jurašas prisipažino:
 
Bendradarbiavimas su teatro dailininku yra vienas įdomiausių spektaklio kūrimo procesų, ypač, jeigu dailininkas užsidega mano idėjomis ir randa joms adekvatų ir man pačiam netikėtą spektaklio „apvalkalą“. Įvykus tokiam kūrybos kontaktui, galima tikėtis, kad pavyks visapusiškai įgyvendinti spektaklio koncepciją, kad ji pagaus ir aktorių bei žiūrovų vaizduotę. Jonas Jurašas, sudarytoja Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius: Gervelė, 1995, p. 376.
 
Aurelijos Ragauskaitės režisūrinis mąstymas išryškėjo dirbant kartu su jauna scenografe Dalia Mataitiene – ši tvirtino:
 
Niekada nėjau į kompromisus, nekūriau scenografijos šiaip sau. Visa teatro struktūra – nuo scenos įrengimo iki joje skambančių monologų – turėjo įkvėpti kūrybos geismui. Man buvo svarbus režisieriaus ir dailininko santykis, idėjos iškėlimo koncepcija. Vida Mažrimienė, „Didžios būties parametrai“, Nemunas, Nr. 40, 2008 11 13, p. 5.
 
Jaunatvišku laisvės simboliu tapo Klaipėdos teatras, į kurį režisierius Povilas Gaidys, kaip ir Juozas Miltinis, nebijojo kviestis dėl idėjų neturėjimo ir formalizmo labiausiai kritikuotų avangardinės laikysenos dailininkų. Taip 8 dešimtmečio teatre, greta jau kuriančio dailininko Arūno Tarabildos, atsirado „atstumtieji“ Vincas Kisarauskas, Valentinas Antanavičius; iš lėlių teatro atėjo Vitalijus Mazūras – jis parodė kasdienės kaimo buities daiktų reikšmę. Teatro dailininkų gretas papildė žinomi grafikai, kūrę minimalistinės išraiškos, grafinio vaizdo scenografiją, – dailininkai Rimtautas Gibavičius, buvęs Miltinio studijos auklėtinis ir jo teatro aktorius Vytautas Kalinauskas, moderniosios tapybos atstovas Linas Katinas. Daugeliui vaizduojamosios dailės modernistų teatras buvo vienintelė galimybė parodyti savo kūrybą viešumoje. Čia jie tikėjosi būsiant mažiau cenzūros.
 
Taigi teatro kūrėjai užmezgė ryšį su pažangiausiais vaizduojamojo meno sąjūdžiais. Kritikė Vera Kulešova tvirtino:
 
Šiandien teatro dailininkas turi spręsti klausimus, aktualius dabartinei tapybai, skulptūrai, grafikai, architektūrai, net dekoratyvinei dailei.  Vera Kulešova, „Scenovaizdis nūdieniame spektaklyje“, Literatūra ir menas, 1970 05 23.  
 
Taip formavosi kūrybingos grupės, kur visi nariai buvo lygiaverčiai, o dailininkas – daugiau nei pasyvus spektaklio veiksmo apipavidalintojas.
 
Ne aktorius ir ne dramaturgas, o režisierius kartu su dailininku scenografu dabar tapo svarbiausiais spektaklio autoriais, organizuojančiais vaizdingą, vien teatro taisyklėmis paklūstantį scenos pasaulį Rasa Vasinauskaitė, „Valstybinis jaunimo teatras“ in: Lietuvių teatro istorija. Kn. 3: 1970–1980, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 107.
 
Tačiau kviestiniams dailininkams ne visada pavykdavo išvengti kritikos ir teatre – režisieriai ne visuomet priimdavo modernius scenografijos sumanymus. 1974 m. Miltinis, sumanęs statyti Sofoklio Edipą karalių, pasikvietė bendradarbiauti Kisarauską. Ne vieną režisierių viliojo šio avangardisto kūryba, jusliškumą jungusi su konstruktyviu mąstymu. Menininkas netruko Miltiniui pateikti visą rinkinį eksperimentinių darbų, panaudojęs ne paprastą baltą švarų popierių, o tai, kas buvo ant darbo stalo: eskizų pagrindu tapo išplėštas perskaityto žurnalo Pergalė viršelis, muziejų aktų blankai, užsienietiškų žurnalų lapai. Taip dailininkas rodė, kad Sofoklio dramą skaitė kartu su kitais leidiniais ir ją įjungė į savo asmeninę kūrybos erdvę; Sofoklis tapo jo autobiografijos dalimi. Tačiau režisierius suprato, jog tokio sumanymo nesugebės perkelti į sceną. Dailininkas pakeisti nesutiko, ir visi darbai atsidūrė Vilniaus universiteto Grafikos kabineto stalčiuose.
 
 
Taip pat skaitykite: Vincas Kisarauskas.
 
 
Drauge su jaunąja scenografų karta į teatrą įsiveržė laisvės ir drąsos dvasia. Adomas Jacovskis, Galius Kličius, Augis Kepežinskas, Sergejus Cvetkovas – tai grupė stiprių dailininkų, susirinkusių viename scenografijos kurse, prie kurių prisijungė metais vėliau mokslus baigusi Idzelytė. Jie užėmė svarbiausias scenografijos pozicijas pagrindiniuose Lietuvos teatruose, dirbo etatiniais teatro dailininkais. Scenografijoje ėmė reikštis moterys. Įsitvirtino teatro dailininkės Janina Malinauskaitė ir Dalia Mataitienė, Joana Taujanskienė, Regina Songailaitė, Viktorija Gatavynaitė, Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė – jos tapo nepamainomomis Kauno, Šiaulių teatrų dailininkėmis.
 
Daugelis teatrų ėmė ieškoti nuolatinių scenografų (pvz., Panevėžio dramos teatre pradėjo dirbti Kęstutis Vaičiulis;  jauno poeto ir dailininko Arvydo Ambraso iniciatyva radosi originalus Lietuvos valstybinio dailės instituto studentų teatras „Koridorius“). 8 dešimtmečio scenografija išreiškė jaunųjų menininkų laisvės siekį, tapo kūrybinio maišto simboliu.

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Scenografija ir dabarties teatras“
Dailė, Nr. 21, Vilnius: Vaga, 1979
Jonas Jurašas
surytoja Audronė Girdzijauskaitė, Vilnius: Gervelė, 1995
René Hainaux
Le décor de théâtre dans le monde depuis 1950
Bruxelles, Paris: Meddens, 1964
René Hainaux
Le décor de théâtre dans le monde depuis 1960
Bruxelles: Meddens, 1973
Virginija Idzelytė
Scenografija
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012
Vera Kulešova
„Scenovaizdis nūdieniame spektaklyje“
Literatūra ir menas, 1970 05 23
Vida Mažrimienė
Didžios būties parametrai
Nemunas, Nr. 40, 2008 11 13
Aurelija Ragauskaitė
Režisierės užrašai
Vilnius: Scena, 2000
Aliodija Ruzgaitė
„10 dienų Prahoje“
Teatras, Nr. 4, 1973
Rasa Vasinauskaitė
„Valstybinis jaunimo teatras“
Lietuvių teatro istorija. Kn. 3: 1970–1980, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.