Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1978–1990: tarp klasikos ir naujovių
Helmutas Šabasevičius
XX a. 9 dešimtmetis Lietuvos baletui buvo svarbus ne tik naujais spektakliais, bet ir akivaizdžiai susiformavusia klasikinio baleto ir šiuolaikinės choreografijos formų takoskyra. Pradėta sąmoningai ieškoti naujų plastinių formų, atsisakant klasikinio baleto kanonų ir akcentuojant kūrėjo individualybę kaip svarbiausią meninę vertybę. Ypač reikšmingos Lietuvos baletui ir atskiriems menininkams buvo šiuo laikotarpiu atsivėrusios tarptautinių gastrolių galimybės, leidusios ne tik baleto solistams, bet ir visai trupei išsiveržti iš uždaro konteksto, sulaukti išsamesnių, įvairesnių ir profesionalų, ir žiūrovų vertinimų.
 
Kaip ir anksčiau, Lietuvos operos ir baleto teatras savo veiklą vykdė pagal iš anksto parengtus repertuarinius planus. Cirkuliavo ir rekomenduojamų atlikti kūrinių sąrašas. Į jį buvo įrašyta šešiolika Sovietų Sąjungos respublikų kompozitorių sukurtų baletų. Tarp šiame sąraše buvusių baletų – įvairaus siužeto spektakliai, susiję tiek su įvairių SSRS tautų liaudies legendomis, tiek su klasikinės (Valerijaus Kiktos Dubrovskis pagal Aleksandro Puškino apysaką) ar sovietinės (Aleksandro Soinikovo Baltas garlaivis pagal Čingizo Aitmatovo apysaką) literatūros kūrinių inscenizacijomis, sovietinės praeities temomis (Vitalijaus Kireikos baletas Saulės akmuo apie šachtininkų Žurbinų dinastiją ir, kaip rašoma sąraše, „apie didvyrišką darbo šlovę Donecko krašte“, Jevgenijaus Stankovičiaus baletas Kibirkštys istorine-revoliucine tema ir kt.). Tačiau Lietuvoje nė vienas (išskyrus Antano Rekašiaus Amžinai gyvus) nebuvo pastatytas.
 
8 dešimtmečio pabaigoje–9 dešimtmetyje Lietuvos baletui didžiausią įtaką padarė choreografas Vytautas Brazdylis Vytautas BrazdylisVytautas Brazdylis gimė baleto artisto Vytauto Brazdylio šeimoje, nuo 1960 m. mokėsi M. K. Čiurlionio meno mokyklos Choreografijos skyriuje (pedagogas – Pranas Peluritis), trejus metus (iki 1966 m.) tobulinosi Maskvos choreografijos mokykloje, iki 1973 m. šoko Lietuvos operos ir baleto teatre. 1973–1978 m. studijavo Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) konservatorijos Choreografijos skyriuje, mokėsi garsaus XX a. antrosios pusės klasikinės choreografijos žinovo profesoriaus Piotro Gusevo klasėje, jo pedagogas buvo ir choreografas Igoris Belskis.  (g. 1947), nuo 1980 m. – baleto trupės vyriausiasis baletmeisteris. Pirmasis jo kaip choreografo darbas – Ludwigo Minkaus Don Kichotas (1978). Nors spektaklio choreografija buvo sukurta remiantis XX a. pradžios rusų choreografo Aleksandro Gorskio redakcija, Brazdylis siekė išlyginti dramaturginius senojo baleto netolygumus, traktuoti spektaklį kaip choreografinę vertybę, todėl ir paskutinio veiksmo pas de huit statė pagal Valstybės teatre Kaune buvusią baletmeisterės Aleksandros Fiodorovos Don Kichoto redakciją. Kurdamas šį klasikinio repertuaro baletą choreografas vengė buitiškumo ir natūralizmo. Įdomus sprendimas buvo prologe pasirodanti vizija – Don Kichoto vaizduotėje jam beskaitant iškylantis riterių romano epizodas: antrame scenos plane, už tiulio uždangos, ant pakylėtos plokštumos, vykstanti stilizuota menamos širdies damos pagrobimo scena. Scenografo Henriko Cipario pasiūlytas scenografinis Don Kichoto sprendimas pasižymėjo stilizuotomis grafiškomis formomis, ispanų-maurų architektūros motyvais, o kovos su vėjo malūnais scena sukomponuota pasitelkus apšvietimo efektus – projekcijomis sukurta tai priartėjančių, tai nutolstančių malūnų siluetų iliuzija.
 
1978 m. gruodį įvyko dar vieno Brazdylio spektaklio – Juozo Gruodžio baleto Jūratė ir Kastytis – premjera. Dėl laiko stokos spektaklis nebuvo vientisas, neilgai teišsilaikė repertuare, tačiau jame išryškėjo Brazdylio choreografijai būdingas saikingumas ir lyrizmas, choreografijos muzikalumo, simfoniškumo siekis.
 
Didžiausio populiarumo sulaukė 1979 m. Brazdylio sukurtas baletas Baltaragio malūnas, pastatytas pagal 8 dešimtmetyje itin populiarų Viačeslavo Ganelino miuziklą, kurį Arūnas Žebriūnas 1974 m. įamžino muzikiniu filmu Velnio nuotaka. Tai buvo pirmasis šiuolaikinis baleto trupės spektaklis – ir dramaturginės idėjos, ir choreografinės plastikos, ir scenografijos požiūriu. Bene pirmą kartą (neminint ankstesnių baleto trupės gastrolių mažesniuose Lietuvos miestuose) buvo šokama pagal fonogramą. Sudėtingas choreografinis tekstas išryškino Baltaragio, Pinčuko, Jurgos personažus, kuriuos kuriantiems baleto šokėjams choreografas suteikė galimybę atskleisti savo vaidybinius, dramatinius sugebėjimus. Dailininko Vytauto Kalinausko ir choreografo sumanymu pirmą kartą žiūrovams buvo atverti užkulisiai su visomis techninėmis konstrukcijomis, apšvietimo įranga – buvo sukurta „spektaklio spektaklyje“ atmosfera. Nors nesiekta siužetinio nuoseklumo, epizodai organiškai susipynė vienas su kitu, minimalios lengvų konstrukcijų dekoracijos leido greitai keisti paveikslo veiksmo vietą. Minorinis finalas – tik „spektaklio spektaklyje“ pabaiga, nes visas kūrinys užbaigtas muzikiniu požiūriu kontrastingu, ryškiu Léo Delibes’o (Leo Delibo) Kopelijos valsu, kurį šoko visi personažai. Toks postmodernistinis požiūris į baleto dramaturgiją buvo naujas ne tik Lietuvos baleto teatre, bet ir apskritai to laikotarpio Sovietų Sąjungos choreografijos mene. Baltaragio malūno plastika pasižymėjo organiškais judesių deriniais, buvo šokama puspirščiais – tik Marcelės, Baltaragio vizijos, choreografinis piešinys buvo paremtas klasikiniu šokiu, puantų technika.
 
Po Baltaragio malūno Brazdylis atsigręžė į Lietuvos choreografijos istoriją – ėmėsi naujos pirmojo baleto, Delibes’o Kopelijos, redakcijos (premjera – 1980 m.). Komišką baletą, kuris pagal įprastines redakcijas statomas su pantomimos scenomis, choreografas sprendė kaip sudėtingesnę psichologinę dramą: herojus privalo rinktis savo fantaziją arba tikrovę (čia lygiaverčiai du moteriški vaidmenys – paprasta mergina Svanilda ir automatinė lėlė Kopelija). Nors spektaklis baigiasi laimingai, jame juntama niūroka hofmaniška dvasia, kurią pabrėžė ir Cipario sukurta scenografija bei kostiumai.
 
Tačiau toks režisūrinis ir vaizdinis požiūris pasirodė pernelyg rimtas lengvai Delibes’o muzikai, todėl po kelerių metų pasiryžta imtis naujos šio baleto redakcijos – esmingai redaguoto spektaklio premjera įvyko 1983 m. Buvo pakeista solistų ir masinių šokių choreografija, šokiai sukurti simfonizmo pagrindu, tačiau liko ir išradingų pantomimos scenų. Lengvus ir puošnius kostiumus bei spalvingas dekoracijas spektakliui sukūrė estų dailininkas Eldoras Renteris. Naujasis spektaklis buvo patogus rodyti gastrolėse – 1983 m. jis buvo parodytas Kauno, Alytaus, Panevėžio, Šiaulių ir kitų Lietuvos miestų žiūrovams, taip pat buvo tariamasi dėl šio baleto pristatymo Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Rusijoje, Lenkijoje. 1987 m. Brazdylis buvo pakviestas Kopeliją pastatyti Gdansko operoje ir filharmonijoje – tai buvo pirmasis choreografo darbas užsienyje.
 
9 dešimtmečio pradžioje pradėta mąstyti apie šiuolaikinį baletą aktualia tematika – juo tapo Antano Rekašiaus Amžinai gyvi Amžinai gyviDu spektaklio veiksmai sąlygiškai buvo suskirstyti į 8 paveikslus: erdvėje nušvinta Žemės rutulys, žemė Moteris – gyvybės pradas – dovanoja pasauliui kūdikį, jo vaikystę keičia jaunystė, pirmoji meilė; saulėtą gyvenimo ratą – santarvė, džiaugsmas, pilnatvė – užtemdo nelaimės debesys; tėvai, sūnūs, broliai tampa kariais.

Abstrakti pirmųjų paveikslų siužeto linija vėliau įgaudavo konkretesnių, iliustratyvesnių, net deklaratyvių bruožų, susijusių su to meto meninės kultūros idėjiniu politizavimu, kurio svarbiausias momentas – po II pasaulinio karo susiformavusi Sovietų Sąjungos ir didesnės pasaulio dalies priešprieša: kyla karo audra, blaškosi degančio kaimo liepsnose moterys ir seniai, už koncentracijos stovyklos spygliuotos vielos – išsekusių kalinių figūros; kariai krenta, kyla, savo gyvybe dengia žemę nuo pavergimo, o jų „narsa, pasiaukojimas, humanizmo tiesa ir gyvenimo teisingumas sutramdo beprotišką karo valpurgiją“ – bunda gyvenimas, ir karo našlės, netekusios sūnų motinos, našlaičiai karių vaikai „eina prisiliesti prie šalmo – pagerbti žuvusį tarybinį karį“.

Antroji spektaklio dalis skirta žuvusių karių atminimui ir yra gerokai abstraktesnė – „moteris, motina, duktė ieško artimojo kapo“, „karys išsiveržia į žemės paviršių“, jo „vizijas ir mintis atliepia gamtos, vaikystės, meilės, šeimos, karo vaizdai“; žemėje tęsiasi gyvenimas, „įvairių kartų žmonės, įsilieję į nenutrūkstamą procesiją, eina prisiliesti prie šalmo – pagerbti žuvusį karį“, o horizonte „išauga rankos, laikančios saulės nutviekstą žaliuojančią žmonijos planetą“ (cituojama pagal: Amžinai gyvi, spektaklio programa, LTRS valstybinis akademinis operos ir baleto teatras, 1982).
  pagal Stasio Krasausko to paties pavadinimo grafikos darbų ciklą (spektaklio dailininkė – grafikė Elena Poželaitė, Krasausko mokinė). Spektaklio choreografija rėmėsi paprastais judesiais, buvo ryškinami grafiški siluetai, šokiu mėginta išreikšti žmogaus jausmus ir mintis, tam pasitelkta išraiškinga, originali rankų plastika, pasikartojantis rankų – sparnų motyvas, laisva šokio plastika sujungta su klasikinio šokio pozomis.
 
1983 m. pabaigoje atnaujinęs Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras, Brazdylis aprėmino spektaklį poetiškomis, iš tamsos išnyrančiomis „gyvųjų paveikslų“ grupėmis, sukūrė lyrišką pasakos-sapno įvaizdį. Palikęs tradicinę svarbiausių epizodų (pirmojo paveikslo pas de trois, antrojo paveikslo mažųjų gulbių šokį, trečiojo paveikslo juodąjį pas de deux) choreografiją, jis savaip sukūrė pirmojo paveikslo grupinius šokius.
 
Dar viename Čaikovskio balete Spragtukas Brazdylis vėl ryškino sapno, laikinumo, trapumo motyvą, tačiau spektakliui iki galo parengti pristigo laiko (nebuvo pastatyti II veiksmo Piemenėlių, Arabų šokiai), mažiau pavyko grupiniai spektaklio epizodai.
 
1988 m. Brazdylis buvo pradėjęs statyti Broniaus Kutavičiaus baletą Pasaulio medis, tačiau šio sumanymo atsisakė ir 1989 m. spalio 18 d. atsistatydino iš Operos ir baleto teatro vyriausiojo baletmeisterio pareigų. Brazdylio vadovavimo Lietuvos baletui laikotarpiu pastatyta daug reikšmingų klasikinio repertuaro veikalų, galimybių kurti turėjo ir kiti įvairių kartų Lietuvos choreografai.
 
1983 m. vienas iš baleto trupės repetitorių, buvęs solistas, praeityje jėgas choreografijoje mėginęs Česlovas Žebrauskas (g. 1930) pastatė Benjamino Gorbulskio 2 dalių baletą vaikams Mikės nuotykiai, choreografija buvo grįsta klasikiniais judesiais, bet stokojo išradingumo, o visas spektaklis rodė kūrėjų nepasitikėjimą vaikiško imlumo galimybėmis.
 
1984 m. Vytautas Grivickas, itin aktyviai dirbęs 6 ir 7 dešimtmetyje, pastatė Justino Bašinsko dviejų veiksmų (septynių paveikslų) ir epilogo baletą Užkeiktieji vienuoliai Užkeiktieji vienuoliaiKaip ir kitų Grivicko libretų, šio siužetas gana sudėtingas, supintas iš meilės, patriotizmo ir XX a. vidurio bei pabaigos tarybinei kultūrai būdingų ateistinių, religiją ir įvairiausias jos institucijas demaskuojančių motyvų.

Jauną kalnietį tėvai atiduoda į vienuolyną. Vienuolyne „jaunuolis vis dar negali suvokti savo įšventinimo prasmės“, tačiau netrukus prasidėjusi puota („geriamas tikinčiųjų atneštas vynas, žarstomos paaukotos brangenybės, įgyjančios fantastinius šokančių moterų pavidalus“) atveria jam akis: pasigirdus pavojaus varpams, jaunuolis „griebia tėvo paaukotą kardą ir išbėga į slėnį“, pradeda vadovauti kalniečiams, patenka į šacho nelaisvę, o nuo pasalūniškos priešo strėlės jį išgelbsti taiklus netikėtai pasirodžiusios jo mylimosios šūvis. Šachas pasigaili belaisvių su sąlyga, jei jaunuolis jam atneš aukso, o jo mylimoji jam pasiduos. Išlydėjusi jaunuolį į kelionę, mergina nusižudo.

II veiksme vienas po kito žūsta kalniečio draugai, o mylimosios vizija ragina keliauti į vienuolyną ir atgabenti auksą, nuo kurio priklauso liaudies likimas. Tačiau „iš brangenybes slepiančių skrynių vėl išsiveržia fantastinės moterys“ – pamatę auksą vienuoliai nusprendžia paslėpti jį kalnuose, o jaunuolis „veltui maldauja pasigailėti slėnyje paliktų žmonių“; „pasalūniško smūgio pakirstas“ jaunuolis susmunka po kryžiumi, bet dar spėja prakeikti vienuolius, išdavusius savo tautą, – šie sustingsta „tarsi siaubingo kalnagūbrio viršūnė“, ir žmonės supranta, kad kartu su vienuolynu sudegė ir jų tikėjimas kryžiumi (cituojama pagal: Užkeiktieji vienuoliai, spektaklio programa, LTRS valstybinis akademinis operos ir baleto teatras, 1986).
. Libretą šiam spektakliui choreografas parašė pagal Antano Vienuolio kūrinius. Siužetas, pasakojimas užgožė plastinius, choreografinius šio baleto sprendimus, modernėjančios Lietuvos choreografijos kontekste spektaklis atrodė senamadiškas, todėl žiūrovų buvo menkai lankomas ir netrukus nurašytas.
 
Paskutinis Grivicko darbas Lietuvos operos ir baleto teatre – Žydrasis Dunojus pagal Johanno Strausso (Johano Štrauso) muziką. Spektaklyje būta daug pantomimos scenų, tačiau jo choreografijai stigo išradingumo, iliustratyvus buvo baleto finalas, kur kompozitorius Francas užkopia ant paaukštinimo ir pavirsta statula, o prie jo kojų gėles deda jo mylimosios Franciska ir Ana.
 
Moderniosios plastikos ieškojimais 8 dešimtmetyje išsiskyręs Elegijus Bukaitis 1986 m. pastatė Antano Rekašiaus baletą Aura AuraSpektaklio libretą parašė poetas Balys Sriubas, vietoj Aistrose buvusių personažų Ąžuolo, Giedrės ir Aistrės veikė Jis, Ji, Aura, Chaoso ir Bareljefo grupės. Spektaklio kūrėjų teigimu, naujame librete panaudotos Vinco Mykolaičio-Putino eilės yra ne siužeto iliustracijos, bet pats siužetas – „amžina žmogaus kova su savimi – kova tarp jo širdies ir proto, ir kova su išoriniu pasauliu, kuriame šiandien egzistuojame, šiurpiai išgyvendami globalinio sunaikinimo grėsmę ir matydami šių dienų pasaulyje totalitarinių režimų kraupius padarinius“ (cituojama pagal: Aura, spektaklio programa, LTRS valstybinis akademinis operos ir baleto teatras, 1984).. Tai buvo perkomponuotas 1971 m. pastatyto baleto Aistros variantas, bet choreografo mėginimas 9 dešimtmečio antrojoje pusėje prabilti abstrakčiomis filosofinėmis kategorijomis žiūrovų jau nebesudomino.
 
Brazdyliui vadovaujant, Lietuvos operos ir baleto teatre buvo įgyvendintas sudėtingiausias klasikinio baleto pastatymas – Čaikovskio Miegančioji gražuolė. 1981 m. pabaigoje šį Marijaus Petipa spektaklį rekonstravo Piotras Gusevas. Miegančioji gražuolė buvo sudėtingas prologo ir trijų veiksmų baletas su panorama ir muzikiniu antraktu II veiksme. Spektaklyje siekta rekonstruoti klasikinę choreografiją, mizanscenas, balete šoko ir M. K. Čiurlionio meno mokyklos Choreografijos skyriaus auklėtiniai.
 
Brazdylio dėka užsimezgė artimi Lietuvos teatro ryšiai su Leningrado S. Kirovo (dabar – Sankt Peterburgo Marijos) teatro vyriausiuoju baletmeisteriu Olegu Vinogradovu (g. 1937) ir baletmeistere statytoja Jelena Vinogradova. 1985 m. pirmą kartą Lietuvoje pastatytas XIX a. pirmosios pusės romantinis danų kompozitoriaus Hermano Løvenskioldo (Lėvenšioldo) ir choreografo Auguste’o Bournonville’o (Ogiusto Burnonvilio) baletas Silfidė (pagal Elsos Marianne’os von Rosen (Elzos Marianos fon Rozen) redakciją), o 1985 m. Vinogradova atgaivino Jules’io Perrot (Žiulio Pero) ir Petipa choreografiją – atnaujino Adolphe’o Adamo (Adolfo Adamo) baletą Žizel.
 
1987 m. Vilniuje buvo pastatytas originalios Vinogradovo choreografijos spektaklis – Louis Héroldo (Lui Heroldo) baletas Tuščias atsargumas. Spektaklio choreografija buvo klasikinė ir kartu šiuolaikiška – kurdamas spektaklį, choreografas studijavo XVIII a. šokių leksiką, stilių (šokiuose buvo daug smulkių kojų judesių), pateikė originalius Lizos ir Koleno duetus.
 
Estų choreografas Enno Suve (Enas Suvė, g. 1940) 1984 m. pastatė Sergejaus Prokofjevo Pelenę. Tai buvo spektaklis M. K. Čiurlionio meno mokyklos choreografijos skyriaus moksleiviams, todėl baleto muzika buvo kupiūruota, tačiau choreografija – muzikali, subtili, poetiška, klasikinė.
Greta klasikinės choreografijos paveldo spektaklių 9 dešimtmetyje ryški buvo ir moderniosios, šiuolaikinės choreografijos linija, kurią Brazdylis stiprino pasitelkdamas kitų šalių baletmeisterius. 1982 m. estų choreografas Ülo Vilimaa (Ilas Vilima, g. 1941) sukūrė lakonišką, santūrų Anatolijaus Šenderovo baletą Mergaitė ir mirtis Mergaitė ir mirtisSpektaklio veikėja Mergaitė čia buvo sutapatinta su Kūrėja ir Kūryba, o Mirtis – su Kūrybos antipodu. Spektaklio siužeto santraukoje apstu apibendrintų kategorijų – „grožio šauksmas“, „laiko ratas“, „Didžioji Nežinia“, „Gyvenimo kelias“. Spektaklyje veikė apibendrinti žvėrių pasaulio personažai-simboliai: Lokys-Žemė, Briedis-Dangus, Vilkas-naikintojas, Pelėda-amžina pusiausvyra. Mergaitė susiduria ir su savo Antrininke-bedvase forma, Mirties pasiuntiniais – Auksu, Sidabru, ištvirkimo pasauliu, tačiau „meilė – visad gyvuojanti jėga – atveria Mergaitei gyvenimo kelią“ (cituojama pagal: Mergaitė ir mirtis, spektaklio programa, LTRS valstybinis akademinis operos ir baleto teatras, 1982).. Šis spektaklis suteikė galimybę atsiskleisti į šiuolaikinę plastiką linkstančių artistų talentui.
 
9 dešimtmetyje pradėta aktyviau rengti ir šiuolaikinės choreografijos vakarus, rūpintis naujais baletmeisterių kadrais. 1981 m. birželio 30 d. buvo surengtas koncertas Choreografinės akimirkos, kuriame buvo parodytas ir baleto artisto Jurijaus Smorigino Jurijus SmoriginasJurijus Smoriginas 1974 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklos Choreografijos skyrių (pedagogas – Pranas Peluritis), 1987 m. – Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas) konservatorijos Baleto režisūros skyrių. Lietuvos valstybiniame operos ir baleto teatre sukūrė Girdvainio (Baltaragio malūnas), Silvijaus (Dviejų ponų tarnas), Mirties (Mergaitė ir mirtis), Medžės (Silfidė) vaidmenis, vėliau įkūrė choreografinių projektų teatrą „Vilniaus baletas“. (g. 1955) sukurtas vieno veiksmo spektaklis Kelias pagal Igorio Stravinskio muziką. Netrukus Lietuvos operos ir baleto teatras oficialiai paprašė skirti Smoriginui vietą mokytis Leningrado valstybinėje konservatorijoje.
 
1987 m. Smoriginas Lietuvos akademiniame operos ir baleto teatre surengė savo kūrybos vakarą, 1988 m. gegužės mėnesį buvo parodyti jo pastatyti vienaveiksmiai baletai Serenada, Fedra, Albos namai, Requiem. O 1989 m. pradžioje įvyko Osvaldo Balakausko dviejų veiksmų baleto Makbetas premjera – tai buvo diplominis Smorigino kaip choreografo darbas. Williamo Shakespeare’o (Viljamo Šekspyro) dramos siužetas buvo išskleistas apibendrintais pavidalais, derinant abstrakčią plastinę kalbą ir kartais iliustratyvias personažų vidinę būseną perteikiančias plastines priemones, panaudojant dailininko Adomo Jacovskio sukurtus sceninius įvaizdžius.
 
1989 m. buvo parodytas dar vienas Smorigino darbas – Broniaus Kutavičiaus baletas Paskutinės pagonių apeigos Paskutinės pagonių apeigosSmoriginas abstrakčius, filosofinius siužetinės spektaklio trajektorijos motyvus mėgino sukonkretinti, nutiesdamas menamą punktyrą nuo belaikės pagonybės (Mergelės vaidilutės įvaizdis) per XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės klestėjimo laikus (į spektaklį įtraukti istoriniai personažai – Bona Sforca, Žygimantas Augustas, Elžbieta Habsburgaitė, Barbora Radvilaitė) į nūdieną (trys „girls“). Visas sąmoningai dekonstruoto siužeto temas jungė Frako (lemties) personažas, antroje spektaklio dalyje įgaunantis Bonos Sforcos pavidalą., bet šis spektaklis sulaukė gana skeptiškos muzikologų reakcijos – pirmiausia dėl mėginimo per painų siužetą „pavaizduoti“ Kutavičiaus muziką, nors choreografijoje buvo siekiama neoklasikinio baleto leksiką papildyti modernaus šokio elementais.
 
Du spektaklius Vilniuje sukūrė vengrų choreografas Antalas Fodoras (g. 1941). 1989 m. jis pastatė dviejų dalių baletą A próba pagal Johanno Sebastiano Bacho ir Gaboro Presserio muziką (scenoje skambėjo įrašas), mėgindamas sukurti apibendrintą „teatro teatre“ situaciją, vaizduojančią sceninio veikalo apie Jėzų Kristų repeticiją, o jos fone – išdavystės dramą. Spektaklio choreografija buvo stilistiškai marga – naudoti klasikinės šokio leksikos elementai, moderni plastika. Gana eklektiškas buvo ir scenovaizdis: scenoje matyti atidengta galinė siena, jos fone buvo keičiami sąlygiški, miuziklo estetiką ryškinantys dekoracijų elementai, kai kurie – net iliuminuoti. Spektaklyje pirmą kartą Lietuvos baleto teatre veikė bibliniai personažai – Jėzus, Marija Magdalietė, Judas.
 
Stilistiškai ir vaizdiniu požiūriu margas buvo ir kitas Fodoro spektaklis – Katarsis, pastatytas pagal Andreaso Pflügerio (Pfliugerio) muziką. Spektaklyje veikė Adomas ir Ieva, taip pat Šiva ir Kumara, kurių choreografija buvo kuriama remiantis senovinių Indijos skulptūrų siluetais. Kaip ir balete A próba, čia buvo apstu sceninių efektų – šviesos, dūmų, paryškinančių fragmentišką, postmodernistinei estetikai artimą baleto stilistiką.
9 dešimtmetyje, be pagrindinės Operos ir baleto teatro scenos, baleto koncertai, o kartais ir spektakliai vyko ir kituose Lietuvos miestuose. 1984 m. rudenį, užsitęsus Operos ir baleto teatro remonto darbams, beveik mėnesį teatras gastroliavo Klaipėdoje, Žvejų kultūros ir sporto rūmuose. Surengta daug baleto koncertų ir kitose Vilniaus bei mažesniųjų Lietuvos miestų scenose. Kai kurie jų buvo tuo metu įprasti „šefiniai“ renginiai baletui menkai tepritaikytose erdvėse Vilniaus karininkų namuose, Kuro aparatūros gamykloje ir kt. su nedideliu repertuaru (pora operos solistų arijų, pora fragmentų iš baleto repertuaro).
 
Pagrindinėje teatro scenoje vyko baleto solistų kūrybos vakarai, jiems buvo atsakingai rengiamasi. 1981 m. įvyko Jono Katakino ir Ninos Antonovos kūrybos vakaras, 1985 m. tokį vakarą surengė Neli Beredina ir Petras Skirmantas – siekiant gauti leidimą jį surengti, jis buvo dedikuotas SSKP XVII suvažiavimui. Baleto koncertai ar spektakliai buvo skiriami žemdirbiams, darbininkams, abiturientams – kartais jie vykdavo ir Lietuvos koncertų ir sporto rūmuose.
 
1980–1990 m. Lietuvos baleto trupė sustiprėjo (1984 m. baleto kolektyve dirbo 85 asmenys, 48 iš jų – iki 30 metų), spektakliai ar koncertinės programos rodyti ne tik buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose, bet ir kitose šalyse. 1982 m. birželį V. Komisarževskajos teatre Leningrade buvo parodytas Baltaragio malūnas, 1983 m. Erfurte – Kopelija, 1983 m. rugpjūtį Lietuvos baletą pakvietė Atėnų tarptautinio festivalio organizacinis komitetas – viena iš kvietimo sąlygų buvo į trupę įtraukti Maskvos didžiojo teatro artistus Mają Pliseckają, Viktorą Barykiną, Viačeslavą Jelaginą, Borisą Jefimovą (Graikijoje rodytas baleto Žizel II veiksmas ir Rodiono Ščedrino baleto Ana Karenina siuita, kur pagrindinius vaidmenis atliko Pliseckaja, Jefimovas ir Barykinas). 1984 m. vasario 5 d. Lietuvos baleto trupė išvyko į koncertinę kelionę po Švediją: per pusantro mėnesio planuota aplankyti 12 miestų, surengti 30 koncertų, 1984 m. rugsėjo 13–23 d. gastrolės vyko Jordanijoje ir Sirijoje, 1985 m. rudenį – Bosros menų festivalyje ir tarptautinėje Damasko mugėje.
 
Itin reikšmingos Lietuvos operos ir baleto teatro prestižui buvo pirmosios po kelių dešimtmečių viso teatro gastrolės Maskvos didžiajame teatre. 1986 m. pavasarį patvirtintas gastrolių repertuaras, į jį įtraukti keturi baletai: Miegančioji gražuolė, Kopelija, Silfidė ir Amžinai gyvi, po gastrolių sulaukta nemažai neformalių teigiamų atsiliepimų.
 
1987 m. baleto trupė viešėjo Argentinoje, aplankė 15 didžiausių Zairo, Kongo, Zimbabvės miestų, koncertavo Kelne ir Emeriche (tuometė VFR), 1988 m. lankėsi Kuveite, Omane, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. 1988 m. baletai Silfidė, Miegančioji gražuolė ir Kopelija parodyti Operos ir baleto teatro gastrolių Varšuvos didžiajame teatre metu. 9 dešimtmetyje greta vyresnės ir vidurinės kartos baleto artistų – Leokadijos Aškelovičiūtės, Svetlanos Masaniovos, Ninos Antonovos, Rūtos Krugiškytės, Gražinos Sakalauskaitės, Vytauto Kudžmos, Raimundo Minderio, Jono Katakino, Voldemaro Chlebinsko, Aleksandro Semionovo – įsitvirtino jaunesnės kartos solistai: Loreta Bartusevičiūtė, Rūta Railaitė, Aušra Gineitytė, Jolanta Valeikaitė, Egidijus Domeika, Petras Skirmantas ir kiti, pirmuosius vaidmenis sukūrė Eglė Špokaitė. Dar 8 dešimtmetyje trupę papildė šokėjai, baigę ir kitas tuometės Sovietų Sąjungos choreografijos mokyklas, – Neli Beredina, Olga Fedosova, Aleksandras Molodovas, Valerijus Fadejevas, Nikolajus Tichomirovas ir kt. Baigiantis 9 dešimtmečiui, Lietuvos operos ir baleto teatro baleto trupėje buvo 77 šokėjai, 28 iš jų buvo baigę kitų šalių mokyklas. Tačiau gastrolių metu buvo konstatuota, kad visi baleto artistai šoka vientisa maniera, o stiliaus vientisumo pasiekta baleto repetitorių pastangomis – tuo metu šį darbą dirbo Tamara Sventickaitė, Henrikas Banys, Ada Nasvytienė, Česlovas Žebrauskas, Liana Dišlerė, Lidija Tamulevičienė, Natalija Šekštelienė.
 
9 dešimtmečio pabaigoje Lietuvos baleto solistai pradėjo dalyvauti sąjunginiuose jaunųjų baleto artistų konkursuose – 1988 m. pavasarį Sąjunginiame baletmeisterių ir baleto artistų konkurse Maskvoje Jolanta Valeikaitė pelnė II premiją, jai buvo suteikta galimybė kartu su kitais laureatais atstovauti SSRS tarptautiniuose baleto forumuose, o 1988 m. vasarą Varnoje vykusiame tarptautiniame baleto konkurse ji laimėjo III premiją.
 
Lietuvos baleto artistai gana dažnai buvo įtraukiami į koncertinių programų, rengiamų kitose šalyse, sudėtis – daugiausia gastroliavo Beredina ir Skirmantas, Bartusevičiūtė ir Katakinas, taip pat Valeikaitė. 
1980–1990 m. Lietuvoje gastroliavo daug įvairių šokio kolektyvų iš viso pasaulio – tai plėtė ne tik žiūrovų, bet ir pačių šokio menininkų akiratį, skatino juos reikliau vertinti savo kūrybą.
 
1982 m. Vilniuje gastroliavo Leningrado baleto ansamblis, 1983 m. miniatiūrų vakarą surengė teatro „Estonia“ artistai, 1984 m. Vilniuje viešėjo teatro „Vanemuine“ baleto trupė iš Tartu, Maskvos klasikinio baleto trupė, šveicarų baletas, vadovaujamas Oscaro Araizo (Oskaro Araiso), 1985 m. – Leningrado akademinio S. Kirovo teatro solistai Irina Kolpakova, Galina Mezenceva, Natalija Bolšakova, Vadimas Guliajevas, Jelena Jevtejeva ir Sergejus Berežnojus (greta klasikinių duetų parodyti ir šiuolaikinės choreografijos epizodai – Maurice’o Béjart’o (Moriso Bežaro) duetas Bahti, Roland’o Petit (Rolano Pti) baleto Dievo Motinos katedra fragmentas).
 
Ypač didelio atgarsio sulaukė 1987 m. Lietuvoje vykusios choreografo Béjart’o baleto trupės gastrolės. Į Vilnių „XX amžiaus baletas“ atvyko iš Leningrado. Pristatyta programa Meilė ir mirtis (Bolero, Mefisto valsas, kitų baletų fragmentai), taip pat parodyti baletai Fėjos pabučiavimas ir Malro, arba Dievų metamorfozės. Trupės solistą Jorgę Donną (Chorchę Doną), atlikusį pagrindinę partiją Bolero, kaip rašyta Komjaunimo tiesoje, „gerbėjos tiesiog apipylė vasaros gėlėmis“. Vilniaus sporto rūmų scenoje tarp trijų dešimčių šokėjų, Bolero spektaklyje talkinusių Donnui, buvo ir šeši lietuvių baleto artistai.
 
1987 m. pabaigoje Vilniuje lankėsi Josepho Russillo (Žozė Rusijo) trupė, 1988 m. – Varšuvos didysis teatras (tarp baleto programos pozicijų ir Bits and Pieces; choreografija – Hanso van Maneno, ir Béjart’o Don Žuano variacijos), 1989 m. – trupė „Les Ballets de Monte-Carlo“, kurios repertuare buvo lig tol Lietuvoje nerodyti XX a. pirmosios pusės moderniosios choreografijos kūriniai: Sergejaus Prokofjevo baletas Sūnus palaidūnas (choreografas – George’as Balanchine’as (Džordžas Balančinas)), Paryžiaus linksmybės pagal Jacques’o Offenbacho (Žako Ofenbacho) muziką (choreografas – Leonidas Miasinas), taip pat XX a. antrosios pusės choreografijos darbai: Anthony Tudoro (Antonio Tiudoro) sukurtas abstraktus neoklasikinis baletas Vysta lapai pagal Antoníno Dvořáko (Antonyno Dvoržako) muziką ir Denniso Wayne’o (Deniso Veino) Kitas šokis pagal Camille’io Saint-Saënso (Kamilio Sen Sanso) muziką. 9 dešimtmetyje Lietuvos baleto spektakliuose dalyvavo nemažai solistų: ir iš kitų sovietinių respublikų (Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos), ir iš užsienio. Viešėjo ir didelę tarptautinę šlovę turintys Rusijos šokėjai – Maja Pliseckaja, Farukas Ruzimatovas, taip pat pasauliniame kontekste žinomi australai Elizabeth Toohey (Elizabeta Tuhi) ir Davidas McAllisteris (Deividas Makalisteris), solistai iš Argentinos Julio Bocca (Chulijus Boka) ir Raquel Rossetti (Rakelė Roseti), amerikietė Lynne Charles (Lin Čarlz).
 
9 dešimtmečio pabaigoje prasidėjusios visuomeninės ir politinės permainos savaip atsispindėjo baleto repertuare: mėginta ieškoti naujų temų, naujos muzikos, naujos choreografinės kalbos (Paskutinės pagonių apeigos), plėsti choreografų ratą nebeapsiribojant statytojais iš Rusijos (A próba, Katarsis), tačiau šios pastangos buvo epizodinės ir esmingos įtakos baleto raidai neturėjo. 
 
 Modernusis šokis vis dar brendo saviveiklinės kultūros erdvėje. Ją suformavo Kaune veikęs mėgėjiškas išraiškos šokio kolektyvas „Sonata“, kuriam ilgus metus vadovavo Kira Daujotaitė. 1979 m. iš „Sonatos“ su 10 bendraminčių pasitraukė šokėja Birutė Letukaitė (g. 1953). Ji ėmė dirbti atskirai Dirbtinio pluošto kombinato kultūros ir sporto rūmuose Kaune. Tai buvo naujo Lietuvos šokio kultūros etapo pradžia. Ši atskilusi šokėjų grupė tapo būsimojo profesionalaus šiuolaikinio šokio kolektyvo „Aura“ branduoliu.

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Petras Skirmantas
Neprarastas laikas: laiškai
Vilnius: „Krantų“ redakcija, 2014
Helmutas Šabasevičius
„Baletas“
Lietuvių teatro istorija. Kn. 4: 1980–1990, sudarytoja Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009
Audronė Žiūraitytė
Ne vien apie baletą
Vilnius: „Krantų“ redakcija; Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.