Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1967–1978: Lietuvos baleto siekiai atsinaujinti
Helmutas Šabasevičius
 
Lietuvos baleto kokybinį atsinaujinimą XX a. 7 dešimtmečiu lėmė naujos artistinės pajėgos: 1959 m. į Vilnių sugrįžo šokėjų, baigusių Leningrado choreografijos mokyklą (dabar – Agrippinos Vaganovos klasikinio baleto akademija), grupė. Tai Leokadija Aškelovičiūtė, Regina Baranauskaitė, Genovaitė Samaitytė, Ramutė Šimėnaitė, Gražina Žvikaitė, Antanas Beliukevičius, Eugenijus Judinas, Raimondas Minderis, Pranas Peluritis ir Vytautas Sinkevičius; po metų šią mokyklą baigė ir Lietuvos operos ir baleto teatre pradėjo dirbti Pranė Sargūnaitė ir Elegijus Bukaitis.
 
Prie atjaunėjusios baleto trupės prisijungė ir Maskvos choreografijos mokyklą baigę lietuviai Vytautas Kudžma, Sigita Vabalevičiūtė; kitų tautybių šokėjai, baigę kitas SSRS choreografijos mokyklas ir atvykę į Vilnių: Svetlana Masaniova (Baltarusijos SSR choreografijos mokykla), Nina Antonova (Maskvos choreografijos mokykla); Natalija Kairienė, Natalija Topčevskaja (Leningrado choreografijos mokykla). 1974–1976 m. Vilniuje dirbo šios mokyklos absolventas Jurijus Vasiučenko, vėliau išgarsėjęs Didžiajame teatre Maskvoje. Baleto artistų gretas papildė negausios, tačiau vis stiprėjančios M. K. Čiurlionio mokyklos pajėgos – Rūta Krugiškytė, Elena Švedaj, Gražina Sakalauskaitė, Voldemaras Chlebinskas, Jonas Katakinas.
 
Pirmuosius modernios choreografijos bandymus Lietuvoje galima sieti su rusų choreografu Konstantinu Bojarskiu Konstantinas BojarskisKonstantinas Bojarskis (1915–1974) – rusų baleto artistas ir choreografas.

1935 m. baigė Leningrado choreografijos technikumą, 1941 m. – baletmeisterių kursus (mokėsi pas Fiodorą Lopuchovą). 1935–1941 m. šoko Marijos teatre, kaip baletmeisteris pradėjo dirbti Muzikinės komedijos teatre, 1956–1967 m. buvo Mažojo (dabar – Michailo) teatro baletmeisteris, 1967–1974 m. – trupės „Leningrado ledo baletas“ meno vadovas.

Daugiausiai kūrė originalios choreografijos baletus: „Frančeska da Rimini“, 1959; „Klasikinė simfonija“, Dmitrijaus Šostakovičiaus „Susitikimas“, „Panelė ir chuliganas“, 1962 (šį spektaklį 1971 m., remdamasis Bojarskio choreografija, Lietuvoje pastatė Vytautas Grivickas, padedamas Mažajame teatre šokusio Antano Beliukevičiaus; 1988 m. jį Klaipėdos muzikiniame teatre pastatė Elegijus Bukaitis) ir kt.

Su Bojarskio kūryba Rusijos baleto mene sustiprėjo eksperimentinės tendencijos, teatre pradėjo dirbti jo kartos kompozitoriai, dailininkai, savo spektakliams jis naudojo originalią literatūrinę medžiagą.
 (1915–1974), kuris pastatė Antano Rekašiaus (1928–2003) baletą Gęstantis kryžius Gęstantis kryžiusSpektaklio veiksmas vyksta Amerikoje. Akla baltoji mergina Beti myli juodaodį Bobą. Ji „niekada nėra mačiusi nei juodųjų, nei baltųjų. Žmogaus odos spalva jai jokios reikšmės jai neturi [...]. Tačiau šalyje, kur siaučia rasinė neapykanta, juodojo ir baltosios meilė pasmerkta pražūčiai“ (cit. pagal: Gęstantis kryžius: Spektaklio programa, Vilnius: LTSR operos ir baleto teatras, 1966). Beti brolis Velas niekina juodaodį Bobą; kai po operacijos Beti praregi, jos meilė Bobui neužgęsta; kitas brolis Ralfas mėgina jaunuolius užstoti, tačiau Velas su draugais apakina Boną, o gindama mylimąjį žūva ir Beti. (1966). Ekspresyvią, modernistiniais principais sukurtą muziką atitiko lakoniškos Antano Pilipavičiaus (g. 1938) dekoracijos ir choreografinė plastika, nors spektaklio libretas (paties kompozitoriaus parašytas) buvo ideologizuotas ir perteikė tuo metu tvyrojusio šaltojo karo atmosferą.
 
Lietuvos choreografijos novatoriškos tendencijos XX a. 8 dešimtmečiu tapatinamos su choreografo Elegijaus Bukaičio Elegijus BukaitisElegijus Bukaitis (g. 1941, Kaunas) – Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris choreografas.

Mokėsi Meno mokyklos choreografijos skyriuje, 1962 m. baigė Leningrado choreografijos mokyklą, 1962–1971 m. studijavo Leningrado konservatorijos baletmeisterių fakultete. 1964–1971 m. šoko Leningrado Mažajame (dabar – Michailo) operos ir baleto teatre. 1971–1973 m. buvo Lietuvos operos ir baleto teatro baletmeisteris, 1973–1978 m. ir 1991–1992 m. – vyriausiasis baletmeisteris, 1978–1986 m. – Estrados ir orkestrų ansamblių susivienijimo choreografas.

Nuo 1984 m. vadovauja LR vidaus reikalų ministerijos kultūros ir sporto rūmų Šokio ritmo plastinės improvizacijos studijai. Kūryboje jis rėmėsi modernizuota klasikine leksika, judesiuose ieškojo moderniosios muzikos plastinių ekvivalentų. 
 (g. 1941) veikla. Baigęs Choreografijos mokyklą Leningrade, jis netrukus pradėjo studijuoti choreografiją ir režisūrą, o 1971 m. pagal Rekašiaus muziką pastatė baletą Aistros. AistrosPagrindinis spektaklio veikėjas Ąžuolas blaškosi tarp Giedrės, žmogaus kūdikio, jos šviesių svajonių ir „mokslinio atradimo džiaugsmo“, ir Aistrės – „blogio ir tamsos pasaulyje“ gimusio pasakiško ir klastingo grožio. Paveržusi Ąžuolą, Aistrė triumfuoja, o pajutusi, kad Giedrė turi vis daugiau šalininkų, verčia Ąžuolą nužudyti Giedrę. Tačiau Ąžuolas atsipeikėja ir „žūsta kovoje, nesulaukęs pergalės. Netekusi bendrų, silpsta Aistrė. Giedrės vedami žmonės nugali blogį“ (cit. pagal: Aistros: Spektaklio programa, Vilnius: LTSR operos ir baleto teatras, 1971).

1986 m. Elegijus Bukaitis, remdamasis „Aistrų“ muzika ir idėjomis, pastatė baletą „Aura“. Spektaklyje kiek egzaltuotais moderniosios ir klasikinės choreografijos formų deriniais buvo mąstoma apie žmogų – Jį, atsidūrusį gėrio ir blogio kryžkelėje: gėrį simbolizavo Ji, o blogį – Aura. Scenovaizdžius šiam spektakliui sukūrė Marija Jukniūtė ir Irena Zabarauskaitė.
 Tai vienas pirmųjų baleto spektaklių, kuriame atsisakyta literatūrinio siužeto, o dramaturginis konfliktas spręstas pasitelkiant veikėjus alegorijas: gėrį simbolizuojančią Giedrę, blogio įsikūnijimą Aistrę ir Ąžuolą – žmogų. Spektaklio kūrėjai ketino naudoti nemažai šviesos ir techninių efektų, dekoracijas turėjo kurti dailininkė Marija Jukniūtė, tačiau pasirodė, kad jos sukurtų eskizų nedidelėje tuometinio Operos ir baleto teatro scenoje nebuvo įmanoma įgyvendinti, todėl premjera įvyko su scenografo Juozo Jankaus dekoracijomis.
 
Bukaitis pirmasis iš Lietuvos choreografų sąmoningai pradėjo ieškoti naujų temų, modernios choreografinės išraiškos formų, susijusių su amžininkų – poetų, dailininkų – kūryba. Kai kurie Bukaičio sumanymai liko neįgyvendinti – tarp jų ir 1971 m. pradėtas statyti abstraktus baletas pagal Mikalojaus Konstantino Čiurliono simfoninę poemą Jūra, kuriam sukurta nemažai judesių ir pozų piešinių.
 
Bukaitis statė ir klasikinius baletus: pirmiausia susidomėjo Piotro Čaikovskio Spragtuku, kurio libretą pats redagavo, suteikdamas jam daugiau paslaptingų, Ernsto Theodoro Amadeus Hoffmanno (Hofmano) kūrybai būdingų nuotaikų; pasinaudojęs keliais rusų choreografo Vasilijaus Vainoneno (1901–1964) sukurtais fragmentais, didžiumą spektaklio choreografijos sukūrė pats, klasikinės choreografijos judesius papildė liaudies šokių bei improvizaciniais elementais. Bukaitis redagavo spektaklio libretą: akcentuodamas paslaptingą Hoffmanno pasakos pasaulį, atsisakė iki tol pantomimos priemonėmis kurto Droselmajerio paveikslo ir jį sukūrė kaip šokio partiją. Antrasis veiksmas vyko „mirusiųjų lėlių karalystėje pono Droselmajerio valdžioje“, kur, net ir įveikus blogį, išliko „baisūs prisiminimai“. Spragtukas: Spektaklio programa, Vilnius: LTSR operos ir baleto teatras, 1973. Spektaklio dailininkė Regina Songailaitė dekoracijose naudojo daug sidabro spalvos, įvairų apšvietimą.
 
Saikingo modernumo siekiai buvo pastebimi ir Bukaičio sumanytame choreografiniame poliptike Apmąstymai šokyje (1972), kuris pastatytas kartu su gruzinų kilmės choreografu Georgijumi Aleksidze (1941–2008), – tai buvo abstrakčios choreografijos kūriniai, juose remtasi simfonizmo principu. Spektaklyje pagal Sergejaus Prokofjevo, Wolfgango Amadeus Mozarto (Volfgango Amadėjaus Mocarto), Frédérico Chopino (Frederiko Šopeno) bei Ludwigo (Liudviko) Minkaus muziką choreografinės idėjos buvo perteikiamos neoklasikinio šokio judesiais.
 
 
Baleto raidai reikšmingas buvo naujų teatro rūmų Vilniuje, Vienuolio g., atidarymas 1974 metais. Architektės Nijolės Bučiūtės suprojektuotas pastatas buvo gerokai didesnis, naujosios scenos portalo plotis – 16 m, aukštis – 9 m, todėl teko naujai perstatyti buvusius spektaklius, sukurti jiems naujas dekoracijas, o tiems laikams moderni scenos technika (16 ir 11 m skersmens sukamieji grindų ratai, didelės užkulisinės erdvės, modernios apšvietimo galimybės) leido kurti kur kas sudėtingesnę ir įtaigesnę spektaklių vaizdinę formą; įsigyti amerikietiški teatrinių efektų aparatai „Kliegl Bros“, du dūmų ir rūko aparatūros komplektai iš JAV firmos „F.A.S.“, vokiška garso atkūrimo technika; kad apmokytų dirbti su naująja apšvietimo technika, atvyko specialistų iš Maskvos Didžiojo teatro. Atnaujinti teko ne tik spektaklių dekoracijas: didelei scenai reikėjo didesnės trupės, nemažai šokėjų buvo pakviesta iš Rusijos ir kitų SSRS respublikų.
 
Pirmasis baleto spektaklis naujuose rūmuose buvo Čaikovskio baletas Gulbių ežeras, kurį pastatė Bukaitis, remdamasis Marijaus Petipa ir Levo Ivanovo sukurtomis choreografinėmis formomis, tačiau pateikdamas ir savo režisūrinių bei choreografinių sprendimų pirmajame veiksme bei finale: Odeta ir Zygfrydas žūva, tačiau jų mirtis iš kerų išvaduoja merginas gulbes.
 
1975 m. čia pastatytas rusų kompozitoriaus Rodiono Ščedrino baletas Ana Karenina. Jį pagal Didžiojo teatro Maskvoje pavyzdį sukūrė balerina Maja Pliseckaja Maja PliseckajaMaja Pliseckaja (1925–2015) – viena garsiausių XX a. antrosios pusės baleto artisčių, choreografė, aktorė, visuomenės veikėja.

Motina Rachel Messerer (Rachelė Meserer) – nebyliojo kino aktorė, gimusi Vilniuje, kaip ir dėdė, šokėjas ir choreografas Asafas Messereras (Mesereras); teta Sulamita Messerer taip pat buvo Maskvos Didžiojo teatro baleto šokėja. Tėvas Michailas Pliseckis – inžinierius, diplomatas, 1938 m. apkaltintas šnipinėjimu ir nuteistas mirti.

Maja Pliseckaja baleto mokėsi nuo 9 m., SSRS Didžiojo teatro baleto trupėje pradėjo dirbti būdama aštuoniolikos, netrukus ėmė šokti pagrindinius vaidmenis. Dėl žydiškos kilmės iki 1959 m. jai buvo draudžiama vykti į tarptautines gastroles; draudimą panaikinus tapo tarptautine žvaigžde, tačiau, kitaip nei jos kolegos Rudolfas Nurijevas, Michailas Baryšnikovas, Natalija Makarova, iš Sovietų Sąjungos nepasitraukė.

Maskvos Didžiajame teatre šoko iki 1990 m., sukūrė beveik visus pagrindinius vaidmenis klasikiniuose („Gulbių ežeras“, „Miegančioji gražuolė“, „Raimonda“, „Don Kichotas“) ir sovietiniuose („Spartakas“, „Akmeninė gėlelė“, „Romeo ir Džiuljeta“ ir kt.) baletuose, atliko daug žinomų choreografų sukurtų miniatiūrų (tarp jų – „Mirštanti gulbė“).

Kubos choreografas Alberto Alonso jai sukūrė baletą „Karmen siuita“ (1967), Maurice’as Bejart’as (Morisas Bežaras) – „Isadora“ (1976), kompoziciją „Ave, Maja“ (1995). Jos vyras kompozitorius Rodionas Ščedrinas, su kuriuo susituokė 1958 m., jai parašė keletą baletų – tarp jų „Ana Karenina“, „Dama su šuniuku“, „Žuvėdra“, „Arkliukas kupriukas“.

Šoko garsiausiuose pasaulio teatruose, garsėjo muzikalumu, puikia šokio technika – aukštais šuoliais, tvirtais, ryškiais sukiniais, išraiškinga, charizmatiška vaidyba.

1990 m. Pliseckajai ir Ščedrinui suteikta Lietuvos pilietybė, 2003 m. abu apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2005 m. – Barboros Radvilaitės medaliu už nuopelnus Lietuvos kultūrai, baleto menui ir kultūrinių ryšių puoselėjimą. Mirė Miunchene, Vokietijoje.
 ir choreografai Natalija Ryženko bei Viktoras Smirnovas-Golovanovas. Spektaklio choreografija buvo muzikali, savitai dramatizuota, klasikinės plastikos estetikai suteikiant ryškių emocinių išgyvenimų atspalvių, spektaklyje panaudotos ir naujos – kinematografiškos – išraiškos priemonės, kurias paryškino apšvietimas, padedantis sukurti kiekvienos iš septyniolikos lyrinių scenų savitumą. Spektaklis pasižymėjo emociniu intensyvumu, jame buvo siekiama atskleisti pagrindinės herojės gyvenimo etapus, vizijomis, prisiminimais, asociacijomis išryškinti jos priešpriešą aplinkai. Balete greta dramatiškai intensyvių duetų buvo ir išraiškingų masinių scenų (spektaklyje dalyvavo ir M. K. Čiurlionio mokyklos baleto skyriaus mokiniai, lenktynių epizode scenoje grojo karinis pučiamųjų orkestras). Spektaklio finalas – besiartinančio ir nutolstančio traukinio įspūdis – perteiktas apšvietimu. Viename iš spektaklių Aną Kareniną šoko ir pati Pliseckaja, o Jonas Katakinas 1984 m. buvo pakviestas į Maskvos Didįjį teatrą Karenino vaidmeniui šimtajame šio baleto spektaklyje.
 
1976 m. Bukaitis drauge su scenografijos ir kostiumų autoriumi dailininku Rimtautu Gibavičiumi (1935–1993) pastatė kompozitoriaus Eduardo Balsio baletą Eglė žalčių karalienė. Spektaklyje buvo siekiama sujungti klasikinį šokį, plastiką ir etnografinius elementus, choreografijoje ir scenovaizdžiuose nebeliko nieko etnografiško ar iliustratyvaus, kostiumai neteko įprastinių baleto drabužio formų: buvo šokama vien su spalvingais triko. Bet ne visi kūrėjų sumanymai iki galo įgyvendinti: išraiškingus, lakoniškus, muzikalius eskizus sukūręs Gibavičius nebuvo patenkintas spektaklio dekoracijų gaminimo bei montavimo spektakliuose kokybe; po premjeros rašte teatro direktoriui dailininkas išvardijo 15 trūkumų, kuriuos pageidavo kaip įmanoma greičiau pašalinti.
 
Pats teatras naująjį Eglės žalčių karalienės pastatymą vadino labai reikšmingu, tikino stengęsis sukurti iš pagrindų naują nacionalinį spektaklį su nauja choreografija ir scenografija, kiek galima daugiau panaudoti didelį choreografijos kolektyvą ir naujas scenos technikos galimybes, pirmą kartą susiduriant su kai kuriomis technikos problemomis – pavyzdžiui, judančia 40 × 8 m panorama. Vaizdinis ir choreografinis sprendimai iš tiesų buvo novatoriški, nors ir nederėjo su muzikoje skambančiais iliustratyviais, etnografiniais motyvais. 1977 m. šis spektaklis parodytas tuometinėje Vokietijos demokratinėje respublikoje Veimare – po ilgos pertraukos tai buvo pirmosios visos baleto trupės gastrolės užsienyje, prasidėjusios traukinio avarija, kurios metu sužeista keletas solistų ir artistų (apie šią avariją viešai nekalbėta).
 
1977 m. Vilniuje dirbo garsus to meto rusų choreografas novatorius Nikolajus Bojarčikovas Nikolaj BojarčikovNikolaj Bojarčikov (g. 1935, Leningradas) – rusų choreografas.

1954 m. baigė Leningrado choreografijos mokyklą, 1967 m. – Leningrado valstybinės konservatorijos baletmeisterių skyrių (Fiodoro Lopuchovo mokinys); nuo 1954 m. šoko Mažajame (dabar – Michailo) operos ir baleto teatre. 1971–1977 m. vadovavo Permės operos ir baleto teatro baleto trupei, nuo 1977 m. – Mažojo operos ir baleto teatro vyriausiasis baletmeisteris.

Kūrė neoklasikiniu stiliumi („Romeo ir Džuljeta“, 1972; „Caras Borisas“ pagal Prokofjevo muziką, 1975; Leonido Kliničevo „Tykusis Donas“, 1984, ir kt.). Lietuvoje pastatė Michailo Čulaki baletą „Dviejų ponų tarnas“ (1979). 
 (g. 1935) – jis pirmą kartą Lietuvoje pastatė Prokofjevo baletą Romeo ir Džuljeta. Šokio priemonėmis jis siekė atkurti Williamo Shakespeare’o (Viljamo Šekspyro) tragedijos epochą ir žmonių charakterius, vengė iliustratyvumo, siužeto perpasakojimo, daugiausia dėmesio skyrė vidiniam spektaklio herojų pasauliui ir jausmams. Choreografas sukūrė polifonišką baletą, ryškindamas dramatiškąsias, tragiškąsias jo temas. Spektaklis buvo kuriamas remiantis trimis skirtingomis veikėjų grupėmis su skirtingomis choreografinėmis temomis – miestelėnai, Montekių ir Kapulečių šeimos bei Romeo ir Džuljeta drauge su jiems akompanuojančiomis, jų jausmus perfrazuojančiomis penkiomis šokėjų poromis. Spektaklyje įprasto kordebaleto nebuvo, kiekvienas šokėjas turėjo savo plastinę charakteristiką, galimybę atsiskleisti kaip individualybė. Bojarčikovo choreografija išsiskyrė subtiliais rankų judesiais, akvareliškomis, lengvomis pozomis, artimomis Shakespeare’o sonetų lyriškumui ir išreikštomis klasikinio šokio priemonėmis. Romeo ir Džuljetos paveikslus kartais užgožė išraiškingos neigiamųjų spektaklio herojų scenos – Merkucijaus ir Tebaldo mirtys, Tebaldo apraudojimas. Bet spektaklis baigtas šviesia gaida – šešių porų akompanimentas po Romeo ir Džuljetos mirties perėmė misiją puoselėti amžinąją meilę.
 
1978 m. estų choreografė Maii (Maji) Murdama (g. 1938), remdamasi moderniosios choreografijos plastika, santūriomis, bet iškalbingomis pozomis, pastatė Bélos Bartóko (Belos Bartoko) (1881–1945) baletą Stebuklingas mandarinas.
 
 
Tuo metu Lietuvoje gastroliavo keli pasaulyje žinomi baleto artistai iš užsienio: 1970 m. „Opéra de Paris“ solistai Patrice’as (Patrisas) Bartas ir Francesca (Frančeska) Zumbo šoko balete Žizel, 1973 m. vasarį Milano „La Scala“ balerina Liliana Cosi (Lilijana Kozi) atliko pagrindinius vaidmenis spektakliuose Gulbių ežeras ir Žizel, 1975 m. prancūzai Jeanas Guizerix (Žanas Gizri) ir Wilfride Piolett (Vilfryd Pijolė) iš „Opéra de Paris“ šoko Gulbių ežere, 1977 m. sausį Žizel pagrindinius vaidmenis atliko garsūs Kanados šokėjai Karen Kain (Kein) ir Frankas Augustynas. 1973 m. Gulbių ežere su Liliana Cosi šokęs baleto solistas Jonas Katakinas vėliau prisiminė:
 
Nežinojau, kad ji buvo su linzėmis, juolab linzės tuo metu pas mus buvo naujiena. Staiga ji prašo, kad išvesčiau iš scenos. Išvedu. Ji griebiasi už akių, aš nesuprantu, kas jai atsitiko. Ji prašo veidrodžio. Rusiškai sako: „Pamečiau akis“. Nesuprantu, kokias akis, o mums jau reikia grįžti į sceną. O ji sako: „Pamečiau akis ir negaliu grįžti į sceną“. Vis dėlto ji linzes surado, ir į sceną grįžti suspėjome. Krantai, 1995, Nr. 10–12, p. 97.  
 
Svarbi pažintis su Rusijos moderniosios choreografijos paieškomis įvyko 1973 m., kai Vilniuje gastroliavo choreografo Leonido Jakobsono Leonidas JakobsonasLeonidas Jakobsonas (1904–1975) – žydų kilmės Rusijos choreografas.

1926 m. baigė Leningrado choreografijos mokyklą, dirbo Marijos teatre. Pirmasis jo darbas – 1930 m. pastatytas Dmitrijaus Šostakovičiaus baleto „Aukso amžius“ II veiksmas, kuriame buvo naudojami klubinių šokių – tango, fokstroto ir kt. – motyvai. Farido Jarulino baleto „Šuralė“ premjera buvo numatyta Maskvoje 1941 m. birželio 22 d., bet dėl tą dieną prasidėjusio Antrojo pasaulinio karo buvo atšaukta. Spektaklis buvo parodytas Kirovo (dabar – Marijos) operos ir baleto teatre 1950 metais (šį spektaklį Lietuvoje 1961 m. pastatė Juozas Gudavičius).

1956 m. Jakobsonas sukūrė Aramo Chačaturiano „Spartaką“ (1964 m. šį spektaklį pastatė Vytautas Grivickas), 1959 m. įkūrė teatrą „Choreografinės miniatiūros“, populiarino mažosios choreografinės kūrybos formas, ieškojo modernesnės plastinės raiškos, oponuojančios klasikinio baleto kanonams. Motyvų savo kūriniams sėmėsi iš literatūros (Kirovo teatrui sukūrė spektaklius pagal Aleksandro Bloko („Dvylika“), Vladimiro Majakovskio („Blakė“) poeziją, bet jie buvo cenzūruoti ir uždrausti), dailės (miniatiūros Auguste’o Rodino (Ogiusto Rodeno) skulptūrų motyvais), šokio istorijos (miniatiūros, skirtos XVIII ir XIX a. baleto šokėjams Auguste’ui Vestris (Ogiustui Vetry), Mariai Taglioni (Marijai Taljoni)).
 (1904–1975) šokio teatras „Choreografinės miniatiūros“, surengęs tris pasirodymus: miniatiūrų ciklą Klasicizmas-romantizmas (jame pristatyta ir novatoriška Mirštančiosios gulbės interpretacija), Rodeno skulptūros (pagal skulptoriaus Auguste’o Rodino darbus) ir Ekzercisas XX. Jakobsono kūryba darė didelę įtaką visos Sovietų Sąjungos, taip pat ir Lietuvos šokio kūrėjams.
 
Naujieji teatro rūmai vis dažniau buvo įtraukiami į užsienio trupių, kurių viešnages organizavo „Goskoncert“, Goskoncert„Goskoncert“ (rus. Госконцерт, trump. iš Государственное концертное объединение СССР) – Sovietų Sąjungos įstaiga, įkurta 1956 m. ir visu SSRS gyvavimo metu organizavusi tarptautines atlikėjų gastroles bei SSRS atlikėjų išvykas į užsienio šalis, taip pat– festivalius, konkursus, koncertus, kultūros ir politikos renginius, skirtus įvairioms atmintinoms datoms. Veiklą reglamentavo SSRS kultūros ministerijos įstatai, patvirtinti 1971 m. maršrutus – vieni pirmųjų naująją sceną išbandė garsios amerikiečių trupės „New York City Joffrey Ballet“ šokėjai, 1976 m. lapkričio 19–22 d. šiuolaikinės choreografijos programą pristatė Pėčo (Vengrija) nacionalinio teatro baleto trupė, parodžiusi Igorio Stravinskio Šventąjį pavasarį (choreografas – Imre Eckas (Imrė Ekas)), spektalius Giedra naktis (pagal Arnoldo Schönbergo (Šionbergo) muziką), Riksmai (pagal Gustavo Mahlerio (Malerio) muziką; abiejų choreografas – Sándoras Tóthas (Sandoras Totas)); 1977 m. vasario 17–20 d. viešėjo Varšuvos didysis teatras, pristatęs šiuolaikinės choreografijos kūrinių programą. Lenkai parodė Kareivio istoriją pagal Igorio Stravinskio muziką (režisierė Krystyna Meissner Krystyna MeissnerKrystyna Meissner (g. 1933, Varšuva) – lenkų teatro režisierė, Torunės, Krokuvos, Vroclavo ir kt. teatrų meno vadovė, tarptautinio teatro festivalio „Kontakt“ Torunėje (1991) įkūrėja (šiame festivalyje dažnai viešėdavo ir apdovanojimus pelnydavo Lietuvos teatro režisieriai Eimuntas Nekrošius, Rimas Tuminas, Oskaras Koršunovas); 2001 m. įkūrė tarptautinį teatro festivalį „Dialog“ Vroclave. (Kristina Meisner), choreografas – Alberte Lazzini), Keturis meilės sonetus pagal Shakespeare’ą ir Tadeuszo (Tadeušo) Bairdo muziką, Augustyno Blocho Salmo gioioso (abiejų choreografas – Witoldas (Vitoldas) Gruca), Capriccio pagal Krzysztofo (Kšyštofo) Penderckio muziką (choreografė Marta Bochenek).
 
Lietuvos, kaip ir daugelio Sovietų Sąjungos operos ir baleto teatrų, baleto repertuaras buvo sudarytas daugiausia iš siužetinių spektaklių, tad šios viešnagės ir šokio menininkus, ir žiūrovus supažindino su šiuolaikiniais nesiužetiniais šokio spektakliais, sąlygiška, iliustratyvumo vengiančia vaizdų kalba, alternatyvių klasikiniam baletui šokio formų paieškomis, ragino choreografiją kurti pagal šiuolaikinius muzikos kūrinius.
 
Kauno muzikiniame teatre, kuriame baletų buvo statoma nedaug, pasitaikydavo įdomių eksperimentų – pavyzdžiui, 1961 m. rusų choreografas Jurijus Jastrebovas pastatė Boriso Asafjevo baletą Bachčisarajaus fontanas, kuriam dekoracijas sukūrė Dalia Mataitienė, už dekoratyvius plastinius ir kostiumų sprendimus apkaltinta formalizmu. Tačiau Kaune pradėti rengti choreografinių miniatiūrų koncertai, kurti nesiužetiniai šokio epizodai: Henrikas Kunavičius pastatė šokio spektaklį Lėkite, paukščiai (1967), Alfredas Kondratavičius – Atsisveikinimo simfoniją pagal Josepho Haydno (Jozefo Haidno) muziką (1970). Jis taip pat sukūrė moderniųjų choreografijos elementų turintį baletą Terra Archegon (Archegono žemė) pagal Juliaus Juzeliūno simfoninę siuitą Afrikietiški eskizai (1972). 1979 m. šis spektaklis pastatytas Vilniuje su M. K. Čiurlionio meno mokyklos choreografijos skyriaus absolventais.
 
M. K. Čiurlionio meno mokykloje kūrybinė veikla taip pat suintensyvėjo 7 dešimtmečio pabaigoje, pradėta statyti moksleivių spektaklius. 1969 m. Juozas Gudavičius ir Lili Navickytė-Ramanauskienė pastatė Abelio Klenickio baletą Beširdis. Jo veiksmas vyksta pionierių stovykloje: spektaklio pradžioje beširdis berniukas atsiduria miške, patenka pas raganą, o galiausiai, padedamas draugų pionierių, raganą nugali. Šio spektaklio pirmąjį veiksmą moksleiviai šoko ir Maskvoje, SSRS Komunistų partijos suvažiavimų rūmuose. Netrukus pastatytas dar vienas spektaklis – pagal istorinį Nikolajaus Zverevo pastatymą rekonstruota Léo Delibes’o (Leo Delibo) Kopelija; šį baletą po kurio laiko moksleiviai parodė garsioje Leningrado koncertų salėje „Oktiabrskij“.
 
Šiuo laikotarpiu moderniojo šokio formos buvo puoselėjamos mėgėjų kolektyvo statusą turinčiame šokio kolektyve „Sonata“, kuris, vadovaujamas Kiros Daujotaitės, veikė Kaune.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Liepsnojantis maestro
Vilnius: Krantų redakcija, 2012
Aliodija Ruzgaitė
Prisiminimų blyksniai
Sudarė Alė Šimkienė, Vilnius: Tyto alba, 2010
Helmutas Šabasevičius
„Baletas 1957–1980 metais“
Lietuvių teatro istorija. Kn. 3: 1970–1980, sudarė Irena Aleksaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 434–489
Audronė Žiūraitytė
Ne vien apie baletą...
Vilnius: Krantai, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009

Spektaklių programos

Aistros
Spektaklio programa, Vilnius: LTSR operos ir baleto teatras, 1971
Gęstantis kryžius
Spektaklio programa, Vilnius: LTSR operos ir baleto teatras, 1966
Spragtukas
Spektaklio programa, Vilnius: LTSR operos ir baleto teatras, 1973
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.