Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Aidas Marčėnas
Tomas Andriukonis
 
Aidas Marčėnas (g. 1960) spaudoje debiutuoja 9 dešimtmečio viduryje, o po kelerių metų – 1988-aisiais – išleidžiama pirmoji jo eilėraščių knyga Šulinys. Nuo tol vidutiniškai kas porą metų pasirodo naujos knygos. Be eilėraščių rinkinių, atskirais leidiniais pasirodė Marčėno publicistika (Būtieji kartiniai, 2008) bei užrašai (Sakiniai, 2013).
 
Marčėno kūryba nuo pirmųjų publikacijų sulaukia teigiamų įvertinimų bei apdovanojimų, pastaruosius vainikuoja 2005 m. įteikta Nacionalinė premija „už klasikinių vertybių ir šiuolaikiškumo dermę poezijos knygose“. Nors dėl formuluotėje esančių „klasikinių vertybių“ galima ginčytis, tačiau autoriaus ištikimybė formaliesiems klasikinės poezijos atributams – rimui ir ritmui – neabejotina. Neabejotina ir tai, kad gebėjimas valdyti klasikinę formą, ypač sonetą, Marčėnui nekliudo kalbėti sava, prižeminta, ankstesnei poezijai būdingo iškilmingumo neturinčia kalba.
  
Jeigu dabar būtų renkamas lietuvių poezijos panteonas, Aidas M. turėtų būti banalybės dievas. Čia svarbu nesupainioti – ne užkruštas vasalas, o karalius, tas, kuriam jos paklūsta, tarnauja, nuveikia kartais gal nepastebimus, bet pačius svarbiausius darbus kalbos organizme, eilėraščio pastate. Banalybė šiuo atveju būtų arčiau paprastumo, naivumo, o ne lėkštumo ar karikatūros. Sigitas Parulskis, „Atsitrenkiantis aidas“, in: Aidas Marčėnas, Sigitas Parulskis, 50 eilėraščių, Vilnius: Baltos lankos, 1999, p. 66–67.
 
Paprastai banalybė tekstą padaro nepralaidų autentiškam bylojimui. Tačiau išskirtinis Marčėno poezijos bruožas – banalybės ir poetinės klišės suskamba naujai. Dėl to jo eilėraščiai lieka palyginti skaidrūs ir lengvai suprantami, juose aiškiai juntama lietuvių lyrikos tradicija.
 
Marčėno poezijai būdingas didelis junglumas bei gebėjimas derinti priešybes. Savo poetiniais mokytojais jis vadino skirtingoms lyrikos tradicijos atšakoms atstovaujančius ir dėl to vienas kitą ginčijančius poetus – Sigitą Gedą ir Tomą Venclovą. Poetikos lygmenyje minėtas junglumas pasirodo kaip klasiškumo ir šiuolaikiškumo derinimas, kitų tekstų išnaudojimas – šią postmodernistinio pastišo stilistiką Marčėnas nusako per dėvėtų drabužių metaforą:
  
ką gi jokių nėra galimybių pačiam pasisiūti
talentų tai jau tikrai neturiu už naujus sumokėti
tais kuriuos pirkotės brangiau ar gavot už nieką
jūsų dėvėtais drabužiais dangstau savo sielą  Aidas Marčėnas, Eilėraštis „Second Hand“, in: Dėvėti, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
 
Pirmiesiems Marčėno eilėraščių rinkiniams dar būdingi platesni mostai, pakilesnės tonacijos, poezijos kaip pasaulio vienumą išsaugančios kūrybinės energijos deklaravimas („Pasaulis baigias, todėl / reikia rašyti eilėraščius“). Tačiau nuo ketvirtojo eilėraščių rinkinio Metai be žiogo (1994) tampa aiški tendencija atsisakyti plačių mostų, skambesnių apibendrinimų, deklaratyvių pasisakymų, ryškėja detalių konkretumas, daugėja slengo, kasdienės kalbos intonacijų.
 
Pastarosiose Marčėno eilėraščių knygose ryškūs konceptualūs sumanymai: dalį knygos Pasauliai (2005) užima modifikuoti sonetų vainikai; knyga Dievų taupyklė (2009) sudaryta iš per metus kasdien rašytų eilėraščių ir apibūdinama kaip „gyvenimo srauto poezija“; rinkinyje Ištrupėjusios erdvės (2012) skelbiami tik japoniški ketureiliai – tankos.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

AIDAS MARČĖNAS
Dėvėti
Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001
AIDAS MARČĖNAS, SIGITAS PARULSKIS
50 eilėraščių
Vilnius: Baltos lankos, 1999
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.