Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Gyvenamosios architektūros sprendimai
 
Urbanistinės plėtros procese esminiu tapo Komunistų partijos pažadas kiekvieną šeimą aprūpinti nuosavu butu ir 1957 m. priimtas nutarimas „Dėl gyvenamosios statybos SSRS išvystymo“. Būtent jame buvo numatyta pagarsėjusi utopinė užduotis per 10–12 metų likviduoti butų trūkumą SSRS. Vieninteliu būdu tai įgyvendinti laikyta masinė surenkamojo gelžbetonio blokinių daugiabučių statyba. SSRS projektuotojai sėkmingai pasinaudojo Vakarų Europos šalių technologiniais sprendimais ir nuo 1959 m. masiškai „paleido“ standartinių gyvenamųjų namų gamybą. Šių namų standartus reglamentavo SNiP‘ai (Statybos normos ir taisyklės), Statybos normos ir taisyklės (СHиП, Строительные нормы и правила) buvo įdiegtos 1955 m. statybinės-architektūrinės reformos metu. Gyvenamųjų namų, bendrabučių ir viešbučių projektavimo normos įsigaliojo nuo 1958 m. gegužės 1 d. pagal SSKP CK ir SSRS MT 1957 07 31 nutarimą „Apie gyvenamųjų namų statybos išvystymą SSRS“. kurie buvo atnaujinami labai retai.
 
Masinės gyvenamosios namų statybos raidoje Sovietų Sąjungoje galima atsekti keturias kartas. 6 dešimtmečio pabaigoje įsigalėjo penkiaaukštis, pagarsėjęs „chruščiovkos“ pavadinimu (serijos 1605, 1-464). Tokiuose namuose suprojektuoti itin „taupūs“ butai: vienam gyventojui nustatyta 9 m2 gyvenamojo ploto norma; dominavo 1–2 kambarių butai (svarbu, kad kiekviena šeima turėtų nors ir mažytį, bet atskirą butą); didesniuose, 2–3 kambarių (rečiau 4 kambarių) butuose dažniausiai būdavo pereinami kambariai; nedidelės virtuvės buvo skirtos tik maisto ruošimui (plotas iki 4,5–6 m2); vonios darytos bendroje patalpoje su tualetais, o standartinio buto aukštis nustatytas iki 2,5 m – kur kas žemesnis, lyginant su stalininio laikotarpio buto standartu.
 
Vienintelis veiksmingas būdas įvesti patobulinimus sovietinėje gyvenamųjų namų sistemoje buvo eksperimentinis projektavimas. Toks skyrius 1960 m. buvo įkurtas Vilniaus miestų statybos projektavimo institute. Čia jauni architektai Gediminas Valiuškis, Algimantas ir Vytautas Nasvyčiai, Enrikas Tamoševičius 1960–1965 m. parengė pirmuosius eksperimentinius projektus, kuriuose kambarius skyrė lengvos sustumiamos pertvaros arba pertvaros-spintos, todėl butai galėjo būti transformuojami.
 
Architektūrinės įvairovės paieškas stambiaplokščių namų architektūroje liudija architekto Tamoševičiaus ir inžinieriaus Mindaugo Bilevičiaus parengti dvylikos ir devynių aukštų stambiaplokščių namų projektai. Pagal pastarąjį 1964 m. devynaukščiai namai pastatyti Žirmūnuose ir Raudonosios Armijos prospekte (dab. Savanorių pr.). Vis dėlto didžioji dalis eksperimentinių projektų taip ir liko neįgyvendinti arba buvo realizuoti su žymiais pakeitimais.
 
Sėkmingiausia eksperimentine stambiaplokščių gyvenamųjų namų serija reikėtų laikyti 1967 m. MSPI architekto Broniaus Krūminio grupės (archit. Algimantas Umbrasas, Vidas Sargelis, inž. Vaclovas Zubrus) parengtą antrosios kartos 5, 9 ir 12 aukštų namų seriją Nr. 1-464-LI, skirtą statybai Lietuvoje. Ši iniciatyva buvo susijusi su galimybe Lazdynų gyvenamajame rajone pastatyti naujus eksperimentinius namus. „Lietuviškoje“ serijoje, remiantis standartiniu sienų ilgiu (3,20 m), suprojektuoti 1, 2, 3 ir 4 kambarių butai (gyvenamojo ploto riba – 60 m2), kuriuose įdiegta nemažai pagerinimų: sumažintas pereinamų kambarių skaičius, vonios kambariai atskirti nuo tualetų, suprojektuotos patogesnės virtuvės, vietoj balkonų įrengtos lodžijos.
 
Gyvenamųjų namų architektūros ir butų planavimo pagerinimas tapo svarbiu Lietuvos architektų uždaviniu, nors ši projektavimo sritis nebuvo laikoma prestižine. 1973 m. architekto Broniaus Krūminio grupė sukūrė trečios kartos stambiaplokščių namų seriją 120V, kuri išsiskyrė reljefiškesniais fasadais, kampinių balkonų šviesšešėliais, didesnėmis pagalbinėmis patalpomis ir virtuvėmis; ja remiantis parengtas variantas 120K, skirtas Kaunui.
 
Šioje serijoje matyti architektų siekis patogiau suplanuoti butus ir suteikti namų fasadams tūrinę įvairovę. Tipinio projektavimo ribose tai buvo tam tikri žingsniai sprendžiant architektūrinės monotonijos ir butų pagerinimo klausimus. 1981 m. vykusioje konferencijoje „Industrinių daugiabučių namų statybos ir architektūros raida bei perspektyvos“ kolegos įvertino Krūminį sakydami, kad serijose 1-464LI, 120V ir 120K architekto ranka jaučiama labiausiai.
 
8 dešimtmečio pabaigoje ir 9 dešimtmečio pradžioje masinėje gyvenamojoje architektūroje galima sutikti ir regionalizmo bruožų. Pavyzdžiui, 1980 m. gyvenamųjų namų serijoje Klaipėdos miestui (tai buvo jau ketvirtosios kartos stambiaplokščių gyvenamųjų namų serija) dominavo kampinių balkonų ir balkonų lodžijų ritmas bei raudonų plytų apdaila, kuri buvo laikoma klaipėdietiško stiliaus akcentu. Atsižvelgta ir į nepastovų Klaipėdos klimatą – suprojektuotos lodžijos, kurios galėjo būti įstiklinamos kaip verandos. Naujovė masinės statybos bute buvo ir erdvus 11 m2 holas, vedantis į balkoną, apšildoma palėpė, surenkamieji stogai be ruloninių dangų ir erdvesnės virtuvės (8,67 m2).
 
Galima sakyti, kad kai kitose respublikose architektai šalinosi masinės statybos ir iniciatyvą perėmė inžinieriai, Lietuvoje stambiaplokščių namų projektavimui visuomet vadovavo profesionalūs architektai. Bendrame SSRS masinės gyvenamosios statybos kontekste šias Lietuvos architektų pastangas reikėtų laikyti išskirtinėmis, kadangi, nepaisant standartizacijos, masinės gyvenamosios architektūros srityje išliko siekis gerinti gyvenamąją aplinką, turint labai ribotą medžiagų ir pastatų tipų pasirinkimą.
 
 
Naujieji miestai ir mikrorajonai
 
Masinė gyvenamoji architektūra Lietuvos SSR buvo neatsiejama nuo bendro visasąjunginio konteksto ir normatyvų. Vis dėlto čia susiklostė savita situacija, leidusi architektams ne tik savarankiškiau diegti gyvenamosios statybos pagerinimus, bet kurį laiką netgi diktuoti naujosios gyvenamosios urbanistikos madas. Modernių gyvenamųjų rajonų projektavimo procesas Sovietų Sąjungoje paspartėjo po 1958 m. Maskvoje surengto Tarptautinės architektų sąjungos kongreso, skirto miestų atstatymo klausimams.
 
Visų pirma, pasikeitė kvartalo koncepcija – nauji gyvenamieji namai pradėti grupuoti į didelius, funkciškai zonuotus mikrorajonus (9000–12 000 gyventojų). Įdiegta pakopinė visuomeninio kultūrinio-buitinio aptarnavimo sistema: pagrindiniu mikrorajono elementu tampa namų grupė, komponuojama aplink pirminio aptarnavimo centrą (nedidelę 1–2 aukštų parduotuvę, iki tol buvusią pirmuosiuose namų aukštuose).
 
Iš namų grupių formuojamas mikrorajonas su savo darželiais, mokykla ir prekybos-buitinių paslaugų centru. Iš mikrorajonų sudaromas gyvenamasis rajonas, turintis pagrindinį prekybos, laisvalaikio (kultūros, sporto) centrą, medicininio aptarnavimo centrą ir panašių visuomeninių pastatų grupę. Pakito ir urbanistinė kompozicija: atsisakyta namų statymo pagal kvartalo perimetrą, įdiegtas laisvas namų išdėstymas, daugiau dėmesio skirta natūralaus reljefo išsaugojimui, tarp namų ir važiuojamųjų dalių įrengtos žaliosios zonos, o kvartalų ir mikrorajonų viduje – pėsčiųjų alėjos.
 
Pirmasis pagal šiuos sovietinio modernizmo principus pastatytas miestas Lietuvoje – Elektrėnai, 1960 m. pradėję augti kaip grandiozinės šiluminės elektrinės darbininkų gyvenvietė (archit. Birutė Kasperavičienė ir Kazimieras Bučas). Miesto pagrindą sudarė trys žiedu susijungiančios gatvės. Centre sutelktas administracinių, kultūrinių ir buitinio aptarnavimo pastatų kompleksas: du vaikų lopšeliai-darželiai, mokykla ir technikumas; kultūros namai su plačiaekraniu kino teatru; universalinė parduotuvė, maisto prekių parduotuvė, valgykla ir buitinių paslaugų kompleksas; viešbutis, poliklinika ir atokiau stovinti ligoninė, o aplink žaliuose plotuose laisvai išdėstyti gyvenamieji 4 ir 5 aukštų daugiabučiai bei devynaukščiai.
 
Modernus miestas keturiems tūkstančiams gyventojų (1980 m. jų buvo jau 8000) statytas moderniais industriniais metodais: 1960 m. čia surinkti vieni pirmųjų Lietuvoje gelžbetonio plokščių daugiabučiai. Elektrėnų projekte įgyvendintas ir moderniosios urbanistikos siekis įvairiau panaudoti natūralų reljefą: užtvenkto Anykštos ežero (dab. Elektrėnų marios) krante įrengtas parkas ir sporto kompleksas, daug dėmesio skirta apželdinimui.
 
Nors daugelis visuomeninių pastatų Elektrėnuose buvo pastatyti pagal tipinius projektus, čia būta ir unikalių objektų. Jaunas architektas Leonas Mardosas suprojektavo skandinaviško modernizmo stiliaus 964 vietų karkasinės konstrukcijos vidurinę mokyklą, už kurią 1962 m. buvo apdovanotas SSRS jaunųjų architektų darbų apžiūroje (mokyklos projektas vėliau tapo tipiniu). Savo unikaliu kupoliniu tūriu Elektrėnuose išsiskyrė Ledo arena, pastatyta pagal įmonės inžinieriaus Valevičiaus projektą. Elektrėnai kurį laiką buvo tapę gyvenviečių prie valstybinių elektrinių išplanavimo pavyzdžiu visos SSRS projektuotojams.
 
Vilniuje industrinė gyvenamųjų namų statyba platų užmojį įgavo po 1962 m., kai buvo pradėtos vystyti naujos šiaurinės teritorijos kairiajame Neries krante ir pastatytas pirmasis laisvo planavimo gyvenamasis rajonas – Žirmūnai, skirtas 45 000 gyventojų. Jį sudarė trys mikrorajonai su jų centruose išdėstytais tipiniais pastatais: visuomeniniais centrais, darželiais, mokyklomis, maisto prekių parduotuvėmis.
 
Labiausiai išgarsėjo ir pavyzdiniu tapo pirmasis mikrorajonas (D-18), kurio autorė Birutė Kasperavičienė siaurame 1,5 km ilgio sklype laisvai išdėstė aplink kiemus sugrupuotus penkiaaukščius. Siekiant mikrorajono silueto įvairovės, Žirmūnuose buvo pastatyti devynių aukštų stambiaplokščiai namai (archit. Tamoševičius, 1964), kuriuose įrengti tik vieno kambario butai, remiantis socialine teorija, kad viengungius ir mažašeimius yra tikslinga sutelkti į didesnio aukštingumo namus.
 
Centre pastatytas dviejų aukštų visuomeninis centras „Žirmūnai“ su parduotuvėmis, restoranu, biblioteka ir moderniai sutvarkyta aplinka (archit. A. Aronas, 1969) tapo kartotiniu – tokie visuomeniniai centrai vėliau statyti daugelyje Lietuvos gyvenamųjų mikrorajonų. 1968 m. Žirmūnams suteikta SSRS valstybinė premija buvo pirmasis Sovietų Sąjungoje masinės gyvenamosios statybos ir urbanistinio planavimo įvertinimas, kuris labai pakėlė Lietuvos architektų prestižą, o kartu pademonstravo tipinių modernių gyvenamųjų rajonų statybos kryptį. 1969 m. Žirmūnai buvo pristatyti tarptautiniame moderniosios architektūros žurnale L‘Architecture d‘Aujourd‘hui (Architektūra šiandien) kaip modernios sovietinės gyvenamosios architektūros pavyzdys. „Quartier de Girmounai, Vilnius, Lituanie“, in: L‘Architecture d‘Aujourd‘hui, 1969–1970, Nr. 147, p. 58–60.
 
Apdainuotieji ir apdovanotieji Lazdynai
 
Lazdynai – vienas pirmųjų Vilniaus gyvenamųjų rajonų, pastatytų pagal naujųjų Europos priemiesčių pavyzdį (archit. Vytautas Edmundas Čekanauskas, Vytautas Brėdikis, pastatytas 1967–1973). Jo pagrindą sudaro žiedinė gatvių sistema ir laisvai aplink pusiau atvirus kiemus sukomponuotų gyvenamųjų namų grupės, išdėstytos sudėtingame reljefe ir natūraliame pušyne. Čia buvo sėkmingai įgyvendinta pakopinė visuomeninio aptarnavimo sistema: 40 000 žmonių apgyvendinti keturiuose mikrorajonuose, kurių kiekvienas turi savo parduotuves, darželius, mokyklas ir mikrorajonų centrus. Lazdynuose pavyko įgyvendinti iš tiesų novatoriškus namų statybos reljefe ir gamtinės aplinkos išsaugojimo sprendimus. Čia architektai sukūrė architektūrinę kompozicinę įvairovę, kurioje jaučiama Stokholmo priemiesčių (Vällingby, Farsta) įtaka.
 
Nuo pat pradžių Čekanauskas su Brėdikiu ypač daug dėmesio skyrė rajono vietos paieškai – natūralių kalvų ir pušynų teritorijai, kuri tapo urbanistinio plano pagrindu. Lazdynai taip pat buvo ta vieta, kurioje pirmą kartą namai pastatyti gana didelio nuolydžio reljefe. Tai neabejotinai sukėlė problemų derinant projektą su Vilniaus namų statybos kombinatu. Čekanauskas prisimena:
 
Buvo tas Liubeckis [direktorius] toks nesiskaitantis, aprėkdavo visus, visi viršininkai bijodavo pas jį važiuoti. O su manim jis kažkaip gerai bendravo, kava pavaišindavo, pakalbėdavo, paskui klausia „nu ko reikia?“. Tai aš ko nors paprašau, o jis parėdymus tik duoda. Žodžiu, gerbė, kad aš architektas, tai jau kitaip kalbėdavo. Kasdienė duona buvo laviruoti tarp valdininkų. Interviu su Vytautu Edmundu Čekanausku, 2006 12 11, užrašė Marija Drėmaitė. 
 
Tačiau architektams pavyko sukurti skandinaviškiems gyvenamiesiems rajonams būdingą namų aukščių ir tūrių urbanistinę įvairovę: čia pastatyti 15 tipų (serija 1-464-LI) namai – iki tol nematyti laužytos konfigūracijos penkiaaukščiai, terasomis žemėjantys penkiaaukščiai ir devynaukščiai, pirmieji vertikalūs akcentai – bokštiniai šešiolikaaukščiai ir dvylikaaukščiai namai (1969). Pastarieji buvo grynai estetinis-kompozicinis sprendimas, kadangi stambiaplokščiai bokštiniai pastatai buvo pripažinti neefektyviais (todėl vėlesnieji šešiolikaaukščiai pastatyti jau iš monolitinio gelžbetonio).
 
Lazdynai išsiskyrė ir visuomeniniais pastatais – specialiai rajonui jaunas architektas Česlovas Mazūras suprojektavo novatorišką nestandartinę mokyklą. Taip pat architektai suteikė individualių bruožų standartiniams prekybos centrams, pastatytiems kiekviename mikrorajone. Lazdynų papėdėje buvo numatyta moderni visuomeninė erdvė su sporto aikštynu ir ekspozicijų centru, o virš magistralės (Kosmonautų, dab. Laisvės prospekto) suprojektuotas pagrindinis rajono kultūrinis-prekybinis centras, į kurį vedė visos rajono pėsčiųjų alėjos. Šį įspūdingą pastatą (archit. Mazūras) akivaizdi paralelė sieja su Vällingby rajono centru, „pakabintu“ virš metro linijos. Deja, visuomeninio-kultūrinio rajono centro įgyvendinimui pritrūko lėšų.
 
Gamtinė aplinka, įvairių aukščių ir įvairiai sukomponuoti namai, išsaugoti natūralūs ir specialiai suprojektuoti nauji želdiniai drauge su pėsčiųjų takais, natūralaus akmens mūro sienelėmis ir moderniomis skulptūromis kūrė skandinaviško priemiesčio įspūdį. Pasak Čekanausko, įtakingas Maskvos vyriausiasis architektas, apžiūrėjęs Lazdynus, įvertino: „reljefas išnaudotas sėkmingai“. Ši vėliau sustabarėjusi frazė padėjo Lazdynams ne tik tapti sovietinės urbanistikos etalonu, bet ir pavyzdžiu visam Rytų blokui. 1974 m. Lazdynai apdovanoti Lenino premija – tai buvo pirmasis tokio lygio valstybinis apdovanojimas, skirtas už urbanistinį projektą. Pagal tuomet galiojusią tvarką apdovanojimui pristatyti ne tik projektuotojai, bet ir administratoriai bei statybininkai, todėl apdovanotąjį kolektyvą sudarė architektas Brėdikis, inžinieriai-statybininkai Algimantas Kleinotas ir Vincentas Šileika, Miestų statybos projektavimo instituto vyriausiasis architektas Vytautas Balčiūnas, Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Valiuškis, projekto vyriausiasis architektas Čekanauskas.
 
Nepaisant garbingo apdovanojimo, čia galima įžvelgti du paradoksus. Pirma, sumanytas ir projektuotas kaip opozicija sovietiniam pilkumui, vakarietiško modernizmo inspiruotas rajonas tapo ne tik pripažintu pavyzdžiu, bet ir sumaniai naudotu propagandos įrankiu pristatant moderniosios sovietinės architektūros pasiekimus tiek užsienyje, tiek ir šalyje, kur standartinių gyvenamųjų rajonų monotonija jau pradėjo susilaukti kritikos. Jis tarsi užtikrino, kad industrinė masinė statyba turi optimistinę ateitį. Antra, Lietuvos architektams Lazdynai simbolizavo vakarietiško modernizmo dvasią ir geresnės gyvenamosios architektūros viltį. Tačiau šiandien ši vieta simbolizuoja dar vieną iš prastų medžiagų pastatytą (nors ir gerai suplanuotą) sovietinės respublikos gyvenamąjį rajoną, liudijantį visagalės masinės standartinės statybos gniaužtus. Vėliau planuojant kitus mikrorajonus jau nebepavyko pasiekti panašaus modernistinio idealizmo. Kita vertus, nuolatos griežtėjo ir ekonominiai svertai – pirmiausia buvo didinamos užstatymo tankumo ir namų aukščio normos.
 
 
Kaimo modernizacija ir urbanizacija
 
Žvelgiant į kaimo urbanizaciją Sovietų Sąjungoje, aiškiai matyti dvi ideologinės linijos: pirmoji – tai vienkiemio, kaip privatinės nuosavybės, naikinimas; antroji – vadinamasis „miesto ir kaimo suartinimas“, kuris paskatino mažų kaimų ir vienkiemių stambinimą į „miesto tipo gyvenvietes“. Kaimo urbanizavimas vyko išimtinai per kolektyvizacijos procesą – steigiamo stambaus kolūkio KolūkisKolūkis, kolchozas, kolektyvinis ūkis (rus. колхоз, коллективное хозяйство) – sovietinė žemės ūkio įmonė, sukurta jungiant mažus ūkelius.  arba tarybinio ūkio Tarybinis ūkisTarybinis ūkis, sovchozas (rus. совхоз, советское хозяйство) dažniausiai buvo kuriamas nacionalizuotų didelių ūkių bazėje, o vėliau kartais sujungus „atsilikusius“ kolūkius. Po 1970 m. prasidėjo tarybinių ūkių specializacija ir koncentracija, pvz., 1983 m. veikė 28 tarpūkinės kiaulininkystės įmonės. (gamybos vieneto) darbuotojai buvo sutelkiami į centrinę ūkio gyvenvietę, kuri savo forma ir turiniu buvo artima naujiems industriniams miestams.
 
Lietuvoje sovietinė kaimo urbanizacija yra susijusi su itin ryškiais kraštovaizdžio pokyčiais. Prievartinis vienkiemių likvidavimas, melioracija ir nuolatinis gyvenviečių stambinimas lėmė, kad 1983 m. jau 64 proc. Lietuvos kaimo žmonių gyveno kolūkinėse gyvenvietėse.
 
Nauji planavimo, statybos ir apželdinimo metodai buvo propaguojami parodomosiose kolūkinėse gyvenvietėse. Pavyzdine naujojo kaimo tipo gyvenviete, turėjusia parodyti, kaip ateityje atrodys lietuviškas kaimas, buvo Dainavos eksperimentinė gyvenvietė, pastatyta „Leonpolio“ paukštininkystės tarybiniame ūkyje Ukmergės rajone (archit. Ramūnas Kamaitis ir V. Šimkus, 1965–1969). Čia siekta sukurti miesto gyvenimo sąlygas, todėl atsisakyta individualių ūkių, statyti miesto tipo daugiaaukščiai surenkamieji namai ir gyvenvietės centras su universaline parduotuve.
 
Tokį funkcionalistinį „miesto perkėlimo į kaimą“ eksperimentą valdžia gyrė ir propagavo, tačiau gana greitai jis susilaukė kritikos ir laikytas nepasiteisinusiu. Netgi Dainavos gyvenvietės apdovanojimas SSRS valstybine premija (1971) neįtvirtino panašaus „miesto tipo“ kaimo plėtros modelio, kuriame kolūkietis būtų visiškai atskirtas nuo savo individualaus ūkio. Nepaisant to, daugelyje Lietuvos kolūkinių gyvenviečių minimu laikotarpiu iškilo standartiniai stambiaplokščiai 2–3 aukštų gyvenamieji namai.
 
8 dešimtmetis žymėjo naują etapą Lietuvos kaimo architektūroje su šūkiu „pradedame kurti naują Lietuvos kaimą“. Visų pirma, tai Baltijos respublikų agrarinės ekonomikos augimas, vėliau leidęs šiems kolūkiečiams mėgautis kur kas geresniais materialinio gyvenimo vaisiais (tarp jų ir architektūra) nei likusiems Sovietų Sąjungos žemdirbiams.
 
1973 m. sudarius visų naujų Lietuvos kaimo gyvenviečių projektus, kurių dauguma buvo standartiniai, taigi, pasižymėjo monotonija, pradėta diskutuoti apie savitumų poreikį. Tai sutapo su folklorinio regionalizmo atgimimu architektūroje ir paskatino architektus domėtis etnografinėmis regionų savybėmis. Kolūkių statybos projektavimo instituto architektai pradėjo taikyti įvairesnes priemones: išryškino natūralų vietovės reljefą, vengė stačiu kampu susikertančių gatvių, kūrė įvairesnių tipų gyvenamųjų namų projektus. Šią radikaliai pakitusią ideologiją puikiai iliustruoja architekto-urbanisto Kazimiero Šešelgio straipsnio antraštė „Ginkime kaimą nuo miesto statinių!“. Kazimieras Šešelgis, „Ginkime kaimą nuo miesto statinių!“, Statyba ir architektūra, 1984, Nr. 12, p. 4.
 
Svarbų postūmį gyvenamajai statybai socialistiniame kaime turėjo 1978 m. SSKP plenumas, kuriame buvo atkreiptas dėmesys, kad žemės ūkio ir kitų sričių specialistus su aukštuoju išsilavinimu gyventi ir dirbti kaime gali paskatinti geresnės gyvenimo sąlygos. Tai leido kur kas laisviau traktuoti gyvenamojo ploto normatyvus, diegti originalesnius individualių gyvenamųjų namų sprendimus.
 
Šios ideologijos rezultatas – Alytaus namelis, kuriame galima įžvelgti kompromisą – viena vertus, pavyko įgyvendinti uždavinį į kaimo gyvenvietę sugrąžinti individualų šeimos namą (pastatytą iš vietinių medžiagų, t. y. turintį regioninių bruožų), antra vertus – nenukrypta nuo griežtų statybos industrializavimo ir surenkamumo reikalavimų (nes namelis gamintas fabrike iš standartinių skydų).
 
1976 m. Alytuje pradėti gaminti šešių tipų, skirtingo plano (70–120 m2 ploto), kambarių skaičiaus (3–5) ir fasadų namai. Vieno aukšto su palėpe namas, pastatytas ant aukšto cokolio (kuriame įrengtas rūsys) pilkame silikatinių plytų ir šiferio stogų kaimo kraštovaizdyje išsiskyrė spalvingumu, įvairių medžiagų apdaila (raudonų ar gelsvų plytų, akmenų mūro), stačiu dvišlaičiu stogu su čerpių arba spalvoto šiferio danga. Viduje nepagailėta vietos erdviai virtuvei su valgomuoju, sandėliukui ir ūkinėms patalpoms. Alytnamis – tai vėlyvojo sovietinio Lietuvos kaimo ir miestelių gerovės simbolis, kuris, nors ir gerai suplanuotas, nuolat tobulinamas, vis dėlto nebuvo be trūkumų, pirmiausia dėl prastos medžiagų kokybės (kolūkiečiai Alytnamius vadino kartoniniais namais).
 
 Vėlyvuoju sovietmečiu plintančias regionalizmo architektūros idėjas Lietuvos kaime iliustruoja ir pavyzdinė Juknaičių tarybinio ūkio gyvenvietė (archit. Alfonsas Kiškis, Rūta Kiškienė, Stanislovas Kalinka, Edmundas Vičius). Kartu tai ir ambicingo tarybinio ūkio pirmininko Zigmanto Dokšo pastangos sukurti nestandartinę aplinką.
 
1974 m. parengtame Juknaičių gyvenvietės generaliniame plane buvo atskirtos gyvenamoji ir gamybinė zonos, namai sugrupuoti ne palei gatves, o į atskirus, želdiniais apsuptus kvartaliukus. Gyvenvietės-parko struktūrą suformavo žymus to meto Lietuvos kraštovaizdžio architektas Alfonsas Kiškis su žmona Rūta. Originalių pastatų (taip pat ir gyvenamųjų) statybas inicijavo pirmininkas, remdamasis užsienio kelionių metu įgyta patirtimi. Čia statyti nestandartiniai pusantro, pustrečio aukšto gyvenamieji namai su per du aukštus išdėstytais butais (archit. Vičius), aštuonbučiai namai (archit. Kalinka), plastiškų formų, raudonų plytų mūro, šlaitiniais čerpiniais stogais dengti visuomeniniai pastatai.
 
Originalus pastatas – dvasinio ir fizinio sveikatingumo rūmai (!) – baseino ir pirčių kompleksas, architektūrine kompozicija primenantis bažnyčią su vienuolynu (archit. Kalinka, 1977). Juknaičiuose labai anksti buvo įsteigti tarybinio ūkio architekto (Vičius) ir dailininko (Gintaras Augaitis) etatai, apželdinimo sprendimus įgyvendino originalų kraštovaizdžio agronomės etatą turėjusi Benedikta Dokšienė, pastatus ir parką dekoruoti buvo kviečiami žymūs Lietuvos menininkai (skulptoriai Stanislovas Kuzma, Gediminas Karalius, vitražo meistrai Konstantinas Šatūnas, Algirdas Dovydėnas ir kt.). Socialine prasme Juknaičiuose buvo įgyvendintas socialistinis-paternalistinis globos principas nuo „lopšio iki kapo“, kadangi čia buvo sukurta kolūkiečių socialinio aprūpinimo sistema nuo vaikų darželio iki senelių namų ir kapinių. 1988 m. Juknaičių gyvenvietės architektūra buvo įvertinta Lenino premija.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Quartier de Girmounai, Vilnius, Lituanie“
L‘Architecture d‘Aujourd‘hui, 1969–1970, Nr. 147
KAZIMIERAS ŠEŠELGIS
„Ginkime kaimą nuo miesto statinių!“
Statyba ir architektūra, 1984, Nr. 12
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.