Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Tradicijų ir naujovių kryžkelėje
 
Iki nepriklausomybės atkūrimo keramika išsiskyrė radikaliausiais ieškojimais lietuvių taikomojoje dailėje. Tačiau po 1990 m., pasikeitus meninio gyvenimo situacijai, ekspresyvi skulptūrinė keramika – tai, kas dar ne taip seniai stebino ir kėlė aršias diskusijas – tapo modernia klasika. Dabar žiūrovų vaizduotę labiau dirgino naujasis šiuolaikinis menas, į Lietuvą atgabentos provokatyvios kitų šalių dailės parodos, vakariečių eksperimentai, lietuvių pamatyti užsienio parodose. Todėl dailės mėgėjai iš keramikos laukė kažko daugiau – intriguojančio, neįprasto.
 
Tuo „daugiau“ tapo trumpai gyvavusi trijų jaunų menininkų grupė „Š. V.“, subūrusi Svajonės Stanikienės (g. 1961) ir Pauliaus Staniko (g. 1962) porą kartu su Ona Grigaite (g. 1963). Ši trijulė, pradėjusi eksponuoti kūrinius kartu 1988 m., grupe pasivadino 1991-aisiais, o savais keliais pasuko po 1993-iųjų. Greičiausiai dėl to, kad Stanikai pasuko į šiuolaikinio meno sritį, o Grigaitė „liko“ keramikoje.
 
Nors visų autorių siekis buvo konceptualioji kūryba, skyrėsi jų raiškos samprata: Stanikų duetas, pradėjęs nuo keraminių puodų interpretacijų, ilgainiui formavo realistines ir neoklasicistines terakotines skulptūras, traukiančias formos ir idėjos radikalumu, eklektiškumu, instaliaciniu eksponavimu. Populiariosios kultūros įkvėpti Grigaitės natiurmortai skyrėsi nuo poparto muliažų stilizacija, ryškiomis, žvilgančiomis ir tikrovės neatitinkančiomis spalvomis. Grigaitė žavėjo žaismingumu, atviru jausmu, lengva ironija (Natiurmortas su buteliu, 1991), apčiuopiama lipdyba, tirštu varvančių glazūrų sluoksniu, taip besiskiriančiu nuo ligtolinio lietuvių klasikų požiūrio į keraminio dirbinio dangą kaip turinčią „suaugti“ su indo forma.
 
Taigi autoriai provokavo žiūrovus skirtingais būdais – Stanikai siekė sukelti pagarbią baimę, kylančią monumetalaus, didelių mastelių istorinio objekto akivaizdoje, ir pasidygėjimą jo natūralizmu, loginės atitikties nebuvimu, išvydus jį neįprastoje vietoje. Grupės veikla padrąsino kolegas įrodydama, kad molio meno sritis gali išsilaisvinti iš cechinės priklausomybės, be kompromisų įsiveržti į šiuolaikinio meno lauką. 10 dešimtmečio viduryje sukurtose instaliacijose Stanikai derino keraminius dirbinius, rastus daiktus, fotografijas, piešinius, savo nuotraukas. Jie prabilo apie iki tol lietuvių dailėje retai liestą mirties temą, menininkų dueto darbuose atsirado erotizmo, bjaurumo estetikos (Jūsų tėvas, Jūsų sūnūs ir Jūsų dukra, 1998).
 
Stanikų duetas užėmė tarpinę vietą tarp keramikos ir šiuolaikinio meno, jų kūryba nepadarė tiesioginės įtakos konkrečiam keramikui, greičiau padrąsino peržengti cechines ribas. XX–XXI a. sandūroje pasirodęs postmodernistinės mąstysenos Audrius Janušonis (g. 1968) privertė prisiminti ankstyvuosius „Š. V.“ trejeto eksperimentus. Janušonio kuriami Torsų (nuo 1998), Faunų (nuo 1999), Personalijų (nuo 2000) ir kiti ciklai, portretai ir mišrios būtybės traukia groteskiška išvaizda, viduramžių skulptūros ir XX a. pradžios dekadanso reminiscencijomis, utriruota kūno plastika, mįslingais tikroviškų-fantastinių detalių deriniai (žmonių kūnai su išgalvotų būtybių veidais, vyrų ir moterų figūros sukeistais lytiškumo požymiais). 2013 m. Kauno bienalėje Unitekstas Janušonis už skulptūrinės keramikos kolekciją pelnė pagrindinį prizą, suteikusį jam teisę pristatyti asmeninę ekpoziciją jubiliejinėje X Kauno bienalėje. Pastarojoje menininkas pasirodė su įspūdingu daugiaplaniu ciklu Kauno poetams (2015), sudarytu iš autorinės keramikos, asmeninių daiktų, muliažų, interjero įrangos elementų. Pats Janušonis ciklą apibūdino kaip „keramines „statulas“ ir objektus, šiek tiek metalinių ir medinių konstrukcijų, baldų, truputis garso ir piešinių“. Kauno bienalė SUJUNGTI / Kaunas Biennial NETWORKED: Katalogas, Kaunas: VšĮ „Kauno bienalė“, 2015, p. 109.
 
Menininko pasaulėvaizdis įdomus ne tik tėvynainiams. Keramikos tradicijomis garsėjančioje Ženevoje (kurioje įsikūrusi Tarptautinė keramikos akademija), „Ariana“ muziejuje, 2011 m. surengta asmeninė Janušonio paroda, o menininko kūrybinis seminaras – figūrų lipdybos demonstravimas – įtrauktas į Carouge miestelyje netoli Ženevos (Šveicarija) rengiamą festivalį „Keramikos kelias“.
 
Demonstraciją A. Janušonis pradėjo trumpu pasakojimu apie naujausius savo darbus (itin įdomus paskutinis menininko kūrinių ciklas, skirtas emigracijos problemoms), aiškino susirinkusiesiems, kad labai svarbi jo keraminių skulptūrų dalis – veidai, parodė Milo Veneros veido „matricą“, kurią dažniausiai naudoja, ir pradėjo lipdyti... „Ar Jūsų skulptūros tuščiavidurės?“, „Kaip jas išskaptuojate, ar esate lipdęs aktus?“, „Dirbate taip greitai, ar aplink darbo karkasą nesusidarys oro burbuliukai?“, „Kiek šiame molyje šamoto?“, „Ar naudojate eskizus?“ – skulptoriui dirbant iš visų pusių skriejo klausimai. A. Janušonis atsakinėjo išsamiai, bet lakoniškai. […] Po valandos priešais žiūrovų akis puikavosi A. Janušonio stilistikos faunas, rankoje laikąs kiškį. „Paprastai darbą palieku kitai dienai“, – pasakė kūrėjas ir išėjo parūkyti. Tik vėliau supratau, kad stebėtojai daugiau nelabai ko ir tikėjosi. Tačiau po pertraukos menininkas grįžo ir paprašė vielos. Taręs: „Aišku, molis dar labai minkštas“, perrėžė fauną pusiau. Dalyviai nuščiuvo ir sulaikę kvapą stebėjo, kaip jo torsas karkasu kyla aukštyn. Akimirka truko amžinybę, bet fauno torsas sėkmingai atsiskyrė nuo kojų ir buvo išskaptuotas, kaip ir apatinė jo dalis, po to vėl sudėtas „į daiktą“ ir atrodė kaip buvęs. Susikaupusi įtampa išsiliejo plojimais. Eglė Kačkutė, „Tegyvuoja žmogus... Audriaus Janušonio kūryba Šveicarijoje“, Dailėraštis, 2011 12 02.
 
Kadangi kūniškumas yra viso šiuolaikinio meno dėmesio centre, galima teigti, kad radikaliojo nepriklausomos Lietuvos keramikos sparno kūryba pataikė ant inovatyvumo bangos ir požiūrio šviežumu praturtino nacionalinę keramiką.
 
 
Senos technologijos, naujas turinys
 
Pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu keramikai siekė įtvirtinti savo pozicijas tęsdami anksčiau pradėtus simpoziumus ir rengdami naujus, gaivinančius archajines technologijas, skatinančius puodininkystės ir profesionaliosios keramikos sąveiką. Šiems procesams būdinga decentralizavimo tendencija. 1995 m. Randamonyse (prie Merkinės), Eugenijaus Paukštės sodyboje, surengtas I juodosios keramikos simpoziumas, įkurtas juodosios keramikos centras (1999 m. tapo Tarptautinės keramikos akademijos Ženevoje nariu, 2000 m. jam suteiktas UNESCO keramikos centro vardas). Nuo 1998 m. juodoji keramika ir raugo technologija diegiama Bebrusuose (Molėtų r.), Birutės ir Viliaus Šeškauskų tradicinių amatų sodyboje. Į šiuos ir kitus senųjų keramikos gamybos būdų seminarus susirenka ir profesionalūs, ir liaudies meistrai, gyvai perimama tradicija ir dalijamasi patirtimi.
 
Gausioje keramikos renginių panoramoje kryptingumu ir užmojais išsiskiria Panevėžio tarptautinis keramikos simpoziumas, suburiantis visų žemynų keramikus, turintis puikias sąlygas išdegti didelio formato šamoto dirbinius. Prie porceliano populiarumo daug prisidėjo Kauno „Jiesios“ keramikos gamykloje reguliariai organizuojami porceliano simpoziumai Idėja. Kauno keramikai rengia simpoziumą Mes (nuo 2007 m. skiriamą Kauno meno mokyklos laikus siekiančiai redukcinei glazūrai), Vilniaus keramikai – simpoziumą Harmonija. 2007 m. Kaune pradėtos rengti Baltijos šalių keramikos parodos Pavasaris. Nuo 2010 m. Vilniuje organizuojamos respublikinės keramikos bienalės. Domėjimasis Rytų keramika skatino japoniškos raku keramikos seminarų populiarumą, o 2010 m. – korėjietiškos anagamos krosnies atsiradimą Gojaus kaime (Trakų r.). Ją keramikų Dormantės ir Jurgio Penkinskių šeimai pastatė japonų meistrai.
 
Simpoziumai keramikams – reikšmingesni susibūrimai nei kitų sričių menininkams. Dažnai savo dirbtuvėse jie neturi tokių sąlygų eksperimentuoti, išdegti kūrinį malkomis kūrenamoje krosnyje, sukurti didelės apimties kūrinių, atnaujinti meninės kalbos arsenalą. Be to, archajinių technologijų simpoziumuose keramikai gilinasi į senosios keramikos tradicijas. Pastaruoju metu vis dažniau kūrinių etiketėse galima perskaityti informaciją apie kūrinio radimosi aplinkybes: anagamos ar raku degimas, raugo technologija. Keramikė Aldona Keturakienė, kaip ir nemaža dalis mūsų keramikų, dalyvavusi simpoziumuose Lietuvoje ir už jos ribų, pasakoja:
 
Didžioji mano kūrybinių darbų dalis, reikia pripažinti, buvo sukurti šešiolikos tarptautinių porceliano simpoziumų metu, parduotomis vasaromis. Ne kartą teko derinti organizatorės ir kūrėjos vaidmenis. Likimas lėmė dirbti su pripažintais kitų šalių menininkais, matyti jų dirbtuvę, gyvai bendrauti ir kai ko išmokti.
 
Džiaugiuosi, kad sulaukiau tokio laiko, kada galiu laisvai keliauti, pamatyti pasaulį ir jo meną, dalyvauti bendrose parodose ir projektuose su kitų šalių menininkais, tiesiog susipažinti su tarptautinio meninio gyvenimo įvykiais. Esame teisėta Europos dalis. Aldona Keturakienė, Porcelianas Lietuvoje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 203.
 
Nuolatinis tarptautinių simpoziumų dalyvis, kaunietis Remigijus Sederevičius (g. 1968) simpoziumuose sukūrė išskirtinius kūrinius – milžiniškus šamotinius Degtukus (2000) ir erdvinę kompoziciją iš porceliano Pro rakto skylutę (2003). Dalyvaudamas Kinijoje, netoli Siano (Šansi provincija) Tarptautinio keramikos muziejaus (FuLe International Ceramic Art Museum) surengtame simpoziume, skirtame atnaujinti šio muziejaus ekspoziciją, sukūrė instaliaciją Pirmas įspūdis (2010), įkvėptą apleisto vietinio fabriko vaizdo ir ten paliktų tualetinio popieriaus ritinėlių. Tokiu būdu – įsisavinant ilgaamžes technologijas ir perprantant šiuolaikinio meno kalbą – plečiasi keramikų profesinis akiratis, jų kūryba įvairėja meninės raiškos, medžiagos ir technologijų požiūriu. Keramiką maitinančios skirtingos prigimties tendencijos – taisyklingo meno principų nepaisymas, stiprėjantis konceptualusis pradas ir iš senosios pasaulio bei baltų keramikos sklindanti paprastumo filosofija – gimdo savitą šiuolaikinės lietuvių keramikos derinį, skatina įvairios stilistikos meninių idėjų samplaiką.
 
 
 
Išbandymai erdve
 
Jeigu inovatyvumą keramikoje siesime su tarpdiscipliniškumu, hierarchijos tarp aukštesnių ir žemesnių meno sričių trynimu, tokios veiklos apraiškų šiuolaikinėje lietuvių keramikoje atrasime apsčiai. Riba tarp keramikos ir skulptūros – labai nežymi. Keramikos technologija ir skulptoriaus formos matymas susipina Rimanto Sakalausko (g. 1952), Juozo Lebednyko (g. 1948) ir Kęstučio Musteikio (g. 1956) skulptūriniuose objektuose, kuriuos su keramika sieja tik degtas molis (terakota) ir glazūra. Prie abstrakčiosios skulptūros principų priartėjo Tomas Jurgis Daunora (g. 1965), keramikos darbų sukūrė kitų sričių menininkai – Giedrė Gučaitė (1948–2014), Arūnas Rutkus (g. 1961).
 
Reikėtų išskirti išaugusius keramikų siekius apvaldyti erdvę daugianarėmis kompozicijomis ir instaliacijomis. Erdvinis faktorius tapo svarbus 9 dešimtmečio novatorei Aldonai Šaltenienei (g. 1943), kuri nepriklausomybės metais savo pamėgtiems žvėriažmogiams suteikė papildomą aplinką iš molinių taurių, puodų, šukių, rastų daiktų ir kitokių elementų, įtrauktų laikantis keramikos technologijų, tačiau praplečiančių asociacijų lauką. Instaliaciniu principu inscenizuota Puota (1994–1998) technologiniu sąžiningumu ir giminingais motyvais primena ankstyvąjį kūrybos laikotarpį, tačiau pateikimo forma kalba apie naujojo meno taisykles.
 
Dar sovietmečiu į eksperimentus linkusi Aldona Keturakienė (g. 1945) tarptautiniame keramikos simpoziume Daiktas ir objektas keramikoje Panevėžyje (1997) sukūrė erdvinę kompoziciją Čia gyveno Subačius (1997), režisuodama iš pirmo žvilgsnio labai paprastą buitinę sceną – suolas, greta paliktas dubuo – pasakojančią apie eilinio žmogaus gyvenime paliktus pėdsakus. Egzistencijos prasmės problemas dailininkė sprendžia ir moduliniu principu – iš vienodo dydžio porceliano plokštelių – suformuotose minimalistinėse kompozicijose, linkstančiose į asmeniškumą, savistabą. Iš skirtingų molio, surinkto įvairiose Lietuvos vietovėse, ir kelių rūšių porceliano plokštelių (iš viso 336) dailininkė sunėrė erdvinę konstrukciją Tėvo marškiniai (1995), taupia forma įvaizdinančia šeimos likimą.
 
10 dešimtmetyje Jolanta Kvašytė (g. 1956) pradėjo kurti ekspresija pasižyminčias porcelianines daugiafigūres skulptūrines grupes, laisvai interpretuojančias religines, daugiausia Senojo Testamento temas – Kryžiaus kelias (1992), Betliejus (1996), Adomas ir Ieva (2004). Jos nė iš tolo neprimena pakylėtų, rimtimi dvelkiančių religinės dailės interpretacijų. Margomis, šaržuotomis, netgi vulgarios išvaizdos figūrėlėmis dailininkė įkūnijo sakralius šventraščio siužetus, skatino permąstyti nekvestionuojamas tiesas. Kvašytės kūryboje atgijo šurmuliuojanti didmiesčių minia, civilizacijos paliesto kultūrinio paveldo simboliai (Miestas, 1995; ciklas Kinija – Azijos tigras, 2011–2012).
 
Grupė menininkų – instaliacijos autorius, dizaineris Gintaras Stulpinas, keramikė Rūta Šipalytė ir kostiumo dizainerės Ieva Ševiakovaitė bei Jolanta Rimkutė – Berlyno gatvės festivaliui sukūrė keraminę kompoziciją LT identity (2004), skirtą Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą, kurioje tarsi patiekalus ant Lietuvos žemėlapio formos vaišių stalo žaismingai išdėliojo sakraliuosius tautinius simbolius.
 
Nerutės Čiukšienės (g. 1953) erdvinė kompozicija Šulinys (1998), sudaryta iš ažūrinių architektūrinių kolonų, daro poveikį monumentalios formos ir nėrinių ažūro neatitikimu. Rasa Justaitė-Gecevičienė (g. 1970) sukūrė garsus skleidžiantį instrumentą Keramofoną (2010). Ona Grigaitė – žaismingą politiniu trileriu įvardytą pasakojimą Mūsų miške nieko naujo (2015–2016). Instaliacinis eksponavimo principas šiems ir kitiems darbams suteikia papildomų asociacijų, žadina žiūrovų fantaziją, kviečia kitu kampu pažvelgti į patį objektą.
 
 
Konceptualūs orientyrai
 
Lietuvos keramika, kaip ir visas šiuolaikinis menas, – labai įvairi. Keramikai nelengvai įspraudžiami į grynus modernistinio ar postmodernistinio mąstymo rėmus, dažnai jų kūriniai mišraus pobūdžio. Įvairove pasižymi ir gvildenamos temos – nuo asmeninių potyrių, gilinimosi į santykį su aplinka iki socialinių piktžaizdžių, perteikiamų skirtinga forma – ironiška, estetizuota, minimalistine, metaforiška ar naratyvia. Tai tarsi kalbėjimo būdas apie gyvenimo aktualijas, kuris gali būti trumpas, lakoniškas, arba aiškinantis, daugiažodis. Šiuolaikinėje lietuvių keramikoje karaliauja stilių įvairovė.
 
Vis dėlto sąlygiškai būtų galima išskirti kelias vyraujančias mąstymo tendencijas, tarsi konceptualius orientyrus, kuriems paklūsta keramikai. Pirmiausia krenta į akis poststruktūralizmo sukelta naujojo realizmo ir figūrinės dailės banga, sietina su kūno reprezentacija šiuolaikiniame mene. Žmogaus figūra, kaip ir veidas, biustas, torsas, – ištisos miniatiūrinės figūrinės kompozicijos priklausytų šiai grupei. Polinkį į figūratyvą ir portretiškumą, kaip vienus iš 10-ies svarbiausių šiuolaikinės keramikos bruožų pasaulyje, išskyrė ir JAV dailės kritikas Alexanderis Mahany (Aleksanderis Mahanis). Alexander Mahany, „10 cool trends in contemporary ceramic art“, www.artnews.com, 2014 09 06. Figūrinę plastiką lietuvių keramikai renkasi dėl įvairiopų paskatų, kartais – tai naujų būsenų ir pojūčių paieškos. Ironiškasis Audrius Janušonis manipuliuoja įsitvirtinusiais stereotipais, šokiruoja publiką, savo fantastinėmis būtybėmis, sugėrusiomis skirtingų epochų dvasią, suteikdamas joms „lietuviško“ poetiškumo ir pažeidžiamumo.
 
Žmogaus figūra, asmenybės santykis su naujomis technologijomis, keičiančiomis egzistenciją, traukia jaunosios kartos keramiką Andrių Janulaitį (g. 1984):
 
Žmogus man yra labai įdomus, daugiaplanė asmenybė. Taigi bandžiau kurti analizuodamas reiškinius, keičiančius jo gyvenimą. Taip mąstydamas pradėjau lipdyti nuo galvos, kuri informacijos ir technologijų dėka tampa didele ir išsipūtusia, bet su ištęstu kaklu – siekia dar daugiau. Nuo galvos, kuri apklijuota įvairiais aparatais ir laideliais jau nebemato natūralaus pasaulio. Galvos, iš kurios lyg tornadas sukasi begalinė dėlionė su trūkstamomis detalėmis. Jeigu atsitrauktume ir pažiūrėtume į visus iš toliau, neliktų išskirtinumų. Vėl pamatytume vientisą masę, iš kurios galima nulipdyti žmogui suprantamą besisukantį mechanizmą. O gal visas pasaulis ir yra vienas mažas atomas viename mechanizme? Tai – mano mintys apie mane supantį pasaulį, laiką ir kultūrą. Nes kiekviena meninė raiška atspindi autorių, nes iš kito pozicijos negali papasakoti apie pasaulį, perprasti jame vykstančius reiškinius. Taigi, mano moliniai selfiai yra mano mikrokosmosas, neišvengiama realybė. „Andriaus Janulaičio keramikos darbų paroda ‘Molinis selfis’“, www.kamane.lt, 2015 09 21.
 
Rytas Jakimavičius (g. 1959) 9 dešimtmetyje kūrė didelės apimties stilizuotas antropomorfines kompozicijas, vėliau nemažai eksperimentavo su figūrine plastika, išbandydamas tragikomiškumu persmelktą naratyvą, realistinę traktuotę (Didelis ir mažas, 2012), pokario Kauno „Dailės“ kombinato tiražuotų skulptūrėlių interpretacijas. Žmogaus figūrą eksploatuojanti Eglė Einikytė-Narkevičienė (g. 1972) apraizgo ją varžančiais raiščiais, perpjauna pjūklo diskais, taip iliustruodama vidinę sumaištį ir pasimetimą.
 
Jovita Laurušaitė (g. 1956), Jolanta Kvašytė (g. 1956), Živilė Bardzilauskaitė-Bergins (g. 1956), Konstancija Dzimidavičienė (g. 1943) siekia prikaustyti žiūrovų dėmesį raiškia, groteskiška figūros plastika, Elvyra Teresė Petraitienė (g. 1940) – įpūsti tautodailės dvasios nulipdytoms sustingusioms molinių deivių figūroms. Tarsi pasakas istorijas iliustruoja Agnė Šemberaitė (g. 1972) – lipdo Raudonkepurę, piktą vilką, linksmus nykštukus. Tuo tarpu kameriškos Raimondos Kasperavičienės (g. 1959) besiilsinčių, gulinčių, sėdinčių ir susimąsčiusių moterų figūros turi mikėniškos rimties ir solidumo. Molio pasipriešinimas netrukdo keramikams per kūną įvaizdinti trapias vizijas, asmenines jausenas. Pasakų „sekimas“ ir siurrealistinės vizijos molyje populiarios ir tarp kitų šalių keramikų.
 
Iš figūratyvumui prijaučiančių autorių Sigita Lukošiūnienė (g. 1957) išsiskiria dėmesiu moters tematikai. Ji kuria visokias moteris – mylinčias, skubančias, užsiimančias buitimi ir vaikais, moters pasaulį konstruoja kaip poetišką metaforą, o kartais suteikia ironiškų bruožų. Paklausta apie moters paveikslą savo kūryboje, keramikė aiškino, kad jai svarbi ne tiek feministinė laikysena, moters tapatybės viešinimas, kiek bendražmogiškų problemų atskleidimas:
 
Taip, man rūpėjo savaip perteikti motinystę. Stiprių įspūdžių suteikė mano šeima. Savo vaikus jau seniai užauginau, o štai dabar viena po kitos „pabiro“ keturios anūkės. Šalia vis matydavau besilaukiančias dukrą ir marčią... Žvelgdama į jas, galvojau ne tik apie gyvybę įsčiose nešiojančios moters kūno grožį, bet lyginau jų laikyseną, jų mintis su sava motinystės patirtimi. Pati, ko gero, ją išgyvenau kitaip – ne taip giliai, vis skubėdama, studijuodama, dirbdama […]. Motinos dabar kitokios – jos įsisąmonina savo atsidavimą, atsargiai puoselėja mažą gyvybę – todėl kūriniuose atsiranda asociacijų ir su tvirtu, nepažeidžiamu povandeniniu laivu, kuris saugiai gabena mažąjį „keleivį“ per gyvenimo audras, bangas, o jis štai sau jaukiai įsitaisęs žvilgčioja iš mamos kūno tarsi pro laivo liuką... Galbūt globos jausmas stiprėja, nes kinta pasaulis, aplinka arba tą imame vis aštriau jausti. Kristina Stančienė, „Moteris, lipdanti save“, Literatūra ir menas, 2013 12 13. 
 
Trimates kompozicijas kuria dekolių Dekolis, dekalasDekolis, dekalas [angl. decal > pranc. décalcomanie] – iš anksto šilkografijos, litografijos ar kitu būdu pagamintas dekoro motyvas, padengtas plėvele. Sumirkytas vandenyje, atsiskiria nuo plėvelės ir prilipinamas prie dirbinio paviršiaus, po to išdegamas. Būdingas masinės porceliano, fajanso ir stiklo dirbiniams. Šiuolaikinių keramikų individualiai sukurti dekoliai taikomi kaip vaizdo kūrimo priemonė. dekoro meistrė Dalia Laučkaitė-Jakimavičienė (g. 1958). Jų postmodernistinį pobūdį – stiliaus ir meninių priemonių mišrumą, skirtingą kūrinio komponentų prigimtį – išduoda keramikės ciklo Jūra vandenynas (2013) aiškinimas:
 
CiklasJūra vandenynas“ – apie vandenį. Apie vandens palaimą, raibuliuojantį grožį, auksinius saulės atspindžius, paslaptingus tolius horizonte, o kartu apie jo pražūtingą jėgą. Vanduo – traukiantis, tuo pačiu mirtinai pavojingas. Nuskęsti – neskęsti. Išplaukti. Nugalėti likimą. Jūros peizažas – puošnus ir tviskantis, bet kartu lyg ir sunkus kaip iš nelabai gero sapno, su skęstančiais ne tik Venecijos, bet ir Vilniaus pastatais. Koliažinis darbo principas suteikia galimybę žaisti citatomis, masteliu, daugiaprasmiais motyvais. Paradoksalūs kontrastai – tikrovė-sapnai, menas-kičas, rimta-juokinga, asociacijos su senąja daile, architektūra, mitologija, keistos užuominos.
 
Kita ciklo dalis – „Balutės ežerėliai“. Kadangi jūros didybė ir pastangos tą didybę suvokti – vienas iš ankstesnių vaikystės prisiminimų, o dar ir todėl, kad kūryba man visada truputį asocijavosi su vaikiškais žaidimais, čia naudoju smulkias porcelianines ir plastmasines figūrėles, įvairius graudžiai vaikiškus ar sentimentalius daiktelius, įgytus blusų turguose, antikvariatuose (kartais kažkur tolimesnėse kelionėse ir turinčius keistas žinomas ar numanomas istorijas), arba pačios darytus. Pavyzdžiui, baltos porcelianinės figūrėlės – iš kažkada Karaliaučiaus srityje veikusios manufaktūros šiukšlyno, ten antikvarinių lobių ieškotojai iškasė nemažą kiekį tokių įvairaus dydžio figūrėlių ir porcelianinių lėlių detalių. Tokie pasakojimai mane intriguoja ir skatina kurti savas istorijas. Taigi, komponuoju tuos niekniekius ant porcelianinių „vandens balučių“, pasakoju istorijas. Noriu, kad jos būtų truputį juokingos, bet ne tik. Čia yra ir Eglės žalčių karalienės, ir Ledos ir gulbės, ir visuotinio tvano motyvai. Truputį sentimentalu, truputį ironiška. „Sostinės galerijoje ‘Akademija’ – Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės paroda“, www.bernardinai.lt, 2013 04 14. 
 
Į atskirą grupę galima išskirti keramikus, kurie stato, konstruoja, renčia kūrinį iš molinių darinių, primenančių abstrakčias skulptūras, gamtos darinius, fantastinius statinius ar sunkiai nusakomą struktūrą. Tai Lida Kuzmienė (g. 1948), Egidijus Radvenskas (g. 1961), Gvidas Raudonius (g. 1952), Kostas Urbanavičius (g. 1951), Ričardas Lukošiūnas (g. 1958), Saulius Jankauskas (g. 1974), Milena Pirštelienė (g. 1969) ir kiti, sukuriantys intriguojančias gamtines ir abstrakčias formas. Jos žadina žiūrovo fantaziją, paliečia gilius dvasinio gyvenimo klodus, kelia mintis apie laikinumą ir amžinybę, natūros ir kultūros priešpriešą. Neretai konstrukcijos objektu tampa archetipinis indas, kuris transformuojamas, paverčiamas ekspresyvia plastika arba konceptualiu objektu, nes utilitarioji keramikos pusė šiuolaikinių keramikų nedomina. Latvių kilmės kaunietis keramikas Juris Berginas (g. 1961) kūrinį traktuoja kaip ženklišką prasmę turinčių tapytų vaizdų ir tekstų bei trimačių daiktų sankaupą, apaugančią porcelianines vazas ir arbatinius, tyrinėjančią baltų kultūros ištakas ir jos elementų keliones po platųjį pasaulį.
 
Kaip ir kitur, taip ir pas mus šalininkų turi minimalistinė raiška, traukianti visumos darna, formų švara ir atlikimo kultūra. Lietuvių keramikų minimalizmas – tarpinis, mišraus pobūdžio, neprimenantis vakarietiškų pirminių struktūrų meno Pirminių struktūrų menasPirminių struktūrų menas – minimalizmo sinonimas. Minimalizmas [angl. Minimal art] – modernizmo kryptis, kraštutinė formalių ieškojimų apraiška: kūrinys supaprastinamas iki elementaraus daikto, struktūros, eliminuojamas idėjinis turinys, autoriaus braižas. Susiformavo 7 dešimtmetyje JAV., neigiančio kūrinio individualumą. Šiai krypčiai su išlygomis priskiriame savo keramikus, kurie neįmantrauja, vengia naratyvo, tiesioginių užuominų į konkrečius daiktus, kaip ir abstrakčioje skulptūroje, operuoja formos keliamomis asociacijomis. Tokios keramikos sampratos tarp lietuvių pradininkai – Liucija Šulgaitė (1933–2013), Juozas Adomonis (g. 1932), Aldona Keturakienė. Bene ryškiausiai minimalizmui šiuolaikinėje keramikoje atstovauja Rūta Šipalytė (g. 1973) ir Marius Ramonaitis (g. 1987). Skirtingai nuo ankstesnių keramikų, Šipalytė programiškai siekia paprastumo. Savo pasaulį keramikė konstruoja iš tiesių linijų, dėžutes primenančių daiktų: pastatų, taupyklių, dėžučių, kurias paįvairina viena kita detale, įpjovomis, kontrastingomis glazūromis. Kartais masinės gamybos indams ji prideda papildomų elementų, sukurdama naujus objektus (Paukštukai, 2014).
 
Žaidybinis pradas, pokštavimas, visumos kaip žaidimo pateikimas suvešėjęs šiuolaikinėje keramikoje. Tai viso šiuolaikinio meno reiškinys, rodantis autoriaus postmodernistinę laikyseną, nukreiptą prieš meno elitiškumo sampratą ir menininko misijos išaukštinimą. 9 dešimtmečiu didžiausia pokštininkė buvo Nora Blaževičiūtė (g. 1947), likusi ištikima ironiškam požiūriui į aplinką ir vėliau (Tauta klausosi radijo, 2007).
 
Dabar lietuvių keramikai šmaikštauja įvairiai. Vieni kuria prasmės požiūriu neįpareigojančias spalvingas, naiviai stilizuotas kompozicijas, džiuginančias akį pirmapradžiu paprastumu. Tokio požiūrio šalininkai du dešimtmečius buvo keramikės Nomedos Marčėnaitės (g. 1965) ir grafiko Mariaus Jonučio (g. 1965) pora. Konceptualiai pokštauja Rokas Dovydėnas (g. 1975), negrabiai lipdytas vazas išmargindamas „mėgėjiškais“ piešiniais, vaizduojančiais budistų didvyrio Louhano kovą su jo išgalvotu veikėju Plėviakoju (ciklas Plėviakojis prieš Louhan, 2014).
 
Tačiau išviršinis linksmumas gali turėti ir gilesnių poteksčių. Ironiškai į menininko misiją žiūri Domilė Ragauskaitė (g. 1985), miniatiūroje Menas susitinka realybę įkomponavusi porcelianinę ir tikrą musę. Katastrofos nuojauta alsuoja Valdo Kurkliečio (g. 1975) „surūdijusi“ bomba Baltijos virusas. Komiksų principu Žilvinas Labanauskas (g. 1977) konstruoja besiboksuojančių žvėrelių ciklą Rokiui: už neeilinį indėlį į kino meną I–IV (2010), atskleidžiantį kritišką požiūrį į masinę kultūrą.
 
Prie „žaidžiančios“ keramikos galima priskirti ir technikos akibrokštus, medžiagų sukeitimą, objektų imitavimą. Tokie darbai rodo medžiagos įvaldymo meistrystę, intriguoja, kelia smalsumą: kaip tai padaryta? Molio ypatybes paneigiančių darbų sukūrė Danutė Jazgevičiūtė, Rūta Bartkevičiūtė, Rasa Justaitė-Gecevičienė, Kristina Alšauskienė.
 
Keramikai siekia praplėsti kūrybos lauką, pradedant klasiko Juozo Adomonio molio dirbinių deriniais su stiklo duženomis, baigiant konceptualumu išsiskiriančia jaunųjų keramikų kūryba. Ievą Bertašiūtę-Grosbahą domina keraminių medžiagų transformacijos, videofilme Molis (2011) ji įamžino sulėtintą įvairių medžiagų veikiamo molio kaitą karštame aliejuje. Dar toliau pažengė Dovydėnas, pasiūlęs sukeisti vietomis keramikos indus su videofilmu instaliacijoje Pottery is the new video (Keramika yra naujasis video, 2015). Švieslentėje bėgančia eilute pasirodantis užrašas „Pottery is the new video“ eksponuojamas priešais tvarkingai nužiestų indų grupę. Tad nors keramikai ir atsilieka nuo kitų taikomosios dailės sričių (kad ir tekstilės) ieškojimų užmojais ir gaivumu, tačiau ir šioje srityje ryškėja permainų požymiai.
 
Dėl panašumų su skulptūra ir menų sričių integracijos procesų šiuolaikinei keramikai dažnai tenka atlaikyti lyginimą su skulptūra, ir (dėl vis dar egzistuojančios meno sričių hierarchijos) dažniausiai keramikos nenaudai. Nors keramika, kaip ir skulptūra, grįsta tūrinių vaizdų kalba, jos kūriniai – materialūs objektai, suvokiami regėjimu ir lytėjimu.
 
Atsinaujinimą šiuolaikinėje lietuvių tekstilėje iš dalies lėmė nesudėtingų ir visiems prieinamų technikų (veltinis, tapyba ir skaitmeninė spauda ant audinio) plėtra. Tuo tarpu keramikų buitis nė kiek nepalengvėjo – neatsirado kūrybos procesą lengvinančių būdų, nuolat reikia galynėtis su įnoringa medžiaga, būti ne tik skulptoriumi, bet ir chemiku, technologijų žinovu.
 
Dėl baltiško santūrumo ir sovietmečiu vėluojančio modernizmo, o nepriklausomybės laikais – ir vėlesnės postmodernistinių idėjų sklaidos naujoji lietuvių keramika įgijo mišrų stilistinį pobūdį, tolimą grynajam konceptualizmui. Šiuolaikinių lietuvių keramikų kūriniuose sureikšminamas prasminis ir jausminis pradas, čia aktualus poetinis metaforiškasis matmuo, turinio asociatyvumas, vis dar siekiama meniško estetinio vaizdo, kurį jau ne pirmą dešimtmetį ignoruoja dauguma vakariečių menininkų.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Andriaus Janulaičio keramikos darbų paroda ‘Molinis selfis’“
www.kamane.lt, 2015 09 21
Kauno bienalė SUJUNGTI / Kaunas Biennial NETWORKED
Katalogas, Kaunas: VšĮ „Kauno bienalė“, 2015
www.bernardinai.lt, 2013 04 14
„Sostinės galerijoje ‘Akademija’ – Dalios Laučkaitės-Jakimavičienės paroda“
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-04-14-sostines-galerijoje-akademija-dalios-lauckaites-jakimavicienes-paroda/99097
EGLĖ KAČKUTĖ
„Tegyvuoja žmogus... Audriaus Janušonio kūryba Šveicarijoje“
Dailėraštis, 2011 12 02
ALDONA KETURAKIENĖ
Porcelianas Lietuvoje
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013
ALEXANDER MAHANY
„10 cool trends in contemporary ceramic art“
www.artnews.com, 2014 09 06
KRISTINA STANČIENĖ
„Moteris, lipdanti save“
Literatūra ir menas, 2013 12 13
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.