Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
1954–1969: „Atšilimo“ properšos
Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė
Fotografijos mėgėjų bumas
 
Po Stalino mirties ir jo kulto pasmerkimo XX partijos suvažiavime visose srityse įvyko šiokių tokių laisvėjimą žadančių permainų. Reabilituotos kai kurios Stalino aukos, apribotos partinio ir valstybinio aparato privilegijos, užmegztas šioks toks ekonominis ir kultūrinis bendradarbiavimas su Vakarais. Tačiau liberaliau mąstančios, pažangios, ambicingai žvelgiančios į ateitį Sovietų Sąjungos įvaizdis kurtas ne kam kitam, o pototalitariniam būviui įtvirtinti. Sovietų Sąjunga toliau diegė savo ideologiją okupuotose šalyse, tik ėmė dėl visko varžytis su Vakarais, ypač su JAV. Iš esmės tai buvo daroma lygiai taip pat kaip ir tvirtinant Stalino režimą: masinės propagandos priemonėmis, ypač pasitelkiant fotografiją. Bet ir nedidelės politinės „properšos“ užteko, kad fotografija imtų vis ryškiau skleistis kaip savarankiška meno sritis.
 
Dar stalinizmo laikotarpiu pradėjo masiškai steigtis fotografijos mėgėjų, entuziastų klubai, būreliai. Tokių būrelių palaikymas buvo tikslingas valdžios judesys, atliktas dėl to, kad vis labiau ryškėjo profesionalių fotografų trūkumas. Juk nebuvo nė vienos profesionalius fotografus rengiančios mokyklos. 1947 m. Respublikiniai mokytojų namai Kaune organizavo pirmuosius fotografų mėgėjų kursus. Jiems iškeltas uždavinys skambėjo lygiai taip pat kaip ir visiems kultūros ir žurnalistikos srityje besidarbavusiems: fiksuoti didingus šalies gyvenimo momentus ir permainas. Tais pačiais metais prie Kauno kūno kultūros klubo buvo įsteigta Fotomeno studija, jos nariai rengė fotoalbumus. Mėgėjus kurti ir siųsti nuotraukas redakcijoms ypač kurstė spauda, kuri irgi buvo įtraukta į mėgėjų kuravimą. Pavyzdžiui, žurnalas Jaunimo gretos įsteigė skiltį „Fotomėgėjas“, joje buvo skelbiamos geresnės, „reikalavimus atitinkančios“ mėgėjų nuotraukos.
 
„Atšilimo“ laikotarpiu fotografijos srityje prasidėjęs tikras bruzdėjimas apėmė visus Lietuvos regionus. Daugelyje miestų ir miestelių steigti fotografų klubai, jie buvo aktyvūs. Tokioje mėgėjiškoje, fotografijos tradicijų stokojančioje terpėje, kurioje tebegaliojo Stalino režimo metais įdiegti fotografo darbo standartai ir požiūris („tarybinis žurnalistas – teisingas didžiosios epochos metraštininkas, ateities žvalgas“), išsikristalizavo pirmosios asmenybės, fotomenininkai, kurie sugebėjo pakelti fotografijos meną iki visuotinio pripažinimo. Tai Antanas Sutkus, Romualdas Rakauskas, Aleksandras Macijauskas, Vitalijus Butyrinas, Algimantas Kunčius, Marius Baranauskas, Vaclovas Straukas ir kt. Jų humanizmo dvasia sukurtos fotografijos šiandien – tiesiog lietuvių fotografijos ikonos, be kurių ši meno sritis neįsivaizduojama.
 
1958 m. mėgėjų veiklą koordinuoti ėmėsi LSSR žurnalistų sąjungoje įkurta Fotografijos sekcija, kuri vienijo respublikos fotožurnalistus. Tai buvo gana įtakinga organizacija, kurioje buvo pagaliau atgaivinta diskusija, ar fotografija yra menas. Fotografai sulaukdavo svečių iš Maskvos Sovetskoje foto – ideologinio Sovietų Sąjungos fotografijos srities lyderio – ir su jais leisdavosi į ginčus dėl fotografijos tikslų, meniškumo kriterijų ir kt. Besiformuojantys lietuvių fotografai dairėsi į rusų fotografijos meno lauką ir sekė jų lyderiais: Maksu Alpertu, Nikolajumi Andrejevu, Sergejumi Ivanovu-Aliujevu, Moisejumi Napelbaumu, Nikolajumi Sviščiovu-Paola, Dmitrijumi Baltermancu ir kt.
 
Postalininiu sovietmečiu atsirado galimybių gauti Vakaruose išleistų fotografijos knygų, jos keliavo iš rankų į rankas. Fotografas Kunčius pasakojo akiratį su kolegomis plėtęs skaitinėdamas čekų Foto Reviu, lenkų žurnalus, o vėliau – ir Susan Sontag (Suzanos Zontag), Roland’o Barthes’o (Rolano Barto), Walterio (Valterio) Benjamino tekstus. Tarp jų „judėjo“ net kažkieno ranka mėgėjiškai į lietuvių kalbą išversta Sontag knyga Apie fotografiją. Kontekstą suvokti padėjo ir pirmosios tarptautinės parodos, tokios kaip Interpress-Foto, kuriose jaunieji fotografai galėjo tiesiogiai patirti vyraujančias stilistines manieras ir madas. Be abejonės – meninius ieškojimus tebevaržė ideologinės sąlygos, tačiau reikalavimai pamažu vis laisvėjo.
 
1960 m. Maskvoje buvo įsteigta viena pirmųjų fotožurnalistų įgūdžių gerinimo mokyklų, ją su gerais įvertinimais baigė Fišeris. SSRS žurnalistų sąjungos Fotografijos sekcija pradėjo rengti kūrybinius seminarus. Pavyzdžiui, 1961 m. Vilniuje vyko seminaras, kuriame buvo semiamasi teorinių žinių ir analizuojamas stambiausias metų fotografijos įvykis – paroda Septynmetis gyvenime. 1963 m. įkurtas stipriausias respublikoje fotografų klubas, jo nariai buvo fotografijos technologijų asas Povilas Karpavičius, Vilius Jasinevičius, Aleksandras Macijauskas, Vitalijus Butyrinas, Vincas Dineika, Irena Giedraitienė, Algirdas Pilvelis ir kt. 1962 m. Fotografijos sekcijos surengtą pirmąją meninės fotografijos parodą jau įsileido ir Vilniaus dailės muziejus. Šią parodą gyrė dailininkai Stasys Krasauskas, Augustinas Savickas. Pamažu fotografijai ėmė vertis vis įdomesnės erdvės.
 
1965 m. sovietų valdžios 25-mečio proga buvo leista surengti parodą Trakų pilyje. Tiltų į pilies salą nebuvo, tad fotografijas teko plukdyti valtimi. Visa būsima ekspozicija vos nenuskendo, kai pūstelėjo smarkus vėjas ir į valtį ėmė virsti ežero bangos. Įsimintina buvo ir vadinamoji „keturių fotografų“ (Algimanto Kunčiaus, Viliaus Naujiko, Romualdo Rakausko, Antano Sutkaus) paroda, surengta 1968 m. Vilniaus dailės muziejuje. Po jos buvo prabilta apie būtinybę steigti fotomenininkų organizaciją, rengti specialistus. Visi kritikai spaudoje sutartinai tvirtino, kad „tikrasis menas prasideda ten, kur išryškėja individualybė“. Kitoks požiūris išryškėjo ir albumų leidyboje. 1965 m. išėjo jauno dueto – Sutkaus ir Rakausko – Vilniaus šiokiadieniai, jame skleidėsi jiems būdingas psichologizmo ir poetiškumo persmelktas sostinės vaizdinys. Įsteigti netgi pirmieji fotografijos salonai (Klaipėdoje, Plungėje), juose vyko parodos. Darėsi vis akivaizdžiau, kad fotografija nebėra vien tik „paveikslėlis“, iliustruojantis ideologijos keliamas temas. Pamažu talentingų asmenybių dėka ir, be abejo, „sukritus geroms politinėms kortoms“ fotografijos menas pradėjo busti iš letargo miego.
 
 
Lemtingasis devynetas
 
Kas buvo tas lemtingas įvykis, paskatinęs kalbėti apie nacionalinį lietuvių fotografijos charakterį ir padėjęs pamatus tolesnei šio meno plėtotei Lietuvoje? Tai 1969 m. Maskvoje, Centriniuose žurnalistų rūmuose, surengta paroda 9 Lietuvos fotografai, joje pasirodė būsimieji grandai: Marius Baranauskas, Vitalijus Butyrinas, Algimantas Kunčius, Vitas Luckus, Aleksandras Macijauskas, Antanas Miežanskas, Romualdas Rakauskas, Liudvikas Ruikas ir idėjinis lyderis – Antanas Sutkus. Parodoje pristatyti darbai buvo kitokie negu iki tol Lietuvoje plėtota „pastatyminė“, propagandinį užsakymą įgyvendinanti fotografija. Minėtas devynetas demonstravo humanizmo dvasia spinduliuojantį požiūrį į žmogų, jo būtį, gyvenimo tėkmę, gamtą ir grožį, persmelktą egzistencinių simbolių bei teigiantį tikėjimą žmogiškąja prigimtimi. Pagrindiniai motyvai – lietuviško kaimo gyvenimas, žmonės, aplinka, t. y. socialinis lietuviško kaimo peizažas.
 
 
Plačiau skaitykite: Aleksandras Macijauskas, Vitas Luckus.
 
Iš kur sovietmečio ideologinės cenzūros kontekste radosi šios naujos idėjos ir įvaizdžiai? Anot fotografijos istorikės Margaritos Matulytės, įtakos turėjo vidiniai ir išoriniai veiksniai. Viduje temų ir formų laisvėjimą skatino literatūros ir dailės modernėjimo procesai. Sugrįžimas prie kaimo temų, be kita ko, 7 dešimtmetyje vis labiau ryškėjo ir literatūroje, nes subrendo nauja talentingų rašytojų karta – jiems rūpėjo ne tik teigiamai vaizduoti socialinį gyvenimą, bet ir ieškoti savasties šaknų, užčiuopti lietuviškumo klodus. Išorinis veiksnys – 1958 m. tarp SSRS ir JAV pasirašyta kultūrinio ir ekonominio bendradarbiavimo sutartis bei JAV prezidento Richardo Nixono (Ričardo Niksono) vizitas į Sovietų Sąjungą (1972). Šios sutarties dėka 1958 metais į Maskvą atkeliavo amerikiečių fotografo Edwardo (Edvardo) Steicheno kuruota paroda Žmogaus giminė (The Family of Man). Joje rodyti žymių fotografų: prancūzo Henri Cartier-Bressono (Anri Kartjė-Bresono), austro Ernsto Haaso (Haso), vengrų kilmės Roberto Capos (Kapos), amerikiečio Russello Lee (Raselo Li) bei kitų, darbai, kuriuose atsispindėjo pokariu sustiprėjusi humanistinė pasaulėžiūra. Kūriniai kėlė mintį, jog visi žmonės, kad ir kokios rasės, tautybės, amžiaus, yra panašūs, o žmoniškumas – universali kategorija. Šios parodos katalogas, pakliuvęs lietuvių fotografams į rankas, padarė didžiulį poveikį. Toks fotografo požiūris, jautrumas fotografuojamo objekto atžvilgiu jiems buvo priimtinas.
 
Devynių Lietuvos autorių paroda sukėlė didžiulį susidomėjimą Maskvos fotografijos bendruomenėje. Žurnalo Sovetskij Sojuz fotokorespondentas Anatolijus Garaninas teigė:
 
Ši ekspozicija esanti tikros dabartinės fotografijos paroda. Anot jo, kai kas dar ir šiandien vienpusiškai vertina arba turinį, arba formą, o čia pateiktų nuotraukų ypatybė – kiekvienam užfiksuotam faktui, įvykiui surasta apibendrinanti prasmė. Šioje parodoje regimas Lietuvos žmogus, jos liaudis, regima įvairiapusiška žmogaus veikla. Ir svarbu, kad nepasitenkinama tik paviršutinišku reiškinio apžvelgimu, o gilinamasi į mintį, turinį. „9 Lietuvos fotografai Vilniaus ʻProspekto galerijojeʼ“, www.bernardinai.lt. 
 
Kadangi reikėjo kaip nors įteisinti lietuvių autorių požiūrį, išvengti prieštaravimų su sovietų ideologiniais reikalavimais, palankiai nusiteikę Maskvos kritikai davė talentingam devynetui Lietuvos fotografijos mokyklos pavadinimą. Jos narių kūryba skleidėsi kaip alternatyva iki tol spaudoje vyravusiai socrealistinei estetikai. (Tiesa, oficioziniuose leidiniuose ši vis dar dominavo.) Tačiau humanitarinėje terpėje jau sėtos modernizmo sėklos: Rakauskas dirbo Nemuno redakcijoje, Kunčius – Kultūros baruose, Sutkus – Tarybinėje moteryje. Pokariu pradėta formuoti altrealybė skilo: viešame diskurse ėmė vertis naujos temos, skleistis naujas žmogaus tipažas. O pati fotografija „pakibo“ tarp žurnalizmo ir meno.
 
Nors sovietų valdžiai pozityviai parodytas žmogaus gyvenimo būdas, humanistinis požiūris neatrodė ydingas, lietuvių fotografai privalėjo jausti ribas. Ideologai nuolat pabrėždavo, kad tarp Vakarų ir SSRS vyksta ideologinė dvikova. Suprantama, individualizuotas požiūris oficialiai nebuvo įmanomas, bet „lietuvių fotografijos žaibolaidis buvo jos pasaulėjautos humanistinis pradas, neprieštaraujantis partinėms direktyvoms“. Margarita Matulytė, Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 56. Nepaisant ideologinio fono, talentingas entuziastų branduolys su lyderiu priešakyje ir Maskvos kritikų pripažinimas, vietinių kultūros politikų palaikymas lėmė, kad jau tais pačiais metais buvo įsteigta Lietuvos fotografijos draugija, ji neturėjo analogo visoje Sąjungoje.
 
Lietuvos fotografijos draugija
 
Idėja apie fotografus vienijančią organizaciją sklandė ore. Atsirado net priešingų fotografų stovyklų. Birutė Orentaitė (kartu su dailininku ir fotomenininku Rimantu Dichavičiumi) stengėsi gauti valdžios palaikymą, kad galėtų „prišlieti“ fotografus prie profsąjungų. Šitai minčiai labai nepritarė Sutkus, todėl, suvienijęs Kauno fotoklubo narių ir Vilniaus fotografų pajėgas, pradėjo ieškoti būdų, kaip galėtų įsteigti atskirą organizaciją. Tarp priešingų stovyklų vyko idėjinė kova, perviliojant narius buvo mėginama padidinti savo gretas. Orentaitė už perėjimą jos pusėn žadėdavo fotografijos popieriaus ritinius ir t. t. Sutkus būrė visus rašančiuosius ir stengėsi, kad spaudoje atsirastų kuo daugiau žinučių apie fotografiją.
 
Po palankaus parodos 9 Lietuvos fotografai įvertinimo fotomenininkai jautėsi pakankamai subrendę įgyvendinti savo tikslus – įsteigti visus respublikos fotografijos mėgėjus vienijančią draugiją. Jų kūrybine jėga tikėjo kultūros ministras Lionginas Šepetys: „Meninė fotografija tapo svarbiu kultūrinio gyvenimo reiškiniu, vertu rimtos valstybinės paramos. „Fotografijos menas“, Kultūros barai, 1969, Nr. 1, p. 7. Ministro palankumą, o ir patarimų, kaip ir ką reikėtų daryti, Sutkaus stovykla buvo gavusi jau seniau, nes jie buvo „kaimynai“: Kultūros barų redakcija (o joje darbavosi aktyvūs fotografai) buvo tame pačiame pastate kaip ir Kultūros ministerija, kuri buvo laikinai perkelta į triaukštį pastatą tuometiniame Jaunimo sode (dabar Bernardinų).
 
1969 m. pagaliau įkuriama Lietuvos fotografijos draugija (Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmtakė). Jos veiklą apibrėžiantys įstatai demonstruoja absoliutų lojalumą sovietų valdžiai: plėtoti fotografijos meną marksizmo-leninizmo estetikos pagrindais; vienyti savo narius ištikimybės Partijai ir Tėvynei dvasia; skiepyti sovietinio patriotizmo, tautų draugystės, taikos idėjas; propaguoti fotografijos meną respublikoje, šalyje ir užsienyje; tobulinti draugijos narių kūrybos idėjas, meninį ir profesinį lygį.
 
Draugija stengėsi kokybiškai ir patikimai tarnauti dviem dievams – fotografijos menui ir sovietų valdžiai. Tam reikėjo neeilinių pastangų, gebėjimo sutarti su aukštais valdžios atstovais, kad, pelnius jų palankumą, būtų galima plėsti savo veiklą ir laviruoti kuriant modernia raiška. Dėl ilgamečio draugijos pirmininko Sutkaus vadybinių gebėjimų, strateginio mąstymo ir meninio talento jiems neįtikėtinai sekėsi. Draugija aktyviai rengė parodas, seminarus, konkursus, leido knygas, rūpinosi buitimi, fotografijos medžiagomis, ilgainiui labai išplėtė etatų skaičių ir įkūrė padalinius Kaune, Panevėžyje. Greta to vykdė ir valstybės vaizdinės agitacijos, garbės lentų gamybos užsakymus ir atliko cenzoriaus funkciją. Kadangi organizacijoje galiojo griežtos vidinės taisyklės, fotografų komisija gebėjo pati atrinkti tinkamus ir netinkamus viešinti darbus, Glavlitui beveik nebelikdavo ką cenzūruoti.
 
Spaudimas „iš viršaus“ profilaktiškai buvo daromas nuo įsteigimo praėjus ir daugiau laiko. Pavyzdžiui, 1980 m. Lietuvos fotografijos draugijos II suvažiavime Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (CK) Kultūros skyriaus vedėjas Sigmundas Šimkus pareiškė:
 
Lietuvos fotografijos mokyklos atsiradimui įtakos turėjo partijos politika, socialistinė santvarka ir tikslingas darbas su menininkais, mat jie buvo nukreipti kurti, kad įtvirtintų proletariato idėjas ir interesus: Jūsų darbai atstovauja tarybiniam gyvenimo būdui, tarybiniam fotomenui, tarybinei kultūrai užsienyje, ten, kur mes išeiname į priešakines kovos su imperializmu ir jo propaganda linijas. Ir mes laimime pasakodami apie savo gyvenimą, pasakodami įtikinamai, pasakodami meniškai išraiškiai. Margarita Matulytė, Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 60. 
 
Prisiėmusi atsakomybę už visų respublikos fotomenininkų darbo kuravimą ir kūrinių kokybę bei ideologinio turinio „teisingumą“, draugijos valdyba buvo labai reikli ir kitiems, ir sau. Galiojo stipri autocenzūra. Pavyzdžiui, pajutęs Sovetskoje foto skaitytojų kritiką dėl žurnale publikuotos nuotraukos Pionierius (konkursuose ir parodose ji skynė autoriui laurus), Sutkus neišdrįso viešai rodyti kitos įspūdingos nuotraukos, kurioje – aklas pionierius. Anot Sutkaus, CK juokdavosi: per dešimt metų draugijos veiklos buvo tik vienas anoniminis skundas dėl fotografijų, o teatralai per mėnesį sulaukdavo keliolikos.
 
Draugijos branduolį, be Sutkaus, sudarė Rakauskas, Kunčius, Macijauskas, vėliau prisidėjo Romualdas Požerskis ir kt. Fotografai rūpinosi savo ir kolegų kūrybos protegavimu. Jų suformuotas lietuvių fotografijos „kanonas“ išliko iki mūsų dienų. Žinoma, dalis talentingų fotomenininkų dėl asmeninių ar kitokių savybių kuriam laikui tarsi dingo iš istorijos ir tik dabar į ją sugrįžta. Pavyzdžiui, draugijos narys Vitas Luckus buvo svarstytas „už neetišką, netinkantį Lietuvos fotografijos draugijos nariui elgesį, propaguojant ir platinant savo fotografijas, ignoruojant Draugijos valdančiuosius organus“. Margarita Matulytė, Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 77. Požerskis juokavo:
 
A. Sutkus Lietuvos fotografiją valdė kaip koks karalius Mindaugas: jei draugas, gausi viską, jei priešas, tave sunaikins. „Keturi fotografijos muškietininkai“, www.iq.lt.
 
Kita vertus, tik dėl Sutkaus autoriteto ir gebėjimų draugija ne tik išsilaikė nesusiskaldžiusi, bet ir sėkmingai plėtėsi, po savo skėčiu vienu metu glausdama iki 700 fotomenininkų. Lietuvos fotografijos draugijos veikla netruko išjudinti diskusiją apie fotografiją kaip meną, apie kūrybinius fotografijos procesus visoje Sąjungoje. Lietuvių autorius stebėjo kitų sąjunginių respublikų fotografai, į juos net lygiavosi.
 
 
Plačiau skaitykite: Romualdas Požerskis.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„9 Lietuvos fotografai Vilniaus ʻProspekto galerijojeʼ“
www.bernardinai.lt
„Fotografijos menas“
Kultūros barai, 1969, Nr. 1
„Keturi fotografijos muškietininkai“
www.iq.lt
Margarita Matulytė
Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.