Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Svarbiausia - originali idėja: metalo dirbiniai
Lijana Natalevičienė
Praradimai ir atradimai
 
Istoriniai pokyčiai neigiamai paveikė metalo dirbinių raidą. Bankrutavus „Dailės“ kombinatams, nunyko senoji infrastruktūra, o naujajai – privačioms metalo liejykloms, kalvėms, dirbtuvėms – sukurti reikėjo laiko. Lietuvos jaunimui užsidarė Estijos dailės instituto, kuriame sovietmečiu aukštąjį išsilavinimą įgydavo Lietuvos metalininkai, durys. Paskutinieji meninio metalo specialybės absolventai baigė mokslus Estijoje 1995-aisiais. Nesitenkindami sumenkusia metalo ir juvelyrinių dirbinių paklausa, ieškoti sotesnio gyvenimo į kitas šalis patraukė nagingi lietuvių juvelyrai, vieni trumpam, kiti – neribotam laikui. 2000 m. į Ameriką išvyko Žilvinas Bautrėnas (g. 1955), 2001 m. – Estijos dailės instituto absolventų pora Jonas Balčiūnas (g. 1968) ir Vaidilutė Vidugirytė (g. 1968). Vedęs latvių juvelyrę Martą Krastą, Rygoje apsigyveno Sigitas Kreivaitis (g. 1968). Tiesa, šie ir kiti Lietuvą palikę menininkai nenutraukė kūrybinių ryšių su tėvyne: jie eksponuoja savo darbus Lietuvos galerijose, rengia asmenines parodas.
 
Atsitokėjus po netekčių, prasidėjo organizacinis laikotarpis, susigriebta atnaujinti metalo dailininkų rengimą Lietuvoje. 1998 m. Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla tapo Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės fakultetu. Ten suformuota Metalo plastikos katedra su juvelyrikos ir kalvystės specializacijomis. Telšiuose kūrybinį kelią pradėjo nemažai metalo dailininkų, besireiškiančių XXI a. meniniame gyvenime. 1998 m. Vilniuje juvelyrai įsteigė Auksakalių gildiją, 2002 m. sostinėje atidarė specializuotą galeriją „Meno niša“.
 
Meninio metalo raidai buvo svarbi 1999 m. Vilniuje surengta paroda Lietuvos juvelyrika (1990–1999): papuošalai ir objektai, įtraukta į parodų ciklą Nežinoma XX a. paskutiniojo dešimtmečio dailė, kadangi atspindėjo besikeičiantį metalo dirbinių pobūdį. Nuo 1992 m. Vilniuje rengiamos tarptautinės šiuolaikinio emalio parodos, nuo 2011 m. – metalo meno paroda METALOfonas.
 
Didžiausias praradimas buvo meninio metalo pasitraukimas iš architektūros. Subyrėjus Sovietų Sąjungai, neliko valstybės užsakymų metalo dirbiniams. Tačiau buvo ir išimčių. Telšių metalo kūrybos bazė ir iniciatyvas skatinanti miesto valdžia prisidėjo prie to, kad dekoratyvinės skulptūros, plokštės ir kiti metalo akcentai neišnyko iš Žemaitijos sostinės viešųjų erdvių. Jų autoriai – VDA Telšių dailės fakulteto dėstytojai ir studentai. Metalo dirbinių šio miesto architektūrai sukūrė Romualdas Inčirauskas (g. 1950), svarbesni jų – Šv. Antano Paduviečio katedros durys (2007–2009), istorinė reljefinė plokštė Konstanco visuotinis bažnyčios susirinkimas (2012) ir kitos kompozicijos ant Didžiosios žemaičių sienos Telšiuose, Turgaus šulinio dekoras (2012) ir kt. Savo kūryboje Inčirauskas remiasi klasikinėmis skulptūrinėmis priemonėmis – jis lieja, kaldina ir ėsdina metalą, taiko prie jo akmenį, pabrėžia medžiagos specifiką.
 
Tačiau randasi ir kitokias priemones besirenkančių menininkų. Eimantas Ludavičius (g. 1970) –jaunesniosios kartos metalo dailininkas, puošiantis Vilnių, t. y. sukūręs išskirtinių kūrinių viešosioms sostinės erdvėms. Jis – vienas paskutiniųjų Estijos mokyklos metalo specialybės lietuvių absolventų, baigusių mokslus Taline 1995-aisiais.
 
Ludavičiaus kūrybos pėdsakų galime rasti išskirtinėse Vilniaus vietose – senamiestyje, Užupyje, miesto centre. Tai reklaminės iškabos, stogeliai virš įėjimų į visuomenines patalpas, plaketės. Kiekvienam objektui dailininkas suteikia paskirtį atspindintį pavidalą. Viešbučio „Europa“ Aušros Vartų g. stogelis (2000) sudarytas iš 104 nedūžtančių prancūziško stiklo lėkščių, simbolizuojančių mūsų tikėjimą Europos Sąjungos ateitimi, dar tuomet, kai Lietuva nebuvo šios organizacijos narė. Metalinės galerijos „Kairė–dešinė“ durys (2001) sudarytos iš grafikos menininkų išraižytų cinkografijos plokštelių. Įėjimą į Grafikos centrą, kuriame įsikūrusi ši galerija, puošia Ludavičiaus stogelis, o laiptinę – jo žaismingai tapytos lubos Kazio Binkio poemėlės „Kiškių sukilimas“ tema. Parduotuvės „Gurman’s“ Pilies ir Bernardinų gatvių kampe dekoracijai jis įmūrijo į sieną arbatinukus (2003). Prie „Optikos“ parduotuvės Gedimino prospekte patupdė pirkėjus pasitinkantį akiniuotą dobermaną (2007). Kelionių agentūros „Avanturas“ iškabai Literatų gatvėje (dab. Modernaus meno centro biuras) Ludavičius sukūrė 1612 m. istorinį Lietuvos žemėlapį, įamžinusį Lietuvą „nuo jūros iki jūros“ (žemėlapio originalas saugomas Amsterdamo universitete).
 
Visi šie darbai postmodernistinės stilistikos, derinantys įvairias priemones ir medžiagas (pramoniniai daiktai ir dailininko ištapyti objektai, stiklas, keramika, metalas), juose menininkas nesiekia išryškinti medžiagiškumo ar kurti vientisą stilių, kaip tai darė modernistai. Užupio kavinės „Prie angelo“, kurios vidų ir išorę dekoravo keliais etapais (2003–2010), vitrinos „Kioskas“ langelyje menininkas įkomponavo Jurgio Mačiūno portretą, greta – fajansines plyteles su trimituojančiais konkrečiais asmenimis, kuriuos dailininkas užfiksavo pučiančius trimitus, kai Užupyje buvo statoma Romo Vilčiausko skulptūra Angelas (2001).
Smulkiąją metalo plastiką, emalio dirbinius kuria kelios metalo dailininkų kartos: 9 dešimtmečio novatoriai: Marytė Gurevičienė, Arvydas Gurevičius, Vytautas Matulionis (Partitūra, 1999), Sigitas Virpilaitis (serija Nežinomi objektai, XXI a. pradžia), Žilvinas Bautrėnas (Made in Lithuania, 1995), Vytautas Mockaitis, Algirdas Mikutis, Ąžuolas Vaitukaitis ir kiti. Juos papildo jaunesnieji: Solveiga Krivičienė (Moters gyvenimas, 1999) ir Alfredas Krivičius, Indrė Diržienė, Eimantas Ludavičius (Pieva, 2000), Nerijus Erminas. Ši sritis bene labiausiai priartėjo prie šiuolaikinės skulptūros estetikos. Stulgaitė smulkiajai plastikai renkasi sidabrą, varį, žalvarį ar plieną, jos miniatiūros lakoniškų formų, artimos dailininkės papuošalų stilistikai, kartais pasižymi formų ir medžiagų kontrastais, brangių ir netradicinių medžiagų deriniais (Bangavimas, 1991; Balansas, 2005; Vinys, 2011). Savo kūrybos stimulus Stulgaitė aiškina taip:
 
Mano metalo plastikos darbai neatsiranda specialiai teminėms parodoms. Juos padarau dėl kilusios idėjos, kuri pareikalauja būtent tokios ir ne kitos išraiškos formos. Sakau, kad mano darbai atsiranda ne iš veiklumo ir ne iš reikalo, bet nugulus ir susiklosčius dar vienam tylaus, meditatyvaus gyvenimo sluoksniui. Jie kyla iš kontempliacijos pertekliaus. Konceptualūs, ne taikomojo pobūdžio ir ne komercinės paskirties kūriniai kaupiasi pamažu, įsiterpdami tarp papuošalų, gintaro, piešinių ir jų parodų rengimo. Aleksandra Aleksandravičiūtė, „Objektai tik buvimui“, 7 meno dienos, 2012 09 14.
 
Metalo plastika panaši į kamerinę skulptūrą ir skiriasi nuo jos – smulkesniais formatais, brangiomis medžiagomis ir juvelyrišku atlikimu. Skulptorius pirmiausia padaro būsimo kūrinio modelį, parengia liejimo formą, todėl galutinis kūrinio įgyvendinimas – mechaniškas procesas, galintis vykti ir nedalyvaujant autoriui, rezultatas priklauso nuo techniškai atlikto paruošiamojo darbo. Tuo tarpu kiekviename kamerinio metalo dirbinio formavimo etape dalyvauja autorius, kontroliuojantis jo formą nuo pirmo žingsnio iki baigiamųjų procedūrų.
 
Populiarioji juvelyrika
 
Papuošalai – pagrindinė nepriklausomos Lietuvos metalo dirbinių sritis. Jos raidai darė įtaką keli faktoriai. Pirmiausia, suaktyvėjusi parodinė veikla, specializuotų galerijų radimasis ir gintaro atgimimo sąjūdis, bandymas reabilituoti sovietmečiu nuvertintą gintarą. Pabrėžti gintaro išskirtinumą dabar tapo aktualu ir dėl naujų problemų – pigia gintaro produkcija nukrautų gatvės prekystalių. Simboliška, kad nepriklausomybės atkūrimą juvelyrai pasitiko 1990 m. netradicinio gintaro paroda. Joje vyravo kitoks požiūris į gintarą, pirmiausia nukeliantis jį nuo pjedestalo, siūlantis neįprastus medžiagų derinius – Birutės Stulgaitės jūržolių antkaklis su mažu gintaro „lašeliu“ ar Marytės Gurevičienės rašiklių pavidalo segės. Tai ne itin radikalūs, bet estetiškumą išlaikę papuošalai, kitu kampu pristatantys Lietuvos auksą. Kad šio akmens svarbą suvokė juvelyrai, patvirtina Vytauto Matulionio žodžiai:
 
Imu į rankas gintarą ir nustebęs klausausi gaivalingos gamtos simfonijos. Matau ryto saulės užlietą gigantiškų medžių mišką, tūkstančius gyvų sutvėrimų, audžiančių gyvenimo giją, vėjo nešamą orchidėjos žiedadulkę, pušies sėkliukę, sidabrinį voratinklio siūlą... Iki mūsų... milijonai metų ir lavina kataklizmų. Visa tai matė šis kantrus keleivis. Vytautas Matulionis, Gintaro galerija-muziejus, www.ambergallery.lt.
 
Reabilituoti gintarą užsibrėžė kolekcininkai Virginija ir Kazimieras Mizgiriai, įkūrę privačias galerijas-muziejus Nidoje (1992) ir Vilniuje (1998) bei Baltijos gintaro centrą sostinėje (XXI a. pradžia), skatinę naujai pažvelgti į subanalintą „Lietuvos auksą“, pradėję organizuoti juvelyrų kūrybines stovyklas Nidoje ir gintaro parodas už Lietuvos ribų. Jų parengta kilnojamoji paroda Baltijos gintaras: istorija ir dizainas apkeliavo daugelį šalių, buvo pristatyta Europos Parlamente Briuselyje. Lietuviai suvokė, kaip svarbu parodyti savo kūrybą plačiau, todėl Marytė Gurevičienė su galerija „Meno niša“ surinko kelių dešimčių garsiausių Lietuvos juvelyrų dirbinių kolekciją „Juvelyrika lagamine“, nuo 2004 m. keliavusią po Europos Sąjungos šalis.
 
Šiuolaikinėje lietuvių juvelyrikoje klesti siekių ir tendencijų įvairovė, nulemta asmeninių dailininkų ambicijų ir rinkos poreikių. Sovietmečiu unikalus papuošalas asocijavosi su menišku aprangos atributu, galimybe išsiskirti iš minios, o dabar, kai vartotojams tapo prieinama ir kokybiška masinė produkcija, unikaliojoje juvelyrikoje įsivyravo visiškas pliuralizmas – nuo tradicinio autorinio papuošalo, kuriamo privačiam užsakovui, iki parodai skirto konceptualaus meno objekto.
 
Tendencijų įvairovę skatina ir skirtingose mokyklose išsilavinimą įgyjantys specialistai. Vis dėlto svariausias liko Estijos metalo mokyklos indėlis, adaptuotas vietinėje terpėje aktyviai kuriančių šios mokyklos auklėtinių ir šiandien perduodančių įgytą patirtį jaunajai kartai. VDA Telšių fakulteto juvelyrų, kuriuos ugdo Estijoje metalo dailininko profesiją įgiję pedagogai, darbai išsiskiria konstruktyvumu ir santūrumu, savotišku monumentalumu, įvaldyta technologija. Įgiję bakalauro laipsnį Telšiuose, paprastai studijas juvelyrai tęsia Vilniuje, rinkdamiesi dizaino ar skulptūros magistro programas, tačiau Telšių mokyklos įspaudas lieka. Jis jaučiamas Eglės Čėjauskaitės-Gintalės (g. 1978), Jurgitos Erminaitės-Šimkuvienės (g. 1980), Nerijaus Ermino (g. 1976) papuošaluose ir metalo plastikoje.
 
Metalo mene originaliai reiškiasi iš kitų sričių atėję menininkai. Savitumu išsiskyrė statybos architekto diplomą turėjusio Ąžuolo Vaitukaičio (1952–2015), lėlių meistro Alio Šalkausko (1964–1996), lėlių teatro režisieriaus Algirdo Mikučio (g. 1957), teisininko Sauliaus Vaitiekūno (g. 1953) juvelyrika. 1995–1996 m. Vaitukaitis, Mikutis ir Šalkauskas kartu su Žilvinu Bautrėnu veikė kaip neformali juvelyrų grupė, rengusi netradicinės negražiosios juvelyrikos parodas Vilniuje ir Nidoje, kvestionuodami stereotipus, parodijuodami anuomet Lietuvą užplūdusių užsienio turistų geidžiamas puošmenas, eksponuojamas ne stiklo vitrinose, bet išmėtytas ant baldų, nišose, pakampėse. Rūta Pileckaitė, XX amžiaus Lietuvos juvelyrika: nuo aksesuaro iki priekūnio, Vilnius: Artseria, 2008, p. 91–92.
 
Bene svarbiausias nepriklausomos Lietuvos juvelyrikos žingsnis buvo žengtas konceptualumo linkme. Čia didžiausias indėlis buvo Sigito Virpilaičio, sudaiktinusio papuošalą, suabejojusio medžiagos brangumu (Apyrankė, 2000, iš skalbinių vielos ir sidabro elementų). Virpilaičio papuošalai nepanašūs vienas į kitą. Tai dailininkas aiškina užplūstančiomis idėjomis, kurios kyla pavarčius nuotraukų albumą, perskaičius knygą, pamačius filmą:
 
Idėjos gimsta serijomis, bangomis. Manau, taip būna ir poetams: į galvą ateina visa poema, o ne kelios eilutės. Sugalvoji papuošalą, bet viena detalė „iškrenta“, lieka kitam daiktui. Taip idėja vejasi tarsi siūlas. Būna idėjų, kurios neduoda ramybės. Žinai, kad jei jų neįgyvendinsi, užgrauš. Jurga Kraštinaitytė, „Kai pavyksta įgyvendinti viziją, dvasia pakyla aukštyn“, www.delfi.lt, 2007 08 11.
 
Virpilaitis kuria ypatingo grožio papuošalus (Auskarai, 2005), paverčiančius gintarą, derinamą su auksu, sidabru, plevenančia, plonyte lyg nėriniai materija. Pasirodo, gintaras apdorojamas itin modernia technologija, pakeičiančia jo struktūrą. Originalia idėja patraukia Virpilaičio Objektai kūnui (2001) ir Priekūniai (2002) – jau ne papuošalai, o daiktai prie kūno, įvardijami autoriaus sugalvotais žodžiais: pirštalai, kumštalai, antausai. Menotyrininkė Rita Mikučionytė Virpilaitį pavadino „didžiuoju fikcijų meistru“, „idėjų genijumi ir formų meistru“ ir sulygino su skulptoriumi Mindaugu Navaku, darančiu panašius daiktus skulptūroje. Rita Mikučionytė, „Intelektualūs žaidimai: Sigito Virpilaičio papuošalai ir mažoji plastika“, 7 meno dienos, 2007 01 05.
 
Dar radikalesnis kelias – Beno Staškausko (g. 1988) siurrealistiniai aksesuarai, įkvėpti ankstyvosios industrinės revoliucijos, automobilizmo priešaušrio išradimų, pramonės darbininko, naro aprangos elementų, sukurti su mados dizaineriu Dainiumi Bendiku (g. 1987) vyriškų kostiumų kolekcijai „Infiltruoti“ (2009), skirtai tų metų pristatymui „Mados infekcijoje“. Dizainerių dueto produktas – lietuviška stimpanko StimpankasStimpankas, steampunk [angl. steam – garas + punk – blogas] – subkultūra, postmodernistinės kultūros apraiška, grįsta ankstyvosios industrijos epochos, pramonės perversmą paskatinusių garo mašinų, Viktorijos epochos simbolių, Jules’io Verne’o (Žiulio Verno) fantastinės literatūros elementų. Susiformavo apie 1980 m. Mene reiškiasi kostiumo dizaine, vizualiojoje kultūroje, muzikoje. Lietuvių literatūroje šiai subkultūrai priskiriama Andriaus Tapino knyga Vilko valanda (2013). apraiška. Jau kiek vėliau Staškauskui kaip juvelyrui didelę įtaką padarė Islandijoje praleisti metai, įkvėpę kurti papuošalus, grįstus susiliejimo su gamta idėja, suteikę jo juvelyrikai šiaurietiško rūstumo, atšiaurumo, nenudailinto grožio.
 
Juvelyrai ieško savo autentiškos raiškos, nesibodi kurti papuošalus, galinčius patikti masiniam skoniui, tačiau greta to gali stebinti konceptualiomis idėjomis. Šiuolaikinės lietuvių juvelyrikos ieškojimų panoramoje išsiskiria Beatos Sietinšienės (g. 1974) objektai iš tiulio ir sidabro, primenantys tvarsčius, griaunantys papuošalo dėvėjimo tradiciją. „Tvarstį“ suvyniojus, jis transformuojasi, tampa sege ar žiedo akimi. Barselonoje juvelyriką baigusi Ugnė Blažytė (g. 1980) gamina papuošalus neregiams, tekstilininkė Elzė Sakalinskaitė – tamsoje švytinčius papuošalus (serija Būk matomas, 2011).
 
Nors juvelyrų bendruomenė nėra gausi ir kūrybą mažai stimuliuoja visuomenės paklausa, jų kuriami papuošalai pasižymi įvairove, atliepia tiek tradicinės, tiek alternatyviosios juvelyrikos tendencijas.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

ALEKSANDRA ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
„Objektai tik buvimui“
7 meno dienos, 2012 09 14
JURGA KRAŠTINAITYTĖ
„Kai pavyksta įgyvendinti viziją, dvasia pakyla aukštyn“
www.delfi.lt, 2007 08 11
RITA MIKUČIONYTĖ
„Intelektualūs žaidimai: Sigito Virpilaičio papuošalai ir mažoji plastika“
7 meno dienos, 2007 01 05
RŪTA PILECKAITĖ
XX amžiaus Lietuvos juvelyrika: nuo aksesuaro iki priekūnio
Vilnius: Artseria, 2008
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.