Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Skaidrumo pavilioti: stiklo dirbiniai
Lijana Natalevičienė
Vienos šeimos istorija
 
Pokario Lietuvos stiklo pramonė merdėjo, joje nedirbo profesionalių dailininkų, fabrikų stiklo meistrai nepūtė ir neliejo unikalių gaminių. Meninio stiklo dirbinius kūrė tik keletas dailininkų, ir jie bent iš dalies tenkino meninio stiklo trūkumą, atkreipė dėmesį į reikalingą, didelių plastinių galimybių dailės sritį.
 
Dar tarpukariu išgarsėjęs vitražininkas Stasys Ušinskas (1905–1974), verčiamas aplinkybių, netekęs užsakymų, pradėjo eksperimentuoti „Aleksoto“ stiklo fabrike, kur jam buvo įrengta asmeninė dirbtuvėlė su skystu kuru kūrenama krosnele. Dailininkas kūrė žemo degimo dekoratyvinio stiklo dirbinius: vazas, lėkštes, indus-akvariumus, šviestuvus, stiklo skulptūrėles. Jo indus iš bespalvio stiklo pūtė „Aleksoto“ fabriko pūtėjai J. Zapolskis ir S. Bagdonavičius. Indų formas ribojo nekokybiškas, dailiesiems dirbiniams netinkamas stiklas. Ušinskas dirbinius dekoravo vitražinio stiklo tapybos būdais – silikatiniais dažais (glazūra), emaliu, metaline plėvele, auksavimu, sidabravimu. Dėl netobulos krosnies konstrukcijos stiklo masė užsiteršdavo, tačiau glazūra maskuodavo menkavertį stiklą. Iš pradžių dailininkas naudojo dar iš Paryžiaus parsivežtų dažų atsargas, vėliau glazūrą gaminosi pats.
 
Dekoruoti indai buvo aptakių formų, aiškių siluetų, harmoningų proporcijų. Pagrindinis dekoratyvinis akcentas buvo jų puošyba, tarsi pratęsianti dailininko tarpukario laikotarpio vitražinę kūrybą. Stilizuotose, konstruktyvaus piešinio kompozicijose autorius siekė vitražiško spalvų švytėjimo, nors spalva nepiktnaudžiavo, teigdamas, kad senovės meistrai remdavosi tik viena spalva, iš jos sukurdavo daugybę atspalvių. Kazys Strazdas, Lietuvos stiklas: nuo 1940 metų, Kaunas: Technologija, 1997, p. 122. Tokios yra vazos Mėnuo saulužę vedė (1957), Klumpakojis (1959), Eglė žalčių karalienė (1960), Sportininkai (1962) ir kitos. Jų dekore galima įžvelgti festivalinio stiliaus atgarsių.
 
Greta Ušinsko „Aleksoto“ stiklo fabrike darbavosi jo padėjėja ir mokinė sesuo Filomena Ušinskaitė (1921–2003); jos indėlis į Lietuvos stiklininkystę dar nepakankamai įvertintas. Vitražininkės ir teatro dekoruotojos specialybę įgijusios Ušinskaitės kūrybos stilistika artima brolio kūrybai. 6–7 dešimtmečių dailininkės vazų panašumą į Ušinsko dekoratyvinio stiklo dirbinius lėmė ne tik analogiška technologija, bet ir visą gyvenimą dailininkę veikusi stipri vyresniojo brolio asmenybės įtaka. Abu dailininkai siekė įvaldyti ir tobulinti stiklo dirbinių technologiją. Specialistai iki šiol ginčijasi dėl kai kurių kūrinių autorystės.

Išlakių, monumentalių Ušinskaitės vazų, kurias gamino „Aleksoto“ pūtėjai, formoms nebūdinga įvairovė, nes reikėjo palikti kuo daugiau plokštumos dekorui – svarbiausiam dirbinio meniniam akcentui. Vazos buvo ištapomos Ušinsko diegta stiklo dekoravimo glazūra ir emaliu, paryškintais auksu ir sidabru, technika. Nors dekoro tematika perteikė laikotarpio aktualijas ir autorė nevengė sovietinėje dailėje plitusių deklaratyvių kolūkinio gyvenimo, taikos siužetų (vazos Fermoje, 1960, Taika, 1961), jos darbai nebuvo iliustratyvūs ir išlaikė dekoratyvinės dailės specifiką.
 
Nuo 6 dešimtmečio pabaigos stiklo dirbinius kūrė Ušinsko mokinės: antroji dailininko žmona Vitalija Blažytė (1926–1999), vėliau į šią veiklą įsitraukusios dukterys iš pirmosios santuokos – architektė Vida Ušinskaitė (1936–1976) ir stiklo dailininkė Jūratė Ušinskaitė (1936–1996?). Jos puoselėjo Ušinsko stiklininkystės tradiciją – kūrė monumentalių formų vazas, ištapytas raiškiu dekoru. Natūralu, kad visa šeima buvo apimta dekoratyvinio stiklo kūrimo siekių – menininkėms didelį poveikį darė Ušinsko autoritetas.
 
 
Naujas etapas
 
7 dešimtmečiu bandymai stiklininkystės raidai suteikti naują pagreitį nedavė greitų rezultatų – masiškumo ar didesnio prestižo. 1961 m. Lietuvos dailės institute įsteigta meninio stiklo specialybė. Pirmosios laidos absolventai (Gražina Didžiūnaitytė, Anita Šlėgel, Algimantas Žilys) liko ištikimi meniniam stiklui ir, nepaisant sunkumų (jų kūriniai paprastai buvo gaminami kitų sovietinių respublikų stiklo bazėse), sėkmingai jį reprezentavo. Stiklo specialybė institute gyvavo trumpai – kitas kursas buvo formuojamas 1962 m., tačiau antrosios laidos studentai Algirdas Dovydėnas, Henrikas Kulšys, Rūta Katiliūtė ir kiti stiklo dalykų mokėsi tik du semestrus, vėliau rinkosi perspektyvesniu laikytą vitražą ir kitas meninės veiklos sritis.
 
1961–1963 m. stiklininkams dėstė Jūratė Ušinskaitė, orientavusi studentus į raižytą stiklą (to pati mokėsi studijuodama meninį stiklą Estijoje). Į 1964–1965 m. stažuotę Čekoslovakijoje išvykusios Ušinskaitės vietą užėmė ir lietuvių studentams stiklo paslaptis diegė estė specialistė Silvia Raudvee. Raimonda Kogelytė-Simanaitienė, „Lietuvos XX a. II pusės – XXI a. pradžios meninio stiklo raida“, www.stiklomenas.lt, 2009 01 10.
 
Stiklo specialybės Lietuvos dailės institute iniciatoriai pirmiausia galvojo apie vietinės stiklo pramonės poreikius. 1961 m. pradėtas statyti Panevėžio stiklo fabrikas  ėmė veikti 1965 m., 1962–1965 m. mechanizuota „Raudonosios aušros“ ir „Aleksoto“ stiklo fabrikų produkcijos gamyba. 1969 m. „Raudonojoje aušroje“ pradėtas lydyti vitražinis stiklas; iki tol stiklas lietuvių pasididžiavimui – įspūdingiems storasieniams vitražams  buvo gaminamas Baltarusijos stiklo fabrike „Neman“.
 
Techninės bazės Vilniuje nebuvo, todėl sumanymus dailininkai įgyvendino kitų sovietinių respublikų įmonėse, daugiausia Baltarusijoje, Beriozovkoje (Lydos r.), veikiančiame fabrike „Neman“, ir Ukrainoje, Lvovo stiklo dirbinių fabrike. Taigi nenuostabu, jog meninį stiklą anuomet kūrė tik pavieniai entuziastai.
 
Vieni iš jų buvo Gražina Didžiūnaitytė (1940–2008) ir Algimantas Žilys (1936–2009). Pristatyti abu dailininkus kaip naujo Lietuvos stiklininkystės etapo atstovus galima dėl kitokios nei Ušinsko ir jo sekėjų dirbinio sampratos. Šiems jaunosios kartos atstovams stiklo kūrinys buvo susijęs ne su dekoru (šis buvo tik papildomas elementas), bet pirmiausia su plastika – kūrinio forma, pūtimo metu atsiradusiais aptakiais indo silueto ir sienelės netaisyklingumais.
 
Kūrybinio kelio pradžioje Didžiūnaitytė laisvo formavimo būdu kūrė monumentalių formų spalvingas vazas, akcentuodama jų netaisyklingus, plaukiančių linijų siluetus, susiliejančias spalvas, dekoruodama juos įspaustu, prilydytu arba raižytu ornamentu (vazų ciklas lietuvių liaudies skulptūrų motyvais, 1969–1971). Dailininkė eksperimentavo, tobulino technologiją (1974–1975 m. sukūrė dvi naujas technologijas), pradėjo kurti daugiasluoksnį stiklą. 1969 m. Vilniuje Didžiūnaitytė surengė pirmą asmeninę stiklo dirbinių parodą. Prisimindama kūrybinio kelio pradžią, vėliau dailininkė sakys:
 
Pakerėjo mane stiklas, užvaldė tarytum burtininkas. Suprasti mane gali tik tas, kuris pats yra susidūręs su šia medžiaga. Stiklas leidžia dailininkui improvizuoti, fantazuoti, tačiau tikrąsias savo paslaptis atskleidžia tam, kas pasiekia technologinio virtuoziškumo, kas perpranta jį iki smulkiausių detalių. Jolita Petkevičiūtė, „Gražina Didžiūnaitytė“, Dailė, 1984, kn. 25, p. nenumeruoti.
 
Žilio paieškoms įtakos turėjo darbo vieta: 1969 m. jis pradėjo dirbti vyriausiuoju dailininku Vilniaus „Raudonosios aušros“ stiklo fabrike. Jame sukūrė dirbinių etalonų, gaminamų pūtimo ir laisvo stiklo formavimo būdu. Ankstyviesiems Žilio darbams būdinga skirtinga stilistika, jo vazos ir dekoratyviniai indai buvo veikiami tiek čekų laisvai suformuotų dirbinių, tiek taupesnių, taisyklingesnių skandinaviškojo stiklo pavyzdžių.
 
7–8 dešimtmečiais lakoniško stiliaus indų, grįstų dizainišku požiūriu į dirbinį, sukūrė vitražininkė Ginta Baginskienė (g. 1940) ir Feliksas Daukantas. Jų dirbiniai buvo racionalių formų, be dekoratyvinių papuošimų.
 
Nors lietuviškasis stiklas nebuvo masinis reiškinys, jo tuometę raidą tapatiname su pavienių asmenybių veikla. Stiklo raidoje galima įžvelgti tam tikrų tendencijų užuomazgas, išryškėjusias jau kitu taikomosios dailės etapu.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Raimonda Kogelytė-Simanaitienė
„Lietuvos XX a. II pusės – XXI a. pradžios meninio stiklo raida“
www.stiklomenas.lt, 2009 01 10
Jolita Petkevičiūtė
„Gražina Didžiūnaitytė“
Dailė, 1984, kn. 25, be paginacijos
Kazys Strazdas
Lietuvos stiklas: nuo 1940 metų
Kaunas: Technologija, 1997
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.