Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Viskas prasidėjo nuo lino
 
Ankstyvuoju nepriklausomybės laikotarpiu pirmieji subruzdo tekstilininkai. Tais neramiais laikais, kai laisvės euforiją keitė niūri kasdienybė, grupė Lietuvos dailininkų sąjungos tekstilininkių nutarė surengti tarptautinį lino miniatiūrų simpoziumą Vilniuje, skelbiantį apie nepriklausomos valstybės atsiradimą Europos žemėlapyje. Trijų pirmųjų tarptautinių Vilniaus simpoziumų (1992, 1994, 1996) organizatorės Jūratė Urbienė ir Liucija Jūratė Kryževičienė pačios stebisi anuometinėmis savo ambicijomis:
 
Perėmę vadovimą Dailininkų sąjungos Tekstilininkų sekcijai, nusprendėme neatsilikti nuo vakariečių – kodėl jie kviečia mus į savo parodas, o mes – ne? Kodėl mes negalime organizuoti ko nors panašaus? Nutarėm surengti tarptautinį lino miniatiūrų simpoziumą. Ir dar tada, kai nieko užsienyje nepažinojom, neturėjom draugų, savos valiutos, kai gyvenom skurdžiai. Sudominti pasaulį mums sakraliu linu. Nebuvo interneto, kur būtume galėję rasti dominančių asmenų adresus. Primityviausiu būdu – užsienio dailės žurnaluose – ieškojom organizacijų ir dailininkų kontaktų: telefonų numerių ir adresų, skambinom, rašėm laiškus, kartais pataikydami ne ant tų asmenų, kurių ieškojom. Bandėm prisiskambinti prancūzų tekstilininkei, o pasirodo, susisiekėm su dailėtyrininke. Mūsų idėja ją labai sudomino ir, kaip vėliau sužinojom, po kelerių metų ji pati Prancūzijoje surengė lino miniatiūrų parodą.
 
Bet ir tokiais būdais surinkti menininkai atsiliepė, suvažiavo. Savomis lėšomis, kai kurie nieko konkretaus iki tol negirdėję apie Lietuvą! Ne tik iš Europos, bet ir tolimų kraštų – JAV, Kanados, Brazilijos, Meksikos, Naujosios Zelandijos. Dabar Lietuva kitų šalių tekstilininkams žinoma dėl Kauno bienalių, o tada – nieko nebuvo.
 
Patalpas suteikė Vilniaus dailės akademija, čia kūrėm ir klausėm Lietuvos etnologų paskaitų apie linininkystės papročius. Viešnios užsirašinėjo kiekvieną žodį. Važinėjom po Lietuvą. Plungės „Linų audiniuose“ užsienietės prisipirko rietimų labai pigios (jų akimis žiūrint) drobės. Kultūros rėmimo fondų nebuvo, tačiau tais laikais daug ką žmonės darė „iš idėjos“, be atlygio. Iš rėmėjų surinktus vagnorėlius mes, organizatorės, nešiojomės lagamine, sau neleisdamos net kavos puodelio už juos išgerti. Pirmo simpoziumo „Linas vakar, šiandien, rytoj“ parodos katalogą gaminom rankiniu būdu, kitų dviejų simpoziumų parodos turėjo „normalius“ katalogus. Simpoziumo parodos dalyves apdovanojom lininiais rankšluosčiais. Trečiojo simpoziumo „Taip pat, bet kitaip“ dalyvės dirbo iš lino ir popieriaus, todėl galim sakyti, kad padarėm pradžią eksperimentinei nepriklausomos Lietuvos tekstilei. Jūratė Urbienė, Liucija Jūratė Kryževičienė-Hutcheon, Prisiminimai, užrašė Lijana Natalevičienė, 2015 06 07.
 
Taip mezgėsi kontaktai, plėtėsi draugų būrys. Po trečiojo lino simpoziumo 1996 m. buvo padaryta pertrauka, atrodė, kad tekstilininkai turi svarbesnių – prisitaikymo prie naujos konjunktūros – problemų. Tarptautinės tekstilės miniatiūrų (jau ne tik lino) bienalės Vilniuje atgaivintos beveik po dešimtmečio (2005) simboliniu pavadinimu Atviras laiškas.
 
Keitėsi mados, pasibaigė gobelenų era, pasirodė, kad tekstilė per brangi kaip sovietmečiu puošti kiekvieną visuomeninį interjerą. Vis dėlto XX a. pabaigoje dar vieną tarptautinį išbandymą teko atlaikyti lietuvių gobelenui, dabar įvardytam tapiserija. Surinkta naujausios lietuviškos tapiserijos kolekcija 1998 m. eksponuota Pontivi mieste (Bretanės provincija, Prancūzija), o po to nukeliavo į Balzeko lietuvių kultūros muziejų Čikagoje (1998) ir Lietuvos ambasadą Vašingtone (1999).
 
Parodos sumanymas kilo iš asmeninių lietuvių ir prancūzų kontaktų, žymūs lietuvių tekstilininkai specialiai šiai parodai išaudė tradicinių tapiserijų, nes tik tokios technikos darbų pageidavo prancūzai. Galbūt dėl to, kad amžiaus pabaigoje pasaulyje kilo nauja tradicinės tekstilės banga? Lietuviška tekstile žavėjosi ir amerikiečiai – darbui imli technika tarp JAV tekstilininkų nepopuliari, klasikinės tapiserijos būdingos Europai. Po kelionės į Lietuvą sugrįžusi kolekcija net keletą kartų (1999, 2000) buvo parodyta lietuvių žiūrovams, demonstruojant, kokius pokyčius patyrė lietuviškas gobelenas. Nunyko didelio formato monumentalios kompozicijos. Kūriniai tapo kameriškesni, abstraktesnės raiškos, juose mažiau reiškiamų vidinių išgyvenimų (kas būdinga 9 dešimtmečiui).
 
Audimui liko ištikimi viduriniosios ir vyresnės kartos tekstilininkai: Salvinija Giedrimienė, Feliksas Jakubauskas, Ramutė Jasudytė, Danutė Kvietkevičiūtė, Zinaida Vogėlienė, ankstyvosios nepriklausomybės laikotarpiu – Violeta Laužonytė ir Laima Oržekauskienė. Jasudytė per dešimtmetį (1995–2005) išaudė keturis didelio formato gobelenus Lietuvos nacionaliniam muziejui. Tačiau keitėsi šių dailininkų pasaulio matymas ir siekiai. Dar ne taip seniai impulsyvia ekspresija žavėjusios Vogėlienės audinių nuotaika rimo. Naujų tapiserijų turinį ir plastiką įkvėpė Lietuvos peizažo motyvai, pamatyti skirtingu paros laiku, akcentuojant meditacinę būseną, diptike perteikiamą šviesųjį ir tamsųjį to paties motyvo variantą (diptikas Virš žemės, 1998). Vėliau Vogėlienė susidomėjo fotografija, tapiserijas pradėjo eksponuoti kartu su savo nuotraukomis.
 
Gyvenime viskas taip greitai bėga, keičiasi, praeina. Nesinori gręžiotis į praeitį ir kartotis kūryboje. Idėjų daug, tik nėra kada jų įkūnyti. Gal be reikalo audžiu? Jei tapytum ar kuo kitu užsiimtum, gal ir reikšmingesnių kūrinių sukurtum? Gamta – tobuliausias kūrėjas. Dailininkui svarbu pamatyti jos sukurtą grožį ir parodyti kitiems. Pokalbis su Zinaida Vogėliene, Lijanos Natalevičienės asmeninis archyvas, 2001 06 12.
 
Figūrinių motyvų atsisakęs Jakubauskas ėmė kliautis baltų fonų įtaiga, spalvos monochromija arba kontrastais, iš lietuvių liaudies tekstilės perimto ruoželinio audimo akcentais. Jam vis didesnę įtaką darė muzika, poezija, įkvėpdavusios improvizuotai kompozicijos sandarai. Jo triptikai Paliesk tą pilką debesį (1997) ir Linų laukas dangaus fone (2000), apkeliavę ne vieną tarptautinę parodą ir ten pelnę apdovanojimų, atspindėjo ir naują tautiškumo sampratą lietuvių tekstilėje.
 
Dar kameriškesni ir viduje sukaupti tapo Kvietkevičiūtės audiniai, prilygstantys juvelyriškai atliktoms miniatiūroms. 9 dešimtmetyje novatoriškais užmojais išsiskyrusi Giedrimienė susitelkė į religinę tematiką, kuri buvo naujas lietuvių tekstilės istorijos puslapis – juk sovietmečiu religinė dailė buvo reta, kuriama sau, neviešinama. Giedrimienės teigimu, sakralinei tematikai ji tiesiog subrendo. Krikščionybės tiesas dailininkė įkūnijo pasitelkdama metaforas, simbolinius motyvus, alegorijas, kartais dieviškumą įasmeninančių gamtos reiškinių – lietaus, saulės šviesos, suartos dirvos – įvaizdžius (Lietus nuplauna dulkes, 1993). Itin sudėtingus kompozicinius ir erdvės perteikimo uždavinius Giedrimienė kėlė ausdama kūrinį Gailestingumo Motina (1994–1995) ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos koplyčiai skirtą keturiolikos dalių ciklą Kryžiaus kelias (1996–2001), kurį vainikavo koplyčią papuošęs gobelenas Prisikėlimas (2000–2002). Savo posūkį religinės dailės link dailininkė taip pakomentavo:
 
Manau, kad ir dailininko darbas yra tarsi malda. Nors egzistuoja daug požiūrių į meną – kaip į žaidimą, kaip į savo vidinių aistrų atskleidimą ir t. t., bet man atrodo, kad menas yra dvasios išraiška ir jo paskirtis – padėti žmogui artėti prie aukštesnių dalykų. Formos, žinoma, gali būti įvairios – jokiu būdu neturi būti kažkas saldaus, nuglaistyto, bet menas žmogų turėtų veikti taip, kad jis norėtų keltis ir eiti.
 
Beausdama „Gailestingumo Motiną“ pajutau, kad būtinai turiu nuausti „Kryžiaus kelią“. Ir ta mintis nebedavė man ramybės. Kad tai padaryčiau, išėjau iš darbo (tada buvau Dailės akademijos dėstytoja). Pagalvojau, kad studentėms gal būsiu naudingesnė ausdama. Gobeleną „Kryžiaus kelias“ audžiau ketverius metus. Tiek laiko mąsčiau ir apie ėjimą tuo keliu, Jo ir kažkuria prasme mūsų. Audžiau diena iš dienos. Be jokių atostogų. Kasryt penktą keldavausi, kad šviesoje geriau matyčiau spalvas. Per tiek laiko pripratau, tai ir dabar stengiuosi taip gyventi. Einu: Menininkai apie Dievą, maldą, klaidą, stebuklą, kryžių, pašaukimą, šventes, Bibliją, šventumą, Vilnius: „Katalikų pasaulio“ leidykla, 2001, p. 60.
 
Tekstilė keitėsi kartu su gyvenimu. Istoriniai pokyčiai negalėjo nepaveikti jautrių ir pilietiškų menininkų.
 
 
Egzistencinis atvirumas: jaunoji lietuvos tekstilė
 
Apie 10 dešimtmečio vidurį tekstilininkai atsitiesė, tapo aktyvesni. Didžiąja dalimi lietuvių tekstilės atsinaujinimą lėmė jaunosios kartos, tapusios tarptautinių meno procesų dalyve, ieškojimai. Pirmiausia eksperimentų dvasia užsikrėtė tekstilininkų rengimo kalvė – Vilniaus dailės akademijos tekstilės katedros Vilniuje ir Kaune. Kuria kryptimi toliau kreipti specialistų rengimą, sprendė naujai suburti VDA Tekstilės katedros ir VDA Kauno dailės instituto (dab. Kauno fakultetas) Taikomosios tekstilės katedros kolektyvai. Kauniškė katedra, išaugusi iš tekstilės pramonei specialistus rengusio Lietuvos dailės instituto vakarinio skyriaus, turėjo itin daug kūrybinių ambicijų, dinamiškiau reagavo į pasikeitusią tekstilės situaciją.
 
Jaunieji tekstilininkai drąsiai nėrė į naujus vandenis, rinkosi netekstilines medžiagas: popierių, metalą, šiaudus, medį, fotografiją, formavo trimačius objektus, plastikai sustiprinti kūrė specialią aplinką, apšvietimą, garsinį foną. Paulina Eglė Pukytė (g. 1966) ir Jurga Šarapova (g. 1965) buvo vienos iš jaunosios tekstilės pionierių. Iš audinių siūti ir kimšti Pukytės objektai (Interjeras, 1992; Saulėtas peizažas, 1993; Sofa-peizažas, 1993), sukurti veikiant poparto estetikai ir environmentui EnvironmentasEnvironmentas [angl. environment – aplinka] – šiuolaikinio meno rūšis, didelės apimties erdvinis kūrinys, surežisuota meninė aplinka, kelianti tam tikras asociacijas. Ji kuriama iš tikrų ir butaforinių daiktų, interjero elementų, pasitelkiant apšvietimą, kartais – garsus, kvapus. Susiformavo XX a. 6–7 dešimtmečiais. Pradininkas – Allanas Kaprow (Alanas Kaprau). , ir Šarapovos trimatė kompozicija Sapnas (1992) buvo pirmosios kregždės, liudijusios apie kintančią tekstilės sampratą.
 
Jaunoji tekstilininkų karta išėjo iš uždarų audyklų ir rinkosi aktyvų savo idėjų deklaravimo kelią. Kai kurie tekstilininkų pasirodymai priminė tikrus festivalius, užvaldžiusius ne tik muziejų, galerijų, bet ir viešąsias erdves – 2000 m. VDA Tekstilės katedros 60-mečiui skirtas parodų ciklas Vilniuje, Tekstilės ir dailininkų gildijos pasirodymai Kauno gatvėse Kauno dienų proga, ką jau kalbėti apie tekstilininkų baigiamųjų darbų eksponavimą neįprastose vietose (gatvėse, Vilnelės pakrantėse, bažnyčiose) ar Kauno bienalių renginius. Tokia veikla sutapo su XX a. pabaigoje visame pasaulyje kilusia nauja dailininkų akcijų ir performansų banga. 2014–2015 m. Vilniuje veikė apžvalginė XVIII–XXI a. Lietuvos tekstilės paroda Absoliuti tekstilė (kuratorė – Eglė Ganda Bogdanienė).
 
Negalima nutylėti ir vyresniųjų, išbandžiusių netradicinę meninę kalbą, indėlio tekstilės atsinaujinimo kelyje. Juk nepriklausomybės priešaušryje Vogėlienė eksperimentavo su magnetais ir adatomis, degintu popieriumi ir džiovintais žiedlapiais, o jau vėliau ji ir kitos tekstilininkės (Liucija Jūratė Kryževičienė, Jūratė Urbienė, Jūratė Petruškevičienė, Zinaida Dargienė, Marijona Sinkevičienė, Birutė Sarapienė) ieškojimų drąsa nenusileido jaunimui.
 
Naujas tekstilės taisykles išdavė netradicinės medžiagos ir nauji atlikimo būdai (veltinis, tapyba ant audinio, žakardinis audimas kompiuterinėmis staklėmis, skaitmeninės technologijos), taip pat visai šiuolaikinei dailei būdingas žanrinis kryptingumas (instaliacijos, videofilmai).
 
1998 m. į grupę „Baltos kandys“ susibūrusios šešios trečiakursės tekstilininkės studentės (Austė Jurgelionytė, Karolina Kunčinaitė, Miglė Lebednykaitė, Rasa Leonavičiūtė, Laura Pavilonytė ir Julija Vosyliūtė) kartu su dėstytoja Bogdaniene pradėjo rengti veltinio simpoziumus Vilniuje ir Anykščiuose, prisidėjusius prie veltinio populiarinimo Lietuvoje. Neišskiriamam „Baltų kandžių“ kolektyvui būdingi bendri instaliaciniai projektai. Bene prasmingiausi iš jų Mandala (2003), Spiros (2005), Šventė (2006), Miškan (2009), skirti žmogaus ir gamtos ryšio, tradicinių ritualų, matomo ir nematomo – mistinio, transcendentinio – prado įvaizdinimui. „Kandžių“ instaliacijose pagrindinis objektas (miško paklotas, šventinis stalas, į dėžutes sudėliotos „spiros“) – būtinai veltas, jį papildo ir asmeniškumo instaliacijai suteikia fotografijos arba videofilmai, kuriuose paprastai įsiamžina pačios autorės. Menininkės pasakoja:
 
Miglė: Po egzotiškai ryškiaspalvės „Mandalos“ atsirado „Spiros“ su monochromiškais Lietuvos dirvožemio (ar šokolado, ar žvėrelių spiručių) spalviniais deriniais. Kurdamos „Šventę“ vėl grįžome prie spalvų. O instaliacijai „Miškan“ parinkome beržo lapų, varnalėšų, dilgėlių, vasaros pievų, karvės mėšlo, baltiškos spalvinės tradicijos koloritą...
 
Laura: „Imitacija“ reikalinga tam, kad sukurtume atitinkamą būseną, į kurią galėtų pasinerti kasdienybės rutinoje besisukantys žiūrovai, atmosferą, kuri nuteiktų mąstyti apie bendrystę, pvz., susėdus už stalo (vieniems su kitais, su protėviais, su dievais...), bendrystę su gamta ir t. t.
 
Miglė: „Šventėje“ su humoru, žaismingai žvelgėme į kulinarijos stebuklus ir stengėmės kuo tiksliau viską pavaizduoti. Kitaip yra instaliacijoje „Miškan“. Čia nesiekėme realistiškai imituoti samanėlių su spygliukais ir kankorėžiukais. Miško paklotas – veltos plytelės – tai metafora. Kokias mintis ir emocijas sukelia miškas? Vis dar sklindantys natūralūs dažų kvapai – nelyginant tolimi miško atgarsiai. Vytautas Tumėnas, „‘Baltos kandys’: tekstilės instaliacijų magija“, Kultūros barai, 2010, Nr. 5, p. 44.
 
Instaliacinis pradas populiarus ir tarp tekstilininkų, siekiančių sukurti iškalbingesnę aplinką pavieniams kūriniams. Kompozicijoje Saldžių sapnų, Judita (2003) Eglė Ganda Bogdanienė savaip skaito Juditos ir Holoferno istoriją. Skirtingai nei įprasta klasikinėje dailėje, autorė sutelkia dėmesį ne į gražuolę Juditą, o į jos darbo vaisius – nukirstas vyrų galvas, apžavėtą asirų karvedį Holoferną, bejėgiškai tįsantį ant įspūdingai raštuoto kilimo. Šis darbas – tai biblinio mito sušiuolaikinimas, tradicinių vyriško ir moteriško prado sukeitimas, savotiška diskusija su klasika, istorija ir stereotipais.
 
Inga Likšaitė instaliacijoje Apie kiną (2007) sulydė kino ir tekstilės kalbos priemonės. Kūrinio idėjai ji pasirinko kinų kilmės Honkongo režisieriaus Wong Kar Wai’aus filmą Meilės laukimas (2000), pasakojantį istoriją apie užgimusį, bet taip ir neišsipildžiusį dviejų žmonių meilės jausmą. Instaliaciją menininkė konstravo kaip kino salę, kurioje siauras, raudonu audiniu apmuštas koridorius veda link videoprojekcijos ir siuvinėtų objektų. Pastarųjų vaizdai atlikti siuvimo mašinos siūlėmis, kurias sutankindama ar praretindama menininkė kuria žvilgsnį prikaustančius dvimačius vaizdus – filmo veikėjų portretus, lygiagretėmis ar spiraliniais sūkuriais besidriekiančius jausmingus linijų pluoštus. Videofilme realūs filmo kadrai derinami su dailininkės siuvinėtais veikėjų portretais, kino juostą perskrodžia atgyjančios animuotos siuvimo siūlės, o natūraliame filmo garso takelyje susipina siuvimo mašinos ir spausdinimo mašinėlės kalenimas.
 
Tekstiliškumu ir Rytų kultūros dvelksmu išsiskiria Bronės Neverdauskienės-Gideikaitės instaliacija 1000 pasakojimų (2005–2007). Sujungusi savo pajėgas su Monika Žaltauskaite-Grašiene Neverdauskienė-Gideikaitė sukūrė įspūdingą instaliaciją iš kelių dešimčių milžiniškų kūdikių šliaužtinukų Absoliuti lygybė (2011–2013). Almyra Bartkevičiūtė-Weigel iš klijų masės kuria perregimas prijuostes – vyrams, moterims, negyviems daiktams. Kad prijuostė gali tapti iškalbinga metafora, iliustruoja jos instaliacija Kasdienė duona (2005) iš keliolikos tamsių objektų-prijuosčių, primenančių klūpančių figūrų siluetus. Grupės „Try3“ vyrai (Vladas Daškevičius, Aleksas Gailieša, Audrius Lašas) VII Kauno meno bienalei (2009) Petro Rimšos Vargo mokyklos pavyzdžiu sukonstravo milžinišką verpimo ratelį, kuris sukamas gamino elektrą.
Dažnas tekstilininkas kūrinį siekia sustiprinti savo ar kito autoriaus sukurtu videofilmu (Vita Gelūnienė, Violeta Laužonytė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Austė Jurgelionytė-Varnė), kuriuose neretai fiksuoja autorine technika formuojamus objektus, tekstilės „judesius“ ar vaizdus, kupinus prasminių asociacijų, simbolių, nukreiptus į žiūrovų jausminį ir intelektinį suvokimą.
 
 
Įamžintos ir įsiamžinusios
 
Tarp šiuolaikinės lietuvių tekstilės konceptualių idėjų išsiskyrė siekis įsiamžinti – taip būtų galima įvardyti maždaug dešimtmetį (1996–2006) lietuvių tekstilėje vyravusius menininkių autoportretus – austus, fotografuotus, siuvinėtus, pridengtus plastiko lakštais ar audinio draperijomis. Lina Jonikė (Jonikienė) pirmoji lietuvių tekstilėje pradėjo eksploatuoti apnuogintą kūną. Nespalvotoje fotografijoje įamžinti, o vėliau vietomis siuvinėti arba siuvinėtu plastiku pridengti autorės ar kitų asmenų kūnai įprasmina kūrinių idėją. Pirmu reikšmingu jaunos menininkės pasirodymu tapo kūrinys Arnotas (1996), kuriame iš nugaros nufotografuotą nuogo vyro figūrą dengia siuvinėtas bažnytinio arnoto motyvas. Lietuvių publiką šokiravęs nuogumo ir sakralumo derinys pelnė ir vieną pirmųjų lietuvių tekstilės tarptautinių įvertinimų – konkursinės tekstilės parodos Kioto (Japonija) apdovanojimą Excellent Award. Po to Jonikė sukūrė autoportretines kompozicijas – gana atviras, kiek groteskiškas Sirenas (2000) ir triptiką Tekstilė ir aš (2001), kuriame nufotografuoti jos kūno fragmentai, dengiami blizgaus siuvinėto plastiko lakštais. Tokį būdą menininkė ypač pamėgo ir teigė, kad jai patinka lengvas šešėlis, krentantis nuo plastiko ant nuotraukos, suteikiantis paslapties ir papildomų plastinių niuansų.
 
Jonikė kūryboje mėgsta gvildenti tautiškumo mitus, savo santykį su nacionalinėmis ir patriotinėmis vertybėmis. Tokiai tematikai ji dažnai suteikia asmenišką pavidalą: „rūpintojėlio“ pozoje įamžina savo vyrą (2002), vaizduoja save, apsigobusią lietuviškos vėliavos spalvų audiniais. Kuriant kompoziciją Reversinės trajektorijos (2013) – kurią sudaro fotografijoje užfiksuoti žuvusio partizano drobiniai marškiniai ir link jų vedantis šovinių tūtelių takas, – menininkei teko išgyventi šeimos dramą (dailininkės senelis žuvo pokario partizaninėse kovose) ir per ją prisiliesti prie tragiško tautos istorijos puslapio.
 
Šia tema kalbu dėl to, jog mano senelis buvo partizanas. Niekada jo nemačiau. Šis vidinis sopulys ilgai buvo viduje. Kai sugalvojau įprasminti jį kūrinyje ir atradau tinkamą formą, jis tarsi išsprogo. Patriotiškumo tema mano genuose, matyt, yra sudėliota. Nežinau, kas yra su manimi, kad aš taip myliu Lietuvą. Myliu tokią, kokia ji yra. Į ją įsikabinusi čia sėdžiu, niekur neišvykstu. „Menininkė L. Jonikė: ‘Myliu Lietuvą, kokia ji yra’“, Artūro Morozovo pokalbis su Lina Jonike, Kauno diena, 2014 02 16.
 
Tradiciniu audimu tekstilininkės kuria konceptualius darbus – tokius atvejus matome Laimos Oržekauskienės ir Vitos Gelūnienės kūryboje. Išoriškai jie atrodo apgaulingai įprastai – Oržekauskienė rankomis, kaip prieš kelis šimtus metų, audinyje išrenka baltiškus ornamentus, o Gelūnienė taiko istorinio gobeleno audimui būdingą vadinamąjį brūkšniavimą (formuoja plastiką kaitaliodama šviesius brūkšnius su tamsesniais). Tačiau tai tik išoriniai bruožai, kadangi abiem atvejais audimas – priemonė įkūnyti konceptualią idėją, gvildenančią asmeninį santykį su aplinka. Iš auksinių siūlų ir moterų plaukų Oržekauskienė išaudė vieną žinomiausių darbų Moterys arhatos: Danutė, Lina, Violeta, Kristina (2003–2005), kuriame pavaizdavo keturių jai artimų moterų torsus. Arhatų kūnai – ir žmogiški, ir didingi, atspindintys kūrinį įkvėpusių moterų dvasią. Sanskrito kalboje arhatas reiškia šventąjį, žmogų, pasiekusį dvasingumo viršūnę, tačiau panašiai vadinama ir žakardo staklių kilnojamojo mechanizmo detalė. Sąlygiškumo ir fiziologinio apčiuopiamumo, vaizdo ir žodžio ekvilibristika lemia monumentalaus kūrinio įtaigą.
 
Vita Gelūnienė nevengia atviro kūno eksponavimo, jos kūryba dažnai šokiruoja ne tik žiūrovus, bet ir parodų rengėjus. Tapiserijoje Moterystė (1997) tekstilininkė įsiamžino apsinuoginusi, sėdinti seno namo apmušalų fone. Tai pirmas autoakto atvejis lietuvių tekstilėje, kurio autorė nepabijojo būti atpažinta. Iki tol tik fotografės (Violeta Bubelytė, Snieguolė Michelkevičiūtė) suteikė įvairesnių spalvų kūno – savo ir kito – įamžinimui. Pačios Gelūnienės žodžiais tariant, tuo metu tai buvo jos protesto forma prieš moters diskriminavimą, taip ji ironizavo moterišką pasyvumą, atsidavimą kito žvilgsniui, buitiškumą, kurį pabrėžė išryškintas seno namo apmušalų fonas. Tačiau jau po kelerių metų Gelūnienė išaukštino moterį tapiserijoje Du kūnai (2001), kurioje jos apnuogintas kūnas vaizduojamas su žmonijos nuopuolio simboliu – obuoliu. Tačiau ir tokie kūno fiksavimo variantai labai toli nuo Vakarų kūno mene keliamų tikslų, jo nuasmeninimo, atviro erotizmo.
 
„Du kūnai“ – jau kas kita, čia ironijos mažiau, daugiau pagarbos moters egzistencijai. Aš šį kūrinį laikau egzistencialistiniu. Man jis atrodo labai poetiškas. Aišku, kad moteris čia aukštinama: jos poza yra tvirta, nepajudinama, dieviška. Obuolį ten įtaisiau visai neplanuotai, matyt, pasirodė, kad pernelyg supoetinsiu tą gigantiškai monumentalų moters kūną, tad daikto-obuolio atsiradimas sumažino pernelyg didelį sureikšminimą ir vėl pastatė į kūno-daikto poziciją, bet jau kitaip nei „Moterystėje“. Vita Gelūnienė, Pastabos apie kūrybą, Lijanos Natalevičienės asmeninis archyvas, 2007 05 14.
 
Kiek vėliau išaustoje Gelūnienės tapiserijoje Laimingos dienos (2005) neidealizuoti, senstantys, pasyvūs sutuoktinių kūnai, įkvėpti Samuelio Becketto (Samjuelio Beketo) pjesės Laimingos valandos (1960), pasakoja apie laiko tėkmę, santykių susvetimėjimą, moters ir vyro buvimo kartu atskirumą. Tuo tarpu beveidžio jaunuolio kūnas, bejėgiškai tįsantis horizontalioje tapiserijos Tapsmas vyru plokštumoje, įasmena vyriškąjį tapatumą moters akimis, siūlo permąstyti visuotinai feminizmo teorijos kritikuojamą postulatą apie „moters tapsmą“.
 
Eglė Ganda Bogdanienė fotoaudinių cikle Prabudimas (2003) vaizduoja moteris (tarp jų ir save) stovinčias visu ūgiu, apnuogintas, be šešėlio slaptumo ar savęs parodymo baimės, tarp nutapytų rožių žiedų, dengiamas permatomu audinio šydu. Jonikienės, Oržekauskienės, Gelūnienės, Bogdanienės moterų atvaizdai – pirmieji realių moterų, o ne simbolinių, alegorinių ar abstrakčią idėją įkūnijančių asmenybių (kaip buvo sovietmečiu) atvaizdai lietuvių tekstilėje.
 
Moteriškoji savastis tekstilininkių darbuose atsiskleidžia ir medžiaginiame lygmenyje. Menininkės savo istorijas įvelka į „tekstilinius“ rūbus. Audinio kaip priedangos / drabužio arba moters kūno kaip audinio dalies idėja persmelktas Bronės Neverdauskienės-Gideikaitės ir Giedrės Valtaitės aitvarų ciklas Skraidantys kilimai (2006), kuriame tarp rytietiškų raštų boluoja ir kūdikio besilaukiančios moters torsas. Monika Žaltauskaitė-Grašienė kompiuterinėmis staklėmis audžia asmeniniais potyriais persmelktus žakardinius audinius (Kartos, 2005; Kvėpavimas, 2010). Severija Inčirauskaitė-Kriaunevičienė siuvinėja kryželiu gėlių motyvus ant metalinių sunkiasvorių indų dangčių, surūdijusių buities rakandų, automobilio detalių (Rožėm klotas kelias, 2007), taip užsimindama apie laikinumą ir amžinybę, moteriškos ir vyriškos patirties santykį. Loreta Švaikauskienė formuoja barokinius reljefus iš audinio. Jurga Šarapova kuria sava mitologija persmelktas istorijas apie miniatiūrinius žvėrelius ar žmogučius. Jolanta Šmidtienė taiko šiuolaikinei skulptūrai prilygstantį tūrinį siuvinėjimą. Renata Vinckevičiūtė siuva drabužius iš... švitrinio popieriaus. Tarsi priešstatą garsiojo Josepho Beuyso (Jozefo Boiso) dar 1970 m. sukurtam veltam vyriškam kostiumui Bogdanienė velia suknelę moteriai (2010), nekalbant apie daugybę kostiumų – moterims vyriškų, vyrams moteriškų, – kuriuos dailininkė sukūrė dar 2003–2004 m. kartu su grupe studenčių tekstilininkių performanso Transparadas: lyčių keitimosi mada dalyviams.
 
Nors Oržekauskienės, Gelūnienės ir kitų moterišką tapatybę nagrinėjančių tekstilininkių kūryboje liečiamos lytiškumo problemos, autorės dažniausia vengia tapatintis su feminizmo ideologija, pabrėždamos, kad jas domina bendražmogiškos problemos.
 
Tad akivaizdu, kad per keliolika pastarųjų metų lietuvių tekstilė iš esmės pasikeitė. Griuvusi „Dailės“ kombinatų sistema išardė ankstesnę tekstilės darbų tarnavimo architektūrai praktiką. Be valstybės mecenavimo likusi tekstilė nestovėjo vietoje, metėsi į šiuolaikinės dailės eksperimentų lauką. Vyko kartų persiskirstymas, keitėsi kūrybos uždaviniai. Konkrečios funkcijos praradimas reabilitavo tekstilės menininką, pastatė jį vienon greton su kitais šiuolaikinio meno kūrėjais.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Einu: Menininkai apie Dievą, maldą, klaidą, stebuklą, kryžių, pašaukimą, šventes, Bibliją, šventumą
Vilnius: „Katalikų pasaulio“ leidykla, 2001
Pokalbis su Zinaida Vogėliene
Lijanos Natalevičienės asmeninis archyvas, 2001 06 12
„Menininkė L. Jonikė: ‘Myliu Lietuvą, kokia ji yra’“. Artūro Morozovo pokalbis su Lina Jonike
Kauno diena, 2014 02 16
VITA GELŪNIENĖ
Pastabos apie kūrybą
Lijanos Natalevičienės asmeninis archyvas, 2007 05 14
VYTAUTAS TUMĖNAS
„‘Baltos kandys’: tekstilės instaliacijų magija“
Kultūros barai, 2010, Nr. 5
JŪRATĖ URBIENĖ, LIUCIJA JŪRATĖ KRYŽEVIČIENĖ-HUTCHEON
Prisiminimai
Užrašė Lijana Natalevičienė, 2015 06 07
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.