Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Simbolinis tikrovės poetizavimas
Raimonda Bitinaitė-Širvinskienė
 
Nuo 7 dešimtmečio pabaigos Lietuvos scenografijoje plito ne tik socialistinės realybės kritika. Tuo pat metu įsivyravo poetinė tikrovės interpretacija, kurią skatino atimtos istorinės praeities nostalgija, jaunosios kartos emocinė reakcija į socialines permainas. Tai privertė iškelti praeities temas, ieškoti dvasinio iškilnumo, būdų teatre vaizduoti dvasinę didybę. Dar viena autentiško metaforinio teatro kryptis 8 dešimtmečio Lietuvos teatro dailėje – monumentalaus metaforinio vaizdo kūrimas.
 
Šis vaizdas, panašiai kaip XX a. teatro revoliucionierių Edwardo Gordono Craigo (Edvardo Gordono Kreigo), Adolphe’o Appios (Adolfo Apijos) scenografijoje, užpildė sceną ir konkuravo su personažais, veikė savarankiškai arba kūrė su personažais dialogą. Jis skleidėsi deklaruojant draminę ekspresiją, emocingumą, prieštaringumus ir pabrėžtą teatrališkumą, artimą poetiniam teatrui, kuris Lietuvoje pasirodė 7 dešimtmečiu (8 dešimtmečiu suklestėjo kaip atskiras žanras Centrinės ir Rytų Europos kraštuose). Lenkijoje poezijos inscenizacijas plėtojo teatras „Pandora“, teatras „Kabaly“, garsus ir ilgiausiai gyvavęs teatras „Kalambur“ Vroclave; Rusijoje vienas pirmųjų poezijos spektaklius ėmė statyti „Tagankos“ teatras. Šių teatrų spektakliuose deklamaciją papildė plastiniai vaizdai, monumentalios kompozicijos, neretai įtraukiančios visą scenos mašineriją. Čia veikė pasikartojantys vaizdiniai, turėję savitos energijos, stipriai veikusios žiūrovų jusles – regą ir klausą.
 
8 dešimtmečio poetinio teatro formos sutapo su simbolistinio teatro formomis (panašiai kaip Paryžiuje XX a. pr.). Simbolistinis teatras buvo iš esmės literatūrinis teatras, kur konceptualų teksto poveikį turėjo papildyti juslinės abstrakčiųjų formų – spalvų, linijų, garsų – sąsajos. Skirtingų sistemų derinimas vyko asociatyviai ir perteikė organišką visų kūrinio elementų ryšį. Kaip ir daugelyje šalių, Lietuvos 8 dešimtmečio teatro dailėje tai buvo susiję su XX a. I pusės meniniais eksperimentais, autentiškos teatro kalbos įtvirtinimu, didžiuliu dėmesiu vizualiajai raiškai. Simbolistinio teatro programai buvo būdingi saviti vizualieji vaidinimai (pranc. evocations de decors), įkvėpimo šaltinis buvo moderni pantomima, akrobatinė pantomima, itin svarbi muzika, įvairūs akustiniai elementai bei spektaklių ritmas. Šio modelio spektakliai-reginiai visada išsiskiria monumentalumu, tikslia daugiafigūrių bendrųjų scenų organizacija. Pakili simbolistinio poetinio teatro kalba apie istorinę tautos praeitį 8 dešimtmečio teatre teigė tikėjimą gražesniu pasauliu.
 
Herojinė motyvo ritmika
 
Susitelkus į teatro autentiškumo liudijimus, 8 dešimtmečio teatre dėmesys nukrypo į scenoje egzistuojančių spektaklio komponentų – aktoriaus ir dekoracijos – jungtį. Pastebėta, jog klasikinės scenos dvimatė tapyba plokštumoje konfrontavo su trimačiu aktoriaus kūnu. Reformuoti pradėta nuo dekoracijų. XX a. pr. teatro reformatoriai Craigas, Appia siekė suderinti vizualiąją scenos plastiką. Craigo pasiūlyti geometriniai tūriai jungė svorį ir apimtį turinčią gyvąją ir negyvą materiją, ėmė pretenduoti į simbolinę scenos kalbą, sieti ją su spektaklio idėja, išreikšti abstrakčiai suvokiamas herojaus dvasines būsenas. Appios laiptuotos pakylos pasitarnavo spektaklio veiksmo dinamikai: jomis gyvosios materijos judėjimas buvo susietas su scenos objekto dinamine plastika, o aktorius įpareigotas paisyti scenoje esančių objektų, kurie atliepė ir spektaklio muzikos ritmą. Plastinis vaizdas tapo funkcionaliu veikėju ir ėmė keisti aktoriaus buvimą scenoje.
 
Tolesni Craigo teatriniai bandymai atvedė prie naujų eksperimentų: imta racionalizuoti sceninę patirtį, skirti dėmesį vaidmens, kaip objekto, konstravimui. Radosi Craigo viršmarionetės teorija, Vsevolodo Mejerholdo biomechanika. Ji skatino aktorių veikti scenoje tiksliai ir maksimaliai valdant psichofizinį to veiksmo mechanizmą – savo kūną. Aktoriaus sutapatinimas su objektu, materijos ir gyvybės, garso ir vaizdo jungtis scenoje XX a. pradžioje įteisino naujas teatro sritis – režisūrą ir scenografiją, kuri scenoje konstruojama vientisai tarsi architektūros statinys. Vienas ryškiausių italų teatro dailininkų Enrico Prampolini (Enrikas Prampolinis) Futuristinės scenografijos manifeste (1915) rašė:
 
Scena bus ne tapybinis fonas, o neutrali elektromechaninė architektūra, atgaivinama pasitelkiant galingą šviesą. Jungiant šviesą ir tamsą, prasiverš šiuolaikinių mašinų garsai ir juos lydintis mašinų judėjimas. Enrico Prampolini, „Scenographie futuristi-Manifeste (1915)“, in: Die Maler und das Theater im 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M.: Schim-Kunsthalle Frankfurt, 1986, p. 514.
 
Iš pradžių poetinio teatro metaforai buvo palanku skleistis per ekspresyvią pasikartojančių motyvų scenografiją. Ji tiesiogiai siejosi su istorine praeitimi, turinčia didelį simbolinį krūvį. Kuriant istorine tematika, kur vyravo istorinės asmenybės, žmogaus didybė, tokia plastika bylojo apie valdovų ir kitų iškilių asmenybių humanistines idėjas, simboliškai perteikė herojaus charakterį, kuris „dažniausiai yra monolitiškas, iš vieno gabalo atlietas, vieningų troškimų, siekimų ir aistrų apimtas, su milžiniška energija besiveržiąs į savo tikslą“. Giedrė Jankevičiūtė, „Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje“, in: Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, Vilnius: Academia, 1992, p. 59.
 
Geriausiai juslines patirtis perteikė muzikinių scenų ir Justino Marcinkevičiaus draminės trilogijos bei Juozo Grušo istorinių pjesių pastatymų scenografija. 7 dešimtmečio pab.–8 dešimtmečiu šios dramos, pastatytos įvairiuose Lietuvos dramos teatruose, įkūnijo visuomenės trokštamą herojiškų, poetinių, didingų formų tautos istorijos viziją. Tai spektakliai monodramos (Mindaugas, Mažvydas, Katedra), kur išryškinamos iškilios poetinės tragedijos savybės, akcentuojamas herojus, individualios asmenybės dramatiškumas, vidiniai prieštaringumai, svajonės, ištrūkimas iš kasdienybės, siejamas su tautos išgyvenimais, dvasine būsena.
 
8 dešimtmečio scenografijoje neatsisakyta ankstesnių atradimų. Toliau buvo simboliškai aukštinama istorinė praeitis taikant laiptus, pažįstamus iš XX a. pr. Appios, Craigo ir ekspresionistinio teatro bei 7 dešimtmečio Lietuvos scenografijos. Tik juos imta taikyti naujai ideologijai, magiškam dangaus ir žemės ryšiui, amžinybės, begalybės, bendrumo ir kaitos jausmui reikšti.
 
Lietuvių teatrų socialistinius repertuarus atšviežinančią lietuvių autorių ir klasikinę istorinę dramą galima skaityti įvairiais „raktais“, tačiau taip pat vaizdingai pavyksta ją atrakinti nutolstant nuo istorinio konkretumo, išryškinant amžinuosius, neistoriškus įvykius. Tokio santykio su istorine drama nevengė ir Europos teatrai, kurių scenose istorizmas ištirpdavo abstrakčių vaizdinių sluoksniuose.
 
Laiptai ar laiptuotos aikštelės – pvz., amerikiečių Boriso Aronsono scenografijoje Ludwigo van Beethoveno (Liudviko van Bethoveno) operai Fidelio (1970), pastatytai Niujorko operoje, ar Jose Varóno (Chosė Varono) scenografijoje Giuseppe’s Verdi (Džiuzepės Verdžio) operai Atila (1971), pastatytai Berlyno vokiečių operoje, Jozefo Svobodos toliau plėtota laiptų tema Carlo Orffo (Karlo Orfo) operoje Prometėjas (1968) – įkūnijo kosmines erdves, žmogaus vizijas ar griaunančius veiksmus, savaip traktuotus Lietuvos scenoje.
 
8 dešimtmečiu Lietuvos scenografai Feliksas Navickas (Katedra, 1971), Janina Malinauskaitė (Šarūnas, 1980), Algimantas Mikėnas, Kęstutis Vaičiulis (Edipas karalius, 1977) laiptų motyvus pasitelkė siekdami įkūnyti herojiškus atsinaujinimo idealus, perteikti žmogišką orumą, kartais – sustiprinti ritualinį veiksmą ar paryškinti sakralinį pasaulio padalijimą. Dailininkai atgaivino ekspresionistų išbandytą vidinių išgyvenimų, emocionalumo ir dramatiškumo išraišką, kuri padeda scenoje sukurti vizualiai efektingą judėjimą aukštyn ir žemyn; laiptai jiems pasitarnavo ir kūrinio minties vertikalei, artėjančiai praregėjimo akimirkai perteikti, ir skirtingiems pasauliams atskirti. Prie laiptų motyvo nuolat grįžtama – vilioja galimybė išryškinti dvasingojo prado dominavimą.
Jaunieji kūrėjai ir scenovaizdžio atnaujinimas
 
Poetinis žvilgsnis į tikrovę scenografijoje buvo susijęs su jaunystės garbinimu, jos energijos, drąsos išaukštinimu. 8 dešimtmečio scenografijoje vyravę dinamiški abstraktūs pavidalai simboliškai perteikė jos gyvybingumą, bet šis gyvybingumas buvo nuolat tramdomas ir įgijo konkrečią vaizdinę scenografijos formą. Atsirado įrėminimų, padaugėjo geometrinių figūrų. Geometrizavimas kaip meninė priemonė scenografijoje buvo įvaldytas 7 dešimtmečiu, kai siekta atnaujinti formas, ieškota lakoniškos, sąlyginės plastikos. Ypač pasitelktas 8 dešimtmečio scenografijoje, kai teatre paplito jaunatviška tema, dominuojantys energijos proveržiai, nuskambantys „kaip gėrio įkvėpti žygdarbiai“. Markas Petuchauskas, „Jaunystės artistizmas“, Literatūra ir menas, 1978 10 14, p. 7.
 
Kartu su jaunų dailininkų ir režisierių banga iškilo jauni dramaturgai (pvz., septyniolikmetis Rolandas Rastauskas), kurie atsiliepė į dvasinius jaunosios kartos žmogaus poreikius, jiems artimas tuo metu paplitusio hipių judėjimo nuotaikas. Dinamiški tikrovės potyriai, maksimalistiniai poreikiai scenografijoje prasiveržė asketiška, abstrahuota ir ekspresyvia plastine kalba jaunų dailininkų – vaizduojamosios dailės atstovų Arūno Tarabildos (Mindaugas, 1969), avangardisto Vinco Kisarausko (Lenktynių aitvaras, 1972), abstrakčiosios tapybos kūrėjo Lino Katino (Ugnies medžioklė su varovais, 1976) ir jauno scenografo Galiaus Kličiaus (Škac, mirtie, visados, škac, 1976) – teatro kūryboje. Jie naujai apmąstė istorinę tematiką, šiuolaikinio žmogaus problemas, miesto žmogaus žvilgsniu žvelgė į sudėtingą gyvenimo kelią ir kūrė maištaujančio jaunimo, paženklinto nesaugumo, pavojaus, metaforas.
 
 
 
 
Lakoniškas grafinis scenografijos pradas keitė daiktais perkrautus scenovaizdžius ir su jaunatvišku lengvumu ir energija atakavo šviesų smūgiais, ryškiomis spalvomis. Reginiui akompanavo intensyvi muzika. Kai dailininkai rasdavo būdų susipažinti su Vakarų Europos teatru, keitėsi įvairios scenografijos priemonės, medžiagos. Muzikinių dramos spektaklių scenografijai poveikį vis dar darė XX a. pradžios avangardistų atradimai. Aktualumo neprarado suprematistinis dailininko Kazimiro Malevičiaus kvadratas, skleisdamas pirmojo avangardinio spektaklio Nugalėta saulė Nugalėta saulėSpektaklis buvo sukurtas eksperimentų, naujojo meno – avangardistų – kontekste. Spektaklio scenografas Kazimiras Malevičius tikėjo ir tvirtino, kad senasis pasaulis turi būti sunaikintas, o naujasis menas perspėja apie artėjančią revoliuciją. Jis turi griauti tradicijas, priešintis taisyklėms. Michailo Matiušino opera Nugalėta saulė turėjo būti suprantama kaip tokio tikėjimo simbolis. Garsusis kvadratas kvadrate pirmiausia įsitvirtino scenografijoje, o tik vėliau tapo savarankišku vaizduojamosios dailės kūriniu. (1913) idėjas. Lietuvos spektaklių scenografijoje besikartojantis kvadrato kaip rėmo motyvas simboliškai išreiškė suvaržytą, įkalintą sovietmečio žmogaus energiją. Atsirado naujas lakoniškas muzikinių spektaklių scenovaizdis – piešinys ant grindų. Jis bylojo apie imponuojantį naujo vokiečių baleto poveikį, domėjimąsi novatoriškais choreografės Pinos Bausch (Bauš) pastatymais. Savaip juos interpretavę jauni Lietuvos teatro dailininkai atrado lietuvišką modernią integralią scenografiją.
 
 
Apibendrinant: 8 dešimtmečio scenografijoje galima įžvelgti ne tik efektingą modernų paveikslą, o dar ir kur kas daugiau – savo laiko intelektinį ir emocinį kontekstą, kolektyvinio meno kūrėjo subjektyvios patirties intonacijas.
 
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Giedrė Jankevičiūtė
„Žmogaus įvaizdžio kaita šiuolaikinėje Lietuvos skulptūroje “
Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, Vilnius: Academia, 1992
Markas Petuchauskas
„Jaunystės artistizmas“
Literatūra ir menas, 1978 10 14
Enrico Prampolini
„Scenographie futuristi-Manifeste (1915)“
Die Maler und das Theater im 20. Jahrhundert, Frankfurt a. M.: Schim-Kunsthalle Frankfurt, 1986
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.