Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Vincas Kisarauskas
Erika Grigoravičienė
 
Vincas Kisarauskas (1934–1988) – „švažininkų kartos šešėlio“ lyderis ir žymiausias 7–8 dešimtmečių „semi-nonkonformistas“. Alfonsas Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975–1995, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 12–23, 75.1959 m. baigė tapybos studijas Dailės institute, surengė parodą Rašytojų sąjungos klube (1962), kartu su žmona Saule Kisarauskiene – Panevėžio dramos teatre (1969). Dalyvaudavo ir respublikinėse parodose, bet niekada netapė oficiozinių „teminių“ paveikslų. 1965–1988 m. dėstė M. K. Čiurlionio menų mokykloje. Be tapybos, sukūrė ir šimtus grafikos darbų, dailininko knygų, į tarptautines parodas slapta siųsdavo savo ir kolegų ekslibrisus. Vienas iš pirmųjų Lietuvoje ėmė kurti asambliažus. Kisarausko dailės ir fotografijos kritikos palikimas, prisiminimai ir esė liudija ir jo kaip rašytojo talentą bei įžvalgumą. Po 1990-ųjų Šiuolaikinio meno centre (ŠMC), „Lietuvos aido“ galerijoje surengtose menininko kūrybos parodose buvo eksponuojama daugybė dirbtuvėje saugotų, sovietmečiu viešai nerodytų kūrinių.
 
Tapyboje Kisarauskas bene nuosekliausiai siekė modernistinę tuščią formą paversti reikšminga. 7 dešimtmečio paveiksluose didžiulės kampuotos figūros, panašios į statinius, statulas ar robotus ir struktūriškai tapačios su medžiagiškomis tapybos formomis, perteikia herojinius kovos, pasipriešinimo, žūties, apraudojimo, kritusiųjų pagerbimo siužetus, neretai – Lietuvos istorijos dramas ir tragedijas. Sudaiktinta figūra tarsi atgyja, kai yra nužudoma, sulaužoma, sukapojama. Kai jos fragmentas galbūt reiškia nukirstą kūno gabalą, forma įgauna prasmę. Netrukus po sukapotų kūnų pasirodo dvilypiai, tarsi sudaryti iš natūralių ir dirbtinių dalių. Jų dirbtinis liemuo primena akmens luitą, riterio šarvus ar šventųjų paveikslų apkaustus, o galvos ir rankos atrodo gyvos, išraiškingos, pažeidžiamos. Asambliažuose iš mechaninių radinių suręsti kūnai turi vientisą iš medžio išdrožtą veidą.
 
Ankstyvoji konstruktyvi modernistinė Kisarausko tapyba kupina romantinio pakilumo ir draminės įtampos. Tai lemia ne vien siužetai, bet ir dvilypė, prieštaringa vaizdo sandara, o tuo pat metu regime plokščią paviršių ir trimatės erdvės iliuziją. Menininką nuo pat pradžių itin domino ir painus vaizdavimo, žiūros ir prievartos ryšys. Diptiko Tragedija (1965) paveiksluose pirmame plane ant horizontalios plokštumos guli nukirsta galva, už jos – storoje sienoje iškirstas langas su spoksančiu veidu, panašus į įrėmintą portretą. Nukirsta galva įkomponuota šiapus lango, egzekucijų kambaryje – arti žiūrovo. Tragedija dėl to pasidaro tikra ir apčiuopiama. Iš už lango žvelgiantis vaiduokliškas pavidalas, tragedijos stebėtojas, prižiūrėtojas ir veikiausiai kaltininkas, žiūrovui pasirodo dar šiurpesnis, kai jis suvokia esąs simetriškas jo antrininkas realiame pasaulyje. Panašią kompozicijos schemą menininkas neatsitiktinai panaudojo Autoportrete (1966): nuo kūno atskirta galva balansuoja ant stalo briaunos įrėminto paveikslo (arba lango) fone, virš jo matyti mažesnis langelis su bažnyčios bokštu jame.
 
Kisarausko paveiksluose gausu vaizdinių metaforų ir simbolių, žodžių kalboje neturinčių aiškaus atitikmens, bet būtent formų griežtumas ir paprastumas jo ezopinį kalbėjimą darė suprantamą. Daugelio kompozicijų pagrindas – iš tirštų, reljefiškų dažų plotų suręsta stereometrinė struktūra, tuščiaviduris pavidalas. Kartais ši dėžė labiau primena mechaninį monstrą, įdarytą kūnų dalimis, kartais – karstą, vitriną ar kalėjimo kamerą, bet visais atvejais tai yra taiklus sovietinės santvarkos ir (ne)prisitaikymo prie nelaisvės tragizmo simbolis.
 
Santvarkos auka, bet kartu ir liudininku menininkas dažnai vaizdavo save. Paveikslą Liudininkas (1967) horizontaliai perrėžia eilė priklijuotų atspaudų – schemiškų grafinių autoportretų, kuriuose galima įžvelgti užmerktą akį ir stačiakampyje įrėmintą burną, o likusį plotą užpildančios dėžės čia dar apkaustytos skarda ir metalinėmis mechanizmų detalėmis. Keturi autoportretai su keturiais stebėtojais (1972) paveikia fotografinių atvaizdų ir geometrinių formų, monochrominių fragmentų ir ryškių spalvų kontrastais. Pirmame plane nutapytas raudonas monstras su ekrano dėže vietoj galvos, ryškiai violetinis jo šešėlis krenta ant tolimesnės geltonos vitrinos su trimis ekranais, o iškelta ranka įsiterpia į jų gretą, virš jų, aukščiausiame registre, išdėstytos keturios skulptūriškos kaukės. Kompoziciją su 11 dailininko autoportretų (1972) sudaro dvi panašios kiauros vitrinos, matomos iš skirtingų žiūrėjimo taškų, raudona apačioje ir žalia virš jos, ir abiejose eksponuojamos tarsi atsitiktinai iškirptos vienodų portretinių nuotraukų juostos.
 
 
Kitas menininko pasitelktas būdas atgaivinti nebylią formą – erotika. 7 dešimtmečio pab.–8 dešimtmečio pirmojoje pusėje sukurtoje Brutaliojoje serijoje aštrus tikroviško moters kūno ir šaltos, kampuotos stereometrinės formos susidūrimas turi erotinio fetišizmo bruožų. Kisarauską ir anksčiau domino prievartos aspektas lyčių santykiuose ar vaizduojant sudaiktintą nuogalę. Brutaliojoje serijoje jis savitai išplėtojo siurrealistų mėgstamą sekso ir smurto (Eroto ir Tanato) temą, jau išbandytai akmens ir raumens dvikovai suteikdamas atviro geidulingumo ir nemažai ironijos. Gyvybingi, jausmingai susiglaudę vešlių formų torsai lyg įkaitę žėri ugnies spalvomis šaltame fone, bet viršutinė kiekvieno dalis užšaldyta kubo formos luite. Vos telpantis į formatą įkypas moters kūnas atrodo lyg suręstas iš kaladėlių – „svarbios“ jo dalys nutapytos tikroviškai, mažiau reikšmingos (kaklas, liemuo) – stereometrinės, o fone ant postamentų išstatytos galvos, matyt, atstovauja vyro žvilgsniui. Sukapotas akmenines mauduoles stebi iš vandens išnirusi galva.
 
Erotikos ir abstrakcijos, aistros ir proto kova įtraukia ne tik moterų, bet ir vyrų kūnus. Kompozicijose Pusryčiai žolėje I–III (1973–1975) moters ir vyro figūros, norėjo to autorius ar ne, reprezentuoja patriarchalinę lyčių tvarką ir vaidmenų pasidalijimą. Vyras čia – veidą turintis stebėtojas, o keturiomis klūpanti begalvė moteris, tikroviška iš priekio, bet su iškirstais laiptais nugaroje, – tikras vergijos ir nuolankumo įsikūnijimas. Vientisa ryškiai žalia figūros spalva panaikina raumens ir akmens skirtį. Antrajame paveiksle nugaros laiptų plokštumos žėri raudonai – lyg kraujuotų.
 
Paveikslų serijoje Figūros figūrose kaitaliojasi išskrosto moters kūno ir dėžės motyvai. Mizoginiški vaizdai išreiškia ne tik vyriškas baimes, bet ir politinės santvarkos blogį. Prievarta ir kūnų žalojimas susijęs su paveikslo ardymu, jo vienovės pažeidimu derinant skirtingus vaizdavimo kodus – tikroviškas ir geometrines formas, spalvingą tapybą ir vienspalvį piešinį.
 
Įspūdingus kūrinius apie prievartą, gniuždančią nelaisvę, mirtį, seksualumą ir patį vaizdavimą Kisarauskas sovietmečiu rodė tik draugams ar net vien žmonai Saulei, taip pat talentingai ir įdomiai tapytojai. Jie byloja apie radikalų kubizmo, konstruktyvizmo, neoklasikinės figūracijos, tautodailės interpretavimo principų perkeitimą ir veikiau destruktyvų menininko santykį su modernizmo tradicija, artimą siurrealistinėms paveikslo tvarkos ir kūrėjo krizės nuostatoms. Deja, dėl ribotų recepcijos galimybių ir teorinės interpretacijos stokos šie kūriniai neturėjo ypatingo poveikio dailės raidai, juo labiau – laikotarpio kolektyvinei sąmonei.
 
Geriau žinomi Kisarausko darbai antikos tragedijų (Edipo, Antigonės) ir bibliniais motyvais (Sūnus palaidūnas, Paskutinė vakarienė, Kristus Emause), taip pat – likimo, laiko, atminties temomis. Jos menininką domino dar jaunystėje, bet pasidarė ypač svarbios apie 1980 metus, kai jis ėmė tapyti kompozicijas su nustumtomis į kraštą, pasvirusiomis, į berankes marionetes panašiomis figūromis pilkame fone. Europos kultūros istorija, literatūra, teatras, religija ir krikščioniškosios dailės palikimas to meto menininkams ir žiūrovams leido bent vaizduotėje pabėgti nuo nykios sovietmečio kasdienybės.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Alfonsas Andriuškevičius
Lietuvių dailė: 1975–1995
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.