Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Vladas Daujotas: tauri asmenybė, talentingas pedagogas
Lijana Natalevičienė
 
Vladislovo Daujoto (1921–2009) nuopelnai lietuvių tekstilei neapsiriboja tik kūrybine veikla, nes akademiniam darbui tekstilininkas paskyrė gražiausius gyvenimo metus – jo pedagoginis stažas siekė kone penkiasdešimt metų. Profesoriaus asmenybės, jo vidinės kultūros ir erudicijos įtaka lydėjo ne vieną būsimų tekstilininkų kartą.
Daujotas pasaulį išvydo Žemaitijos bajorų palikuonio, garsaus miškininko Marijono Daujoto (1891–1975) šeimoje. Buvo vyriausias sūnus, šeimoje augo jaunesnieji Aleksandras ir Irena. Tėvas buvo gimęs Liepojoje, o pašto viršininko šeimoje užaugusi motina kilusi iš Sedos. Tėvai susipažino Minske, šeimą sukūrė 1916 m.
 
Kamyšine (Saratovo gub.), kur M. Daujotas dirbo miškininku. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Daujotai veržėsi į tėvynę. Čia buvo ką veikti kvalifikuotiems specialistams. 1926 m. vadovaujant M. Daujotui pradėtas Palangos ir Šventosios smėlynų apželdinimas. Žymaus miškininko vardu pavadinta Kretingos pagrindinė mokykla.
Baigęs Kretingos pranciškonų gimnaziją, Daujotas 1940–1943 m. studijavo architektūrą Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Čia jam dėstė žymūs architektai Algirdas Šalkauskis, Steponas Stulginskis, Jonas Kova-Kovalskis. Baigiantis karui Daujotų šeima nutarė trauktis į Vokietiją, tačiau pabėgėlius Šilutėje sustabdė fronto linija.
 
Po karo Daujotas bandė atnaujinti architektūros studijas Vytauto Didžiojo universitete, tačiau visi baigtų trijų kursų dokumentai buvo dingę, dėstytojai pasitraukę į Vakarus. Nenorėdamas studijų pradėti nuo pirmo kurso būsimas tekstilininkas įstojo į Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Interjero studiją, tačiau ją likvidavus 1948 m. pradėjo mokytis Tekstilės studijoje. Daujotas tekstilės specialybę baigė jau Vilniuje 1954 m., kur atsidūrė, kai 1951 m. buvo sujungtos dvi aukštosios dailės mokyklos.
 
Bendradarbiaudamas su architektais Jonu Viraku, Aleksandru Lukšu, Algimantu ir Vytautu Nasvyčiais, dailininkas suprojektavo ir išaudė dekoratyvinių audinių bei grindų kilimų Kauno (kavinei „Tulpė“, 1954, archit. Virakas; po rekonstrukcijos neišliko) ir Vilniaus (kavinei ir viešbučiui „Neringa“, 1960, 1970; kavinei „Dainava“, 1964–1965, archit. A. ir V. Nasvyčiai; kavinei „Akimirka“, 1979, archit. Lukšas) kavinių ir viešbučių interjerams. Šiame darbe jam padėjo architektūros studijų patirtis, erdvės, mastelio, skirtingų medžiagų sąveikos suvokimas.
 
1957 m. išaustas rištinis Daujoto kilimas Trys seselės rengia brolelį į karą – vienas poetiškiausių pokario laikotarpio lietuvių tekstilės kūrinių, kuriuo galima iliustruoti kūrybiško liaudies meno pritaikymo profesionaliojoje dailėje galimybes. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune saugomas šio kilimo antrasis variantas, nes pirmasis buvo padovanotas Mao Dzedongui kaip Sovietų Sąjungos dovana Kinijai.
 
Tekstilininko kūrybos pradžia sutapo su 6 dešimtmečio viduryje visoje Sovietų Sąjungoje prasidėjusiais demokratizacijos procesais, kai buvo nubrėžtos kultūros modernizacijos gairės, skatinta (tegul ir deklaratyviai) ieškoti nacionalinės dailės formos.
 
Daujoto ieškojimai atitiko bendras lietuvių ir pasaulio tekstilės raidos tendencijas. Ankstyvajam kūrybos etapui priskirtini spausdintiniu būdu atlikti sienų pano Žemaičių žaidimai (kartais vadinamas Užgavėnėmis, 1961) ir Piemenėliai (1965), dar primenantys dekoratyvinius audinius.
 
7 dešimtmetyje pasaulyje išpopuliarėjo gobelenas. Europoje jis buvo kuriamas ir iki tol, tačiau tik tame dešimtmetyje nustojo būti vien tik architektūrinės erdvės puošmena ir pakluso savarankiškos dailės srities raidos dėsniams. Ankstyvuosiuose Daujoto gobelenuose Paukščiai (1967) ir Mergaitė (1968) akivaizdžios sąsajos su lietuvių liaudies menu, pasireiškiančios neįmantria kompozicija, stilizacijos pobūdžiu ir koloritu. Tačiau juose juntamas novatoriškumas, gebėjimas sukurti tais laikais nebūdingą dinamišką kompoziciją.
 
8 dešimtmetis – Daujoto kūrybinės brandos laikotarpis. Tuo metu buvo išausti ekspresyvūs, šiuolaikiški gobelenai Nesvarumo būklė, Pavasaris (abu 1974), Žalia-raudona (1976) – patrauklūs jaunatvišku užmoju. Krinta į akis vaizdo architektonika, struktūrinis aiškumas, siekis priartinti kompoziciją prie ornamento. Dailininkas originaliai komponavo stilizuotas geometrines formas, susiliejančias į ornamentinių segmentų sūkurius. Sodrūs raudonos su geltona ir raudonos su žalia deriniai, primenantys žemaitiškus audinius, daug pasako apie autoriaus spalvos jausmą ir pagarbų požiūrį į tautinį paveldą. Daujotas dirbo kruopščiai ir atsakingai. Ilgai brandindavo kūrinio idėją, mąstydavo, kol apsispręsdavo dėl galutinio varianto. Liko profesoriaus užrašų knygelėje persirašyti poeto Henriko Radausko žodžiai:
 
Betaisant seniai parašytus dalykus, pasirodė, kad žodžiai, ilgokai išgulėję eilutėje, kartais lipdavo vienas ant kito, nenorėdavo užleisti vietos kitam. Tuomet tekdavo išmesti visą eilėraštį. Henriko Radausko žodžiai, įrašyti Vlado Daujoto užrašų knygutėje, Irenos Daujotaitės asmeninis archyvas.
 
Saikas, tikslingumas, atmetimas to, kas nereikalinga, buvo puoselėjami ir Daujoto kūryboje. Dailininkas niekada nenusižengė savo įsitikinimams, nelaužė jų dėl konjunktūros ar kitokių aplinkybių. Sesuo Irena Daujotaitė pamena, kaip brolis kūrė Operos ir baleto teatro scenos uždangą. Užsakovai pageidavo tradicinio teatro simbolio laivelio, bet tai niekaip neatitiko dailininko sumanymo. Ir jis, nors jau buvo tolokai pasistūmėjęs, atsisakė šio patrauklaus darbo pasiūlymo, nes negalėjo paminti meniškumo principų. Iš pokalbio su dailininko seserimi Irena Daujotaite. Užrašyta autorės 2009 11 21.
 
 
Daujotas buvo tvirtas ir kitose gyvenimo srityse. Sesuo Irena dėkinga broliui už tai, kad ją palaikė sunkiausiais gyvenimo momentais. Prisimena, kaip ją, pirmakursę architektę, iškart po Stalino mirties institute agitavo stoti į komjaunimą. Vyresnysis brolis buvo kategoriškas. „Niekas tavęs negali priversti to daryti“, – pasakė. Ir pats Daujotas niekada netarnavo jokioms politinėms jėgoms, pasikliovė tik savo sąžine.
 
Atskiro paminėjimo nusipelnė gobelenas Senovinis (1983), vaizduojantis pro atvertą langą paleistą aitvarą. Recenzuodamas 1983 m. respublikinę taikomosios dailės parodą Juozas Adomonis įžiūrėjo šiame kūrinyje geriausius nacionalinės tekstilės bruožus: nesudėtingą, bet įtaigią kompoziciją, subtilų koloritą, stiprų prasminį ir jausminį pradą. Pats autorius labai mėgo poeziją, ją skaitė originalo kalba – vokiškai, lotyniškai. Buvo ir niekad visuomenei nerodytų darbų. Toks yra šeimoje saugomas gobelenas Vytis (1976).
 
Daujoto kaip architekto įgūdžiai atsiskleidė kuriant kilimus architektūrinei erdvei. Dekoratyvinis kilimas (1978), papuošęs tuometinius Meno darbuotojų rūmus (dab. LR Prezidentūra), pasižymi vyrišku tvirtumu ir konstruktyvumu, gyvybingumo jam suteikia vertikalių formų slinktys ir sodrūs spalvų deriniai. Gobelenas Turnyras (1986), skirtas Vilniaus universiteto šachmatų klubui, išlaikė Daujotui būdingą vaizdo architektoniką ir formų geometriškumą.
 
Daujoto tekstilės darbai buvo eksponuojami respublikinėse (1955, 1960, 1962, 1964, 1968, 1970, 1972, 1983) ir sąjunginėse (1955, 1968) parodose, jie reprezentavo lietuvių kultūrą užsienyje – Lenkijoje, Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje, Austrijoje, Švedijoje, Danijoje. Kad profesoriaus darbai iki šiol domina visuomenę, rodo 2007 m. tarptautinės Kauno tekstilės bienalės metu Kėdainiuose, Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje, surengta bienalę lydinti paroda Juozas Balčikonis ir Vladislovas Daujotas. Tekstilės klasikai.
 
Pedagoginiam darbui atiduotas gyvenimas vertė aukoti asmeninius interesus, riboti kūrybai skiriamą laiką. Tačiau jaunimo ugdymo sritis buvo maloni Daujotui – jis mylėjo žmones. Daujotas buvo tolerantiškas, vertino tiek tradicinės pakraipos, tiek modernesnius kūrinius.
 
Profesorius pasižymėjo tolerancija, pagarbiu požiūriu į kitų dailininkų kūrybą. Jis nuo 6 dešimtmečio rašė straipsnius lietuvių taikomosios dailės ir tekstilės raidos klausimais. Parašė studiją Juozas Balčikonis (1969), paskelbė straipsnių periodiniuose leidiniuose DailėLiteratūra ir menasKultūros baraiPergalė. Rašydamas nepaisė konjunktūros ir visuomenės autoritetų, parodos recenziją galėjo pradėti nuo ką tik baigusio studento darbo, jei jis, autoriaus nuomone, įkūnijo geriausia, ką galima išvysti parodoje. Būdamas duodantis, bet ne imantis žmogus, gal pats ir nesulaukė deramo dėmesio. Vargiai spaudoje aptiktume straipsnį, skirtą tik šio menininko, formavusio lietuvių tekstilės mokyklą, kūrybai. Nereikalavęs išskirtinio dėmesio iš aplinkinių, kėlė sau ypač aukštus padorumo ir profesionalumo reikalavimus. Vis kratėsi žurnalistų, menotyrininkų, ketinusių aprašyti jo kūrybinį kelią.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Archyvai

Irenos Daujotaitės asmeninis archyvas
Dalios Šilainytės asmeninis archyvas

Leidiniai

Taikomoji dekoratyvinė dailė
Albumas, sudarytojas ir įžangos autorius Juozas Adomonis, Vilnius: Vaga, 1972
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.