Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Valentinas Antanavičius
Erika Grigoravičienė
 
Valentinas Antanavičius, tapytojų grupės „24“ narys, ypač išgarsėjo Sąjūdžio laikais ir Nepriklausomybės pradžioje, kai persitvarkant visai dailės sistemai dailininkams ir besikuriančioms naujoms galerijoms rūpėjo parodyti dailės svarbą kultūros kontekste ar pasididžiuoti prieš rašytojus, neištraukusius iš stalčiaus nė vieno romano. Savo dirbtuvėje menininkas tebesaugo dešimtis sovietmečiu viešai nerodytų 7–8 dešimtmečių kūrinių. Kai kurie iš jų eksponuoti 1986 m. surengtoje asmeninėje parodoje Vilniaus dailės parodų rūmuose, bet kur kas daugiau – 1996 m. retrospektyvoje Šiuolaikinio meno centre (ŠMC), parodose „Lietuvos aido“ galerijoje.
 
1962 m. baigęs studijas Dailės institute, Antanavičius netrukus buvo priimtas į Dailininkų sąjungą (DS), bet sovietmečiu laikėsi atokiau nuo oficialaus dailės gyvenimo. 1961–1999 m. dirbo mokytoju M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, 1970–1987 m. – J. Vienožinskio vaikų dailės mokykloje. Surengė asmenines parodas Mažvydo bibliotekoje (1966), Panevėžio dramos teatre (1969, 1976). Menininko kūrybos sritys – tapyba, asambliažai, grafika, teatro kostiumai ir dekoracijos. Jį, kaip ir Kisarauską, įkvėpė teatras, klasikinio modernizmo dailė ir antikos palikimas.
 
Respublikinėse parodose daugiausia buvo eksponuojami Antanavičiaus portretai. Tačiau dar 7 dešimtmečio viduryje jis pradėjo tapyti baugias figūras, milžiniškas chimeras, turinčias žmogaus, žvėries ir mechaninės pabaisos bruožų, ir kartu – sukapotas, subyrėjusias, fragmentiškas, perregimas. Skraidančios danguje ar išnyrančios iš po žemių, tarsi jėga įspraustos į paveikslo rėmus, jos veikia slogioje neapibrėžtoje erdvėje, kur horizonto brūkšnys, jei jis yra, veikiau žymi tai, kas nematoma anapus. Paveikslai turi mitinių, erotinių ir politinių užuominų. Gausi raudona juose įgyja simbolinę politinę reikšmę, o kai kurie iš jų – aiškios politinės metaforos.
 
Paveiksle Paminklas (1968) iš jūros išnyra milžiniška dirbtinė raudonu audeklu pridengta stovykla – šiurpi totalitarinės diktatūros fosilija, regis, galinti bet kada atgyti. Baudžiava (1969–1988) vaizduoja du vergus, beviltiškai įkalintus raudoname junge. Aiškus prievartos simbolis yra ir pasikartojantys dideli kareiviški batai, iškylantys virš nusižeminusio ir bejėgio žmogaus arba sumaitoto moters kūno, gulinčio ant raudonai užkloto stalo.
 
Greta šiurpių sovietinės santvarkos alegorijų, Antanavičiaus ikonografija gerai išreiškia ir prisitaikymo dramą. 1968 m. jis nutapo keletą klūpančio vyro figūros versijų, o 8–9 dešimtmečiais – apie dešimt „išskalbtų“ vyrų ir moterų kūnų, ant virvės padžiautų beformių odos išnarų su viršun žvelgiančiom genitalijom, tačiau liūdnais išraiškingais veidais. Padžiauti kūnai virsta tuščiaviduriais, subliūškusiais maišais, visišką jų pasyvumą lemia vidinio lanksto, stuburo stoka ir kybojimo būsena. Prisitaikymą prie tikrovės menininkas ironiškai susiejo su švarinimosi ritualais.
 
Antanavičiaus tapyboje dera pokubistinė raiška (struktūrinis sudaiktintų kūno dalių ir medžiagiškų formų tapatumas), tapybinė iliuzija, gesto ekspresija ir dažų materijos nulemti atsitiktinumai. 8 dešimtmečiu jis tapė sukapotus ir deformuotus moterų ir vyrų kūnus. Politiką kartais nustelbdavo erotika. Pavasaris (1972) – horizontaliai pailginta, epinė kompozicija su simetriškai tarp dangaus ir žemės stūksančiais moters ir vyro torsais. Pusiau mėsos, pusiau medžio būtybės, kažkas tarp skulptūros ir skerdienos, regis, kažkam grūmoja nukapotų rankų bigėmis. Moters kūnas triptike Vakaras (1975) su maža, vos įžiūrima galva primena purve numestą plastikinę lėlę. Pabaisos taip pat nesitraukia, darosi gličios ir srūva kūnų skysčiais, o paveikslų paviršiuje matyti gausūs stipriai atskiestų dažų nuotakai.
 
 
Kaip ir Kisarauskas, Antanavičius dar 7 dešimtmečiu ėmė daryti asambliažus, konstruodamas iš radinių keistas, grėsmingas ir kartu šmaikščiai nepadorias figūras. 1967 m. sukurtame neįvardytame asambliaže galvą reprezentuoja spyruoklėmis pritvirtinta judanti kareiviška dujokaukė. Jos ilga filtro žarna (nosis, viduriai, uodega, falas) baigiasi ties pilvo ertme, kurią sudaro krepšys su lyties organų surogatais. Patinas (1968–1988) – tai ant tapyto pagrindo iš rastų metalinių dalių, varžtų ir spyruoklių sudėliota figūra, kurios akcentas – kranas su ventiliu lyties vietoje. Sudėtinio antropomorfinio mechanizmo dalims dažnai priskiriamos kūno organų funkcijos. Iš įvairių prietaisų sraigtelių, karo reliktų surinktos mechaninės baidyklės atrodo it apgailėtini, smukę „žmogaus-mašinos“ pavidalai. Tokios pat menininko ironijos nusipelno ir seksualumas, erotika: asambliažą Vakarinis tualetas (1968) sudaro didžiulė krūtis ir nukarusi siurblio žarna.
 
8 dešimtmečiu menininkas su įkvėpimu ardė, pjaustė ir laužė vaikiškas lėles. Nejaukioje Kompozicijoje su kojomis (1972) žiūrovui kelia nerimą ant kelio gulinčios lėlės galūnės ir nuvažiuojantis automobilis. Asambliaže Žvilgsnis į dangų (1975) danguje lyg neatpažintas objektas kybo moteriško bato kurpalio dalis, o apačioje – būtybė, niekaip negalinti pažvelgti į dangų, nes jos akys išluptos ir ant galvos dar užvožtas plaukuotas kitos, didesnės lėlės kiaušas. Lėlių kūnų dalys šiuose siurrealistiniuose kūriniuose dažnai įgyja naują reikšmę, žymi visai kitas kūno dalis, pavyzdžiui, kaklo skylė – lyties organus, kojos – ausis, pasturgalis – galvą. Arba ją atstoja ranka iš guminės pirštinės, o kojas – rankos.
 
Vėliau smurtinį erotinį fetišizmą asambliažuose menininkas ima paradoksaliai derinti su sakralinio atvaizdo sandaros principais ir elementais – frontalia simetriška kompozicija ar nimbais. Frankenšteiniškos pabaisos tampa santvarkos simboliais. Asambliaže Genetinė krizė (1978) būtybė nusvirusia galva, užrakinta raudona spyna, arba torsas su žvėries nasrais aprauda užkonservuotus, butelio formos nišose palaidotus embrionus. Figūros (1978) galva padaryta iš lėlės pasturgalio, jo angos šlaunims atrodo lyg didelės akiduobės. Šios būtybės pilve matyti tokia pat mažesnė galva, ji aistringai iškėlusi rankas, plaukai stovi piestu, o visas paviršius aptaškytas raudonu akrilu – dirbtiniu krauju. Destruktyvi asambliažų praktika, kūno ardymo ir pjaustymo įkarštis įgauna bemaž maginę – sistemos sunaikinimo – funkciją.
 
9 dešimtmečiu Antanavičius ima kurti vadinamuosius etnografinius asambliažus – simbolines (stabo, šventojo, valdovo) figūras iš etnografinių reliktų, dažnai turinčias iš medžio išdrožtą veidą. Dirbtinės gyvasties nejaukumą keičia atmintis ir susikaupimas.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Valentinas Antanavičius
Sudarytojai Valentinas Antanavičius, Eugenijus Karpavičius, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2002
Valentinas Antanavičius. Gyvenimas be parado
Sudarytojai Valentinas Antanavičius, Danutė Zovienė, Vilnius: Artseria, 2011
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.