Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Tūkstantmečio moterys
Erika Grigoravičienė
 
7–8 dešimtmečiais Lietuvos grafikės moters temą dažniausiai gvildeno interpretuodamos tradicinius kultūrinius vaizdinius. Nepranokstama tautodailės tradicijas puoselėjančios 7 dešimtmečio grafikos protagonistė – Eglė žalčių karalienė. Modernią ir kosmopolitišką dailę kūrusi Saulė Kisarauskienė pirmenybę teikė graikų mitų ir tragedijų veikėjoms – Antigonei, Ismenei, Medėjai. Jas vėliau pagerbė ir kitos menininkės. Įvairių tikroviškų ir simbolinių moters paveikslų sukūrusi Elvyra Kairiūkštytė interpretavo senovės kultūrų ir krikščioniškosios dailės motyvus.
 
8 dešimtmečiu iš klasikinės Vakarų dailės atklydusi patraukli nuogalė įsitvirtino ir moterų, ir vyrų kūryboje. Moterys dailininkės, interpretuodamos šį privilegijuotą ir kartu įtartiną motyvą, tarsi siekia su juo susitapatinti ar jame atrasti savo kitą aš, ego idealą. Kartais jų kuriami vaizdai nesiskiria nuo vyriškų fantazijų ir svajonių. Vis dėlto Jūratės Stauskaitės, Danutės Jonkaitytės, Danutės Gražienės darbai, kuriuose nuogo kūno motyvas savitai transformuojamas, kontekstualizuojamas ar dekonstruojamas, gana aiškiai byloja apie moters savijautą, savimonę ir lyties tapatumo paieškas.
 
XX–XXI a. sandūroje naujoji grafikių karta moteriškumo kūrimu ir griovimu užsiėmė nuosekliai, kryptingai, atkakliai. Tam buvo sumaniai pasitelktas dėl naujųjų medijų neregėtai išaugęs skolintinų vaizdų aruodas. Menininkes domina ne iškiliausi kultūroje žinomi moterų paveikslai, o keisčiausi ir banaliausi, netikėčiausi ir labiausiai nuvalkioti, kitaip tariant, – bet kokie, nes visi jie galiausiai pavirsta autorės ženklu ir atvaizdu, prabyla pirmuoju asmeniu. Dar viena bendra šios menininkių kartos savybė – jų vaizduotės darbas vyksta veikiau estampo paviršiuje, o ne galvoje. Jos nekonstruoja ir juolab neatkuria menamų erdvių ir pasaulių, o įkurdina paviršiuje internete rastą ar savo išrastą paveikslėlį ir žiūri, kas bus. Išsyk įvaizdina mintį, gimstančią jau dirbant su vaizdais. Todėl joms labai svarbi lapo tuštuma, regimoji minčių erdvė, bet taip pat svarbus ir kūrinio pavadinimas bei apskritai vaizdo santykis su žodžių kalba. Geras šios krypties pavyzdys – tapytojos Irmos Balakauskaitės ofortai, kur mįslingos figūros veikia popieriaus paviršiuje, kaip ir Petro Repšio Dienoraščiuose, išmargintuose atvirkščiai atspaustų išraižytų tekstų, kurių neįmanoma perskaityti.
 
Birutė Zokaitytė spalvotame oforte Mergaitė (1998) neveltui užrašė „ČIA AŠ“. Pasak dailininkės, „Kūrybos procesas – kruopštus asociacijų ir emocijų nėrinys. Įtvirtinu gerą mergaitę savyje kruopščiai raižydama varį. Po to nuodiju ją rūgštyje. Vėl atrandu senose nespalvotose giminės moterų nuotraukose, savo draugių pasakojimuose, senuose laiškuose, filmuose, knygose apie ginekologiją, moterų mokslo laimėjimus ir kepimo receptus [...] Pagrindiniai instrumentai, kuriais tyrinėju pasaulį, tai ironijos grąžtas ir moteriškumo prizmė“. Asmeninės Birutės Zokaitytės parodos „Moteriškumo ritualai“ anotacija. Egzistencinius moters būties aspektus ji perteikia pseudomoksliniais praėjusių epochų stiliaus vaizdais, oforto ir minkšto lako technikomis perkurdama dailės istoriją, derindama viduramžių miniatiūrų, žemėlapių ir siurrealizmo estetiką, pasitelkdama banalius kasdienius motyvus.
 
Sukūrusi ir puikių knygų iliustracijų (Astridos Lindgren Broliai Liūtaširdžiai, 1997; Lietuvių liaudies pasakos, 2007), Zokaitytė vis dėlto teikia pirmenybę moters pasaulio tyrimams estampuose. Juos neretai sudaro atspaudų seka horizontalioje juostoje arba tvarkinga aibė. Spaudžiant estampą iš keleto atskirų klišių, paviršiuje išdėlioti jų atspaudai atrodo lyg enciklopedijos iliustracijos, tampa įmanomi netikėčiausi rastų motyvų deriniai, mokslo faktai ir teiginiai susipina su erotinėmis užuominomis, kičo elementais, senomis fotografijomis ar tatuiruočių motyvais. Dideli ofortai su kompozijomis apskritime atrodo lyg pro didinamąjį stiklą matomi iliustruoto mokslo veikalo fragmentai. 2008 m. galerijoje „Kairė–dešinė“ Zokaitytė surengė asmeninę parodą Moteriškumo ritualai, keletą bendrų parodų yra surengusi su bendramintėmis Egle Kuckaite ir Egle Vertelkaite.
 
 
Kuckaitės ofortų ir monotipijų herojus Šyšokas, labiau moteriška nei vyriška būtybė su dviem kuodeliais, tinkamai atstovauja pačiai autorei. Serijos Mes visi tykome savo bepročių. Šyšoko patirtys (2005) estampų išilgintos frizo pobūdžio kompozicijos atrodo lyg tiriamų psichikos ir elgsenos procesų iliustracijos. Kad vaizdo ir žodžio ryšys menininkei labai svarbus, byloja įmantrūs estampų pavadinimai, užrašai juose ar jos sukurtas savotiškas piktograminis antspaudų raidynas (sraigė, skruzdėlė, plaukų sruoga, šokanti mergaitė). Kartais matome nupieštus plaukus, o skaitome Buvo galima jos Dievui, kai šis kūrė pasaulį (2004). Apie moters gyvenimą dailininkė pasakoja metonimiškai – patiriamos tikrovės, sapnų ir vaizduotės nuotrupomis, tarsi atsitiktinėmis vaizdinėmis citatomis.
 
Pluošte Kuckaitės ofortų skleidžiasi tolimos ir miglotos japoniškos fantazijos. Geišos su skėčiais juose dažniausiai nustumtos į šoną, matomos iš nugaros, nes ne mažiau svarbus vaizdo elementas – tuštuma, tyli svajų, nežinomybės ir laukimo erdvė. Dideliame oforte simetrišku pavadinimu OM-WO (2001) šokančios moters su ietimi ir vienaragio figūros atrodo lyg dar neįžiūrimų inicialų elementai. Dailininkė išbandė ir kitokias raiškos priemones. Agresyvią lyčių kovą pavaizdavo keturiuose dideliuose grafito piešiniuose, meilę – į grafiką optiškai panašioje tapyboje. Dar viena Kuckaitės kūrybos sritis – meniniai projektai, sudaryti iš aprašymo, fotografinio vaizdo ir išdidinto jo piešinio ant galerijos sienos, sudaryto iš figūrinių antspaudų. Viename iš jų pristatomas išgalvotas M. K. Čiurlionio ir Franzo (Franco) Kafkos pokalbis vejant siūlus. Garsių vyrų atvaizdai čia sudaryti iš mažyčių vorų ir skruzdėlių piešinėlių. Taip šiek tiek pasišaipoma iš dailėje lyg maras plintančio mechaninio vaizdo kopijavimo, o žiūrovai netrunka pajusti bėgiojant skruzdėles už apykaklės.
 
Vaizdo ryšys su žodžių kalba, popkultūros citatos, apropriacija, štampavimo ir mechaninio kopijavimo metodas būdingas ir Vertelkaitės kūrybai. Itin didelio, dažniausiai horizontaliai išilginto, formato ofortai, padengti lygiagrečiomis linijomis ar tolygiai išmušti kažkuo panašiu į gramatinį kirčio ženklą, primena mokslinius brėžinius ar kosmologinius žemėlapius. Ėsdinti ir spausdinti didelius ofortus menininkė turėjo galimybę ne Vilniuje, o Belgijoje, Franzo Masereelio (Franco Mazarelio) grafikos centre (2001). Netrukus po to lankydamasi JAV, susipažino su Cindy Sherman (Sindi Šerman), Diane Arbus (Dian Arbus) kūryba. Šios garsios menininkės tapo nuolatinėmis Vertelkaitės kūrinių veikėjomis ir įsivaizduojamomis jos draugėmis. Neatsitiktinai ji atiduoda duoklę ir Marceliui Duchamp’ui (Marseliui Diušanui), sužlugdžiusiam autentiško menininko gesto stebuklą ir įteisinusiam mechaninį kopijavimą. Duchamp vs Man Ray (2006) – tai pailgas suliniuotas ofortas su per kalkę perpieštais rastais atvaizdais. Horizontaliai ištįsusių estampų kompozicijos kartais primena blunkančias chronofotografijas.
 
Vertelkaitė naudoja ir įvairias pačios išrastas technikas – chemiškai ir mechaniškai paveiktą skaitmeninį atspaudą, šelaku apdorotą fotografiją. Estampo paviršiaus štampavimas kartais įgyja ritualo bruožų, ypač kai susiejamas su laiko skaičiavimu ar turi įvaizdinti matematikos sąvokas, pvz., geometrinę progresiją. Abstrakcijas grafikė padaro apčiuopiamas, tikrovės objektus – prasmingus, iškalbingus ir šiek tiek nerealius. Šie iš medijų vaizdinijos atkeliavę tikri dalykai – tai anatominiai žmogaus kūno organų, techniniai medicinos reikmenų piešiniai, kinematografiškos moterų figūros.
 
 
Laisvydė Šalčiūtė, 9 dešimtmečiu irgi studijavusi grafiką Dailės institute, savo konceptualiuose vaizdų serijų projektuose taip pat gvildena lyties apibrėžčių, bendravimo, meilės temas. Jaunystėje sukūrusi linoraižinių ir piešinių, po 2000-ųjų dirba šilkografijos ir mišriomis, tapybos ir grafikos savybių turinčiomis technikomis – į grafiką panašios tapybos (aliejumi, akrilu ant drobės), ant drobės atspausto medžio raižinio. Palyginus 2004 m. darbus Šypsena ir Lūpos, matyti, kaip imančią byrėti (ant raštuoto kilimėlio gulinčios stambios nuogos moters) figūrą keičia piktograminis raidynas, tyrimui skirtas simbolių rinkinys, tuščią menamą erdvę – tarsi padrikai, be išankstinio plano paviršiuje komponuojamos vaizdo ir teksto, dažniausiai angliško, citatos.
 
Šalčiūtės kūrybai būdingas asmeniškumas, autoportretiškumas ir aiški politinė pozicija, sąsajos su kritiniais gender, queer diskursais ir dailės ikonų banalybės tyrimai. Ji vaizduoja save bendraujančią su įžymiais meno pasaulio žmonėmis, save su Monos Lizos galva. Perdirbdama moteriškų žurnalų reklamas, nagrinėja norminių moters įvaizdžių įsikūnijimą ir apykaitą. Rausvoje drobėje sujungdama pakeistas Senojo Testamento ištraukas, krikščioniškos ikonografijos motyvus ir internete rastas fotografijas kritikuoja heteronormatyvumą ir poetiškai garbina lesbinę meilę. Virginijos Woolf (Virdžinijos Vulf) romano herojei (-ui) suteiktą Monos Lizos veidą be siūlių pritaiso senų fotografijų veikėjams – moterims, vyrams, vaikams – ir papildo aforizmais, klasikinės literatūros citatomis.
 
Vertelkaitės, Zokaitytės, Kuckaitės, Šalčiūtės plėtojami moteriškumo įvaizdžių tyrimai, vaizdaraščio ir citatos principai būdingi ir vyresnės kartos grafikės Nijolės Šaltenytės XXI a. kūrybai. Dideliems spalvotiems estampams dailininkė suteikia techninių vaizdų (planų, žemėlapių ar siuvimo iškarpų lapų) bruožų, naudodama įprastas oforto ir akvatintos technikas. Kartais lakštą išsiuvinėja, darydama jį nepakartojamą ir pabrėždama jo medžiagiškumą. Jai rūpi painūs ir pavojingi kūno ir drabužio ryšiai, cigarečių ir karštų gėrimų poveikis sielai ar galimybė menkomis užuominomis ir nutylėjimais atskleisti intymias dramas.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Asmeninės Birutės Zokaitytės parodos „Moteriškumo ritualai“ anotacija
Deklaracija. Grafikos kontekstai
Parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailininkų sąjunga, 2011
Laisvydė Šalčiūtė, Orlando. Biografija
Teksto autorė Laima Kreivytė, Vilnius: Vaizdų archyvas, 2013
Laisvydė Šalčiūtė. Propaganda. 2007–2009
Parodos katalogas, tekstų autoriai Jurga Armanavičiūtė – Minčinausikienė, Monika Krikštopaitytė, Laisvydė Šalčiūtė, Vilnius: galerija „Vartai“, 2009
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Danutė Gražienė
Tekstų autoriai Alfonsas Andriuškevičius, Ramutė Rachlevičiūtė, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2004
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Eglė Kuckaitė
Teksto autorė Monika Krikštopaitytė, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2010
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Eglė Vertelkaitė
Teksto autorė Skaidra Trilupaitytė, sudarytojos Eglė Vertelakitė ir Ramunė Januševičiūtė, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2012
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Nijolė Šaltenytė
Teksto autorė Regina Urbonienė, Vilnius: Lietuvos LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2008
Nijolė Nevčesauskienė
„Birutė Zokaitytė: vaikystės pasaulis, apipintas burtais suaugusiems“
Dailė, 2010, Nr. 2, p. 94–99
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.