Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Kiekviena karta iš naujo atranda Ušinską
 
Stasys Ušinskas (1905–1974) – vienas savičiausių XX a. Lietuvos dailininkų, stebinantis talento platumu ir neįprastu pasaulio matymu. Jo kūryba sutampa su svarbiais Lietuvos dailės etapais – tarpukario modernizmu ir prieškario tradicijos palaikymu amžiaus antroje pusėje, itin nepalankiomis sovietinio ideologinio spaudimo sąlygomis.
 
Kiekvienu etapu Ušinskas buvo kitoks nei kiti. 4 dešimtmečiu, kai dauguma dailininkų stengėsi realizmą dailėje įsprausti į spontaniškus ekspresionistinės manieros rėmus, Ušinskas žavėjosi formos geometrizmu ir tvarka, o sudėtingu pirmuoju pokario dešimtmečiu, kai modernistai patyrė didžiausią spaudimą ir ne vienas pakluso naujiems reikalavimams, savo estetinėms pažiūroms realizuoti jis rado naują, mažiau reglamentuojamą sritį – meninį stiklą.
 
Amžininkai Ušinską prisimena kaip savo aplinką praaugusį vienišių, apsėstą technikos, plieno ir betono amžiaus idėjų, siekusį suteikti aplinkai naują formą ir raginusį iš XX a. išradimų semtis to, kas būtina kūrybai – technikos ir technologijos, racionalių darbo metodų. „Stasį Ušinską prisimenant (Jono Mackonio-Mackevičiaus prisiminimai)“, užrašė Kęstutis Jurevičius, Kultūros barai, 1980, Nr. 7, p. 64–65. Tai nereiškia, kad Ušinskas buvo užsispyręs tradicijų laužytojas ar visuomenę pertvarkyti svajojęs revoliucionierius. Atvirkščiai, novatoriškumo paieškos kūryboje nesutapo su vidiniais asmenybės bruožais – bendražygių teigimu, Ušinskas šalinosi visuomeninės veiklos, buvo netgi namisėda, jam buvo svarbi tik kūryba, dėl kurios turėjo tvirtą nuomonę.
 
Neeilinį talentą Ušinskas dalino daugeliui kūrybos sričių: tapybai, vitražui, teatrui, animacijai, stiklui, kiekvienoje palikdamas ryškius, išskirtinius pėdsakus. Jis įvardijamas moderniojo vitražo ir animacijos pradininku Lietuvoje. Dailininko universalumas verčia jo kūrybos tyrinėtojus skaidyti meninę veiklą dalimis, pristatyti Ušinską kaip monumentalistą, vitražininką, teatro ar stiklo dailininką. Ir kiekviena dailėtyrininkų karta jį atranda iš naujo.
Ilgai, ypač sovietmečiu, Ušinskas buvo laikomas konstruktyvizmo atstovu. Prie Ušinsko kaip konstruktyvizmo atstovo įvaizdžio formavimo daugiausia prisidėjo Nijolės Tumėnienės monografija Stasys Ušinskas (Vilnius: Vaga, 1978), taip pat XX lietuvių dailės istorijos autorių (Augustino Savicko, Jono Mackonio-Mackevičiaus, Laimos Petrusevičiūtės ir kt.) tekstai (kn. 2: 1900–1940, Vilnius: Vaga, 1983, p. 73, 381 ir kt.). Jau vėliau, lietuviams „atradus“ art deco, dailininkui buvo priskiriami specifiniai šios krypties dailės bruožai. Art deco bruožus Ušinsko kūryboje pirmoji įžvelgė Giedrė Jankevičiūtė, jo, kaip tipiško art deco atstovo, kūrybą pristačiusi parodoje Art deco Lietuvoje (Kaunas, M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 1998).  Minint šimtąsias Ušinsko gimimo metines, surengus jam skirtų parodų ir nauju žvilgsniu įvertinus kūrybą, pradėta kalbėti apie siurrealizmo apraiškas jo darbuose. Stasys Ušinskas. Valingo grožio konstrukcijos: Katalogas, sudarė Violeta Krištopaitytė, Agnė Dulinskaitė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2010, p. 8. 
 
Vienpusiškai traktuoti meninės veiklos pobūdžio neleidžia ir kūrybos kaita: dailininkas nestovėjo vietoje ir, nors visą gyvenimą žavėjosi monumentalia forma bei aiškia kompozicijos struktūra, tolo nuo konstruktyvumo principų, kai svarbiam sumanymui prireikdavo įvairesnių, turinį atitinkančių priemonių.
 
Visa Ušinskų šeima buvo kūrybinga. Šešiolika metų jaunesnė sesuo Filomena Ušinskaitė (1921–2003) Kauno taikomosios dailės institute 1943 m. baigė vitražo ir teatro dailininkės specialybę. 7 dešimtmetyje aktyviai kurti pradėjo Ušinsko dukros dvynės Vida ir Jūratė. Architektė Vida Ušinskaitė (1936–1976) projektavo ir apipavidalino visuomeninius Kauno interjerus. Vienas žinomiausių jos darbų – vaikų kavinė „Pasaka“ (1969–1972) Laisvės alėjoje, kuriai vitražus ir sienų dekorą kūrė architektės teta Filomena Ušinskaitė. Filomena dažnai dirbo su dukterėčia Vida: kartu įrengė avalynės, žuvies parduotuvių Laisvės alėjoje interjerus. Po stiklo raižymo studijų Estijos dailės institute prie menininkų prisidėjo Jūratė Ušinskaitė (1936–1996), vėliau stiklo meno įgūdžius tobulinusi Prahoje. Ji buvo veidrodinio vitražo puoselėtoja Lietuvoje, sukūrė šios rūšies vitražus kavinės „Pasaka“ interjerui.
 
Ušinsko kūrybos raiškumas nepaaiškinamas vien gera mokykla – studijomis Kauno meno mokykloje, o vėliau Paryžiuje. Ne vienas jo kartos menininkas nuėjo tuos pačius ugdymo kelius. Krenta į akis tvirtas Ušinsko būdas, nepasidavimas bendrai konjunktūrai, įsitikinimas tuo, ką daro.
 
 
„Visa iš Paryžiaus...“
 
„Visa iš Paryžiaus...“ – savo kūrybos pagrindus viename interviu apibendrino pats Ušinskas. Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose, Vilnius: Vyturys, 1992, p. 121. Nors impulsų, įtakų, mokytojų ir mokyklų (plačiąja prasme) buvo daugiau. Būsimo dailininko pažintis su daile prasidėjo vaikystėje, besilankant von Roppų dvare Pakruojyje, kur tarnavo Ušinsko senelis. Smalsus berniukas pamatė didingas istorinės tapybos drobes, jam buvo leista skaityti dvaro bibliotekos knygas, perpiešti tapybos darbus, fiksuoti skulptūras, interjerus. Senoji tapyba paliko neišdildomą įspūdį visam gyvenimui. 1925 m. baigęs Šiaulių gimnaziją būsimasis dailininkas įstojo į Kauno meno mokyklą, kur pasirinko Justino Vienožinskio studiją. Tuos laikus vėliau prisiminė:
 
Mokiausi pas Vienožinskį tapybos studijoje. Jo dėstymas buvo artimas impresionizmui: žiūrėjo spalvinių dermių santykių, į sausą akademinį piešinį nekreipė dėmesio. Mėgdavo išgerti, bet į pamokas išgėręs niekad neateidavo, ne taip, kaip kai kurie kiti mokytojai. Jo koregavimas buvo tikslus: atėjęs peržiūrėdavo tapybos užduotį. „Čia keisk, čia purvas“, – trumpai patardavo. Ypač mokėjo pakelti jauno žmogaus ūpą, paskatinti, pagirti, bet nepadarydavo klaidų pasirinkdamas mokinius. Studija buvo perpildyta, pasirinkdavo teisingai, pačius stipriuosius. Kaip pedagogas, iš karto perprasdavo, kuris studentas progresuos, ne taip, kaip Didžiokas, „berazumius“ surinkdavo. Stasys Ušinskas, „Meno mokykloje“, in: Justinas Vienožinskis. Straipsniai. Dokumentai. Laiškai. Amžininkų atsiminimai, sudarytoja Irena Kostkevičiūtė, Vilnius: Vaga, 1970, p. 315. 
 
Po 1929 m. Kauno meno mokyklos streiko pašalintas iš mokyklos Ušinskas dar tais pačiais metais išvyko į Paryžių. Studijavo savo lėšomis. Mokėsi Nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje (Conservatoire National des Arts et Métiers) Paryžiuje, kur po XIX a. pabaigos reformos atsirado inžinerinių dalykų ir dailės specializacijos. Ten studijavo vitražą, klausė tapytojo ir architekto Henri-Marcelio Magne’io (Anri Marselio Manio, 1877–1944), diegusio menų sąveikos idėjas, paskaitų. Piešimo ir kompozicijos įgūdžius lavino Juliano akademijoje. Į Académie Modern pateko paskatintas teatre dirbusios garsiosios teatro dailininkės, kubofuturistės Aleksandros Ekster (1882–1949), ten lankė jos dėstomas scenografijos pratybas, taip pat Fernand’o Léger (Fernano Ležė, 1881–1955) tapybos ir Le Corbusier (Le Korbiuzjė, 1887–1965) abstrakčiosios kompozicijos paskaitas. Apie studijų laikus Ušinskas pasakojo:
 
Kadangi į Paryžių atvykau be stipendijos, teko užsiimti visokiais papildomais darbais: piešiau kino afišas, o kiek vėliau dirbau atlikėju „Foliberžer“ teatre. Čia susipažinau su teatro dailininke Aleksandra Ekster – ji kai kuriems spektakliams darė dekoracijas ir kostiumus. Per ją ir patekau į Moderno akademiją, už kurią reikėdavo mokėti po 300 frankų per mėnesį (šiaip jokiu būdu nebūčiau galėjęs mokytis, jei ne atlyginimas už projektus, kuriuos man duodavo padaryti). […]
 
Ležė tapyba tada buvo labai naujas dalykas. Mane iškart patraukė, pasukau į tą pusę – ir važiavau. Klasikinė tapyba buvo pabodusi, o jis sukūrė naujos kompozicijos pagrindus. Spalvų išdėstymas, kompozicija Ležė kūriniuose labai nekomplikuota, tiesiog suprastinta, tačiau jis pasiekia ryškaus dekoratyvumo, monumentalumo, raiškios konstrukcijos. Jis sakydavo: „Neikite į muziejus, nelankykite jų, bėkite iš ten, geriau eikite į krautuves, apžiūrinėkite vitrinas...“ F. Ležė sprendė ne atmosferos, perspektyvos, bet plokštumos, konstruktyvines problemas. Dėstydamas piešimą, jis tvirtindavo, kad negalima atskirti piešinio, nes tapyba esanti piešinio, spalvos ir kompozicijos sintezė. Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose, Vilnius: Vyturys, 1992, p. 120.
 
Piešimo ir tapybos paskaitose Ušinskui teko užmiršti viską, ko buvo mokomas Kaune – natūros formos modeliavimą, detales, šviesokaitą. Kaune jie mokėsi tikroviškai lipdyti formą, ieškojo šviesos ir šešėlių santykių, o Paryžiuje viskas buvo daroma kitaip, paprasčiau, pabrėžtas dekoratyvumas tarnavo kuriant monumentalią formą. Léger principai tiko vitražui. Ušinskas nemėgo Rubenso, baroko, ankstyvųjų flamandų meistrų realizmo, tačiau vertino neoklasicistus, ypač Jacques’o Louis Davido (Žako Luji Davido) kūrybą.
 
Studijų metais Paryžiuje gyveno kartu su bičiuliu dar nuo Šiaulių gimnazijos laikų – Liudviku Stroliu (1905–1996). Prisiminimuose Strolis apie Paryžiaus laikus rašė:
 
Su Ušinsku, besimokydamas Paryžiuje, beveik visą laiką gyvenome viename kambary. Dažnai ant spiritinės lempelės (specialios) mes gamindavomės nesudėtingus pietus. Tais pačiais metais apsigyvenome „Berthollet“ viešbutyje (9, rue Berthollet). Nuo tada Paryžiuje čia ir gyvenau. Vieta buvo patogi, netoli rinkos Mouffetard gatvėje ir ne per brangi. Tame mažame turguje pirkdavome virtas daržovių košes (karštas), kiaušinius ir sviestą. Tai buvo pagrindinis mūsų maistas. Kai sugrįžau į Lietuvą, tai kiaušinių ir sviesto nevalgiau gal dešimt metų – taip šie produktai buvo įgrisę.
 
Stasys Ušinskas taip pat įstojo į Konservatoriją ir studijavo vitražą, o privačiai periodiškai mokėsi pas A. Exter arba F. Leger. Jis labai mėgo scenografiją, būdamas Paryžiuje paruošė „Kornevilio varpus“ ir dalyvavo statant tą operetę. Šis spektaklis Kauno Valst[ybės] teatre buvo rodomas ilgą laiką. Ušinsko darbai buvo labai konstruktyvūs, originalių formų ir stipriai „subudavoto“ piešinio. Nors jis buvo tapytojas, kaip koloristas nebuvo stiprus – buvo daltonikas. Ušinsko galybė – kompozicija ir piešinys.
 
Labai daug dirbo, laiko tuščiai neleido. Teatro dekoracijoms rinkdavo medžiagą muziejuose ir bibliotekose. Mėgo dirbti naktimis, o rytais ilgiau pamiegoti. Šių savo įpročių laikėsi visą gyvenimą. Valstybinės stipendijos negaudavo, todėl finansiškai labai sunkiai vertėsi. Jį finansavo žmona – mokytoja S. Bertulytė, kuri buvo prasiskolinusi, kaip sakoma, iki ausų. Grįžęs į Lietuvą, Ušinskas studijoms išleistas skolas grąžino. Kalbant apskritai, Ušinskų šeima visą gyvenimą vargo, gyveno nepritekliuose. Ušinskas labai daug išleisdavo įvairiems teatriniams eksperimentams, lėlių teatro problemoms spręsti. Jis pirmas Lietuvoje pats gamino (konstravo) labai sudėtingas lėles. Buvo stiprios valios, užsigrūdinęs varge, nes jaunystėje ir gyveno, ir mokėsi dideliame skurde. Liudvikas Strolis, „Iš prisiminimų apie studijas Paryžiuje“, in: Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis: Jubiliejinė kūrybos paroda, dailininko gimimo 100-mečiui, sudarytoja Danutė Skromanienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, p. 33–34.
 
 
Formavo sienų tapybos ir vitražo tradicijas
 
Į Lietuvą 26-erių Ušinskas parsivežė naujo meno idėjų. Po studijų 1931 m. surengęs asmeninę parodą Kaune, sulaukė savo mokytojo Vienožinskio kritikos:
 
Mane pamatęs, Vienožinskis į akis man ją visą sudirbo, suniekino: „Ir mokėdamas taip nepadirbčiau!“ – karštai šaukė jis. Įspūdžiu ir sentimentu grindęs savo kūrybą, jis nepriėmė mano įvesto kubistinio elemento. Aš persiskyriau su jo meno metodais. Stasys Ušinskas, „Meno mokykloje“, in: Justinas Vienožinskis. Straipsniai. Dokumentai. Laiškai. Amžininkų atsiminimai, sudarytoja Irena Kostkevičiūtė, Vilnius: Vaga, 1970, p. 316–317. 
 
Tiesa, spaudoje Vienožinskis parodą įvertino teigiamai ir netgi sutikęs pažįstamus ragino pirkti savo buvusio mokinio kūrinius.
 
Ankstyvojo periodo (4 dešimtmečio pirma pusė) Ušinsko figūrinės tapybos kompozicijos išlaikę daugiausia art deco dvasios. Tvirtai suręsti, monumentalūs, didinga jėga dvelkiantys moterų, religinių ir buitinių veikėjų kūnai (Moters aktas pirtyje, Šeimyna, abu 1930) drąsiai, net manieringai stilizuojami, transformuojami į plokščias tektoniškas mases. Kompozicijos efektingos, tačiau neturi art deco būdingo saloniškumo ir hedonizmo požymių.
 
Po studijų Paryžiuje Ušinskas daugiausia tapė, taip pat kūrė vitražus, rengė sienų tapybos projektus, apipavidalino teatro spektaklius. Nuo 1932 m. padarė kelerių metų pertrauką molbertinės tapybos srityje. Po šio atokvėpio kūryboje akivaizdus posūkis link neoklasicizmo stilistikos, priimtinesnės to meto Lietuvos visuomenei, o gal ir bręstančiam Ušinsko talentui, siekusiam darbuose pakylėto jausmo, alegoriškumo, erdviškumo įspūdžio. Tą didybės jausmą jis konstruoja dinamiškais figūrų judesiais, efektingais rakursais ir apšvietimu sukurdamas žmonių grupėms begalinės erdvės foną.
 
Tokie yra 4 dešimtmečio sienų pano projektai (nerealizuoti): juose ryškiausiai įkūnytos Ušinską užvaldžiusios menų sąveikos idėjos. Kauno aviatorių namų salei jis sukūrė plafono projektą su erdvėje sklandančiomis veržliomis žmonių figūromis „Lituanicos“ skrydžiui atminti (1937), o Niujorko Brodvėjaus muzikiniam teatrui – plafono projektą Muzika (1937–1939). Pastarajame, pasižyminčiame sudėtinga erdvine struktūra, patetiška nuotaika ir tiesiog barokiška (nors baroko Ušinskas nemėgo) iliuzine erdve sotto in su, Sotto in su (it. iš apačios į viršų) – rakurso rūšis, kai daiktai ir figūros vaizduojami tarsi žiūrint iš apačios, taip sukuriant erdvės gilumos įspūdį. Plito Italijoje nuo XV a., ypač būdingas XVII–XVIII a. lubų ir skliautų tapybai.  dailėtyrininkai įžvelgia dailės ir muzikos sąsajų, formų ir muzikos garsų atitikmenų. Vida Mažrimienė, „Tapyba: grožio paieškos industrinės epochos kontekste“, in: Stasys Ušinskas. Valingo grožio konstrukcijos: Katalogas, sudarė Violeta Krištopaitytė, Agnė Dulinskaitė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2010, p. 20. 
 
Ušinsko – monumentalisto – talentas buvo pasitelktas ir įrengiant 1939 m. pasaulinės parodos Rytojaus pasaulis Niujorke ekspoziciją. Jis sukūrė didelio formato istorinius paveikslus Lucko suvažiavimas ir Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas prie Kremliaus vartų (1938), taip pat pano Lietuvos mokykla (1938).
 
Visapusiška Ušinsko asmenybė neapsiribojo tapyba. Dar Kauno meno mokykloje susidomėjęs vitražu, į jo paslaptis gilinosi studijuodamas Paryžiuje. Šiandien gali pasirodyti, kad Ušinsko vitražai perdėm tradiciški, grįsti klasikiniais vitražo pavyzdžiais. Tačiau jis buvo moderniojo lietuviško vitražo pirmtakas, mokyklos pagrindų kūrėjas, „spalvotą langą“ traktavęs kaip raiškų, epochos dvasią atitinkantį meno kūrinį. Ušinskas nuosekliai tobulino techniškąją vitražo pusę, eksperimentavo technologijos srityje ir tam tikslui sugadino ne vieną kilogramą spalvoto stiklo.
 
Rūpėjo visur būti pačiam, viską savom rankom pačiupinėti, – pasakojo Ušinskas. – Štai tie nedideli 30 × 30 centimetrų vitražai, kurie matyti mano studijos languose, daug darbo kainavo; kol išmokau dirbti – 50 kvadratinių metrų stiklo per nieką nueidavo. Būdavo, skaldai, skaldai... dabar nebėr tokio gero stiklo. Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose, Vilnius: Vyturys, 1992, p. 120.
 
Tarpukariu Ušinskas buvo ištikimas klasikinei plonastiklio vitražo technikai. Iš Paryžiaus parsivežtam pirmajam žinomam jo vitražui Šventasis (1931; sovietmečiu vadintas Makbetu) būdingas mozaikiškumas – vaizdas konstruojamas iš skirtingų atspalvių stiklo plokštumų. Kurdamas vitražus Ušinskas orientavosi į konkrečią aplinką, tai patvirtina pirmieji jo darbai Lietuvoje – du vitražiniai langai Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Kauno Vytauto Didžiojo, 1931) bažnyčiai. Gotikinės šventovės langams Ušinskas rinkosi viduramžių vitražo principą atitinkančią kompoziciją – centriškai langų plokštumose medalionuose įkomponuotus miestų herbus ir heraldinius motyvus, negoždamas lango ploto spalvomis, kad į vidų patektų kuo daugiau natūralios šviesos.
 
Prekybos, pramonės ir amatų rūmų laiptinei (archit. Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis) 1937–1938 m. Ušinskas sukūrė du alegorinius vitražus, įasmeninančius prekybą (Lietuvaitė, dar vadinamas Klaipėda) ir pramonę (Statybininkas). Tai pirmieji vitražai visuomeniniame pastate, rodę ir reikšmingą poslinkį Ušinsko kūryboje – nuo heraldinių link visafigūrių kompozicijų, vaizduojančių laisvai stovinčias simbolines figūras. Apibendrintas piešinys, nacionalinis pobūdis ir epiškumas šiuos darbus siejo su to laikotarpio Juozo Mikėno ar Broniaus Pundziaus dekoratyvinės skulptūros stilistika.
 
 
Duoklė teatrui
 
Scenografijos tyrinėtojai itin vertina novatorišką Ušinsko indėlį į teatro dailę. Ekster Aleksandra EksterAleksandra Ekster (Alexandra Exter, g. 1882 01 06 Balstogėje, Rusijos imp., dab. Lenkija, m. 1949 03 17 Fontenay-aux-Roses, Prancūzija) – Rusijos ir Prancūzijos tapytoja, scenografė, dizainerė, kubofuturizmo, suprematizmo, konstruktyvizmo atstovė. 1906–1908 m. mokėsi tapybos Kijevo dailės mokykloje, 1907 m. lankė Didžiosios lūšnos akademiją Paryžiuje. 1908–1914 m. gyveno įvairiuose Rusijos imperijos miestuose, keliavo po Europą, dalyvavo rusų avangardistų parodose. 1921–1922 m. dėstė Aukštosiose meno ir technikos dirbtuvėse (VCHUTEMAS) Maskvoje. Dirbo Maskvos kamerinio teatro scenografe, kūrė kostiumo dizainą (Raudonosios armijos paradinė uniforma, 1922–1923). 1924–1925 m. dalyvavo apipavidalinant XIV Venecijos bienalės ir 1925 m. Tarptautinės dekoratyvinio ir pramoninio meno parodos Paryžiuje Sovietų Sąjungos paviljonus. 1924 m. emigravo, gyveno Paryžiuje. Bendravo su Pablo Picasso (Pablu Pikasu), Georges’u Braques’u (Žoržu Braku), Gertrude Stein (Gertrūda Stain) ir kitais modernistais. Paryžiuje nuo 1924 m. dėstė Académie Moderne, 1926–1930 m. – Académie DʼArt Contemporain. mokinio Ušinsko požiūris į scenografiją gerokai skyrėsi nuo to meto Lietuvoje vyravusio tapybiško retrospektyvizmo. Jis įnešė gyvybės ir žaismės į tradicionalistinį ir sustabarėjusį Lietuvos teatrą. Savo požiūrį į scenografiją Ušinskas ne kartą dėstė 4 dešimtmečio spaudoje:
 
Dekoracijos ir kostiumai, mano manymu, turi būti ne tapybiniais kleksais išmarginti, bet turėti aiškias architektūrines linijas. Dekoracijas aš taip suprantu ir sąmoningai prie to einu. [...] Teatre, dekoracijų ir kostiumų atveju, aš remiuosi klasika, žinoma, ją sumodernizavęs. Pavyzdžiui, kaip ir Antikos teatre, aš noriu įvesti kaukes, bet ne klijuotas barzdas bei ūsus. Mano manymu, tai yra teatrališkiau. Turiu pabrėžti dar vieną mano pažiūrą, būtent tą, kad teatre kostiumą aš statau pirmojon eilėn, o dekoracijas skaitau kaip pag[a]lbiniu foniniu elementu. Telsp. Murma, „Pasikalbėjimas su dail. S. Ušinskiu“, 7 meno dienos, 1932, Nr. 82, p. 10.
 
Lemtingas Ušinskui buvo susitikimas su Valstybės teatro režisieriumi Andriumi Oleka-Žilinsku (1893–1948), ketinusiu suteikti gyvybės savo vadovaujamam teatrui. Apžiūrėjęs 1931 m. Ušinsko parodą Kaune, kurioje buvo ir scenografijos darbų, režisierius pasiūlė apipavidalinti Jeano Robert’o Planquette’o (Žano Robero Planketo) komišką operetę Kornevilio varpai. Bendradarbiavimas su šiuo režisieriumi nenutrūko ir po spektaklio premjeros (1932): Ušinskas sukūrė kostiumus ir scenografiją nemažam skaičiui jo spektaklių – tiek užsienio, tiek nacionalinės dramaturgijos veikalams.
 
Scenografijoje Ušinskas puoselėjo sąlygiškumą, architektoniškas, konstruktyvias formas, siekė dramos veikalo stilistikos ir dekoracijų ansambliškumo. Tiesa, darbas teatro dailės srityje sumenko Olekai-Žilinskui 1935 m. išvykus į JAV. Ušinskui dar teko 1937 m. suprojektuoti dekoracijas ir kostiumus šio režisieriaus Brodvėjuje statytai Augusto Strindbergo dramai Jaunosios vainikas. Tų pačių metų gale Roger Smith galerijoje Niujorke surengtoje parodoje Ušinskas taip pat prisistatė kaip teatro dailininkas – daugiausia eksponavo scenovaizdžių projektus ir kostiumus.
 
Šis dailininko talentas buvo išnaudotas ir sovietmečio spektakliuose, pavyzdžiui, pirmosios sovietų okupacijos sezono pradžioje pastatytoje Igorio Dzeržinskio operoje Tykusis Donas (1940) ar pokariu – labai ideologizuotoje Vano Muradelio operoje Didžioji draugystė (1947), tačiau dėl pakitusios ideologinės konjunktūros ir stalinizmo laikotarpio reikalavimų tai jau nebuvo tokie reikšmingi scenos darbai.
 
Jeigu Ušinsko veikla scenografijos srityje buvo savaime suprantamas dalykas, tai posūkis į lėlių teatrą daug kam buvo netikėtas. Lėlėmis Ušinskas susidomėjo Paryžiuje.
 
Vakarais eidavau į Luvro biblioteką rinkti medžiagos apie seną kinų, japonų marionečių teatrą. Svajojau apie panašų teatrą mūsų krašte; kūriau projektus, dariau eskizus, rausiausi jo technikoje... 1936 metais jis pradėjo egzistuoti. Vadinasi, lėlės irgi prasidėjo Paryžiuje. Tomas Sakalauskas, Šventės mansardose, Vilnius: Vyturys, 1992, p. 121.
 
Ir šioje srityje Ušinskas buvo pirmeivis. 1936 m. su entuziastais Ušinskas įsteigė pirmąjį Lietuvoje marionečių teatrą, sukūrė lėles ir dekoracijas tų pačių metų premjeriniam spektakliui Silvestras Dūdelė pagal Antano Gustaičio pjesę. Negavęs valstybės finansavimo teatras po dvejų metų nutraukė veiklą. 1937 m. pusmetį gyvendamas JAV, kur atvyko režisieriaus Olekos-Žilinsko kvietimu, be kitų darbų, dailininkas domėjosi vietiniais marionečių teatrais, ten patentavo savo marionetes.
 
1938 m. Ušinskas pastatė pirmąjį Lietuvoje animacinį marionečių filmą Storulio sapnas, kuris buvo parodytas ne tik Lietuvoje, bet kelis kartus ir JAV. Sulaukęs JAV animacinių filmų bendrovės „Dalcompany“ susidomėjimo ir siūlymo sukurti animacinį filmą pagal Hanso Christiano Anderseno pasaką Lakštingala, Ušinskas pradėjo darbą, tačiau Antrasis pasaulinis karas sutrukdė įgyvendinti sumanymą.
 
Po karo Ušinskas prie lėlių negrįžo. 1958 m. Lietuvos televizijoje pastatytame animaciniame filme Iš namų ir atgal panaudotos prieškario Ušinsko marionetės, tačiau dailininko pavardės titruose neliko: reikėjo formuoti mitą, kad nei lėlių teatro, nei animacijos „buržuazinėje“ Lietuvoje nebuvo.
 
 
Sutemų metas. Ušinskas – pedagogas
 
Antrojo pasaulinio karo metais Ušinskas kūrė scenografiją, vitražus. Baigiantis karui, paveiktas Pirčiupių tragedijos, nutapė dramatiškos nuotaikos drobę Sutemos (1944), vaizduojančią melsvos miglos gaubiamą mirčiai pasmerktų žmonių figūrinę grupę. Tai buvo jau kitokio pobūdžio kūryba, kilusi iš karo išgyvenimų patirties, liudijanti brandesnį požiūrį į aplinką.
 
Karo metais Ušinskas tęsė prieškariu pradėtą darbą – vitražus Berčiūnų  bažnyčiai (Panevėžio r.) – iš viso 1939–1944 m. sukūrė septynis vitražinius langus. Tuo pačiu laikotarpiu datuojamos ir savarankiškos vitražinės kompozicijos Mindaugas bei Vytautas, išlaikiusios klasikinių bažnytinių vitražų technologinius (plonas stiklas, fragmentų jungimas švino juosta, atliekančia ir piešinio kontūro vaidmenį) bei kompozicinius (frontali figūra, užimanti visą lango plokštumą) bruožus.
 
Pokariu Ušinskas kurį laiką taip pat reiškėsi kaip vitražininkas – darė vitražinius langus Kauno (Šančių, Petrašiūnų) bažnyčioms. Didžiausios apimties to laikotarpio darbas – vienuolika klasikine technika sukurtų vitražinių langų Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčiai (1945–1947). Juose dailininkas vaizdavo ne tik šventųjų figūras bei sakralinius simbolius, bet ir besimeldžiančius pasauliečius, atpažįstamus Kauno ir Vilniaus architektūros bei lietuviško kaimo peizažo motyvus. 1946 m. Ušinskas sukūrė didelio formato daugiafigūrį vitražą Žalgirio mūšis – vieną garsiausių pokario Lietuvoje.
 
Tačiau laikai keitėsi, bažnytinė dailė buvo išstumta iš viešojo gyvenimo ir atsidūrė pogrindinės veiklos sferoje. Monumentaliajai dekoratyvinei dailei, kuri dabar galėjo funkcionuoti tik visuomeninėje architektūroje, buvo iškelti uždaviniai formuoti idėjiškai aktyvią aplinką, atspindėti socializmo laimėjimus. Vitražas ir sienų tapyba atsidūrė ideologiškai išskirtinėje padėtyje, diktavusioje specifinę tematiką, patetišką nuotaiką ir lengvai suvokiamą realistinę formą.
 
Tai, kad pirmuoju pokario penkmečiu Ušinskas ir kiti dailininkai tebekūrė bažnyčioms ar laikėsi tarpukariu suformuotos modernizmo tradicijos, kilo iš inercijos, pokario suirutės ir laikino sovietinių ideologų neapsižiūrėjimo. Situacija keitėsi, sutemos tirštėjo. Tačiau ir tokiomis sąlygomis, nepaisydamas meno suvaržymų, dailininkas perdavė tarpukario modernizmo tradiciją jaunajai dailininkų kartai.
 
Ušinskas ugdė monumentalistus ir vitražininkus, formavusius vadinamąją lietuvišką sienų tapybos ir vitražo mokyklą. Pokariu dėstė Kauno valstybiniame taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, o 1951 m. sujungus Kauno institutą su Vilniaus dailės institutu į vieną Lietuvos SSR dailės institutą, Ušinskas dar porą metų (1951–1953) jame dirbo. 1955–1970 m. dėstydamas Kauno politechnikos institute, prisidėjo ir prie meninio architektų lavinimo.
 
Ušinsko mokiniai („Neringos“ kavinės dekoruotojas Vladas Jankauskas, garsioji Sofija Veiverytė, vitražininkai Algimantas Stoškus ir Kazimieras Morkūnas, tapytojas Jonas Mackonis-Mackevičius) vienu balsu tvirtino, kad kaip pedagogas Ušinskas buvo nepralenkiamas: išsiskyrė ugdymo metodo nuoseklumu, pažangumu, aiškiu tikslų formulavimu:
 
Nors Ušinskas nebūdavo didelis kalbėtojas ar gražbylys, bet kai prabildavo, tai visi jo žodį gaudydavo: „Impresionizmas atgyveno, o jūs apie jį vien tik tupinėt žinote! Menas turi kilti į renesansą, eiti su epocha, su architektūra. O su muziejų estetika reikia baigti! [...]
 
Svarbią vietą jo pedagoginėje praktikoje užimdavo etiniai meno klausimai. Todėl jis kruopščiai siekė techninio tobulumo, amato gerąja prasme, pateikimo etikos. Reikalaudavo to, sakydamas: „Turi savo darbą gerbti ir su derama pagarba pateikti“. Pats labai rimtai žiūrėjo į darbą.
 
Ušinskas tėviškai rūpindavosi studentų buitimi, surasdavo užsakymų ir perduodavo juos studentams, pats sekdavo jų darbą, koreguodavo. „Stasį Ušinską prisimenant (Jono Mackonio-Mackevičiaus prisiminimai)“, užrašė Kęstutis Jurevičius, Kultūros barai, 1980, Nr. 7, p. 65.
 
Stoškus visada pabrėžė, koks svarbus jo pasirinkimui buvo Ušinskas:
 
Iš profesoriaus gauti vitražo pagrindai, supratimas, kokios didelės ir neišsemiamos vitražo galimybės ateityje, kaip tik tai ir pastūmėjo mane pasukti savo kūrybą vitražo linkme, išsamiai studijuoti šį dalyką. Algimantas Stoškus, „Mano mokytojas prof. S. Stoškus“ (rankraštis), 1997, in: Apolonija Valiuškevičiūtė, Kauno meno mokykla 1940–2000, kn. 2, Kaunas: J. Petronio leidykla, 2002, p. 236.
 
 
Nauja kūrybos sritis
 
Nuo 6 dešimtmečio pradžios Ušinskas eksperimentavo meninio stiklo srityje. Jis pirmasis Lietuvoje pradėjo kurti veidrodinius ir storasienius vitražus. Iki tol šalies stiklo meistrai gamino 700–800 °C temperatūroje besilydantį stiklą. Ušinskas parengė žemos temperatūros spalvoto stiklo gamybos technologiją, kuri pasitarnavo lietuviškam vitražui. Pats Ušinskas šią technologiją pritaikė naujai kūrybinei priebėgai – stiklo dirbiniams: vazoms, pūstašoniams indams, lėkštėms, dekoruotiems jo sienų tapybai ir vitražams būdingomis figūrinėmis ir ornamentinėmis kompozicijomis. Tokiu būdu Ušinskas galėjo išvengti primygtinai brukamo socrealizmo metodo – požiūris į taikomąją dailę buvo liberalesnis, mažiau priklausomas nuo dogmatiškos ideologijos.
 
Dailininkas eksperimentavo padedamas stiklo meistro Zigmo Laurinaičio (g. 1920), dirbusio vitražo mokymo meistru Kaune, vėliau Lietuvos dailės institute. Meistras, kurio rankomis buvo sukurti garsiausių lietuvių vitražo dailininkų darbai, prisiminė bendradarbiavimą su Ušinsku:
 
Su Ušinsku dirbau nuo 1939 metų iki pat jo mirties. Buvo tame mūsų darbe ir pertraukų. Dirbome įvairius darbus: teatre, prie vitražų, švenčių apipavidalinimo ir kitokius. [...] Didžiausi darbai prasidėjo jau po karo. Gyvenome Kaune, Valančiaus gatvėje. Grįžti namo iš operos tekdavo ir vėlai naktį.
 
Buvo sunkūs laikai. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutas anuomet be langų, elektros, šilumos. Dirbome iš visų jėgų ir dieną, ir naktį. Iš viso Ušinskas per parą tik 5–7 valandas turėdavo poilsio, visa kita būdavo atiduota darbui. Ušinsko studijos studentai taip ir sakydavo: „Kas bus, kai institute nebebus Ušinsko?“
 
Savo darbe Ušinskas mėgo tikslumą, viską žymėdavo sąsiuvinyje.
 
1948 metais institute galėjome surengti bandymų parodėlę. Susidomėjimas buvo didelis. Ypač mus skatino tuometinis instituto direktorius J. Vaitys, iš dėstytojų ta paroda labiau domėjosi J. Šileika, Juozas Mikėnas, Rimtas Kalpokas, Leonas Kazokas. Kaip tik tuo momentu apsilankė J. Banaitis – tuomet Meno reikalų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininkas. Ir jį vitražinių stiklų bandymai sudomino.
 
Turėjome motorinę valtį, su ja po sunkaus darbo plaukiodavome Nemune. Gamtoje Ušinskas buvo labai paprastas, galimybėmis „poniškai“ pailsėt nesinaudojo. Net profesorius būdamas, kurortų nepripažino.
 
1951 metais, kaip žinome, Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą sujungė su Vilniaus dailės institutu. Vilniuje – pradžioje nė savo kampo neturėjom. Bet ilgainiui įsikūrėme, ėmėme gražiai gyventi, stiklus „kepti“. Kambarys, kuriame įsirengėme studiją, buvo apie 20 kvadratinių metrų. Tas pats kambarys buvo ir mūsų nakvynės vieta. Gyvenome čia keturiese – Ušinskas, laborantas K. Mikonis ir aš su broliu. Vienerius metus taip pagyvenę, gavome atskirą kambarį laboratorijai. Ten įsikūrė Ušinskas.
 
1955 metais Ušinskas perėjo dėstyti į Kauno politechnikos institutą. Tebeturėjome daug bendrų reikalų, darbų. Aš važinėdavau pas Ušinską – paprastai jis mane iškviesdavo laišku. „Stasį Ušinską prisimenant (Zigmo Laurinaičio prisiminimai)“, užrašė Kęstutis Jurevičius, Kultūros barai, 1980, Nr. 7, p. 66.
 
Ušinsko mokinys Morkūnas apibendrino mokytojo kaip storasienio (luitinio) stiklo pradininko vaidmenį:
 
S. Ušinskas, o ne kas kitas, buvo storo luitinio stiklo vitražų pradininkas respublikoje ir Sąjungoje. Jis, kaip aukštosios mokyklos dėstytojas, dirbo mokslinį tiriamąjį darbą, 1952–1954 metais S. Ušinsko tema kaip tik buvo susieta su storo luitinio stiklo naudojimu vitražams. Aš buvau šio jo darbo oficialus recenzentas. Tie pirmieji stiklo luitai dar nebuvo labai stori ir spalvingumu neišsiskyrė, tačiau jau tada Ušinskas padarė 6–7 cm storio luitus, turėjo padaręs tokią netrumpą seriją spalvotų pavyzdžių. Vėliau S. Ušinskas priešiškai nusistatė prieš savo išradimą. „Stasį Ušinską prisimenant (Kazimiero Morkūno prisiminimai)“, užrašė Kęstutis Jurevičius, Kultūros barai, 1980, Nr. 7, p. 66.
 
Laikas parodė, kad Ušinskas buvo teisus – tris dešimtmečius (7–9 dešimtmetis) besitęsęs storasienio vitražo gyvavimo periodas baigėsi su XX amžiumi, šios srities dailininkai grįžo prie klasikinio plonastiklio vitražo.
„Industriniu dailininku“ save 1932 m. įvardijęs Stasys Ušinskas visą gyvenimą jautė epochos dvelksmą. „Turėsite užtapyti sienas, jeigu ne jūs, tai jūsų mokiniai“, – kartojo pokariu savo studentams Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Sofija Veiverytė, „Studijos, profesoriai“, Naujoji Romuva, 2009, Nr. 3, p. 65. 
 
Ušinsko kūriniai – tapyba, vitražai, scenovaizdžiai ir kita – alsuoja modernizmo dvasia ir XX a. dinamika, juose akivaizdūs vakarietiškos modernizmo dailės (art deco, konstruktyvizmo, kubizmo) atradimai ir lietuviškos meninės kultūros modernėjimo atspindžiai. Tarpukario dailės krypčių stilistika, susiliejusi su neoklasicizmo palikimu, Ušinsko kūryboje gimdė savitą, atpažįstamą, nacionalinei kultūrai priimtiną kūrybos formą. Ušinsko kūryba ir pedagoginė veikla padarė reikšmingą įtaką XX a. lietuvių vitražui, sienų tapybai, teatro dailei.
 
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

„Stasį Ušinską prisimenant (Kazimiero Morkūno prisiminimai)“
Užrašė Kęstutis Jurevičius, Kultūros barai, 1980, Nr. 7
„Stasį Ušinską prisimenant (Zigmo Laurinaičio prisiminimai)“
Užrašė Kęstutis Jurevičius, Kultūros barai, 1980, Nr. 7
Stasys Ušinskas. Valingo grožio konstrukcijos
Katalogas, sudarė Violeta Krištopaitytė, Agnė Dulinskaitė, Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2010
TELSP. MURMA
„Pasikalbėjimas su dail. S. Ušinskiu“
7 meno dienos, 1932, Nr. 82
TOMAS SAKALAUSKAS
Šventės mansardose
Vilnius: Vyturys, 1992
LIUDVIKAS STROLIS
„Iš prisiminimų apie studijas Paryžiuje“
Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis: Jubiliejinė kūrybos paroda, dailininko gimimo 100-mečiui, sudarytoja Danutė Skromanienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005
STASYS UŠINSKAS
„Meno mokykloje“
Justinas Vienožinskis. Straipsniai. Dokumentai. Laiškai. Amžininkų atsiminimai, sudarytoja Irena Kostkevičiūtė, Vilnius: Vaga, 1970
APOLONIJA VALIUŠKEVIČIŪTĖ
Kauno meno mokykla 1940–2000, kn. 2
Kaunas: J. Petronio leidykla, 2002
SOFIJA VEIVERYTĖ
„Studijos, profesoriai“
Naujoji Romuva, 2009, Nr. 3
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.