Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Saulė Kisarauskienė
Erika Grigoravičienė
 
Tapytoja ir grafikė Saulė Aleškevičiūtė-Kisarauskienė (g. 1937) augo inteligentiškoje Kauno spaustuvininkų šeimoje, namuose tarp daugybės knygų. 1957–1960 m. Dailės institute Vilniuje studijavo tekstilę. Labai norėjo pereiti į Grafikos katedrą, bet nepavyko, tad nutraukė studijas. 1958 m. susituokė su Vincu Kisarausku. Palikusi institutą, ėmė intensyviai kurti grafikos, netrukus ir tapybos darbus. 1962-aisiais dalyvavo respublikinėje jaunųjų dailininkų parodoje. Netrukus pateko į sovietų valdžios mėsmalę, nes buvo talentinga, be diplomo, o jos vyrą saugumas stebėjo nuo tada, kai jis kartu su kitais studentais per 1956-ųjų Vėlines Rasose uždegė žvakes ant Jono Basanavičiaus kapo.
 
1961 m. Eduardas Mieželaitis, tuometis Rašytojų sąjungos pirmininkas, Kisarauskienei užsakė sukurti iliustracijas jo knygai Autoportretas. Aviaeskizai. Tai savitas literatūrinis veikalas, parašytas poetui grįžus iš kelionės po JAV ir, pasak Vytauto Kubiliaus, suvokus, kad „šiuolaikinės civilizacijos kontrastams ir atominio karo grėsmei išreikšti reikalinga judresnė vaizdų, strofų bei ritmikos sandara [...], asociacijų šuoliai, pagrįsti sinkopiu ar verlibru“. Vytautas Kubilius, XX a. literatūra, Vilnius: LLTI, 1995, p. 526. Negailestingai Vakarų civilizacijos kritikai skirtos eilės mirgėjo Vakarų modernistų, rašytojų ir dailininkų, pavardėmis, Vakarų Europos, Azijos ir JAV miestų pavadinimais. Nežinia, kokių iliustracijų Mieželaitis tikėjosi – gaivesnių ekspresionistinių medžio raižinių ar citatoms ir asociacijų šuoliams eilėraščiuose labiau tinkančių koliažų, montažinių kompozicijų. Jaunoji menininkė sukūrė 16 spalvotų raižinių sausa adata ant kartono. Nutekėję dažai, išplaukusios, trapios, tarsi atsitiktinės, net atsainios eskiziškos linijos primena greitą piešinį plunksna ant šlapio popieriaus. Iliustracijose nėra jokių laiko ir vietos nuorodų, konkrečių detalių. Vaizduojamos universalios žmogiškos dramos, regis, vyksta ne tikrovėje. Pasikartojantis motyvas – dvi moterys ar jų grupė. Jos kovoja, kenčia, sielvartauja iškėlusios rankas – lyg XX a. viduryje visame pasaulyje madingomis kukliomis suknelėmis pervilktos antikos raudotojos.
 
1963 m. pradžioje kilo iliustracijų kritikos, viešo organizuoto autorės smerkimo vajus. Jį pradėjo Jonas Kuzminskis, DS pirmininkas ir Dailės instituto Grafikos katedros vedėjas. Raižiniai, „liaudies balsų“ pavadinti atstumiančiais, tapo formalizmo ir visų negerovių dailėje simboliu. Antanas Sniečkus, taip pat juos pasmerkęs kaip „žalingus kultūrai“, vienintelis šiek tiek pakritikavo ir eilėraščius. 1962 m. Mieželaitis už knygą Žmogus pelnė Lenino premiją.
 
1965 m. Kisarauskienė Miestų statybos projektavimo institute Vilniuje surengė pirmą asmeninę parodą, kuri po penkių dienų buvo uždaryta. Kita dailininkės kūrybos paroda surengta tik 1988-aisiais Vilniaus dailės parodų rūmuose, vėliau – dar apie dešimt, tarp jų – retrospektyva Radvilų rūmuose Personažai užrištom akim (2007). Nuo 7 dešimtmečio ji dalyvauja tarptautinėse parodose – Krokuvos grafikos bienalėje (1968), Malborko ekslibrisų bienalėje (1961, 1971).
 
 
Ankstyvieji darbai, ypač Autoportretas (1961), rodo ištobulintus raižymo ant išilginės medžio lentos įgūdžius. Grubus, taupus piešinys kartu yra sklandus ir išraiškingas, artimesnis ekspresionizmui nei Lietuvos grafikoje tuomet vyravusiai naiviai tautodailės interpretacijai. 7 dešimtmečiu Kisarauskienė, kaip ir Kisarauskas ar Rimtautas Vincentas Gibavičius, nutolo nuo liaudies grafikos tradicijos ir vietoj to rėmėsi modernizmo daile ir Vakarų kultūra nuo antikos. Per savo patirties ir vaizduotės prizmę interpretuodama ten atrastus vyrų sukurtus moterų paveikslus, dailininkė siekė juos išplėsti ir patikslinti, paversti moters savivaizdžiais, per juos papasakoti savąją istoriją ne dabartyje.
 
7 dešimtmečiu sukurtuose didelio formato kartono raižiniuose tvirtos, masyvios lanksčių ar aštrių, kampuotų linijų figūros neapibrėžtoje erdvėje vaidina amžinas žmogaus dramas. Jos nėra nuogos, bet supaprastinto jų rūbo neįmanoma susieti su jokia istorine epocha, taip pat jos belytės, androginiškos, ir draskomos prieštaringų jausmų. Veržliais ar sukaustytais, tarsi tramdomais judesiais jos išreiškia skausmingas būsenas, antikos tragedijoms būdingą neišsprendžiamą konfliktą ir žmogaus kovą su likimu. Kai kuriuose estampuose aiškiai atpažįstama krikščioniškoji ikonografija – Dievo Motina, Paskutinė vakarienė, Marijos Ėmimas į dangų – sukelia teatrališkumo įspūdį.
 
Teatrališkumas, arlekinai ir kaukėti personažai – tai pabėgimas nuo tikrovės ir kartu sovietinio gyvenimo alegorija. Lanksčiam akrobatui dailininkė suteikė savo pačios bruožų. Gal ji slepiasi ir po paukščio kauke. Raižinių kompozicija atrodo it spektaklio mizanscena dėl tam tikro žiūros taško – iš apačios (parterio) arba iš viršaus (ložės, balkono). Čia yra nuorodų į Williamo Shakespeare'o (Viljamo Šekspyro) dramas, Sofoklio Edipą, bet Kisarauskienės kūrybos protagonistės – tai Antigonė, Ismenė, Medėja. Graikų mitų ir tragedijų veikėjos įkūnija moters likimą visose kultūrose, jų apdarus plaikstantis vėjas – negailestingos lemties galią. Antigonė ir vėliau įvairiais pavidalais pasirodo dailininkės darbuose, kaip trapi ir kartu atspari spalvotų monotipijų ar mišrios technikos estampų figūra, senos klišės atspaudas ant tvarsčių audeklo.
 
Tragiškosios antikos herojės sutinkamos ir Kisarauskienės tapyboje. Vis dėlto tapant jai labiau rūpi ne negandų užklupto žmogaus jausmų išraiška figūrų judesiais, o fizinis, jusliškai suvokiamas moters kūnas, jo viešo regimumo aspektai ir kultūriniai vaizdiniai, nuogalės likimas dailėje ir moters kaip paveikslo statusas. Stambus kūnas, neretai fragmentiškas, skilęs į gabalus, įspraustas į ankštą erdvę su langų, veidrožių ar įterptų paveikslų užuominomis, atrodo prislėgtas savosios nuogybės.
 
Ypatinga dailininkės kūrybos sritis – monotipijos. Ši vienetinio atspaudo technika, sujungianti tapybą ir grafiką, rankų darbo piešinį ir mechaniniams vaizdo produkavimo būdams būdingą atsitiktinumą, buvo mėgstama siurrealistų. Dėl dviejų paviršių sąlyčio ir nenuspėjamo nepakartojamo rezultato monotipija jiems atrodė erotiška. Kisarauskienės moliotipijose, atspauduose nuo dažais padengtos molio plokštės, ar mišrios technikos darbuose (kai ant atspaudo toliau tapoma, piešiama) vaizduojamos tos pačios mitinės moterys, bet dažniau – vieniša nuogalė, kartais vos atpažįstama, sutapusi su fizine paveikslo esatimi. Subyrėjęs į dalis moters kūnas, kai kur primenantis siurrealistų fotografijose aptinkamą falo pavidalo figūrą, atrodo lyg pusiau paniręs į vandenį ar prigludęs prie stiklo. Medžiagišką kūno ir paveikslo paviršiaus tapatumą dar sustiprina dažų faktūra, sunkaus molio plokštės išsiskyrimo su atspaudu pėdsakas. Perkeistu mizoginišku modernizmo motyvu dailininkė stengiasi išreikšti savo moteriškas patirtis.
 
Apie Vakarų dailę ir kultūrą Kisarauskai daugiausia sužinodavo iš lenkų spaudos, bendraudami su Lenkijos dailininkais ir retkarčiais ten lankydamiesi, taip pat – palaikydami ryšius su JAV ir Prancūzijoje gyvenančiais Lietuvos išeiviais. Skaitė ir Sofoklį, ir André Bretono (Andrė Bretono) Siurrealizmo manifestą. Perkurdama mitinių moterų paveikslus ar modernistinį aktą – sudarkytą ir abejotiną dailės pažangos simbolį – Kisarauskienė viena iš pirmųjų Lietuvoje prakalbo apie moteriškos lyties vargus. Jaunesnės kartos grafikės lyties tapatumo ir reprezentacijos klausimus gvildena daugiausia kritikuodamos masinės kultūros įvaizdžius.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Lietuvos dailė: XX–XXX a. sandūra. Saulė Kisarauskienė
Teksto autorė Ramutė Rachlevičiūtė, sudarytojos Ramutė Rachlevičiūtė, Danutė Zovienė, Vilnius: Dailininkų sąjungos leidykla, 2008
Vytautas Kubilius
XX amžiaus literatūra
Vilnius: Alma littera, 1995
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.