Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Petras Repšys
Erika Grigoravičienė
 
Garsus grafikas, medalių ir sienų tapybos autorius Petras Repšys (g. 1940) taip pat yra ir ryškiausias sovietmečiu subrendęs menininkas tyrėjas. Vizualiai interpretuodamas Lietuvos kultūros istoriją, naudodamas pirminius šaltinius, kūrybos proceso metu diskutuodamas su įvairių sričių specialistais, meną jis taip suartino su mokslu, kad galėtų būti laikomas pirmuoju šalyje tarpdisciplininiu kūrėju.
 
1960–1967 m. studijuodamas grafiką Dailės institute, Repšys lankydavosi Marijos ir Vlado Vildžiūnų sode Jeruzalėje, Birutės ir Algirdo Steponavičių namuose, susidraugavo su Aldona Liobyte, Tomu Venclova, Sigitu Geda, vėliau – su baltų mitologijos žinovu etnologu Norbertu Vėliumi, istoriku Alfredu Bumblausku. Dar jaunystėje skaitė Algirdo J. Greimo, Marijos Gimbutienės veikalus, domėjosi mitologija, pasaulio tautų pasakomis. Paskui pasinėrė į Lietuvos istorijos, kultūros, raštijos studijas. Už estampų seriją Lietuvos praeities temomis Mano Tėvynė ir baltų genčių paveldui skirtą freską Metų laikai Vilniaus universiteto Lituanistikos centro vestibiulyje 1985 m. apdovanotas LSSR premija, už ofortų seriją Vilnius ir medalių serijas Iš Lietuvos panteono, Lietuvos ginklo pergalės, Lemtingi Lietuvos tūkstantmečio įvykiai, Nepriklausomybės šventės ir tragedijos 1997 m. – Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija. 1988 m. premijuotas Gedimino paminklo Vilniuje konkurse. 1973–1989 m. dirbo Vilniaus vaikų dailės mokykloje, 1989–2009 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje (nuo 2006-ųjų – profesorius).
 
Studijų metų Repšio linoraižiniai neatrodo pastebimai nutolę nuo folkloro tradicijos ir tikroviškai ekspresionistinės lietuvių grafikos mokyklos, bet nuo kitų dailininkų darbų skiriasi turiniu, jo svarba. Raižinyje Spalio revoliucijos šventinė vitrina (1964) trijuose mėsos parduotuvės languose puikuojasi užrašai „kiauliena“, „Leninas su mumis“, „jautiena“. Socrelizmą pašiepiantis kūrinėlis buvo uždraustas rodyti, nors jo motyvas kilęs iš tikrovės.
 
1966 m. iliustruodamas Aldonos Liobytės perrašytą Vladislawo (Vladislavo) Zahorskio Legendą apie Šv. Onos bažnyčią, dėl techninės klaidos – giliaspaudei per storų linijų – Repšys iš naujo išrado kongrevo (reljefinio estampo be dažų ant sušlapinto popieriaus) techniką. Netaisyklinguose ovaluose įkomponuotas veikėjų figūras piešė pagal Aušros vartų votus. Išraižytas legendos tekstas, sunkiai įskaitomas, pasakoja apie kūrybinį pavydą: senas architektas nustumia savo žentą, taip pat architektą, nuo bažnyčios stogo sakydamas, kad jam padėjęs velnias.
 
Diplominį darbą – linoraižinių seriją Eglė žalčių karalienė (1967) – įkvėpė kone šimtą variantų turinti, archajiniam mitui prilygstanti sakmė ir tarpukario Lietuvoje suklestėjusi vadinamoji dailininko knyga su išraižytu šriftu ir iliustracijomis (Viktoro Petravičiaus, Pauliaus Augustinavičiaus). Repšiui, regis, nerūpėjo, kad 7 dešimtmečiu Eglė buvo bene populiariausias lietuvių grafikos siužetas. Jis išraižė paties perkurtą iš giminių girdėtą pasakos teksto versiją. Teksto lakštuose tarp žodžių įsipynę daiktai verčia susimąstyti apie mįslingą jų ryšį. Vaizdai dėl padrikos kompozicijos atrodo lyg atkasti senoviniai kapai, daugiasluoksnės archeologinės atodangos, kur matosi išbarstyti papuošalai, monetos, griaučiai, rakandai ir audinių likučiai. Šiuos vizualius galvosūkius reikia veikiau skaityti nei žiūrėti. Žmonių siluetai nupiešti pagal priešistorės radinius, gintaro amuletus. Archeologinė prieiga mitinį pasakojimą paverčia tikru įvykiu, o jo interpretaciją – tyrimu. Šis susipina su autoriaus fantazijomis ir biografija (serijos pradžioje išraižytas autoportretas), panašiai kaip istorija neatskiriama nuo mitų.
 
 
Tikras, asmeniškas ir dokumentinis, santykis su tautos praeities paveldu buvo atsakas sovietų valdžios diegiamam vaikiškam ir susvetimėjusiam etnografiniam požiūriui. Sigito Gedos poemą Strazdas (1967) Repšys iliustravo sodriais, grubiais, kontrastingais, sustingusio supaprastinto piešinio raižiniais. Jie artimi liaudiškiems ne tik nerangia forma, bet ir krikščioniškosios ikonografijos motyvais – liturginių taurių, biblinės vynuogių šakelės, Apvaizdos akies. Nedidelio formato knyga panaši į maldaknygę. Tradiciniai simboliai, istorinės kaimo buities, papročių detalės ir autoriaus pramanai tampa savotiškomis piktogramomis, trumpais aprašais, regimomis materialios ir dvasinės kultūros santraukomis. Kartu tai nejaukūs, šiurpoki vaizdai – šventasis danguje aria jaučiais, kaimas su gandralizdžiu, kaliause, arklių kaukolėm, kybančiom varnom, iškirstas sodas, moteris, piemenys ir gyvuliai prie tuščios prakartėlės. Tai paskutinis su tautodaile, kaimu ir linoraižinio technika susijęs dailininko darbas. Nuo tol jį labiau traukė profesionalioji praeities dailė, baroko graviūros, miesto ir knygų kultūra.
 
Tušu ir akvarele iliustruodamas Gedos knygelę vaikams Užmigę žirgeliai (1970), Repšys stengėsi sukurti kitą nuotaikingą pasakojimą greta poeto teksto, rėmėsi savo vaikystės prisiminimais. Kaip ir Strazdo raižiniuose, čia daug veiksmo danguje, iš baroko plafonų ir Marco Chagallo (Marko Šagalo) paveikslų atskriejusio nesvarumo, taip pat – vizualių metaforų ar kitų lakios kalbos figūrų. Knygelę varčiusių vaikų karta iki šiol pamena iš fontano geriančią ožką, obuoliais muštą arklį. Tekstas ir iliustracijos įrėminti plačiomis augalinių ornamentų paraštėmis, dėl to leidinys primena prabangų inkunabulą ar miniatiūrų rankraštį. Vėliau Repšys iliustravo dar dvi Gedos poezijos knygas: Žalio gintaro vėriniai ir Skrynelė dvasioms pagauti (1986). Lyg eskizų blonknoto piešiniuose pieštuku, anglimi, tušu – pats eilių autorius, jo tėvas, namai, sodyba, lankytos vietovės, kambariai su daiktais.
 
1971 m. „Vaga“ išleido dar vieną Repšio nupieštą knygą vaikams – lietuvių pasaką Našlaitė Elenytė ir Joniukas aviniukas (1991 m. vėl išleido „Vyturys“). Nepaisant didelio tiražo, šis 20 puslapių leidinys veikiau yra dailininko knyga ir kartu vienas puikiausių XX a. Lietuvos knygos meno pavyzdžių. Graviūras imituojančios plunksna pieštos iliustracijos, ranka rašytas tekstas ornamentiniuose rėmuose, puošnūs inicialai, skyrių atsklandos ir užsklandos sudaro darnią visumą. Vaikai turėjo galimybę pažinti klasikinės knygos sandarą, patirti LDK laikų Vilniaus spaustuvių dvasią.
 
Daugiau leidyklos užsakymų dailininkas nesulaukė, tad kūrė estampus, ekslibrisus, nagrinėdamas technines giliaspaudės, plokščios spaudos galimybes ir klasikinių epochų dailės kūrinius. 7 dešimtmečio pradžios cinkografiniai ekslibrisai panašūs į baroko emblemas, knygų frontispisus, epitafijas, sukurti šilkografijos būdu, – laisvesnio piešinio, modernesni, o vėlesni litografiniai pasižymi sodriomis, apčiuopiamomis plastinėmis metaforomis.
 
 
Vienas svarbiausių ankstyvųjų Repšio darbų – litografijų serija Mano Tėvynė (1969–1972) – nuo pirmųjų linoraižinių skiriasi tiksliu, išsamiu, kartais net sausoku piešiniu, bet turinio požiūriu taip pat yra vizualus istorijos tyrimas, papildytas autobiografijos ir vaizduotės elementais. Iš rašto šaltinių žinomi lietuviški darbo, kasdienybės, švenčių, pramogų papročiai tampa iškilmingomis apeigomis. Figūrų piešiniams dailininkui pozavo draugai, tad praeitis čia atgyja įsikūnydama iš naujo. Estampuose Lietuvių kovoms su kryžiuočiais atminti istoriniai įvykiai tarsi sudėlioti iš atplaišų. Laiko nuotolį pabrėžia užrašai ant banderolių, signatūros ant antikinių akmens luitų. Estampe Trimetis Algirdas, sapnuojantis rugiapjūtę Žiemgalijoje matyti valstietis su prie kojos pririštu rugių pėdu plyname lauke, kur ant sustingusios amžių vėjo plaikstomos draperijos miega kūdikis, dailininko sūnus, o į giedrą dangų kyla neskraidantys naminiai paukščiai. Šitaip nelengvai lakštų baltumoje lyg išretintame ore sklinda visi praeities pavidalai, iš sapnų virsdami tyru akivaizdumu.
 
Lietuvos praeitis ir tradicinė tautos kultūra Repšio grafikoje tampa Europos kultūros, istorijos dalimi ir masina žiūrovą savo baugiais slėpiniais. Jis sudabartina istoriją, sumaniai derindamas senąją ir modernią raišką, baroko bruožus supindamas su siurrealizmu, senųjų spaudinių, žemėlapių citatas – su savo vaizduote ir šeimos gyvenimu, kurdamas keistumą vietoj romantikos, žadindamas nerimą vietoj ilgesio. Oforte Poetas (1974) basas Geda proziškai stovi ant svarstyklių Pilies gatvėje. Sena ir nauja, jaunystė ir mirtis, kūdikio lopšys ir antkapis susiduria nejaukiuose ofortuose Jono Biliūno kūrinių motyvais. Grožinė literatūra, tik per išlikusius šaltinius pažini praeitis ir chaotiška kasdienybė, regis, vienodai įkvėpė dailininką gretinti nesusijusius siužetus, motyvus, įvaizdžius. Barokui ir modernizmui būdinga montažo ar sapno logika, jo nuomone, nė kiek neprieštarauja tikrovei. Juk gretimuose miesto namuose ar net kambariuose irgi dažnai vyksta labai skirtingi dalykai. Repšys stengiasi paslėptus ryšius padaryti matomus, ir labiausiai jį domina konkretumas – autentiškos detalės, tikri įvykiai. Kiekvienas kūrinio elementas, pavaizduotas daiktas turi apibrėžtą reikšmę, o metaforos ir asociacijos vis dažniau grindžiamos žinojimu.
 
1974–1985 m. Repšys daug laiko ir jėgų skyrė freskai Metų laikai, tad grafika jam tapo tarsi pastabomis paraštėse, asmeniniais kasdieniais užrašais. Galbūt tai ją ir išlaisvino iš tradicijų rėmų. 1972 m. pradėtos ir iki šiol nebaigtos Improvizacijų serijos ofortai išraižyti ant cinko plokštelės be išankstinių eskizų. Tai sunkiai perskaitomais atvirkščiai atspaustais rašiniais papildytos natūros objektų studijos, laisvos (at)minties improvizacijos, netikėtai į galvą atėję erotiniai vaizdiniai ar egzistenciniai klausimai. Tuo metu oforto technika dailininkas dar kūrė artimųjų ir bičiulių portretus. Serijos Dienoraštis (1987) ofortuose užfiksuotos dienos patirtys – tikrovės įspūdžiai, muziejuose pamatyti daiktai, girdėti žodžiai, perskaityti tekstai. Ryte jis išeidavo su cinko plokštele kišenėje, o vakare grįždavo su beveik baigta kliše. Raižydavo sėdėdamas nuobodžiuose Dailininkų sąjungos susirinkimuose ar dailės mokykloje laukdamas, kol mokiniai atliks užduotį. Mažo formato raižiniuose motyvai išdėlioti laisvai ir nerūpestingai, kartais – registrais. Padrika kompozicija žymi laiką, dienos įvykių eigą ir piešimo proceso trukmę.
 
 
Nepriklausomybės pradžioje galerininkų pakviestas padirbėti Suomijoje ir Danijoje, Repšys sukūrė sausos adatos raižinių serijas Suomiški užrašai (1992) ir Pasikalbėjimai su savimi Danijoje (1992). Vario plokštelėms suteikė įvairius pavidalus – taurės, angelo, torso. Išraižytos figūros sudarytos iš (atvirkščių) raidžių lyg konkrečiojoje dadaistų poezijoje. Rašto eilutės it linijos, štrichai formuoja žmonių pavidalus, peizažą, erdvę, architektūrą, bažnyčios skliautus. 1995 m. iš kelionės po JAV dailininkas parsivežė pluoštą didelių spalvotų piešinių – į iliustruotą enciklopediją panašių tyrėjo užrašų, bet po gaisro menininko namuose jų teliko keli.
 
Ofortų serija Vilnius (1985–1993) tęsia architektūros peizažų tradiciją nuo Pranciškaus Smuglevičiaus iki Leono Lagausko. Senamiestis, Užupis, bažnyčios, gatvės ir kiemai vaizduojami apleisti, kartais jau bevirstą griuvėsiais, be nūdienos požymių. Mokslinių pastabų pobūdį estampams suteikia įkomponuotos rašto skiltys, atspaudai iš kelių klišių. Kitur užrašų paviršių nustelbia iš kryžmų štrichų pluošto atsirandanti mūro masė, menama miesto erdvė, gili paslaptinga tamsa. Regima gelmė ir ženklų paviršius kartais dera viename estampe.
 
Sausos adatos raižinių serijoje Užgavėnės (1992) raidžių nėra, tik masyvios figūros abstrakčiame fone, dažniausiai susikibusios po dvi ir neveikiamos traukos jėgos. Svetimšaliai vyrai, Morė ir Mirtis atrodo tikri, ne personažų kaukės, ir jie šoka, grumiasi, žaidžia slėpynes. Raižiniai primena klasikines kompozicijas bibliniais ar mitologiniais siužetais, kaip ir serijos Vielinimas (1975–1977) spalvoti piešiniai ir tapybos darbai, rodantys vielos žiedo vėrimo kiaulės knyslėn ypatumus įvairiose Lietuvos vietose. Dekoruodamas Vilniaus „Versmės“ knygyno vidų ir išorę, Repšys nutapė ir savo šeimos portretą, bet svarbiausias jo tapybos darbas – freska Metų laikai Vilniaus universitete.
 
Burinius Lituanistikos centro vestibiulio skliautus laikančią centrinę koloną apsivijęs gyvybės simbolis apynys skliautuose išsiskleidžia į keturis metų laikus ir keturias pasaulio šalis. Ant kolonos dar pavaizduotas „vyras rugių pėde ir moteris, pilanti vandenį jam į paslėpsnius, tai susiję su derlingumo papročiais“, kitoje pusėje – „vilko nasrų užrakinimo ceremonija“, ant kitos kolonos – „vaikai, žaidžiantys mirtį“. Piešimas buvo tarsi durys. Petrą Repšį kalbina Aurimas Švedas, Vilnius: Aidai, 2013, p. 170. Mėlynuose lyg Giotto (Džoto) Ravenos koplyčioje skliautuose – senovės baltų dievybės, jų simboliai, įvairiais instrumentais grojantys muzikantai. Anglų raudonos atspalvių sienose – vertikaliomis juostomis atskirtos siužetinės scenos: kalendorinės šventės, žaidimai, įvairiais metų laikais dirbami darbai, gyvulių ganymo, vestuvių, krikštynų, laidotuvių papročiai – žagrės tempimas per ugnį, vagies užmušimas durimis, besivoliojantys po rasą, per švarų audeklą daržinėn vežami rugiai, per kapinių tvorą keliamas nusižudėlio karstas. Mažesnėje patalpoje prie Kazimiero Būgos auditorijos pilkšvame fone vaizduojamas žmogaus gyvenimas nuo gimimo iki mirties, skliaute – Pasaulio medis šaknimis į viršų su bičių aviliu kamiene. Languose – vitražai su dokumentiniais architektūros, kostiumų piešiniais, Simono Daukanto teksto apie lietuvių kalbą citatomis.
 
Baltų genčių papročių aprašymus dailininkas rado etnografiniuose rašto šaltiniuose, rinkosi vizualiai įdomesnius. Jo užduotis buvo vaizdavimo tradicijų neturintiems tikrovės įvykių, pasikartojančių veiksmų aprašymams suteikti regimąją būtį. Tam reikėjo ne tik pasitelkti vaizduotę, bet ir išrasti tam tikrą vieningą formos tvarką. Pasak dailininko, „svarbiausia yra forma, plastinė forma: tik jos padedami mes galime pasakyti norimas mintis, idėjas jų nesubanalindami“. Freskos vaizdas judrus, horizontas banguoja per visą perimetrą. Būstai sąlygiški, be sienų, tad matyti, kas vyksta viduj ir lauke. Figūros, regis, krinta žiūrovams ant galvų. Jos žymiai mažesnės nei natūralaus dydžio, nuogos, nes apranga susietų su kokia nors epocha, ir plokščios – lyg ženklai, todėl sudaro lyg ir ženklų sistemą, o jų judesiai „atlieka tą patį vaidmenį kaip veiksmažodžiai kalboje“. Piešimas buvo tarsi durys. Petrą Repšį kalbina Aurimas Švedas, Vilnius: Aidai, 2013, p. 168. Kraupokas freskos grožis provokuoja kalbėjimą, erotikos ir smurto nestokojančius vaizdus reikia atpažinti, perprasti, ištirti. Jie reprezentuoja ne senovinę religiją ar pasaulėvaizdį, o kultūros paveldą. Jis gyvuoja toliau, vis naujiems žiūrovams aiškinantis kūrinio prasmes.
 
1994 m. freską papildė paminklinis vario ir žalvario reljefas žuvusioms baltų gentims atminti. Galva į rytus gulinti moteris su kūdikiu ant pilvo, motyvas iš archeologų atkasto kapo, atkartoja laidojimo ritualą. Greta figūros išdėlioti daiktai, o ant jos lyg žemėlapyje išrašyti baltų vardai, hidronimai, vietovardžiai – nuo rytinių galindų viršuje iki prūsų apačioje. Tais pačiais metais Repšys dar sukūrė Vilniaus universiteto herbą (Kolonų salėje), Stepono Batoro paminklinę lentą (Didžiajame kieme). Medalius dailininkas pradėjo lipdyti ir lieti dar 1970 m., bet, anot jo, tai nėra tikri meno kūriniai. Pradžioje juos įvairiomis progomis darė sau, šeimai, draugams. 9 dešimtmečiu pradėjo nuosekliai kurti vizualią Lietuvos valstybės ir kultūros istoriją, medaliuose įamžindamas asmenybes, svarbius istorinius įvykius, mūšius. 1991 m. metalo plastikos simpoziume Nyredhazoje (Vengrija) ėmė lieti iš bronzos ir erdvines skulptūras, plaketes – mažas netaisyklingos formos reljefines plokštes. Dar vienas svarbus Repšio skulptūros darbas – reljefai Žemaičių krikštas Varnių Šv. Petro ir Povilo katedros altoriaus antepedijuje (2004–2006).
 
Repšio kūrybinėje biografijoje tyrėjo aistra kartais nustelbia norą kurti. Dar 9 dešimtmečiu gavęs užsakymą iliustruoti Donelaičio Metus, dailininkas keletą kartų lankėsi Tolminkiemyje ir taip kruopščiai studijavo veikalą, kad galiausiai nupiešė tik kelis eskizus. Savo atradimą, kad Metų sandara grįsta krikščioniškąja nuodėmių ir dorybių idėja, išreiškė vien žodžiais.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Atvaizduotos istorijos. Petro Repšio ofortai ir piešiniai
Sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė, Vilnius: Vilniaus grafikos meno centras, 2014
Petras Repšys
Sudarytojai Laima Kanopkienė, Eugenijus Karpavičius, tekstų autoriai Alfonsas Andriuškevičius, Alfredas Bumblauskas [ir kt.], Vilnius: Kultūros barai, 2006
Piešimas buvo tarsi durys. Petrą Repšį kalbina Aurimas Švedas
Vilnius: Aidai, 2013
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.