Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Milžinas ir minia
Erika Grigoravičienė
 
Milžino ir nykštukų minios motyvas XX a. 9 dešimtmečiu ėmė įkyriai kartotis jaunų tapytojų – Mindaugo Skudučio, Henriko Natalevičiaus, Ričardo Filistovičiaus, Jūratės Mykolaitytės ir ypač Šarūno Saukos – darbuose. Tuo metu tikrovę, prieš tai iš naujo atrastą ankstesnės kartos, išstūmė sudirgusi vaizduotė, kūrėjų vidinės problemos, savižudiškas į save nukreiptas sarkazmas.
 
Fantasmagorinę penketo tapybą to meto kritika praminė „kirmėlizmu“ dėl menininkų susižavėjimo menkais gyviais ir smulkiafigūrėmis masinėmis scenomis, nusižiūrėtomis iš Peterio Bruegelio (Breigelio) ir Hieronymo Boscho knibždėlynų. Tačiau kompozicijų su atpažįstamais, gamtoje aptinkamais vabzdžiais ir kirmėlėmis nutapė bene tik Raimundas Sližys. Kitų penketo tapytojų, Skudučio ir Natalevičiaus, darbuose ropinėja ne vikšrai, o maži žmogeliūkščiai ar įvairūs žmogaus ir žvėries hibridai. Jų menkumą paveiksle dažniausiai pabrėžia koks nors didis, galingas pavidalas, turintis gamtovaizdžio, statinio, koloso, pabaisos arba, dažniausiai, paties autoriaus bruožų.
 
Skudučio Autoportretas. Kristaus amžius (1981) – tai didžiulė žemėn įkasta galva, it parazitų apsupta mažyčių žmogelių. Jų virtinės šoka priešais, laipioja kakton atremtomis kopėčiomis. Monstro akis dengiantys į tuščias akiduobes panašūs juodi neregio akiniai patvirtina, kad šios smulkios būtybės – vaizduotės padarinys. Paveiksle Karalius ir karalienė (1982) nutapyti lig debesų iškilę, bet kažkodėl šešėlių apgaubti sostuose sėdintys valdovai, jiems po kojų matyti minia nuogų pavaldinių. Keletas jų lenkiasi didenybėms atkišdami žiūrovui pasturgalį, o pačiame centre – vos įžiūrimos tuščios kartuvės. Kito paveikslo viduryje riogso didžiulė apversta puodynė, prie kurios grūdasi minia trokštančių pasisemti jos gero.
 
Ankstyvuosiuose Natalevičiaus paveiksluose knibždėję smulkūs žmogaus ir žvėries mišrūnai vėliau kuriam laikui išnyksta ar pasidaro nebeįžiūrimi. Paveikslo plotą užima odos spalvos drabužiai ir buveinės, kurių sienose kartais atsiveria akys. Jei oda ir akys – užuominos į autoportretą, tiksliau – įvaizdintą jusliškai patiriamą „aš“, tai fantasmagorinės vizijos reikštų haliucinacijas. Jų temą Natalevičiaus, kaip Skudučio, kūryboje papildo politinių konotacijų turintys vaizdai.
 
Viename serijos Karnavalo kaukės (1983) paveiksle matome kažką panašaus į religinėse, triumfo ar protesto, simbolinių egzekucijų eisenose nešamą įrėmintą atstovaujamąjį svarbaus asmens atvaizdą, nors tai galėtų būti ir kažkieno atspindys veidrodyje. Jis turi tris poras akių, o po jo smakru kraujo klane tyso negyvėlio galva. Atvaizdo kairėje nutapyta ranka, dėl dydžio ir vietos paveiksle tinkanti jam kaip menamai būtybei, laiko virvę, ant kurios it suverti karoliai sūpuojasi maži žmogeliai. Kitame serijos paveiksle nutapytas kažkoks didžiulis balionas ar ovalinis veidrodis neaiškiame tamsiame fone. Jo rėmas – negyvų nuogų žmonių kūnų grandinė, o jame matyti žalias miško gamtovaizdis ir žmogeliai išdidintais rūsčiais veidais, už ilgų virvių laikantys veido atvaizdo iš pirmojo paveikslo dalis. Šis pseudoeucharistinis vyksmas rodo našų galios išsisklaidymą; kaip pasakytų Michelis Foucault (Mišelis Fuko}, ji dabar spinduliuoja iš visur) arba subyrėjusį „aš“.
 
Iš daugybės smulkių elementų sudarytose Natalevičiaus figūrose išnyksta skirtis tarp kūno, vaizdo ir kūrinio kaip artefakto. Moną Lizą – dailės istorijos ikoną – menininkas sudėliojo iš kortų. Torsas (1986) – tai mažais veideliais gausiai aptapytas siuvėjo manekenas. Veidrodis (1991–1993) sudėliotas iš 306 degtukų dėžučių, ant visų iš labai arti pavaizduotas storanosis veidas.
 
 
Smulkiafigūres kompozicijas nuo 9 dešimtmečio iki šiol tapo Ričardas Filistovičius. Viename iš ankstyvų menininko darbų matyti milžiniškas paminklas plikio galvai, kitame skyla ir dauginasi didžiulės būtybės veidas, stebimas mažesnių figūrėlių. Paveiksle Lagaminas (1989) iš nykstančio veido lieka kruvinas pėdsakas, įrėminantis svajonių peizažą, – šis teatrališkas kūrinys galėtų būti interpretuojamas kaip pasakojimas apie pralaužtą geležinę uždangą ir ilgai lauktą kelionę į pažadėtąsias žemes.
 
Jūratės Mykolaitytės paveiksluose fantasmagoriniai statiniai, į laivą panašūs miestai ar lyg sraigės šliaužiantys babelio bokštai taip pat apgyvendinti smulkių gyvių. Viename iš jų milžinas, veidu įgriuvęs jūron, pamažu virsta medžiais apaugusia kalva.
 
Milžino ir nykštukų minios motyvą susieti su haliucinacijomis galima dėl keleto priežasčių. Keisti, tikrovėje neįmanomi miniatiūriniai spektakliai, vykstantys aplink yrantį ar pažemintą didelį autoriaus „aš“, atrodo esą mentaliniai vaizdiniai, staiga tarsi imami suvokti jusliškai – lyg pati tikrovė. Be to, XIX–XX a. sandūroje baltosios karštinės sindromą tyrę psichiatrai aptiko, kad haliucinacijų metu ligoniai dažniausiai regi įvairių daiktų masę, juos puola didžiuliai žmonių, vabalų ar žiurkių būriai, o apsinuodijus kokainu regos iliuzijos pasidaro mikroskopiškos, matoma daug mažyčių smulkmių. Regos haliucinacijos neretai susipina su lytėjimo, tuomet keisti jutimai ant kūno odos ligoniui sudaro įspūdį, kad juo ropoja begalė skruzdėlių, rupūžių ar vorų.
 
Nors besaikis alkoholio vartojimas sovietmečio pabaigoje tarp menininkų buvo labai paplitęs, nereikėtų manyti, kad smulkiafigūrių paveikslų tapytojai iš tiesų buvo pasiekę delirium tremens būklę. Karštinės haliucinacijos jiems, regis, buvo modelis vizualiai tirti mentalinio vaizdinio, medžiagiško paveikslo paviršiaus ir juslinio reginio ryšiui. Jų paveikslus stebinčio žiūrovo reginys tam tikra prasme irgi yra haliucinacija, nes, norėdami smulkius gyvius apžiūrėti iš labai arti, pamatome tik potėpius.
 
Milžino ir minios motyvas arba iš daugybės mažų būtybių sudarytas sudėtinis kūnas kartu tradiciškai priklauso politinės ikonografijos sričiai. Šie vaizdai neišvengiamai primena iš daugybės mažyčių klusnių įbaugintų piliečių sudarytą grėsmingą Leviataną – modernios valstybės pirmavaizdį Thomo Hobbeso (Tomo Hobso) veikale (1651). Minios ir milžinai vėlyvojo sovietmečio tapyboje atrodo it beviltiškai degradavusios jo permainos. Šis dailėje paplitęs siužetas liudija, kad visuomeninio bendrabūvio vaizdinys vėlyvuoju sovietmečiu, Sąjūdžio ir net Nepriklausomybės laikais menininkų sąmonėje buvo ne mažiau nihilistinis nei jų savęs įsivaizdavimas.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Raimundas Sližys
Sudarytoja Ramutė Rachlevičiūtė, Vilnius: Tyto alba, 2010
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Jūratė Mykolaitytė
Teksto autorė Ugnė Dalinkevičiūtė, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2005
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Henrikas Natalevičius
Teksto autorius Viktoras Liutkus, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2009
Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai. Mindaugas Skudutis
Įvadinio teksto autorius Viktoras Liutkus, Vilnius: LDS Dailės leidybos ir informacijos centras, 2005
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.