Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Vėlyvojo sovietmečio grimasos
Marija Drėmaitė
Kultūros namų gigantomanija
 
Jei reikėtų išrinkti simboliškai vėlyvajam sovietmečiui atstovaujantį architektūros funkcinį tipą, greičiausiai tai būtų kultūros namai. Nors jie statyti nuo pat pirmųjų sovietmečio metų, tačiau 9 dešimtmetyje įvyko tikras jų statybos bumas, tiek didžiuosiuose miestuose, pavyzdžiui, Panevėžio „Ekrano“ gamyklos kultūros namai (Henrikas Antanas Balčiūnas, 1987), tiek mažesniuose – Birštone (Adelė Mickienė, 1976) ar Trakuose (Alfredas Paulauskas, 1985).
 
Architektūrinį apogėjų kultūros namai pasiekė 9 dešimtmečio Lietuvos kaime, tiksliau – klestinčiuose kolūkiuose. Vėlyvojo kolūkinio Lietuvos kaimo architektūra stebina ne tik individualaus gyvenamojo namo su ūkiniais pastatais atgimimu ar laisvesnio planavimo pavyzdžiais, bet pirmiausia originaliais administracinių-kultūrinių gyvenviečių centrų su kultūros namais sprendimais.
 
Pasiturinčių Lietuvos SSR kolūkių ir tarybinių ūkių gyvenvietėse pradėta ne tik individualiai projektuoti gyvenamuosius ir gamybinius pastatus, bet vis daugiau lėšų skirta administracinių-kultūrinių centrų statybai. Didele dalimi šis reiškinys priklausė nuo specifinės kolūkių pirmininkų iniciatyvos ir tarp jų paplitusios mados statydintis kuo įspūdingesnius centrinės gyvenvietės kultūrinius-administracinius kompleksus.
 
Pavyzdžiui, Šilutės r. „TSKP XXV suvažiavimo“ tarybinio ūkio Juknaičių gyvenvietės dvasinio ir fizinio sveikatingumo rūmų pastatas savo architektūrine kompozicija buvo artimas bažnyčiai su vienuolynu (Stanislovas Kalinka, 1977). Viduje jis buvo praturtintas ritualais ir simbolika: pirmininko sumanymu, tuose rūmuose vandens, ugnies ir meno stichijomis turėjo būti apvaloma ir išgryninama žmogaus siela ir kūnas. Apsivalymą simbolizavo erdvinis Algimanto Stoškaus vitražas Gyvenimo pulsas, kuris įsižiebdavo įėjus į rūmų holą tarsi nuo lubų kybanti apversta krištolinė eglė. Tuo metu kompozitoriaus Osvaldo Balakausko specialiai sukurtos muzikos lydimi žvaigždučių spiečiai ratais leidosi žemyn į tamsią vandens gelmę, kartu su paskutiniais muzikos akordais nuraibuliuodami vandens paviršiumi. Rūmuose dar buvo įrengta paveikslais išpuošta moterų menė, vyrų menė (pirtis) su ugnies motyvų sienine tapyba ir dekoruotu židiniu, aktų salė su vitražu, žiemos sodas su skulptūromis, baseinas su kaskadomis ir povandeninėmis masažo srovėmis.
 
Architektas Algimantas Mačiulis prisimena, kaip į jį 1972 m. kreipėsi kitas įtakingas pirmininkas, Radviliškio r. „Draugo“ kolūkio „milijonieriaus“ vadovas Algirdas Malinauskas, prisistatinėjęs „Lietuvos kiaulių karaliumi“. Jis paprašė suprojektuoti naują kolūkio Alksniupių gyvenvietės centrą (1972–1983) ir baseiną su vandens bokštu, voniomis, baseinėliais, vandens kaskada, sporto sale ir pirčių kompleksu (1986). Algimantas Mačiulis, Permainingi metai: Architekto užrašai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 280. Panašių užmojų gyvenvietės centrų su baseinais, sporto salėmis ir pan. nestokota ir kituose kolūkiuose, pavyzdžiui, Ėriškių kolūkinėje gyvenvietėje 1988 m. pastatytas stambus prekybos ir buitinių paslaugų centras „Gojus“, pradėta baseino ir sporto salės statyba, centrinės aikštės rekonstrukcija.
 
Įtakingi kolūkių pirmininkai pasitikėjo architekto profesija, pageidavo įmantrių, įspūdingų pastatų, o patys prižiūrėdavo tik statybos eigą ir darbų kokybę, rūpindavosi medžiagų gavimu. Atsivėrus beveik neribotoms galimybėms, to meto architektų sprendimuose galima pastebėti nemažai kūrybinio blaškymosi, tradicijos trūkumo (iš tiesų nebuvo kuo remtis) ir troškimo išreikšti pačias novatoriškiausias idėjas. Tokio pobūdžio kaimo gyvenviečių visuomeninių centrų architektūros kraštutinumuose galima pamatyti ir funkcionalistines dėžes, disonuojančias kraštovaizdyje, ir perdėtai romantizuotą kaimą, atspindintį architekto, praleidusio savaitgalį senoje sodyboje, emocijas.
 
9 dešimtmetyje daugelyje kolūkių tapo įprasta steigti kolūkio architekto etatą – tai liudija ir gausėjančias statybas, ir gerėjantį požiūrį į bendrą gyvenvietės kompoziciją, jos aplinkos sutvarkymą, visuomeninių bei gyvenamųjų pastatų architektūros originalėjimą. Iš tiesų kolūkinių gyvenviečių kultūros namų ir visuomeninių centrų projektuose galima įžvelgti įvairių eksperimentinių ir novatoriškų sprendimų, sunkiai įsivaizduojamų to meto didžiuosiuose miestuose. Šiuo požiūriu kolūkinė statyba tapo savotiška priebėga jauniems kūrybingiems architektams ir menininkams arba laisva praktika (ir papildomu uždarbiu) patyrusiems architektams.
 
Šiandien šie gigantiški, ekstravagantiški, neretai apleisti visuomeniniai statiniai mena vėlyvojo sovietmečio epochą ir pastangas kaimo vietovėse sukurti miesto aplinką.
 
 
Sniečkus – vėlyvosios sovietinės urbanistikos pavyzdys
 
Naujai pastatyti pramoniniai miestai Lietuvoje gali būti laikomi sovietinės urbanistikos grynuoliais ir dėl savo architektūros, ir dėl socialinio pobūdžio. Svarbią šių miestų specifikos dalį sudarė jų įvairiatautė atvykusių gyventojų sudėtis, darbininkiška kultūra, priklausomybė nuo fabriko. Pramoniniai miestai bene geriausiai įkūnijo svarbiausius sovietinės socialinės inžinerijos siekius internacionalizuoti sovietinę liaudį ir sukurti vienodą aplinką bei gyvenimo sąlygas visoje plačioje šalyje. Vis dėlto Lietuvoje dėl tolydžio stiprėjančios vietinių projektuotojų įtakos šie miestai nebuvo pastatyti mechaniškai perkeliant standartinius visasąjunginius pavyzdžius.
 
Jei Elektrėnai buvo viešas ir propagandai sėkmingai naudojamas projektas, tai kitas monoindustrinis Lietuvos miestas, visasąjunginės svarbos Sniečkus (dab. Visaginas) buvo pastatytas visiškai kitomis aplinkybėmis, o savo planavimu jau byloja apie vėlyvajam modernizmui būdingas organiškosios urbanistikos paieškas. Šiuo atveju galima stebėti tiesioginį stambios industrinės įmonės ir jį lydinčio standartinio miesto atsiradimo atvejį. Vis dėlto Lietuvos architektų ir urbanistų ambicijos lėmė, kad projektuojant Sniečkaus miestą sąjunginiai standartai susidūrė su regionine tradicija.
 
Pagrindinė institucija, kuravusi gigantišką Ignalinos atominės elektrinės ir gretimos atomininkų gyvenvietės statybą, buvo žinoma Vidutinio dydžio mašinų ministerijos vardu (Sredmaš, rus. Средмаш), po kuriuo slėpėsi slaptasis SSRS atominės energetikos komitetas. Statyba buvo pavesta sąjunginei Vakarų statybos įmonei, kuri specializavosi įslaptintų industrinių miestų statyboje. Algirdas Kavaliauskas, Visaginas: Istorijos fragmentai (19722002), Vilnius: Jandrija, 2003, p. 394. Kadangi gyvenvietė buvo statoma būsimosios Ignalinos atominės elektrinės darbuotojams, jai buvo suteikta sąjunginė reikšmė ir dėl to pavesta projektuoti VNIPIET (Visasąjunginio mokslinio energetikos technologijų tyrimo ir projektavimo instituto) Leningrado skyriui.
 
Šie specialistai jau buvo suprojektavę tokius sovietinius „atominius“ miestus kaip Ševčenka (dab. Aktau Kazachstane), Navoji (Uzbekistane) ir Sosnovyj Bor (prie dab. Sankt Peterburgo). Lietuvos energetikas Algirdas Stumbras pamena, kaip vyriausieji projekto architektai 1973 m. demonstravo valstybinės premijos laureato diplomą, gautą už Ševčenkos miesto projektavimą, ir išdidžiai pareiškė, kad „Energetikos ministerija užsiima mažomis gyvenvietėmis, o Sredmaš projektuoja miestus“. Algirdas Stumbras, Prisiminimai, Vilnius: Margi raštai, 2007, p. 104.
 
Miesto projektavimo darbai kėlė įtampą tarp Leningrado ir vietinių projektuotojų. Ignalinos rajono architektas Algimantas Lapėnas sakė esąs nepatenkintas, kad miestą projektavo leningradiečiai:
 
[J]ų mąstymas truputį kitoks. Nesakau, kad jie blogi architektai. Bet jie pripratę prie tų grandiozinių Leningrado mastų. Lietuvai tai nebūdinga. Nuolat reikia kovoti su gigantomanija. Ir taip – projektuojant kiekvieną objektą. Algirdas Kavaliauskas, Visaginas (19751999), Vilnius: Jandrija, 1999, p. 201.
 
Kiti Lietuvos architektai savo nepasitenkinimą formulavo švelniau:
 
[M]iestas turi būti projektuojamas toje respublikoje, kurioje bus statomas. LTSR Architektų sąjungos valdybos išvažiuojamojo posėdžio „A. Sniečkaus gyvenvietės planavimas ir užstatymas“ protokolas, 1978 10 10, Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 87, ap. 1, b. 610, l. 4–5.
 
Galų gale buvo priimtas kompromisas: VNIPIET specialistai parengė generalinį planą (1974) ir gyvenamųjų namų projektus, o Kauno architektams buvo patikėtas visuomeninių kultūros ir aptarnavimo objektų projektavimas.
 
Miestas buvo pavadintas Sniečkumi Lietuvos komunistų partijos vado garbei (tai sovietinė tradicija). Jo plano pagrindas – „peteliškės“ motyvas, kurį sudaro pagrindinis „kūnas“ ir keturi aplink išdėstyti „sparnai“ – gyvenamieji mikrorajonai (ketvirtasis nebuvo pastatytas, sustabdžius elektrinės trečiojo bloko statybą). Kiekvieno mikrorajono centre, pušyne išdėstyti vaikų darželiai, mokykla, kiemai ir pėsčiųjų takai, kuriuos supa daugiausia 5 ir 9 aukštų gyvenamieji namai, apjuosti važiuojamąja gatve. Mieste įrengtos dvi susikryžiuojančios pėsčiųjų alėjos, sumanytos kaip pagrindinės miesto arterijos – palei vieną išdėstytos parduotuvės, kavinės, kino teatras, viešbutis, o antroji, skirta poilsiui ir pasivaikščiojimams, veda į paplūdimį. Miestas suprojektuotas vadinamuoju „8 minučių principu“, tai reiškė, kad iš bet kurios vietos per 8–10 minučių galima pasiekti miesto centrą.
 
To meto spaudoje džiaugtasi, kad autoriai išnaudoja gamtines sąlygas ir kraštovaizdžio ypatumus kurdami miesto kompoziciją, tačiau vėliau Lietuvos architektai paneigė tai, atskleisdami, kad miestas buvo statomas miške, iškertant medžius, užuot paieškojus atviresnės aikštelės. Urbanistinio planavimo srityje daug pasiekusiems Lietuvos architektams leningradiečių projektas nepasirodė nei novatoriškas, nei netradicinis. Todėl vertinant miesto kompoziciją labiausiai užkliuvo jos nenuoseklumas: organiškosios architektūros esmė – harmonija su gamta, o Sniečkuje atsirado pernelyg daug sprendimų, priešingų šiai koncepcijai.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

LTSR Architektų sąjungos valdybos išvažiuojamojo posėdžio „A. Sniečkaus gyvenvietės planavimas ir užstatymas“ protokolas, 1978 10 10
Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 87, ap. 1, b. 610, l. 4–5
ALGIRDAS KAVALIAUSKAS
Visaginas: Istorijos fragmentai (1972–2002)
Vilnius: Jandrija, 2003
ALGIMANTAS MAČIULIS
Permainingi metai: Architekto užrašai
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008
ALGIRDAS STUMBRAS
Prisiminimai
Vilnius: Margi raštai, 2007
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.