Agresija I
Mikalojus Povilas Vilutis
Agresija I
4 / 30, 1979, šilkografija, 39,5 x 32,5 cm
Apie kūrinį
Ką apie kūrinį mąstote Jūs?
Grafikas M. P. Vilutis pavadinimus savo paveikslams suteikia jau juos sukūręs. Pirma menininko vaizduotėje iškyla vaizdinys, paskui jis sukuriamas ir galiausiai – pavadinamas. Sunku įsivaizduoti kitą šio trijų estampų ciklo pavadinimą nei „Agresija“. Grėsmingas juodos ir raudonos kontrastas, masyvios, it kaltu iškirstos formos, kurias vietomis lyg smeigtu perkerta aštrios linijos. Atpažįstame žmogaus figūrą. Ji neturi lyties požymių, tai tarsi iš emocijų sukurta kūniška materija.
 
Visi trys paveikslai pavadinti vienu vardu, tačiau kalba apie vis kitokią agresiją.
 
Pirmoji figūra („Agresija I“) susikaupusi savyje tarsi grėsmingas kalnas. Šalia jos besisukančios linijos primena įkyrias piktas mintis. Šioms apnikus gimsta vienatvės jausmas, kuris, sumišęs su pykčiu, neretai įžiebia agresiją. Pirmajame paveiksle grėsmė dar tik kaupiasi lyg juodas audros debesis.
 
Antrasis paveikslas („Agresija II“) jau kitoks. Juodame fone padrikai išsibarsčiusios linijos supa rėkiančio žmogaus galvą. Žvelgdami į šį paveikslą turbūt prisiminsime audringą barnį ar piktai rėkiančius ir nieko nebegirdinčius žmones. Agresija pažirusi į šalis, ji galinga ir nebevaldoma. Pastebėsime – ji tuo pat metu ir truputėlį juokinga. Rašydamas Vilutis nevengia ironijos savo ir aplinkos atžvilgiu; kartais šis bruožas juntamas ir estampuose.
 
Trečiasis ciklo kūrinys („Agresija III“) skleidžia dar kitą emociją. Figūra mažiausiai primena žmogišką pavidalą. Itin sudėtingoje formoje atpažįstame tik rėkiančio veido profilį ir iškeltas rankas. Nujaučiame skausmą, ar net – kančią. Tai iš agresijos gimusi ir ja mintanti, agresyvi kančia. Skausmą dar paryškina aštri raudona linija, kuri sminga į kūną paveikslo kairėje.
„Agresijos“ ciklas kaip gyvenimo atspindys
 
„Agresijos“ ciklo atsiradimo aplinkybes sąžiningai nusako pats autorius: Paskui atėjo sunkiojo gėrimo periodas. Nykaus, nelinksmo, vienodo. 1979–1988 – tamsos ir beviltiškų praregėjimų metai. Visa tai darbuose ir visa tai darbai skleidė. Nelinksmi paveikslėliai, bet ne tuščiaviduriai. Daug skaudėjimo juose.
 
Šiuo kūrybos laikotarpiu Vilutis – jau visuomenei žinomas, atpažįstamas menininkas. „Agresijos“ ciklo paveikslų centriška kompozicija, apibendrintos formos, lakoniškas kelių spalvų koloritas panašus kaip ankstyvojo laikotarpio. Trisdešimt penkerių menininkas vis dar žavisi Pablo Pikaso kūryba, matyti ryškus siekis apibendrinti ir transformuoti vaizdą, savitai paryškinant esminius vaizduojamo objekto bruožus.
 
Aistė Paulina Virbickaitė