Palemonas. Iš ciklo „Fotografijos“
Vytautas Balčytis
Palemonas. Iš ciklo „Fotografijos“
1982, 13 x 19,5 cm
Apie kūrinį
Ką apie kūrinį mąstote Jūs?
Vytauto Balčyčio fotografija „Palemonas“ padaryta 1982 metais iš pravažiuojančio traukinio. Iš kokios nors transporto priemonės Balčytis fotografuodavo gana dažnai, ypač kurdamas seriją „Lietuvos miesteliai“. Šis kadras, kuriame užfiksuota akimirka Palemone, Kauno priemiestinėje dalyje, yra tokio tipo fotografijų pavyzdys.

Nors kadras fragmentiškas, jo vaizdas neaiškus, bet jame užfiksuoti objektai atpažįstami. Galime spėti, kad tai yra Palemono traukinių stotis. Įdomu tai, kad Palemonas įsikūrė toje vietoje būtent dėl tarp Vilniaus ir Kauno tiesiamos geležinkelio linijos. Geležinkelis yra daugelio panašių priemiestinių rajonų ir miestelių atsiradimo priežastis. Tokius miestelius dažniausiai ir pažįstame tiek, kiek važiuojant pro šalį spėja užfiksuoti akis. Palemono kaip miesto, pro kurį pravažiuojama, įamžinimas puikiai atskleidžia melancholišką, ilgesingą jo esmę. Balčytis vadinamas miestų ir miestelių fotografu, sugebančiu jautriai atskleisti pasirinktos vietos nuotaiką.

Vytauto Balčyčio kartos fotografija priskiriama vadinamajai „nuobodulio estetikai“. Ji išsivystė kaip prieštara optimistiniam požiūriui į pasaulį, kuris nuo 7 dešimtmečio buvo plėtojamas humanistinės „Lietuvos fotografijos mokyklos“ krypties.

Danutė Gambickaitė