G. Makarevičius, Giminės, 2000, videofilmas, 22 min.
Modernaus meno centras