B. Brazdžionis. Sugrįžimas, 1989
Rež. A. Tarvydo filmas apie išeivijos poeto B. Brazdžiono viešnagę Lietuvoje