Stasys Povilaitis ir „Nerija“, „Tu man atleisk“, 1974
Pagal V. P. Bložės eiles