Marija Teresė  Rožanskaitė
Marija Teresė Rožanskaitė
Parodos Straipsniai, interviu
 
Asmeninės parodos
2013 Rentgenogramos. Nacionalinė dailės galerija, Vilnius
2012 Piešiniai. Galerija „Kairė–dešinė“, Vilnius
2006 Instaliacija Keturi kampai. Šv. Jono gatvės galerija, Vilnius
2005 Paroda tau, tapyba, asambliažai. Galerija „Lietuvos aidas“, Vilnius
2005 IstoriJOS istorija. Galerija „Vartai“, Vilnius
2005 Piekurų šeimos paroda. Jurgio Baltrušaičio namai-muziejus, Maskva
2004 Retrospektyvinė paroda. LDM Radvilų rūmai, Vilnius
2003 Retrospektyva. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1999 Erdviniai asambliažai. Galerija „Lietuvos aidas“, Vilnius
1993 Mykolo Žilinsko dailės galerija, Kaunas
1993 Mano tėvo atminimui. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1993 Piekurų šeimos paroda. Lietuvos Respublikos ambasada, Roma
1983 Dailės parodų rūmai, Vilnius
Grupinės parodos
2011 54-oji Venecijos bienalė, projektas Už baltos užuolaidos, paviljonas „Scuola di San Pasquale“, Italija
2009–2010 Lyties kontrolė. Moteriškumas ir vyriškumas Rytų Europos mene. Vienos moderniojo meno muziejus, Austrija
2009 Nacionalinė dailės galerija „Zachęta“, Varšuva
2007–2008 Eksperimentas, XX–XXI a. Lietuvos dailės paroda. LDM Radvilų rūmai, Vilnius
2000 Lietuvos dailė. Yan-Huang dailės muziejus, Pekinas
1998 Lietuvos dailė. Moters patirtis. Nacionalinis moterų dailės muziejus, Vašingtonas
1997 Tylusis modernizmas 1962–1982. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1996 X Vilniaus tapybos trienalė. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1995 Lietuvos dailė. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1987 Tarybų Lietuvos dailė. Centriniai menininkų namai, Maskva
1986 Grupės lietuvių tapytojų paroda. Menininkų namai, Tbilisis
1986 Tapybos paroda su Aleksu Andriuškevičiumi, Igoriu Piekuru, Algimantu Švėgžda, Vitaliu Trušiu, Romanu Vilkausku. LTSR meno darbuotojų rūmai, Vilnius
1975, 1978 Vilniaus tapybos trienalės. Dailės parodų rūmai, Vilnius