Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Jaunųjų maištas: Gintaras Patackas, Antanas A. Jonynas, Almis Grybauskas
Rimantas Kmita
 
Po Sigito Gedos, Juditos Vaičiūnaitės, Marcelijaus Martinaičio atėjusi karta dažnai vadinama maištininkais. Gintarą Patacką, Antaną A. Jonyną ir Almį Grybauską Algimantas Baltakis kitados pavadino trimis muškietininkais, pasiryžusiais atnaujinti lietuvių poeziją. Algimantas Baltakis, „Antrosios knygos slenkstis“, Pergalė, 1979, Nr. 4, p. 166. Prie jų taip pat priskirtini Vytautas Rubavičius ir Romas Daugirdas. „Trys muškietininkai“, pasak Valdemaro Kukulo, įkūnijo lyrikos atsinaujinimo ilgesį po visiškai pilkų stagnacijos metų, kai kelerius metus iš eilės ėjo visiškai pilki debiutai. Valdemaras Kukulas, Eilėraščio namai, Vilnius: Vaga, 1992, p. 86.
 
Tačiau apie 1950-uosius gimusių autorių karta labai įvairi. Priešinga Patacko „Išvarymo iš rojaus“ programai yra Gražinos Cieškaitės poezija, kurioje dėl „išvarymo iš rojaus“ prisiimama kaltė, svarstoma ir žinoma, kas yra gera, o kas bloga. Patackas – maištininkas, Prometėjas, sukylantis prieš dievus (kad ir kokie jie būtų), Cieškaitė – pasaulio paslaptis perprasti bandanti neosimbolistė, turbūt pati ezoteriškiausia lietuvių poetė. Donaldas Kajokas savo poezijoje medituoja pakilęs per porą colių nuo žemės, Jonynas klausosi džiazo ir roko ritmų, Kornelijus Platelis ironizuoja pasitelkdamas antikines figūras, o krikščioniškajai paradigmai angažuojasi Antanas Gailius („Mes uolūs mokiniai“, – rašo pirmosios knygos eilėraštyje „Ars poetica“).
 
Tai karta, kuri debiutavo slogiais sąstingio metais. Tačiau ideologija jau buvo tapusi gana tuščia rutina ir šie poetai savo knygose išvengė socialistinio realizmo ženklų. Ne tik išvengė, bet ir buvo skeptiškai nusiteikę bet kokių ideologijų atžvilgiu, kai kas juos vadino nihilistais. Skepsis, ironija, netikėjimas arba negalvojimas apie ateitį sieja šią kartą.
 
priėję kryžkelę
sustoja neryžtingai
su steriliu skeptiškumu
apžvelgdami naujus kelius  Romas Daugirdas, Pastabos paraštėse, Vilnius: Vaga, 1981, p. 25.
 
Pajuntama laisvė patirti pasaulį be primestų išankstinių nuostatų, be iliuzijų, tokį, koks jis yra:
 
Gyvenimą pradėjau pažinti ne iš knygų, o tokį, koks jis yra iš tiesų: beiliuzinį, nenupudruotą, nepadažytą. Tokį, koks iškyla Dostojevskio „Nusikaltime ir bausmėje“. „Klausimai pasauliui ir sau“. Gintarą Patacką kalbina Danielius Mušinskas, Jaunimo gretos, 1988, Nr. 1, p. 22.
 
Tų pačių metų Jaunimo gretose (Nr. 8) tapytojas Šarūnas Sauka į Mariaus Vaupšo klausimą „Kokiomis estetinėmis, filosofinėmis pažiūromis grindžiate savo kūrybą? Pavyzdžiui, impresionistai matė pasaulį ʻpro rožinius akiniusʼ, o kokią prizmę pasirenkate jūs?“ atsako:
 
Žiūriu be akinių. Manau, kad aš pats ir esu ta prizmė, taigi rinktis čia nelabai išeina. „Žiūriu be akinių...“. Šarūnas Sauka atsako į Mariaus Vaupšo klausimus, Jaunimo gretos, 1988, Nr. 8, p. 17.
 
Nemažos dalies šios kartos etines ir estetines nuostatas apibendrina Vygantas Šiukščius:
 
Naujos generacijos poezija vargu ar begali būti estetiškai (kaip H. Radausko) ar etiškai angažuota (kaip Just. Marcinkevičiaus forsuotos meilės lyrika). Manau, kad Just. Marcinkevičius – paskutinis meilės žemei, daiktams ir žmonėms dainius. Vyresnės kartos poetų eilėraščių rinkinių pavadinimai („Už gyvus ir MIRUSIUS“, „Palesink paukštį“, „Paglostyk žolę“) teigia misionierišką poezijos suvokimą. Bet patetikos ir kalbos ornamentai jau nudėvėti (šitai dar ne visi supranta ir mano, kad eilėraščių rašymas ir skaitymas – tai jausmų „pakylėjimas ar padūsavimas“ [...]. Tuo tarpu skaityti literatūrą ir ypač eilėraščius – tai spręsti kryžiažodžius, o ne dūsauti ir jausmus „kilnoti“). Stojo „pavargusios kalbos“ metas. Tai toks laikas, kai jausmai įžeminti (visom galimom prasmėm), žodžiai nebeišreiškia to, ką jie turėtų išreikšti, ir vis daugiau frazių ir žodžių junginių, kuriuos neišvengiamai turime uždaryti į kabutes. Vygantas Šiukščius, „Nešukuotos kalbos manifestacija“, Metai, 1991, Nr. 5, p. 182.
 
Taip, tai nesušukuota, pasišiaušusi karta. Daugirdas pirmoje eilėraščių knygoje Pastabos paraštėse (1981) deklaravo:
 
Nebuvo laiko
dezinfekuot jausmus
ir nuobliuoti žodį.
 
Nors tais pačiais metais kaip ir Daugirdas debiutavusi Dalia Dubickaitė rašė: „Žole, augink augink visus“. Tad ši karta pasižymi estetinių ir etinių pozicijų įvairove.
 
Ritmingi, dažnai vaizdų griūtimi pagrįsti Gintaro Patacko (g. 1951) eilėraščiai kalba apie išsekimą, monotoniją, sukaustymą ir kažkur giliai paslėptą pulsuojantį nervą. Inžinieriaus išsilavinimą turintis autorius perkelia fizikos dėsnius į kultūrą, siurrealistiniai jo montažai motyvuoja reliatyvistinį pasaulėvaizdį ir laužo ideologinį vienos tiesos monolitą. Patackas rašo ant pasaulinės kultūros teksto, ironiškai perinterpretuoja klasikinius siužetus ir personažus. Pačiam poetui akivaizdžią įtaką darė modernieji rusų (Osipas Mandelštamas, Josifas Brodskis) ir Vakarų poetai (Charles’is Baudelaire’as (Šarlis Bodleras), Paulis Celanas (Polis Selanas) ir Tomo Venclovos versti anglakalbiai poetai). Svarbu ir tai, kad tiek šio, tiek kitų šios kartos autorių kūryboje bene pirmą kartą lietuvių poezijoje jaučiamas toks stiprus estrados ir populiariosios kultūros poveikis.
Lietuvių poezijos kontekste Rimvydas Šilbajoris Patacką yra „patalpinęs“ tarp Vytauto P. Bložės ir Tomo Venclovos:
 
[G. Patackas] iš dalies yra panašus į Bložę tuo, kad jo poezijoj giliausiu klodu guli moralinėmis, nuo režimo modelio nepriklausančiomis vertybėmis pagrįstas pasaulio permąstymas, bet nuo Bložės jis skiriasi kiečiau suausta, daugiau formos atžvilgiu disciplinuota ir todėl nelyg klasiškiau atrodančia poetine kalba. Tarp avangardiškai nusiteikusių poetų Patackas dėl savo rūpinimosi forma, dėl griežtumo sau tampa lyg ir savotišku klasiku, panašiai kaip Tomas Venclova. Rimvydas Šilbajoris, Netekties ženklai, Vilnius: Vaga, 1992, p. 538.
 
Martinaitis apie Patacko debiutą rašė:
 
Jis tikras miesto ir amžiaus vaikas, ir jo eilėraščiai skamba ironiškai, kartais net įžeidžiamai mūsų „minkštos“ poezijos atžvilgiu. […] Ar čia – netikėtai ir nelauktai – neateina į poeziją taip pasiilgtos realijos, žmogaus socialinė aplinka. Ir ateina ne vulgariai, ne su mėšlinom rankom, o su didele kultūra, geru poezijos meno išmanymu, nesivelkant prasčioko drabužių, nevaizduojant „lyriko“. […] Nebijoma apnuoginto kūno, miesto kamšaties, cemento, estradiško žodžio, vulgaraus gatvės stiliaus kalambūro. Bet visa tai neįžeidžia. Marcelijus Martinaitis, „Keturios pirmosios knygos“, Naujos knygos, 1977, Nr. 7, p. 36–37.
 
Iš esmės panašiai galima apibūdinti ir vėlesniąją Patacko poeziją, tačiau skirtumas tas, kad pastarųjų metų tos pačios lyrikos ypatybės jau kartojamos kelintą kartą, o maišto kontekstas seniai pasikeitęs. Jauna kritikė Elžbieta Banytė prisipažįsta:
 
Atvirai pasakius, dauguma vėlesnių G. Patacko tekstų man tėra tik savaip įdomi grafomanijos forma. Elžbieta Banytė, „Didžioji velniškoji Ne“, Metai, 2014, Nr. 5–6, p. 173.
 
 
 
 
Kitaip negu Patackas, Almis Grybauskas (g. 1947) iš aktyvios poezijos pasitraukė tuo metu, kai Patackas perėjo į savo sukurtų modelių kartojimą, – jis atsidėjo vertimams, visų pirma iš čekų kalbos (išvertė Jaroslavą Hašeką, Milaną Kunderą, Bohumilą Hrabalą, Vaclavą Havelą ir kt.). Kai Grybauskas leido knygas, kai kurie kritikai neabejojo, kad jis yra kartos lyderis.
 
Nedidelė trečioji Almio Grybausko eilėraščių knygelė „Atklydimai“ jos autorių neabejotinai išveda į jaunosios poetų kartos priekį. Saulius Žukas, „Mintis – nematomas pagrindas“, Literatūra ir menas, 1984 08 11, p. 4.
 
Grybausko pirmoje knygoje Spalvoti nuotaikų žibintai (1976) įdomiai jungiasi dvi to meto tendencijos – jaunųjų įniršis, piktumas, nepasitenkinimas slogia stagnacija ir iš kitos pusės trauka prie kosminių mastelių, begalybės perspektyvos, meditacinių apmąstymų – jau pats pirmasis knygos eilėraštis dedikuotas Čiurlioniui (panašiai kaip Gražinos Cieškaitės, Donaldo Kajoko, Onės Baliukonės poezijoje). Patackas apie rinkinį Atklydimai (1983) rašė:
 
Menininko fantazija čia jungiasi su lenktynininko reakcija ir asketo tyrumu. Gintaras Patackas, „Gyvenimo ir mirties trasomis“, Nemunas, 1984, Nr. 7, p. 32.
 
Pats Grybauskas paliudija šios kartos platų akiratį, domėjimąsi Vakarų kultūra, bet sykiu žvelgia į tai su tam tikra ironija:
 
Pamenu, kaip pradėjau domėtis literatūra, svaičiojau apie angry young men ir beat generation nė nemokėdamas to ištarti, paskui iš kairiojo Senos kranto atėjo egzistencialistai ir būtinai reikėjo juodo megztinio, o kur dar magiškas realizmas, mitinės struktūros mene, fone vis padiskutuojant apie romano mirtį, Didžiojo Pasakojimo netektį, istorijos pabaigą bei kitomis maloniomis temomis. Almis Grybauskas atsako į anketos „Dar kartą 10 klausimų rašytojams“ klausimus, Nemunas, 2003, Nr. 5–6, p. 5.
 
Visi kritikai pabrėžia išskirtinį Grybausko dėmesį eilėraščio fonetikai. Jo kolega Jonynas 1978-aisiais rašė:
 
A. Grybausko eilėraščiuose juntama ryški orientacija į kalbą. Poetas neslepia, iš ko daromas eilėraštis, jis apnuogina eilėraščio „statybinę medžiagą“ – žodį. Kažkas panašaus daroma muzikoje, tapyboje, architektūroje – poezija čia, sakyčiau, kol kas konservatyviausia. Žodis A. Grybausko eilėraštyje yra ne tik minties reiškėjas, ne tik priemonė muzikiniam skambėjimui sukurti, jis pats savaime tampa estetine vertybe. Poetas gerai jaučia žodį, jo vietą ir prasmę poetiniame statinyje. Žodis jo konkretus, šiurkštokas, briaunotas, tačiau tikslus ir jautriai besišliejantis prie kitų žodžių. Antanas A. Jonynas, „Bandymai suvokti laiką“, Naujos knygos, 1978, Nr. 8, p. 31.
 
Dėmesys kalbai Grybausko poezijoje susijęs su klausimu, kas ir kaip yra už kalbos. Atrodo, kad įvairūs kalbiniai ir socialiniai ženklai jo poezijoje yra tik baugios tuštumos apvalkalas.
 
Kaip ir Grybauskas, Antanas A. Jonynas (g. 1953) savo poezijoje kūrėsi atskirą, savitą pasaulį, turintį savas taisykles:
 
Sukūriau didelį sodą
ir sūkuriu paukštė atlėkė.
[...] ištiesiau ranką
nusileido ant rankos paukštė
stoviu sodo viduryje
ir nežinau ką daryti. Antanas A. Jonynas, Metai kaip strazdas, Vilnius: Vaga, 1977, p. 21.
 
Tačiau, skirtingai negu Grybausko ir Patacko, Jonyno poezijoje gerokai mažiau įniršio ir gerokai daugiau intymumo, privatumo, subtilios ironijos. Jis dažnai apibūdinamas kaip sentimentalus poetas, tačiau svarbu, kad sentimentalumas jo poezijoje pasirodo sumišęs su ironija, kartais kaip tam tikra kaukė, o kartais galbūt ir ne. Rita Tūtlytė rašo:
 
A. A. Jonynas meilės lyrikoje įtvirtina XX a. moderniosios poezijos atradimus: atsiribojimo efektą, distanciją, įvairaus lygmens tarpiškumą. Ši poezija balansuoja tarp naivaus atvirumo ir literatūrinio estetizavimo. Rita Tūtlytė, „Antanas A. Jonynas: ‘Atsigręžus atgal suskaudės’“, in: Rita Tūtlytė, Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, Vilnius: Gimtasis žodis, 2006, p. 181–185.
 
Žaidimas kaukėmis šiai kartai buvo ir gyvenimo būdas. Simbolinę reikšmę turėjo hipiška ar dendiška apranga, kontrastavusi su to meto pilkais standartiniais drabužiais. Tai karta, kuri bandė susikurti savo autonomišką pasaulį sistemoje. Nepriklausomas vidinis žmogaus gyvenimas Jonyno poezijoje yra viena svarbiausių etinių vertybių:
 
ir kai triumfuoja beprotybė
aš nemaištauju tik rašau
žmogaus gyvenimas vertybė
vienintelė
aš nieko neprašau. Antanas A. Jonynas, Tiltas ir kiti eilėraščiai, Vilnius: Vaga, 1987, p. 144.
 
Jonynas, kaip ir jo kartos poetai, mėgsta žaisti kultūros ženklais, kiču, popkultūros citatomis, sentimentalaus poeto, kičinės, saloninės, albuminės poezijos stereotipais (raudonas vynas, liūdesys, mėnuo, ašaringas ir sykiu saldus poeto „giedojimas“, būtina poeto ir gulbės paralelė). Saldžią, albuminę lyriką savo kūryboje rimtu veidu parodijavo ir Jonyno kurso draugas Juozas Erlickas, o Jonynas tapo jo tekstų personažu. Pats Jonynas yra išleidęs ir satyrinių eilėraščių knygelę Toks pasaulis: mano pažinčių klubas. Eilėraščiai Šiaurės Atėnams ir Visatai (1995).
 
Populiarioji kultūra ne tik parodijuojama, bet ir kuriama. Džiazas, bliuzas, rokas, bosanova – tai muzika, kūrusi šios kartos pasaulėvaizdį. Kai kurie Jonyno eilėraščiai yra parašyti džiazo, bliuzo principais, pvz., „Tuščių namų bliuzas“. Ankstesnės kartos dėmesys šiai muzikai buvo greičiau išimtis (Juditos Vaičiūnaitės poezija). Kaip ir bytnikų kartos rašytojai, Patackas ir Jonynas patys buvo įtraukti į populiariosios kultūros terpę (užtenka paminėti garsiąją grupės „Kardiofonas“ dainą „Kalėdų eglutė“).
Jonynas – ne filosofuojantis, o džiazuojantis poetas. Jo eilės paklūsta intuicijai, o ne išankstinei minčiai. Pokalbyje su Audinga Pelurityte-Tikuišiene poetas prisipažino:
 
O apskritai, ko gera, nesu iš tų žmonių, kuriems būdingas mąstymas filosofinėmis kategorijomis, nors filosofuojantys kritikai kartais įžvelgia kitką. Audinga Peluritytė-Tikuišienė, Senieji mitai, naujieji pasakojimai: apie naujausią lietuvių literatūrą, Vilnius: Gimtasis žodis, 2006, p. 173.
 
Jonynas – poetinių formų virtuozas, sukūręs ne vieną sonetų vainiką, poemą, poetinių personažų („Pastabos ir komentarai vieno Arčibaldo biografijai“), Lietuvoje gana retų šmaikščių limerikų (žr. almanachą Poetinis Druskininkų ruduo 2012, p. 302), išvertęs poetinių formų enciklopediją – Johanno Wolfgango Goethės (Johano Volfgango Gėtės) Faustą (I dalis – 1999; II dalis – 2003).
 
Apibendrindamas visą kartą Valdemaras Kukulas rašė:
 
A. A. Jonynas, D. Kajokas, A. Gailius, iš dalies R. Jonutis maudosi kalbinėje poezijos stichijoje, absorbuodami eilėraštyje skirtingiausius patyrimus, jeigu tik jie pasiduoda paslaptingam kalbiniam neutralizavimui. Visa, ką galima pavadinti poezija, yra mūsų: čia išbandomos visos formos ir punktuacijos galimybės, čia keičiasi poetinės įtakos ir poetinės mokyklos [...]. Čia vienodai sėkmingai funkcionuoja klasikinis ketureilis, poetinė miniatiūra, filosofinis aforizmas, sonetas, sonetų vainikas, rondo, bliuzas; čia kryžiuojasi prancūziška elegancija ir vokiškas racionalizmas, ir vis vien išlieka poeto savitumas. Valdemaras Kukulas, Eilėraščio namai, Vilnius: Vaga, 1992, p. 184.
 
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Almis Grybauskas atsako į anketos „Dar kartą 10 klausimų rašytojams“ klausimus
Nemunas, 2003, Nr. 5–6
„Klausimai pasauliui ir sau“, Gintarą Patacką kalbina Danielius Mušinskas
Jaunimo gretos, 1988, Nr. 1
„Žiūriu be akinių...“. Šarūnas Sauka atsako į Mariaus Vaupšo klausimus
Jaunimo gretos, 1988, Nr. 8
ALGIMANTAS BALTAKIS
„Antrosios knygos slenkstis“
„Antrosios knygos slenkstis“
ELŽBIETA BANYTĖ
„Didžioji velniškoji Ne“
Metai, 2014, Nr. 5–6
ROMAS DAUGIRDAS
Pastabos paraštėse
Vilnius: Vaga, 1981
ANTANAS A. JONYNAS
„Bandymai suvokti laiką“
Naujos knygos, 1978, Nr. 8
ANTANAS A. JONYNAS
Metai kaip strazdas
Vilnius: Vaga, 1977
ANTANAS A. JONYNAS
Tiltas ir kiti eilėraščiai
Vilnius: Vaga, 1987
VALDEMARAS KUKULAS
Eilėraščio namai
Vilnius: Vaga, 1992
MARCELIJUS MARTINAITIS
„Keturios pirmosios knygos“
Naujos knygos, 1977, Nr. 7
GINTARAS PATACKAS
„Gyvenimo ir mirties trasomis“
Nemunas, 1984, Nr. 7
AUDINGA PELURITYTĖ-TIKUIŠIENĖ
Senieji mitai, naujieji pasakojimai: apie naujausią lietuvių literatūrą
Vilnius: Gimtasis žodis, 2006
RIMVYDAS ŠILBAJORIS
Netekties ženklai
Vilnius: Vaga, 1992
VYGANTAS ŠIUKŠČIUS
„Nešukuotos kalbos manifestacija“
Metai, 1991, Nr. 5
RITA TŪTLYTĖ
„Antanas A. Jonynas: ʻAtsigręžus atgal suskaudėsʼ“
www.šaltiniai.info [Iš knygos: Rita Tūtlytė, Išliekanti lyrika: XX amžiaus lietuvių poezijos vidinių struktūrų kaita, Vilnius: Gimtasis žodis, 2006, p. 181–185]
SAULIUS ŽUKAS
„Mintis – nematomas pagrindas“
Literatūra ir menas, 1984 08 11
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.