Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Birutė Stančikaitė
Erika Grigoravičienė
 
Birutė Stančikaitė (g. 1952) atstovauja Lietuvos grafikų kartai, grubų linoraižinį iškeitusiai į sudėtingesnes, tikslaus piešinio reikalaujančias grafikos technikas, primityvumą – į romantiką ir alchemiją, kaimo tautodailės tradiciją – į profesionaliosios dailės istoriją. Dailininkė gimė ir augo Vilniuje, ankstyvoje vaikystėje gyveno senamiestyje, 1963–1970 m. mokėsi M. K. Čiurlionio menų mokykloje, 1970–1976 m. studijavo grafiką Dailės institute. Kaip ir daugelis kitų studentų ir jaunųjų kūrėjų, lankydavosi Birutės Žilytės ir Algirdo Steponavičiaus namuose. Nuo 1980 m. – Dailininkų sąjungos (DS) narė. Nuo 1976 m. dalyvaudavo respublikinėse parodose, Talino grafikos trienalėje (1980, 1983, 1986, 1989). 1986 m. dalyvavo Frecheno (Vokietija) grafikos trienalėje. Pirmąją asmeninę kūrybos apžvalgą surengė 1992 m. galerijoje „Vartai“.
 
Jaunystėje Stančikaitę išgarsino litografijų triptikas Vilniaus universitetui – 400 (1979), sukurtas to paties pavadinimo jubiliejinei parodai. Dideliuose lakštuose (50 × 60 cm) matyti tikroviškai, su smulkiausiomis detalėmis nupiešti senieji Universiteto rūmai ir tarp jų klaidžiojantys jauni žmonės. Anuomet Lietuvoje tai buvo vieni iš nedaugelio dailės kūrinių, į kuriuos žiūrovai galėjo virtualiai įžengti, užuot atsimušę į akliną paviršiaus sieną. Nežinia, ar tikrai toks buvęs dailininkės sumanymas, ar taip nutiko nepakankamai nuėsdinus akmenį azoto rūgštimi, bet atspaudai atrodo pernelyg tamsūs, tad vaizdai – mįslingai keisti. Miestas skendi sutemose, pro audringų debesų properšas šviečia mėnesiena. Stipriau veiksmo vietą apšviečia iš žiūrovo pusės sklindanti galingų prožektorių šviesa – lyg būtų filmuojama naktį.
 
Pirmame estampe vaizduojamas centrinis VU įėjimas su arkomis, už kurių turėtų būti Kristijono Donelaičio skulptūra, bet ji pradanginta tamsoje. Universiteto gatvės fasadų eilė primena perspektyvos vaizdą architektūros brėžinyje. Gatvė visiškai tuščia, miestas – be menkiausių irimo ženklų, todėl priekiniame ir viduriniame plane įkomponuotos jaunų žmonių, studentų figūros atrodo it vėlės, į kitą laiką ir erdvę atklydę vaiduokliai, nelaukti svečiai. Figūros optiškai nesusijusios su aplinka, stereoskopiškai atšokusios nuo architektūrinio fono ir kone peršviečiamos. Jaunuoliai ir merginos vilki pernelyg lengvų audinių to meto drabužius, plaikstomus stipraus vėjo. Jis pučia taip pat iš žiūrovų pusės. Ten tariamai esąs šviesos šaltinis taip išplečia menamą kūrinio pasaulį, kad šis apima ir realią žiūrovo erdvę, o vėjas žiūrovą įtraukia, įsiurbia „vidun“. Atidžiai įsižiūrėjus į žmonių figūras, galima perskaityti laike trunkantį pasakojimą. Dvi merginos, matomos iš nugaros kompozicijos priekyje, lyg avatarės atveda žiūrovą į universitetą, kurio durys kaip tik praviros, o netoli jų laiptų viršuje karštai ginčijasi kiti du žmonės. Pasukęs galvą juos stebi figūrinės scenos viduryje stovintis vaikinas. Kitas labai panašus į jį (arba jis pats) ryžtingai žingsniuoja tuščios gatvės link. Regis, jis nukeliauja ir į antrąjį estampą, kuriame visu grožiu atsiveria tradicinis, praeities dailininkų pamėgtas vaizdas į Šv. Jonų bažnyčios fasadą.
 
Trečiame serijos estampe Didysis universiteto kiemas vaizduojamas iš priešingos pusės. Matyti observatorijos bokštas, kiemo viduryje – vėl lyg teatro prožektorių apšviesta sėdinčių ir stovinčių žmonių grupė. Dvi merginos atsisukusios į žiūrovus, bet jų akys užmerktos, veidai – it skenduolių, lūpos sučiauptos. Viena ant kelių laiko atverstą knygą, kita paduoda jai didelę skepetaitę ašaroms. Greta jų esantis vaikinas nusigręžęs spokso į kitą, taip pat nuo žiūrovų nusisukusį vaikiną, iš kitos pusės matyti nueinanti mergina – basa, bet su madinga rankine. Maginis šių vaizdų realizmas perteikia tikrovės ir vaizduotės, jaunystės ir praeities tradicijų susidūrimo dramą.
 
 
Litografija – mėgstamiausia dailininkės technika – istoriškai susijusi su romantizmu. Šia technika galima sukurti paslaptingą kiek patamsėjusį menamą pasaulį, nesunaikinant aiškiai matomų pieštuko ar teptuko pėdsakų. Romantizmui artimi ir Stančikaitės kūrinių motyvai – Vilniaus senamiesčio vaizdai, audringi debesys, dirbtinė ar žaibo šviesa, vėjo kedenami augalai. Viename serijos Mano krašto vakarai (1980) estampe kaimo peizažas su arkliais ir nuriedėjusiais vežimo ratais atrodo lyg sukurtas XIX a., kitame matyti keturios ilgaplaukės merginos plonomis palaidinėmis. Viena sėdi žolėje įsikniaubusi, kita nusigręžusi, dar kitų veidus uždengia plaukai. Aplink jas sukiojasi milžiniški laumžirgiai, vienas jų, regis, tupi ant lakšto paviršiaus kaip XVII a. akies apgaulės paveiksle. Kruopščiai nupieštų augalų botanikai iš tiesų neatpažintų, net ir išdidinto žolės kuokšto.
 
Dvispalvių litografijų serijoje Rūsti šviesa (1982) dailininkė ima naudoti montažinę kompoziciją. Estampuose nebėra vientisos menamos erdvės. Atskiri tariamai tikroviški pievos gabalai sugretinti su sąlygiškais, abstrakčiais geometriniais elementais. Taisyklingų geometrinių linijų tinklelis pabrėžia lakšto paviršiaus plokštumą. Keturiuose dideliuose serijos Nesugrąžinama (1985) estampuose montažo principas padeda perteikti karo negandų temą, sugriautą, susprogdintą pasaulį. Nuo kelių litografinių akmenų atspaustuose lakštuose susiduria skirtingi pasauliai, praeitis ir dabartis, gyvybė ir mirtis, viltingai kylančių plaštakų miškas, grūmojantys kumščiai ir paukščių sparnai, medžių šakos, kaukėti veidai, vienodų kapinių kryžių gretos. 9 dešimtmečiu, kai SSRS kariavo Afganistane, dailininkai Antrojo pasaulinio karo pabaigos metinėms skirtuose kūriniuose pabrėžė aukų, o ne pergalės temą.
 
Sovietmečio pabaigoje dailininkės kūryboje vyrauja pievų augmenijos nakties tamsoje motyvas. Ji pradeda kurti ir mažo formato grafiką, ofortus ir spalvotus mišrios technikos estampus. 1990-ųjų oforte Trys viltys tamsoje tarsi iš vandens išnyra trys salos, aukurai, kalnai iš žolių ir akmenų. Vėliau grafikė kūrė simbolinius, fantastinius peizažus ir abstrakčius vaizdus – plokščius, spalvotus, simetriškus. Po 2000-ųjų grįžo prie litografijos ir pievos motyvo, tik čia žolė jau nutvieksta saulės ir kartais joje pribyrėję akių obuolių. Tinklelius su išgalvotomis raidėmis pradėjo tapyti aliejumi ant drobės.
 

Komentarai

Rašyti komentarą
Pasidalinkite savo komentaru.

Šaltiniai ir nuorodos

Birutė Stančikaitė
Albumas, sudarė Ramutė Rachlevičiūtė, Vilnius: R. Paknio leidykla, 2010
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.