Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Vytautas Šerys
Vytautas
Trumpa biografija
  • Tapytojas, grafikas, skulptorius.
  • Gimė 1931 m. Naujasodžio k. Anykščių r., mirė 2006 m. Vilniuje.
  • 1950–1956 m. skulptūros studijos LTSR valstybiniame dailės institute.
  • Dirbo  „Dailės” kombinate, dėstė vaikų meno mokykloje, Vilniaus dailės akademijoje.
  • Nuo 1957 m. dalyvauja parodose, gyveno Vilniuje.
  • Nuo 1991 m. grupės  „24” narys.
  • 1995 m. apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.
  • Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.
Apie kūrybą
Skulptorius Vytautas Šerys patenka į Lietuvos „tyliojo modernizmo“ (Elonos Lubytės terminas apibūdinantis 1962–1982 m. neoficialiąją, nonkomformistinę dailę) kūrėjų gretas. Kūryboje iki Nepriklausomybės jis vengė oficialių temų, o tikrasis kūrybinis gyvenimas virė privačiose erdvėse. Šerių namuose draugams ir bendraminčiams rengtos parodos. Ir vėlyvoje kūryboje skulptoriaus temos liko kamerinės, intymios. V. Šerys visų pirma išgarsėjo savo medinėmis skulptūromis, nors nemažai kūrė ir iš akmens, bronzos, nuolat tapė ir piešė, kūrė eiles.
 
V. Šerys yra sukūręs nemažai ekspresyvių portretų. Čia rūpinosi ne tiek fiziniu panašumu, kiek asmenybės kuriamo įspūdžio perteikimu. Todėl imdavosi portretų tik tų žmonių, kuriuos pažinojo ar gerbė. Pavyzdžiui, granitinis rašytojo Jono Ragausko portretas (1965 m.) virpa lyg skruzdėlyno paviršius. Veidas, regis, kupinas minčių. Šerio ankstyvojo laikotarpio darbų paviršiai dažniausiai yra rupūs ir judrūs.
 
1980 m. per vasaros praktiką su moksleiviais Švenčionėliuose, neturint po ranka storo kelmo, atrastas medinių lentelių (šiukšlių, malkų – pasak skulptoriaus) klijavimo, auginant erdvėje formą principas leidžia dailininkui subtilesnėmis kompozicijomis „pasakoti“ poetines balades <...>“ – pasakoja Elona Lubytė [„100 šiuolaikinių Lietuvos dailininkų“, 2000 m.].
 
Dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius, su kuriuo Šerys bendravo šeimomis (drauge atostogavo) ir skyrium (gurkšnodavo degtinę studijoje, paprastai, varinėdami vienas kitam poeziją) 1991 m. rašo: „<...> daugelis jo skulptūrų (ypač naujesnių, be to, medinių) yra tokios grynos, taip apvalytos nuo akivaizdesnių politinių, religinių ar filosofinių prasmių, kad iš jų belikęs, hermeneutikų žodžiais tariant, „pats poetiškumas“ <...> „ [„Trys pastraipos apie Vytautą Šerį“, „Lietuvių dailė: 1975–1995", 1997 m., P.231].
 
Vytautas Šerys, amžininkų žodžiais kalbant, mėgo pašmaikštauti. Apie savo aerodinamiškos elegancijos medinukus sakė: „Darau skulptūrą, lengvesnę už akvarelę“ [1989 m. atsakant į dailėtyrininko A. Andriuškevičiaus anketą „72 lietuvių dailininkai – apie dailę“, 1998 m., P. 299].
 
V. Šerio kūryboje labai svarbi ir rašytinė jos dalis. Ji paaiškina tų išgrynintų, labai apibendrintų formų kilmę gana konkrečiai. Dažniausiai skulptoriaus mintys vis sugrįžta į tėviškę, vaikystę: numylėtą giraitę prie namų, namus pilnus artimųjų nučiupinėtų daiktų, įsimitinus įvykius. Užrašai retai kada būna vientisos minties eigos, tai greičiau minties šuoliai, poetiškos metaforos, pojūčių ir proto slankiojimas po įvairius laiko sluoksnius.
 
Šerio kalbai būdinga švelni ironija ir padūkęs rimtumas. Jis nėra aštrus, kaip pats išsireiškė: „Matyt gimiau advokatu, ne prokuroru.“[Ten pat, P. 298]. Skulptoriaus kalbai ir kūrybos su medžiaga metodams labai būdinga schema: nuo laisvo, plataus ir gausaus „proto šėlsmo“ prie lakoniškos išvados. Pastraipą mėgsta užbaigti į sentenciją panašia žodžių kombinacija ar net vienu žodžiu, kuris leidžia suprasti iki tol impresionistiškai dėstytas mintis. Anot skulptoriaus darbo užrašus ir eskizus tyrinėjusios Ievos Pleikienės, galutinės skulptūros atsiradimas rutuliojasi panašiai: gausios variacijos, istorijos ir asociacijos palaipsniui virsta kūriniu, kuriame atsikratyta visa, kas tik įmanoma. Ir tada kūrinys ima atrodyti kone abstraktus.
 
Įdomu, kad dailininko įvairaus žanro rašiniai (dienoraščiai ir publikuoti tekstai) dažnai įgauna dialogo formą. Viena Šerio dalis gali virsi akmeniu ir klausti, o pats atsako. Kartais net neįmanoma nustatyti kas yra tas menamas pašnekovas. Lygiai tas pats vyksta ir jo sukurtose skulptūrose ar piešiniuose. Menininkas visur ieško dialogo. Kurdamas skulptūrą šnekučiuojasi su vėju, šviesa. Ar ta kiaurymė tiks? Kokį šešėlį mes? Piešiniuose irgi: tikslus piešinys derinamas, su tekančiu dažu.
 
Savo kūrybą jis vadina „šviesos ir šešėlių medžiokle“, taip pavadinta ir knyga skirta jo medinei skulptūrai [2001 m., sudarytoja Ieva Pleikienė, Dailininkų sąjungos leidykla]. Įdomu yra tai, jog skirtingai nei daugelis jo kartos tapytojų, skulptorių V. Šerys: „ne kartą yra sakęs, kad jo ne tik netraukia, bet net gi slegia skausmingos išraiškos liaudies skulptūra. Išties matyti, kad skulptoriui imponuoja <...> racionalus konstruktyvusis liaudies meno pradas. Jį randa architektūros elementuose, tekstilės raštuose ir audimo būduose, buitinių rakandų, baldų sandaroje.“ – teigia Ieva Pleikienė. Darbuose pasirodo ir Bibliniai motyvai, tačiau, panašu, kad dėl simbolių talpumo ir universalumo.
 
Menininką greičiau būtų galima įtarti esant panteistu, mat skulptūra ar posmas dažnai kyla iš gamtos stebėjimo. V. Šerys rašo: „<...> pavyzdžiui, matau dvejas duris: į Luvrą ir į Gamtą... Et einu į gamtą: palei apgriuvusių istorinių namų pasienius, klausausi esperanto kalbos, rėkiančių žuvėdrų debesies varškėj.“ [ „72 lietuvių dailininkai – apie dailę“, P. 298]. Dailininką veikė ir muzika, literatūra, filosofiniai veikalai, tačiau, anot jo: „Gamta įdomesnė už visus šedevrus, už muziką, poeziją, madas.“ [„Visa apie nieką: poezija, piešiniai“, Dailininkų sąjungos leidykla; Sudarytojai: Antanas A. Jonynas, Ieva Pleikienė, 2009 m., P. 9].
 
Nuo 1956 m. V. Šerys kuria spalvotas monotipijas – molio plokščių atspaudus. Jų spalvos sodrios, gamtiškos. Kompozicijos kaip ir skulptūroje paremtos konstruktyvumu sumišusiu su gamtos spontaniškumu. Paviršiai pasižymi sodria faktūra, kurią dailininkas suformuoja braukdamas mentele ar stiklo šuke.
 
1965–1994 m. dailininkas dirbo mokytoju Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykloje, o 1996–2001 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje, mokė tapytojus skulptūros. Pasak menininko artimųjų, kolegų, pedagoginį darbą jis mėgo ir vertino, teikė jam didelę reikšmę.
 
Dailininko darbai (ypač skulptūros) atrodo preciziškai atlikti, kruopščiai apmąstyti. Kaip bebūtų keista, darbo procesą V.Šerys apibūdina greičiau kaip savotišką meditaciją: „Rankos padaro pačios. Rankos ir akys, – o mintys mintelės klajoja sau savo autonomijoj.“[Ten pat].
 
Monika Krikštopaitytė
 
Parodos
Asmeninės parodos
2011 Retrospektyvinė paroda. Nacionalinė dailės galerija, Vilnius
2009 Piešinių ir tapybos paroda Dien/raš/čiai. Galerija „Kairė–dešinė“, Vilnius
2004 Skulptūros ir piešiniai. Vilniaus rotušė
2001 Tapyba ant popieriaus ir monotipijos. „Der Steiermärkische Kunstverein Werkbund“, Gracas, Austrija
1999 Piešiniai. Galerija „Lietuvos aidas“, Vilnius
1998 Skulptūra. Galerija „Art felchlin“, Ciurichas, Šveicarija
1997 Skulptūra, tapyba, monotipijos, piešiniai. Galerija „Told & Skat“, Esbjergas; galerija „Told & Skat“, Odensė, Olandija; galerija „Huset“, Olborgas, Danija
1996 Retrospektyvinė monotipijų, tapybos ir skulptūrų paroda, poezijos vakaras. Menininkų rūmai, Vilnius
1990 Skulptūrų, monotipijų, monumentaliųjų skulptūrų interjeruose ir eksterjeruose fotografijų paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius
1988 Monotipijos. Meno darbuotojų rūmai, Vilnius
1982 Skulptūros, monotipijos ir fotografijos. Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas
1972 Monotipijos. Dailės salonas, Vilnius
 
Grupinės parodos
2007–2008 Eksperimentas, XX–XXI a. Lietuvos dailės paroda. LDM Radvilų rūmai, Vilnius
1999 Lietuvos dailė 1989–1999: dešimt metų. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1997 Grupės „24“ paroda. Tapyba, skulptūra. Ryga
1996 Asmeninis laikas. Estijos, Latvijos, Lietuvos dailė 1945–1995. Galerija „Zachęta“, Varšuva; centrinė parodų salė „Maniežas“, Sankt Peterburgas, Rusija
1994 Grupės „24“ paroda. Galerija „Spadem“, Paryžius; municipalinė biblioteka, Tūras, Prancūzija
1993 Tarp skulptūros ir objekto lietuviškai. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1991, 1992 Grupės „24“ paroda. Dailės parodų rūmai, Vilnius, Klaipėda, Šiauliai
1989 Lietuvių dailės paroda. Galerija „Konstepidemin“, Geteborgas, Švedija
1988 Žmogaus ženklai (skulptūra, piešiniai, fotografija). Klaipėdos dailės parodų rūmai
1987 Lietuvos dailės paroda. Centrinės parodų salės, Maskva
1984 Pabaltijo skulptūros kvadrienalė Ryga’84. Šv. Petro katedra, Ryga
1983 Rytų šalių dailės bienalė. Rostokas, Vokietijos Demokratinė Respublika
1959 Dailės paroda. Centrinis parodų paviljonas, Maskva
 
Straipsniai, interviu
Autoriaus darbai
Visi kūriniai Tapyba Grafika Skulptūra
Rezultatų nėra.
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.