Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Leonardas Gutauskas
Leonardas
Trumpa biografija
  • Tapytojas, iliustratorius, rašytojas, poetas.
  • Gimė 1938 m. Kaune.
  • 1957–1965 m. scenografijos studijos LTSR valstybiniame dailės institute.
  • Nuo 1965 m. dalyvauja parodose.
  • Nuo 1989 m. grupės „24“ narys.
  • 1998 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės meno premija.
  • 2001 m. – Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už prozos ir poezijos kūrinius.
  • Gyvena Vilniuje, kuria Vilniuje ir Mardasave, Varėnos r.
  • Kūrinių yra Lietuvos ir užsienio muziejuose, privačiose kolekcijose.
  • Menininko internetinė svetainė.
 
Apie kūrybą
Nijolė Adamonytė:
Tapytojas, poetas, rašytojas Leonardas Gutauskas nuo 1960 m. aktyviai dalyvauja lietuviškos dailės vyksme. Niekada nebuvęs konjunktūrinio meno dainiumi, nėra ir anuometinės kultūros tremtinys: sovietmečiu datuojamos jo autorinės knygos, kelios didelės personalinės parodos, valstybiniai apdovanojimai, monografija. Vis dėlto sovietinėje dailėje Gutauskas yra atsiskyrėlis, baustas ne tik paties pasirinkta vienatve, bet ir priverstine izoliacija. Jo tapyba kaltinta atotrūkiu nuo „aktualių epochos problemų“, iš tiesų vargiai įsikomponuoja tuometinio meno aprėptyje, o pavardė beveik neaptinkama atrankinių grupinių parodų sąrašuose.
 
[...] Tapybos interesų sfera – memorialinė tapyba, religinis, mitologinis žanras, portretai, natiurmortai. Maždaug iki 9-ojo dešimtmečio vidurio dailininkas tapo žmones, vėliau susidomi dvasiniais jų atitikmenimis, įamžina konkrečių asmenų, tautos, istorijos atmintį. Gutausko plastika ne sykį patiria metamorfozes – išmėginami ekspresyvūs ir dekoratyvūs, rafinuotai stilizuoti ir liaudiškai primityvūs, sukonkretinti ir abstraktūs jos modeliai. Vis dėlto visų laikotarpių dailėje justi vienkryptis dailininko apsisprendimas, jam būdingos estetinės ir etinės nuostatos: krikščioniška morale motyvuota rimtis ir atida klasikinei harmonijai.
 
Dailininko pažiūros ieško patirties religinėje tradicijoje. Iš ten ateina ne tik vaizdo darna, bet ir plastikos dariniai – altorinio paveikslo principas, tam tikros ikonografinės schemos, spalvų simbolika, dėmesys gotikos menui, sąlygiškai, išgrynintai bizantiškų ikonų erdvei, ritualui. Pagarbiai žavimasi ir senuoju lietuvių liaudies menu, ypač statiškų formų skulptūros ekspresija. Sakralinės dailės patirtis, kūribingai adaptuojama Gutausko tapyboje, nėra varomoji jėga, o veikiau tramdymo įrankis – ji užtikrina paveikslų orumą, maldo dailininko žmogiškąsias aistras ir meninį temperamentą. Geriausiuose jo darbuose visad apstu egzistencinio ir kūrybinio nerimo, bet esama ir stoiško susitaikymo – tai būtų galima pavadinti laikinumo ir amžinybės sandėriu.
 
Cituota iš: Leonardas Gutauskas, tapyba, akvarelė, piešiniai, Vilnius: VšĮ „Galerija TaDas“, 2008, p. 12.
 
Alfonsas Andriuškevičius:
Vėlyvuose Leonardo Gutausko paveiksluose dominuoja ledo spalva. Tokius paveikslus tegalėjo nutapyti žmogus, daug kartų stebėjęs įvairiausius (o jie iš tiesų - begaliniai) ledo atspalvius. Bet, aišku, ledas čia ne ką tepadėtų, jei tapytojo dvasiai būtų svetimi kultūros, amžinybės ir kančios fenomenai. Leonardas Gutauskas niekados nebuvo tremtinys. Bet jo atvirybė skausmingai savosios tautos istorijai, regis, leido kristi tapytojo dvasion ledinėms kančios sidabro dulkėms. Jis taip pat nėra nei mistikas, nei šventasis. Bet nuolatinis rūpestis dėl žmogaus situacijos amžinybės akivaizdoje, matyt, nusvidino jo dvasią žvaigždžių šviesa. Ir tik tuomet galėjo rastis paveikslai, kuriuose ledo žvilgesys mėgina jungtis su transcendencijos spindesiu.
 
[...] Tad kur yra šio tapytojo kūryba moderniosios lietuvių tapybos žemėlapyje? Ogi ten, kur susikerta istorija ir amžinybė, etnosas ir žmonija, fizika ir metafizika. Jūs pasakysite, jog ten stovi bemaž visi talentingi kūrėjai. Tuomet aš pridursiu, kad Leonardo Gutausko paveiksluose ši keliaguba sankirta yra išreikšta akivaizdžiau, nuoširdžiau ir paprasčiau nei daugelio. O būtent šito mes jau esam pasiilgę po 20 a. kultūros komplikuotybių, kaip tyro, vėsaus ir spindinčio ledo kalno.
 
Cituota iš: Alfonsas Andriuškevičius, „Lietuvių dailė: 1975-1995“, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 177-178.
 
Parengė Danguolė Butkienė
MMC video
„Jeigu tapau, tai išvis į popierius nepažiūriu, [...] bet jau jeigu rašau, tai tada uždžiūva man ir dažai...“, – teigia lietuvių tapytojas ir rašytojas Leonardas Gutauskas. Pirmoje pokalbio dalyje jis pasakoja apie dvi savo mūzas – tapybą ir rašymą. Kalbina menotyrininkė Raminta Jurėnaitė, 2011 07 22.
Parodos
Asmeninės parodos
2009, 2012, 2013 Galerija „Dailininkų menė“, Vilnius
2010 Portretai. Kompozicijos. Savicko paveikslų galerija, Vilnius
2003 Sakralinės tapybos paroda. „Juškus Gallery“, Vilnius
1995, 1996, 1998 Tapyba. Galerija „Vartai“, Vilnius
1996 Kardiograma, piešiniai, tapyba vandeniniais dažais, koliažai 1960–1996. Galerija „Vartai“, Vilnius
1988 Dailės parodų rūmai, Vilnius
1987 Meno darbuotojų rūmai, Vilnius
1978 Dailės parodų rūmai, Vilnius
1965 Miestų statybos projektavimo institutas, Vilnius
 
Grupinės parodos
2011 Lietuvių tapybos tradicija. „Juškus Gallery“, Vilnius
1997 Tylusis modernizmas Lietuvoje. 1962–1982. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1996 Grupės „24“ paroda. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1994 Grupės „24“ paroda. Galerija „Spadem“, Paryžius
1994 Municipalinė biblioteka, Tūras, Prancūzija
1992 Tarptautinė knygos iliustracijų paroda. Georges’o Pompidou centras, Paryžius
1989 Šiuolaikinės lietuvių tapybos tendencijos. Kultūros rūmai, Nyredhaza
1989 Galerija „Bartok’ 32“, Budapeštas
1987 Tarybų Lietuvos dailė. Centriniai menininkų namai, Maskva
1969 Vilniaus tapybos bienalė. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
 
Audiogidai
Straipsniai, interviu
Autoriaus darbai
Visi kūriniai Tapyba Tapyba ant popieriaus Piešiniai
Rezultatų nėra.
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.