Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Kęstutis Paliokas
Kęstutis
Trumpa biografija
  • Tapytojas.
  • Gimė 1933 m. Bartninkų k., Vilkaviškio r. Mirė 1978 m. Kaune.
  • 1968 m. baigė tapybos studijas LTSR valstybiniame dailės institute.
  • Nuo 1970 m. dalyvavo parodose, gyveno Kaune.
  • Kūrinių yra Nacionalinio M. K.Čiurlionio dailės muziejuje, privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.
Apie kūrybą
Kęstučiui Paliokui intensyviai dirbti buvo lemta tik keliolika metų. Tapyba, piešiniai, keletas skulptūrų – toks negausus išbarstytas palikimas. Trumpas taip pat ir parodų, kuriose jo dalyvauta, sąrašas, didesnės personalinės parodos surengtos tik po mirties. Nors dailininkas nesusilaukė platesnio pripažinimo, tačiau uždaruose tapytojų ir meno žinovų sluoksniuose išliko gaji legenda apie tragiško likimo dailininką, nespėjusį visa jėga atskleisti savo didelio talento.
 
Palioko asmenybė pirmiausia siejama su jo amžininkais tapytojais Antanu Martinaičiu, Ričardu Vaitekūnu, Mykolu Šalkausku, Julijonu Algimantu Stankevičiumi, po studijų Vilniaus dailės institute vėl susitikusiais Kaune. Visus juos, tokias skirtingas asmenybes, vienijo bendra dorovinė nuostata. Jų kūryba ir gyvenimo būdas buvo aiški priešprieša anuomet oficialiai skatintam menui ir jo terpei. Tai, kas Palioko kūryboje jo gyvenamuoju laiku buvo neįprasta ir provokavo, šiandien suvokiama kaip tradiciška. Jo buvę bendražygiai tapytojai nuėjo gerokai toliau laužydami įprastines normas.
 
Palioko paveikslai šiandien svarbūs ne savo inovacijomis, bet tiesiogine sugestija ir tapybos raiškingumu. Jis tapė ir piešė taip, lyg tebegyvuotų klasikinis modernizmas ir jo ekspresionistinio realizmo samprata. Kova su sovietinio meno dogmomis Paliokui reiškė grįžimą prie tarpukario Kauno dailės tradicijų, visų pirma prie Antano Samuolio. Su Samuoliu Palioką sieja ir panašus likimas. Abu, kamuojami tuberkuliozės ir sunkių gyvenimo sąlygų, gyveno ir kūrė palyginti trumpai. Gal todėl ir jų kūryba tokia gyvybinga ir kartu skausmingai melancholiška.
 
Paveiksluose nėra nei atsitiktinių personažų, nei atsitiktinių motyvų. Tai artimųjų ir gerai pažįstamų žmonių portretai, apgyventas ir išjaustas interjeras ar peizažas. Abu nuolatos grįžta prie autoportreto, tyrinėdami savo veido pokyčius taip įdėmiai, kaip įstengia tik tie, kuriems neduota nei daug laiko, nei iliuzijų. Palioko autoportretai ir portretai jungiasi į vieną visumą. Visų portretuojamųjų laikysena statiška. Jie žvelgia į žiūrovą tiesiai arba šiek tiek pasisukę, bet atrodo giliai užsisklendę savyje. Vieni nutapyti gana realistiškai, kitų veidai įgauna abstrahuotos kaukės bruožų. Būdamas subtilus psichologas Paliokas veido mimika, laikysena, gestais išreiškia asmens vienišumą ir pažeidžiamumą. Gilus liūdesys – nuo švelnaus lyriško iki alinančio, gniuždančio, griaunančio – yra šių išdidžių, inteligentiškų žmonių neatsiejamas palydovas.
 
Palioko vaizduojamos figūros ar daiktai gali prarasti trimatiškumą, įgauti geometrizuotas formas ar ryškias sąlygiškas spalvas. Tačiau jis niekada neatsisako pirminio stebėtojo impulso. Neatsitiktinai dalis dailininko piešinių tapo parengiamosiomis studijomis paveikslams. Apibendrintos formos, piešinys, spalva – būdas išryškinti, sustiprinti mimikos, judesio, silueto ir jausmo ekspresiją. Apibendrinimą dailininkas savitai derino su spontaniškumu ir eskiziškumu. Visi Palioko kūriniai yra nedidelio arba net mažo formato. Viena svarbesnių jo išraiškos kompozicinių priemonių – fragmentiškumas. Greitais ryžtingais potėpiais dailininkas skuba nužymėti ir apibūdinti visa, kas jam artimiausia ir svarbiausia. Dažnai jis sąmoningai nesiekė baigtumo palikdamas skirtingų interpretacijų galimybę. Iš spalvotų atplaišų, nuolaužų jis bandė lyg kaleidoskope sudėlioti savąjį asmens universumą. Nuo 1970 m. vis daugėja paveikslų su paslėptomis užuominomis ar net alegorijomis. Paveiksluose atsiranda įtampa tarp to, kas matoma ir kas paslėpta. Paprasti, kasdieniški daiktai ir personažai atrodo iškilmingi ir mįslingi.
 
Galima tik spėlioti, kur link būtų krypusi tolesnė Kęstučio Palioko kūryba. Jam skirtas laikas buvo ne tik trumpas, bet ir apribotas savo veikėjais ir geografija. Viskas čia pat – arti. Gal net per daug arti? Iš Suvalkijos išeita tik į Vilnių ir Kauną, po to vėl sugrįžta į Kybartus. Vienintelė tolima Palioko kelionė buvo jo kūryba.
 
Raminta Jurėnaitė
Parodos
Asmeninės parodos
2013 Retrospektyvinė paroda. Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus, Kaunas
2012 Projektas Duetai. Tapybos paroda su Inga Paliokaite-Zamulskiene. Galerija „Aukso pjūvis“, Kaunas
1998 Tapyba, piešiniai. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
1979 Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas; LTSR dailininkų rūmai, Vilnius
 
Grupinės parodos
2009 Abstrakcija ir ekspresionizmas: dvi Vilniaus tapybos tradicijos 1960–2009. Galerija „Arka“, Vilnius
1988–1989 Liaudies meno tradicija XX a. lietuvių dailėje. Dailės parodų rūmai, Vilnius
1974 Kauno dailininkų kūrinių paroda. Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
1970 Kauno dailininkų rudens paroda. Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas
 
 
Straipsniai, interviu
Autoriaus darbai
Tapyba
Rezultatų nėra.
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.