Prisijungę prie sistemos, čia galėsite išsisaugoti labiausiai Jums patikusius kūrinius. Plačiau apie „Mano kolekciją“ – skiltyje "Projektai".
Pastumkite slanktuką į dešinę
Jūs sėkmingai užsiregistravote.
Nurodytas vartotojo vardas jau egzistuoja!
Nurodyti slaptažodžiai nesutampa!
Bloga slanktuko pozicija.
Registracija beveik baigta Į jūsų el. pašto dėžutę ( ) išsiųsta nuoroda, kurią paspaudę baigsite registraciją.
Jums išsiųsta nuoroda slaptažodžio keitimui.
Antanas Sutkus
Antanas
Trumpa biografija
  • Gimė 1939 m. Kluoniškiuose, Kauno apskr.
  • 1958–1964 m. žurnalistikos studijos Vilniaus universitete.
  • Nuo 1958 m. gyvena Vilniuje.
  • Nuo 1968 m. dalyvauja parodose. Lietuvos fotografijos meno draugijos įkūrimo iniciatorius.
  • 1968–1969 m. Lietuvos fotografijos meno sąjungos kūrimo iniciatyvinės grupės pirmininkas, 1969–1974 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos organizacinio komiteto pirmininkas, 1974–1980 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos pirmininko pavaduotojas, 1980–1989 m. Lietuvos fotografijos meno draugijos pirmininkas, 1989–1990 m. ir nuo 1996 m. Fotomenininkų sąjungos pirmininkas.
  • Kūrinių yra Lietuvos ir užsienio muziejuose ir privačiose kolekcijose.
  • Menininko internetinė svetainė
Apie kūrybą
Antano Sutkaus gyvenimas su fotografija buvo glaudžiai susijęs nuo pat jaunystės. Sutkus gimė 1939 m. Kluoniškiuose, Kauno apskrityje, ir dar studijuodamas žurnalistiką Vilniaus universitete, 1959 m. pradėjo dirbti laikraščio Literatūra ir menas, vėliau žurnalo Tarybinė moteris fotokorespondentu. Tačiau žurnalistika ir spaudos fotografija nėra svarbiausios Sutkaus kūrybinėje biografijoje. Lietuvos fotografijos raidai Sutkus svarbus kitais požiūriais: kaip ilgalaikis organizuotos, institucinės fotografų bendruomenės veiklos lyderis ir kaip kūrėjas, kurio darbai formavo bei įkūnijo Lietuvos fotografijos mokyklos esmę.
 
1969 m. Sutkus su paties suburta iniciatyvine grupe (įvairių Lietuvos miestų fotoklubų atstovais, spaudos fotografais ir kitais to meto kultūros veikėjais) įsteigė Lietuvos fotografijos meno draugiją. Tuo metu tai buvo vienintelė fotografijos meno kūrėjus vienijanti organizacija Tarybų Sąjungoje. Sutkus buvo ne tik Lietuvos fotografijos meno draugijos įkūrėjas, bet ir ilgametis jos vadovas. Draugijai jis su pertraukomis vadovavo 1969–1989 m., o 1989 m. draugijai statusą ir pavadinimą pakeitus į Lietuvos fotomenininkų sąjungą, Sutkus iki 2009 m. buvo jos pirmininkas. Jo vadovaujama fotografų organizacija buvo lietuvių fotografijos administravimo centru, kuris, žinoma, darė įtaką ir kūrybos tendencijoms.
 
O kas formavo paties Sutkaus kūrybinį braižą? Anot fotografijos istorikės Margaritos Matulytės, ankstyvajai Sutkaus kūrybai poveikį dariusių įtakų reikėtų ieškoti ne fotografijos, bet kitose kultūros srityse bei paties fotografo išgyvenimuose. Matulytė įvardija fotografo pasaulėžiūrą formavusias gyvenimiškas patirtis:
 
Sutkus kaip autorius susiformavo be mokyklos, tačiau dalyvavo aktyviame moderniosios kultūros diskurse ir ypač atidžiai sekė atgijusios literatūros paradigmas [...] Kluoniškių kaimas ant kalno ir Zapyškio bažnyčia Nemuno slėnyje, Ežerėlio durpynai, kur uždirbo pirmajam fotoaparatui, 1940-aisiais nusišovęs tėvas ir pokary besislapstanti motina, auginę ir krikščioniškai auklėję seneliai, pirmoji meilė ir tiesos pamokos mokykloje, alinanti džiova ir mėnesiai provincijos ligoninės lovoje.
 
Žiūrint plačiau, Sutkaus kūrybą, kaip ir visą Lietuvos fotografijos mokyklą, galima sieti su Vakarų humanistine fotografija ir šią kryptį reprezentuojančia žymiąja paroda Žmogaus šeima, 1955 m. fotografo ir kuratoriaus Edwardo (Edvardo) Steicheno surengta Niujorke, o 1959 m. eksponuota Maskvoje. Anot Matulytės:
 
Ši paroda buvo reiškinys, įtakojęs sovietinės fotografijos posūkį ir [...] sudarė sąlygas dirbti kūrybiškai. [...] [Sutkus], išnaudojęs sistemoje vykstančius pokyčius ir atsiribojęs nuo fotožurnalistų kultivuoto socrealizmo, diegė humanistinį pradą atgimstančioje meno fotografijoje.
 
Tokiomis aplinkybėmis susiformavo Sutkaus kūrybos bruožai, kurie būdingi didžiajai daliai ir Vakarų, ir Lietuvos humanistinės fotografijos. Pavyzdžiui, jau 1965 m. kartu su Romualdu Rakausku išleistame albume Vilniaus šiokiadieniai galima pastebėti Sutkaus polinkį į humanistinį pasaulėvaizdį atitinkančius apibendrinimus. Jo įamžinta paprastų žmonių kasdienybė fotografijoje tampa ir apibendrinta žmogiškosios egzistencijos metafora, universalios žmogiškos prigimties individualiu įkūnijimu. Žmogiškumo, kaip neabejotinos vertybės, išaukštinimas liko Sutkaus kūrybos esme ir visoje vėlesnėje jo kūryboje.
 
Kita vertus, Sutkaus darbuose taip pat ryškus išskirtinai „lietuviškas“ humanistinės fotografijos bruožas. Autoriui buvo svarbu įamžinti Lietuvos žmones jų autentiškoje ir pačiam fotografui artimoje būtyje. Siekis išsaugoti lietuvišką tapatybę buvo nulemtas ne vien politinių aplinkybių, bet ir natūraliai kilo iš paties fotografo gyvenimiškos patirties.
 
[...] Sutkus nuolat kartoja, kad niekur negalėjo taip fotografuoti, kaip namie. Jo manymu, jeigu nebūtų užaugęs kaime, nebūtų pajutęs kad ir „vėjo virpėjimo klevo lapuose, rugių vilnijimo, lietaus barbenimo į kluono stogą“, vargu ar būtų fotografas – pastebi Margarita Matulytė.
 
Būdamas vienu žymiausių Lietuvos fotografijos mokyklos atstovų, Sutkus net ir šios mokyklos kontekste išsiskiria individualiu kūrybiniu braižu. Jam būdingas intuityvus kūrybinis metodas, nuojauta pagrįstas gyvenimo momentų fiksavimas, gebėjimas lengvai rasti emocinį ryšį su fotografuojamais žmonėmis, pajusti ir fotografijoje perteikti subtilų kasdienybės akimirkos autentiškumo įspūdį. Toks ypatingas santykis su įamžintais žmonėmis ir jo išraiška fotografijoje į vieningą visumą sieja daugelio dešimtmečių Sutkaus kūrybą. Svarbiausią savo darbų temą ir kartu bene žymiausio fotografijų ciklo pavadinimą – Lietuvos žmonės – Sutkus apibrėžė pačioje kūrybinio kelio pradžioje ir plėtojo visos kūrybinės karjeros metu.
 
Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu autorius taip pat sukūrė bene labiausiai užsienyje jį išgarsinusią fotografijų seriją Jeanas Paulis Sartreas ir Simone de Beauvoir Lietuvoje. 1965 m. penkių dienų viešnagės Lietuvoje metu garsiąją prancūzų porą kartu su rašytojais Eduardu Mieželaičiu ir Mykolu Sluckiu lydėjęs Sutkus sukūrė ekspresyvų filosofo įvaizdį, kuris įsiminė ir yra atpažįstamas įvairiose pasaulio šalyse. Pagal žymiausią Sutkaus darytą Sartre’o [Sartro] fotografiją netgi sukurta rašytojo skulptūra, stovinti Paryžiuje prie Nacionalinės bibliotekos. Pats fotografas pripažįsta, jog iš dalies šios serijos žinomumą lemia tai, kad joje įamžintas būtent Sartre’as. Kita vertus, fotografijos turi ir meninę vertę, nepriklausančią nuo jose užfiksuotų asmenybių. Literatūra domėjęsis Sutkus, būdamas dar visai jaunas, ne tik rado bendrą kalbą su garsiuoju egzistencializmo filosofijos kūrėju, bet ir išreiškė egzistencializmo idėjas apibendrinta, įtaigia vaizdine fotografijos kalba.
 
Šiandien Sutkus daugiausia dėmesio skiria archyvo, kuriame daugiau nei milijonas negatyvų, peržiūrai ir pakartotiniam įvertinimui. Turtingą autoriaus kūrybos archyvą vis iš naujo „atranda“ ir Lietuvos bei užsienio kuratoriai, leidėjai. Sutkaus darbai įgyja dar didesnę dokumentinę vertę dėl laiko nuotolio, skiriančio mus nuo fotografijose įamžinto gyvenimo. Be to, Sutkaus darbų aktualizavimas šiandien taip pat turi jau kitokią politinę prasmę. Anksčiau Lietuvos fotografijos mokyklos dėmesys tradicinei lietuviškai gyvensenai ir kaimui galėjo būti suprantamas kaip tylus pasipriešinimas tarybinei santvarkai. Sutkaus pripažinimas ir jo kūrybos sklaida įvairiose pasaulio šalyse mūsų dienomis, anot Williamo A. Ewingo (Viljamo Yvingo), reiškia nesitaikstymą su JAV ir Vakarų Europos šalių dominavimu meno istorijoje ir šiandienėje meno scenoje. Kuratorius ir fotografijos tyrinėtojas įsitikinęs:
 
Sutkus turėtų, ir, be jokios abejonės, bus kur kas geriau žinomas pasaulyje; belieka jam suteikti pasaulinę sceną.
 
Tomas Pabedinskas (daugiau autoriaus tekstų skaitykite Kultūros istorijos skiltyje)
MMC video
 
Antanas Sutkus – labiausiai pasaulyje išgarsėjęs lietuvių fotografas, humanistinės fotografijos krypties atstovas, lietuviškosios fotografijos mokyklos kūrėjas. Pirmoje pokalbio dalyje Sutkus dalijasi atsiminimais apie vaikystę pokario Zapyškyje ir pirmuosius verslo bandymus. Per asmeninę patirtį skleidžiasi kelių epochų kasdienybės pjūvis. 
 
Būdamas vaikas, Antanas Sutkus svajojo apie tris dalykus: radiją, dviratį ir fotoaparatą. Antroje pokalbio dalyje Sutkus dalinasi prisiminimais ne tik apie pirmąjį susidūrimą su fotografija, bet ir apie pokario kasdienybę.
Šioje dalyje Antanas Sutkus prisimena egzistencializmo krypties filosofijoje ir literatūroje pradininko, Jeano Paulio Sartre’o ir jo partnerės rašytojos, feministės Simone de Beauvoir vizitą Nidoje.
Ketvirtoje pokalbio dalyje fotografas pasakoja apie literatūros įtaką jo kūrybai, svarsto meno subjektyvumo ir objektyvumo problemą, konstatuodamas, jog mene greičiausiai įmanomas tik „santykinis objektyvumas“. Kalbina menotyrininkė Raminta Jurėnaitė, 2011 06 15. 
Parodos
Personalinės parodos
2005–2006 J. P. Sartas ir S. de Beauvoir Lietuvoje. 1965. Literatūros namai, Greifsvaldas, Vokietija
2002 Striped House galerija, Tokijas, Japonija
2002 Prancūzų kultūros centras, Otava, Kanada
2000 Valstybinis istorijos muziejus, Stokholmas, Švedija
2000 Europos Tarybos būstinė, Strasbūras, Prancūzija
2000 Europos Sąjungos būstinė, Briuselis, Belgija
1998 Marienhamo galerija, Alandų salos, Suomija
1997 Islington Arts Factory galerija, Londonas, Anglija
1996 UNESCO būstinė, Paryžius, Prancūzija
1996 Argus Fotokunst galerija, Berlynas, Vokietija
1991 Tom Hayden galerija, Los Andželas, JAV
 
Grupinės parodos
2012 Sovietinės architektūros fotografijų albumai. Galerija „Vartai“, Vilnius
2003 Das Baltische Fotolinse. Schloss Holligen, Bernas, Šveicarija
2002 Lietuvos fotografijos dešimtmečiai. 1945–1990. Šiuolaikinio meno centras, Vilnius
2002 Lietuviškos įžvalgos: fotografija nuo 1960 m. iki dabar. Leinwandhaus galerija, Frankfurtas prie Maino, Vokietija
1999 Shinjuku Nomura Bldg. galerija, Tokijas, Japonija
1993–1994 Fotografijos atmintis. Baltijos fotografija šiandien. Parodų salė, Rostokas, Vokietija
1992 Lietuvos fotografijos aspektai. IFA galerija, Berlynas, Vokietija
1990 L’Annee de l’Est. Fotografijos galerija, Lozana, Šveicarija
1986 Vilnius – Lietuvos sostinė ir jo žmonės, Miesto salė, Otava, Kanada
 
 
 
 
 
Daugiau
Straipsniai, interviu
Autoriaus darbai
Fotografija
Rezultatų nėra.
Loading…
[[item.title]]
[[item.description]] [[item.details]]
Užsisakyk MO muziejaus naujienlaiškį!
Naujienlaiškis sėkmingai užsakytas.
Patikrinkite savo pašto dėžutę ir paspauskite ant gautos nuorodos norėdami patvirtinti užsakymą.